Elacin Hygiene Kit

32

Care set for InEars and earplugs

 • Perfect care for InEar earphones and earplugs for travels

Consists of:

 • 2 x 22 ml cleaning spray
 • Cleaning tool
 • 3 x Mini brushes and cleaning cloth
Type Cleaner Tool
Tillgänglig sedan Maj 2014
Artikelnummer 339748
försäljningsenhet 1 Styck
Container size 0,044 l
Packaging unit l
Visa mer
ghs07 ghs02

Säkerhetsinstruktioner H-meningar

 • h226: Brandfarlig vätska och ånga.
 • h319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • h412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsinstruktioner P-meningar

 • p101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • p102: Förvaras oåtkomligt för barn.
 • p210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • p264: Tvätta … grundligt efter användning.
 • p273: Undvik utsläpp till miljön.
 • p280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • p303-p361-p353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • p337-p313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • p403-p235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • p501: Kassera innehåll/behållare i enlighet med lokala föreskrifter.
198 kr
450 kr / 100ml •
inklusive moms, 99 kr frakt tillkommer
i lager
i lager

Denna artikel finns i lager och kan skickas ut omgående.

Information om leveransen
Leverans beräknas mellan Tisdag, 1.02. och Onsdag, 2.02.
1

16 Kundrecensioner

google translate gb
Tyvärr uppstod ett fel. försök igen senare.
K
Perfect
Klausto 22.10.2017
I use them for two pairs of molded earplugs. One for loud music and everyday use, with filters, and the other pair for sleeping, without filter.

The black brush has a tiny metal clip that is very useful for removing the filter without harming the silicone of the earplugs,

The product smells good, and manages to get rid of the sweat and cerumen very effectively. It does not prevent the discoloration, though, but that's something that I can cope with.

The mirofiber cloth is also a big plus, to remove the excess of product without adding bits that could end up in the ear.

All in all, this is a VERY effective and cost efficient for me. I have it for many months and still have half of one of the canisters worth of cleaning.
rengörande effekt
skyddande
0
0
Anmäl recension

Anmäl recension

google translate gb
Tyvärr uppstod ett fel. försök igen senare.
S
Everything you need to keep your ears and inears in good shape
Scarlet 17.09.2019
I wanted to make sure my in-ears wouldn't be a breeding ground for ear infections, so I got this. Has lasted me a long time, gets the job done, comes with everything you need! Reccomended.
rengörande effekt
skyddande
0
0
Anmäl recension

Anmäl recension

google translate gb
Tyvärr uppstod ett fel. försök igen senare.
HG
Very good product
HURACAN GTR 03.01.2022
Like it a lot. Very useful and easy to use.
rengörande effekt
skyddande
0
0
Anmäl recension

Anmäl recension

google translate de
Tyvärr uppstod ett fel. försök igen senare.
JE
So gut wie neu :)
Johannes E. 981 24.06.2014
Ich habe mir das Elacin Hygiene Kit bestellt, um meine UE InEars und meinen Gehörschutz besser reinigen zu können. Das Kit beinhaltet 4 (nicht wie in der Beschreibung angegeben nur 3) dünne Mini-Bürsten, die super für die eher schwierig erreichbaren Stellen geeignet sind und eben die schwarze "Standard-Bürste", die für groberen Schmutz zu verwenden ist. Mit dem Tuch und den Sprays kann man das Äußere der Elacin-Stücke gut desinfizieren und hat danach ein saubereres Gefühl im Ohr. Den Preis für das Kit finde ich persönlich etwas zu hoch. Im Gesamten bin ich aber mit dem Kit ganz zufrieden, da sich sowohl InEars als auch Gehörschutz so gut wie neu anfühlen.
rengörande effekt
skyddande
2
0
Anmäl recension

Anmäl recension