Wedstrijd – Vertel jouw #PowerOfMusic verhaal en Win!

Wedstrijd – Vertel jouw #PowerOfMusic verhaal en Win!

Win een voucher van € 200!

In onze “Epic Stories” artikelen hebben we je geweldige, verbazingwekkende en vooral vermakelijke verhalen uit de muziekwereld verteld. Maar we geloven dat er nog veel meer verhalen te vertellen zijn over de kracht van muziek. En dat geldt ook voor de jouwe… ??

Dus doe mee!

Wij willen jouw muziekverhaal horen! Deel in deze wedstrijd jouw persoonlijke “Epic Story” (of die van je band). Vertel ons hoe jij de kracht van muziek hebt ervaren: ???


Welke “muzikale” gebeurtenis heeft indruk op jou gemaakt? Heeft muziek ooit eens jouw leven gered, een nieuwe stap in je leven gebracht, je ontroerd, of veranderd…? 


En hoe?…

Schrijf je verhaal hier op t.blog in de reacties hieronder of onder de wedstrijdpost op Facebook. De beste inzendingen worden door een jury uitgekozen en de winnaars worden beloond met een € 200 Thomann tegoedbon. Ook zullen we een selectie inzendingen op onze sociale media kanalen publiceren.

De wedstrijd loopt naar verwachting tot 22.10.2018. De winnaars worden via een bericht op het betreffende kanaal op de hoogte gebracht en vervolgens hier en op onze sociale media kanalen bekendgemaakt. De algemene voorwaarden zijn hieronder te vinden.

Veel succes!✌ We verheugen ons op jouw Epic Stories. Algemene voorwaarden voor deelname

Belangrijk: De deelname aan ons Online-winspel dan wel de winkans staat geheel los en is onafhankelijk van een bestelling van goederen bij Thomann GmbH! Dit winspel staat niet in verbinding met Instagram en word op geen enkele wijze door gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Alle onderstaande bepalingen en regelingen zijn van toepassing voor alle deelnemers. De deelname aan een Online-winspel op het Thomann-Blog, en op de Facebook- Instagramsites alsook aanvullende media en kanalen van Thomann worden georganiseerd / uitgevoerd door personen zoals omschreven in § 1 en alle deelnemers gaan expliciet akkoord met alle onderstaande voorwaarden en bepalingen:

§ 1 Wedstrijd

Organisator is:
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Str. 1
96138 Burgebrach
USt-IdNr.: DE257375233
Belastingnummer (DE): 207/132/90050
Register district: Amtsgericht Bamberg
Registernummer: HRB 5862
Locatie van het bedrijf: Burgebrach
Bedrijfsleider en vertegenwoordiger: Hans Thomann

§ 2 Deelname

(1) Iedereen die 18 jaar of ouder is kan mee doen. Iedere deelnemer kan tijdens het gehele winspel periode maar een keer deelnemen. Per huishouden kan slechts een persoon mee doen.

(2) Om aan deze loterij deel te nemen, moet de deelnemer een verhaal met de bovenstaande inhoud vertellen en is vrij te kiezen met welk medium – video, foto of tekst dit wordt het wordt verteld. Het artikel wordt gepubliceerd op een van de eigen sociale kanalen en moet voorzien zijn van de hierboven genoemde hashtags. Door een inzending te plaatsen, gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Er kan slechts één inzending per deelnemer worden ingediend. De deelnemer is verantwoordelijk voor het contact opnemen met Thomann, bijvoorbeeld door de berichtfunctie van zijn profiel/account te activeren.

Van alle correct geplaatste inzendingen, zal een Thomann-jury de beste bijdrage toekennen. De jury zal zich onder meer laten leiden door de volgende criteria bij het selecteren van de eerste drie plaatsen: originaliteit, vindingrijkheid, creativiteit en authenticiteit.

De prijzen zijn een Thomann-tegoedbon of Thomann-tegoed van 200 Euro. De prijs wordt maandelijks verdeeld. D

Het is de bedoeling dat slechts één bijdrage per band kan winnen, zelfs als verschillende bandleden hetzelfde verhaal vertellen.

(3) De verhalen worden maandelijks uitgereikt en de winnaar van de Thomann-voucher van € 200 wordt aan het begin van de volgende maand via sociale media bekendgemaakt. De duur van de wedstrijd en het aantal gedistribueerde prijzen is ter beoordeling van Thomann. De verwachte looptijd eindigt op 22.10.2018 om 23:59:59 uur.

§ 3 Uitsluitingen

(1) Medewerkers van Thomann GmbH, de medewerkers van coöperatie-partners als ook alle directe verwanten en relaties (Bv. ouders, broers en zussen of ega/partner) zijn van deelname uitgesloten.
(2)  Thomann behoud het recht voor deelnemer(s) te diskwalificeren als er reden ontstaat om te geloven dat er niet is voldaan aan een deel of delen van deze voorwaarden in het algemeen en in het bijzonder als er mogelijk oneigenlijke hulpmiddelen zijn gebruikt of er andere manipulatie heeft plaatsgevonden. Als er wel onregelmatigheden plaats vinden is het ook achteraf mogelijk dat de prijs word terug gevorderd.

§ 4 Verloop en afwikkeling

(1) De winnaar van de voucher wordt door de organisator gecontacteerd op het begin van de volgende maand via het medium – Instagram, YouTube, t.blog of Facebook waarmee hij zijn post heeft gepubliceerd. De winnaar gaat er expliciet mee akkoord dat zijn informatie (naam, achternaam en woonplaats) ook mogelijk openbaar gemaakt word op andere kanalen waaronder de Thomann-Facebooksite (www.facebook.com/musikhausthomann) en de Internationale en Nederlandse versies van onze Facebook) en ook op het t.blog (https://www.thomann.de/blog/nl/) met vermelding van de voor- en achternaam plus woonplaats van de winnaar. De winnaars bevestigen aan de organisator dat zij de prijs accepteren en verstrekken de informatie die nodig is om de prijs te verzenden.

De aanspraak op de prijs vervalt als er op grond van nalatigheid of handelswijze van de winnaar het overhandigen van de prijs niet kan plaats vinden. Dit geld in het bijzonder voor situaties waar bij de winnaar de acceptatie van de prijs niet binnen een erg kort tijdsbestek duidelijk maakt aan de organisator. In deze gevallen behoud de organisator zich het recht voor om meteen een andere winnaar toe te wijzen.

(2) De binnen het kader van het winspel als prijs gepresenteerde zaken zijn hoeven niet expliciet identiek te zijn aan de daadwerkelijk vergeven prijs. Er kunnen afwijkingen zijn, onder meer wat betreft model, kleur etc.

(3) De tastbare prijs of goederen worden door de organisator of een door de organisator gekozen derde verzonden, de transport- of pakketdienst of post zal de goederen aan een door de winnaar opgegeven postadres verzenden.
Het risico van de levering is voor de winnaar en de goederen worden aan huis geleverd. Eventuele hogere transportkosten (bijvoorbeeld door dat het transport of de aflevering tegen valt komen voor rekening van de winnaar. In het geval dat er een vervoerder het transport verzorgt zal de winnaar met deze in contract worden gebracht om een levertermijn af te spreken.

(4) Het omruilen van de winst voor kasgeld of een andere prijs is uitgesloten.

(5) De aanspraak op de prijs of de winnende plaats kan niet aan derden worden overgedaan of geschonken.

§ 5 Databescherming

(1) De deelnemer gaat er mee akkoord, dat de organisator alle voor de wedstrijd benodigde data voor de duur van de wedstrijd opslaat. De organisator behoud het recht voor om bepaalde diensten, die nodig zijn voor de afwikkeling van de wedstrijd, over te dragen aan derden („coöperatie-partners“). De data van de deelnemers die nodig zijn voor de organisatie en afwikkeling van de wedstrijd worden voor de duur van de wedstrijd door de coöperatie-partner(s) opgeslagen. Deze data worden na de beëindiging en afwikkeling van de wedstrijd gewist.

Met deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer er zich expliciet mee akkoord dat zijn data door derden worden verwerkt en ook in het bijzonder dat de data door de organisator aan derden worden door gegeven. De deelnemers kunnen de voor verwerking nodige data te alle tijden herroepen. Maar in dit geval kan het zo zijn, dat de organisator de deelnemer van verdere deelname moet uitsluiten. In overeenstemming met het Bonds-besluit Data Bescherming (Bundesdatenschutzgesetz), hebben deelnemers daarnaast ook het gegarandeerde recht op informatie en correctie. De organisator neemt het op zich om de privacy van de deelnemers te beschermen en garandeert dat de data zal worden verwerkt in overeenstemming met het Bonds-besluit Data Bescherming (Bundesdatenschutzgesetz).

De complete rechten zijn op te vragen via de post door een brief te sturen naar: Thomann GmbH z. Hd. des Datenschutzbeauftragten Hans-Thomann-Str. 1 96138 Burgebrach of via e-mail door te schrijven naar: [social@thomann.de]

(2) De organisator neemt het op zich om de privacy van de deelnemers te beschermen en garandeert dat de data zal worden verwerkt in overeenstemming met het Bonds-besluit Data Beschermings (Bundesdatenschutzgesetz), de Duitse Telemedia besluit (Telemediengesetz), de Europese Databeschermingsrichtlijn (95/46/EG) and de Europese richtlijn dataretentie wat betreft elektronische communicatie gegevens (02/58/EG). In het bijzonder word er ook verwezen naar ons algemeen privacy beleid die te vinden is op http://www.thomann.de/nl/compinfo_privacy.html.

§ 6 Aansprakelijkheid

(1) Thomann GmbH is na het overhandigen van de winst/prijs vrij gewaard van alle verplichtingen en aansprakelijkheid.

(2) Thomann GmbH is niet aansprakelijk voor faillissement van een of meerdere coöperatieve partners en ook niet voor uit een eventueel faillissement voortvloeiende gevolgen.

§ 7 Overige bepalingen

(1) Rechtsgang is uitgesloten.

(2) Uitsluitend de rechtsspraak van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitzondering van wettelijke verplichtingen van het internationale privaatrecht.  

4 Reacties

    Enkele jaren geleden was ik redelijk depressief omdat ik na het afstuderen in biologie niet wist wat ik wilde doen de rest van mijn leven. Ik speel al gitaar sinds ik 6 ben en het enige in mijn leven waar ik op dat moment blij van werd was muziek maken. Door mij daar op te focussen ben ik uit die depressie gekomen en momenteel verdien ik zelfs geld met muziekmaken. Iets wat ik altijd alleen maar had durven dromen. Ik zal mijn passie blijven volgen en er een fulltime job van maken! Als het muziek maken niet in mijn leven was, zat ik nu nog depressief op de bank!

    Ik ben begonnen met drummen door mijn vader en opa. Die deden het namelijk ook. Ik ben op les gegaan voor de kleine trom. Thuis had ik een oefenpaden maar tijdens de les mocht ik op een echte trom slaan na twee jaar mocht ik op voor mijn A examen en heb die gehaald. Weer twee jaar later mocht ik op voor mijn B examen en heb die ook gehaald en ben bij de drumband st. Willibrordus uit Wintelre gegaan. Daarna heb ik 4 jaar les gehad achter het drumstel maar zonder dibloma’s. Toen heb ik nog twee jaar les gehad in melodisch en doe dit nu volop bij de drumband bij ons in het dorp. Ik heb in het begin van mijn drum carrière ooit met mijn vader en opa in de krant gestaan als de drie generaties omdat wij alle drie drumde en heb toen de vraag gekregen: ‘Waarom ben je geen blaas instrument gaan bespelen?’ Waarop ik antwoorde: ‘als je dan een lange noot aan moet houden krijg je een rode kop.’ Ik ben ooit met mijn vader en opa naar de de taptoe delft geweest. Ik dacht toen: ‘zoiets wil ik ook kunnen.’ en marcheer ik ook over straat en geef grote concerten met de drumband. Ik heb voor de drumband ook nog bij de jeugd drumband in Wintelre gezeten en heb daar regelmatig achter de kleine trom gestaan. Later ben ik als slagwerker bij het jeugd orkest in Wintelre gegaan met wat andere slagwerkers om de blazers te begeleiden. Een paar jaar later zijn de jeugd orkesten uit Wintelre en Knegsel samengevoegd en vormen nu een jeugd orkest van 60 muziekanten. Ik heb ook nog een jaar bij de fanfare in Wintelre gezeten. Daar ben ik weer weg gegaan omdat ik de muziek niet zo leuk vond. Op 9 juni 2018 hadden we een groot concert met BZB in een grote tent in Wintelre van wegen het 70 jarig bestaan van de fanfare. Ik ben nu 17 en drum nog steeds dankzij mij vader en opa. Die hebben mij veel geleerd over drummen en hebben altijd gezegd: ‘Het zit in je.’

    Ik kreeg een gitaar van een vriend van me. Sinds k hem heb speel ik elke dag en probeer ik steeds beter te worden en leer ik elke dag weer nieuwe dingen. Blijft altijd leuk en zou nooit stoppen met muziek maken
    Love it!!

    Sinds mijn 9-jarige leeftijd had ik twee grote passies in mijn jonge leven: sport en muziek. Tennis beheerste mijn leven voor 90%, na school ging ik naar training, in de vakanties tornooien etc. De laatste beetjes tijd werden gevuld met muziek, maar dit was zo weinig dat mijn tweede grootste droom (gitaar leren spelen) geen plek vond in mijn leven. Toen ik ongeveer 16 jaar was, sloeg het noodlot toe.. Ik kreeg een hardnekkige blessure, en een diagnose bleek moeilijk te zijn. Mijn niveau daalde, de passie verdween en ik maakte meer tijd voor muziek om de leemte in zowel mijn hart als mijn weken in te vulleb (concerten, festivals etc.), maar mijn eens zo grote liefde voor tennis verwaterde. Hoe meer artsen ik bezocht, hoe meer de hoop op herstel verdween. Na vijf jaar (inclusief antidepressiva en psychologische hulp) volgde een operatie aan de elleboog met grote kans op slagen. De levenslust wakkerde aan, en ik besloot voor mijn revalidatie, waarbij ik armmobiliteit en -kracht moest herwinnen, mijn tweede droom waar te maken: ik kocht een gitaar en vanaf het moment dat ik mijn arm kon bewegen, volgde ik een online lessenreeks. Nu, twee jaar later, kan ik terug tennis spelen, zij het recreatief, maar speel ik ook reeds zowel elektrische als akoestische gitaar. Ten slotte nog een weetje: in die vijf jaar studeerde ik af als kinesitherapeut en geef ik aan mijn patiënten volgende tip: maak je revalidatie zo aangenaam mogelijk! Met functionele therapie geraak je even ver dan analytisch oefenen!

Geef een reactie

ADVERTENTIE