Általános szerződési feltételeink

1 § Általános rész

 1. A Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach (a továbbiakban „Musikhaus Thomann“) és az ügyfelek között létrejött mindenféle üzleti kapcsolatra a következő, mindenkori érvényben lévő Általános üzleti feltételek vonatkoznak. Az ügyfél lehet vállalkozó és egyéni felhasználó. Felhasználó minden olyan természetes személy, aki olyan célú jogügyletet köt, ami túlnyomórészt sem az ő gazdasági tevékenységének, sem önálló hivatásának a javát nem szolgálhatja BGB 13 § (német polgári törvénykönyv). A vállalkozó lehet természetes vagy jogi személy vagy jogképes személyek társasága, akik a jogügylet lezárása esetén mint gazdasági tevékenységet folytatóként, vagy önálló hivatását gyakorlóként cselekednek (BGB 14 §).
 2. Az online üzletben megjelenített termékek nem tekinthetők jogilag kötelező ajánlatnak, ezek csupán online árukatalógusnak számítanak. A „Kaufen” (vásárlás) gombra kattintva az ügyfél az árukosárban lévő termékekre kötelező megrendelést ad le. A megrendelés beérkezésének a megerősítése a megrendelés elküldése után haladéktalanul megtörténik. A vásárlási szerződés a mi külön megrendelés visszaigazolásunkkal jön létre. A szerződés szövegét menti a rendszer és az ügyfél a megrendelési adatokat és az Általános üzleti feltételeket e-mailban kapja meg. Az ügyfél a bejelentkezés után az összes korábbi megrendelését megtekintheti.
 3. A Musikhaus Thomann fenntartja magának a jogot, hogy ne teljesítse a megígért szolgáltatást, ha szerződés megkötése után kiderül, hogy az áru nem áll rendelkezésre, jóllehet a megfelelő kötelező ügyletet lezárták. Ilyen esetben az ügyfél haladéktalanul tájékoztatást kap. Az esetlegesen már megtörtént ellentételezést haladéktalanul visszatérítik. A Musikhaus Thomann vállalattal szemben a további igények kizárva.
 4. A szerződés nyelve a német.
 5. Az ügyfél egy, az online boltban leadott megrendelés esetén részleteiben a következő technikai lépéseket végzi el:
  • A megjelenő árukosárban rákattint a „zur Kasse gehen“ (Irány a pénztár) kapcsolófelületre.
  • Ezzel belép az általános megrendelés áttekintése oldalra (thomann.de-Kasse), itt lépésenként végighalad a következő vásárlási pontokon.
  • 1. lépés A „Rechnungs- und Lieferadresse” (Számlázási és szállítási cím) kiválasztása (arra az esetre, ha az ügyfélnek nincs Thomann ügyfélszámlája és nem jelentkezett be; a többi esetben megjelenik a számlázási és szállítási cím).
   • A „Rechnungsadresse” (Számlázási cím) beírása.
   • Ha a számlázási és szállítási címek nem azonosak, akkor rákattint a Checkbox felületre és az „abweichende Lieferanschrift eingeben” részben másik szállítási címet írhat be.
  • 2. lépés A következő lépésben áttekinthetően megjelenik az „Alle Positionen Ihrer Bestellung” (Az Ön megrendelésének összes tétele); ekkor még lehetőség van arra, hogy módosítsanak az árukosár tartalmán.
  • 3. lépés Auswahl der "Zahlungsart" (durch Anklicken der gewünschten Zahlungsart)
  • 4. lépés A „Weitere Optionen” (További opciók) lehetősége, ez rákattintással választható ki (abweichende Lieferadresse, Versandtermin, Thomann-Gutschein einlösen, Kommentar/Hinweis zur Bestellung - eltérő szállítási cím, a kiküldés időpontja, Thomann bon beváltása, a megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés/tudnivaló).
  • A megrendelés lezárásához kattintson a „Kaufen” (Vásárlás) gombra.

Az egyes, felsorolt megrendelési lépéseket az ügyfél az Internet böngésző szokásos funkciójával végezheti el.

§ 2 A szállítás

 1. Amennyiben az ügyfél vállalkozó (BGB 14 §), a szállítás alapvetően az ügyfél veszélyviselésének a terhére történik. Ez a részszállításokra is vonatkozik. Ha az ügyfél a BGB 13 § értelmében felhasználó, akkor a megvásárolt dolog esetleges tönkremenetele és az esetleges elromlása küldeményes vásárlás esetén csak a dolog ügyfélnek történő átadásával veszi kezdetét a veszélyviselés kockázata. Az átruházás ideje ugyanaz marad akkor is, ha a vásárló késik az átvétellel. A kiszállítás az ügyfél által megadott címre történik.
 2. Valamennyi ár készpénzfizetéses ár, beleértve az általános forgalmi adót és a szállítási költségeket is.
 3. A Németországon belüli kiszállítás költsége megrendelésenként 3,90 Euro. A 29,00 Euro fölött megrendelési értéktől kezdve Németországon belül nincsenek kiszállítási költségek. Más országokba történő szállítás költségei a szállítási költségeknél megtekinthető. Harmadik országba történő szállítások esetén esedékes vámok és illetékek az ügyfelet terhelik.
 4. Az áru szállítási sértetlenségét az átvételkor haladéktalanul ellenőrizze le az ügyfél, vagy a megbízottja, ha az ügyfél kereskedő, akkor a HGB (német kereskedelmi törvénykönyv) szerint. Az észlelt szállítási, csomagolási károkat az ügyfélnek, a kereskedőnek a HGB értelmében az áru átvételekor a szállító vállalattal írásban meg kell erősíttetni és ezt be kell mutatni a Musikhaus Thomann vállalatnak. Amennyiben az ügyfél kereskedő, jogilag nem kötelezően kérjük, hogy nekünk is jelezze a keletkezett szállítási károkat.

§ 3 A törvényes elállási jog

 1. Elállási jog

  Amennyiben az ügyfél felhasználó (BGB 13 §) akkor joga van ahhoz, hogy tizennégy napon belül az okok megnevezése nélkül elálljon a szerződéstől. A tizennégy napos elállási jog attól a naptól kezdődik, amikor az utolsó áru az ügyfél vagy az ügyfél által megnevezett harmadik fél, aki azonban nem szállító, tulajdonába került.
  Az elállási jog gyakorlásáról az ügyfélnek egyértelműen tájékoztatni kell minket (Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Telefon: 09546-9223-68, Fax: 09546-9223-8399, E-Mail: hungary@thomann.de) arról a döntéséről, hogy eláll az adott szerződéstől (pl. postai levélben, telefaxon vagy e-mailban). Ehhez az ügyfél használhatja a mellékelt elállási jog bejelentő űrlap mintát, de ez nem előírás.
  Az elállási jog elfogadáshoz elegendő, hogy az ügyfél az elállási jog gyakorlására vonatkozó időtartam lejárta előtt elküldje döntését az elállási jog gyakorlásáról.
 2. Az elállás következményei

  Amennyiben az ügyfél eláll ettől a szerződéstől, mi minden, az ügyfélnek küldött számlát, beleértve a szállítási költségeket (kivéve azokat a kiegészítő költségeket, amelyek abból adódtak, hogy az ügyfél az általunk ajánlott, legkedvezőbb szabvány kiszállítás helyett másik szállítási módot választott) az ügyfél elállási jogát tartalmazó bejelentés hozzánk történő beérkezést követően haladéktalanul, és legkésőbb tizennégy napon belül visszafizetjük. A visszafizetésre ugyanazt a fizetési módot alkalmazzuk, amelyet az ügyfél az eredeti tranzakciónál használt, kivéve, ha az ügyféllel másként állapodtunk meg; ezért a visszafizetésért semmiképpen sem számítunk fel az ügyfélnek díjat. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az ügyfél által visszaküldött termékeket, vagy amíg az ügyfél nem igazolja, hogy visszaküldte a termékeket, a kettő közül a korábbi időpont a meghatározó.
  Az ügyfélnek haladéktalanul és minden esetben legkésőbb az ügyfél által nekünk bejelentett szerződéstől való elállási jogának a napjától számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie, vagy át kell adnia a termékeket. Az időszakot akkor tartja be, ha az ügyfél a tizennégynapos határidőn belül elküldte a termékeket. Az áru visszaküldésének a költségeit mi viseljük.
  Az ügyfélnek csak akkor kell az áruk értékcsökkenését magára vállalni; ha ez az értékvesztés olyan minőségi, tulajdonsági és működési változásra vezethető vissza, hogy az ügyfél nem a feltétlenül szükséges bánásmódot alkalmazta.
 3. Az elállási jog kizárása

  A következő esetekben nem áll fenn az elállás joga
  • olyan termékek kiszállításakor, amelyek nem előregyártottak és amelyek előállításánál a fogyasztó egyéni választása vagy kérése a meghatározó, vagy egyértelműen a fogyasztó személyes igényeire szabták azt,
  • olyan, egészségvédelmi vagy higiéniai okokból pecséttel lezárt termékek kiszállításakor, amelyek már nem alkalmasak a visszaadásra, ha a kiszállításkor a pecsételést eltávolították,
  • a lezárt, lepecsételt hang- vagy videofelvételek, vagy számítógép szoftverek, ha a kiszállítást követően eltávolították a lezárást nyújtó pecsétet,
  • a kiszállított újságok, folyóiratok vagy képesújságok, ez alól kivételt képeznek az előfizetéses szerződések.

§ 4 A Thomann 30 napos pénzvisszafizetési garanciája (kibővített visszaadási jog)

 1. A jogszabályokban meghatározott 14 napos elállási jog kiegészítéseként a Musikhaus Thomann az ezt az időszakot követő 16 napra pénzvisszafizetési garanciát kínál a felhasználóknak. Az ügyfél a tőlünk kapott terméket az okok megnevezése nélkül 30 napon belül az áru visszaküldésével visszaadhatja nekünk. Az időszak az áru teljes egészének a megkapásától számít. Az időszak betartásához elegendő az áru kellő időben történő elküldése vagy a visszavétel kérése. A visszaadási joggal csak az áru visszaküldésével lehet élni, akkor is, ha az árut nem csomagban küldték el. A nem csomagképes árukat az ügyféltől egy általunk megbízott szállító vállalat hozza el. Előtte javasoljuk, a kapcsolatfelvételt az ügyfélszolgálattal (a kapcsolatot lásd a 3 § 1. pont alatt).
 2. A 30 napos pénzvisszafizetési garancia a BGB 312c § szerinti távollévők közötti szerződésekre és azokra a cikkekre is kiterjed, amelyeket a Musikhaus Thomann vállalattól a helyszínen vásárolták meg.
 3. A Musikhaus Thomann vállalja a visszaküldés költségeit. Ehhez egy úgynevezett „Free-Way-Gutscheine” bónt bocsát rendelkezésre (visszaadás esetén a visszaküldési költségek átvállalása számára nem előfeltétel; a Free-Way bon nélküli visszaküldés esetén kérjük, tekintsen el az Express és olyan szállítástól, ami nem szabad). A csomagban nem küldhető árut egy általunk megbízott szállító vállalat hozza el. A visszaadási jog keretében (30 napos pénz visszafizetési garancia) a Musikhaus Thomann sajnos a külföldi visszaküldési költségeket nem vállalja át.
 4. A visszaadási jog a lehegesztett vagy lepecsételt adathordozók megrendelése esetén, ilyenek a CD-k, audio kazetták, videók, DVD-k, de az újságok és folyóiratok is valamint a szoftverek is, csak akkor érvényes, ha a megfelelő árut a lehegesztett fóliában, illetve egy sértetlen pecséttel ellátva küldik vissza nekünk.
 5. A visszaadási jog teljesen kizárva, amennyiben az árukat az ügyfél specifikációjának megfelelően készítettük el, ez lehet méteráru, hegesztett cikk (pl. húr, dobverő, dobbőr, kábelek, pengetők, bőrök), vagy olyan áruknál, amelyeket higiéniai okokból nem lehet visszavenni. (pl. szájharmonika). Ugyanez érvényes azon cikkekre, amelyek különleges biztonsági tulajdonságokkal rendelkeznek, és amelyek esetében a használatba vétel miatt ezen biztonsági tulajdonságok további fennállása már nem biztosítható (pl. színpadi molton tűzvédelem miatt).
 6. Amennyiben az ügyfél él a visszaadás lehetőségével, a Musikhaus Thomann jogosult megfelelő használati díjat kérni arra az időre, amíg az áru az ügyfélnél volt.
 7. Ezenkívül, amennyiben az ügyfél él a visszaadás jogával, a Musikhaus Thomann értékcsökkenést vagy az áru értékének a pótlását is kérheti, amennyiben az ügyfél nem tudta szabályosan visszaküldeni az árut, ugyanis az ügyfél áll jót az állapot leromlásáért, tönkremeneteléért vagy más, meg nem engedett dologért. Ez a kitétel nem érvényes akkor, ha az áru állapotának a leromlása kizárólag annak vizsgálatával - ahogy erre egyébként az ügyfélnek egy a boltban történő vásárlásánál lehetősége lett volna - állapítható meg. Egyébként az ügyfél elkerülheti az értékpótlási kötelezettségét, ha nem a tulajdonaként veszi használatba az árut és semmi olyant nem tesz vele, ami az értékét befolyásolja.
 8. Ha egy csomagot vagy készletet egyes részeit a 14 napos elállási jog, vagy a Thomann 30 napos pénzvisszatérítési garanciáján belül visszaadtak, akkor az ügyfélnél maradt cikkeket a szabályos értékesítési áron utólag elszámoljuk.
 9. Kérem, vegye figyelembe, hogy a 4 §-ban meghatározott feltételek nem a 30 napos pénzvisszafizetési garancia első 14 napos (az ÁÜF 3 § jogszabály szerinti elállási jog) szakaszára vonatkoznak, hanem az azt követő 16 napra.

§ 5 Garancia és kártérítés

 1. Azokra a hiányosságokra vagy rongálódásokra, amelyek az ügyfél, vagy nem a Musikhaus Thomann által megbízott harmadik fél általi vétkes vagy szakszerűtlen bánásmódból vagy a szakszerűtlen beszerelésből, valamint az alkalmatlan kiegészítő tartozékok vagy az eredeti alkatrészek megváltoztatásából erednek kizárt a garancia.
 2. A használatból eredő kopásra szintén kizárt a garancia.
 3. Ha az ügyfél a hiányosság tudatában átveszi az árut vagy a megrendelés tárgyát, akkor a garanciális igények az alább leírt mértékben csak akkor érvényesek, ha ő ezeket kifejezetten és szöveges formában (pl. e-mailban) az áru átvétele után haladéktalan fenntartja.
 4. A keletkezett szállítási károk miatti garanciaigények csak akkor érvényesek, ha az ügyfél a vizsgálati és bejelentési kötelezettségét a 2 § 4. pont szerint teljesíti. Ez nem érvényes akkor, ha az ügyfél felhasználó.
 5. A garanciális időtartam új dolgok esetén 24 hónap. Az időszak a veszélyviselés átszállásának a pillanatától indul. A használt tárgyakra a garancia eltérő módon 12 hónap, amennyiben a Musikhaus Thomann az 5 § 7. pont szerint nem érintett különösképpen az életre, testi épségre és egészségre vonatkozó sérülésekre kiterjedő korlátlan szavatosságban. Amennyiben az ügyfél vállalkozó, akkor az új dolgokra egy év, használt tárgyakra pedig hat hónap a garancia a veszélyviselés átszállásának a pillanatától kezdve, amennyiben a Musikhaus Thomann az 5 § 7. pont szerint nem érintett különösképpen az életre, testi épségre és egészségre vonatkozó sérülésekre kiterjedő korlátlan szavatosságban.
 6. A többi esetben a jogszabályi előírásokhoz igazodik a garancia.
 7. A többi, az életet, testi épséget és egészséget veszélyeztető sérülést nem érintő károkért a Musikhaus Thomann csupán olyan mértékben áll jót, amilyen mértékben ez a Musikhaus Thomann vagy a teljesítésben segédkező (pl. kiszállító szolgálat) felelőssé tehető a szándékos vagy durva hanyag cselekedet, vagy egy jelentős szerződéses kötelezettség vétkes megsértése miatt. Az ezen túlmenő kártérítési jótállás kizárt. A termékgaranciára vonatkozó jogszabályi előírások érintetlenek maradnak. Ha egy fontos szerződéses kötelezettséget hanyag módon megszegnek, akkor a Musikhaus Thomann felelőssége a belátható károkra korlátozódik.

§ 6 Három év Thomann garancia

A jogszabályokban előírt garancián túl a Musikhaus Thomann 3 év garanciát vállal a következő szabályozókban meghatározottak szerint:

 1. A Musikhaus Thomann a veszélyviselés átszállásának a pillanatától kezdődően három év garanciát vállal minden olyan hiányosságért, ami bizonyíthatóan anyag vagy gyártói hibára vezethető vissza. A garanciaszolgáltatás igénye csak a felhasználókra vonatkozik, és ez nem ruházható át.
 2. Nem tartoznak a garancia alá a következők:
  • használt készülékek,
   o számítógépes cikkek és kiegészítők, amennyiben az adott cikkleírásból ez másként nem adódik,
  • azok a termékek, amelyek a használatból vagy egyéb okból eredően elkopnak,
  • a terméken keletkező olyan hiányosságok, amelyek a kezelési tudnivalók figyelmen kívül hagyására, a nem rendeltetésszerű használatra, a nem normális környezeti feltételekre, a dologidegen működtetési körülményekre, a túlterhelésre, a hiányos karbantartásra vagy ápolásra vezethetők vissza,
  • a terméken keletkező olyan hiányosságok, amelyek a nem eredeti alkatrésznek számító tartozékok, kiegészítő vagy cserealkatrészek használatából erednek,
  • azok a termékek, amelyeket megváltoztattak, kiegészítettek,
  • az előírt tulajdonságoktól való csekély eltérések, amelyek az értékállóságot és a használati megbízhatóságot jelentéktelen módon befolyásolják.
 3. A Musikhaus Thomann, mint garanciára kötelezett az általa elismert hiányosságot a következő módon szünteti meg, a döntésünk szerint vagy térítésmentesen megjavítjuk a hiányos terméket, vagy kicseréljük egy kifogástalan termékkel (adott esetben utód modellel). A kicserélendő termékek vagy alkatrészek a Musikhaus Thomann tulajdonába kerülnek vissza.
 4. A garanciaigényt a garanciaidőn belül kell érvényesíteni. Ehhez az érintett terméket a számlamásolattal együtt egy úgynevezett „Free-Way-bón” kérésével vissza kell küldeni a Musikhaus Thomann részére.
 5. Más, az ezekben a garanciafeltételekben előírt, a terméken keletkezett hiányosság megszüntetésre vonatkozó jogtól eltérő igényeket ez a garancia nem alapoz meg.
 6. A garancia szolgáltatás teljesítésével a garancia időszaka se nem lesz hosszabb és nem is kezdődik újra.
 7. Az ügyfél számára az 5 §-ban és a jogszabályokban szereplő előírások szerinti garanciajogokat ezek a garanciafeltételek nem korlátozzák.

§ 7 Esedékesség és fizetési feltételek

 1. A Musikhaus Thomann számlái - amennyiben írásban nem történt más megállapodás - haladéktalanul és késlekedés nélkül fizethetők. A fizetés az utánvéttel történő kiszállításnál készpénzben történik. Az előre kifizetett megrendeléseket csak a pénz beérkezése után küldjük ki. A hitelre történő fizetés esetén a tulajdonképpeni lekönyvelés a számla kiállításával és az áru elküldésével történik meg. Az online megrendelések elküldésénél közvetlenül az ügyfél különíti el a teljes összeget a hitelkártyáján.
 2. A csekk és más nem készpénzes fizetési módok elutasításának a jogát fenntartja magának a Musikhaus Thomann. Az elfogadás mindig csak a fizetés miatt történik meg. A más pénznemben történő fizetés a banki elszámolás jóváírása alapján történik. A banki díjakat az ügyfél viseli.
 3. Ha az ügyfél késedelmesen fizeti ki a vételárat, akkor a késedelem idejére a vételár összegére eső mindenkori banki kamatlábat és további öt százalékos kamatot számítunk fel. Amennyiben a Musikhaus Thomann vállalatnak a késedelmes fizetésből bizonyíthatóan nagyobb kára keletkezett, a Musikhaus Thomann jogosult ennek érvényesítésére.

§ 8 A tulajdonjog fenntartása

 1. A HGB német kereskedelmi törvénykönyv értelmében a teljes kifizetésig, az ügyféllel szemben fennálló összes követelés kiegyenlítéséig, beleértve minden mellékes követelést, a kiszállított áru a Musikhaus Thomann tulajdonát képezi, amennyiben az ügyfél kereskedő. A felhasználókkal kötött szerződések esetén a Musikhaus Thomann magáénak tartja a tulajdont a vételár teljes kifizetéséig.
 2. Az ügyfél nem jogosult arra, hogy a vételár teljes kifizetése előtt átruházza az árut harmadik félnek, vagy egyéb olyan lépést tegyen, amivel a Musikhaus Thomann tulajdonjogát akadályozná. Az ügyfél már most lemond a megszerzővel szembeni jövőbeni igényeiről a Musikhaus Thomann és az ügyfél közötti megállapodott vételár és annak kamatainak és mellék követeléseinek az értékében a Musikhaus Thomann javára. A Musikhaus Thomann ezt a követelés átruházást elfogadja.

§ 9 A teljesítés helyszíne és a bírósági illetékesség

 1. Kizárólag a német jog az érvényes az ENSZ kereskedelmi jog (CISG) kizárásával. Abban az esetben, ha a vevő egyben a felhasználó is, akkor a fenti kitétel csak olyan mértékben érvényes, hogy ezzel nem vonja meg a felhasználó szokásos tartózkodási helyének az államában érvényes kötelező jogszabályaiból eredő, őt megillető védelmet.
 2. A Musikhaus Thomann vállalattal létrejövő üzleti kapcsolatokból adódó összes szolgáltatás teljesítési helyszíne Burgerbach, amennyiben az ügyfél kereskedő, közjogi értelemben vagy közjogi elkülönített vagyontömeg értelmében jogi személy.
 3. Amennyiben az ügyfél, kereskedő, közjogi értelemben vagy közjogi elkülönített vagyontömeg értelmében jogi személy, akkor Bamberg a kizárólagosan illetékes bíróság, minden, az ügyféllel kötött szerződéses viszony, vagy a jelen Általános Üzleti Feltételekből adódó közvetlen és közvetett vitás kérdések ügyében.

§ 10 Zárórendelkezések

Ha ezen rendelkezések egyes részeit - mindegy milyen okból - nem alkalmaznák, attól még a rendelkezések többi részének a hatálya érintetlen marad.

Így érhetsz el minket