Smazat všechny

Harley Benton SC-450 P90 GT Classic Series

Electric Guitar

 • Classic Series
 • Body: Basswood
 • Arched top
 • Set-in neck: Maple
 • Neck profile: C
 • Fretboard: Blackwood
 • Fretboard radius: 350 mm
 • Trapezoid fretboard inlays
 • Cream coloured bindings on the body and neck
 • 22 Frets
 • Scale: 628 mm
 • Nut width: 43 mm
 • Double-action truss rod
 • Pickups: 2 Classic P90 ceramic single coils
 • 3-Way pickup selector switch
 • 2 Volume knobs and 2 tone knobs
 • Chrome hardware
 • Tune-o-matic bridge
 • Enclosed diecast machine heads
 • Strings: Harley Benton .010 - .046
 • Colour: gold top high-gloss
No JavaScript? No Audio Samples! :-(

Zvukové ukázky

 
0:00
 • Blues
 • Metal
 • Rock

Další informace

Colour Gold
Body Basswood
Top Basswood
Neck Maple
Fretboard Blackwood
Frets 22
Scale 628 mm
Pickups P90, P90
Tremolo None
Incl. Case No
Incl. Gigbag No

Zákazníci se při nákupu rozhodli i takhle:

Zákazníci, kteří si prohlédli tuto položku, zakoupili také toto:

Harley Benton SC-450 P90 GT Classic Series
46% koupilo tento produkt
Harley Benton SC-450 P90 GT Classic Series
Na skladě
Na skladě

Tento produkt je na skladě a může být okamžitě expedován.

Informace o expedici
160 € Do košíku
Harley Benton SC-400 SGT Classic Series
8% koupilo Harley Benton SC-400 SGT Classic Series 129 €
Harley Benton SC-550 Faded Tobacco Flame
6% koupilo Harley Benton SC-550 Faded Tobacco Flame 269 €
Harley Benton SC-550 Paradise Amber Flame
5% koupilo Harley Benton SC-550 Paradise Amber Flame 269 €
Harley Benton SC-450Plus HB Vintage Series
5% koupilo Harley Benton SC-450Plus HB Vintage Series 189 €
Naše nejoblíbenější Modely Single Cut
238 Hodnocení zákazníků:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.5 /5
 • Vlastnosti
 • Zvuk
 • Zpracování
Celkem
Vlastnosti
Zvuk
Zpracování
Výborný single cut s P90 za dostupnou cenu
Hendrek, 03.04.2019
Shrnu to v bodech:
1) p?eprava/balení/atd.: první kytaru po¨kodila UPS, tak¸e reklamace, druhou dovezla PPL, nic neponi?ili, krabice nevykazovala ¸ádné známky hrubého zacházení. Také se mi tentokrát krabice zdála pevn?j¨í, ne¸ u první kytary, co¸ nejspí¨e potvrzuje domn?nku mého kolegy, který také ji¸ koupil u Thomanna více kytar, ¸e za?al Thomann pou¸ívat ten?í krabice (mo¸ná si ty pevné krabice ¨et?í na dra¸¨í nástroje?). Jinak domluva s Thomannem ohledn? reklamace v pohod?, anglicky telefonem a ?eskoslovensky mailem.
2) prvotní ohledání corpus delicti: kytara na první pohled bez známek po¨kození, co¸ potvrdilo i dal¨í d?kladné prozkoumání a zam??ení se na detaily. Na první osahání jsem post?ehl protá?ející se spodní rolnu na popruh - vy?e¨eno dota¸ením vrutu. Místy bylo na zadní stran? u krytu komory pro elektroniku n?jaké ?erné reziduum. Na¨el jsem jej i na p?ední stran? u spoje krku a t?la. Obával jsem se, ¸e to bude pod lakem a nic s tím nep?jde d?lat, ale ¨lo to prstem "vygumovat", tak¸e nejspí¨ jen n?jaké ¨pinavé zbytky od lepidla nebo vodivé barvy v komo?e (pokud tam je, dovnit? jsem zatím nem?l odvahu se mrknout). Jinak je lak jak zep?edu tak zezadu velmi p?kný, bez vad, kolem uchycení krku do t?la drobné nerovnosti v rámci milimetru. Ta zadní na?ervenalá strana je velmi p?kná.
3) pra¸ce/hmatník/krk: Co ze pra¸c? tý?e, nemám s nimi problém, nic ne?e¸e, nevy?nívá. Pro tuto cenovou relaci nelze o?ekávat ru?ní za?i¨t?ní hran z fabriky a vyle¨t?ní, ale jak ?íkám, jsou v pohod?. Hmatník je z Blackwood, kdoví, co to je, na m? p?sobí jako n?jaké sv?tlé d?evo, které je povrchov? upravené na tmavo, mezi nultým a prvním pra¸cem to sv?tlé d?evo trochu vykukuje v drobných pórech, ale nic, co by mi vadilo. Hmatník jsem musel napustit olejem, aby nep?sobil tak vysu¨en?. Krk celkov? na m? p?sobí solidním dojmem, výztuhu jsem zkusil pooto?it kousek tam a zp?t, ¨lo to trochu ztuha, ale ¨lo, vliv na prohnutí krk jsem nezkoumal.
4) lad?ní/mechaniky/struny: Lad?ní bylo od po?átku trochu problemati?t?j¨í, kytara se po chvíli hraní rozladila. Utáhl jsem ¨roubky v ladicích mechanikách, aby ¨ly trochu víc ztuha a hned p?sobily p?i lad?ní lep¨ím dojmem. Jak jsem posléze zjistil, hlavní problém s lad?ním zp?sobovaly tovární struny (údajn? Harley Benton .010 - .046). Neproz?eteln? jsem si nekoupil s kytarou sadu nových strun, ale na¨t?stí jsem m?l doma v ¨uplíku jedny zapomenuté Ernie Ball 2221. Po jejich nata¸ení byla najednou kytara úpln? jinde. Jak lad?ním, tak celkovým feelingem p?i h?e. Od té doby si p?i h?e na ní chrochtám blahem :). BTW, ty tovární struny, pokud to opravdu byly 10 (o ?em¸ pochybuji), byly stra¨né bláto.
5) sníma?e/ostatní HW: Co m? pra¨tilo do o?í byly ot?epy, ba p?ímo nerovnosti na horní rovné stran? pickguardu, zatímco oblé hrany byly zpracovány p?kn?. Evidentn? n?kdo zapomn?l na opracování té rovné hrany, zajímalo by mne, zda to tak m?la jen ta má jedna kytara. Pí¨u m?la, proto¸e jsem si to jednodu¨e osmirkoval a dohladil sám. Klobou?ek potenciometru pro volume krkového sníma?e jsem musel trochu povytáhnout, proto¸e t?el p?i otá?ení o zak?ivenou horní desku, bohu¸el je tam od toho v laku patrná rýha, ale je to v podstat? schované pod klobou?kem, tak¸e "no big issue". Kovový HW je takový klasický m?kký ?ínský, po se?izování vý¨ky struníku mám v zá?ezu hlavy ¨rouby otla?ené rýhy od ¨roubováku (m?l jsem bohu¸el men¨í ¨roubovák, ne¸ by to sneslo, no m?j problém, to k tomu pat?í). Sníma?e jsou fajn (o zvuku viz. dal¨í odstavec), pot?eboval bych zvednout kobylkový sníma?, aby byl hlasit?j¨í, aktuáln? je hlasit?j¨í krkový, by? jsou ve stejné vzdálenosti od strun. U krku mají ale struny v?t¨í rozkmit, tak¸e proto je krkový hlasit?j¨í. Zatím to kompenzuji volume po?ákama. Pokud se nepletu, na YT n?kdo v recenzi zmi?oval absenci pru¸inek pod sníma?i, tak¸e se nedají vý¨kov? nastavovat. No, rozborku asi ud?lám p?i p?í¨tí vým?n? strun. Zatím to mo¸ná po¨teluji na pólových nástavcích.
6) celkové se?ízení/zvuk/atd.: Celkové se?ízení od Thomanna bylo dobré, po nalad?ní se na to dalo bez problém? hrát, dohmat i oktávy OK. Za?áte?ník bez znalostí se?izování by po nata¸ení nových strun byl s kytarou spokojen. Samoz?ejm? precizním dose?ízením a p?izp?sobení pot?ebám zku¨en?j¨ího hrá?e kytara je¨t? více povyroste. Sní¸il jsem si je¨t? kobylku pro minimální dohmat, který mi vyhovuje, v podstat? jen trochu nad hranici drn?ení strun o pra¸ce. Oktávy sed?ly i po vým?n? strun a sní¸ení dohmatu, a¸ jsem se divil. Struník jsem trochu zvedl, aby se tenké é, které má kámen na kobylce nejvíce vep?edu, nelámalo p?es zadní stanu kobylky. Vid?l jsem to tak u jednoho kytará?e na YT, ale asi je to jedno, u kytary HB-35 se stejnou kobylkou jsem to ne?e¨il a problém tam nemám. Zvukov? jsem s kytarou spokojen, P90 jsou zkrátka zvukov? n?co mezi singly a HB, tak¸e taková ZLATÁ st?ední cesta :). Kytara trochu brumí kdy¸ se pustím strun, ale prom??oval jsem to a spojení kobylky a strun se zemí je OK. V mezipoloze nebrumí, kdy¸ se ?lov?k dr¸í strun také ne (co¸ je v podstat? po v?t¨inu ?asu). Ale aby nebylo pochopeno ¨patn?, není to ¸ádný velký brum, jen takový slabou?ký, jaký bych o?ekával u singl?, tak¸e ¸ádný problém. Tónové clony zahuhlávají signál a¸ na úplném konci, co¸ m? p?íjemn? p?ekvapilo a nap?. krkový sníma? s clonou na p?lce generuje p?íjemný scooped zvuk vhodný pro strumming. Také si kytara velice rozumí se simulací akustiky (Zoom G1Xon), co¸ jsem m?l ji¸ mo¸nost p?edvést i na ¸ivo. Kupoval jsem ji hned po naskladn?ní a u¸ je op?t nedostupná, evidentn? se po ní hned zaprá¨ilo. Celkov? jsem nadmíru spokojen, snad jen ta váha, ale je to LP, tak nemohu ?ekat lehou?kou kytárku. Koupil jsem k ní ¨iroký m?kký popruh Harley Benton Guitar Strap Padded Brown, tak¸e to je v pohod?.
CELKOV? HODNOTÍM za 5 hv?zdi?ek i p?es drobné nedostatky ve zpracování, proto¸e za danou cenu je to jednodu¨e výborná kytara s parádním pom?rem cena/výkon.
Pomohlo mi · Nepomohlo mi · Ohlásit hodnocení
Ohlásit hodnocení...

Zdá se Vám toto hodnocení nesprávné nebo z nějakého důvodu nepřijatelné?

Odeslat hlášení
Celkem
Vlastnosti
Zvuk
Zpracování
Maman, 09.07.2019
No také přispěji s jedním poznatkem, pro zajímavost jsem si objednal jeden kousek.
První den když kytara dorazila, tak jsem byl ze vzhledu celkem nadšený. Bohužel druhý den, když jsem začal zkoumat detailněji, začal jsem přicházet na docela závažné vady a nedodělky.
Dřevěná část nástroje je udělána vcelku solidně, velice příjemný hmatník, pěkne padne do ruky, velmi pěkně provedený. Tělo nástroje je ze 4 kusů ale to ničemu nevadí. Na sucho zní nástroj použitelně, samozřejmě nemá takový sustain a pevnost ve zvuku jako originál Gibson, kterého také vlastním.
Samozřejmě prakticky hned jsem musel vyměnit struny, protože ty dodávané jsou nepoužitelné, neudrží ladění a v žádném případě to nebyla síla 10 - 46 jak je psáno v popisu.
Bohužel při výměně nastal první problém, kdy jedna původní struna se mi zasekla ve struníku a půl hodiny jsem bojoval, nežli jsem jí dostal ven. :-(
Dalším problémem byl neustále se povolující přepínač snímačů, dotáhnu naprosto na tvrdo, za chvíli je povolený znovu, bohužel ne kvalitně provedený závit který nedrží!
Dalším problémem byly neustále se povolující potenciometry, bohužel nějaký odborník knoflíky přilepil na tvrdo,
ani po hodině páčení se mi jediný kus nepodařilo sundat!
Další slabinou byly ladící mechaniky, jdou v určité pozici příliš lehce a pak jakoby přeskakují. Po dotažení a promazání je již vše v pořádku.
Dnes jsem objevil i vady na lakování, nedolakovaný kousek na goldtopu a stečenou část u horní hrany, ale to už jsou takové drobnosti bez vlivu na hru.
Hlavní vady se mi podařilo postupem času naštěstí odstranit a nástroj je již v použitelné podobě.
Po reklamaci u Thomann jsem dostal na nástroj nějakou slevu a nástroj si nakonec nechávám, hraje překvapivě opravdu dobře.
Po určité době používání musím říct, že nástroj již funguje jak má, hraje se na něj velice pohodlně, opravdu pěkný zvuk,
překvapivě výborný hmatník a hlavně hodně dobré ladění.
Takže sice "dodělej doma" ale kdo se chce seznámit s nástrojem typu Les Paul a nebo nechce utrácet za originál, lze doporučit a tato verze Goldtop se single snímači je taková třešnička. :-)
Pomohlo mi · Nepomohlo mi · Ohlásit hodnocení
Ohlásit hodnocení...

Zdá se Vám toto hodnocení nesprávné nebo z nějakého důvodu nepřijatelné?

Odeslat hlášení
Celkem
Vlastnosti
Zvuk
Zpracování
Goldtop jako ?emen
Affordano, 19.02.2018
Asi ka¸dý milovník Les Paul? d?íve ?i pozd?ji podlehne zlatavém mámení, o to víc, je-li fanou¨kem nap?. Douga Aldriche. V tomto nejsem výjimkou. V ¸ivot? jsem si zahrál na dva krásné goldtop Gibsony, jeden s regulérními HB a druhý s P-90, kdy zvlá¨t? druhý jmenovaný na mne ud?lal velký dojem. Poté jsem i jednu goldtop kopii s HB n?jaký ?as vlastnil. Nabídka Thomanna po?ídit za mimo?ádn? p?íznivou cenu tuhle nádheru s P-90 sníma?i m? rozhodn? nenechala v klidu a tla?ítko Objednat dostalo op?t ¨anci. Kytara dorazila vzorn? zabalená, jak je u Thomann? zvykem. Krásná na první pohled - zlaté provedení topu bylo "classy", kresba d?eva ze zadní strany moc p?kná, se?ízení tém?? stoprocentní, hrany pra¸c? za?i¨t?né a dohmat ideální. Sta?ilo pra¸ce lehce dole¨tit a mírn? dotáhnout ladící mechaniky. Kytara jinak ladí ve v¨ech polohách, zvuk je pevný a pr?razný, keramické maxi-singly jedou jak na steroidech, není d?vod sníma?e upgradeovat. Jediné co je t?eba p?i koupi zvá¸it, je skute?nost, ¸e kytara z?stává v?rná své p?edloze z padesátých let, a krk je tudí¸ siln?j¨í ne¸li u moderních LP. To v¨ak m?¸e být pro mnoho hrá?? výhodou, proto¸e krk je jinak opravdu pohodlný a zvuk odpovídajícím zp?sobem tlustý. Sníma?e, navzdory své konstruk?ní singlovosti, nevykazují ¸ádný nepat?i?ný brum, a na kytaru je tak mo¸né provozovat i tvrd¨í styly. Jediná v?c, kterou bych kyta?e vytknul, a která mi neumo¸?uje jinak velmi povedenému nástroji ud?lit plných p?t hv?zd, je pon?kud odbyté zapu¨t?ní sníma?? do t?la - jinak krásná povrchová úprava je trochu poka¸ena nevzhlednými ot?epy kolem okraj? zafrézování. Jeliko¸ P-90 nejsou vsazeny do ráme?k?, tak je tato drobná vada bohu¸el patrná. Naopak musím vyzdvihnout zákaznický servis Thomanna - kytara byla dlouhodob? vyprodána a objednal jsem ji jako poslední B-stock kus, s omluvou jsem v¨ak obdr¸el A-stock!!!!!, co¸ mi opravdu nevadilo (-: Za tyto peníze se rozhodn? jedná o excelentní nástroj bez pot?eby dal¨ích investic.
Pomohlo mi · Nepomohlo mi · Ohlásit hodnocení
Ohlásit hodnocení...

Zdá se Vám toto hodnocení nesprávné nebo z nějakého důvodu nepřijatelné?

Odeslat hlášení
Celkem
Vlastnosti
Zvuk
Zpracování
Super LP s P90, ale...
Martin Cieslar , 05.12.2019
Fakt dobre LP-cko, zpracovani jakztakz. Prazce potrebovali prelestit, mechaniky slabsi kvality, ale da se. Jedine co mi vadi je velmi vysoka vaha(4,4kg!) Basswood neni dobre reseni a pokud je pak to co je na kytare bylo lakovane hodinu po privezeni z lesa.
Zvuk snimacu je celkem dobry a dobre se s nim pracuje. Na slunicku gold top vypada jako million bucks! :)
Pres vsechny negativa i tak doporucuji, je to docela dobre hratelny nastroj.
Pomohlo mi · Nepomohlo mi · Ohlásit hodnocení
Ohlásit hodnocení...

Zdá se Vám toto hodnocení nesprávné nebo z nějakého důvodu nepřijatelné?

Odeslat hlášení
Produktové varianty
Harley Benton SC-450 P90 GT Classic Series
(238)
Harley Benton SC-450 P90 GT Classic Series
K produktu
160 €

Electric Guitar Classic Series, Body: Basswood, Arched top, Set-in neck: Maple, Neck profile: C, Fretboard: Blackwood, Fretboard radius: 350 mm, Trapezoid fretboard inlays, Cream coloured bindings...

Harley Benton SC-450 BK Classic Series
(72)
Harley Benton SC-450 BK Classic Series
K produktu
139 €

Electric Guitar Classic series, Body: Basswood, Arched top, Set-in neck: Maple, Fretboard: Amaranth, Trapezoid inlays, Fretboard radius: 350 mm, Neck profile: C, Cream bindings on body and neck, 22...

160 € 4 339,52 Kč
Cena vč. DPH nezahrnuje poštovné 15 €

Cena v CZK je pouze orientační

Na skladě
Na skladě

Tento produkt je na skladě a může být okamžitě expedován.

Informace o expedici
Sdílet produkt
Kontakt
Tel: +49-9546-9223-20
Fax: +49-9546-9223-24
Online průvodci
E-Guitars
E-Guitars
Electric guitars are ten a penny and nowadays there are at least as many models and makers to choose from.
Online průvodci
Guitar Setups
Guitar Setups
The range of available guitars and amps has never been greater than it is today, and a huge variety of sounds are easily accessible.
 
 
 
 
 
Shrnutí recenze:
* Ceny vč. DPH plus poštovné. Nabídka do vyčerpání zásob. Za chyby tisku a omyly neručíme. DPC=Doporučená prodejní cena
(6)
Nedávno navštívené
Behringer RD-6-SR

Behringer RD-6-SR; Analog Drum Machine; 8 Drum-Sounds: Bass Drum, Snare Drum, Low Tom, High Tom, Cymbal, Clap, Open Hi-Hat und Closed Hi-Hat; volume control for all instruments and the Accent track; build-in distortion effect with controls for intensity and tone;...

Nedávno navštívené
Fender Billie Eilish Concert Ukulele

Fender Billie Eilish Concert Ukulele, concert ukulele, signature, top and body sapele, nato neck, hardwood neck laminated, neck binding, 16 frets, nut width 35mm (1,375"), scale 381mm (15"), fishman kula preamp, open gear tuners, abalone rosette, finish black satin with...

(2)
Nedávno navštívené
Harley Benton Dullahan-FT 24 Roasted IB

Headless Electric Guitar Ergonomically shaped alder body, Bolt-on neck: Roasted Canadian flamed maple, Roasted maple fretboard, Fretboard inlays: Black offset dots, Neck profile: Modern C, Fretboard radius: 350 mm, Scale: 648 mm, Nut width: 42 mm, Graph Tech TUSQ...

Nedávno navštívené
Fender CuNiFe Wide Range Humb. Neck

Fender CuNiFe Wide Range Humbucker Neck; Telecaster Humbucker; Resistance: 10.1 - 10.7k; Color: Chrome

Nedávno navštívené
Blackmagic Design UltraStudio Monitor 3G

Blackmagic Design UltraStudio Monitor 3G; Video output device for 3G-SDI and HDMI playback via laptop or desktop computer equipped with Thunderbolt 3; supports professional SDI and HDMI monitoring in 10-bit broadcast quality of material from common editing software such as...

Nedávno navštívené
Presonus AudioBox 96 Studio Ult 25th An

USB Audio Interface Recording Set Consists of AudioBox USB 96 25th Anniversary Edition, Studio One Artist + Studio Magic Plugin Suite (Ableton - Live Lite, Arturia - Analog Lab Lite 3 and many more) (ESD download), Eris E3.5 active...

Nedávno navštívené
Nux Optima Air NAI 5

Nux Optima Air NAI 5; Effects Pedal for Electric & Acoustic guitar; dual-switch acoustic guitar simulator with a preamp for acoustic and electric guitar, 15 built-in acoustic guitar profiles with IR level control, 9 Preset slots; Controls: Reverb, IR Level,...

(1)
Nedávno navštívené
Thomann ComboDesk88 - designed by Zaor

Producer Workstation Designed by Zaor, Ideal for home and project studios, Extremely sturdy and ergonomic construction, 19" Racks with a total of 3x 3 U, Includes cover plates for 19" racks for expanding the table surface and rack rail,...

(4)
Nedávno navštívené
Behringer RD-6-AM

Behringer RD-6-AM; Analog Drum Machine; Acid Smiley Edition; 8 Drum-Sounds: Bass Drum, Snare Drum, Low Tom, High Tom, Cymbal, Clap, Open Hi-Hat und Closed Hi-Hat; volume control for all instruments and the Accent track; build-in distortion effect with controls for...

Nedávno navštívené
Kala U-Bass Nomad 4 NT

Kala U-Bass Nomad 4 NT, acoustic-electric U-Bass, 20 13/16" (528 mm) scale, 29 3/8" (746 mm) overall length, Mahogany top, Mahogany back and sides, Mahogany neck, 16 frets, Rosewood fingerboard, Graph Tech NuBone nut, composite saddle, custom black die cast...

Nedávno navštívené
Larry Carlton S7FM TBL

Electric Guitar Body: Alder, Top: Flamed maple, Bolt-on neck: Roasted maple, Fretboard: Roasted maple, Abalone Dots fretboard inlays, 22 Medium jumbo frets, Scale length: 648 mm (25.5"), Fretboard radius: 241 mm (9.5"), Nut width: 42 mm (1.65"), Bone nut,...

Nedávno navštívené
RME HDSPe AIO Pro

RME HDSPe AIO Pro; 30-channel PCI Express audio interface; 192 kHz / 24 bit; ADI-2 Pro converters AK5572 and 2 x AK4490; the entire analog input range relies on the circuit design of the ADI-2 Pro (+24 / +19 /...

Váš názor
Váš názor Našli jste nějakou chybu nebo byste nám chtěli něco k této stránce sdělit?

Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu a problémy pro Vás co nejrychleji vyřešíme.