seventy years logo
Thomann slaví narozeniny! Děkujeme, že jste nám věrní! Objevte naši narozeninovou nabídku. K nabídkám

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Všeobecná ustanovení

 1. Pro veškeré obchodní vztahy mezi firmou Thomann GmbH (registrovaný obchodník), Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany (dále jen „Musikhaus Thomann“) a zákazníkem platí následující Všeobecné obchodní podmínky ve svém právě platném znění. Zákazníky mohou být jak podnikatelé, tak i spotřebitelé. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavře právní úkon za účely, které z větší části nemohou být přiřazeny její podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti (§ 13 německého občanského zákoníku). Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba případně právně způsobilá skupina osob, která při uzavření právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti (§ 14 německého občanského zákoníku).
 2. Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale pouze nezávazný online katalog sortimentu zboží. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ odesílá zákazník závaznou objednávku zboží ze svého nákupního košíku. Bezprostředně po odeslání objednávky následuje potvrzení přijetí objednávky. K uzavření kupní smlouvy dojde teprve prostřednictvím separátního potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající uloží text smlouvy a prostřednictvím elektronické pošty zákazníkovi zašle údaje o objednávce jakož i Všeobecné obchodní podmínky. Po zadání loginu má zákazník možnost prohlédnout si všechny své dosavadní objednávky.
 3. Firma Musikhaus Thomann si vyhrazuje právo nedostát slíbenému plnění v případě, že se po uzavření smlouvy ukáže, že příslušné zboží není k dispozici, přestože došlo k uzavření odpovídajícího závazku na plnění. V tomto případě bude zákazník o této skutečnosti neprodleně informován. Případné již uskutečněné protiplnění bude neprodleně vráceno. Jakékoliv další požadavky vůči firmě Musikhaus Thomann jsou vyloučeny.
 4. Jazykem smlouvy je němčina.
 5. Při objednávce v e-shopu zákazník provádí následující technické kroky:
  • Kliknutí na příkazové tlačítko „Jít na pokladnu“ v zobrazeném nákupním košíku
  • Přechod na stránku s všeobecným přehledem objednávek (Thomann.de pokladna), na které při nákupu postupně proběhnou následující kroky
  • Krok 1 Výběr nabídky „Účetní a dodací adresa“ (v případě, že zákazník nevlastní u firmy Thomann žádný zákaznický účet; v opačném případě jsou tyto adresy již uloženy);
   • Zadání kolonky „Účetní adresa“;
   • Pokud se účetní adresa odlišuje od dodací adresy, můžete kliknutím na políčko „Zadat odlišnou dodací adresu“
  • Krok 2 V další etapě budou přehledně ukázány „Všechny položky Vaší objednávky“; zde máte možnost změnit obsah svého nákupního košíku
  • Krok 3 Vybrat „Způsob platby“ (kliknutím na požadovaný způsob placení)
  • Krok 4 Kliknutím zvolit možnost „Další volby“ (odlišná dodací adresa, datum odeslání, využít voucher fy Thomann, komentář/upozornění k objednávce)
  • Uzavření objednávky kliknutím na tlačítko „Koupit“

Ke každému z jmenovaných kroků se zákazník dostane prostřednictvím běžných funkcí svého internetového prohlížeče.

§ 2 Dodací podmínky

 1. Pokud je zákazníkem podnikatel (§ 14 německého občanského zákoníku), uskuteční se dodávka zásadně na jeho nebezpečí. To platí i v případě dílčích dodávek. Pokud je zákazníkem spotřebitel (§ 13 německého občanského zákoníku), k převodu rizika neočekávané ztráty nebo zhoršení kvality zakoupené věci dochází i při zásilkovém prodeji teprve v okamžiku předání věci zákazníkovi. Nezáleží na tom, zda je zákazník s přijetím věci ve zpoždění. Zboží je dodáno na dodací adresu udanou zákazníkem.
 2. Veškeré ceny představují ceny při platbě v hotovosti včetně. DPH, připočítávají se případné náklady na balení a dodání zboží.
 3. Doručení v rámci Německa stojí 3,90 euro za objednávku. U objednávek nad 29,00 euro zasíláme po Německu bezplatně. Poplatky za dodání do jiných zemí najdete v kapitole Poplatky za dodání. U dodávek do třetích zemí se zákazníkovi k ceně připočítávají dodatečné poplatky a cla.
 4. Pokud je zákazník obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku, jsou on nebo jím pověřená osoba povinni zboží ihned po převzetí zkontrolovat, zda zboží při přepravě neutrpělo škodu. Zjistitelné škody vzniklé při přepravě či případná poškození obalu zboží si zákazník, obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, musí při převzetí nechat písemně potvrdit přepravcem a poté ohlásit. Zákazníky-spotřebitele žádáme právně nezávazně, aby nám zjevně rozpoznatelné škody vzniklé při přepravě rovněž ohlásili.

§ 3 Zákonné právo na odstoupení od smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

  Pokud je zákazník spotřebitelem (§ 13 německého občanského zákoníku), má právo do čtrnácti dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dní ode dne, kdy zákazník nebo jím pověřená třetí osoba, kterou není dopravce, převzala do vlastnictví poslední část zboží.
  Pokud chce zákazník uplatnit své právo na odstoupení, musí nás (Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany, Telefon: +49-9546-9223-476, Fax: +49-9546-9223-8399, e-mail: czechia@thomann.de) o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. poštou zaslaným dopisem, faxem nebo e-mailem). Použít může přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to ale podmínkou.
  Pro dodržení lhůty stačí, když zákazník před uplynutím lhůty odešle oznámení o svém záměru využít práva na odstoupení.
 2. Následky odstoupen

  Pokud zákazník odstoupí od této smlouvy, jsme povinni mu neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi jeho oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit všechny obdržené finanční částky, a to včetně dopravného (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly v následku jeho rozhodnutí nechat si zboží od nás dodat jiným než standardním způsobem). Pro toto vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který využil zákazník při původní transakci, s výjimkou případu, že bylo výslovně domluveno něco jiného. V žádném případě ale za toto vrácení zákazníkovi nebudou započítávány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme odmítnout až do okamžiku, než obdržíme zpět zaslané zboží nebo než nám zákazník podá důkaz, že nám zboží již odeslal - podle toho, co nastane dříve.
  Zákazník je povinen nám zboží zaslat nebo předat zpět neprodleně, ale v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás zpravil o svém odstoupení od této smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí, aby nám zákazník zboží před uplynutím této čtrnáctidenní lhůty odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží neseme my.
  Za případné snížení hodnoty zboží nese zákazník odpovědnost pouze v případě, kdy k tomuto snížení hodnoty došlo na základě zkoušení složení, vlastností a funkčnosti zboží ve větším než nutném rozsahu.
 3. Vyloučení práva na odstoupení

  Právo na odstoupení neplatí na
  • zboží, které nebylo vyrobeno předem a pro jehož výrobu byla rozhodující individuální volba zákazníka a jeho pokyny nebo které bylo jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele,
  • zapečetěné zboží, které není vhodné vracet z hygienických či zdravotních důvodů a jehož zapečetění bylo po dodání odstraněno,
  • zvukové nahrávky, videozáznamy či počítačový software v zapečetěném obalu, jehož zapečetění bylo po dodání odstraněno,
  • noviny, časopisy nebo obrázkové časopisy s výjimkou smluv o předplatném.

§ 4 Thomann 30-denní záruka vrácení peněz (Rozšířené právo na vrácení)

 1. K zákonné 14-denní lhůtě, během které má zákazník právo na odstoupení od smlouvy, přidává firma Musikhaus Thomann spotřebitelům dalších 16 dní záruky vrácení peněz. Zákazník může do 30 dnů vrátit od nás obdržené zboží bez udání důvodů, a to odesláním zboží zpět. Lhůta začíná běžet po obdržení veškerého zboží. Pro dodržení lhůty stačí včasné odeslání zboží nebo požadavku na vrácení zboží. Právo na vrácení zboží může být uplatněno pouhým odesláním zboží zpět, ledaže by zboží nebylo možné zaslat formou balíku. Zboží, které není možné zaslat formou balíku, necháme u Vás vyzvednout námi pověřenou přepravní společností. Před odesláním zboží proto doporučujeme kontaktovat zákaznický servis (kontaktní informace viz § 3, bod 1).
 2. 30-denní záruka vrácení peněz platí jak pro objednávky na dálku podle § 312c německého občanského zákoníku, tak i pro zboží zakoupené osobně v obchodě Musikhaus Thomann.
 3. Náklady spojené se zasláním zboží zpět přebírá Musikhaus Thomann. Pro tyto účely dává k dispozici tzv. „Free-Way-poukázky“ (nejsou podmínkou pro převzetí nákladů na zaslání zpět v případě vrácení zboží; pokud zasíláte zboží zpět bez Free-Way-poukázky, žádáme Vás, abyste zboží nezasílali expresně či nevyplaceně). Zboží, které není možné zaslat formou balíku, necháme u Vás vyzvednout námi pověřenou přepravní společností. Musikhaus Thomann bohužel nemůže v rámci práva na vrácení zboží (30-denní záruky vrácení peněz) nést náklady za zaslání u zpětných zásilek ze zahraničí.
 4. U objednávek nosičů v zapečetěném obalu či v těsné balicí fólii, jako jsou např. CD, audio kazety, videa, DVD, ale také noviny a časopisy, jakož i software, platí právo na vrácení zboží pouze tehdy, pokud je dané zboží zasláno zpět v neporušené fólii či neporušeném, zapečetěném originálním obalu.
 5. Právo na vrácení zboží je zcela vyloučeno u zboží, které bylo vyrobeno na míru podle údajů od zákazníka, u metrového zboží, u zboží podléhajícího opotřebení (např. struny, paličky, blány pro bicí, kabely, trsátka, plátky) nebo u výrobků, které nelze přijmout zpět z hygienických důvodů (např. foukací harmoniky). To stejné platí pro výrobky, které vykazují mimořádné bezpečnostní vlastnosti a u kterých v důsledku jejich převzetí do provozu nemůže být zaručeno, že tyto bezpečnostní vlastnosti i nadále přetrvávají (např. jevištní molton jako ochrana před plameny).
 6. Pokud zákazník využije možnost vrácení zboží, je Musikhaus Thomann oprávněn požadovat za dobu setrvání zboží u zákazníka přiměřenou náhradu za užívání.
 7. Kromě toho musí zákazník, který využije svoje právo na vrácení zboží, firmě Musikhaus Thomann nahradit snížení nebo ztrátu hodnoty zboží, pokud nemůže zboží zaslat v pořádku zpět, protože zodpovídá za zhoršení stavu zboží nebo za jeho zničení. Toto ustanovení neplatí, pokud je zhoršení stavu zboží způsobeno výhradně takovým zkoumáním věci, které by zákazníkovi bylo umožněno např. v obchodě. V ostatním se zákazník může povinnosti náhrady ztracené hodnoty vyhnout tak, že zboží nezačne používat jako své vlastnictví a vyhne se veškerému jednání, které by jeho hodnotu snížilo.
 8. Pokud zákazník v rámci 14-denní lhůty pro odvolání nebo 30-denní záruky vrácení peněz vrátí zpět část sady nebo akčního setu, budou mu ostatní výrobky, které si ponechá, vyúčtovány za běžnou prodejní cenu.
 9. Vezměte prosím na vědomí, že podmínky jmenované v § 4 neplatí během prvních 14 dnů (zákonné právo na odstoupení od smlouvy podle § 3 VOP) 30 denní záruky vrácení peněz, ale pouze během na ně následujících 16 dní.

§ 5 5 Záruka a náhrada škody

 1. Nedostatky nebo poškození, které zaviní zákazník nebo firmou Musikhaus Thomann nepověřená třetí osoba neodborným nakládáním nebo neodbornou montáží, jakož i použitím nevhodného příslušenství nebo změnou originální dílů, jsou ze záruky vyloučeny.
 2. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním.
 3. Pokud zákazník vědomě přijme závadné zboží nebo předmět objednávky, náleží mu záruční nároky v dále uvedeném rozsahu pouze v případě, že si je výslovně a písemně vyhradí bezodkladně po převzetí zboží.
 4. Nároky na náhradu škody způsobené poškozením zásilky při přepravě náleží zákazníkovi pouze v případě, že zásilku zkontroloval a splnil ohlašovací povinnost podle §2 bod 4. Toto neplatí, pokud je zákazník spotřebitelem.
 5. Záruční doba nového zboží činí 24 měsíců. Tato doba začíná běžet okamžikem převodu rizika. Záruční doba použitého zboží činí pouze 12 měsíců, pokud firma Musikhaus Thomann nepřijme neomezené ručení podle § 5, bod 7, zejména v případě poškození života, tělesného poškození nebo poškození zdraví. Je-li zákazníkem podnikatel, činí záruční doba nového zboží jeden rok a použitého zboží šest měsíců od okamžiku převodu rizik, pokud firma Musikhaus Thomann nepřijme neomezené ručení podle § 5, bod 7, zejména v případě poškození života, tělesného poškození nebo poškození zdraví.
 6. Dále se záruka řídí zákonnými předpisy.
 7. Za jiné škody než škody vzniklé poškozením života, tělesným poškozením nebo poškozením zdraví ručí firma Musikhaus Thomann pouze v případě, že ke škodám došlo zaviněním ze strany firmy Thomann nebo jí pověřené pomocné osoby (např. dodávkové služby), a to buď na základě záměrného nebo hrubě nedbalého jednání nebo zaviněným porušením jedné z podstatných smluvních povinností. Ručení za náhradu škody přesahující tento rámec se vylučuje. Ustanovení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčena. Při porušení podstatných smluvních povinností z nedbalosti ručí firma Musikhaus Thomann pouze za předvídatelné škody.

§ 6 Tři roky záruky firmy Thomann

Musikhaus Thomann přebírá ještě nad rámec zákonného ručení 3 letou záruku v souladu s následujícími ustanoveními:

 1. Musikhaus Thomann poskytuje záruku na všechny závady, které se vyskytnou během časového období 3 let od převodu rizik a které jsou prokazatelně způsobeny chybou materiálu nebo výrobní chybou. Nárok na záruční plnění má pouze zákazník, který je spotřebitelem; tento nárok je nepřenosný.
 2. Ze záruky jsou vyloučeny:
  • Použité výrobky.
  • Počítačové výrobky a příslušenství, pokud z popisu daného zboží nevyplývá něco jiného.
  • Výrobky, které podléhají opotřebení buď vlivem normálního používání nebo jinak.
  • Závady výrobku, které byly způsobeny nedodržením návodu k použití, nepřiměřeným používáním, vystavením výrobku extrémním podmínkám, neadekvátními provozními podmínkami, přetížením nebo nedostatečnou péčí a údržbou.
  • Závady výrobku, které byly způsobeny využitím neoriginálního příslušenství nebo doplňujících či náhradních dílů.
  • Výrobky, které byly upravovány nebo na nich byly provedeny změny.
  • Minimální odchylky od požadovaného stavu výrobku, které nijak neomezují jeho fungování ani hodnotu.
 3. Odstranění nedostatku, který podléhá záruce poskytované firmou Musikhaus Thomann, probíhá takovým způsobem, že závadný produkt podle naší volby buď bezplatně opravíme nebo vyměníme za bezchybný produkt (příp. i za novější model). Nahrazené výrobky nebo jejich díly přecházejí do vlastnictví firmy Musikhaus Thomann.
 4. Nárok na záruční opravu je nutné uplatnit během záruční doby. K tomu je třeba daný produkt po vyžádání tzv. Free-Way poukázky poslat společně s kopií faktury zpět firmě Musikhaus Thomann.
 5. Tato záruka nezakládá jiné nároky než v těchto záručních podmínkách uvedené právo na odstranění závad na výrobku.
 6. Uskutečněním záručního plnění se záruční lhůta výrobku ani neprodlužuje ani znovu nezačíná.
 7. Záruční práva zákazníka podle § 5 a právních předpisů nejsou těmito záručními podmínkami nikterak omezena.

§ 7 Splatnost a platební podmínky

 1. Faktury firmy Musikhaus Thomann jsou splatné ihned a bez srážek, pokud nebylo písemně sjednáno jinak. U dodávek na dobírku se zboží platí v hotovosti při převzetí zásilky. U objednávek s platbou předem zboží odešleme terpve po přijetí platby. U plateb kreditní kartou probíhá vlastní odepsání z účtu až v okamžiku vystavení faktury a expedice zboží. Celková částka se ale na kreditní kartě zákazníka zarezervuje přímo při odeslání online objednávky.
 2. Firma Musikhaus Thomann si vyhrazuje právo odmítnout šeky či jiné bezhotovostní platební prostředky. Jejich případné přijetí probíhá vždy jen na principu datio solutionis causa. Platby v cizí měně se připisují podle výpisu z banky. Bankovní poplatky hradí zákazník.
 3. Pokud se zákazník dostane s platbou kupní ceny do prodlení, je částka kupní ceny během doby prodlení úročena sazbou o 5 procentních bodů vyšší, než je základní úroková sazba. V případě, že firmě Musikhaus Thomann prokazatelně vznikla větší škoda z prodlení, je Musikhaus Thomann oprávněn si ji nárokovat.

§ 8 Výhrada vlastnictví

 1. Pokud je zákazník obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku (dále jen HGB), zůstává dodané zboží vlastnictvím firmy Musikhaus Thomann až do úplného zaplacení všech pohledávek za zákazníkem, a to včetně všech vedlejších pohledávek. Při smlouvách se spotřebiteli si firma Musikhaus Thomann vyhrazuje vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny.
 2. Až do úplného zaplacení kupní ceny není zákazník oprávněn postoupit zboží třetí osobě nebo jiným způsobem ohrozit vlastnictví firmy Musikhaus Thomann. Zákazník už teď odstupuje své budoucí nároky oproti kupujícímu firmě Musikhaus Thomann, a sice až do výše kupní ceny, dohodnuté mezi firmou Musikhaus Thomann a zákazníkem, a to i s úroky a vedlejšími náklady. Firma Musikhaus Thomann přijímá toto odstoupení.

§ 9 Místo plnění a soudní příslušnost

 1. Platí výhradně německé právo, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Je-li zákazník spotřebitelem, platí toto pouze v případě, že poskytovaná ochrana nebude odepřena zákonnými ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel své obvyklé bydliště.
 2. Místem plnění pro veškeré nároky z obchodních vztahů s firmou Musikhaus Thomann je Burgebrach (Německo), pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávním majetkem se zvláštním právním postavením.
 3. Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávním majetkem, je Bamberg výhradním sídlem soudu pro veškeré spory vyplývající přímo či nepřímo ze smluvního vztahu se zákazníkem nebo z těchto všeobecných obchodních podmínek.

§ 10 Alternativní řešení sporů

Prodávající není povinen a zásadně ani ochoten účastnit se procesu řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím smírčí komise.

§ 11 Závěrečná ustanovení

Bude-li některé ustanovení těchto podmínek - nezávisle na důvodu - neúčinné, zůstane účinnost ostatních ustanovení nedotčena.

Kontaktujte nás