• Schowek
  • Sklep Select Store
    Wszystkie kraje All Countries
  • 0
Twój asystent sprzedaży
+49-9546-9223-648
Adres
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
D-96138 Burgebrach, Germany
Dane firmy
Styczeń 1954
GmbH
Hans Thomann
DE 257375233

Godziny otwarcia

Sklep otwarty
  • 9:30–18:30
  • 9:30–18:30
  • 9:30–18:30
  • 9:30–18:30
  • 9:30–18:30
  • 9:30–16:00
Twoja opinia jest dla nas ważna

Satysfakcja naszych klientów jest dla nas najważniejsza. Przy pomocy twojej oceny pomagasz nam dostosowac nasze usługi do twoich potrzeb.

Największe centrum serwisowe w Europie

Jak możemy pomóc?
W naszym mniemaniu dobry serwis nie polega jedynie na naprawie sprzętu, nasze wsparcie zaczyna się już przy wyborze artykułu.
Największe centrum serwisowe w Europie
Przed zakupem

Przed zakupem

Według nas dobry serwis powinien być już świadczony przed złożeniem zamówienia. Jesteśmy dostępni telefonicznie, mailowo oraz na miejscu w sklepie, aby zapewnić pomoc w wyborze odpowiedniego artykułu.

Logistyka

Logistyka

Stale usprawniamy nasz system logistyczny, aby ulepszyć proces dostawy.

Po zakupie

Po zakupie

W przypadku problemów z zakupionym sprzętem, nasi technicy służą pomocą.

Nasz zespół ekspertów służy pomocą telefonicznie, mailowo oraz na miejscu w sklepie.

No­wo­cze­sny ma­ga­zyn za­pew­nia wy­so­ką do­stęp­ność to­wa­rów oraz szyb­ką wy­sył­kę. 90 % za­mó­wień re­ali­zo­wa­na jest w prze­cią­gu 30 mi­nut od mo­men­tu przy­ję­cia za­mó­wie­nia.

Wy­dłu­ży­li­śmy re­gu­la­mi­no­wy okres gwa­ran­cyj­ny do 36-mie­się­cy, bez na­li­cza­nia do­dat­ko­wych kosz­tów.

W naszych poradnikach online przeznaczonych dla początkujących jak i ekspertów można znaleźć odpowiedzi na wiele technicznych pytań.

Za­mó­wie­nia po­wy­żej 199 EUR wy­sy­ła­ne są na nasz koszt – ilość i wiel­kość za­ma­wia­nych to­wa­rów nie ma zna­cze­nia.

Komputerowe nabijanie progów oraz ustawianie akcji strun według indywidualnych preferencji.

Na na­szej stro­nie udo­stęp­nia­my zdję­cia pro­duk­tów 360°, prób­ki dźwię­ko­we oraz licz­ne te­sty z cza­so­pism spe­cja­li­stycz­nych.

W przypadku niezadowolenia z otrzymanego artykułu można go bezproblemowo zwrócić w przeciągu 30 dni.

Po­sia­da­my 11 warsz­ta­tów, w któ­ry za­trud­nia­my wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków świad­czą­cych usłu­gi ser­wi­so­we i na­praw­cze.

Nasi technicy i specjaliści świadczą profesjonalne wsparcie i pomoc w przypadku problemów.

Dane kontaktowe naszego serwisu:
+49-9546-9223-476
Zwrot produktu
(14)
(1)
(2)
Zgłoś błąd

Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

anuluj