Compliance

Digitális bejelentési rendszer

Ez a bejelentési rendszer arra szolgál, hogy a munkavállalók és harmadik felek bejelentsék a Thomann GmbH-n, leányvállalatain, valamint a német részvénytársasági törvény 15. § értelmében kapcsolt vállalkozásokon (a továbbiakban „Thomann”) belüli gyanús eseteket.

A rendszer lehetővé teszi, hogy a szabályok megsértését és az ezzel kapcsolatos gyanús eseteket anonim módon jelentsék be a megfelelés hiányának megelőzése, felderítése és megszüntetése érdekében.

Családi vállalkozásként nálunk a felelősségvállalás stabilan rögzül a vállalati filozófiában.

A szabályoknak megfelelő és törvényhű magatartásra vonatkozóan saját magunkkal szemben is magas követelményeket támasztunk, amelyek általában meghaladják a jogszabályi követelményeket.

A jogszabályi előírások és/vagy a vállalat belső szabályzatának figyelmen kívül hagyásából eredő (anyagi és immateriális) károk elkerülése legfőbb érdekünk.

Minden érdekeltségi csoportot (szállítók, szolgáltatók, vevők, munkatársak, pályázók stb.) arra bátorítunk, hogy jelentsék a megfelelőségi szabályok megsértését, mert csak így lehet idejekorán felismerni és megszüntetni a visszaéléseket.

Ez a digitális bejelentési rendszer minden bejelentő személy rendelkezésére áll. Ez a biztonságos bejelentő eszköz anonim módon használható, így garantált a bejelentő személy és adatainak törvényben is előírt védelme.

A leadott bejelentéseket a Compliance vezetőségi osztály speciálisan képzett munkatársai ellenőrzik, értékelik ki és dolgozzák fel.

A rendszeren keresztül az ellátási láncok átvilágításáról szóló törvénnyel (LkSG) kapcsolatos és egyéb szabálysértésekkel kapcsolatos bejelentéseket is tehet.

A bejelentési rendszerre mutató hivatkozás: https://hintbox.thomann.de/

Az emberi jogok alapnyilatkozata


Állásfoglalás

Thomann vállalatcsoport

V 1.0

Állapot: 2023.06.14.


Preambulum

A Thomann vállalat híres az ökológiai és társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó vezetőségéről. Fenntarthatósági küldetésnyilatkozatunk magában foglalja az etikus üzleti gyakorlatok betartását, a környezetbarát folyamatok alkalmazását, valamint a társadalmi felelősségvállalást.

A) Alapállás

A Thomann tudatában van annak a felelősségnek, hogy a vállalatunkban, valamint a teljes beszállítói láncban figyelembe kell vennie az emberi jogokat, valamint meg kell előznie az emberi jogok bármilyen megsértését. A munkakörülmények és az egymással való tiszteletteljes bánásmód biztosítása érdekében biztosítjuk a megfelelő normákat. Minden érintett személy jóléte rendkívül fontos számunkra.

Az emberi jogi normák azokra a jogokra vonatkoznak, amelyek az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által elfogadott Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkával kapcsolatos alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában, Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményben (EMRK), valamint az emberi jogok védelmét elősegítő további elismert regionális és nemzeti rendszerekben szerepelnek.

Ezen állásfoglalás célja, hogy biztosítsuk az emberi jogok figyelembe vétele iránti elköteleződésünket üzleti tevékenységünk végzésekor, saját üzleti területünkön, valamint a közvetlen és közvetett beszállítóink kapcsán is. Ezért állásfoglalásunk olyan mechanizmusok bemutatására szolgál, amelyek a vállalat szempontjából fontos emberi jogi kockázatok megelőzését, illetve minimalizálását célzó stratégiánkat valósítják meg, ezzel biztosítva az emberi jogok védelmének magas szintjét.

Állásfoglalásunk ismerteti azt a megközelítésünket, hogy az ellátási láncok átvilágításáról szóló törvény értelmében esetlegesen emberi jogi vagy környezeti kockázatot jelentő minden magatartásformát azonosítani kívánunk, az emberi jogok elősegítése és védelme érdekében felügyeleti, kötelezettségvállalási és oktatási mechanizmusokat, valamint kommunikációs és panaszkezelési mechanizmusokat valósítunk meg, amelyek a vállalat minden fontos részlegét és a kapcsolt vállalkozásokat is bevonják.

B) Alkalmazási terület és felelősség

Ez az állásfoglalás 2024. január 1-től érvényes a Thomann vállalatra, minden leányvállalatára és részesedésére, amelyben a Thomann közvetlenül vagy közvetve a részvények több mint 50%-át birtokolja, vagy amelyek felett más módon ellenőrző befolyást gyakorol.

Ezzel az állásfoglalással vállalatvezetőségünk egyértelműen úgy pozicionálja magát, hogy az alábbi emberi jogi és környezettel kapcsolatos kötelezettségek betartására különösen odafigyel, és azt támogatja:

Munkavállalóink és a társaság

 • A gyermek- és kényszermunka, a rabszolgaság és az emberkereskedelem tilalma:
  Kivétel nélkül elutasítjuk a kényszer- és gyermekmunka minden formáját, és kifejezetten tiltjuk a modern rabszolgaságot és az emberkereskedelmet.
 • A munkavállalókkal való egyenlő bánásmód, és zéró tolerancia a diszkriminációval szemben:
  Gondoskodunk az esélyegyenlőségről, és nem tűrjük a faji, nemi, vallási, nemzeti származási, politikai hovatartozásból eredő, szexuális orientációbeli, szociális származásból eredő, életkori, testi vagy szellemi tulajdonságokból eredő különbségeken alapuló hátrányos megkülönböztetést.
 • Egyesülési szabadság és kollektív szerződések:
  Tiszteletben tartjuk munkavállalóink azon jogát, hogy csatlakozzanak egy szakszervezethez. Ezért támogatjuk az adott munkavállalói képviseletekkel való élénk párbeszédet, és kezdeményezzük is azt.
 • Egészség és biztonság:
  Az egészségvédelem és a munkahelyi biztonság legfontosabb prioritásunk. Világszerte betartjuk az érvényes munkavédelmi törvényeket, valamint saját munkabiztonsági és egészségvédelmi normákat hoztunk létre minden telephelyünkön.
 • Tisztességes munkakörülmények és javadalmazás:
  Tisztességes munkakörülményeket, méltányos bérezést és munkaidőt biztosítunk a vállalkozásainkra érvényes nemzeti és nemzetközi törvényeknek és irányelveknek megfelelően.
 • A jogszerűtlen kilakoltatás tilalma
 • A rendfenntartó erők általi erőszak tilalma

Bolygónk és erőforrásai

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy csökkentsük az üzleti tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását, védjük a természetes erőforrásokat, és olyan megoldásokat keressünk, amelyekkel hozzájárulunk a környezet védelméhez. Ezeket beszállítóinktól is elvárjuk, elvárásainkat a Szállítói magatartási kódexben rögzítettük. Itt különösen nagy hangsúlyt kapnak a következők:

 • A környezet védelme és a környezetre gyakorolt jogellenes hatások kerülése, beleértve a Bázeli Egyezményben (a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére vonatkozóan) és a Minamata Egyezményben (a higany környezetbe jutásának minimalizálására vonatkozóan) foglaltakat.
 • A káros talajmódosítás, a vízszennyezés, a levegőszennyezés, a káros zajkibocsátás, a felesleges vízfogyasztás, valamint a környezeti károk általi bármely emberi jog megsértésének tilalma.

Ellátási láncunk

Üzleti partnereinktől – beleértve a közvetlen és közvetett beszállítóinkat – is elvárjuk, hogy tudatában legyenek emberi jogi, ökológiai és társadalmi felelősségüknek, és hogy tevékenységük végzésekor a jelen állásfoglalással összhangban lévő etikai alapelveket mindenkor betartsák.

Szállítói magatartási kódexünk ezzel az állásfoglalással együtt megfogalmazza a Thomann vállalatcsoport elvárásait a beszállítóval és a teljes ellátási lánccal szemben. Elvárjuk, hogy minden üzletkötés a Szállítói magatartási kódexnek megfelelően történjen.

C) Az emberi jogi átvilágítás végrehajtása

Kockázatelemzés és intézkedések a saját üzleti területen

Az emberi jogok saját üzleti területen való megfelelő védelme érdekében a Thomann létrehozta a vállalati elvekben, iránymutatásokban és eljárási utasításokban a szükséges folyamatokat, amelyek alapvetően a teljes vállalatcsoportban érvényesek és a teljes csoportra kiterjednek. Minden munkavállaló korlátlanul fordulhat a bizalmashoz, illetve minden munkavállaló és harmadik fél korlátlanul használhatja az anonim és bizalmas panaszkezelési eljárást. Továbbá a vonatkozó emberi jogi és környezettel kapcsolatos kockázatok kezeléséről szóló képzéseket is biztosítanak.

Kockázatelemzés és intézkedések az üzleti partnerek területén

Átfogó megfelelőségi programot integráltunk, amelyet az egyedi kockázati profilunk figyelembe vételével fejlesztettünk ki, és ebben a programban figyelemmel tudjuk kísérni pl. az üzletágakat, termékportfóliónkat és a magas korrupciós vagy emberi jogi kockázatba sorolt országokban végzett üzleti tevékenységünket.

A kockázatelemzés keretében szigorú felügyeleti és ellenőrző tevékenységeket valósítottunk meg, amelyek biztosítják a megfelelőségi normáink és követelményeink napi szinten való betartását. Ezzel egyidejűleg rendszeres kockázatelemzéseket végzünk az értékelési mechanizmusok folyamatos frissítése és továbbfejlesztése érdekében. A kockázatértékelés fontos része például az emberi jogok potenciális megsértéséről szóló kockázati mutató, amely nemzetközi szinten használt mutatókon alapszik.

Azokban az esetekben, amikor kockázatokat állapítanak meg, megfelelő intézkedéseket vezetünk be, és különösen súlyos kockázat esetén az üzleti lehetőségről megalapozott döntést kell hozni. A Thomann készen áll arra, hogy egy jogszerűen engedélyezett üzleti lehetőségtől elálljon, amennyiben az a Thomann értékei szerint nem elfogadható kockázatot jelent.

Kockázatelemzés és intézkedések az ellátási láncban

A Thomann azonosította a fontos közvetlen beszállítókat, és felkérte őket, hogy nyújtsanak átfogó önbevallást. Első lépésként megvizsgáltuk a nagy forgalommal és jelentőséggel bíró beszállítókat. Továbbá rendszeres médiaellenőrzést végzünk azzal a céllal, hogy ebbe a folyamatos felügyeleti folyamatba minden fontos készletszállítót bevonjunk.

A szállítók kiválasztásának és előzetes minősítésének folyamatát úgy alakítottuk ki, hogy az már az új üzleti kapcsolatok kezdetén biztosítsa az emberi jogok átvilágítását.

A beszállítók értékelése egy részletes, különböző témákat felölelő kérdőívekből álló felmérésen alapszik. A fő témák a környezetvédelem, az emberi jogok és munkajogok, a munkahelyi biztonság, a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás az ellátási láncban. Emellett a beszállítóknak be kell mutatniuk a vonatkozó tanúsítványaikat, illetve szükség szerint frissíteniük kell azokat. Ezek az adatok adják a szükséges felügyeleti és értékelő tevékenységek, valamint a kapcsolódó kockázatelemzések alapját.

Az elvégzett kockázatelemzésekből kiderült, hogy az ellátási láncban a munkakörülmények, a környezet és a munkavédelem szempontjából potenciális kockázatok merülhetnek fel. Továbbá bizonyos beszállítók esetén magasabb a kockázat amiatt, hogy telephelyük „very high risk” (nagyon magas kockázatú) besorolású országban van.

A kockázatok minimalizálása és csökkentése érdekében megfelelő megelőző intézkedéseket, illetve ellenintézkedéseket határoztunk meg, és ezeket integráltuk egy multidiszciplináris folyamatba, amely egy eszkalációs eljárást is előrevetít. A Thomann ezenkívül megfelelő mértékű intézkedéseket hajt végre, amennyiben megalapozott tudomást szerez arról, hogy egy közvetlen vagy közvetett beszállító megsértette az emberi jogokkal vagy környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket.

D) Alapvető megelőző és korrekciós intézkedések, valamint kommunikáció

Panaszkezelési mechanizmus

A webalapú bejelentő rendszerből álló Thomann panaszkezelési mechanizmus egy bizalmas ügyintézési forma, amely kiegészítő kommunikációs csatornaként minden Thomann munkavállaló és külső személy rendelkezésére áll. Az emberi jogokkal vagy környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettség esetleges megsértésére vonatkozó aggodalmát vagy tájékoztatását anonim módon is bejelentheti.

Minden bejelentést a kötelező belső szabályozások alapján követünk nyomon. Minden vizsgálat független és objektív módon, a Compliance részleg részvételével történik. Minden bejelentésről és az adott vizsgálatról rendszeres jelentést küldünk az ügyvezetésnek, szabványosított eljárás formájában. A Thomann nem tűri azon személyek diszkriminálását, akik a panaszkezelési mechanizmus útján vagy más kommunikációs csatornán keresztül bejelentést tesznek.

Hivatkozás: https://hintbox.thomann.de

Képzés és érzékenyítés

Munkavállalóink számára képzéseket kínálunk az emberi jogok, a fenntarthatóság, az egészség és munkavédelem, a környezetvédelem, az esélyegyenlőség témájában és még sok más témakörben. Képzési programunk magában foglalja a magatartási kódexhez kapcsolódó kötelező képzést, valamint különböző további megfelelőségi képzéseket is.

Emellett folyamatosan dolgozunk a képzési kínálatunk bővítésén. Ide tartozik például a kiválasztott célcsoportoknak szóló, az emberi jogokkal és környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségről szóló képzések kínálata.

Munkavállalóinkon túl beszállítóink figyelmét is felhívjuk a megfelelő képzési programokra.

Kommunikáció, dokumentáció és jelentéstétel

Éves jelentésünkben beszámolunk az emberi jogok minden területéhez kapcsolódó tevékenységünkről, előrelépésünkről és ambícióinkról. Ebben átlátható módon ismertetjük az emberi jogok és a környezetvédelem tiszteletben tartásával kapcsolatos jelentős kockázatokat, intézkedéseinket, valamint az elért eredményeket. Ehhez a nyomon követhetőség érdekében a lehető legteljesebb dokumentációra vonatkozó koncepció valósult meg.  

Korrekciós intézkedések

Ha megállapítást nyert, hogy a Thomann előidézte az emberi jogok vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos jogok megsértését vagy ehhez hozzájárult, kötelezettséget vállalunk arra, hogy a folyamatokat hatásuk és súlyosságuk szerint rangsoroljuk és dolgozzuk fel. Ez magában foglalja azt is, hogy mindent megteszünk a közvetlenül érintettek számára megfelelő jogorvoslat biztosítása érdekében.

Javítás és továbbfejlesztés

Meggyőződésünk, hogy az emberi jogi és környezetvédelmi kihívások kezelése globális ellátási láncainkban folyamatos feladat, amely az egyéni vállalati kezdeményezések mellett rendszerszintű változtatásokat is megkövetel. Ebben rendkívül fontos a beszállítókkal és üzleti partnerekkel való együttműködés.

A Thomann ezért rendszeresen kritikus szemmel vizsgálja felül az emberi jogi kötelezettségek megvalósításában való szerepét, és folyamatosan továbbfejleszti azt. Ez az emberi jogok témájához fűződő további különböző belső irányelvre és folyamatra is vonatkozik.

E) Felelősségek

Az emberi jogi és környezettel kapcsolatos kötelezettségvállalásban a teljes felelősség a Thomann ügyvezető igazgatóját terheli. Ez a felelősség legalább az LkSG-hez (az ellátási láncok átvilágításáról szóló törvényhez) kapcsolódó intézkedések ellenőrzését és nyomon követését foglalja magában. Az ügyvezető igazgatónak a jelen állásfoglalás megvalósításának keretében rendszeresen, de legalább évente egyszer tájékozódnia kell a felelős személy vagy személyek munkájáról.

A cégcsoport minden egyes vállalata köteles tartani magát a jelen állásfoglaláshoz, és az alapelvek megvalósításához. Az emberi jogokkal kapcsolatos kötelezettségek megvalósításáért a részlegek mindenkori vezetősége felel.

A „Human Resources” (emberi erőforrások) részleg felelős az emberi jogok és tisztességes munkakörülmények betartását célzó intézkedések koordinálásáért. A „Beszerzési” részleg fejleszti ki és határozza meg az ellátási láncon belüli kötelezettségvállalást biztosító folyamatokat. A Compliance (megfelelőségi) részleg támogatást és tanácsot ad, ugyanakkor szakmai felelőssége keretében, különösen az esetleges korrupciós kockázatokra tekintettel az emberi jogok vagy más potenciális jogsértésekről szóló jelentések kivizsgálásában funkcionálisan is érintett.

Markus Neser (COO) műveleti igazgatót nevezték ki emberi jogi megbízottnak, de a munkáját több részleg is támogatja. Emberi jogi megbízottunk felel az állásfoglalásban leírt mechanizmusok felügyeletéért, és kockázatok azonosításakor azonnal tájékoztatják. Magas kockázatot jelentő esetekben az emberi jogi megbízott ezenkívül tanácsadó szerepet is kap, és részt vesz a végső döntési folyamatban.

A Thomann a jelen állásfoglalást és megvalósítását rendszeresen és adott esetben ad hoc jelleggel kritikusan felülvizsgálja, szükség esetén pedig frissíti.


Állapot: 2023.06.14.


Fenntarthatósági jelentés

Innen tudja letölteni az utolsó üzleti évre vonatkozó fenntarthatósági jelentést, amint elérhető lesz.

Thomann szállítóknak és szolgáltatóknak szóló Magatartási kódex

A Thomann vállalat híres az ökológiai és társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó vezetőségéről. Fenntarthatósági küldetésnyilatkozatunk magában foglalja az etikus üzleti gyakorlatok betartását, a környezetbarát folyamatok alkalmazását, valamint a társadalmi felelősségvállalást.

Ugyanezt várjuk el szállítóinktól és szolgáltatóinktól, mivel a fenntartható vállalatfejlesztés csak úgy valósulhat meg, ha ezeket az értékeket a többi érdekelt nem csak elismeri, hanem alkalmazza és meg is éli.

Innen tudja letölteni a ScoC (Supplier Code of Conduct - Szállítói magatartási kódex) dokumentumot.

German version

English version

Chinese version

© 2023 Thomann GmbH

Így érhetsz el minket