Zoom U-44

USB audio interface for PC / Mac / iPad

 • 2 mic / line inputs with high performance mic preamp
 • High-quality recording and playback with a resolution of up to 24 bits / 96 kHz
 • Compatible with replaceable zoom capsules via 10-pin connector
 • Standalone AD / DA conversion
 • Functions as a two-channel microphone preamplifier with analog and digital outputs
 • About 4 hours of operation with 2 AA alkaline batteries
 • Download license code for Ableton Live 9 Lite
 • Four inputs can be used simultaneously
 • Hi-Z guitar support (input 1)
 • Zero-latency monitoring
 • Two TRS jack outputs
 • Headphone output
 • MIDI I / O
 • SPDIF optical / coaxial input and output
 • Gain control knob for each input
 • + 48V phantom power for inputs 1 and 2
 • Accepts standard AA alkaline or NiMH batteries
 • For iPad use, the Apple iPad Camera Connection Kit or Lightning to USB Camera Adapter (sold separately) plus 2 AA batteries or optional AC adapter for power
 • USB cable included
 • Dimensions (W x D x H): 92 x 192 x 43 mm
 • Weight: 285 g

Dalsze informacje

Recording / Playback Channels 4x4
Number of Mic Inputs 2
Number of Line Imputs 2
Number of Instrument Inputs 1
Number of Line Outs 4
Headphone Outs 1
Phantom power Yes
Number of S/PDIF Connectors 1
Number of ADAT Connectors 1
Numer of AES/EBU Connectors 0
Number of MADI Connectors 0
Ethernet 0
Other Connectors No
MIDI interface Yes
Word Clock No
Max. sample rate (kHz) 96 kHz
Max. resolution in bit 24 bit
USB Bus-Powered Yes
Incl. power supply No
USB Version 2.0
Width in mm 92 mm
Depth in mm 192 mm
Height in mm 43 mm

Wybierz produkty z zestawu i kupuj taniej

Jeśli kupisz ten artykuł w zestawie razem z innymi produktami możesz zaoszczędzić do 8 % !
Zoom U-44 + the t.bone SC 1100 +
kolejne 6

Tak wybrali inni klienci

Klienci, którzy oglądali ten artykuł kupili:

Zoom U-44
33% klientów kupiło dokładnie ten produkt
Zoom U-44
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
109 € Do koszyka
Zoom U-24
11% klientów kupiło Zoom U-24 79 €
Steinberg UR22 MK2
10% klientów kupiło Steinberg UR22 MK2 111 €
Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen
6% klientów kupiło Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen 138 €
Zoom U-22
6% klientów kupiło Zoom U-22 59 €
Najpopularniejsze Interfejsy USB 
5 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.4 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 3 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
wykończenie
właściwości
obsługa
dźwięk

Wiele funkcji, g nstiger cena

Johannes833, 07.02.2017
Szuka?em w interfejs USB do importowania gitar? elektryczn? do ró?nych ?cie?ek Backing-. W przypadku wyj?cia cyfrowe s? dost?pne, na przyk?ad, w moim starym Multitracker (optycznego) lub na moim Multieffektgerät (koncentryczne), chc? u?y?, aby utrzyma? liczb? konwersji AD / DA tak niskie, jak to mo?liwe. Chc? równie?, aby móc importowa? w stereo w celu wykorzystania mo?liwo?ci d?wi?ku z cyfrowych multi-efekt mo?e. Porównanie produktów Interfejsy USB Thomann znalezione w przedziale cenowym oko?o 200, -¤ ?e tylko U-44 wyposa?one w optyczne i koaksjalne wej?cia i wyj?cia, w przeciwnym razie wydaje si? technicznie zawodników równa mnie.
Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego i ledwie sprawny, nie zas?uguje na cen? projektanta, ale jest do u?ytku domowego prawdopodobnie wystarczaj?co stabilne. Niestety, nie mo?na wkr?ci?, wi?c prawdopodobnie zosta? z?omowany je?li ma wad?, co? jest nie do utrzymania biznesu. Dla mnie, aby przej?? po??czenia i funkcjonowanie wy?ej w porz?dku, "Studio" sk?adaj?cy si? z interfejsem i notebooków, pozostaje mobilny i nie sta?a z?batk?. Pokr?t?o wzmocnienia znajd? troch? zbyt ma?e, malutkie numery na nim ledwie mo?na zauwa?y?, ?e troch? ?wiat?a, które ?wieci? na czerwono, gdy wyst?pi przeci??enie, s? równie? bardzo ma?e. Wi?c trzeba si? zapisu cyfrowego, w przeciwie?stwie do ta?m, ale nie auszusteuern do granic mo?liwo?ci, mog? z tym ?y?. U-44 jest dla podcastów itp rozbudowy, co zrobi? (jeszcze) nie potrzeba. Po kilku dniach testowania U-44 w Audacity i Reaper jako oprogramowanie nagrywania-mog? powiedzie?, ?e wszystko dzia?a jak nale?y, ?adnych dziwnych odg?osów, opó?nienia ju? nie us?yszy po pobra?em sterowniki ASIO i do odbierania i Zagraj kart? d?wi?kow? U-44 u?ycia. Prace USB zasilany, w przeciwnym razie trzeba U-44- przeciwie?stwie do Mitbewerbern- mo?liwo?? dla akumulatora i sieci elektrycznej. Wyj?cie s?uchawkowe zapewnia wystarczaj?c? g?o?no?? za pomoc? zasilacza USB. Pocz?tkowe problemy z instalacj? oprogramowania, uda?o mi si? wyja?ni? z Jana od Thomann- Hotline, który poradzi? mi, kompetentny i przyjazny.
Wnioski:
- Ma?e wady przetwarzania i prze?adunku,
- Nie ?atwo naprawi?,
+ Bardzo dobra jako??,
+ Czy to, co powinien,
+ Jest tani.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
wykończenie
właściwości
obsługa
dźwięk

Niestety wygaszacz dla cyfrowych

SoundKlang, 13.12.2017
Trudna decyzja: Je?eli wzgl?dna szybko?? w cenie, to zapewne bardzo dobre. Z drugiej strony, jak zmierzono przez (nie tylko, ale równie? subiektywna) s?ucha? ...

Dlatego najpierw d?ugo Program: Interfejs cyfrowy urz?dzenia zachowuje si? zgodnie z oczekiwaniami. SPDIF prosty w trybie pracy (USB) "Audio Interface" Wej?cie okablowania off / on. Za?adunek i pobieranie sygna?ów cyfrowych wymaga (!) W systemie Windows (Asio!) Instalacja sterowników, poniewa? jest akceptowane jako normalne przez rozwi?zanie Recording (ASIO kompatybilne!). Wi?c wida? rzeczywi?cie bardzo dobre. Tani cyfrowy interfejs dla notebook, tablet, etc. (Nie tylko, ale równie?), a nawet „rozumie?” wej?cie SPDIF w mojej konfiguracji i dwukrotnie cz?stotliwo?? próbkowania AES z konwersj? aukcja (za pomoc? pasywnego AES konwerter SPDIF). I tak, na Direct Monitoring umo?liwia monitorowanie sygna?u na wej?ciu cyfrowym - za sposób pracuj? wi?c niepotrzebne opó?nienia przedmiotem. Jedyne ograniczenia w tym trybie to:
1) Urz?dzenie synchronizacji (a wi?c tak?e jej SPDIF) zawsze zegara sygna?u na wej?ciu SPDIF, tj SPDIF urz?dzenia nie mo?e nast?pnie okre?li? zegara odniesienia.
2) Nie tylko zmiana trybu pracy, ale tak?e Umverkabeln (czyli przerwa) Wej?cie SPDIF mo?e wymaga? ponownego uruchomienia urz?dzenia. Prawdopodobnie równie? rozwi?zanie nagrywania nast?pnie wymaga? ponownego uruchomienia komputera w celu w??czenia „nowe” urz?dzenie dzia?a poprawnie.

Oprócz interfejsu cyfrowego, urz?dzenie jest ?adowany z innymi funkcjami, które mog? by? istotne w innych scenariuszy u?ytkowania i dlatego powinna by? oceniana:

Wzmacniacz s?uchawkowy nie jest z?y, nawet podczas d?ugotrwa?ego u?ytkowania. Brzmi to troch? ostre i dzia?a bezpo?rednio. W bezpo?rednim porównaniu, ale niektóre przód-ty? g??boko?? brakuje, a tak?e lewo-prawo jest mniej przestrzennie z tendencj? do samolotu.

Konwerter (wszystkie w podwójnej cz?stotliwo?ci próbkowania) równie? nie brzmi ?le. DA konwersja> kabel linia analogowa> AD jest ju? niesamowite bliska orygina?owi. Samo s?uchanie wyj?cia analogowego (Main Out) lub wej?cia analogowego by? (Wej?cie 1/2, zanim zysk 1/2) przy wy?szych poziomach sygna?u w ?wietle nasycenia. Wi?ksza przejrzysto??, by?y na ni?szych poziomach sygna?u i odpowiednio wy?szy zysk 2.1. Nawet z konwersji / AD DA znowu wydaj? si? by? „chrupi?ce” d?wi?k z lekkim utraty przestrzeni. Wszystko brzmi troch? dalej ni? w oryginale.

Podobne wra?enie na Mic / przedwzmacniacza. Przede wszystkim: Nawet w trybie zasilania bateryjnego zasilania phantom dla mikrofonu ze stosunkowo du?ym poborze mocy z?o?onych. Michael Jackson „Working Day and Night” realizowany jest przyjemne, nic nie wydaje si? by? brakuje, Sala jest dobrze s?yszalny na zewn?trz w tle gra na szk?o / perkusyjnych. Nie tak z dedykowany przedwzmacniacz mikrofonowy lini? wyj?cia do wej?cia 1, a tym samym tak?e o konwersja AD urz?dzenia jest: Hall jest szczegó?owy, ale nak?ada si? mniej, wszystko wydaje si? bardziej ?ywy i przy bardzo szybkiej perkusji szk?a s? wykrywane poszczególne ataki. W porównaniu tym przedwzmacniaczem mikrofonowym / urz?dzenia nie ?le brzmi?ce wyników, jak zwykle pobyt troch? enigmatyczna dostarczy?. W te?cie z zewn?trznego mikrofonu dedykowanego przedwzmacniacza jest bardziej przejrzysty d?wi?k powsta?y dzi?ki mniejszym poziomie wej?ciowym linii i wy?szej Gain1 urz?dzenia.

U?ywa? jako konwerter samodzielny DA (np na pods?uchiwanie): w bezpo?rednim porównaniu, urz?dzenie dostarczane mniej basu i troch? mniej szczegó?ów ni? DA elektroniki u?ytkowej z Dalekiego Wschodu do 0,2-krotno?ci ceny. Profesjonalne audio DA wybrze?a USA wschodnim do oko?o 3,5 razy cena dostarcza znacznie bardziej okre?lonych, bardziej przewiewne bas, bardziej zdefiniowane wysoko?ci (np basen), a przede wszystkim zmys?u s?uchu ni? mo?na by?oby bardziej „w pokoju” i mniej „przed p?ótno ".

Tak: Cz??? analogowa w tym konwersja z / na cyfrowy jest bardziej ni? u?yteczne. Ale to jest zagubiony w ka?dej przestrzeni scenicznej i naturalno?ci. Mimo to, to brzmi jak dobry (czyli nie jest ?le), ?e szybko si? do tego przyzwyczai?, a nast?pnie nie zauwa?y?. Prawdopodobnie jest to zakres cen, bior?c pod uwag? u?yteczno?? jako interfejs USB, a wybór zasilacza (na przyk?ad równie? USB zewn?trznego lub wewn?trznego akumulatora lub baterii). Dla wysokich standardów (np klasycznej, jazzu, akustyczne, wokal, etc.) wydaje mi osobi?cie interfejs SPDIF urz?dzenia ju? odpowiednie. Dla projektu, demonstracji i innych nie mog?em dotyczy pracuj?cych równie? w odniesieniu do cz??ci analogowej i przetwornika.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
Wyświetl wariacje tego produktu
Zoom U-44
(6)
Zoom U-44

USB audio interface for PC / Mac / iPad 2 mic / line inputs with high performance mic preamp, High-quality recording and playback with a resolution of up to 24 bits / 96 kHz, Compatible with...

Zoom U-24
(15)
Zoom U-24

USB Audio-Interface for PC/Mac/iPad 2 Mic/Line inputs with high-power microphone pre-amplifier, High-quality recording and playback with a resolution of up to 24 Bit/96 kHz, Approximately 4 hours...

Zoom U-22
(16)
Zoom U-22

USB Audio Interface For PC/Mac/iPad Mic / Line input with high-performance mic preamp, High-quality recording and playback with resolution up to 24 bit/96 kHz, About 5 hours operation with 2 AA...

Zawiera podatek VAT, nie zawiera kosztów wysyłki 20 €
darmowa wysyłka od 199 €

Cena w zł jest podana w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Poradniki online
Computer Based Studios
Computer Based Studios
This article will look at how to integrate a computer into different studio environments, and will highlight the issues of functionality and connectivity.
Recording E-Guitars
Recording E-Guitars
Our aim is to explain the basic process of recording the electric guitar!
Poradniki online
Computer Based Studios
Computer Based Studios
This article will look at how to integrate a computer into different studio environments, and will highlight the issues of functionality and connectivity.
Poradniki online
Recording E-Guitars
Recording E-Guitars
Our aim is to explain the basic process of recording the electric guitar!
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Native Instruments Maschine Mikro MK3 Electro Harmonix Triangle Big Muff Fuzz Presonus Faderport V2 Orange Crush 20 WHT Ltd. Edition Fender SQ Affinity Strat Pack HSS BSB Boss VE-500 Vocal Performer Roland TD-1DMK V-Drum Set Fun Generation SePar Hex LED RGBAW UV IR Fun Generation USB Mix 2 Airturn BT200S-2 Native Instruments Komplete 12 Fender SQ Affinity Strat Pack HSS CAR
(2)
polecane
Native Instruments Maschine Mikro MK3

Native Instruments Maschine Mic MK3Groove Production Studio contains USB Controller and Maschine Software;, 16 highly-sensitive back-lit pads with velocity and after-touch; Dual-Touch Smart Strip; Encoder; VST and Audio Unit Host;, built-in effects section; import of samples, REX2 files and MPC...

przejdź do produktu
239 €
(1)
polecane
Electro Harmonix Triangle Big Muff Fuzz

Effects Pedal Fuzz, Reissue of the original Version 1 Big Muffs from 1969, Creamy, violin-like sustain, Controls: Sustain, Volume, Tone, LED: Effect On / Off, Footswitch: Effect Bypass, Connections: input (6.3 mm jack), Output (6.3 mm jack), Power supply...

przejdź do produktu
99 €
polecane
Presonus Faderport V2

DAW Controller with USB 2.0 Port Touch-sensitive 100 mm motor fader (10-bit resolution, 1024 steps), Transport buttons with Start / Pause, Record, Stop, Forwards, Rewind, RTZ and Loop, Function keys, such as Bypass, Mute, Solo, Automation Touch / Write...

przejdź do produktu
198 €
polecane
Orange Crush 20 WHT Ltd. Edition

Solid State Amp Combo for Electric Guitar Limited special series, Power: 20 Watts (RMS), Equipment: 1x 8" Speaker, Warm sound and soft distortion from clean to overdrive, Controls: Dirty Volume, Switchable Overdrive, 3 Band EQ, Gain, Clean Volume, Connections:...

przejdź do produktu
143 €
polecane
Fender SQ Affinity Strat Pack HSS BSB

Electric GuitarSQ Affinity Strat Electric Guitar Body: Poplar, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel, 21 Medium jumbo frets, Nut width: 40,9 mm (1.61"), Scale: 648 mm (25.5"), Pickups: HSS humbucker (bridge) and 2 single coils, 6-Saddle Vintage-Style...

przejdź do produktu
305 €
polecane
Boss VE-500 Vocal Performer

Vocal Multi-Effects Stompbox Especially suitable for singing guitarists, Automatic adjustment of harmonies and pitch based on newly developed BOSS algorithms for gapless tracking and a natural sound, Extensive effect selection, specially adapted to vocals, Enhance section for the basic...

przejdź do produktu
411 €
(1)
polecane
Roland TD-1DMK V-Drum Set

E-Drum Set Entry-level model into the world of Roland V-Drums, TD-1 Drum module with 15 drum kits, 15 Songs, 10 Coaching functions, Metronome, 3.5mm Stereo Jack Mix In, 3.5 mm Stereo jack headphone and line output, USB for MIDI...

przejdź do produktu
715 €
polecane
Fun Generation SePar Hex LED RGBAW UV IR

6-in-1 LED Flat Par 5 Powerful Hexa-Colour LEDs in the colours red, green, blue, amber, white and ultraviolet, Very bright beam with compact dimensions, The flexible mounting options make it ideal for mobile DJs, entertainers and clubs, Rubber feet...

przejdź do produktu
68 €
polecane
Fun Generation USB Mix 2

Fun Generation USB Mix 2, 2 Channel DJ Mixer with USB Player and FX, 2 Stereo Ins (1x Phono/Line, 1x Line/USB), 1 Mic In (Jack), Headphone Out (6,3mm Stereo Jack), Master Out: RCA, weight 1,35 kg:, measurements: 207 x 206...

przejdź do produktu
48 €
(1)
polecane
Airturn BT200S-2

Airturn BT200S-2; wireless foot switch MIDI-Controller, Page turner, Media- and Light-Controller wit Bluetooth 4; send MIDI Commands, MIDI Notes, Parameter Changes and Keyboard Commands; Auto-Repeat; two programmable steel switches; seven modes; two pairing Methods: open pairing for up to 8...

przejdź do produktu
68 €
polecane
Native Instruments Komplete 12

Plugin Bundle Comprising software instruments and sample libraries from Native Instruments, Contains a total of 45 instruments and effects, such as shape, replica, strummed acoustic guitar, Una Corda, Discovery Series "India", Reactor 6 including Block, Kinetic Metal, Contact 6,...

przejdź do produktu
598 €
polecane
Fender SQ Affinity Strat Pack HSS CAR

Electric GuitarSQ Affinity Strat Electric Guitar Body: Poplar, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel, 21 Medium jumbo frets, Nut width: 40.9 mm (1.61"), Scale: 648 mm (25.5"), Pickups: HSS Humbucker (bridge) and 2 single coils, 6-Saddle Vintage-Style...

przejdź do produktu
275 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.