Uw contactpersoon
+49-9546-9223-643
Post Adres
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach, Germany
Openingstijden
We zijn geopend!
 • Vrijdag 9:30–18:30
 • Zaterdag 9:30–16:00
 • Maandag 9:30–18:30
 • Dinsdag 9:30–18:30
 • Woensdag 9:30–18:30
 • Donderdag 9:30–18:30
Ondernemings-Informatie
 • Opgericht
 • Januari 1954
 • Ondernemingsvorm
 • GmbH
 • Bedrijfsleider
 • Hans Thomann
 • OB-Nummer
 • DE 257375233
Neem een virtuele tour van Thomann
thomanns virtual tour
Virtueel overzicht over Treppendorf

Privacy Policy

Musikhaus Thomann staat voor online gegevensbescherming

Wij hebben ons ten doel gesteld om een online omgeving te realiseren die eenvoudig is in het gebruik en altijd rekening houdt met de rechten en verwachtingen van onze klanten en andere bezoekers van de Musikhaus Thomann Website (www.thomann.de).

Deze richtlijn voor gegevensbescherming beschrijft hoe Thomann GmbH (hierna “Musikhaus Thomann” genoemd) de gegevens, die u ons bij het gebruik van de website ter beschikking stelt, opslaat, verwerkt en gebruikt en zorgt voor de bescherming ervan volgens het Telemediengesetz (TMG; Duitse wet op de telemedia) en het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG; Duitse wet op de gegevensbescherming).

Overeenkomsten met partners / derden

Op onze website wordt op enkele plaatsen (bijv. bij pakket-tracking, het tonen van testrapporten uit magazines, veilige betaling met credit card) samengewerkt met diverse externe dienstverleners. Via genoemde website maken wij het onze gebruikers onder andere mogelijk om toegang te krijgen tot de aanbiedingspagina's en diensten van partnerondernemingen.

Gebruikers van de website gaan door het gebruik van de diensten van de serviceproviders een overeenkomst aan, waarvoor de betreffende voorwaarden van de service-provider van kracht zijn. De juridische en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de diensten die worden aangeboden op de pagina's van de partnerondernemingen, ligt bij de betreffende partnerondernemingen, waarvan de content via onze webpagina wordt opgeroepen.

Bij gebruik van de diensten van een service-provider worden overeenkomsten uitsluitend gesloten tussen de betreffende partneronderneming en de gebruiker volgens de voor die overeenkomst geldende voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Voor andere dan door lichamelijk letsel of overlijden ontstane schades is de firma Thomann alleen aansprakelijk voor zover deze terug te voeren zijn op opzettelijk of grof nalatig handelen of op verwijtbare schending van een wezenlijke plicht op grond van de overeenkomst door de firma Thomann of door uitvoerders die handelen in opdracht van de firma Thomann (bijvoorbeeld de besteldienst). Verdere schadevergoeding op grond van aansprakelijkheid is uitgesloten. De bepalingen van het Produkthaftungsgesetz (Duitse wet op de productaansprakelijkheid) en andere dwingende wettelijke voorschriften blijven onverlet. Als een wezenlijke contractuele verplichting nalatig wordt geschonden, dan is de aansprakelijkheid van de firma Thomann wat betreft aard en omvang beperkt tot de schade die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid kon worden verwacht.

Auteursrecht

De inhoud van de website www.thomann.de is auteursrechtelijk beschermd. Voor het vermenigvuldigen van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, delen van teksten of beeldmateriaal is voorafgaande toestemming nodig van Musikhaus Thomann.

Toepasbaar recht

Alle informatie of gegevens, het gebruik ervan en de aanmelding voor de websites van Thomann alsmede alle vormen van doen, dulden of nalaten die samenhangen met het gebruik van de Thomann-websites zijn uitsluitend onderworpen aan Duits recht. De bevoegde rechtbank is Bamberg.

De bescherming van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mail nemen wij als onderneming uiterst serieus. Om die reden voeren wij onze webactiviteiten uit in overeenstemming met de geldende wetten omtrent de bescherming en veiligheid van gegevens. Hieronder leest u welke informatie wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.

Persoonlijke gegevens / Gebruik

Principieel geldt voor Musikhaus Thomann dat de bescherming van persoonlijke gegevens voor ons van het hoogste belang is. U bepaalt of u, bijvoorbeeld in het kader van een registratie of klantenonderzoek, deze gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Uw gegevens zijn voor uw aanvraag van belang, maar worden door u op vrijwillige basis ter beschikking gesteld.

Voor bepaalde zakelijke procedures (bijv. het versturen van pakketten) moeten persoonlijke gegevens aan derden (bijv. de post) worden verstrekt.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of op een andere manier commercieel gebruiken!

Voor alle persoonlijke gegevens die ons ter beschikking zijn gesteld, zijn in onze onderneming het Telemediengesetz (TMG) en in aanvulling daarop het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) of andere geldende wettelijke voorschriften van toepassing.
Opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons geschiedt in eerste instantie uitsluitend voorzover dat voor het voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen ten opzichte van u noodzakelijk is. Als wij uw gegevens voor meer zaken zouden willen gebruiken, bijvoorbeeld om u te informeren over actuele aanbiedingen, zullen wij u daarvoor om uitdrukkelijke toestemming vragen. Deze toestemming kunt u te allen tijde herroepen. U kunt uw herroeping aan navolgend adres sturen:

Thomann GmbH
Att. Chief Privacy Officer
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Germany

In geval van uw herroeping zullen wij het uitgebreidere gebruik van uw gegevens direct stoppen. Wij vragen om uw begrip als de verwerking van uw herroeping pas maximaal drie werkdagen na ontvangst kan worden doorgevoerd.

Gegevensuitwisseling

Bovenop de hiervoor beschreven wijzen van gebruik verstrekt het Musikhaus Thomann uw gegevens aan derden, die betrokken zijn bij de afhandeling van uw bestelling of bij opdrachten. Wij verstrekken, bijv. wanneer u een bestelling via onze website heeft geplaatst, uw bestelinformatie aan partnerondernemingen en opdrachtnemers van Thomann, die uw opdracht verwerken en aan u leveren. Gegevens worden alleen verstrekt voor zover deze van belang zijn om uw opdracht uit te voeren, te leveren of om een aanvraag af te handelen. Persoonlijke gegevens worden ook aan derden verstrekt, als wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Musikhaus Thomann zal geen persoonlijke gegevens over de gebruikers van onze website verstrekken, als hiervoor geen speciale toestemming is verleend. Wij verkopen geen gebruikersnamen en e-mailadressen aan andere ondernemingen die u ongewenste reclame of post toesturen.

Reclame-uitingen van derden of links naar andere websites, die op onze website worden aangeboden, verzamelen eventueel gebruikersgegevens als u ze aanklikt of anderszins hun aanwijzingen volgt. Wij hebben geen controle over de gegevens die via reclames of websites van derden vrijwillig of onvrijwillig worden verzameld. Wij adviseren om de richtlijnen voor de privacy ("Privacy Policies") van de betreffende websites te raadplegen, als u bedenkingen heeft bij de verzameling en het gebruik van uw gegevens.

Gegevens die automatisch op onze website worden vastgelegd / Gebruiksgegevens

Wij nodigen iedereen uit om onze website gratis te bezoeken en te gebruiken en de aangeboden producten aldaar te bekijken. Als u onze website bezoekt, leggen wij uw IP-adres (d.w.z. het internetadres van uw computer, niet uw e-mailadres) en andere algemene gebruiksgegevens vast om te kunnen beoordelen welke onderdelen van de website u bezoekt en hoe lang u daar bent.

Deze gegevens worden toegevoegd aan de gebruiksgegevens van alle bezoekers van onze website om het aantal bezoekers, de gemiddelde doorgebrachte tijd op onze website, de opgeroepen pagina's etc. te meten. Deze gegevens worden door ons verzameld en alleen voor interne doeleinden gebruikt. Het is niet mogelijk om deze gegevens terug te leiden tot u als persoon.

Wij gebruiken deze verzamelde gegevens om onze producten en diensten te beoordelen inclusief de nieuwe zaken die wij via onze website aanbieden, om het gebruik van onze website te meten en om de inhoud ervan te verbeteren.

Cookies

Evenals veel andere commerciële websites maakt Musikhaus Thomann eventueel gebruik van de algemene, als "cookies" bekend staande technologie, om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de website en om er zeker van te kunnen zijn dat uw bezoek zonder problemen verloopt.

Onze cookies onthullen of bevatten geen persoonlijke gegevens. Cookies kunnen geen informatie van uw computer lezen of samenwerken met andere cookies op uw harde schijf. Cookies stellen ons in de gelegenheid om u bij een volgend bezoek aan de website te herkennen.

Als u niet wilt, dat uw browser cookies opslaat, kunt u die mogelijkheid in de instellingen van uw browser uitschakelen.
Het uitschakelen van de cookie-functie kan ervoor zorgen dat deze website niet optimaal functioneert. U bent eventueel niet in staat om alle mogelijkheden en informatie van deze website te gebruiken.

Google Analytics en Google AdSense

Google Analytics

Musikhaus Thomann maakt op zijn websites gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst van Google Inc. („Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die een cookie verzamelt over uw gebruik van deze website, wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In geval van de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar verkort. In opdracht van Musikhaus Thomann zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over deze website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten, die samenhangen met het gebruik van de website en internet, aan Musikhaus Thomann als aanbieder van de website ter beschikking te stellen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser is verstrekt, zal Google niet samenvoegen met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de betreffende instelling in de software van uw browser: wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de opslag bij en overdracht aan Google van de op www.thomann.de door een cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, indien u de beschikbare plug-in voor de browser via de volgende link downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.

Google AdSense

Op onze websites maken wij ook gebruik van Google AdSense, een dienst van Google Inc., waarbij Google inhoudelijk relevante reclames automatisch op onze website ter beschikking stelt. Meer informatie over Google AdSense vindt u onder http://www.google.com/adsense. Net als Google Analytics maakt ook Google AdSense gebruik van cookies, die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Bovendien worden bij Google AdSense zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen) gebruikt, waarmee uw gebruik van onze webpagina's eveneens kan worden geëvalueerd. Alle informatie over het gebruik van deze webpagina's (inclusief uw IP-adres) die door cookies en web beacons wordt verzameld alsmede de aanbieding van reclames worden naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om rapporten over deze website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten, die samenhangen met het gebruik van de website en internet, aan Musikhaus Thomann als aanbieder van de website ter beschikking te stellen. Google kan deze gegevens eventueel ook aan zijn reclamepartners ter beschikking stellen. Wij wijzen er op dat Google, in tegenstelling tot Google Analytics, voor de dienst Google AdSense tot nu toe nog geen maatregelen heeft getroffen voor een anonimisering van uw IP-adres. Om die reden wordt naast de reeds genoemde gegevens die uw gebruik van onze webpagina's betreffen, ook uw IP-adres naar een server van Google gestuurd en aldaar opgeslagen. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de betreffende instelling in de software van uw browser; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Integratie en gebruik van verwijzingen naar sociale media (Facebook, Google+ e.a.)

Op onze internetpagina's, met name bij onze productaanbiedingen, zijn verwijzingen geïntegreerd naar sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Google+ en Twitter. Voor de internetdiensten van deze sociale netwerkdiensten zijn uitsluitend de exploitanten daarvan verantwoordelijk. Hieronder vindt u een overzicht met meer informatie over de afzonderlijke sociale netwerkdiensten.

Onze verwijzingen naar de externe sociale netwerkdiensten zijn samengevat onder een „Like"-button bij de productaanbiedingen, die door Musikhaus Thomann zelf is ontwikkeld. Als u op deze button klikt, wordt een ander venster geopend, waarin u de bekende logo's van Facebook, Google+, Twitter en Pinterest vindt en een verwijzing naar dit deel van onze opmerkingen over gegevensbescherming. Door te klikken op de „Like"-button worden nog geen gebruiksgegevens door u verzonden aan de externe sociale netwerkdiensten. Pas als u op het symbool van een van deze sociale netwerkdiensten klikt, wordt u verdergeleid naar de website van de betreffende dienst. Tegelijkertijd wordt een verbinding gemaakt met de servers van de betreffende sociale netwerkdienst. Daarbij worden alleen gegevens verzonden over uw gebruik van onze internetpagina's (inclusief uw IP-adres) wanneer u bent ingelogd op uw account bij de betreffende sociale netwerkdienst. Pas dan kunt u de door u op www.thomann.de bezochte websites koppelen aan uw account van de betreffende sociale netwerkdienst en bekendmaken aan andere gebruikers van deze diensten (bijv. bij Facebook via de functie „Link delen"). Ook hierbij worden gegevens overgedragen aan de betreffende sociale netwerkdienst.

Facebook

De verwijzing naar Facebook vindt u onder het bekende Facebook-logo, als u op onze „Like"-button klikt bij een van onze productaanbiedingen. Buttons die Facebook beschikbaar stelt voor integratie in een internetpagina, zogenaamde Facebook-plug-ins zoals de „Vind-ik-leuk"- of „Delen"-button, zijn niet opgenomen op onze websites. Uitsluitend Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA is verantwoordelijk voor Facebook en zijn internetpagina's.

Meer informatie over het doel en de mate van inwinning van gegevens en over de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook vindt u in de bepalingen over gegevensbescherming van Facebook. Deze kunnen op internet worden bekeken op http://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.php. Hier vindt u onder andere ook informatie over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy en over uw verdergaande rechten met betrekking tot inwinning, verwerking en gebruik van uw gegevens door Facebook.

Facebook-remarketing

Op onze websites maken wij gebruik van „Vanilla Custom Audiences Pixel“, een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Met behulp van deze dienst kunnen wij u doelgericht met advertenties benaderen, doordat zogeheten Facebook-ads voor bezoekers van onze websites worden ingeschakeld, als u het sociale netwerk Facebook bezoekt.
Hiervoor hebben wij op onze websites zogeheten remarketing-pixels van Facebook geïmplementeerd. Het gaat hierbij om code-snippets die in staat zijn uw browsertype via de browser-ID – de individuele vingerafdruk van uw browser – te identificeren en te herkennen dat u onze websites hebt bezocht en wat u precies bij ons hebt bekeken. Bij het bezoek van onze websites wordt door middel van de pixel een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook gemaakt. Facebook is in staat u te identificeren aan de hand van de browser-ID, aangezien deze met uw andere bij Facebook opgeslagen gegevens met betrekking tot uw gebruikersaccount worden gecombineerd. Facebook levert vervolgens geïndividualiseerde, op uw behoeften afgestemde advertenties van ons aan in uw Facebook-tijdlijn of op een andere plaats van Facebook.
Wij zijn zelf niet in staat om u via de Facebook-pixel persoonlijk te identificeren, aangezien er behalve uw browser-ID geen verdere persoonlijke gegevens via de remarketing-pixels van Facebook bij ons worden opgeslagen.
Verdere informatie over de Custom Audiences van Facebook, de bijzonderheden van de gegevensverwerking via deze dienst en het privacybeleid van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt het gebruik van Facebook-remarketing deactiveren, als u op de volgende link klikt.

Google+

De verwijzing naar Google+ vindt u onder het bekende Google+-logo, als u op onze „Like"-button klikt bij een van onze productaanbiedingen. Buttons die Google beschikbaar stelt voor integratie in een internetpagina, zoals de 1+-button, zijn niet opgenomen op onze websites. Uitsluitend Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, is verantwoordelijk voor Google+ en zijn internetpagina's.

Meer informatie over het doel en de mate van inwinning van gegevens en over de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Google+ vindt u in de bepalingen over gegevensbescherming van Google+. Deze kunnen op internet worden bekeken op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Hier vindt u onder andere ook informatie over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy en over uw verdergaande rechten met betrekking tot inwinning, verwerking en gebruik van uw gegevens door Google+.

Twitter

De verwijzing naar Twitter vindt u onder het bekende Twitter-logo, wanneer u klikt op onze „Like"-button bij een van onze productaanbiedingen of via een directe verlinking naar onze Twitter-pagina, die op onze websites wordt aangegeven door „follow us on twitter". Buttons die Twitter beschikbaar stelt voor integratie in een internetpagina, zoals de „Tweet"-button, zijn niet opgenomen op onze websites. Uitsluitend Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, is verantwoordelijk voor Twitter en zijn internetpagina's.

Meer informatie over het doel en de mate van inwinning van gegevens en over de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Twitter vindt u in de bepalingen over gegevensbescherming van Twitter. Deze kunnen op internet worden bekeken op https://twitter.com/privacy. Hier vindt u onder andere ook informatie over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy en over uw verdergaande rechten met betrekking tot inwinning, verwerking en gebruik van uw gegevens door Twitter.

Pinterest

De verwijzing naar Pinterest vindt u onder het bekende Pinterest-logo, als u op onze „Like"-button klikt bij een van onze productaanbiedingen. Buttons die Pinterest beschikbaar stelt voor integratie in een internetpagina, zoals de „Pin It"-button, zijn niet opgenomen op onze websites. Uitsluitend Pinterest Inc., San Francisco, is verantwoordelijk voor Pinterest en zijn internetpagina's.

Meer informatie over het doel en de mate van inwinning van gegevens en over de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Pinterest vindt u in de bepalingen over gegevensbescherming van Pinterest. Deze kunnen op internet worden bekeken op http://nl.about.pinterest.com/privacy/plain.html. Hier vindt u onder andere ook informatie over uw verdergaande rechten met betrekking tot inwinning, verwerking en gebruik van uw gegevens door Pinterest.

Click through URL

In sommige e-mailberichten aan onze klanten gebruiken we een techniek die "Click through URL" wordt genoemd. Wanneer u op een van deze links klikt, komt u pas via ons computersysteem op de eigenlijke website waar u naartoe wilt. Musikhaus Thomann maakt gebruik van deze "click throughs" om de belangstelling voor bepaalde thema's vast te stellen en de effectiviteit van onze communicatie te meten. We wisselen deze gegevens met niemand uit en doen geen pogingen om de "click throughs" te koppelen aan bepaalde e-mailadressen.

Communicatie per e-mail

We gebruiken e-mail voor diensten of voor informatie over onze producten / diensten. In deze gevallen slaan we uw e-mailadres op.

Jeugdbescherming

Kinderen / Jongeren dienen zonder toestemming van hun ouders of voogd geen persoonlijke gegevens naar websites te versturen. Musikhaus Thomann adviseert alle ouders en voogden om hun kinderen een veilige en verantwoorde omgang met persoonlijke gegevens op internet bij te brengen.

Musikhaus Thomann zal niet opzettelijk persoonlijke gegevens van kinderen inwinnen of op welke wijze dan ook gebruiken of onbevoegd toegankelijk maken resp. ter beschikking stellen of doorgeven aan derden.

Veiligheid

Musikhaus Thomann neemt maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Uw gegevens worden beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang of onbevoegde publicatie en doorgave.
Musikhaus Thomann beschermt de door ons ingewonnen gegevens door opslag op servers die zijn beschermd met een wachtwoord en zogenaamde "Firewalls", die gebruikmaken van coderingstechnieken tegen onbevoegde toegang.

Musikhaus Thomann doet zijn uiterste best om overeenkomstig de huidige technische mogelijkheden u een veilige omgeving te bieden voor het afsluiten van overeenkomsten, maar kan geen absolute veiligheid van uw gegevens garanderen.

Wij doen een beroep op u om alle mogelijke maatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens, wanneer u zich op internet bevindt. U dient in ieder geval uw wachtwoorden regelmatig te wijzigen, hiervoor een combinatie van letters en cijfers te kiezen en ervoor te zorgen, dat u een veilige browser gebruikt wanneer u surft op internet.

Links

Deze website bevat links naar andere websites. Sommige van deze andere websites gebruiken eveneens logo's en merken van Thomann en kunnen eventueel sterk lijken op door Thomann beheerde websites, maar worden feitelijk onafhankelijk door derden beheerd.
Dit moet zijn aangegeven op de internetpagina van de beheerder of in de gebruiksvoorwaarden of de richtlijnen voor gegevensbescherming ("Privacy Policies"). Musikhaus Thomann is eveneens niet verantwoordelijk voor het leveren van bestellingen of diensten die via een dergelijke website zijn besteld, en ook niet voor de richtlijnen voor gegevensbescherming ("Privacy Policies") van dergelijke websites en de gegevens die daar uitdrukkelijk of automatisch worden ingewonnen.

Bij complicaties of andere problemen in verband met de websites van derden verzoeken wij u om direct contact op te nemen met de betreffende dienstverlener.

De websites die worden geëxploiteerd door derden, zullen eventueel door hen ingewonnen gegevens delen met Musikhaus Thomann. Informatie die op deze manier terechtkomt bij Musikhaus Thomann, wordt overeenkomstig deze richtlijnen voor gegevensbescherming en de betreffende geldende en geldige wetten voor gegevensbescherming verwerkt.

Kleine advertenties

Op onze websites is het mogelijk om gratis kleine advertenties te plaatsen. Hiervoor vragen wij via een registratieformulier naar uw naam, uw adres en uw e-mailadres. Deze gegevens worden dan opgeslagen in ons systeem en gebruikt voor het maken van de advertentie. In de advertentie worden voornaam en achternaam, land, plaats en postcode alsmede uw e-mailadres gepubliceerd. Dit gebeurt om contact door geïnteresseerden mogelijk te maken en bedrog te vermijden. Bovendien vergelijken wij de gegevens, die door u voor de advertentie zijn verstrekt, met de gegevens in onze klanten-databank. Dit gebeurt om eventueel foutieve klantgegevens te corrigeren en de advertenties te kunnen koppelen aan het klanten-account, indien u al klant bent bij Musikhaus Thomann. Daardoor heeft u de mogelijkheid om uw advertentie gemakkelijk te beheren via de normale toegang tot het klanten-center.

Richtlijn gegevensbescherming, gebruiksvoorwaarden en verkoopvoorwaarden

Deze richtlijn voor gegevensbescherming geldt samen met onze gebruiksvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden. Samen regelen deze voorwaarden het gebruik van deze website.

Wij adviseren alle gebruikers van onze website om deze voorwaarden goed door te lezen.

Actualisering van de richtlijn voor gegevensbescherming

Musikhaus Thomann kan deze richtlijn voor gegevensbescherming van tijd tot tijd actualiseren. Dergelijke veranderingen worden aangegeven op de website. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze richtlijnen voor gegevensbescherming of andere richtlijnen van deze website, verzoeken wij u om schriftelijk contact met ons op te nemen.

Geldigheid van de richtlijn voor gegevensbescherming

De richtlijn voor gegevensbescherming geldt voor al onze aangeboden directe internetdiensten die u kunt bereiken of oproepen op www.thomann.de.

De richtlijn is niet van toepassing wanneer u ons internetportaal (directe internetdiensten) via een link (links) verlaat en naar een website gaat, waarop wij geen invloed hebben (zie informatie over links in de richtlijn voor gegevensbescherming).

Het gebruik van deze website vindt plaats overeenkomstig deze richtlijn voor gegevensbescherming.Wanneer u hier niet mee akkoord gaat, verzoeken wij u om geen gebruik meer te maken van onze site. Wij behouden ons het recht voor om de richtlijnen voor gegevensbescherming te wijzigen, aan te vullen of delen ervan te allen tijde te verwijderen.

Wijzigingen worden aangegeven op de website

Kijk regelmatig op onze site of er sprake is van wijzigingen.

Contactpersoon bij vragen of verzoeken om informatie

Bij vragen, opmerkingen, klachten of verzoeken om informatie in verband met onze verklaring over gegevensbescherming en het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u schriftelijk contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming, die u kunt bereiken op het volgende adres:

Thomann GmbH
Att. Chief Privacy Officer
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Germany

Alesis Vortex Wireless 2 Alesis Surge Mesh Kit Adam T5V Subpac M2X Roland R-07 black Yamaha Stagepas 600BT Arturia Minibrute 2 Focal Listen Professional Heritage Audio HA-73 EQ Elite Focal Shape Twin Sound Devices MixPre-3 Yamaha Stagepas 400BT
(4)
Voor u aanbevolen
Alesis Vortex Wireless 2

Alesis Vortex Wireless 2; USB/MIDI Keytar Controller with Accelerometer; Portable Performance Keyboard with Shoulder Strap, 37 touch sensitive keys with aftertouch; Eight touch sensitive RGB illuminated Performance Pads, Eight illuminated faders for volume or parameter control; Programmable tilt sensor with...

naar het product
€ 259
Voor u aanbevolen
Alesis Surge Mesh Kit

Alesis E-Drum Set 385 Sounds, 40 Kits, 60 Songs, Additionele invoer voor een vierde tom en een tweede crash pad, 2 master uitgangen 6.3 mm mono jack, Hoofdtelefoonuitgang 3,5 mm stereo-jack, AUX-ingang 3,5 mm stereo-jack, MIDI invoer en uitvoer,...

naar het product
€ 599
(1)
Voor u aanbevolen
Adam T5V

Adam Actieve Near-Field Monitor Uitrusting: 5" woofer en 1,9" U-ART ribbon-tweeter, 2x Class-D-versterker: 50 W RMS-woofer, 20 W RMS-tweeter, Frequentiebereik: 45- 25000 Hz, Crossover-frequentie: 3 kHz, Maximaal niveau: 106 dB (1 m / paar), Bass reflex opening aan de...

naar het product
€ 169
Voor u aanbevolen
Subpac M2X

Subpac M2X, Mobile tactile bass system, SubPac adds real depth, connection and enjoyment to whatever you play through it - your music and media comes to life with the added dimension of physical bass. Frequency Response: 1hz-200hz, Wired Input: 3.5mm...

naar het product
€ 398
(1)
Voor u aanbevolen
Roland R-07 black

Roland Portable MP3/WAV Recorder Met Bluetooth Functionaliteit Stereo-opnames tot maximaal 24 bit / 96 kHz in WAV-formaat of tot maximaal 396 kbps in MP3-formaat op microSD / SDHC-kaart, Ingebouwde stereomicrofoon, Geïntegreerde Hybrid Limiter, Dual Rercording function voor het gelijktijdig...

naar het product
€ 229
Voor u aanbevolen
Yamaha Stagepas 600BT

Mini-PA System with Bluetooth Function Consisting of 2x passive 2-way boxes and 10-channel power mixers, Power mixers and speaker cables can be stored in the boxes for transportation, Successor of the Stagepas 600i, Including 2 speaker cables, each 6...

naar het product
€ 799
(2)
Voor u aanbevolen
Arturia Minibrute 2

Arturia Minibrute 2; analog semi-modular Synthesizer; Combination of classic and modular Synthesizer; 25 note Keyboard with Aftertouch; Brute-Oscillator; Steiner-Parker-Filter; additional Loop-Envelope; linear FM; Hardsync; two free assignable LFOs; integrated Step Sequencer; Arpeggiator; 48 point Patchbay; Pitch- and Modulation Wheel; Connections:...

naar het product
€ 649
Voor u aanbevolen
Focal Listen Professional

Headphones Closed, Circumaural, Conversion technology for acoustic transparency and dynamics, Impedance: 32 ohms, Sensitivity (@ 1 kHz - / 1 Vrms): 122 dB SPL, THD (THD, @ 1 kHz / 100 dB SPL): 0.3%, Frequency range: 5 Hz to...

naar het product
€ 249
Voor u aanbevolen
Heritage Audio HA-73 EQ Elite

Heritage Audio HA-73 EQ Elite; 1-Channel Mic-Preamp wit EQ; based on the 1073; hand wound Carnhill Transformers; 3 stage fully discrete class A mic preamp; max. Gain: 80 dB Mic and 50 dB Line; -20 dB Pad; LO-Z switches the...

naar het product
€ 945
(1)
Voor u aanbevolen
Focal Shape Twin

Focal Actieve Nearfield Monitor Tweeter met geringe richting voor een flexibele luisterpositie, Gesloten ontwerp met twee passieve membranen voor eenvoudige installatie in de buurt van de muur, 2.5-way concept voor optimale regeling van de bas en lagere middentonen, Optimale...

naar het product
€ 849
Voor u aanbevolen
Sound Devices MixPre-3

Sound Devices MixPre-3; portable audio recorder with USB audio interface; 5 tracks: stereo mix + 3 isolated tracks; Kashmir microphone preamp with 76db gain; equivalent Input Noise: 128dBu max (A-weighting, gain=76dB, 150 Ohm source impedance); limiter per channel; low cut...

naar het product
€ 770
Voor u aanbevolen
Yamaha Stagepas 400BT

Mini-PA System Bluetooth Function Consisting of 2x passive 2-way boxes and 8-channel power mixers, Power mixers and speaker cables can be stored in the boxes for transportation, Successor of the Stagepas 400i, Including 2 speaker cables, each 6 m...

naar het product
€ 555
Feedback Fout gevonden of wilt u feedback geven op deze pagina?

We kijken er naar uit om van u te horen en proberen elk probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Schrijf een kommentaar. Voer s.v.p. uw Email-adres in.