Algemene deelnamevoorwaarden – #MusicBelongsEverywhere

Belangrijk: De deelname aan ons Online-winspel dan wel de winkans staat geheel los en is onafhankelijk van een bestelling van goederen bij Thomann GmbH! Dit winspel staat niet in verbinding met Facebook en word op geen enkele wijze door gesponsord, ondersteund of georganiseerd.


Alle onderstaande bepalingen en regelingen zijn van toepassing voor alle deelnemers. De deelname aan een Online-winspel op het Thomann-Blog, en op de Facebook- sites als ook aanvullende media en kanalen van Thomann worden georganiseerd / uitgevoerd door personen zoals omschreven in § 1 en alle deelnemers gaan expliciet akkoord met alle onderstaande voorwaarden en bepalingen:

§ 1 Organisator

Organisator is:
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Str. 1
96138 Burgebrach
USt-IdNr.: DE257375233
Belastingnummer (DE): 207/132/90050
Register district: Amtsgericht Bamberg
Registernummer: HRB 5862
Locatie van het bedrijf: Burgebrach
Bedrijfsleider en vertegenwoordiger: Hans Thomann

§ 2 Deelname

(1) Deze verloting vindt plaats op 29.03.2017 tot 17.04.2017 op Facebook, YouTube en Instagram.

(2) Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd, moeten geïnteresseerde partijen een video (richtlijn 60 seconden) plaatsen tijdens de bovengenoemde periode, waarin muziek door hen in een ongewone plaats wordt gemaakt. In de video, moet de deelnemer zichzelf laten zien en de (ongewone) plaats moeten duidelijk herkend kunnen worden. De wedstrijd inzending o.a. muziekvideo moet worden geüpload via de hashtags en tags #MusicBelongsEverywhere en #Thomann als beschrijving op Facebook, YouTube en Instagram (direct!).

Kleine tips:

Facebook: In de beschrijving / tekst ijdrage moet #MusicBelongsEverywhere en #Thomann worden opgegeven.

YouTube: #MusicBelongsEverywhere en #Thomann moeten in de titel en tags  worden gespecificeerd

Instagram: #MusicBelongsEverywhere en #Thomann moeten in de beschrijving / tekstbijdrage worden gespecificeerd

Een paar regels over de video zijn natuurlijk van harte welkom. Elke deelnemer mag slechts één bijdrage of idee indienen, maar dit mag op alle drie platformen worden geüpload. Na het einde van de wedstrijd zullen alle inzendingen worden geëvalueerd, dit betekent: als je wilt, kun je je video na de publicatie verwijderen en een nieuwe post uploaden als je verbeteringen wilt aanbrengen, een betere idee hebt enz. Belangrijk: het profiel van de deelnemer moet openbaar zijn. Door het uploaden van de video met het gebruik van de genoemde hashtags en tags, gaat de individuele deelnemer akkoord met de deelnamevoorwaarden. Een “ongewone plaats” wordt hier gedefinieerd als een plaats waar men op het eerste instantie muziek niet zou vermoeden. Bijvoorbeeld: achter de kassa bij de slager, in een openbare sauna of in de koelkast. Een tegenstelling tot een “gebruikelijke” plaats, waar muziek voortdurend wordt gemaakt, zoals een oefenruimte, festival, enz.

(3) Het muzikale niveau is niet de focus bij het winnen van de prijs, maar wel het totale pakket bestaand uit originaliteit, creativiteit, humor, entertainment, prestaties en muzikale prestaties.

(4) De wedstrijd inzending moet het eigendom zijn van degene die het geplaatst heeft.

(5) Wij willen er graag op wijzen, dat deelnemers verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun bijdrage. We doen beroep op deelnemers te redeneren, bij het maken van hun video, om anderen en de wet te respecteren en niet tot strafbare feiten, misdrijven (inbraak, intimidatie, enz.) enz te begaan en zichzelf of anderen niet in gevaar te brengen. Mocht dit geval optreden, wijzen wij alle verantwoordelijkheid en schadeclaims af. Wees respectvol voor anderen en behoudt persoonlijke rechten en leg geen gevaarlijke dingen waarmee je jezelf of anderen kan schaden. In het algemeen, adviseren wij altijd om toestemming te vragen in het geval van twijfel.

§ 3 Verloop en afwikkeling

Na de correcte deelname, selecteert de jury de gelukkige winnaar. Na de actie, zal Thomann de winnaar in de Facebook-reacties aankondigen.  De winnaar gaat er expliciet mee akkoord dat zijn informatie (naam, achternaam en woonplaats) ook mogelijk openbaar gemaakt word op andere Thomann kanalen met vermelding van de voor- en achternaam plus woonplaats van de winnaar.

Belangrijk: De winnaar moet binnen 72 uur, aan de organisator meedelen dat hij of zij de prijs accepteert en ook de nodige informatie op tijd aan de organisator doorgeven.

De aanspraak op de prijs vervalt als er op grond van nalatigheid of handelswijze van de winnaar het overhandigen van de prijs niet kan plaats vinden. Dit geld in het bijzonder voor situaties waar bij de winnaar de acceptatie van de prijs niet binnen een erg kort tijdsbestek duidelijk maakt aan de organisator. In deze gevallen behoud de organisator zich het recht voor om meteen een andere winnaar toe te wijzen. Het is belangrijk dat deelnemers hun Facebook berichten-functie hebben ingeschakeld.

§ 4 Uitsluitingen

(1) Medewerkers van Thomann GmbH, de medewerkers van coöperatie-partners als ook alle directe verwanten en relaties (Bv. ouders, broers en zussen of ega/partner) zijn van deelname uitgesloten.

(2) Let op: Het deelnemersprofiel, inzending en Facebook-berichten moeten openbaar/actief zijn. Wiens profiel of inzending niet openbaar is (en dus niet toegankelijk voor de jury) kan niet via de berichten functie worden bereikt en kunnen uitgesloten van de wedstrijd worden.

(3) De wedstrijd inzending moet het eigendom zijn van degene die het geplaatst heeft.

(4) Thomann behoud het recht voor deelnemer(s) te diskwalificeren als er reden ontstaat om te geloven dat er niet is voldaan aan een deel of delen van deze voorwaarden in het algemeen en in het bijzonder als er mogelijk oneigenlijke hulpmiddelen zijn gebruikt of er andere manipulatie heeft plaatsgevonden. Als er wel onregelmatigheden plaats vinden is het ook achteraf mogelijk dat de prijs word terug gevorderd.

(5) In het geval van strafbare feiten enz. behouden wij ons het recht om deelnemers uit te sluiten.

(6) Alle videomateriaal met inbegrip op de teksten, mogen geen racistische, geweld verheerlijkende, openlijk seksuele, aanvallende, discriminerende inhoud overbrengen of ongepaste taal gebruiken. Inzendingen die aan deze regel niet voldoen kunnen uitgesloten worden van verdere competitie.

§ 5 Prijzen

(1) Deelnemers aan deze wedstrijd hebben de kans om een ​​Thomann waardebon twv 1.000 euro te winnen. De tweede plaats ontvangt een Thomann waardebon twv 500 euro en de derde plaats wint een Thomann waardebon twv 250 euro. Wij behouden ons het recht om extra prijzen te geven. De waardebonnen worden uitgereikt in de vorm van online krediet.

(2) De binnen het kader van het winspel als prijs gepresenteerde zaken zijn hoeven niet expliciet identiek te zijn aan de daadwerkelijk vergeven prijs. Er kunnen afwijkingen zijn, onder meer wat betreft model, kleur etc.

(3) De tastbare prijs of goederen worden door de organisator of een door de organisator gekozen derde verzonden, de transport- of pakketdienst of post zal de goederen aan een door de winnaar opgegeven postadres verzenden.
Het risico van de levering is voor de winnaar en de goederen worden aan huis geleverd. Eventuele hogere transportkosten (bijvoorbeeld door dat het transport of de aflevering tegen valt komen voor rekening van de winnaar. In het geval dat er een vervoerder het transport verzorgt zal de winnaar met deze in contract worden gebracht om een levertermijn af te spreken.

(4) Het omruilen van de winst voor kasgeld of een andere prijs is uitgesloten.

(5) De aanspraak op de prijs of de winnende plaats kan niet aan derden worden overgedaan of geschonken.

§ 6 Databescherming

(1) De deelnemer gaat er mee akkoord, dat de organisator alle voor de wedstrijd benodigde data voor de duur van de wedstrijd opslaat. De organisator behoud het recht voor om bepaalde diensten, die nodig zijn voor de afwikkeling van de wedstrijd, over te dragen aan derden („coöperatie-partners“). De data van de deelnemers die nodig zijn voor de organisatie en afwikkeling van de wedstrijd worden voor de duur van de wedstrijd door de coöperatie-partner(s) opgeslagen. Deze data worden na de beëindiging en afwikkeling van de wedstrijd gewist.

Met deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer er zich expliciet mee akkoord dat zijn data door derden worden verwerkt en ook in het bijzonder dat de data door de organisator aan derden worden door gegeven. De deelnemers kunnen de voor verwerking nodige data te alle tijden herroepen. Maar in dit geval kan het zo zijn, dat de organisator de deelnemer van verdere deelname moet uitsluiten. In overeenstemming met het Bonds-besluit Data Bescherming (Bundesdatenschutzgesetz), hebben deelnemers daarnaast ook het gegarandeerde recht op informatie en correctie. De organisator neemt het op zich om de privacy van de deelnemers te beschermen en garandeert dat de data zal worden verwerkt in overeenstemming met het Bonds-besluit Data Bescherming (Bundesdatenschutzgesetz).

De complete rechten zijn op te vragen via de post door een brief te sturen naar: Thomann GmbH z. Hd. des Datenschutzbeauftragten Hans-Thomann-Str. 1 96138 Burgebrach of via e-mail door te schrijven naar: [social@thomann.de]

2) De organisator neemt het op zich om de privacy van de deelnemers te beschermen en garandeert dat de data zal worden verwerkt in overeenstemming met het Bonds-besluit Data Beschermings (Bundesdatenschutzgesetz), de Duitse Telemedia besluit (Telemediengesetz), de Europese Databeschermingsrichtlijn (95/46/EG) and de Europese richtlijn dataretentie wat betreft elektronische communicatie gegevens (02/58/EG). In het bijzonder wordt er ook verwezen naar ons algemeen privacy beleid die te vinden is op http://www.thomann.de/nl/compinfo_privacy.html.

§ 7 Reclame & Media

(1) Alle deelnemers aan deze wedstrijd zijn ermee eens dat hun inzendingen via het internet en andere media verspreid en gepubliceerd kunnen worden. Deelnemers gaan ermee akkoord dat soort verspreiding geen financiële of andere claims tegen Thomann zullen vormen. Alle deelnemers zijn akkoord om toestemming te geven aan Thomann om hun inzendingen voor reclame en promotionele doeleinden te mogen gebruiken, zowel bij (maar niet beperkt tot) radio en televisie als bij reclame en public prestaties.

(2) De deelnemers kunnen de toestemming van de verwerking van hun gegevens op elk moment herroepen. In dit geval kan de organisator verdere deelname uitsluiten. Bovendien hebben ze met het Bonds-besluit Data Bescherming, het recht op informatie en correctie van de verzamelde gegevens. De winnaars van deze wedstrijd geven toestemming dat hun namen (met inbegrip van alle artiestennamen) en indien van toepassing, foto’s kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze wedstrijd en met inbegrip van publicatie in gedrukte vorm en op het internet.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Thomann GmbH is na het overhandigen van de winst/prijs vrij gewaard van alle verplichtingen en aansprakelijkheid.

(2) Thomann GmbH is niet aansprakelijk voor faillissement van een of meerdere coöperatieve partners en ook niet voor uit een eventueel faillissement voortvloeiende gevolgen.

(3) Thomann aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materiële schade, letsel, ziekte of letsel aan de persoonlijke rechten enz. van anderen, die zijn ontstaan ​​tijdens de compilatie van de inzending, alle deelnemers zijn hiervoor uitsluitend verantwoordelijk.

§ 9 Overige bepalingen

1) Rechtsgang is uitgesloten.

2) Uitsluitend de rechtsspraak van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitzondering van wettelijke verplichtingen van het internationale privaatrecht.

 

ADVERTENTIE