Condiţii Generale de Afaceri

§ 1 Consideraţii de ordin general

 1. În ceea ce priveşte relaţiile de afaceri de orice fel dintre Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany (numit(ă), în cele ce urmează, „Musikhaus Thomann“) şi client, se aplică următoarele condiţii generale de afaceri, în varianta lor valabilă la momentul respectiv. Clienţii pot fi atât companii cât şi consumatori. Consumator este orice persoană fizică care încheie o afacere de natură juridică în scopuri care nu pot fi asimilate în mod preponderent nici activităţii sale comerciale, nici activităţii sale profesionale independente (§ 13 BGB - Codul Civil German, n.trad.). Companie este o persoană fizică sau juridică, sau o societate de persoane cu capacitate juridică, care încheie o afacere cu caracter juridic pentru exercitarea activităţii sale comerciale sau profesionale independente (§ 14 BGB - Codul Civil German, n.trad.).
 2. Prezentarea produselor în magazinul online nu reprezintă o ofertă cu caracter juridic obligatoriu, ci doar un catalog informativ online al sortimentului de produse. Prin apăsarea (clic) pe butonul "Cumpără", clientul lansează o comandă cu caracter obligatoriu pentru produsele aflate în coşul de cumpărături. Imediat după trimiterea comenzii, are loc o confirmare a intrării comenzii. Contractul de vânzare-cumpărare ia naştere abia după confirmarea separată a comenzii din partea noastră. Textul contractului este salvat iar datele comenzii şi condiţiile generale de afaceri sunt expediate clientului prin e-mail. Clientul îşi poate vizualiza toate comenzile anterioare în zona de login (autentificare).
 3. În ciuda faptului că s-a încheiat o afacere corespunzătoare obligatorie, Musikhaus Thomann îşi rezervă dreptul de a nu presta serviciul promis în cazul în care, după încheierea contractului, reiese faptul că produsul nu este disponibil. Într-un asemenea caz, clientul va fi notificat imediat. Prestaţiile în contrapartidă care au fost eventual deja efectuate vor fi rambursate imediat. Se exclud orice alte revendicări împotriva Musikhaus Thomann.
 4. Limba contractului este limba germană.
 5. În detaliu, pentru efectuarea unei comenzi prin magazinul online, clientul parcurge următoarele etape tehnice:
  • Clic pe suprafaţa de comandă "Plăteşte la casă" în coşul de cumpărături intercalat în pagină.
  • Transfer pe pagina generală de previzionare a comenzii (thomann.de Kasse), unde trebuie parcurşi următorii paşi individuali de cumpărare
  • Pasul 1 Selectarea "Adresei de facturare şi de livrare" (pentru cazul în care clientul nu dispune de un cont de client şi nu este autentificat; în caz contrar, adresele de facturare şi de livrare sunt deja consemnate);
   • Introducerea "Adresei de facturare";
   • În cazul în care adresa de facturare nu este aceeaşi cu cea de livrare, puteţi "introduce o adresă de livrare diferită" prin bifarea căsuţei aferente.
  • Pasul 2 În următoarea secţiune sunt afişate pentru previzionare "Toate poziţiile comenzii dvs."; există posibilitatea să modificaţi conţinutul coşului de cumpărături
  • Pasul 3 Selectarea "Modalităţii de plată" (prin clic pe modalitatea de plată dorită)
  • Pasul 4 Posibilitatea selectării de "Opţiuni suplimentare" prin clic (adresă de livrare diferită, termen de livrare, folosirea unui cupon Thomann, comentarii/instrucţiuni legate de comandă)
  • Încheierea comenzii prin clic pe butonul "Cumpără"

Clientul are acces la fiecare din paşii de comandă menţionaţi anterior prin funcţiile curente ale browserului său de Internet.

§ 2 Livrarea

 1. În cazul în care clientul este companie (§ 14 BGB - Codul Civil German - n.trad.), livrarea se efectuează, din principiu, pe riscul clientului. Acest lucru este valabil şi pentru livrările parţiale. În cazul în care clientul are calitatea de consumator în sensul § 13 BGB (Codul Civil German - n.trad.), chiar şi în cazul cumpărării cu expediere, riscul distrugerii şi al deteriorării accidentale a bunului se transferă clientului doar odată cu predarea bunului către client. Bunul se consideră predat şi în situaţia în care cumpărătorul întârzie cu primirea. Livrarea se efectuează la adresa de livrare indicată de către client.
 2. Toate preţurile sunt preţuri pentru plata în numerar inclusiv TVA, la care se adaugă costurile eventuale de ambalare şi transport.
 3. În interiorul Germaniei, livrarea costă 3,90 EUR per comandă. Începând de la o valoare a comenzii de 29,00 EUR, livrarea în interiorul Germaniei este gratuită. Costurile expedierii în alte ţări pot fi găsite la pagina Costuri de expediere. În cazul livrărilor în ţări terţe (non-UE), clientul trebuie să achite taxe vamale şi comisioane suplimentare.
 4. Imediat după luarea în primire, produsele trebuie examinate de client sau de către un însărcinat al acestuia cu privire la deteriorările din timpul transportului, dacă clientul are calitate de comerciant în sensul HGB (Codului Comercial German - n. trad.). La preluarea produselor, clientul care este comerciant în sensul HGB trebuie să solicite confirmarea în scris de către compania de transport a deteriorărilor pricinuite de transport şi ambalare şi să le reclame. Clienţii care sunt consumatori sunt rugaţi, fără obligativitate juridică, să ne comunice de asemenea deteriorările cauzate de transport.

§ 3 Dreptul legal la revocarea comenzii

 1. Dreptul la revocarea comenzii

  Dacă clientul are calitatea de consumator în sensul § 13 BGB, acesta are dreptul să solicite revocarea prezentului contract în interval de 14 zile fără invocarea de motive. Termenul limită pentru revocare este de 14 zile de la data la care clientul sau un terţ numit de acesta, care nu are calitatea de transportator, a luat în posesie ultimul produs.
  Pentru exercitarea dreptului la revocare, clientul trebuie să ne înştiinţeze (firma Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany, Telefon: +49-9546-9223-476, Fax: +49-9546-9223-8399, E-Mail: sc.cc@thomann.de) cu privire la decizia sa de revocare a prezentului contract, prin intermediul unei declaraţii neechivoce (de ex., scrisoare poştală, telefax sau e-mail). Poate utiliza pentru aceasta modelul de formular pentru revocare anexat, care însă nu este obligatoriu.
  Pentru respectarea termenului limită de revocare, este suficient dacă clientul expediază înştiinţarea cu privire la exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea termenului limită.
 2. Consecinţele revocării

  În cazul în care clientul solicită revocarea prezentului contract, avem obligaţia de a-i rambursa toate plăţile pe care le-am primit din partea sa, inclusiv plata costurilor de expediere (cu excepţia costurilor suplimentare care rezultă din faptul că clientul a ales o altă modalitate de livrare decât cea standard, cea mai ieftină, oferită de noi) imediat şi cel târziu în interval de 14 zile de la data intrării la noi a înştiinţării cu privire la revocarea contractului. Pentru această rambursare vom folosi aceleaşi mijloace de plată pe care le-a folosit şi clientul la efectuarea tranzacţiei iniţiale, cu excepţia cazului în care s-a stabilit în mod expres altceva; în niciun caz clientului nu i se vor calcula indemnizaţii din cauza acestei rambursări. Putem refuza rambursarea până la reprimirea produselor sau, după caz, până când clientul face dovada returnării a acestora, în funcţie de care variantă se întâmplă prima.
  Clientul trebuie să ne expedieze sau să ne predea înapoi produsele imediat sau, în orice caz, cel mai târziu în interval de 14 zile de la data la care ne-a înştiinţat cu privire la revocarea prezentului contract. Termenul se consideră a fi respectat dacă clientul expediază produsele înaintea expirării termenului limită de 14 zile. Costurile returnării produselor sunt suportate de către noi.
  Clientul trebuie să răspundă pentru o eventuală pierdere de valoare a produselor numai în cazul în care această pierdere de valoare nu poate fi pusă pe seama unei manevrări normale a produselor pentru examinarea calităţii, proprietăţilor şi modului de funcţionare a acestora.
 3. Excluderea dreptului de revocare a comenzii

  Dreptul de revocare nu se aplică:
  • la livrarea unor produse care nu sunt prefabricate, ci au fost produse la comandă pe baza unei selecţii sau dispoziţii individuale a consumatorului sau care au fost adaptate în mod clar nevoilor personale ale consumatorului,
  • la livrarea de produse sigilate, care din motive de protecţie a sănătăţii sau a igienei nu se pretează la returnare, în cazul în care sigiliul a fost îndepărtat după livrare,
  • la livrarea de înregistrări audio şi video sau de software în ambalaj sigilat, în cazul în care sigiliul a fost îndepărtat după livrare,
  • la livrarea de ziare, reviste sau materiale ilustrate, cu excepţia contractelor de abonament.

§ 4 Garanţia Thomann de 30 de zile în care vă puteţi primi banii înapoi (Dreptul suplimentar de returnare)

 1. În continuarea dreptului legal de revocare de 14 zile, Musikhaus Thomann mai oferă consumatorilor timp de încă 16 zile o garanţie de primire a banilor înapoi de tip "Money Back Guarantee". Clientul poate înapoia produsele primite de la firma noastră, fără invocarea de motive, în interval de 30 de zile, prin returnarea lor. Termenul începe să curgă de la primirea completă a produsului. Pentru respectarea termenului este suficientă expedierea la timp a produsului sau a cererii de reprimire. Dreptul de returnare poate fi exercitat numai prin înapoierea produsului, cu excepţia cazului în care produsul nu poate fi expediat ca pachet. Produsele care nu pot fi expediate ca pachet sunt ridicate de la dvs. de către o companie de transport însărcinată pentru aceasta de către firma noastră. Se recomandă de aceea contactarea prealabilă a Serviciului Clienţi (pentru datele de contact, vezi § 3, punctul 1).
 2. Garanţia de 30 zile pentru primirea banilor înapoi este valabilă atât pentru contracte de comercializare la distanţă (prin Internet), cf. § 312c BGB, cât şi pentru articole achiziţionate la faţa locului din magazinul Musikhaus Thomann.
 3. Costurile returnării sunt suportate de firma Musikhaus Thomann Pentru aceasta, sunt disponibile aşa-numitele "cupoane Free Way" (nu reprezintă o condiţie preliminară pentru preluarea costurilor de returnare în cazul înapoierii produsului; la returnarea fără cupon Free Way vă rugăm să evitaţi livrarea expres şi cea fără preplată). Produsele care nu pot fi expediate ca pachet vor fi ridicate de o companie de transport însărcinată de noi. În cadrul dreptului de returnare (30 zile banii înapoi), Musikhaus Thomann nu poate din păcate prelua costurile de returnare ale clienţilor din afara Germaniei.
 4. Dreptul de returnare se aplică comenzilor de medii de date înfoliate sau sigilate, cum ar fi CD-uri, casete audio, casete video, DVD-uri, dar şi de ziare şi reviste, precum şi de software, NUMAI dacă produsul respectiv ne este returnat în folia sa, respectiv cu sigiliul nedeteriorat.
 5. Dreptul de returnare este complet exclus dacă produsele au fost confecţionate după specificaţiile clientului, dacă este vorba de mărfuri vândute la metru, articole de uzură (de ex. corzi, beţe, piei de tobă, cablu, plectre, foi) sau articole care nu pot fi primite înapoi din motive de igienă (de ex. muzicuţe). Același lucru este valabil pentru articole, care prezintă proprietăți deosebite de siguranță și la care, ca urmare a unei luări în folosință, nu poate poate fi garantată existența în continuare a acestor proprietăți de siguranță (de exemplu, molton de scenă din cauza protecției împotriva flăcării).
 6. În cazul în care clientul face uz de dreptul său la returnarea produselor, firma Musikhaus Thomann este îndreptăţită să pretindă o compensaţie pentru folosinţă pentru timpul în care produsul s-a aflat la client.
 7. În plus, clientul care face uz de dreptul său la returnarea produselor trebuie să despăgubească Musikhaus Thomann pentru diminuarea valorii sau valoarea pierdută în cazul în care nu poate expedia în mod corespunzător produsul înapoi, deoarece răspunde pentru deteriorarea şi distrugerea acestuia şi pentru alte imposibilităţi. Acest lucru nu se aplică în situaţia în care deteriorarea produsului se datorează exclusiv examinării acestuia - aşa cum i-ar fi fost posibil clientului să o facă, de pildă, în magazinul propriu-zis. În afară de aceasta, clientul poate evita obligaţia despăgubirii pentru valoarea pierdută prin evitarea manevrării produsului ca pe proprietatea sa şi prin evitarea oricăror acţiuni care afectează negativ valoarea produsului.
 8. Dacă, în intervalul de revocare de 14 zile sau în intervalul de returnare de 30 zile cu banii înapoi de la Thomann, se returnează componente individuale ale unui set sau ale unui pachet de ofertă, articolele rămase la client vor fi facturate la preţul normal de vânzare.
 9. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că condiţiile menţionate la § 4 nu sunt valabile în primele 14 zile (drept legal de revocare cf. § 3 din Condiţiile Generale de Afaceri) ale celor 30 de zile de returnare cu primirea banilor înapoi, ci numai în următoarele 16 zile ale acestora.

§ 5 Acordarea garanţiei şi compensarea daunelor

 1. Sunt excluse de la garanţie defecţiunile sau deteriorările care pot fi puse pe seama unei manevrări culpabile sau necorespunzătoare sau a unei montări necorespunzătoare, precum şi a utilizării de accesorii neadecvate sau a modificării pieselor originale de către client sau de către un terţ neînsărcinat de către Musikhaus Thomann.
 2. Este de asemenea exclusă de la garanţie uzura datorată utilizării.
 3. În cazul în care clientul preia produsul sau obiectul comenzii în ciuda cunoaşterii unui defect, are dreptul să revendice garanţie în limitele descrise mai jos numai dacă şi-a rezervat în mod expres şi în formă scrisă această revendicare imediat după primirea produsului.
 4. Dreptul la garanţie pentru pagubele din timpul transportului îi revine clientului numai dacă şi-a îndeplinit obligaţia de examinare şi reclamare a produsului în conformitate cu § 2 cifra 4. Această prevedere nu se aplică dacă clientul este consumator.
 5. Termenul de garanţie pentru produsele noi este de 24 de luni. Termenul începe să curgă odată cu transferul riscurilor. Termenul de garanţie pentru produsele second-hand este de 12 luni, cu condiţia ca Musikhaus Thomann să nu aibă obligaţia unei garanţii nelimitate cf. § 5 cifra 7, în special pentru pericole asupra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii. Dacă clientul este companie, termenul de garanţie pentru produse noi este de un an iar pentru produse second-hand de 6 luni de la transferul riscurilor, cu condiţia ca Musikhaus Thomann să nu aibă obligaţia unei garanţii nelimitate cf. § 5 cifra 7, în special pentru pericole asupra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii.
 6. În rest, garanţia se aliniază prevederilor legale.
 7. Pentru daune cauzate altfel decât prin periclitarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, firma Musikhaus Thomann răspunde numai dacă acestea au la bază acţiuni intenţionate sau de o neglijenţă gravă sau o încălcare culpabilă a unei obligaţii contractuale fundamentale din partea firmei Musikhaus Thomann sau a unei persoane de ajutor la îndeplinire (de ex. serviciul de livrare) al firmei Musikhaus Thomann. Este exclusă o răspundere privind compensarea daunelor care depăşeşte limitele de mai sus. Prevederile legii privind garantarea produsului rămân neatinse. În cazul în care se încalcă din neglijenţă o obligaţie contractuală fundamentală, răspunderea firmei Musikhaus Thomann este limitată la daunele previzibile.

§ 6 Garanţia Thomann de trei ani

Pe lângă garanţia legală, Musikhaus Thomann oferă 3 ani garanţie în conformitate cu următoarele reglementări:


 1. Musikhaus Thomann oferă garanţie pentru toate defecţiunile apărute în interval de trei ani de la transferul riscurilor şi care pot fi dovedite a proveni de la un defect al materialului sau de la o eroare de fabricaţie. Această garanţie poate fi revendicată numai de către clientul care este consumator şi ea nu poate fi concesionată.
 2. Sunt exceptate de la garanţie:
  • Aparatele folosite (second-hand).
  • Articolele şi accesoriile de calculator, cu excepţia cazurilor când din descrierea articolelor respective rezultă altceva.
  • Produsele supuse unei uzuri fie de pe urma folosinţei fie din alte cauze.
  • Defecţiunile care pot fi puse pe seama nerespectării instrucţiunilor de utilizare, utilizării necorespunzătoare, condiţiilor anormale de mediu, condiţiilor de exploatare neadecvate, suprasolicitării, sau îngrijirii şi întreţinerii insuficiente.
  • Defecţiunile care au fost cauzate de folosirea de accesorii, piese de completare şi piese de schimb care nu sunt originale.
  • Produsele care au fost modificate sau completate.
  • Devierile minore de la calitatea prescrisă, care au efecte neînsemnate asupra valorii sau utilităţii produsului.
 3. Remedierea unui defect recunoscut de către Musikhaus Thomann ca fiind acoperit de garanţie se realizează, la alegerea noastră, fie prin repararea gratuită a produsului defect, fie prin înlocuirea sa cu un produs ireproşabil (eventual, un model ulterior). Produsele sau piesele înlocuite devin proprietatea Musikhaus Thomann.
 4. Dreptul la garanţie trebuie revendicat în interiorul perioadei de garanţie. Pentru aceasta, produsul afectat, împreună cu o copie a facturii, trebuie trimis înapoi firmei Musikhaus Thomann prin solicitarea unui aşa-numit cupon "Free Way".
 5. Prezenta garanţie nu oferă temei niciunei alte revendicări în afara dreptului la remedierea defectelor produsului menţionat în prezentele condiţii de garanţie.
 6. Prin prestarea serviciilor de garanţie, termenul de garanţie al produsului nu este nici prelungit nici repornit.
 7. Prezentele condiţii de garanţie nu restrâng drepturile clienţilor la garanţie în conformitate cu § 5 şi cu prevederile legale.

§ 7 Scadenţă şi termeni de plată

 1. Facturile firmei Musikhaus Thomann trebuie plătite imediat şi fără rabat - cu excepţia cazului când s-au convenit în scris alte condiţii. La livrarea mărfii prin ramburs, plata se va efectua prin achitarea în numerar (cash). Comenzile cu plata în avans vor fi expediate numai după intrarea plăţii. În cazul plăţii cu carte de credit, debitarea efectivă a contului are loc în momentul întocmirii facturii şi expedierii produsului. Întreaga sumă va fi însă rezervată pe cartea de credit a clientului direct în momentul trimiterii comenzii online de către acesta.
 2. Musikhaus Thomann îşi rezervă dreptul să refuze cecuri sau alte mijloace de plată fără numerar. Acceptarea are loc întotdeauna numai cu angajamentul efectuării plăţii. Plăţile efectuate în valute străine vor fi trecute în cont conform decontărilor bancare. Comisioanele bancare trebuie suportate de către client.
 3. Dacă clientul nu achită la timp preţul de achiziţie, pe perioada de depăşire a scadenţei la preţul de achiziţie se va calcula o dobândă cu cinci puncte procentuale peste dobânda bancară de bază de la momentul respectiv. În cazul în care Musikhaus Thomann a suferit, în mod dovedit, o pagubă mai mare de pe urma acestei depăşiri a scadenţei, Musikhaus Thomann este îndreptăţită să o valorifice.

§ 8 Păstrarea dreptului de proprietate

 1. Dacă clientul este comerciant în sensul HGB (Codului Comercial German - n. trad.), produsele livrate rămân proprietatea Musikhaus Thomann până la achitarea completă a tuturor obligaţiilor aflate în sarcina cumpărătorului, inclusiv a tuturor creanţelor suplimentare. În cazul contractelor cu consumatori, Musikhaus Thomann îşi păstrează dreptul de proprietate până la achitarea integrală a preţului de achiziţie
 2. Până la plata preţului integral de achiziţie, clientul nu are dreptul să înstrăineze produsul către terţi şi nici să ia alte măsuri care ar pune în pericol proprietatea firmei Musikhaus Thomann Clientul cedează de pe acum pretenţiile sale viitoare faţă de dobânditor, la suma preţului de achiziţie convenit între client şi Musikhaus Thomann plus dobânzi şi creanţe suplimentare, în favoarea firmei Musikhaus Thomann Firma Musikhaus Thomann acceptă această cesionare.

§ 9 Locul de îndeplinire şi instanţa competentă

 1. Se aplică exclusiv dreptul german cu excluderea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Contractele pentru Vânzarea Internaţională de Bunuri (CISG). În cazul în care cumpărătorul este consumator, aceasta se aplică numai în măsura în care protecţia acordată nu este suspendată prin prevederi obligatorii ale legislaţiei statului în care consumatorul îşi are domiciliul obişnuit.
 2. Locul de îndeplinire a tuturor prestaţiilor ce apar din relaţiile de afaceri cu firma Musikhaus Thomann este Burgebrach dacă clientul este comerciant, persoană juridică de drept public sau patrimoniu special de drept public.
 3. În condiţiile în care clientul este comerciant, persoană juridică de drept public sau patrimoniu special de drept public, pentru toate litigiile rezultate în mod direct sau indirect din relaţia contractuală cu clientul sau din prezentele Condiţii Generale de Afaceri, instanţa competentă este exclusiv cea din Bamberg.

§ 10 Soluționarea alternativă a disputelor

Vânzătorul nu este obligat și nu este în principiu pregătit pentru participarea la o procedură de soluționare a disputelor în fața unei autorități de arbitraj pentru consumatori.

§ 11 Clauză finală

Inaplicabilitatea - din orice motive - a anumitor clauze individuale ale prezentelor Condiţii nu aduce atingere aplicabilităţii celorlalte clauze.

Ne puteți contacta astfel