Tovább az oldal tartalmához
seventy years logo
A Thomann jubileumot ünnepel! Köszönjük hűséged! Fedezd fel évfordulós ajánlatainkat. Tovább az akciókhoz

Adatvédelmi nyilatkozat

Ez az adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy a Thomann GmbH (itt, mint a „Musikhaus Thomann” zeneház) a weboldala használata esetén miként kezeli rendelkezésünkre bocsátott adatokat, illetve az adatvédelmi alaprendelet (GDPR) és az idevágó német adatvédelmi törvény, különös tekintettel a német szövetségi adatvédelmi törvényre, alapján milyen adatvédelmet biztosít.

A személyes adatok, így a név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím biztonsága számunkra komoly és fontos vállalati törekvés. Ezért a web tevékenységünket az adatok védelmére és biztonságára vonatkozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban végezzük el. A következőkben megismerheti, hogy milyen adatokat dolgozunk fel.

Az ön érintettjogának a gyakorlása során felmerülő kérdések vonatkozásában a felelős tárgyalópartner, a kapcsolattartó

Az adatvédelmi jogszabályi előírások értelmében Musikhaus Thomann weboldalain történő valamennyi adatkezelés felelőse a:

Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Németország

Ha kérdései vannak, megjegyzéseket, panaszokat szeretne benyújtani, valamint a jelen adatvédelmi tudnivalókkal és az Ön személyes adatainak a Musikhaus Thomann weboldalain keresztüli adatkezelésével összefüggésben az érintettjogot szeretné kieszközölni, e-mailban közvetlenül fordulhat az adatvédelmi megbízottunkhoz (privacy@thomann.de). Ő szívesen áll rendelkezésre az adatvédelemmel kapcsolatban.

Személyes adatok / a használat fajtái

A Musikhaus Thomann számára alapvetően érvényes, hogy az Ön személyes adatainak a védelmét a legfontosabbnak tekintjük. Ön dönt arról, hogy a regisztrálás, közvéleménykutatásunk vagy ehhez hasonlók keretében megadja-e nekünk ezeket az adatokat, vagy sem. Ön ezeket az adatokat a fontosságra való tekintettel csakis önkéntes alapon adja meg nekünk. Kivételt képeznek az olyan esetek, amikor tényszerű okokból nem lehet megoldani az Ön előzetes beleegyezését, és az adatok feldolgozását a jogszabályi előírások lehetővé teszik.


A személyes adatok kezelésének a jogi alapja

Amennyiben az érintett személy beleegyezett a személyes adatok kezelésébe, akkor az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek a pontja szerint rendelkezésre áll a személyes adatok kezelésének a jogszabályi alapja.

Egy szerződés, amelynek az egyik szerződő fele az érintett személy, létrejöttéhez szükséges személyes adatok kezelése esetén az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek b pontja nyújt jogszabályi alapot. Ez az előszerződés miatti intézkedések végrehajtásához szükséges adatkezelési műveletekre is vonatkozik.

Amennyiben egy a Musikhaus Thomann jogi kötelezettségének a teljesítése miatt szükség van a személyes adatok kezelésére, akkor ehhez az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek c pontja nyújt jogszabályi alapot.

Amennyiben az érintett személy vagy egy másik természetes személy életfontosságú érdekei szükségessé teszik a személyes adatok kezelését, akkor ehhez az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek d pontja nyújt jogszabályi alapot.

Ha a vállalatunk, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek a megóvása miatt szükség van az adatkezelésre, és ha ez nem lépi túl az érintett érdekeit, alapvető jogait és alapvető szabadságát, a fent említett érdekeket, akkor az adatkezelés jogi alapját az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek f pontja biztosítja.

Ha hozzáférünk a végberendezéséhez és az ott tárolt adatokhoz, vagy ha mi tárolunk adatokat a végberendezésén a feldolgozási tevékenységeink eredményeként, az elsőbbséget élvező jogalap a TTDSG 25. § (1) bekezdés 1. mondata, ha az Ön hozzájárulása szükséges a hozzáféréshez; vagy a TTDSG 25. § (2) bekezdés 2. pontja, ha a hozzáférés technikailag feltétlenül szükséges feldolgozási tevékenységekre vonatkozik.


Adatok törlése és a tárolás időtartama

Az érintett személy személyes adatait törölni vagy zárolni kell, ha a tárolás célja megszűnik. A tárolás ezenkívül akkor valósulhat meg, ha ezt az európai és a nemzeti jogalkotók az uniós jog rendeleteiben, törvényeiben vagy más olyan előírásokban előírják, amelyek a felelősre vonatkoznak. Az adatok zárolása vagy törlése akkor is megtörténik, ha egy a nevezett szabványok szerinti előírt tárolási határidő letelik, még akkor is, ha a szerződés lezárásához vagy a szerződés teljesítéséhez az adatok további tárolására lenne szükség.

Az adatok kicserélése /szerződéses kapcsolatok a partnerekkel, harmadik féllel

A fent meghatározott használati fajták kiegészítéseként a Thomann Musikhaus az Ön adatait azoknak is átadja, akik a megrendelés vagy megbízások lebonyolításában részt vesznek. Ha Ön pl. egy megrendelést a web oldalunkon keresztül küldött el, akkor mi továbbadjuk az Ön megrendelési információit a partnervállalatoknak, és a Musikhaus Thomann alvállalkozóinak, akik az Ön megrendelését feldolgozzák és végül teljesítik azt Önnek. Az adatokat csak a megrendelés teljesítéséhez, a kiszállításhoz, vagy egy kérés feldolgozásához szükséges mértékben adjuk át. Ennek jogalapja az Önnel megkötött szerződés teljesítése (pl. rendelések esetén) vagy a szerződéstervezet, adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. b pontja).

Továbbá, ha olyan árut szállítunk, amelynek értéke meghaladja az általunk megbízott szállítmányozó társaság biztosított felelősségi határát, akkor továbbítjuk az áru típusát és értékét, valamint az áru címzettjének nevét és címét a kiegészítő szállítmánybiztosítási társaságának. Ezt jogos érdekből tesszük, különösen azért, hogy megvédjük az árukat a szállítás közben bekövetkező esetleges elvesztéstől vagy sérüléstől. Ilyen kiegészítő szállítási biztosítás nélkül, különösen a drágább áruk szállítását, nem tudnánk szolgáltatásként nyújtani. A biztosítótársaságot szerződésben köteleztük célhoz kötöttségre és titoktartásra, hogy a továbbított adatokat kizárólag a biztosítási kárigény feldolgozása céljából kezelje. Az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek f pontja biztosítja a jogalapot.

Akkor is átadjuk harmadik félnek a személyes adatokat, ha erre jogi kötelezettség vonatkozik. A jogalap ebben az esetben az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. c pontja.


Adatok, amelyek automatikusan keletkeznek a weboldalunkon /használati adatok

Mindenkit üdvözölünk, aki a díjmentes oldalunkat felkeresi, azt használja, és megtekinti az ott kínált termékeket. Ha Ön felkeresi a weboldalunkat, mi a következő általános használati adatokat naplózzuk, ennek az a célja, hogy megítélhessük, hogy Ön melyik weboldalunkat látogatta meg, és mennyi ideig tartózkodott ott:

 1. a kereső típusára vonatkozó információk és az alkalmazott változat,
 2. a használó operációs rendszere,
 3. a használó IP címe,
 4. a hozzáférés dátuma és időpontja,
 5. az a weboldal, ahonnan a használó rendszere a mi internetes oldalunkra jutott,
 6. a weboldalunkon használt szolgáltatások és funkciók.

Ezeket az adatokat az összes látogató használati adataival együtt összegyűjtjük azért, hogy mérhessük a látogatók számát, az oldalunkon eltöltött átlagos időt, a behívott oldalakat. Az általunk összegyűjtött adatokat összegyűjtjük és belső célokra használjuk fel.

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolására az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek f pontja biztosít jogalapot.

Ezeket az összegyűjtött adatokat a termékeink és szolgáltatásaink kiértékelésére használjuk, beleértve azokat az újdonságokat, amelyeket a weboldalunkon elérhetővé teszünk, ezenkívül ezzel mérjük a weboldalunk használatát és összességében ezek tartalmának a korszerűsítésére is használjuk ezeket.

Az IP cím rendszeren keresztül történő ideiglenes tárolása azért szükséges, hogy lehetővé tegyük a weboldal eljuttatását a felhasználó számítógépére. Ehhez a párbeszéd időtartamára tárolni kell a használó IP címét.

A tárolás naplófájlban történik, hogy biztosítsuk a weboldal működőképességét. Ezenkívül az adatok a weboldal optimalizálását szolgálják, és az információtechnikai rendszereink biztonságát is biztosítják. Ezekből a célokból adódóan a mi jogos adatkezelési igényünk is az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek f pontja alá tartozik.

Az adatok törlésre kerülnek, amint az Ön adatmegadása már nem szükséges a cél eléréséhez. Az adatok naplófájlban történő tárolása esetén ennek legkésőbb az esetet követő hét napon belül meg kell történnie. Az ezen túlmenő tárolásra van lehetőség. Ebben az esetben azonban a használó IP címét törölni kell, vagy el kell idegeníteni úgy, hogy a behívandó kliens hozzárendelése ne legyen lehetséges.

Az adatok létrehozására a weboldal rendelkezésre bocsátásához és az adatok naplófájlban történő mentésére az Internetoldal üzemeltetéséhez feltétlenül szükség van. Ez a használó részéről nem nyújt ellentmondási lehetőséget.

A mi weboldalunkon megjelenő, harmadik fél reklámjai vagy más weboldalak linkjei adott esetben szintén gyűjtik a használói adatokat, amennyiben rájuk kattint, vagy azok utasításait követi. Mi nem ellenőrizzük azokat az adatokat, amelyeket a reklámokon vagy harmadik fél weboldalán keresztül önként vagy nem önként megadott. Azt javasoljuk, tekintse meg a megtekintett weboldal adatvédelmi irányelveit ("Privacy Policies") ha aggályai vannak az Ön Adatainak a megadásával és azok használatával kapcsolatban.


Sütik

Úgy, ahogy más gazdasági tevékenységet folytató weboldal, úgy a Musikhaus Thomann is használja az általánosan „sütinek” nevezett technológiát, azzal a céllal, hogy Adatokat gyűjtsön arról, hogyan használja a weboldalt és hogy biztosítsa az Ön látogatása zökkenőmentesen lebonyolódjon.

A sütik esetén olyan szövegfájlokról van szó, amelyek az internetes böngészőben vagy a használó számítógépes rendszerének az internetes böngészőjében kerülnek mentésre. Ha egy használó felkeres egy weboldalt, akkor ezzel elment egy sütit a használó operációs rendszerén. Ez a süti tartalmazza azt a karakterisztikus karaktersorrendet, ami a weboldal újbóli megnyitásakor lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását.

A sütik nem képesek a számítógépéből adatok kiolvasására vagy más sütikkel együttes hatást gyakorolni az Ön merevlemezére. A sütikkel azonban újból fel tudjuk Önt ismerni, amikor újra felkeresi weboldalunkat.
A sütikben tárolható adatokat a sütik beállításaiban találja.
Honlapunkon úgynevezett ideiglenes sütiket, állandó sütikek, Tracking-/Web-Bug-okat, illetve Local Storage-eket alkalmazunk.

Ideiglenes és állandó sütik

Az ideiglenes sütik automatikusan törlődnek a böngésző bezárásakor. Ide tartoznak elsősorban a munkamenet ütik. Ez egy úgynevezett Session ID-t tárolnak, melynek segítségével a böngészője különféle kérdései hozzárendelhetők a közös session-höz. Így ismerhető fel újra az Ön számítógépe, ha visszatér a weboldalunkra. A munkamenet sütik törlődnek a böngésző bezárásakor.

Azért használunk ideiglenes sütiket, hogy weboldalunk felhasználóbarátabb legyen. Weboldalunk egyes elemeinek arra van szüksége, hogy a lehívandó böngésző oldalváltás után is felismerhető legyen.

Emellett weboldalunkon állandó sütiket is használunk, amelyek felhasználóink böngészési szokásainak elemzését teszik lehetővé. Az állandó sütik egy megadott időtartam után törlődnek automatikusan, de ez az időtartam minden süti esetében más. Így pl. IP-címek, megadott keresőszavak vagy bizonyos honlapfunkciók igénybevétele is továbbítható.

A legtöbb süti nem tárol személyes adatokat a felhasználókról. A süti azonosítójához azonban a szerveren szerepelhet e-mail cím és a felhasználó ügyfélazonosítója.


Tracking-/Web-Bugs

Egyes szolgáltatásaink ezenkívül használnak Tracking-, ill. Web-Bug-okat vagy Tracking Pixel-t is. Itt legtöbbször csak 1x1 pixel méretű Code-Snippets kódokról van szó, amelyek arra képesek, hogy azonosítsák és felismerjék az Ön böngészőtípusát, böngésző ID-jét és az Ön böngészőjének egyéni ujjlenyomatát. Így láthatja a szolgáltató, hogy mikor és mennyi felhasználó hívta le a Pixelt, ill. hogy nyitottak-e meg e-mailt és mikor, vagy meglátogattak-e egy honlapot.

A Web-Bug-ok honlapunkon történő letiltásához a webwasher, bugnosys vagy AdBlock eszközöket használhatja. Egyértelmű jóváhagyás hiányában nem fogjuk a Web-Bug-okat arra használni, hogy titokban személyes adatokat gyűjtsünk Önről vagy ilyen adatokat továbbítsunk harmadik félnek és marketinges platformoknak.

A sütik és más azonosítók alkalmazásának céljai és jogalapja

A személyes adatok technikai szempontból szükséges sütik felhasználásával történő feldolgozásának jogalapja a TTDSG 25. § (2) bekezdés 2. pontja az ilyen sütiknek a végberendezésen történő beállítására, valamint a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja, pl. a rendszereinkben szükséges utólagos feldolgozása érdekében.

A műszaki szempontból feltétlenül szükséges sütik használatának a célja, hogy egyszerűbb legyen a használó számára a weboldal használata. Internetes oldalunk néhány funkcióját sütik használata nélkül nem tudjuk biztosítani. Ehhez arra van szükség, hogy a böngészőt oldalváltás után is újból fel lehessen ismerni.

A műszaki szempontból feltétlenül szükséges sütik esetében a tiltakozási jog nem érvényes, mert ezekre feltétlenül szükség van ahhoz, hogy megjelenítsük weboldalunkat és annak tartalmait, és hogy biztosítsuk weboldalunk minden funkcióját.

A műszaki szempontból feltétlenül szükséges sütikkel megadott felhasználói adatokat nem a felhasználói profil kialakításához használjuk.

Az elemzői- és marketing sütiket a weboldalunk minőségének és annak tartalmi javításához használjuk. Az elemzői sütikkel megtudjuk hogyan használják a weboldalt és így folyamatosan optimalizálni tudjuk ajánlatunkat. A sütiken vagy más azonosítókon (pl. böngésző ujjlenyomatok, pixelek) alapuló adatfeldolgozásokat, különösen az Ön készülékein, illetve a weboldalunk működéséhez műszakilag nem szükséges azonosítókat csak az Ön engedélyével használjuk, amit weboldalunk lehívásakor adhat meg a felugró süti felületen. Ennek a sütialapú feldolgozásnak a jogalapja a TTDSG 25. § (1) bekezdés 1. mondata a cookie-k elhelyezésére a felhasználók végberendezésén, valamint a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja a felhasználó végberendezésén kívüli, a saját rendszerünkben vagy technológiai partnereink rendszerében való későbbi feldolgozásra. Amíg nem engedélyezi őket, addig nem működnek azok a sütik, amelyek nem szükségesek weboldalunk működéséhez.

A sütik és más azonosítók/tagek használatára vonatkozó engedély visszavonása

A sütik általi adatgyűjtés engedélyezését bármikor visszavonhatja úgy, hogy kikapcsolja a sütiket ide kattintva. A sütik a sütibeállításokban található kapcsolóval egyszerre vagy egyenként is kikapcsolhatók. A technikailag szükségtelen sütik elutasíthatók közvetlenül a süti-layeren a weboldalon tett első látogatáskor.

Ha nem szeretné, hogy az Ön böngészője sütiket fogadjon, akkor ezt a lehetőséget a böngészőjének beállításaiban kikapcsolhatja vagy korlátozhatja. A már mentett sütik bármikor törölhetők vagy kikapcsolhatók a böngészőben. A süti funkció leállításával megakadályozhatja, hogy a weboldal szabályosan működjön. Ön bizonyos körülmények között nem lesz abban a helyzetben, hogy ennek a weboldalnak minden lehetőségét és információit elérje. Kérjük, ne feledje, hogy ezt az összes, Ön által használt böngészőben ki kell kapcsolni.

További információkért, pl. hogyan tudja törölni vagy kezelni a sütiket a böngészője beállításaiban, kérjük, látogasson el az adott böngésző súgó oldalára.

Regisztráció

Az internetes oldalunkon felajánljuk a használóknak a lehetőséget, hogy a személyes adatok megadásával regisztráljon. Az adatokat ilyenkor egy beviteli maszkba kell beírni, és utána el kell küldeni nekünk és azt tárolni kell. Harmadik félnek nem adjuk tovább az adatokat. A regisztráció során a következő adatokat adja meg:

 1. előnév és utónév,
 2. Cím
 3. e-mail cím,
 4. vállalat/intézmény/együttes (opció),

A regisztrációs folyamat keretében beszerezzük a használó beleegyezését ezen adatok kezeléséhez.
A használó belegyezésének a megléte esetén az adatok kezelésének a jogi alapját az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek a pontja biztosítja.
Ha a regisztrálás egy olyan szerződés teljesülésére szolgál, aminek a használó a szerződéses fele, akkor ehhez az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek b pontja nyújt jogi alapot.
A használó regisztrálása az oldalunkon lévő meghatározott tartalmak és szolgáltatások előkészítését szolgálja.
A használó regisztrálása egy a használóval kötött szerződés teljesítéséhez vagy az előszerződési intézkedések végrehajtásához szükséges.
Az adatok törlésre kerülnek, amint az Ön adatmegadása már nem szükséges a cél eléréséhez.
Ez a regisztrálási művelet során megadott adatok esete, ha a regisztrálást a weboldalunkon adta meg vagy módosította.
Ez a regisztrálási művelet során egy a szerződés teljesítésére vagy egy előszerződési intézkedés végrehajtására szolgáló eset, ha a szerződés végrehajtásához már nincs szükség az adatokra. A szerződéses vagy törvényi kötelezettségek teljesítéséhez a szerződés lezárása után szükség lehet a személyes adatok tárolására, megmaradására.
Használóként bármikor lehetősége van a regisztráció megszüntetésére. Az ügyféltámogatás, vagy ügyfélszolgálat segítségével bármikor módosíthatja a tárolt adatokat.
Ha az adatokra egy szerződés teljesítéséhez vagy egy előszerződési intézkedés végrehajtásához van szükség, akkor az adatok időelőtti törlésére csak akkor van lehetőség, ha a törlés nem áll szemben a szerződéses vagy törvényi kötelezettségekkel.

Kapcsolati űrlap és e-mail kapcsolat

Az internetes oldalunkon fennáll a lehetőség, hogy visszajelzést adjon, élő ügyfélszolgálatot vegyen igénybe, valamint információkat adjon/megjegyzéseket tegyen a megrendeléshez. Ha a használó elfogadja ezt a lehetőséget, akkor a beviteli maszkban megadott adatok eljutnak hozzánk és mi tároljuk azokat. Ezek az adatok a következők:

1. „visszajelzés”: Az Ön üzenete (amennyiben ezek az Ön önként megadott adatok a személyes adatait tartalmazzák), e-mail címe (opció).
2. A megrendelésre vonatkozó élő ügyfélszolgálat és tudnivalók/megjegyzések: csak olyan adatok, amelyek a személyre szabott támogatási igényekhez szükségesek, illetve amiket a tudnivalók/megjegyzés részben önként megadott.

Alternatívaként a weboldalunkon rendelkezésre bocsátott e-mail címekkel is lehetséges a kapcsolatfelvétel. Ebben az esetben a használó által az e-maillel továbbított személyes adatokat tároljuk.

Ebből következően nem adjuk át az adatokat harmadik félnek. Az adatokat kizárólag a párbeszéd feldolgozásához használjuk.

Egy az e-mailben történő továbbítás keretében az adatok feldolgozásához az adatok kezelésének a jogi alapját az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek f pontja biztosítja. Ha az e-mail kapcsolat egy szerződés lezárását célozza meg, akkor a feldolgozás kiegészítő jogi alapját az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek b pontja biztosítja.

A beviteli maszkból származó személyes adatok feldolgozása kizárólag a kapcsolatfelvétel kialakítását szolgálja. Az e-maillel történő kapcsolatfelvétel esetén az adatok feldolgozásának a szükséges és jogos érdeke is fennáll.

Az egyéb, az elküldési művelet során feldolgozott személyes adatok azt a célt szolgálják, hogy megakadályozzák a kapcsolati űrlappal való visszaélést és hogy biztosítsák az információtechnikai rendszerek biztonságát.

Az adatok törlésre kerülnek, amint az Ön adatmegadása már nem szükséges a cél eléréséhez. A kapcsolati űrlap beviteli maszkjából származó személyes adatok és az e-maillel továbbítottak szempontjából ez az eset akkor áll fenn, ha befejeződött a párbeszéd a használóval. A párbeszéd akkor fejeződik be, ha ez azokból a körülményekből kiderül, hogy az érintett az ügy tényállását lezártnak tekintik.

Userlike chat

Weboldalainkon a Userlike, a Userlike UG (korlátolt felelősségű), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln (a továbbiakban Userlike) szolgáltatását használjuk. Minttechnológiai partnerünket, a Userlike UG-t köteleztük megfelelő szerződéses keretek között egy adatvédelmi megállapodásban arra, hogy a személyes adatoknak a nevünkben való feldolgozásakor megfeleljen az adatvédelmi követelményeknek.

A Userlike segítségével élő csevegést indíthat és kapcsolatba léphet velünk a weboldalainkon beágyazott widgettel. Ilyenkor az alábbi adatokat dolgozzuk fel:

 • a chat kommunikációs tartalma;
 • a chat dátuma és időpontja,
 • a beszélgetést a részünkről vezető dolgozó neve;
 • a chat nyelve;
 • időtartama;
 • az az URL-cím, ahol a chat elkezdődött;
 • az az URL-cím, ahol a chat befejeződött;
 • IP-cím

Az adatokat kizárólag a chatkommunikációra használjuk fel.

A használó belegyezésének a megléte esetén az adatok kezelésének a jogi alapját az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek a pontja biztosítja. A hozzájárulás a süti-layeren adható meg és vonható vissza. Ha egy éppen folyó chatkommunikáció közben visszavonja a hozzájárulását, akkor a magunk részéről nem tudjuk folytatni a beszélgetést, a chat befejeződik.

A live chat közben általunk feldolgozott technikai használati adatok a chattel való esetleges visszaélések megelőzésére és informatikai rendszereink biztonságának biztosítására szolgálnak. Ez a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk.

Lásd erről bővebben a Userlike adatvédelmi rendelkezésit: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.

Az adatok törlésre kerülnek, amint az Ön adatmegadása már nem szükséges a cél eléréséhez. Az élő chat használata során általunk feldolgozott adatokat legkésőbb egy hónap elteltével töröljük.

Kapcsolatfelvétel és ügyfélszolgálat WhatsAppon

Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot WhatsAppon, például a megrendelés feldolgozásával vagy termékeinkkel kapcsolatos kérdések vagy egyéb ügyfélszolgálati kérdések esetén. Ennek az a módja, hogy weboldalunk chatkörnyezetében a WhatsAppra mutató Click-to-Chat linket helyezünk el, valamint az ügyfélkommunikációban vagy weboldalainkon a megfelelő helyen megemlítjük a WhatsApp kapcsolattartási számunkat. Csak az ügyfelek kifejezett kérésére lépünk kapcsolatba velük a WhatsAppon, azaz csak akkor, ha az ügyfél maga fordul hozzánk a WhatsAppon, és ő kezdeményez velünk párbeszédet a WhatsAppon.

Azzal, hogy megnyitja a WhatsApp kommunikációs csatornát, és WhatsApp üzenetet küld nekünk a kérésével a WhatsApp elérhetőségünkre, az ügyfél elfogadja ezeket az adatvédelmi rendelkezéseket, és egyúttal a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (vezeték- és keresztnév, telefonszám, Messenger-azonosító, adott esetben profilkép és üzenettörténet) a WhatsApp használatával összefüggésben feldolgozzuk a neki szóló üzenetek küldése céljából. A WhatsAppon keresztül küldött üzenetek végponttól végpontig titkosítva vannak. Ebből következik, hogy az elküldött üzenet tartalma csak a feladó és a címzett számára látható. A WhatsApp alkalmazásnak nincs hozzáférése az elküldött üzenetekhez. A WhatsApp használatához aktív WhatsApp-fiók szükséges.

A kommunikáció a WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) WhatsApp üzenetküldő szolgáltatással történik. Ez a cég nem tekintheti meg az elküldött üzenetek tartalmát, de bármikor megállapíthatják, hogy Ön mikor és hogyan kommunikált velünk, és lekérdezhetik az Ön által használt eszközzel kapcsolatos technikai információkat. Bővebb információ arról, hogy a WhatsApp hogyan kezeli a felhasználók adatait, és milyen biztonsági követelményeket vezetett be a WhatsApp a kommunikáció védelme érdekében, kérjük, olvassa el a WhatsApp kapcsolattartónk részletes tájékoztatóját az alábbi oldalon: https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption-for-business-messages.

WhatsApp for Business fiókunkat a 360dialog GmbH, Torstraße 61, 10119 Berlin biztosítja, amely technikai interfészen keresztül kapcsolódik a chatkörnyezetünkhöz és az ügyfélszolgálatunkon használt belső kommunikációs irányítópulthoz. Mint technológiai partnerünket, a 360dialog GmbH-t köteleztük megfelelő szerződéses keretek között egy adatvédelmi megállapodásban arra, hogy a személyes adatoknak a nevünkben való feldolgozásakor megfeleljen az adatvédelmi követelményeknek. Még ha a személyes adatoknak a mi nevünkben történő feldolgozása nem is képezi a szerződés tárgyát, technikailag nem zárható ki, hogy a 360dialog GmbH hozzáférjen a személyes adatokhoz a WhatsApp for Business fiókunk biztosítása során.

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulása bármikor szabadon visszavonható; elég, ha erről értesít minket, például a következő e-mail címen: privacy@thomann.de. Ilyekor töröljük az Öntől a WhatsAppon kapott adatokat, a WhatsAppon keresztül feltett kérdéseket és a válaszokat, és nem várunk Öntől további kérdéseket vagy üzeneteket. Hosszabb tárolási időszakok akkor merülhetnek fel, ha a továbbított üzenet tartalma miatt az adatokat jogszabályi megőrzési kötelezettség miatt tárolni kell. Bővebb információ az érintett adatvédelmi irányelvekről: WhatsApp és Userlike.

A WhatsApp adatvédelmi szabályzatából az is kiderül, hogy a WhatsApp a felhasználók adatait az EU-n kívül is feldolgozhatja. Ez azonban nem a kommunikáció tartalmára vonatkozik, hanem a kommunikáció során keletkező technikai metaadatokra. Ezek az adatok többek között a telefonszámát, készülékét, a használat típusát és idejét, helyét és IP-címét tartalmazzák. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a WhatsApp-fiókja létrehozásakor és a WhatsApp első használatakor a WhatsApp adatvédelmi szabályzatának elfogadásával már hozzájárult ezeknek az adatoknak a feldolgozásához.

A marketing és elemzői célú szolgáltatások alkalmazása

Google Analytics

Weboldalainkon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használjuk, amelyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (Google) nyújt. A Google Analytics úgynevezett "Cookies" szövegfájlokat használ, amiket az Ön számítógépre ment el, és ezekkel lehetővé teszi a weboldal használatának az elemzését. A jelen weboldal használatáról a sütik által létrehozott információkat általában olyan szerverre továbbítja, melyet a Google az USA-ban üzemeltet és ezeket ott tárolja. Az IP-cím ezen a weboldalon történő anonimmá tételével, a Google rövidíti az ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy a megállapodás más szerződéses államaiban az Európai Gazdasági Közösségben. Csak kivételes esetekben küldik el a teljes IP címet az Google szerverére, az USA-ba, és ott rövidítik le. A megbízásunkból a Google ezeket az információkat a weboldal Ön általi használatának a kiértékelésére alkalmazza, hogy ilyen módon jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységeiről illetve, hogy kimutassa weboldal üzemeltetője vonatkozásában az internethasználattal összefüggő szolgáltatásokat. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP cím nem kapcsolódik össze a Google más adataival. Ön a sütik tárolását a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy ön ebben az esetben esetlegesen nem tudja ezen weboldal összes funkcióját teljes terjedelmében használni. Ön ezenkívül a www.thomann.de esetén a sütikkel előállított és a weboldal Ön által történt használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP címét) létrehozását és a Google részére történő továbbítását megakadályozhatja, ehhez a következő linken rendelkezésre álló Browser-Plug-In letöltésére és inicializálására van szükség: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.

Elállási jog

Azt, hogy hogyan vonhatja vissza a sütik felugró felületén megadott engedélyt, a A sütik és más azonosítók/tagek használatára vonatkozó engedély visszavonása fejezetben találja.

Ezenkívül szeretnénk felhívni a figyelmét, az internetes oldalunkon a Google Analytics szolgáltatást a kiterjesztett IP-névtelenítéssel használjuk és ezért az IP címeket csak rövidítve dolgozzuk fel a továbbiakban, hogy ezzel is kizárjuk a személyi vonatkozást.

A Google Analytics működési módjával kapcsolatos további információkat és az ezen szolgáltatásra vonatkozó használati feltételeiket és az adatvédelmi előírásokat ezen http://www.google.com/analytics/terms/de.html vagy. ezen a http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen találja meg.

A Google Ireland Ltd. a Google LLC, melynek székhelye az USA-ban található, leányvállalata. Nem kizárható, hogy az Ön Google által begyűjtött adatai az USA-ba is továbbítódnak.

Google Tag Manager

Az úgynevezett weboldal-tagek kezelésére a Google Tag Manager-t használjuk. A tagek olyan kis kódelemek a weboldalunkon, amelyek a weboldallal folytatott bizonyos interakciók során kerülnek alkalmazásra, és meghatározott adatokat küldenek az alkalmazott harmadik fél programnak (pl. Google Analytics). Maga a Tag Manager nem használ sütiket, és nem gyűjt személyes adatokat. A Tag Manager aktivál más tageket is, amelyek bizonyos esetekben adatokat gyűjtenek be vagy sütiket használnak (pl. az alkalmazott harmadik fél programok). A Tag Manager nem fér hozzá ezen adatokhoz.

Facebook továbbértékesítés

Weboldalainkon a Vanilla Custom Audiences Pixelt használjuk, amely a Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország (Facebook) szolgáltatása. Ezen szolgáltatás segítségével ügyfeleink közvetlenül megszólíthatók a Facebook hálón keresztül, ez azt jelenti, hogy weboldalunk látogatói számára un. Facebook-Ads hirdetéseket kapcsol be, amikor Ön felkeresi a Facebook közösségi hálót.

Ehhez Facebook Remarketing-Pixelt ültetünk be weboldalunkra. Itt a Code-Snippewts kódokról van szó, amelyek arra képesek, hogy azonosítsák és felismerjék az Ön böngészőtípusát, böngésző ID-jét, az Ön böngészőjének az egyéni ujjlenyomatát, illetve észleljék az Ön látogatását a weboldalunkon, és azt, hogy ott mit nézett meg. A weboldalunkon történt látogatásnál a Pixelekkel létrehozza a közvetlen kapcsolatot a Facebook szervereivel. A Facebook képes arra, hogy a böngésző ID alapján beazonosítsa Önt, ugyanis ezeket az Ön felhasználói számlájához tartozó, a Facebook vállalatnál tárolt adatait összekapcsolja. A Facebook ezután személyre szabottan, az Ön igényeihez igazodóan a mi webes hirdetéseinket jeleníti meg az Ön Facebook hírfolyamában, vagy a Facebook más felületén.

Mi magunk nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a Facebook-Pixel alapján beazonosítsuk Önt, mivel az Ön böngésző-ID-jéig bezárólag semmilyen további személyes adatot nem tárolunk a Facebook Remarketing-Pixeléről.
A Facebook Custom Audiences további információi, a Facebook ezen szolgáltatásával és adatvédelmi előírásaival kapcsolatos adatfeldolgozási részletek a https://www.facebook.com/about/privacy/ oldalon találhatók.

Elállási jog

Azt, hogy hogyan vonhatja vissza a sütik felugró felületén megadott engedélyt, a A sütik és más azonosítók/tagek használatára vonatkozó engedély visszavonása fejezetben találja.

A Meta Platforms Ireland Ltd. az amerikai székhelyű Meta Platforms, Inc. leányvállalata. Nem kizárható, hogy az Ön Facebook által begyűjtött adatai az USA-ba is továbbítódnak.

Google Ads Conversion Tracking

Weboldalunkon használjuk a Google Ads Conversion Tracking funkciót, amely a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google“) egyik szolgáltatása. Ha az egyik Google által bekapcsolt reklámra kattint, akkor egy úgynevezett Conversion-Tracking-süti mentődik a számítógépére. Ez a süti 30 napig érvényes, de nem gyűjt be személyes adatokat, azért, hogy ne tudjuk Önt azonosítani.

A Conversion Tracking segítségével mi is és a Google is felismeri, hogy melyik reklámokra kattintott rá és, hogy Ön ezen reklám miatt került-e a weboldalunkra, amennyiben meglátogatja a honlapunkat, és, ha a sütik érvényessége még nem járt le. Saját sütit kapunk a Google-től, amely ezen Google szolgáltatás más ügyfeleinek sütijeitől különbözik, azért, hogy csak a mi sütijeink hatótávolságát lehessen mérni, a Google-szolgáltatás reklámok ügyfeleinek összes többi honlapján pedig ne. A süti arra szolgál, hogy saját Conversion-statisztikát készítsen azokról ügyfelekről, akik a reklámokon keresztül látogatták meg weboldalunkat.

Elállási jog

Azt, hogy hogyan vonhatja vissza a sütik felugró felületén megadott engedélyt, a A sütik és más azonosítók/tagek használatára vonatkozó engedély visszavonása fejezetben találja.

A Google Ireland Ltd. a Google LLC, melynek székhelye az USA-ban található, leányvállalata. Nem kizárható, hogy az Ön Google által begyűjtött adatai az USA-ba is továbbítódnak.

DoubleClick és Google Ads Remarketing vagy „Hasonló Célcsoportok“

Weboldalunkon használjuk a DoubleClick Remarketing-Pixel és Google Ads Remarketing vagy „Hasonló Célcsoportok“ funkciót, melyek a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google“) szolgáltatásai. Ezen szolgáltatások segítségével tudunk mutatni Önnek online shopunk termékeivel kapcsolatos hirdetéseket, pl. érdekes termékajánlatok, más szolgáltatók weboldalain, akik szintén használják a Google ezen szolgáltatásait („partnerek” a Google Display Hálózatban). Emellett a Google Ads Remarketing segítségével a Google Display Hálózatban lévő más szolgáltatók honlapjain lévő hirdetések segítségével emlékeztetni tudjuk Önt arra, hogy zárja le a rendelését, amennyiben nemrég szakított meg egy rendelést az online shopunkban. Mindez a süti-technológia használatával történik.

Ehhez a Google egy kis, számsort tartalmazó fájlt (úgyn. süti-ID) tárol a böngészőjében azért, hogy megjegyezze Önt, illetve a weboldalunk használatával kapcsolatos további anonim adatokat gyűjtsön. A süti-ID-t mi tároljuk, és az Ön böngészőjének egyértelmű azonosítására szolgál csupán, nem pedig az Ön személyének azonosítására. Ez a szolgáltatás nem gyűjt vagy ment személyes adatokat Önről.

A Google Remarketing szolgáltatást több készülékhez is alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy, ha pl. egy vásárlást az online shopban az okostelefonján kezd el és a laptopján fejez be, akkor a személyre szabott hirdetésekkel a többi készülékén is elérjük Önt. De csak akkor, ha engedélyezte a Google-nak, hogy a Google webes és applikációs előzményei legyenek összekapcsolva a Google fiókjával, és a Google fiókjából származó információkat a reklámok személyre szabására használja, amelyeket Ön az interneten lát. Ebben az esetben a Google ezen bejelentkezett felhasználó adatait a Google Analytics adatokkal együtt használja arra, hogy célcsoport listát hozzon létre és határozzon meg a készülékek közti Remarketing céljából. Ezen funkció támogatására a Google Analytics ezen felhasználó Google által hitelesített azonosítóit gyűjti be. A Google ezen adatai átmenetileg össze lesznek kapcsolva a Google Analytics adatokkal a célcsoportunk létrehozása érdekében.

Kérjük, ellenőrizze Google fiókja személyes adatok beállításait azért, hogy megakadályozza, hogy a Google összekapcsolja a Google fiókját az webes és applikációs előzményekkel.

Annak érdekében, hogy az online shopunkban megszakított rendelésre emlékeztessük, nem küldünk személyes adatokat a Google-nek, hanem csak annak tényét, hogy a rögzített süti-ID-vel szeretne rendelni az online shopunkban, amit megszakított, illetve a rendelés összértékét közöljük („Kosár-átadás”).

Elállási jog

Azt, hogy hogyan vonhatja vissza a sütik felugró felületén megadott engedélyt, a A sütik és más azonosítók/tagek használatára vonatkozó engedély visszavonása fejezetben találja.

A Google Ireland Ltd. a Google LLC, melynek székhelye az USA-ban található, leányvállalata. Nem kizárható, hogy az Ön Google által begyűjtött adatai az USA-ba is továbbítódnak.

A Google remarketing szolgáltatások további információi, ezen szolgáltatással és adatvédelmi előírásokkal kapcsolatos adatfeldolgozási részletek a http://www.google.com/policies/technologies/ads/. oldalon találhatók.

Bing Ads

Weboldalainkon a Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Írország (Microsoft) Bing Ads remarketing technológiáját használjuk. A Microsoft egy sütit tárol a számítógépén („Conversion-süti“) akkor, ha egy Microsoft Bing reklámon keresztül jutott el a honapunkra. A Microsoft és „Bing Ads“-ügyfelek így ismerik fel, hogy a reklámra kattintottak, és a honlapunkra továbbították őket. Így célzott termékjavaslatok és az érdeklődésébe illő reklámok által szólítjuk meg Önt a Microsoft oldalain és más „Bing-Ads“-ügyfelek oldalain újra.
A Conversion-sütik segítségével begyűjtött információk továbbá Conversion-statisztikák létrehozására szolgálnak. Megtudjuk a Microsoft Bing hirdetésekre kattintók teljes számát, akik így jutottak el a honlapunkra. Emellett további anonim adatokat (pl. az oldallehívások száma és az oldalakon lévő várakozási idő) is gyűjtünk. Nem kapunk olyan információkat, amelyekkel a felhasználók személyesen azonosíthatók lennének.

Elállási jog

Azt, hogy hogyan vonhatja vissza a sütik felugró felületén megadott engedélyt, a A sütik és más azonosítók/tagek használatára vonatkozó engedély visszavonása fejezetben találja.

A Microsoft Ireland Operations Limited az amerikai székhelyű Microsoft Corporation leányvállalata. Nem kizárható, hogy az Ön Microsoft által begyűjtött adatai az USA-ba is továbbítódnak.

A Microsoft reklámszolgáltatások további információi, ezen szolgáltatásokkal és a Microsoft adatvédelmi előírásokkal kapcsolatos adatfeldolgozási részletek a https://privacy.microsoft.com/de-de/ oldalon találhatók.

TikTok Pixel

Weboldalainkon a TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország (TikTok) szolgáltató remarketing technológiáját használjuk. Ebből a célból a TikToktól származó úgynevezett remarketing pixeleket (TikTok Pixel) helyeztünk el weboldalainkon. Amikor meglátogatja a weboldalainkat, a TikTok pixel segítségével közvetlen kapcsolat jön létre a TikTok szervereivel. A TikTok képes azonosítani a felhasználókat a böngészőazonosító alapján, mivel az a TikTok által a felhasználói fiókban tárolt egyéb adatokkal van összekapcsolva. A TikTok ezután egyénre szabott, az adott felhasználói igényekhez igazodó hirdetéseket fog küldeni a felhasználó saját TikTok oldalára vagy máshol a TikTok felületre.

Mi magunk nem tudjuk a felhasználókat személyesen azonosítani a TikTok Pixel segítségével, mivel a böngésző azonosítóján kívül semmilyen más személyes adatot nem tárolunk a TikTok Pixellel. A TikTok pixel segítségével gyűjtött információk lehetővé teszik számunkra, hogy konverziós statisztikákat készítsünk. Értesítést kapunk a felhasználók összlétszámáról, akik rákattintottak egy TikTok-hirdetésre, és így lettek továbbítva a weboldalunkra. Emellett további anonim adatokat (pl. az oldallehívások száma és az oldalakon lévő várakozási idő) is gyűjtünk. Nem kapunk olyan információkat, amelyekkel a felhasználók személyesen azonosíthatók lennének.

A TikTok Pixelről, a szolgáltatáson keresztül történő adatfeldolgozás részleteiről és a TikTok adatvédelmi szabályzatáról bővebb információk találhatók itt: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de és https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

A TikTok a felhasználók adatainak feldolgozását az USA-ban is végzi. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatainak továbbítása nem zárható ki a kínai székhelyű TikTok anyavállalatnak, ill. más, szintén az EU-ban székhellyel nem rendelkező TikTok-partnereknek.

Elállási jog

Azt, hogy hogyan vonhatja vissza a sütik felugró felületén megadott engedélyt, a A sütik és más azonosítók/tagek használatára vonatkozó engedély visszavonása fejezetben találja.

Pinterest Pixel (Pinterest Tag)

Weboldalainkon a Pinterest Pixelt vagy a Pinterest Taget használjuk remarketing célokra, amely a Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország (Pinterest) szolgáltatása. E szolgáltatás segítségével hirdetésekkel célozhatjuk meg Önt azáltal, hogy úgynevezett Pinterest-hirdetéseket jelenítünk meg a weboldalaink látogatói számára, amikor azok a Pinterest közösségi hálózatot látogatják.

Ebből a célból weboldalainkon a Pinterest úgynevezett címkéket, a Pinterest Pixelt alkalmazzuk. Weboldalaink meglátogatásakor a pixel segítségével közvetlen kapcsolat jön létre a Pinterest szervereivel. A Pinterest képes azonosítani a felhasználókat a böngészőazonosító alapján, mivel az a Pinterest által a felhasználói fiókban tárolt egyéb adatokkal van összekapcsolva. A Pinterest ezután egyénre szabott, az adott felhasználói igényekhez igazodó hirdetéseket fog küldeni a felhasználó saját Pinterest profiloldalára vagy a Pinterest más felületére.

Mi magunk nem tudjuk a felhasználókat személyesen azonosítani a Pinterest Pixel segítségével, mivel a böngésző azonosítóján kívül semmilyen más személyes adatot nem tárolunk a Pinterest Pixellel.

A Pinterest pixel segítségével remarketinget is alkalmazunk a készülékátfogóan. Ez azt jelenti, hogy, ha pl. egy vásárlást az online shopban az okostelefonján kezd el és a laptopján fejez be, akkor a személyre szabott hirdetésekkel a többi készülékén is elérjük Önt.

A Pinterest Pixelről, az e szolgáltatáson keresztül történő adatkezelés részleteiről és a Pinterest adatvédelmi szabályzatáról bővebb információt a következő weboldalon talál: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Elállási jog

Azt, hogy hogyan vonhatja vissza a sütik felugró felületén megadott engedélyt, a A sütik és más azonosítók/tagek használatára vonatkozó engedély visszavonása fejezetben találja.

Snap Pixel

Weboldalainkon a Snap Inc, 772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA (Snap) szolgáltató remarketing technológiáját használjuk. Ebből a célból a Sanptől származó úgynevezett remarketing pixeleket (Snap Pixel) helyeztünk el weboldalainkon. Weboldalaink meglátogatásakor a Snap pixel segítségével közvetlen kapcsolat jön létre a Snap szervereivel. A Snap képes azonosítani a felhasználókat a böngészőazonosító alapján, mivel az a Snap által a felhasználói fiókban tárolt egyéb adatokkal van összekapcsolva. A Snap ezután egyénre szabott, az adott felhasználói igényekhez igazodó hirdetéseket fog küldeni a Snap közösségi hálózatra.

Mi magunk nem tudjuk a felhasználókat személyesen azonosítani a Snap Pixel segítségével, mivel a böngésző azonosítóján kívül semmilyen más személyes adatot nem tárolunk a Snap Pixellel. A Snap pixel segítségével gyűjtött információk lehetővé teszik számunkra, hogy konverziós statisztikákat készítsünk. Értesítést kapunk a felhasználók összlétszámáról, akik rákattintottak egy Snap-hirdetésre, és így lettek továbbítva a weboldalunkra. Emellett további anonim adatokat (pl. az oldallehívások száma és az oldalakon lévő várakozási idő) is gyűjtünk. Nem kapunk olyan információkat, amelyekkel a felhasználók személyesen azonosíthatók lennének.

A Snap Pixelről, a szolgáltatáson keresztül történő adatfeldolgozás részleteiről és a Snap adatvédelmi szabályzatáról bővebb információk találhatók itt: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-center, valamint https://businesshelp.snapchat.com/s/article/snap-pixel-faq?language=en_US.

Elállási jog

Azt, hogy hogyan vonhatja vissza a sütik felugró felületén megadott engedélyt, a A sütik és más azonosítók/tagek használatára vonatkozó engedély visszavonása fejezetben találja.

Adform

Honlapjainkon az Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Koppenhága, Dánia („Adform“) szolgáltatásait használjuk Retargeting és Conversion-Tracking céljából. Az Ad Serving szolgáltatás segítségével tudunk mutatni Önnek online shopunkkal kapcsolatos reklámüzeneteket, pl. érdekes termékajánlatok, más szolgáltatók weboldalain, akik szintén használják az Adform-ot. Másrészt mi is és az Adform is az Ad Serving-gel és az integrált Conversion Tracking funkcióval ismerjük fel, hogy melyik hirdetésre kattintott Ön, és, hogy azon a hirdetésen keresztül jutott-e el a honlapunkra, amennyiben meglátogatja weboldalunkat.

Ehhez az Adform Pixelt ültetjük be weboldalunkra azonosítóként. Itt a Code-Snippewts kódokról van szó, amelyek arra képesek, hogy azonosítsák és felismerjék az Ön böngészőtípusát, böngésző ID-jét, az Ön böngészőjének az egyéni ujjlenyomatát, illetve észleljék az Ön látogatását a weboldalunkon, és azt, hogy ott mit nézett meg. A weboldalunkon történt látogatásnál a Pixelekkel létrehozza a közvetlen kapcsolatot az Adform szervereivel. Az Adform azért dolgozza fel a Pixel által gyűjtött adatokat, hogy a korábban megnevezett szolgáltatásokat megkaphassuk.

Mi magunk nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az Adform-Pixel alapján beazonosítsuk Önt, mivel az Ön böngésző-ID-jéig bezárólag semmilyen további személyes adatot nem tárolunk az Adform Pixeléről.

Elállási jog

Azt, hogy hogyan vonhatja vissza a sütik felugró felületén megadott engedélyt, a A sütik és más azonosítók/tagek használatára vonatkozó engedély visszavonása fejezetben találja.

Az Adform általi szolgáltatások további információi, ezen szolgáltatásokkal és adatvédelmi előírásokkal kapcsolatos adatfeldolgozási részletek a https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/. oldalon találhatók.

YouTube-videók használata

Ha olyan honlapot látogat meg, amelyen YouTube videók találhatók, a Google értesül arról, hogy Ön lehívta ezt az oldalt. Emellett a fenti fejezetben megnevezett adatok kerülnek begyűjtésre. Ez függetlenül attól történik, hogy van-e Google felhasználói fiók, amellyel Ön bejelentkezett vagy nincs felhasználói fiók. Ha be van jelentkezve a Google fiókjába, akkor ezek az adatok közvetlenül a fiókjához rendelődnek hozzá. Ha nem szeretné, hogy az Ön Google profilja Önhöz legyen rendelve, akkor ki kell jelentkeznie mielőtt lehívja a YouTube-videókat tartalmazó oldalakat.

A Google felhasználói profilként tárolja ezeket az adatokat, és reklám-, ill. piackutatási célokra használja őket és/vagy a honlapja igényre szabott kialakítására. Ilyen kiértékelés történik elsősorban (nem bejelentkezett felhasználók esetében is) igényre szabott reklámok megjelenítése érdekében. További információkat a Google adatvédelmi rendelkezéseiben talál: https://policies.google.com/privacy.

A YouTube videók alkalmazásának jogalapja honlapjainkon jogos érdekünk (az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. 1. old. f pontja) abban, hogy igényre szabottan és vizuálisan, elsősorban videókkal optimalizálva, mutassuk be weboldalainkat.

Ellentmondás joga

Önnek tiltakozásra van joga ezen felhasználói profil létrehozása ellen, ilyen esetben a Google-hez kell fordulnia ezen joga gyakorlása érdekében. Ön is beállíthatja a személyes adatok beállításokban a Google fiókjában, hogy hogyan használhatók az Ön adatai reklám- vagy más célokra. Ezek magukba foglalják a hirdetések (úgyn. Ads) beállításait is.

Apróhirdetések

A weboldalunkon térítésmentesen helyezhet el apróhirdetéseit. Ehhez a regisztrációs űrlap keretében megkapjuk az Ön nevét, az Ön címét és az Ön e-mail címét. Ezeket az adatokat a rendszerünkön tároljuk és az apróhirdetések generálására alkalmazzuk. Az apróhirdetésben az Ön neve vagy választhatóan egy álnév, valamint az ország, a település, az irányítószám és az Ön e-mail címe kerül nyilvánosságra. Ezenkívül a tárgy leírására szolgáló adatok, az Ön által feltöltött képek és az Ön telefonszáma (opció) is a nyilvánosságra hozott apróhirdetés része lesz.

Az adatok kezelésének az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1.bek f pontja biztosít jogalapot.

Ez az érdeklődők kapcsolatfelvételét és a csalás megelőzését szolgálja. Ezenkívül az apróhirdetés feladásához Ön által megadott adatokat összevetjük az adatbázisunkban szereplő adatokkal. Ekkor elvégezzük az adott esetben hibásan megadott ügyféladatok korrigálást, és amennyiben Ön már a Musikhaus Thomann ügyfele, az apróhirdetést hozzárendeljük az ügyfélszámlához. Ezzel Önnek lehetősége lesz arra, hogy az apróhirdetését kényelmesen kezelje a normál ügyélközpont elérésével.

Az adatok törlésre kerülnek, amint az Ön adatmegadása már nem szükséges a cél eléréséhez. Ez a regisztrálási művelet során megadott adatok esete, ha a regisztrálást a weboldalunkon adta meg vagy módosította.

Használóként bármikor lehetősége van a regisztráció megszüntetésére. Az ügyféltámogatás segítségével bármikor módosíthatja a tárolt adatokat. Az ügyfélszámlájának a törlését tőlünk kérheti. Ehhez lépjen kapcsolatba az ügyféltámogatással (pl. az ügyfélszámlán megjelenített személyes kapcsolattartó kapcsolati adatait tartalmazó linken). A személyes adatait az egyes esetekben csupán a törlés elől zároljuk, amennyiben a törlés szembe helyezkedik a jogszabályokban előírt megőrzési kötelezettségekkel vagy a hatósági rendeletekkel.


Az érintettek jogai

Amennyiben Ön szerkeszti a személyes adatokat, akkor az adatvédelmi rendelet értelmében Ön érintett, és így a felelősökkel szemben a következők a jogai:

1. Felvilágosítás, tájékoztatás, korlátozás és törlés
Önnek bármikor joga van arra, hogy a Musikhaus Thomann vállalatnál tárolt személyére vonatkozó adatokról, azok eredetéről, címzettjeiről, valamint a Thomann weboldalán keresztüli adatkezelés céljáról térítésmentesen tájékoztatást kapjon. Ezenkívül joga van a személyes adataival kapcsolatos tájékoztatásra, az adatok törlésére és a feldolgozás korlátozására, amennyiben ehhez megvannak a jogszabályi feltételek.

A vonatkozó jogszabályi előírások részletei az adatvédelmi rendelet 15 - 19. cikkeiben találhatók.

2. Adatátadásra vonatkozó jog
Önnek joga van arra, hogy azokat a személyes adatokat, amelyeket a Musikhaus Thomann, mint felelős rendelkezésére bocsátott, strukturált, szokásos és gépileg olvasható formátumban megkapjon. A Musikhaus Thomann ezt a jogot az Ön által szerkesztett ügyféladatok Export-csv fájl rendelkezésre bocsátásával teljesítheti.

3. A tájékoztatásra vonatkozó jog
Amennyiben Ön érvényesíti a tájékoztatásra, törlésre vagy a kezelés korlátozására való jogát a felelőssel szemben, akkor a felelős kötelessége, hogy az összes olyan címzettel közölje ezt tájékoztatásra vagy törlésre vagy a kezelés korlátozására vonatkozó döntését, akik számára nyilvánosságra hozták az Önre vonatkozó személyes adatokat, akkor is, ha ez lehetetlennek tűnik, vagy aránytalan ráfordítással jár.

A felelőssel szemben Önnek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon ezekről a címzettekről.

4. Ellentmondás joga

Önnek joga van arra, hogy az Ön személyes helyzetéből adódóan bármikor ellentmondást nyújtson be az adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1. bek. e vagy f pontja alapján az Önt érintő személyes adatainak a kezelésére, ez vonatkozik az ezekre az előírásokra támaszkodó profilozásra is.

A felelős többet nem kezeli az Ön személyes adatait, akkor sem, ha bizonyíthatóan kényszerítő védelemre méltó okok érvelnek a kezelésre, ha ezek túlnyúlnak az Ön érdekein, jogain és szabadságán, vagy ha a kezelés a jogi igények érvényesítését, elérését vagy védelmét szolgálja.

Ha közvetlen reklám elhelyezéséhez kezelik az Ön személyes adatait, akkor joga van arra, hogy bármikor ellentmondást nyújtson be az ilyen fajtájú reklám elhelyezésére szolgáló személyes adatainak a kezelésére; ez vonatkozik a profilozásra is, amennyiben ez kapcsolatban áll az ilyen közvetlen reklámmal.

Ha ellentmond a közvetlen reklám célját szolgáló kezelésnek, akkor az érintett személyes adatokat többé nem kezelik ilyen célból.

Az információs társadalom szolgáltatóinak a használatával összefüggésben Önnek meg van a lehetősége arra - tekintet nélkül a 2002/58/EK irányelvre - hogy automatikus eljárással gyakorolja az ellentmondásra való jogát, ilyenkor műszaki specifikációkat alkalmaz.

5. Az adatvédelmi joggal kapcsolatos belegyezési nyilatkozat visszavonhatósága

Ezenkívül Ön jövőbeli érvényességgel bármikor visszavonhatja a Musikhaus Thomann vállalatnak adott beleegyezéseit az alább megadott kapcsolati adatok használatával.

6. A felügyeleti hatóságoknál történő panasztételre való jog
Nem érintve a más közigazgatási vagy bírósági jogsegély lehetőségét, Önnek joga van a felügyeleti hatóságoknál történő panasztételre, különösképpen a tagállamban lévő tartózkodási helyén, munkahelyén vagy a feltételezett vétség helyén, ha úgy látja, hogy az ön érintett személyes adatainak a kezelése, feldolgozása megsérti az adatvédelmi rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyiknél benyújtotta a panaszt tájékoztatja a panaszost a panasz állásáról, eredményeiről, beleértve az adatvédelmi intézkedés 78. cikke szerinti törvényes jogsegély lehetőségét is.


Az adatvédelmi irányelv frissítése

A Musikhaus Thomann időről időre frissítheti ezt az adatvédelmi irányelvet. Ezeket a változtatásokat megjelenítjük a weboldalon. Ha az adatvédelmi irányelvekkel vagy ennek a weboldalnak a más irányelveivel kapcsolatban megjegyzései, kérdései vannak, kérjük, írásban forduljon hozzánk.

08/2022

Így érhetsz el minket