Algemene deelnamevoorwaarden – Thomann Summer Games

Belangrijk: De deelname aan ons Online-winspel dan wel de winkans staat geheel los en is onafhankelijk van een bestelling van goederen bij Thomann GmbH! Dit winspel staat niet in verbinding met Instagram of Facebook en word op geen enkele wijze door gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Alle onderstaande bepalingen en regelingen zijn van toepassing voor alle deelnemers.


De deelname aan een Online-winspel op het Thomann-Blog, en op de Facebook- Instagramsites als ook aanvullende media en kanalen van Thomann worden georganiseerd / uitgevoerd door personen zoals omschreven in §1 en alle deelnemers gaan expliciet akkoord met alle onderstaande voorwaarden en bepalingen:

§ 1 Wedstrijd
Organisator is:
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Str. 1
96138 Burgebrach
USt-IdNr.: DE257375233
Belastingnummer (DE): 207/132/90050
Register district: Amtsgericht Bamberg
Registernummer: HRB 5862
Locatie van het bedrijf: Burgebrach
Bedrijfsleider en vertegenwoordiger: Hans Thomann

§ 2 Deelname
(1) Alleen personen van de wettelijke leeftijd komen in aanmerking om deel te nemen.
(2) Om deel te nemen aan deze wedstrijd moet de deelnemer op zijn favoriete concurrent in stemmen in een reactie onder de respectieve video (een van de vier video’s die we publiceren als onderdeel van de Thomann Summer Games-campagne) op YouTube, Facebook of Instagram. De deelnemer moet zich ook op het Thomann Music YouTube kanaal abonneren. Reacties op de t.blog of elders komen niet in aanmerking voor deelname of het winnen van een prijs. Door het plaatsen van de wedstrijdinzending gaat de deelnemer akkoord met deze deelnamevoorwaarden. Per deelnemer mag slechts één wedstrijdinzending per video per socialmediaplatform (maximaal 3 kansen per video, verdeeld over de drie bovengenoemde platforms) worden ingediend. De winnaar is verantwoordelijk voor het reageren nadat hij of zij door Thomann is gecontacteerd via de reacties op YouTube, Facebook of Instagram om zijn of haar prijs in ontvangst te nemen.
(3) Een Thomann-jury zal uit alle correct ingezonden opmerkingen willekeurig een winnaar kiezen. De prijs is een Thomann-cadeaubon t.w.v. 50 euro.
(4) De winnaars worden bekend gemaakt kort na de respectieve inzendtermijnen voor elke video. Deadlines zijn als volgt:

03.08 om 16:00 uur: PA // Deadline: 10.08 om 16:00 uur
04.08. om 16:00 uur: Drums // Deadline: 11.08 om 16:00 uur
05.08 om 16:00 uur: Gitaar // Deadline: 12.08 om 16:00 uur
06.08 om 16:00: Zang // Deadline: 13.08 om 16:00

§ 3 Uitsluitingen
(1) Medewerkers van Thomann GmbH, de medewerkers van coöperatie-partners als ook alle directe verwanten en relaties (bijv. ouders, broers en zussen of ega/partner) zijn van deelname uitgesloten.
(2) Thomann behoud het recht om deelnemer(s) te diskwalificeren als er reden ontstaat om te geloven dat er niet is voldaan aan een deel of delen van deze voorwaarden in het algemeen en in het bijzonder als er mogelijk oneigenlijke hulpmiddelen zijn gebruikt of er andere manipulatie heeft plaatsgevonden. Als er wel onregelmatigheden plaats vinden is het ook achteraf mogelijk dat de prijs word teruggevorderd.

§ 4 Verloop en afwikkeling

(1) Na de juiste deelname hierboven vermeld, zal een Thomann jury de drie gelukkige winnaars selecteren van alle deelnemers die een geldige reactie hebben ingediend. Indien de deelnemers de door hen gewenste prijs hebben gewonnen, worden zij door de organisator gecontacteerd via e-mail of een antwoord op hun commentaar. In dit bericht informeert de organisator de winnaar over de volgende stappen. De winnaars zullen aan de Organisator bevestigen dat zij de prijs aanvaarden en de nodige informatie verstrekken voor de verzending van de prijs binnen de termijn die in de prijsmededeling is vermeld.
De aanspraak op de prijs vervalt als er op grond van nalatigheid of handelswijze van de winnaar het overhandigen van de prijs niet kan plaats vinden. Dit geld in het bijzonder voor situaties waar bij de winnaar de acceptatie van de prijs niet binnen een erg kort tijdsbestek duidelijk maakt aan de organisator. In deze gevallen behoud de organisator zich het recht voor om meteen een andere winnaar toe te wijzen.
(2) De binnen het kader van het winspel als prijs gepresenteerde zaken zijn hoeven niet expliciet identiek te zijn aan de daadwerkelijk vergeven prijs. Er kunnen afwijkingen zijn, onder meer wat betreft model, kleur etc.
(3) De tastbare/digitale prijs of goederen worden door de organisator of een door de organisator gekozen derde verzonden, de transport- of pakketdienst of post zal de goederen aan een door de winnaar opgegeven postadres verzenden.
Levering is gratis. Eventuele hogere transportkosten (bijvoorbeeld door dat het transport of de aflevering tegen valt komen voor rekening van de winnaar. In het geval dat er een vervoerder het transport verzorgt zal de winnaar met deze in contract worden gebracht om een levertermijn af te spreken.
(4) Het omruilen van de winst voor kasgeld of een andere prijs is uitgesloten.
(5) De aanspraak op de prijs of de winnende plaats kan niet aan derden worden overgedaan of geschonken.

§ 5 Databescherming
(1) De deelnemer gaat er mee akkoord, dat de organisator alle voor de wedstrijd benodigde data voor de duur van de wedstrijd opslaat. De organisator behoud het recht voor om bepaalde diensten, die nodig zijn voor de afwikkeling van de wedstrijd, over te dragen aan derden („coöperatie-partners“). De data van de deelnemers die nodig zijn voor de organisatie en afwikkeling van de wedstrijd worden voor de duur van de wedstrijd door de coöperatie-partner(s) opgeslagen. Deze data worden na de beëindiging en afwikkeling van de wedstrijd gewist.
(2)Met deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer er zich expliciet mee akkoord dat zijn data door derden worden verwerkt en ook in het bijzonder dat de data door de organisator aan derden worden door gegeven. De deelnemers kunnen de voor verwerking nodige data te alle tijden herroepen. Maar in dit geval kan het zo zijn, dat de organisator de deelnemer van verdere deelname moet uitsluiten. In overeenstemming met het Bonds-besluit Data Bescherming (Bundesdatenschutzgesetz), hebben deelnemers daarnaast ook het gegarandeerde recht op informatie en correctie. De organisator neemt het op zich om de privacy van de deelnemers te beschermen en garandeert dat de data zal worden verwerkt in overeenstemming met het Bonds-besluit Data Bescherming (Bundesdatenschutzgesetz).
De complete rechten zijn op te vragen via de post door een brief te sturen naar: Thomann GmbH z. Hd. des Datenschutzbeauftragten Hans-Thomann-Str. 1 96138 Burgebrach of via e-mail door te schrijven naar: [social@thomann.de]
(3) De organisator neemt het op zich om de privacy van de deelnemers te beschermen en garandeert dat de data zal worden verwerkt in overeenstemming met het Bonds-besluit Data Beschermings (Bundesdatenschutzgesetz), de Duitse Telemedia besluit (Telemediengesetz), de Europese Databeschermingsrichtlijn (95/46/EG) and de Europese richtlijn dataretentie wat betreft elektronische communicatie gegevens (02/58/EG). In het bijzonder wordt er ook verwezen naar ons algemeen privacy beleid die te vinden is op http://www.thomann.de/nl/compinfo_privacy.html.

§ 6 Aansprakelijkheid
(1) Thomann GmbH is na het overhandigen van de winst/prijs vrij gewaard van alle verplichtingen en aansprakelijkheid.
(2) Thomann GmbH is niet aansprakelijk voor faillissement van een of meerdere coöperatieve partners en ook niet voor uit een eventueel faillissement voortvloeiende gevolgen.

§ 7 Overige bepalingen
(1) Rechtsgang is uitgesloten.
(2) Uitsluitend de rechtsspraak van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitzondering van wettelijke verplichtingen van het internationale privaatrecht.