Twój asystent sprzedaży
+49-9546-9223-648
Adres
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
D-96138 Burgebrach, Germany
Godziny otwarcia
Sklep otwarty
 • Poniedziałek 9:30–18:30
 • Wtorek 9:30–18:30
 • Środa 9:30–18:30
 • Czwartek 9:30–18:30
 • Piątek 9:30–18:30
 • Sobota 9:30–16:00
Dane firmy
 • Założenie
 • Styczeń 1954
 • Struktura firmy
 • GmbH
 • Prezes
 • Hans Thomann
 • NIP
 • DE 257375233

Informacje o ochronie danych osobowych

Firma Musikhaus Thomann jest ściśle zobowiązana do ochrony danych internetowych użytkowników

Celem firmy Thomas jest zaprojektowanie otoczenia internetowego, które jest łatwe w obsłudze i przez cały czas uwzględnia prawa oraz oczekiwania jego klientów i innych osób odwiedzających witrynę internetową Musikhaus Thomann (www.thomann.de).

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki firma Thomann GmbH (zwany dalej „Musikhaus Thomann“) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane przekazywane przez użytkowników w trakcie korzystania z jej witryny internetowej i chroni je zgodnie z niem. ustawą o telemediach (Telemediengesetz – TMG) oraz federalną ustawą o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG).

Umowy z partnerami i osobami trzecimi

Niektóre funkcje naszej witryny internetowej (np. śledzenie przesyłek, prezentacja recenzji z czasopism, bezpieczne płatności kartami kredytowymi) wymagają współpracy z różnymi dostawcami usług. Za pośrednictwem wspomnianej witryny internetowej umożliwiamy naszym użytkownikom m.in. sporadyczny dostęp do stron z ofertami i usługami naszych partnerów.

Korzystając z usług oferowanych przez dostawców, użytkownik naszej witryny zawiera z nim umowę, w ramach której obowiązują odpowiednie warunki umowy zawartej z tym usługodawcą. Odpowiedzialność prawną i merytoryczną za usługi oferowane w witrynach z ofertami partnerów ponosi wyłącznie firma partnerska, której treści zostały wyświetlone za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

Przy korzystaniu z usług dostawcy stosunek umowy zawierany jest wyłącznie między danym partnerem a użytkownikiem zgodnie z warunkami obowiązującymi dla danego stosunku umowy.

Odpowiedzialność

Za inne szkody powstałe wskutek śmierci, obrażeń ciała oraz uszczerbku na zdrowiu firma Thomann odpowiada wyłącznie w przypadkach, w których są one wynikiem umyślnego działania, rażącego zaniedbania lub zawinionego naruszenia istotnego obowiązku wynikającego z umowy przez firmę Thomann lub jej pełnomocników (np. firmę kurierską). Odpowiedzialność z tytułu odszkodowania wykraczająca poza ten zakres jest wykluczona. Postanowienia ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz innych wiążących przepisów prawnych pozostają nienaruszone.

W przypadku naruszenia istotnego obowiązku wynikającego z umowy spowodowanego zaniedbaniem odpowiedzialność firmy Thomann ogranicza się jedynie do szkód, których rodzaj oraz zakres możliwy był do przewidzenia w chwili zawierania umowy.

Prawa autorskie

Zawartość witryny internetowej www.thomann.de jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, fragmentów tekstów lub materiałów graficznych, wymaga uprzedniej zgody Musikhaus Thomann.

Prawo właściwe

Wszelkie informacje lub dane, ich wykorzystywanie i rejestracja w witrynach internetowych Thomann, jak również wszelkie działania, uchybienia oraz zaniedbania związane z działalnością witryn internetowych podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Właściwością miejscową sądu jest Bamberg.

Bezpieczeństwo danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, jest dla nas poważną i istotną kwestią działalności. Dlatego działalność związaną z naszą witryną internetową realizujemy zgodnie z przepisami w sprawie ochrony i bezpieczeństwa danych. Poniżej podane są informacje, które gromadzimy, oraz sposób ich wykorzystania.

Dane osobowe oraz sposób ich wykorzystywania

Dla firmy Musikhaus Thomann najwyższy priorytet ma ochrona danych osobowych użytkowników. Decyzja co do udostępniania tych danych – np. podczas rejestracji lub wypełniania ankiet itp. – należy wyłącznie do użytkownika. Mimo że dane te są istotne przy realizacji zamówień, ich podawanie odbywa się na zasadzie dobrowolności.

W określonych procesach handlowych (np. przesyłanie paczek) konieczne jest przekazanie danych osobowych osobom trzecim (np. poczcie).

Danych osobowych użytkowników nie odsprzedajemy ani nie udostępniamy w inny sposób osobom trzecim!

W przypadku wszystkich przekazanych danych osobowych przestrzegamy w naszej firmie postanowień ustawy o telemediach (niem. TMG) oraz federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG), jak również wszelkich innych obowiązujących przepisów prawnych.

Dane osobowe klientów gromadzimy i przetwarzamy w pierwszej kolejności wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków wynikających z umowy i prawa wobec naszych klientów. Chcąc wykorzystywać dane klientów w sposób wykraczający poza to ustalenie, np. w celu przesyłania informacji na temat aktualnych ofert, pytamy użytkownika o wyrażenie zgody. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać w dowolnej formie. Odwołanie można na przykład przesłać na następujący adres:

Thomann GmbH
Att. Chief Privacy Officer
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Germany

W razie odwołania niezwłocznie zaprzestaniemy wykorzystywać dane, których dotyczyła zgoda. Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ przetwarzanie odwołania w pojedynczych przypadkach może zająć do 3 dni roboczych od chwili nadejścia odwołania.

Wymiana danych

Oprócz sposobów wykorzystywania opisanych powyżej firma Musikhaus Thomann przekazuje dane użytkowników osobom trzecim, które biorą udział w realizacji zamówienia lub zlecenia. Na przykład po złożeniu zamówienia przez użytkownika w naszej witrynie internetowej informacje dotyczące zamówienia zostaną przekazane firmom partnerskim i zleceniobiorcom firmy Thomann, którzy zrealizują zamówienie i dostarczą produkt. Dane zostaną przekazane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji zamówienia, dostawy produktu lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Również dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Firma Musikhaus Thomann nie przekazuje danych osobowych użytkowników jej witryny internetowej, jeśli nie dysponuje ona żadnym określonym pozwoleniem. Nie odsprzedajemy nazw użytkowników ani adresów e-mail innym firmom, które przesyłają użytkownikom niezamawiane reklamy lub korespondencję.

Reklamy osób trzecich lub łącza do innych witryn internetowych wyświetlane w naszej witrynie internetowej mogą ewentualnie gromadzić dane użytkownika po ich kliknięciu lub w trakcie postępowania zgodnie z ich instrukcjami. Nie dysponujemy możliwością kontroli danych gromadzonych dobrowolnie lub bez zgody za pośrednictwem reklam lub witryn internetowych osób trzecich. W razie wątpliwości związanych z gromadzeniem lub wykorzystywaniem danych użytkowników zalecamy zapoznać się z polityką prywatności ("Privacy Policies") reklamowanych witryn internetowych.

Dane automatycznie gromadzone w naszej witrynie internetowej / dane o użytkowaniu

Zachęcamy do bezpłatnego odwiedzania i korzystania z naszej witryny oraz zapoznania się z oferowanymi w niej produktami. Przy otwarciu naszej witryny rejestrujemy adres IP użytkownika (tzn. adres internetowy komputera, bez adresu e-mail) oraz inne ogólne dane o użytkowaniu w celu ustalenia, które podstrony naszej witryny on odwiedza oraz czasu spędzanego na poszczególnych stronach.

Dane te zestawiamy z informacjami dotyczącymi innych użytkowników, co pozwala określić liczbę odwiedzających, średni czas spędzony w naszej witrynie, otwarte strony itp. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są jedynie do celów wewnętrznych. Nie jest możliwe późniejsze powiązanie ich z jakąkolwiek konkretną osobą.

Tak zestawione dane wykorzystujemy do oceny naszych produktów oraz usług, włączając w nie nowości, które udostępniamy przez naszą witryną internetową, oraz do analizy użytkowania naszej witryny internetowej oraz ogólnej poprawy jej zawartości.

Cookies

Podobnie jak wiele innych komercyjnych witryn internetowych również firma Musikhaus Thomann wykorzystuje powszechnie znaną technologię "cookies" na potrzeby gromadzenia danych dotyczących sposobu korzystania z witryny internetowej i zapewniania prawidłowego funkcjonowania witryny podczas odwiedzin użytkownika.

Nasze pliki cookies nie ujawniają ani nie zawierają jakichkolwiek informacji na temat danych osobowych. Pliki cookies nie są w stanie odczytywać informacji z komputera użytkownika ani wspólnie z innym plikami cookies odczytywać danych z twardego dysku. Cookies pozwalają nam na rozpoznanie użytkownika przy jego następnych odwiedzinach naszej witryny.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego przeglądarka akceptowała pliki cookies, może w dowolnej chwili wyłączyć tę opcje w ustawieniach przeglądarki.

Wyłączenie funkcji cookies może powodować niepoprawne funkcjonowanie naszego serwisu. Istnieje również możliwość, że nie wszystkie możliwości i informacje zawarte w serwisie będą dostępne.

Google Analytics i Google AdSense

Google Analytics

W swoich witrynach internetowych firma Musikhaus Thomann korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy serwisów firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe ( tzw. "cookies"), które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania witryny internetowej. Informacje generowane przez plik "cookie" na temat korzystania z witryny przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresu IP w tej witrynie internetowej adres IP użytkownika na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie Musikhaus Thomann firma Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu na rzecz operatora witryny, którym jest Musikhaus Thomann. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics firma Google nie będzie łączyć z innymi danymi Google. Użytkownik może wyłączyć funkcję zapisywania plików "cookies", wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji niniejszej witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto użytkownik może uniknąć zapisywania i przekazywania danych wygenerowanych przez plik "cookie" w witrynie www.thomann.de i odnoszących się do korzystania przez niego z witryny internetowej do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=pl.

Google AdSense

W naszych witrynach internetowych wykorzystujemy również Google AdSense, usługę firmy Google Inc., która automatycznie wyświetla na naszych stronach internetowych kontekstowe reklamy. Bliższe informacje na temat usługi Google AdSense można znaleźć pod adresem http://www.google.pl/adsense. Podobnie jak Google Analytics również usługa Google AdSense wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania naszych stron internetowych. Ponadto Google AdSense wykorzystuje tzw. niewidoczne obiekty (web beacons), na podstawie których można również poddać analizie zwyczaje użytkownika podczas odwiedzin naszych stron internetowych. Informacje dotyczące użytkowania tych stron internetowych (włączając adres IP użytkownika) wygenerowane przez pliki cookies i web beacons oraz wyświetlane formaty reklamowe są przesyłane na serwer Google i tam zapisywane. Firma Google będzie korzystać z tych informacji w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu na rzecz operatora witryny, którym jest Musikhaus Thomann. Google może również przekazywać te dane swoim partnerom reklamowym. Informujemy, że w odróżnieniu od Google Analytics firma Google do tej pory nie wprowadziła rozwiązań mających na celu anonimizację adresu IP użytkowników w usłudze Google AdSense. Dlatego oprócz wspomnianych wyżej danych dotyczących aktywności podczas korzystania z naszych stron internetowych adres IP użytkownika będzie przesyłany na serwer Google i tam zapisywany. Użytkownik może wyłączyć funkcję zapisywania plików "cookies", wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji naszych serwisów internetowych może okazać się niemożliwe w pełnym zakresie.

Powiązanie z serwisami społecznościowymi (Facebook, Google+ itp.) i korzystanie z odnośników do tych serwisów

Na naszych stronach internetowych, głównie przy ofertach naszych produktów, zamieszczone są odnośniki do zewnętrznych portali społecznościowych, takich jak Facebook, Google+ oraz Twitter. Odpowiedzialność za usługi internetowe tych portali społecznościowych ponoszą wyłącznie ich dostawcy. Bliższe informacje podane są w dalszej części w punktach odnoszących się do konkretnych portali.
Nasze odnośniki do zewnętrznych portali społecznościowych zamieszczone są przy ofertach produktów pod przyciskiem "Like" samodzielnie stworzonym przez Musikhaus Thomann. Po kliknięciu tego przycisku otwiera się kolejne okno, w którym można znaleźć znane logo serwisu Facebook, Google+, Twitter oraz Pinterest, jak również odnośnik do niniejszej części naszej polityki prywatności. Po kliknięciu przycisku "Like" dane dotyczące użytkownika nie są jeszcze przekazywane do zewnętrznych portalów społecznościowych. Dopiero po kliknięciu symbolu jednego z portali społecznościowych nastąpi przekierowanie na stronę internetową danego serwisu. Jednocześnie nawiązywane jest połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego. Przekazywanie danych dotyczących sposobu korzystania z naszych stron internetowych przez użytkownika (wraz z adresem IP użytkownika) odbywa się tylko w przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany do swojego konta w danym portalu społecznościowym. Dopiero wtedy użytkownik może powiązać strony internetowe odwiedzone w witrynie www.thomann.de ze swoim kontem na portalu społecznościowym i udostępnić je innym użytkownikom tego portalu (np. na Facebooku za pomocą funkcji "Udostępnij"). Również w tym przypadku dane zostaną przesłane do wybranego serwisu społecznościowego.

Facebook

Odnośnik do portalu Facebook można znaleźć pod znanym logo Facebooka po kliknięciu naszego przycisku "Like" przy ofercie któregoś z naszych produktów. Udostępnione przez serwis Facebook przyciski, tzw. wtyczki Facebook, np. przycisk "Lubię to" lub "Poleć", służące do osadzenia na stronie internetowej, nie są dostępne w naszych witrynach internetowych. Odpowiedzialność za serwis Facebook i jego witrynę internetową ponosi wyłącznie spółka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Bliższe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz innych sposobów przetwarzania i wykorzystywania danych użytkownika przez serwis Facebook można znaleźć w polityce prywatności serwisu Facebook. Informacje te są dostępne w Internecie na stronie http://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.php. Tutaj można również znaleźć informacje na temat możliwości ustawień ochrony sfery prywatnej użytkownika oraz pozostałych praw związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem danych użytkowników przez serwis Facebook.

Remarketing na Facebooku

Na naszych stronach internetowych korzystamy z funkcji „Vanilla Custom Audiences Pixel”, usługi firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Usługa ta daje nam możliwość skierowania do Państwa konkretnej reklamy z użyciem tzw. Facebook Ads, które prezentowane są odwiedzającym nasze witryny internetowe w momencie, gdy korzystają oni z portalu społecznościowego Facebook.
W tym celu zastosowaliśmy na naszych stronach internetowych tzw. piksele remarketingowe firmy Facebook. Są to specjalne kody, które na podstawie ID przeglądarki – indywidualnego znaku rozpoznawczego Państwa przeglądarki – są w stanie zidentyfikować typ przeglądarki i rozpoznać, że odwiedzili Państwo nasze strony internetowe, oraz zarejestrować, jakie produkty Państwo na nich oglądali. Podczas przeglądania naszych stron internetowych za pośrednictwem tej funkcji nawiązane zostaje bezpośrednie połączenie z serwerami portalu Facebook. Facebook jest w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie ID przeglądarki, ponieważ jest ono powiązane z innymi danymi zapisanymi na Państwa koncie na portalu Facebooku. Dzięki temu na Facebooku wyświetlane są – w aktualnościach lub w innym miejscu profilu – zindywidualizowane, dopasowane do Państwa potrzeb reklamy naszych produktów.
Sami nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa za pomocą funkcji Facebook Pixel, ponieważ z użyciem funkcji pikseli remarketingowych portalu Facebook nie są u nas zapisywane żadne dane osobowe za wyjątkiem numeru identyfikacyjnego Państwa przeglądarki.
Dokładne informacje na temat funkcji Custom Audiences Facebooka, szczegóły dotyczące przetwarzania danych z użyciem tej usługi i postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych na portalu Facebook można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/.

Mogą Państwo dezaktywować funkcję remarketingu portalu Facebook, klikając poniższy link.

Google+

Odnośnik do serwisu Google+ można znaleźć pod znanym logo Google+ po kliknięciu naszego przycisku "Like" przy ofercie któregoś z naszych produktów. Udostępnione przez Google przyciski, np. przycisk 1+, służące do osadzenia na stronie internetowej, nie są dostępne w naszych witrynach internetowych. Odpowiedzialność za serwis Google+ i jego strony internetowe ponosi wyłącznie spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Bliższe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz innych sposobów przetwarzania i wykorzystywania danych użytkownika przez serwis Google+ można znaleźć w polityce prywatności serwisu Google+. Informacje te można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy. Tutaj można również znaleźć informacje na temat możliwości ustawień ochrony sfery prywatnej użytkownika oraz pozostałych praw związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem danych użytkowników przez serwis Google+.

Twitter

Odnośnik do serwisu Twitter można znaleźć pod znanym logo Twittera po kliknięciu naszego przycisku "Like" przy ofercie któregoś z naszych produktów" lub poprzez bezpośrednie łącze do naszej strony serwisu Twitter oznaczone w naszych witrynach internetowych hasłem "follow us on twitter". Udostępnione przez serwis Twitter przyciski, np. przycisk "Tweet", służące do osadzenia na stronie internetowej, nie są dostępne w naszych witrynach internetowych. Odpowiedzialność za serwis Twitter i jego strony internetowe ponosi wyłącznie spółka Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103.

Bliższe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz innych sposobów przetwarzania i wykorzystywania danych użytkownika przez serwis Twitter można znaleźć w polityce prywatności serwisu Twitter. Informacje te są dostępne w Internecie na stronie https://twitter.com/privacy. Tutaj można również znaleźć informacje na temat możliwości ustawień ochrony sfery prywatnej użytkownika oraz pozostałych praw związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem danych użytkowników przez serwis Twitter.

Pinterest

Odnośnik do portalu Pinterest można znaleźć pod znanym logo Pinterest po kliknięciu naszego przycisku "Like" przy ofercie któregoś z naszych produktów. Udostępnione przez serwis Pinterest przyciski, np. przycisk "Pin It", służące do osadzenia na stronie internetowej, nie są dostępne w naszych witrynach internetowych. Odpowiedzialność za serwis Pinterest oraz jego strony internetowe ponosi wyłącznie spółka Pinterest Inc., San Francisco.

Bliższe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz innych sposobów przetwarzania i wykorzystywania danych użytkownika przez serwis Pinterest można znaleźć w polityce prywatności serwisu Pinterest. Informacje te są dostępne w Internecie na stronie http://pl.about.pinterest.com/privacy/plain.html. Tutaj można również znaleźć informacje na temat pozostałych praw związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem danych użytkowników przez serwis Pinterest.

Odnośniki "click through"

W niektórych wiadomościach e-mail wysyłanych do naszych klientów stosujemy technikę zwaną "click through URL". Kliknięcie takiego odnośnika powoduje przejście na docelową stronę za pośrednictwem naszego systemu. Firma Musikhaus Thomann korzysta z techniki "click through" w celu określenia popularności określonych tematów oraz pomiaru skuteczności jej strategii komunikacyjnej. Zebranych w ten sposób danych nie ujawniamy osobom trzecim, a ponadto nie dokonujemy prób powiązania kliknięć "click through" z poszczególnymi adresami e-mail.

Korespondencja elektroniczna

Realizując nasze usługi oraz informując klientów o produktach, posługujemy się pocztą elektroniczną. W takich przypadkach przechowujemy adresy e-mail klientów w naszych dokumentacjach.

Ochrona osób niepełnoletnich

Dzieci i młodzież nie powinni podawać w witrynach internetowych żadnych danych osobowych bez wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów. Firma Musikhaus Thomann zaleca wszystkim rodzicom i opiekunom pouczenie swoich dzieci o bezpiecznym i świadomym obchodzeniu się z danymi osobowymi w Internecie.

Firma Musikhaus Thomann nie będzie gromadzić danych osobowych nieświadomie przekazanych przez dzieci ani wykorzystywać ich w jakikolwiek sposób ani bez upoważnienia ich ujawniać lub udostępniać, bądź też przekazywać osobom trzecim.

Bezpieczeństwo

Firma Musikhaus Thomann stosuje rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych klientów. Dane klienta chronione są skrupulatnie przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i nieupoważnionym dostępem lub nieupoważnionym ujawnieniem i przekazywaniem.

Firma Musikhaus Thomann chroni zgromadzone przez siebie dane klientów poprzez zapisywanie ich na serwerach chronionych hasłem i tzw. "firewallami", które wykorzystują technologie szyfrowania zabezpieczające te dane przed nieupoważnionym dostępem.

Firma Musikhaus Thomann dokłada wszelkich starań i wykorzystuje dzisiejsze możliwości techniczne, aby zapewnić bezpieczne środowisko do zawierania umów, jednak nie może ona zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa danych klientów.

Zalecamy naszym klientom podjąć wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych w trakcie korzystania z Internetu. Minimalnym wymaganiem stawianym naszym klientom jest regularna zmiana hasła, które powinno składa się z kombinacji liter i cyfr, oraz korzystanie z Internetu przez bezpieczną przeglądarkę.

Łącza

Niniejsza witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn. Niektóre z tych witryn również korzystają z logotypów i znaków towarowych Thomann i niekiedy mogą przypominać witryny należące do firmy Thomann, jednak w rzeczywistości należą one do osób trzecich.

O tym fakcie powinien informować regulamin użytkowania lub polityka prywatności danej firmy ("Privacy Policies"). Jednocześnie firma Musikhaus nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówień lub usług zamówionych za pośrednictwem takiej witryny ani za jej politykę prywatności ("Privacy Policies"), jak również za dane jawnie lub automatycznie gromadzone przez taką witrynę.

W razie problemów związanych z witrynami należącymi do osób trzecich prosimy o kontakt bezpośrednio z danym usługodawcą.

Strony, których administratorem są osoby trzecie, przekażą ewentualne zgromadzone dane firmie Musikhaus Thomann. Informacje uzyskane tą drogą przez Musikhaus Thomann są przetwarzane w myśl niniejszej polityki prywatności oraz obowiązujących ustaw o ochronie danych.

Ogłoszenia drobne

W naszych witrynach internetowych można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia. W tym zakresie za pomocą formularza rejestracyjnego gromadzimy następujące dane: nazwisko, adres, adres e-mail. Dane te są następnie zapisywane w naszym systemie i wykorzystywane do generowania ogłoszenia drobnego. W ogłoszeniu drobnym publikowane jest imię i nazwisko, kraj, miejscowość i kod pocztowy oraz adres e-mail osoby zamieszczającej ogłoszenie. Dane te pozwalają na nawiązanie kontaktu przez zainteresowane osoby oraz zapobiegają oszustwom. Ponadto dane podane przy zamieszczaniu ogłoszenia drobnego porównujemy z bazą naszych klientów. Celem tej procedury jest poprawienie ewentualnych błędów w danych klienta oraz przypisanie ogłoszeń drobnych do konta klienta, jeśli użytkownik jest już klientem Musikhaus Thomann. W ten sposób można wygodnie zarządzać własnym ogłoszeniem drobnym poprzez zwykły dostęp do centrum dla klientów.

Polityka prywatności, regulamin użytkowania oraz warunki sprzedaży

Niniejsza polityka prywatności, regulamin użytkowania oraz warunki sprzedaży stanowią integralną całość. Korzystanie z niniejszej witryny podlega wszystkim wynikającym z nich warunkom.

Zachęcamy każdego użytkownika naszej witryny do zapoznania się tymi warunkami.

Aktualizacja polityki prywatności

Firma Musikhaus Thomann może od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności. Zmiany będą publikowane w witrynie internetowej. W razie uwag lub pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub innych regulaminów niniejszej witryny prosimy o kontakt pisemny.

Obowiązywanie polityki prywatności

Polityka prywatności obowiązuje w odniesieniu do wszystkich oferowanych przez nas usług internetowych dostępnych na stronie www.thoman.de.

Nie ma ona zastosowania w przypadku opuszczenia naszego portalu internetowego (usługi internetowej) poprzez łącze i przejście do strony internetowej, na którą nie mamy żadnego wpływu (patrz informacje w punkcie "Łącza" w niniejszej polityce prywatności).

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności. Jeśli się z nią nie zgadzasz, prosimy o opuszczenie naszej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian oraz uzupełniania lub usuwania fragmentów niniejszej polityki prywatności.

O zmianach informujemy za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Z tego względu prosimy o sprawdzanie tych informacji w regularnych odstępach czasu w naszej witrynie.

Osoba kontaktowa odpowiadająca na pytania lub prośby o udzielenie informacji

W razie pytań, komentarzy, zażaleń oraz próśb o udzielenie informacji w związku z naszym oświadczeniem o ochronie danych oraz przetwarzaniem danych osobowych klientów można kontaktować się pisemnie z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych, kierując korespondencję na następujący adres:

Thomann GmbH
Att. Chief Privacy Officer
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Germany

Line6 Helix HX Effects Epiphone Joe Bonamassa 1958 "Amos" Bose T8S Mixer Zoom F1-LP Presonus Faderport 16 Focusrite Clarett 8Pre USB Warm Audio WA73-EQ Decksaver NI Kontrol S49 MK2 Fender SQ Jaguar Special SS IL CAR DAP-Audio Compact 8.1 Zoom F1-SP Walrus Audio Fathom
(1)
polecane
Line6 Helix HX Effects

Multi effect pedal More than 100 HX effects, Of which up to 9 effects can be used simultaneously, Import of own Impulse Responses (IRS), Parallel stereo signal paths, Inputs can be switched between line / instrument level, Two assignable...

przejdź do produktu
598 €
polecane
Epiphone Joe Bonamassa 1958 "Amos"

Electric Guitar Joe Bonamassa model, Body and neck: Korina, Fretboard: Certified blackwood, Neck profile: 1958 Rounded C, 22 Medium jumbo frets, Pickups: Epiphone Probucker 2 (neck) and Epiphone Probucker 3 (bridge), Lock Tone ABR-1 Tuneomatic bridge, Including case, certificate,...

przejdź do produktu
899 €
(2)
polecane
Bose T8S Mixer

Tonematch Digital Stereo Mixer with 3-Band EQ Compact interface with 8 channels, Powerful DSP engine and intuitive control, Integrated Bose ToneMatch signal processing, Easy-to-read LED display and storable scenes, Inputs: 8 XLR / 6.35mm combo XLR, 2 AUX, USB...

przejdź do produktu
888 €
polecane
Zoom F1-LP

Field Recorder and Lavalier Microphone Set Two-channel audio recorder, Compatible with zoom microphone capsules, Supports WAV formats up to 24bit / 96kHz or MP3 formats on microSD / microSDHC card (up to 32GB), USB audio interface for PC and...

przejdź do produktu
199 €
(1)
polecane
Presonus Faderport 16

16-Channel DAW Production Controller 16 Professional, touch-sensitive 100 mm motor faders (Dual-Servo Drive Belt), High fader resolution: 10 Bits/1,024 steps, 85 Background and status illuminated buttons, 104 Controllable functions, 16 High-resolution LC displays as digital labeling fields, Timecode and...

przejdź do produktu
955 €
polecane
Focusrite Clarett 8Pre USB

USB 2.0 audio interface 24-bit / 192 kHz, 18 inputs and 20 outputs, 8 Clarett mic preamps with Air mode model and the classic ISA mic preamp sound, Low noise (-128dB ON), Up to 118 dB dynamic range, Switchable...

przejdź do produktu
822 €
polecane
Warm Audio WA73-EQ

Warm Audio WA73-EQ; 1-channel Mic-Preamp; British 1073-style; fully discrete Class A; Carnhill Transformers; 80dB of Gain (stepped gain switch); Tone Button (changes input transformer impedance); Polarity switch; +48v phantom power; Inductor based 3 band EQ: Low Band Boost/Cut (35, 60,...

przejdź do produktu
888 €
polecane
Decksaver NI Kontrol S49 MK2

Decksaver NI Kontrol S49 MK2, protects against dust, dirt, liquids and strikes, usable without deconecting cables, dimensions: (BxHxT): 84,5 x 30,0 x 4,0 cm, weight: 0,95 Kg

przejdź do produktu
85 €
polecane
Fender SQ Jaguar Special SS IL CAR

Electric Bass Body: Agathis, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel (Laurel), Neck profile: C, 20 Frets, Scale: 762 mm (30"/ Short Scale), Nut width 38 mm, Pickups: 1 J-Style and 1 Split single coil, Black 3-ply pickguard, Colour: Candy Apple...

przejdź do produktu
205 €
polecane
DAP-Audio Compact 8.1

8-Channel Installation Mixer 8 Combined mic / line inputs (XLR / RCA), Master EQ with Mid Sweep, Phantom power, Selectable high pass filter, XLR master output (balanced), Headphone connector: 6.3 mm jack, Format: 19"/ 1U, Dimensions: 481 x 175...

przejdź do produktu
177 €
polecane
Zoom F1-SP

Field Recorder and Shotgun Microphone Two-channel audio recorder, Compatible with zoom microphone capsules, Supports WAV formats up to 24bit / 96kHz or MP3 formats on microSD / microSDHC card (up to 32GB), USB audio interface for PC and Mac...

przejdź do produktu
249 €
(3)
polecane
Walrus Audio Fathom

Walrus Audio Fathom, multi-functional digital reverb with sustain switch, four reverb programs: Hall (H), Plate (P), Lo-Fi (L), Sonor (S), Lo-Fi Program: Low-fidelity reverb with adjustable filter width for reverb with high and low octaves in reverb tail (comparable to...

przejdź do produktu
205 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.