Smazat všechny
Osobní kontakt
cz
+49-9546-9223-649
Poštovní adresa
Thomann GmbH
Treppendorf
Hans-Thomann-Straße 1
96138, Burgebrach, Germany
Provozní doba
Opět se Vám budeme moci věnovat za 1 hod. a 56 min. .
 • Sobota 9:30–16:00
 • Pondělí 9:30–18:30
 • Úterý 9:30–18:30
 • Středa 9:30–18:30
 • Čtvrtek 9:30–18:30
 • Pátek 9:30–18:30

Státní svátek: Dne 11.06.20 je státní svátek a náš obchod bude mít zavřeno.
Informace o společnosti
 • Založeno
 • Leden 1954
 • Struktura firmy
 • GmbH
 • Jednatel
 • Hans Thomann
 • DIČ
 • DE 257375233

Prohlášení o ochraně údajů

Tato Směrnice o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem firma Thomann GmbH (zde „Musikhaus Thomann“) zpracovává údaje, které zadáváte při užívání naší webové stránky, a dále jakým způsobem tyto údaje chrání v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR, v Německu DS-GVO) a příslušnými platnými německými zákony o ochraně osobních údajů, především s BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).

Bezpečnost osobních údajů jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa pro nás představuje závažnou a důležitou otázku podnikání. Proto provozujeme naše webové aktivity v souladu s příslušnými zákony o ochraně a bezpečnosti osobních údajů. V následujícím textu se dozvíte, jaké informace zpracováváme.

Osobní údaje / Způsoby využití

Pro Musikhaus Thomann zásadně platí, že ochrana osobních údajů pro nás má tu nejvyšší prioritu. Vy sami rozhodujete o tom, zda nás v rámci registrace, ankety nebo podobné akce chcete se svými osobními údaji seznámit nebo ne. Tyto údaje jsou podstatné pro Vaši poptávku, zadáváte nám je však na bázi dobrovolnosti. Výjimku tvoří případy, kdy z faktických důvodů není možné si předem opatřit souhlas a zpracování údajů je povolené zákonnými předpisy.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud si pro proces zpracování osobních údajů vyžádáme souhlas příslušné osoby, tzv. subjektu údajů, slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení DS-GVO.

Pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení DS-GVO. Toto platí i pro procesy zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Musikhaus Thomann, slouží jako právní základ čl. 6, odst. 1, písm. c) nařízení DS-GVO.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6, odst. 1, písm. d) nařízení DS-GVO.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší firmy či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, slouží jako právní základ pro toto zpracování čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO.

Výmaz údajů a doba uchovávání

Osobní údaje příslušného subjektu budou vymazány či zablokovány bez zbytečného odkladu ihned poté, co odpadne účel jejich uchovávání. Mimoto smí k ukládání dat dojít pouze v případech, kdy toto bylo stanoveno evropským nebo národním zákonodárcem v rámci unijních nařízení, zákonů nebo jiných předpisů, kterým správce údajů podléhá. K zablokování nebo výmazu údajů dojde i v případě, že skončila jmenovanými normami určená lhůta pro jejich ukládání. Výjimku tvoří případy, kdy je další ukládání údajů nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Výměna údajů / Smluvní vztahy s obchodními partnery/třetími stranami

Kromě právě popsaných způsobů využití předává firma Musikhaus Thomann Vaše údaje rovněž těm třetím stranám, které se podílejí na zpracování Vaší objednávky nebo zakázky. Pokud jste například odeslali objednávku prostřednictvím našich webových stránek, předáme informace související s Vaší objednávkou partnerským firmám a dodavatelům firmy Musikhaus Thomann, kteří Vaši zakázku zpracují a dodají. Údaje předáme pouze v případě, že jsou tyto údaje nezbytné pro kompletaci či dodání Vaší zakázky popř. pro zpracování Vašeho dotazu či poptávky. Osobní údaje předáváme třetím stranám rovněž v případech, kdy nás k tomu zavazuje zákon.

Údaje, které se na našich webových stránkách shromažďují automaticky / Údaje o využití

Všechny zájemce o naše webové stránky zveme k jejich bezplatné návštěvě a užití, jakož i k prohlídce zde nabízených výrobků. Za účelem posouzení, které části našich webových stránek navštěvujete a jak dlouho na nich zůstáváte, zaprotokolujeme při každé návštěvě našich stránek následující všeobecné údaje o využití:

 1. Informace o typu prohlížeče a použité verzi
 2. Operační systém uživatele
 3. IP adresa uživatele
 4. Datum a čas přístupu
 5. Webové stránky, ze kterých uživatel na naši internetovou stránku přišel
 6. Služby a funkce, které na našich stránkách využil

Tyto údaje se připojí k údajům o využití získaným od ostatních návštěvníků našich webových stránek za účelem vyhodnocení počtu návštěvníků, průměrné doby setrvání na stránkách, počtu a druhu vyvolaných stránek, atd. Takto sesbírané a na jednom místě shromážděné údaje využíváme pouze pro vnitřní účely.

Jako právní základ pro přechodné uložení údajů a logů (protokolových souborů) slouží čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO.

Shromážděné údaje využíváme jednak k hodnocení našich výrobků a služeb včetně novinek, které prostřednictvím našich webových stránek zpřístupňujeme, a dále rovněž k měření užívání našich webových stránek a celkovému zlepšování jejich obsahu.

Přechodné uložení IP adresy systémem je nutné, protože umožňuje zpřístupnění webové stránky počítači uživatele. Za tímto účelem musí po dobu návštěvy stránek zůstat IP adresa uživatele uložená.

Uložení v protokolových souborech zase zajišťuje funkčnost webové stránky. Kromě toho nám tyto údaje slouží k optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našeho informačně technického systému. Tyto účely rovněž stojí za naším oprávněným zájmem o zpracování údajů podle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO.

Údaje budou vymazány ihned poté, co jejich uchování přestane být potřebné pro dosažení účelu, za kterým byly shromážděny. V případě ukládání údajů v protokolových souborech tento případ nastane nejpozději po sedmi dnech. Uložení přesahující tuto lhůtu je možné. V tomto případě se ale IP adresy uživatelů buď vymažou, nebo depersonalizují, takže nebude již dále možné přiřazení zadávajícího klienta.

Shromažďování údajů za účelem zpřístupnění webové stránky a ukládání údajů v protokolových souborech je pro provoz internetové stránky bezpodmínečně nutné. Z tohoto důvodu nemá uživatel žádný nárok na vznesení námitky.

Reklamní inzeráty třetích stran nebo odkazy na další webové stránky, které se zobrazí na naší webové stránce, mohou případně rovněž shromažďovat údaje o svém využití, pokud na ně „kliknete“ nebo jiným způsobem uposlechnete jejich pokynů. Nad údaji, které dobrovolně nebo nedobrovolně poskytnete prostřednictvím reklam nebo webových stránek třetích stran, nemáme žádnou kontrolu. Pokud máte pochyby ohledně sběru a využití svých údajů, doporučujeme Vám podívat se na směrnice o ochraně osobních údajů („Privacy Policies“) příslušných, touto reklamou propagovaných, webových stránek.

Cookies

Stejně jako mnohé jiné komerční webové stránky využívá i firma Musikhaus Thomann všeobecnou technologii tzv. „cookies“, sloužící ke shromažďování údajů o způsobu využití webových stránek a zajišťující bezproblémovost návštěvy těchto stránek.

Cookies jsou textové soubory ukládané v internetovém prohlížeči resp. prostřednictvím prohlížeče přímo na počítači uživatele. Cookie se uloží v operačním systému uživatele při otevření webové stránky. Každé cookie obsahuje charakteristickou posloupnost znaků, která při další návštěvě stránky umožní jednoznačnou identifikaci prohlížeče.

Naše cookies rozhodně neodhalují ani neobsahují žádné osobní údaje. Cookies nemohou vyčíst informace z Vašeho počítače ani kooperovat s jinými cookies na Vašem pevném disku. Při další návštěvě našich webových stránek nám ale cookies umožní Vás znovu rozpoznat.

V rámci cookies se ukládají následující údaje:

 1. Nastavení jazyka
 2. Příp. nastavení hlasitosti
 3. Zboží v nákupním košíku
 4. Přihlašovací jméno pro Vaše hodnocení či komentáře

Při vstupu na naši stránku je uživatel informován, že stránka využívá cookies, a v souvislosti s nimi odkázán na toto Prohlášení o ochraně údajů.

Jako právní základ pro zpracování osobních údajů prostřednictvím technicky nutných, tzv. funkčních, cookies a pro využívání analytických cookies slouží čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO.

Účelem užívání funkčních cookies je zjednodušení užívání webové stránky uživatelem. Některé funkce naší internetové stránky by bez cookies vůbec nebylo možné nabízet. Pro tyto funkce je nezbytné, aby bylo možné rozpoznat prohlížeč i po přechodu uživatele na další stránku.

Cookies potřebujeme pro následující funkce:

 1. Nákupní košík
 2. Záložky
 3. Nastavení jazyka a měny
 4. Aktuální stav přihlášení (logged-in / logged out)

Údaje o uživateli shromážděné funkčními cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Účelem užívání analytických cookies je zlepšování kvality naší webové stránky a jejích obsahů. Analytická cookies nás informují, jakým způsobem je naše webová stránka využívána; díky tomu můžeme neustále optimalizovat naši nabídku.

Tyto účely rovněž stojí za naším oprávněným zájmem o zpracování osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO.

Pokud nechcete, aby Váš prohlížeč ukládal cookies, můžete v nastavení prohlížeče tuto možnost deaktivovat nebo omezit. Již uložená cookies je možné kdykoliv vymazat. To je možné učinit i automaticky. Vyloučení funkce cookies může případně zabránit řádnému fungování webových stránek. Za určitých okolností nebudete moci na těchto stránkách využívat veškeré funkce či získávat z nich všechny informace.

Registrace

Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům možnost registrace; v jejím rámci je nutné zadat osobní údaje. Tyto údaje jsou zadávány do vstupní masky a poté předány nám a uloženy. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. V rámci procesu registrace se shromažďují následující údaje:

 1. Křestní jméno a příjmení
 2. Adresa
 3. E-mailová adresa
 4. Firma/Instituce/Skupina (nepovinné)
 5. Telefonní číslo (nepovinné)
 6. Mobilní číslo (nepovinné)

V rámci procesu registrace si vyžádáme souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

Pokud je k dispozici souhlas uživatele, slouží jako právní základ pro zpracování údajů čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení DS-GVO.

Pokud registrace slouží k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, případně pro provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy, představuje dodatečný právní základ pro zpracování údajů čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení DS-GVO.

Registrace uživatele je nezbytná pro připravení určitých obsahů a funkcí na naší webové stránce.

Registrace uživatele je nezbytná pro plnění smlouvy s uživatelem, případně pro provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Údaje budou vymazány ihned poté, co jejich uchování přestane být potřebné pro dosažení účelu, za kterým byly shromážděny.

To je v případě údajů shromážděných během procesu registrace v okamžiku, kdy se zruší nebo změní registrace na naší internetové stránce.

To je v případě údajů shromážděných při registraci za účelem plnění smlouvy nebo provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy v okamžiku, kdy údaje nejsou již dále nezbytné pro splnění smlouvy. I po ukončení smlouvy může nadále přetrvávat nezbytnost uchovávat osobní údaje smluvního partnera za účelem dostání smluvním a zákonným povinnostem.

Jako uživatel máte neustále možnost svoji registraci zrušit. Údaje, které jsou o Vás uloženy, můžete kdykoliv nechat změnit prostřednictvím zákaznické podpory či zákaznického centra.

Pokud jsou tyto údaje nezbytné pro splnění smlouvy nebo provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy, je předčasný výmaz údajů možný pouze v případě, že nestojí v rozporu se smluvními či zákonnými povinnostmi.

Kontaktní formuláře a kontakt prostřednictvím e-mailu

Na naší internetové stránce máte možnost dát nám zpětnou vazbu, využít podporu v reálném čase jakož i zadat pokyny či komentáře k objednávce. Pokud některou z těchto možností využijete, budou údaje zadané do vstupní masky předány nám a uloženy. Jedná se o následující údaje:

 1. Zpětná vazba: Vaše zpráva (obsahuje-li Vámi dobrovolně zadané osobní údaje), e-mailová adresa (nepovinné)
 2. Podpora v reálném čase a pokyny či komentáře k objednávce: pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro Vaši individuální poptávku podpory popř. ty, které dobrovolně udáte ve svých pokynech/komentářích

Jako alternativu zde rovněž máte možnost navázat s námi kontakt prostřednictvím e-mailových adres uvedených na této stránce. V tomto případě se ukládají Vaše osobní údaje, které jste nám zprostředkovali v rámci zaslaného e-mailu.

V této souvislosti nejsou poskytovány žádné údaje třetím stranám. Údaje se využívají výlučně pro zpracování příslušné konverzace.

Jako právní základ pro zpracování údajů, které byly sděleny v rámci zaslaného e-mailu, slouží § 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO. Pokud dotyčný kontakt přes e-mail směřuje ke splnění smlouvy, představuje dodatečný právní základ pro zpracování údajů čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení DS-GVO.

Zpracování osobních údajů zadaných do vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování Vámi navázaného kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem lze rovněž vycházet z nezbytného oprávněného zájmu o zpracování těchto údajů.

Účelem ostatních osobních údajů zpracovávaných v průběhu odesílání e-mailu je zabraňovat zneužití kontaktního formuláře a zajistit bezpečnost našich informačně-technických systémů.

Údaje budou vymazány ihned poté, co jejich uchování přestane být potřebné pro dosažení účelu, za kterým byly shromážděny. U osobních údajů zadaných do vstupní masky kontaktního formuláře či odeslaných prostřednictvím e-mailu se tak stane v okamžiku, kdy je ukončena příslušná konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena, když se z okolností dá usoudit, že se příslušný stav věci závěrečně objasnil.

Využití služeb pro marketingové a analytické účely

Google Analytics

Firma Musikhaus Thomann využívá na svých webových stránkách Google Analytics - nástroj společnosti Google Inc. (Google) pro analýzu webu. Google Analytics využívá tzv. „cookies“ - textové soubory ukládané na Vašem počítači, které umožňují analýzu Vašeho využívání příslušných webových stránek. Informace o provozu na těchto stránkách, které cookie vytvoří, se zpravidla přenášejí a ukládají na některém ze serverů společnosti Google v USA. V členských státech Evropské unie nebo jiných státech, které podepsaly dohodu o Evropském hospodářském prostoru, zkrátí ale Google v případě, že byla na této webové stránce aktivována funkce anonymizace IP, napřed Vaši IP adresu. Pouze ve výjimečných případech se na některý ze serverů Googlu v USA přenese celá IP adresa a zkrátí se teprve tam. Na objednávku firmy Musikhaus Thomann využívá Google tyto informace, aby vyhodnotil užívání našich webových stránek, sestavil zprávy o Vašich webových aktivitách a pro Musikhaus Thomann jakožto provozovatele těchto stránek obstaral další služby, které souvisí s užíváním webových stránek a internetu. IP adresu, kterou Googlu zprostředkuje Váš prohlížeč v rámci služby Google Analytics, Google nepřipojí ke svým ostatním údajům. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme Vás ale, že v tomto případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce příslušných webových stránek. Kromě toho můžete Googlu zabránit ve shromažďování a předávání údajů, které cookie vytvoří na stránkách www.thomann.de a které se vztahují na Vaše využívání příslušných stránek (včetně Vaší IP adresy), jakož i ve zpracování těchto údajů, stažením a nainstalováním pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.

Kromě instalace pluginu prohlížeče, především v internetových prohlížečích mobilních koncových zařízení, můžete zabránit shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics i kliknutím na následující odkaz:

Deaktivovat Google Analytics

Díky tomu se na Vašem počítači uloží tzv. „Opt-Out-Cookie“, které v budoucnu při návštěvě této webové stránky zabrání shromažďování Vašich údajů prostřednictvím Google Analytics.

Uvědomte si zde prosím, že pokud v nastavení Vašeho prohlížeče vymažete cookies, může se v důsledku toho vymazat i toto Opt-Out-Cookie funkce Google Analytics a bude případně nutné, abyste ho opětovně aktivovali.

Bližší informace o fungování Google Analytics a o příslušných podmínkách používání této služby či jejích směrnicích o ochraně osobních údajů najdete zde: http://www.google.com/analytics/terms/de.html popř. zde: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Kromě toho Vás ještě chceme upozornit, že na našich internetových stránkách používáme Google Analytics v rozšíření anonymizeIP. Tzn., že se IP adresy dále zpracovávají pouze ve zkrácené formě, která vylučuje možnost přesného určení osoby.

Začlenění a využívání odkazů na sociální média (Facebook, Instagram, atd.)

Na našich internetových stránkách, především pak u nabídek našich výrobků, jsou začleněny odkazy na externí služby sociálních sítí, jako jsou Facebook, Google+, YouTube a Twitter. Za internetové služby těchto sociálních sítí jsou zodpovědní výlučně jejich provozovatelé. Další informace najdete na následujícím seznamu seřazeném podle jednotlivých sociálních sítí.

Prostřednictvím našich odkazů na sociální média se těmto službám neobstarávají žádné Vaše údaje. Jde o běžné hyperodkazy, které nezprostředkovávají přenos údajů. Pokud na odkaz kliknete, budete ihned přesměrováni na naši stránku u příslušného sociálního média. Přenos údajů zde proběhne pouze za předpokladu, že jste přihlášeni na svém uživatelském kontě u příslušného sociálního média. Pak můžete obsahy našich webových stránek přímo propojit s touto službou, dále je sdílet nebo v případě YouTube sledovat videa našeho YouTube kanálu. Za určitých okolností tak příslušné sociální médium získá informace o tom, na které obsahy jste se na našich webových stránkách dívali.

Za služby těchto sociálních sítí, provázaných odkazy se stránkami firmy Musikhaus Thomann, jsou zodpovědní výlučně:

 • za Facebook a jeho internetový výstup Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • za Instagram a jeho internetový výstup Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;
 • za Pinterest a jeho internetový výstup Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA;
 • za YouTube a jeho internetový výstup YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;
 • za Twitter a jeho internetový výstup Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA;

Další informace týkající se účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalšího zpracování a využití Vašich údajů příslušnými sociálními sítěmi můžete nahlédnout v nařízeních k ochraně údajů na stránkách příslušné služby. Tato nařízení lze na internetu vyvolat prostřednictvím následujících odkazů:

Pod výše jmenovanými odkazy najdete kromě jiného i informace o možnostech nastavení, která slouží k ochraně Vašeho soukromí, a o svých dalších právech týkajících se shromažďování, zpracovávání a využívání Vašich údajů příslušnou sociální sítí.

Facebook - remarketing

Na našich webových stránkách používáme „Vanilla Custom Audiences Pixel“, službu společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pomocí této služby můžeme své zákazníky cíleně oslovit reklamou přímo přes facebookovou síť: v okamžiku, kdy navštívíte sociální síť Facebook, zapne se tzv. facebooková inzerce (anonce) pro okruh uživatelů našich webových stránek.

Za tímto účelem jsme do našich webových stránek implementovali tzv. Facebook pixel pro remarketing. Jedná se o fragmenty kódu (code-snippets), které jsou schopny identifikovat Váš prohlížeč prostřednictvím jeho ID (něco jako otisk prstu Vašeho prohlížeče), rozpoznat, že jste navštívili naše webové stránky, a určit, co přesně jste si u nás prohlíželi. Při návštěvě našich webových stránek pixel vytvoří přímé spojení se servery Facebooku. Facebook je schopen Vás identifikovat na základě ID Vašeho prohlížeče, které je propojeno s ostatními údaji uloženými u Vašeho uživatelského účtu. Facebook pak dodává do Vaší Facebookové kroniky i na další místa Facebooku individualizovanou a Vašim potřebám přizpůsobenou reklamu.

Naše firma ale není schopná Vás prostřednictvím Facebookového pixelu identifikovat, protože u nás jeho prostřednictvím neukládáme žádné jiné osobní údaje než právě ID Vašeho prohlížeče.
Další informace o Custom Audiences od Facebooku, podrobnosti o zpracování údajů prostřednictvím této služby a o Ochraně osobních údajů u Facebooku najdete na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Užívání remarketingu Facebooku můžete deaktivovat kliknutím na: Odkaz.

Pro účely reklamy a marketingu jsou veškeré služby nasazeny s cílem ztvárnit atraktivněji nabídku firmy Musikhaus Thomann. Jak již bylo dříve u jednotlivých služeb popsáno, bereme zcela vážně Vaše právo na ochranu Vašich osobních údajů, a proto samozřejmě můžete proti používání veškerých služeb vznést námitku; navíc Vás předem informujeme o těchto Směrnicích o ochraně osobních údajů. Jako právní základ pro výše jmenované procesy zpracování údajů slouží čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO. Informace obsažené v těchto Směrnicích o ochraně osobních údajů a poskytnuté právo námitky vytvářejí dostatečnou ochranu Vašeho práva na ochranu údajů.

Bezpečnost

Firma Musikhaus Thomann přijímá opatření k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou svědomitě chráněny před ztrátou, zničením, zfalšováním, manipulací a neoprávněným přístupem či zpřístupněním, jakož i před dalším předáváním.

Firma Musikhaus Thomann chrání shromážděné údaje svých zákazníků jejich uložením na servery zabezpečené heslem a tzv. firewally, které proti neoprávněnému přístupu využívají kódovací techniky.

Firma Musikhaus Thomann se Vám ze všech sil a podle současných technických možností snaží nabídnout prostředí bezpečné pro uzavření smlouvy; absolutní bezpečnost Vašich údajů Vám ale přesto nemůžeme zaručit.

Doporučujeme Vám proto, abyste na ochranu svých osobních údajů při pobytu na internetu přijali veškerá dostupná opatření. K nim patří minimálně pravidelná obměna hesel, jejich tvorba v kombinaci písmen a číslic a užívání zabezpečeného prohlížeče pro surfování na internetu.

Drobná inzerce

Na našich webových stránkách máte možnost bezplatné drobné inzerce. Za tímto účelem shromažďujeme prostřednictvím registračního formuláře následující údaje: Vaše jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu. Tyto údaje se ukládají v našem systému a využívají k vytvoření inzerátu v rámci drobné inzerce. V inzerátu se uvádí Vaše jméno nebo případně pseudonym, dále země, místo bydliště, PSČ a Vaše e-mailová adresa. Kromě toho jsou součástí zveřejněného inzerátu i údaje popisující nabízené vybavení, Vámi nahrané fotografie a Vaše telefonní číslo (nepovinné).

Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO.

Zveřejnění těchto údajů umožňuje zájemcům Vás zkontaktovat a navíc slouží prevenci podvodů. Kromě toho porovnáváme údaje, které jste zadali za účelem podání inzerátu, s údaji v naší databázi zákazníků. Činíme tak za účelem opravy případných chybných zákaznických údajů a přiřazení drobné inzerce odpovídajícímu zákaznickému účtu v případě, že již jste zákazníkem firmy Musikhaus Thomann. Díky tomu máte možnost spravovat svoji inzerci pohodlně prostřednictvím běžného přístupu přes zákaznické centrum.

Údaje budou vymazány ihned poté, co jejich uchování přestane být potřebné pro dosažení účelu, za kterým byly shromážděny. To je v případě údajů shromážděných během procesu registrace v okamžiku, kdy se zruší nebo změní registrace na naší internetové stránce.

Jako uživatel máte neustále možnost svoji registraci zrušit. Uložené údaje o Vás můžete kdykoliv nechat změnit prostřednictvím zákaznické podpory. O výmaz svého zákaznického účtu musíte požádat přímo u nás. Zkontaktujte za tímto účelem naši zákaznickou podporu (např. prostřednictvím ve Vašem zákaznickém účtu zobrazených odkazů na Vaši osobní kontaktní osobu). V ojedinělých případech, pokud výmaz odporuje zákonným povinnostem uchovávání záznamů či úředním nařízením, budou Vaše osobní údaje před výmazem pouze zablokovány.

Práva subjektu údajů

Pokud se zpracovávají Vaše osobní údaje, jste podle nařízení DS-GVO subjektem údajů a máte oproti správci údajů následující práva:

1. Informace, oprava, omezení a výmaz

Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci týkající se údajů uložených o Vaší osobě u firmy Musikhaus Thomann, jejich původu a příjemci, jakož i o smyslu zpracování údajů prostřednictvím webových stránek firmy Thomann. Kromě toho máte případně i právo na opravu, výmaz či omezení zpracování svých osobních údajů, pokud pro to existují právní předpoklady.

Podrobnější informace k tomuto tématu najdete v příslušných právních předpisech čl. 15 - 19 nařízení DS-GVO.

2. Právo na přenositelnost údajů

Osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste poskytli firmě Musikhaus Thomann jakožto správci, máte právo si kdykoliv vyžádat a získat je ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Musikhaus Thomann Vám tento nárok může splnit např. zpřístupněním exportu souboru CSV, obsahujícího Vaše zpracované zákaznické údaje.

3. Právo na oznámení (oznamovací povinnost správce)

Pokud jste oproti správci uplatnili své právo na opravu, výmaz či omezení zpracování svých osobních údajů, je správce povinen všem příjemcům, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy údajů nebo omezení zpracování oznámit; výjimku tvoří případy, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Dále máte právo být správcem o těchto příjemcích informováni.

4. Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f); to se týká i profilování založeného na těchto ustanoveních.

Správce poté Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud jejich zpracování neslouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tento marketing; to platí i pro profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje, které se Vás týkají, pro tyto účely nadále zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti - a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES - můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

5. Možnost odvolání souhlasu se zpracováním dat

Kromě toho můžete kdykoliv Váš souhlas, který jste firmě Musikhaus Thomann udělili, s působností do budoucna odvolat; využijte níže uvedený kontakt.

6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení DS-GVO.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku a výsledcích řešení stížnosti, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 nařízení DS-GVO.

Správce údajů, zodpovědná osoba v případě dotazů nebo uplatňování Vašeho práva jako subjektu údajů, kontaktní údaje

Správcem údajů ve smyslu předpisů na ochranu osobních údajů, zodpovědným za všechny procesy zpracování údajů probíhajících prostřednictvím webové stránky firmy Musikhaus Thomann, je:

Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Německo

V případě dotazů, komentářů, stížností, jakož i v případě uplatňování Vašeho práva jako subjektu údajů v souvislosti s naším Prohlášením o ochraně údajů nebo se zpracováním Vašich osobních údajů prostřednictvím webové stránky firmy Musikhaus Thomann, se můžete obrátit přímo na zmocněnce této firmy pověřeného ochranou osobních údajů, a sice prostřednictvím e-mailu (privacy@thomann.de). Zmocněnec se rád ujme Vaší záležitosti týkající se ochrany osobních údajů.

Aktualizace Směrnice o ochraně osobních údajů

Firma Thomann může tuto Směrnici o ochraně osobních údajů jednou za čas aktualizovat. Případné změny budou ohlášeny na našich webových stránkách. V případě připomínek či dotazů k této nebo jiné směrnici našich webových stránek Vás žádáme, abyste nás zkontaktovali písemně.

(1)
Nedávno navštívené
Toontrack EZbass

Toontrack EZbass (ESD); virtual bass guitar; extensively produced bass software / plugin with 2 basses, based on samples of an Alembic 5-String bass and a 5-string Fender Jazz Bass; sub bass with two synthesized sine tones add both fullness and...

Nedávno navštívené
Adam T8V

Adam T8V; Active Nearfield Monitor; 8" Woofer; 1.9" U-ART Accelerated Ribbon Tweeter; 2x Class-D Amp: 70 Watts RMS Woofer, 20 Watts RMS Tweeter; Frequency Range: 33 Hz - 25 kHz; Crossover Frequency: 2.6 kHz; max. SPL: 118 dB (1m /...

(5)
Nedávno navštívené
Behringer CAT

Analogue Synthesiser VCO 1 with 4 miscible waveforms (sawtooth, triangle, pulse and suboctave), Pulse width modulation and two adjustable modulation sources, VCO 2 with 3 mixable waveforms (sawtooth triangle and suboctave) and two adjustable modulation sources, Low pass filter...

(4)
Nedávno navštívené
iZotope Music Maker's Bundle

iZotope Music Maker's Bundle (ESD); Plugin-Bundle; contains eight essential tools for audio editing and creative music production; consists of BreakTweaker Exp, Stutter Edit, Trash 2, Iris 2, Elements Suite (Nectar Elements, Neutron Elements, Ozone Elements und RX Elements); supported formats...

Nedávno navštívené
K&M 80310

K&M 80310 disinfectant stand with bracket; bottle holder dimensions: 102 x 91 mm; base diameter: 275 mm; drip cup can be removed for cleaning; with bracket to fix the disinfectant bottle ; round base; weight: 3,6 kg; colour: pure white;...

Nedávno navštívené
Rode Wireless GO White

Rode Wireless GO White; Digital Wireless Microphone System; ultra-compact and lightweight set of transmitter and receiver; series III 2.4 GHz digital transmission; clip-on transmitter TX with built-in microphone (omni capsule); maximum SPL: 100 dB; Frequency Range: 50 Hz – 20...

Nedávno navštívené
Rockstand RS 20866 6 E-Guitar Stand

Multi-Guitar Stand For up to 6 electric guitars and / or electric basses, The electric guitar holder can be turned to hold V-style guitars, Can be folded up and folded compactly, Dimensions when set-up (L x W x H):...

Nedávno navštívené
tc electronic Hall Of Fame 2 Mini Reverb

Effect pedal for electric and acoustic guitar Reverb, TC MASH technology transforms the foot switch into a pressure-sensitive expression controller, New Schimmer-Reverb Algorithm, The Analog-Dry Through maintains the integrity of the dry signal when the reverb is switched on,...

(1)
Nedávno navštívené
Mackie CR3-X

Multimedia Monitors Equipped with a 3" woofer and a 0.75" tweeter, Power: 50 W, Frequency range: 80 - 20,000 Hz (-3 dB), Housing: MDF, Power supply: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Dimensions (W x H x D):...

(2)
Nedávno navštívené
Behringer Eurorack Go

Behringer Eurorack Go; Eurorack case; two rows with 140 HP each, build-in busboard with 32 headers for Eurorack modules;, vertical positioning possible via integrated tilt stand; 96 sliding nuts (M3) pre-installed; maximum module depth: 40mm (lower row), 62mm (upper row);...

Nedávno navštívené
FabFilter Saturn 2

FabFilter Saturn 2 (ESD); multiband distortion plugin; variable distortion and saturation effect with up to 6 frequency bands, with optional linear phase processing; 28 different distortion styles, from subtle analog saturation to brute digital; adjustable slope for the crossovers, offering...

Nedávno navštívené
Rockstand RS 20865 3 E-Guitar Stand

Multi-Guitar Stand For up to 3 electric guitars and / or electric basses, The electric guitar holder can be turned to hold V-style guitars, Can be folded up and folded compactly, Dimensions when set-up (L x W x H):...

Váš názor
Váš názor Našli jste nějakou chybu nebo byste nám chtěli něco k této stránce sdělit?

Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu a problémy pro Vás co nejrychleji vyřešíme.