Smazat všechny

EV RE20 Bundle

Bundle offer comprising

EV RE20 RE-Series

 • Large-Diaphragm Dynamic Microphone
 • Directional characteristic: Cardioid
 • Bass roll-off switch
 • Variable-D design
 • Frequency range: 45 / 18,000 Hz
 • Dimensions (diameter x length): 49 x 54 x 217 mm
 • Weight 1474 g
 • Incl. clamp and storage box
 • 3 Year manufacturer's warranty
 • Remark: Ideal for bass drums, wind instruments, and speeches

Millenium BD 100

 • Micro Tripod For Bass Drum
 • Special tripod for the positioning of the microphone in front of or in the bass drum
 • Extendable
 • Dimensions: 20 x 19 x 18 to 24.5 cm
 • Colour: Black
 • Included: Thread Adapter 3/8 "- 5/8"
No JavaScript? No Audio Samples! :-(

Zvukové ukázky

 
0:00
 • Git Amp
 • Kick
 • Trombone
 • Saxophone
 • Trumpet

Další informace

Microphone Set For Guitars Yes
Microphone Set For Drums Yes
Microphone Set For Vocals & Speech No
Microphone Set For Cameras No
Microphone Set For Wind Instruments No
14 Hodnocení zákazníků:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.9 /5
Hodnocení tohoto produktu existují prozatím jen v jiných jazycích.
de Automatický překlad (Zobrazit původní text)
dePůvodní recenze (Zobrazit překlad)
Bohužel se vyskyla chyba. Zopakujte protím tuto akci později.
Celkem
Vlastnosti
Zvuk
Zpracování
Dynamický specialista
Georg aus R., 21.10.2009
· Převzato z EV RE20 RE-Series
Z nehodného plastového boxu s nefunk?ními uzáv?ry je vid?t - RE20. A bohužel p?ichází bez individuální frekven?ní odezvy. Koneckonc?, mikro má - s pokyny zpráv pravd?podobn? není slu?itelné, a proto zde m? v tichosti skryté - zábavná p?ezdívka, která využívá fyzické analogie z živo?išné ?íše.
(OK - alespo? m?žete ?íct "slon", že?). Na tomto pozadí bylo samoz?ejm? dvojnásobn? zklamáno, když se velmi t?žký mikrofon, sotva p?ipevn?ný ke stojanu, automaticky pohyboval pomalu, ale jist? do zav?šené polohy. Problém by však mohl být rychle vy?ešen uchopením velkého šroubováku a utažením šroubu na držáku.

A co princip "variabilního d" snížení efektu p?iblížení? Podle mých zkušeností: hodn?. Krom? posledních dvou centimetr? RE20 skute?n? umož?uje velkou zm?nu vzdálenosti bez znatelné zm?ny basové odezvy. To m?že být d?vodem pro použití tohoto mikrofonu (klí?ová slova: Sänger & Hampelmann). Nicmén?, tato výhoda je, když se dostanete nápad držet mikro v ruce, protože pak tém?? nevyhnuteln? pokrývá zvukové sloty. Takže: V?c pat?í pevn? na slušný stojan.

RE-20 je neuv??iteln? neutrální pro dynamické mikro; ale samoz?ejm? má z?etelné hodinky, které bych mohl charakterizovat jako n?co "vr?ení" na st?edních až vysokých frekvencích.

V pr?b?hu ?asu se objevily n?které aplikace, ve kterých bych rád znovu použil RE20: lesní roh, sopránový saxofon, fagot, houpací vokály. Kv?li výrazné sm?rovosti jsem byl schopen se pohybovat mnohem dále od zdroje, jak je tomu u dobrého Großmembrankondenseru nebo (možná nep?íznivého) podílu prostoru ve stejné vzdálenosti výrazn? nižší.

RE-20 poskytuje malou úrove?; ale v praxi ne mén? než SM57. Stále je zapot?ebí citlivý a nízkošumový p?edzesilova?. Samotný dbx386 rozhodn? nebyl užite?ný - nicmén? dokázal, že je to tém?? ideální (nízký šum, dobrý zvuk). Provoz s MX8000 byl možný a také nízký hluk; nicmén?, to vyžadovalo maximální zisk a produkoval malý uspokojující zvuk (rezonan?ní st?ední, nad ni?ím, pod ni?ím).

"Ribbon-Booster" nep?inesl žádné zlepšení, pokud jde o hluk, ale zvuk se ohromn? zlepšil - všechny deficity byly vy?ešeny. - Na druhé stran?, nízká citlivost mikrofonu je spíše požehnáním než prokletím, pokud RE-20 v Kopie nebo nálevka tuby zmizí (nebezpe?í rychlého p?evrácení konzoly p?edzesilova?e nižší).

Záv?rem mohu doporu?it RE-20 každému, kdo pot?ebuje zvuk na vzdálenost nezávislý na vzdálenosti, nemá špi?kovou nahrávací místnost, ale p?esto chce nahrávat dechové nástroje v rozumné vzdálenosti, mikrofon pro pot?eby mosazi nebo kopy a - krom? posledních dvou p?ípad? - má p?edzesilova? s velmi nízkým šumem (-129 dB) a velký zisk (> 60 dB).
Pomohlo mi · Nepomohlo mi · Ohlásit hodnocení
Ohlásit hodnocení...

Zdá se Vám toto hodnocení nesprávné nebo z nějakého důvodu nepřijatelné?

Odeslat hlášení
de Automatický překlad (Zobrazit původní text)
dePůvodní recenze (Zobrazit překlad)
Bohužel se vyskyla chyba. Zopakujte protím tuto akci později.
Celkem
Vlastnosti
Zvuk
Zpracování
Klasika s všestrannou kvalitou
Mischpultsigi, 08.10.2009
· Převzato z EV RE20 RE-Series
Takže te? už n?kolik týdn? p?ede mnou: Robustes Äusseres, mocný, n?co pro vizuální smysly. Co ale znamená "lhaní", to je ZÁV?S. Konkrétn? ve zvukovém stánku mého nahrávacího studia (v New Denglisch také volal "Vocal Booth"), orámovaný v originálním držáku mikrofonu.

Ano, jak to zní? Gorgeous! Velký, plný, vždy transparentní i ve velmi krátké vzdálenosti a bez bouchání. Doposud jsem to testoval pouze na vokálech, ale podle zvukové historiografie jsem také testoval jeden z mikrofon? pro dmychadla obecn? a trubek velmi zvláštním zp?sobem. A také to vypadá dob?e v kopu a kontrabasu, který bude Tonkitchen zkoušet i v budoucnu.

RE20 by také byla dobrou volbou pro ty, kte?í pot?ebují nahrávat za akusticky spíše nep?íznivých podmínek a stále cht?jí masitý zvuk velkého membránového mikrofonu. S typem kondenzátoru získáte také spoustu šumu na pevném disku, pokud není v místnosti opravdu tichý, RE20 zde výrazn? zeslabí.

Mikrofon je dodáván s pevným držákem mikrofonu, ale pro hlasové nebo hlasové nahrávky bych d?razn? doporu?il originální pavouk, který m?že velmi dob?e tlumit vibrace. Univerzální pavouk pracuje velmi neuspokojiv? se speciálním designem RE20, navíc originál je opravdu pouta?em.

Velmi d?ležitý: A?koli mikrofon toleruje vysoký akustický tlak, ale nemá žádnou zvláš? vysokou výstupní úrove?, proto pot?ebuje vysoce kvalitní mikrofonní p?edzesilova?. Zástupci Schwachbrüstige tohoto rodu uznávají nastavení vysokého zisku s výrazným šumem. V mém studiu, RE20 visí na TL-Audio M4 mixážním pultu, který má vestav?ný prvot?ídní p?edzesilova?, takže tento mikrofon prost? zní SUPERB!

"Mischpultsigi"
z www.tonkueche.de
Pomohlo mi · Nepomohlo mi · Ohlásit hodnocení
Ohlásit hodnocení...

Zdá se Vám toto hodnocení nesprávné nebo z nějakého důvodu nepřijatelné?

Odeslat hlášení
545 € 14 781,49 Kč
Cena vč. DPH, doprava zdarma

Cena v CZK je pouze orientační

Odešleme pravděpodobně do Po, 28. Září

Na skladě
Na skladě

Tento produkt je na skladě a může být okamžitě expedován.

Informace o expedici
Sdílet produkt
Kontakt
Tel: +49-9546-9223-35
Fax: +49-9546-9223-24
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Online průvodci
Stage Vocal Mics
Stage Vocal Mics
There are many vocal microphones that are suitable for stage use, from the cheapest dynamic to the most expensive condenser.
Online průvodci
Recording Choirs
Recording Choirs
Recording choir music is always a challenge, even though it might not seem to be at first.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shrnutí recenze:
* Ceny vč. DPH plus poštovné. Nabídka do vyčerpání zásob. Za chyby tisku a omyly neručíme. DPC=Doporučená prodejní cena
(6)
Nedávno navštívené
Behringer RD-6-SR

Behringer RD-6-SR; Analog Drum Machine; 8 Drum-Sounds: Bass Drum, Snare Drum, Low Tom, High Tom, Cymbal, Clap, Open Hi-Hat und Closed Hi-Hat; volume control for all instruments and the Accent track; build-in distortion effect with controls for intensity and tone;...

Nedávno navštívené
Fender Billie Eilish Concert Ukulele

Fender Billie Eilish Concert Ukulele, concert ukulele, signature, top and body sapele, nato neck, hardwood neck laminated, neck binding, 16 frets, nut width 35mm (1,375"), scale 381mm (15"), fishman kula preamp, open gear tuners, abalone rosette, finish black satin with...

(2)
Nedávno navštívené
Harley Benton Dullahan-FT 24 Roasted IB

Headless Electric Guitar Ergonomically shaped alder body, Bolt-on neck: Roasted Canadian flamed maple, Roasted maple fretboard, Fretboard inlays: Black offset dots, Neck profile: Modern C, Fretboard radius: 350 mm, Scale: 648 mm, Nut width: 42 mm, Graph Tech TUSQ...

Nedávno navštívené
Fender CuNiFe Wide Range Humb. Neck

Fender CuNiFe Wide Range Humbucker Neck; Telecaster Humbucker; Resistance: 10.1 - 10.7k; Color: Chrome

Nedávno navštívené
Blackmagic Design UltraStudio Monitor 3G

Blackmagic Design UltraStudio Monitor 3G; Video output device for 3G-SDI and HDMI playback via laptop or desktop computer equipped with Thunderbolt 3; supports professional SDI and HDMI monitoring in 10-bit broadcast quality of material from common editing software such as...

Nedávno navštívené
Presonus AudioBox 96 Studio Ult 25th An

USB Audio Interface Recording Set Consists of AudioBox USB 96 25th Anniversary Edition, Studio One Artist + Studio Magic Plugin Suite (Ableton - Live Lite, Arturia - Analog Lab Lite 3 and many more) (ESD download), Eris E3.5 active...

Nedávno navštívené
Nux Optima Air NAI 5

Nux Optima Air NAI 5; Effects Pedal for Electric & Acoustic guitar; dual-switch acoustic guitar simulator with a preamp for acoustic and electric guitar, 15 built-in acoustic guitar profiles with IR level control, 9 Preset slots; Controls: Reverb, IR Level,...

(1)
Nedávno navštívené
Thomann ComboDesk88 - designed by Zaor

Producer Workstation Designed by Zaor, Ideal for home and project studios, Extremely sturdy and ergonomic construction, 19" Racks with a total of 3x 3 U, Includes cover plates for 19" racks for expanding the table surface and rack rail,...

(4)
Nedávno navštívené
Behringer RD-6-AM

Behringer RD-6-AM; Analog Drum Machine; Acid Smiley Edition; 8 Drum-Sounds: Bass Drum, Snare Drum, Low Tom, High Tom, Cymbal, Clap, Open Hi-Hat und Closed Hi-Hat; volume control for all instruments and the Accent track; build-in distortion effect with controls for...

Nedávno navštívené
Kala U-Bass Nomad 4 NT

Kala U-Bass Nomad 4 NT, acoustic-electric U-Bass, 20 13/16" (528 mm) scale, 29 3/8" (746 mm) overall length, Mahogany top, Mahogany back and sides, Mahogany neck, 16 frets, Rosewood fingerboard, Graph Tech NuBone nut, composite saddle, custom black die cast...

Nedávno navštívené
Larry Carlton S7FM TBL

Electric Guitar Body: Alder, Top: Flamed maple, Bolt-on neck: Roasted maple, Fretboard: Roasted maple, Abalone Dots fretboard inlays, 22 Medium jumbo frets, Scale length: 648 mm (25.5"), Fretboard radius: 241 mm (9.5"), Nut width: 42 mm (1.65"), Bone nut,...

Nedávno navštívené
RME HDSPe AIO Pro

RME HDSPe AIO Pro; 30-channel PCI Express audio interface; 192 kHz / 24 bit; ADI-2 Pro converters AK5572 and 2 x AK4490; the entire analog input range relies on the circuit design of the ADI-2 Pro (+24 / +19 /...

Váš názor
Váš názor Našli jste nějakou chybu nebo byste nám chtěli něco k této stránce sdělit?

Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu a problémy pro Vás co nejrychleji vyřešíme.