seventy years logo
Thomann viert zijn jubileum! Bedankt voor uw loyaliteit! Ontdek nu onze jubileumaanbiedingen. Naar de deals

Impressum/juridische verwijzingen

Aanbiederidentificatie

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Duitsland

Telefoon: +49-(0)9546-9223-643
Telefax: +49-(0)9546-9223-24
E-mail: netherlands@thomann.de

Geautoriseerde directie: Johann Thomann (hans@thomann.de)

Verantwoordelijk voor de journalistiek-redactionele inhoud in het "t.blog" volgens artikel 18 lid 2 MStV:
Dominic Wagner
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Duitsland

Btw-nummer volgens artikel 27a Wet op de omzetbelasting: DE 257375233

Handelsregisternummer: HRB 5862
Voor het handelsregister bevoegde rechterlijke instantie: Amtsgericht Bamberg

Hoofdkantoor: Burgebrach

WEEE-reg.-nr.: DE 18280160

D&B D-U-N-S® nummer: 312682152


Algemene Voorwaarden (AVW)

U vindt onze Algemene Voorwaarden (AVW) hier.

Buitengerechtelijke beslechting van geschillen

De EU-commissie stelt via de link http://ec.europa.eu/odr een onlineplatform voor de beslechting van geschillen („ODR-platform“) ter beschikking.

Voor zover de klant een in de Europese Unie woonachtige consument is, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van dit platform voor een buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen uit online-verkoopovereenkomsten.

Wij zijn verplicht u over het bestaan van dit ODR-platform en in samenhang hiermee ook over ons e-mailadres netherlands@thomann.de te informeren.

Wij streven ernaar om mogelijke meningsverschillen die betrekking hebben op met onze klanten gesloten overeenkomsten in onderling overleg via onze klantenservice op te lossen. Bovendien zijn wij niet verplicht en in beginsel ook niet bereid tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillenbemiddelingsorgaan.

Aanwijzingen over de gegevensbescherming

Wij verzekeren hierbij dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. U vindt meer informatie over de gegevensbescherming in onze Aanwijzingen over de gegevensbescherming.

EU-klokkenluidersrichtlijn

U kunt anoniem informatie indienen onder de EU-klokkenluidersrichtlijn via de volgende link: https://hintbox.thomann.de/

Aanwijzing over merknamen

Merknamen of productnamen zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaar van het merk en worden op deze pagina in de regel niet als zodanig aangeduid. Het ontbreken van een dergelijke aanduiding betekent niet dat het hier gaat om een vrije naam in de zin van het merk- en etiketteringsrecht.

Copyright

© Copyright 2015 Thomann GmbH. Alle rechten voorbehouden. Op de inhoud op deze website rust copyright. Alle rechten liggen bij Thomann GmbH of de partners (leveranciers, producenten enz.). Ieder gebruik van de inhoud buiten de grenzen van het copyright is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Thomann GmbH.

Lidmaatschappen

Thomann is een trots lid van:

Zo kunt u ons contacteren