Hävanderätt/Formulär för hävande Förlaga

1. Hävanderätt

Om du är konsument (§ 13 BGB), är du berättigad till hävanderätt inom fjorton dagar (jfr rättslig information om hävningsrätten)

Vi hänvisar till att det inte föreligger någon hävningsrätt vid:

  • En leverans av varor som inte är förproducerade och för vilkas tillverkning ett individuellt urval eller konsumentens bestämmande är avgörande eller som entydigt har utformats enligt konsumentens behov.
  • En leverans av förseglade varor, som på grund av hälsoskyddet eller hygienföreskrifter inte är lämpade att återlämnas efter det att deras försegling har avlägsnats efter leveransen.
  • En leverans av ton- eller videoinspelningar eller av datasoftware i en förseglad förpackning, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.
  • En leverans av tidningar, tidskrifter eller veckotidningar med undantag för abonnemangsavtal.

Rättslig information om hävanderätten

Hävanderätt

Du är berättigad att inom fjorton dagar utan uppgift om skäl återkalla det här avtalet. Tidsfristen för hävandet uppgår till fjorton dagar från och med den dag, då du eller en av dig utnämnd tredje man, som inte är transportören, har tagit den sista varan i sin ägo.
För att kunna utöva hävanderätten måste du till oss (Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany, Telefon: +49 9546-9223-476; Fax: +49 9546-9223-8399, epost: sc.cc@thomann.de) med en entydig förklaring (t.ex. genom ett till oss postat brev, med telefon eller eposr) meddela ditt beslut om att återkalla det här avtalet, Till detta kan du använda det befogade formuläret för hävande som förlaga, vilket dock inte är föreskrift.
För att iaktta fristen för hävande är det tillräckligt, att du skickar ditt meddelande om att du utövar rätten till hävande, innan fristen för hävandet har avlöpt.

Följder av hävandet

Om du återkallar det här avtalet måste vi omedelbart och senast inom fjorton dagar från och med den dag, då meddelandet om ditt återkallande av det här avtalet inkom till oss, till dig betala tillbaka alla betalningar, som vi har erhållit av dig inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader, som resulterar av att du har valt en annan art av leverans, än den mest förmånliga standardleverans, som vi hade erbjudit). För den här återbetalningen använder vi samma betalningsmedel, som du har använt vid den ursprungliga transaktionen, med undantag för om vi uttryckligen har kommit överens om något annat; i inget fall debiterar vi dig avgifter på grund av den här återbetalningen. Vi kan vägra att genomföra återbetalningen fram till dess att vi åter har fått tillbaka varorna eller tills du har bevisat, att du har skickat tillbaka varorna, beroende av vilket som är den tidigare tidpunkten.

Du måste omedelbart och i varje fall senast inom fjorton dagar från och med den dag då du informerade oss om hävandet av det här avtalet, skicka tillbaka varorna eller överlämna dessa till oss. Fristen har iakttagits om du skickar iväg varorna innan fristen på fjorton dagar har avlöpt. Vi betalar kostnaderna för återsändandet av varorna.

Du måste endast betala för en eventuell värdeförlust för varorna, om den här värdeförlusten beror på en hantering av varorna som inte är nödvändig för en prövning av varornas beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.

Uteslutande av hävningsrätten

Dat föreligger inte någon hävningsrätt vid

  • En leverans av varor som inte är förproducerade och för vilkas tillverkning ett individuellt urval eller konsumentens bestämmande är avgörande eller som entydigt har utformats enligt konsumentens behov.
  • En leverans av förseglade varor, som på grund av hälsoskyddet eller hygienföreskrifter inte är lämpade att återlämnas efter det att deras försegling har avlägsnats efter leveransen.
  • En leverans av ton- eller videoinspelningar eller av datasoftware i en förseglad förpackning, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.
  • En leverans av tidningar, tidskrifter eller veckotidningar med undantag för abonnemangsavtal.

2. Formulär för hävande Förlaga

Här kan du ladda ner ett formulär för återkallande som förlaga som pdf fil (adobe acrobat reader krävs) och använda detta för att utöva din hävanderä tt. Skicka då helt enkelt det ifyllda formuläret för återkallande till oss per post, fax eller epost.

Hur man kontaktar oss