Informace o úmluvě CITES

Úmluva CITES, známá také jako Washingtonská úmluva (wikipedia), je mezinárodní dohoda o ochraně rostlin a živočichů.

Loni na podzim přibyly na její seznam ohrožených druhů některé stromy, jejichž dřevo se používá (mimo jiné) k výrobě hudebních nástrojů. Na seznamu se tak ocitly některé druhy palisandru (konkrétně palisandr africký) a stromy bubinga. Na dřevo těchto stromů se proto od ledna 2017 vztahují přísná prodejní, vývozní a regulační opatření, která samozřejmě respektujeme.

Na životním prostředí nám ve společnosti Thomman záleží, přesto jsme my ani ostatní výrobci hudebních nástrojů nestačili za krátkou dobu tří měsíců vyprodat veškeré starší skladové zásoby nástrojů a nahradit je nástroji novými, které už jsou vyrobeny výhradně ze dřeva pěstovaného udržitelným způsobem. Navíc v některých zemích nevstoupila v platnost úplně všechna opatření úmluvy. Do těchto zemí kvůli tomu prozatím nelze produkty respektující úmluvu CITES zasílat.

Na těchto stránkách naleznete informace o tom, jak se úmluva CITES vztahuje na vybavení, které už vlastníte. Stránky budeme aktualizovat v souladu s nejnovějším vývojem situace.

Pokud máte ohledně životního prostředí a udržitelnosti nějaké dotazy, spojte se s naším oddělením kvality. Jeho zaměstnanci vám dotazy zodpoví a pomohou s řešením nastalé situace.

qm@thomann.de