Zoom U-44

USB audio interface for PC / Mac / iPad

 • 2 mic / line inputs with high performance mic preamp
 • High-quality recording and playback with a resolution of up to 24 bits / 96 kHz
 • Compatible with replaceable zoom capsules via 10-pin connector
 • Standalone AD / DA conversion
 • Functions as a two-channel microphone preamplifier with analog and digital outputs
 • About 4 hours of operation with 2 AA alkaline batteries
 • Download license code for Ableton Live 9 Lite
 • Four inputs can be used simultaneously
 • Hi-Z guitar support (input 1)
 • Zero-latency monitoring
 • Two TRS jack outputs
 • Headphone output
 • MIDI I / O
 • SPDIF optical / coaxial input and output
 • Gain control knob for each input
 • + 48V phantom power for inputs 1 and 2
 • Accepts standard AA alkaline or NiMH batteries
 • For iPad use, the Apple iPad Camera Connection Kit or Lightning to USB Camera Adapter (sold separately) plus 2 AA batteries or optional AC adapter for power
 • USB cable included
 • Dimensions (W x D x H): 92 x 192 x 43 mm
 • Weight: 285 g

Dalsze informacje

Phantom power Yes
MIDI interface Yes
Max. sample rate (kHz) 96
Max. resolution in bit 24 bit
USB Bus-Powered Yes
Incl. power supply No

Tak wybrali inni klienci

Klienci, którzy oglądali ten artykuł kupili:

Zoom U-44
24% klientów kupiło dokładnie ten produkt
Zoom U-44
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
149 € Do koszyka
Steinberg UR22 MK2
14% klientów kupiło Steinberg UR22 MK2 138 €
Zoom U-24
8% klientów kupiło Zoom U-24 99 €
Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen
7% klientów kupiło Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen 133 €
Focusrite Scarlett 6i6 2nd Gen
6% klientów kupiło Focusrite Scarlett 6i6 2nd Gen 222 €
Najpopularniejsze Interfejsy USB 
4 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.5 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 3 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
wykończenie
właściwości
obsługa
dźwięk

Niestety wygaszacz dla cyfrowych

SoundKlang, 13.12.2017
Trudna decyzja: Je?eli wzgl?dna szybko?? w cenie, to zapewne bardzo dobre. Z drugiej strony, jak zmierzono przez (nie tylko, ale równie? subiektywna) s?ucha? ...

Dlatego najpierw d?ugo Program: Interfejs cyfrowy urz?dzenia zachowuje si? zgodnie z oczekiwaniami. SPDIF prosty w trybie pracy (USB) "Audio Interface" Wej?cie okablowania off / on. Za?adunek i pobieranie sygna?ów cyfrowych wymaga (!) W systemie Windows (Asio!) Instalacja sterowników, poniewa? jest akceptowane jako normalne przez rozwi?zanie Recording (ASIO kompatybilne!). Wi?c wida? rzeczywi?cie bardzo dobre. Tani cyfrowy interfejs dla notebook, tablet, etc. (Nie tylko, ale równie?), a nawet „rozumie?” wej?cie SPDIF w mojej konfiguracji i dwukrotnie cz?stotliwo?? próbkowania AES z konwersj? aukcja (za pomoc? pasywnego AES konwerter SPDIF). I tak, na Direct Monitoring umo?liwia monitorowanie sygna?u na wej?ciu cyfrowym - za sposób pracuj? wi?c niepotrzebne opó?nienia przedmiotem. Jedyne ograniczenia w tym trybie to:
1) Urz?dzenie synchronizacji (a wi?c tak?e jej SPDIF) zawsze zegara sygna?u na wej?ciu SPDIF, tj SPDIF urz?dzenia nie mo?e nast?pnie okre?li? zegara odniesienia.
2) Nie tylko zmiana trybu pracy, ale tak?e Umverkabeln (czyli przerwa) Wej?cie SPDIF mo?e wymaga? ponownego uruchomienia urz?dzenia. Prawdopodobnie równie? rozwi?zanie nagrywania nast?pnie wymaga? ponownego uruchomienia komputera w celu w??czenia „nowe” urz?dzenie dzia?a poprawnie.

Oprócz interfejsu cyfrowego, urz?dzenie jest ?adowany z innymi funkcjami, które mog? by? istotne w innych scenariuszy u?ytkowania i dlatego powinna by? oceniana:

Wzmacniacz s?uchawkowy nie jest z?y, nawet podczas d?ugotrwa?ego u?ytkowania. Brzmi to troch? ostre i dzia?a bezpo?rednio. W bezpo?rednim porównaniu, ale niektóre przód-ty? g??boko?? brakuje, a tak?e lewo-prawo jest mniej przestrzennie z tendencj? do samolotu.

Konwerter (wszystkie w podwójnej cz?stotliwo?ci próbkowania) równie? nie brzmi ?le. DA konwersja> kabel linia analogowa> AD jest ju? niesamowite bliska orygina?owi. Samo s?uchanie wyj?cia analogowego (Main Out) lub wej?cia analogowego by? (Wej?cie 1/2, zanim zysk 1/2) przy wy?szych poziomach sygna?u w ?wietle nasycenia. Wi?ksza przejrzysto??, by?y na ni?szych poziomach sygna?u i odpowiednio wy?szy zysk 2.1. Nawet z konwersji / AD DA znowu wydaj? si? by? „chrupi?ce” d?wi?k z lekkim utraty przestrzeni. Wszystko brzmi troch? dalej ni? w oryginale.

Podobne wra?enie na Mic / przedwzmacniacza. Przede wszystkim: Nawet w trybie zasilania bateryjnego zasilania phantom dla mikrofonu ze stosunkowo du?ym poborze mocy z?o?onych. Michael Jackson „Working Day and Night” realizowany jest przyjemne, nic nie wydaje si? by? brakuje, Sala jest dobrze s?yszalny na zewn?trz w tle gra na szk?o / perkusyjnych. Nie tak z dedykowany przedwzmacniacz mikrofonowy lini? wyj?cia do wej?cia 1, a tym samym tak?e o konwersja AD urz?dzenia jest: Hall jest szczegó?owy, ale nak?ada si? mniej, wszystko wydaje si? bardziej ?ywy i przy bardzo szybkiej perkusji szk?a s? wykrywane poszczególne ataki. W porównaniu tym przedwzmacniaczem mikrofonowym / urz?dzenia nie ?le brzmi?ce wyników, jak zwykle pobyt troch? enigmatyczna dostarczy?. W te?cie z zewn?trznego mikrofonu dedykowanego przedwzmacniacza jest bardziej przejrzysty d?wi?k powsta?y dzi?ki mniejszym poziomie wej?ciowym linii i wy?szej Gain1 urz?dzenia.

U?ywa? jako konwerter samodzielny DA (np na pods?uchiwanie): w bezpo?rednim porównaniu, urz?dzenie dostarczane mniej basu i troch? mniej szczegó?ów ni? DA elektroniki u?ytkowej z Dalekiego Wschodu do 0,2-krotno?ci ceny. Profesjonalne audio DA wybrze?a USA wschodnim do oko?o 3,5 razy cena dostarcza znacznie bardziej okre?lonych, bardziej przewiewne bas, bardziej zdefiniowane wysoko?ci (np basen), a przede wszystkim zmys?u s?uchu ni? mo?na by?oby bardziej „w pokoju” i mniej „przed p?ótno ".

Tak: Cz??? analogowa w tym konwersja z / na cyfrowy jest bardziej ni? u?yteczne. Ale to jest zagubiony w ka?dej przestrzeni scenicznej i naturalno?ci. Mimo to, to brzmi jak dobry (czyli nie jest ?le), ?e szybko si? do tego przyzwyczai?, a nast?pnie nie zauwa?y?. Prawdopodobnie jest to zakres cen, bior?c pod uwag? u?yteczno?? jako interfejs USB, a wybór zasilacza (na przyk?ad równie? USB zewn?trznego lub wewn?trznego akumulatora lub baterii). Dla wysokich standardów (np klasycznej, jazzu, akustyczne, wokal, etc.) wydaje mi osobi?cie interfejs SPDIF urz?dzenia ju? odpowiednie. Dla projektu, demonstracji i innych nie mog?em dotyczy pracuj?cych równie? w odniesieniu do cz??ci analogowej i przetwornika.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
wykończenie
właściwości
obsługa
dźwięk

Wiele funkcji, g nstiger cena

Johannes833, 07.02.2017
Szuka?em w interfejs USB do importowania gitar? elektryczn? do ró?nych ?cie?ek Backing-. W przypadku wyj?cia cyfrowe s? dost?pne, na przyk?ad, w moim starym Multitracker (optycznego) lub na moim Multieffektgerät (koncentryczne), chc? u?y?, aby utrzyma? liczb? konwersji AD / DA tak niskie, jak to mo?liwe. Chc? równie?, aby móc importowa? w stereo w celu wykorzystania mo?liwo?ci d?wi?ku z cyfrowych multi-efekt mo?e. Porównanie produktów Interfejsy USB Thomann znalezione w przedziale cenowym oko?o 200, -¤ ?e tylko U-44 wyposa?one w optyczne i koaksjalne wej?cia i wyj?cia, w przeciwnym razie wydaje si? technicznie zawodników równa mnie.
Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego i ledwie sprawny, nie zas?uguje na cen? projektanta, ale jest do u?ytku domowego prawdopodobnie wystarczaj?co stabilne. Niestety, nie mo?na wkr?ci?, wi?c prawdopodobnie zosta? z?omowany je?li ma wad?, co? jest nie do utrzymania biznesu. Dla mnie, aby przej?? po??czenia i funkcjonowanie wy?ej w porz?dku, "Studio" sk?adaj?cy si? z interfejsem i notebooków, pozostaje mobilny i nie sta?a z?batk?. Pokr?t?o wzmocnienia znajd? troch? zbyt ma?e, malutkie numery na nim ledwie mo?na zauwa?y?, ?e troch? ?wiat?a, które ?wieci? na czerwono, gdy wyst?pi przeci??enie, s? równie? bardzo ma?e. Wi?c trzeba si? zapisu cyfrowego, w przeciwie?stwie do ta?m, ale nie auszusteuern do granic mo?liwo?ci, mog? z tym ?y?. U-44 jest dla podcastów itp rozbudowy, co zrobi? (jeszcze) nie potrzeba. Po kilku dniach testowania U-44 w Audacity i Reaper jako oprogramowanie nagrywania-mog? powiedzie?, ?e wszystko dzia?a jak nale?y, ?adnych dziwnych odg?osów, opó?nienia ju? nie us?yszy po pobra?em sterowniki ASIO i do odbierania i Zagraj kart? d?wi?kow? U-44 u?ycia. Prace USB zasilany, w przeciwnym razie trzeba U-44- przeciwie?stwie do Mitbewerbern- mo?liwo?? dla akumulatora i sieci elektrycznej. Wyj?cie s?uchawkowe zapewnia wystarczaj?c? g?o?no?? za pomoc? zasilacza USB. Pocz?tkowe problemy z instalacj? oprogramowania, uda?o mi si? wyja?ni? z Jana od Thomann- Hotline, który poradzi? mi, kompetentny i przyjazny.
Wnioski:
- Ma?e wady przetwarzania i prze?adunku,
- Nie ?atwo naprawi?,
+ Bardzo dobra jako??,
+ Czy to, co powinien,
+ Jest tani.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
Wyświetl wariacje tego produktu
Zoom U-44
(4)
Zoom U-44

USB audio interface for PC / Mac / iPad 2 mic / line inputs with high performance mic preamp, High-quality recording and playback with a resolution of up to 24 bits / 96 kHz, Compatible with...

Zoom U-22
(6)
Zoom U-22

USB Audio Interface For PC/Mac/iPad Mic / Line input with high-performance mic preamp, High-quality recording and playback with resolution up to 24 bit/96 kHz, About 5 hours operation with 2 AA...

Zoom U-24
(8)
Zoom U-24

USB Audio-Interface for PC/Mac/iPad 2 Mic/Line inputs with high-power microphone pre-amplifier, High-quality recording and playback with a resolution of up to 24 Bit/96 kHz, Approximately 4 hours...

Dostępny B-Stock od 139 €
Zawiera podatek VAT, nie zawiera kosztów wysyłki 20 €
darmowa wysyłka od 199 €

Faktura w walucie euro

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Poradniki online
Computer Based Studios
Computer Based Studios
This article will look at how to integrate a computer into different studio environments, and will highlight the issues of functionality and connectivity.
Poradniki online
Recording E-Guitars
Recording E-Guitars
Our aim is to explain the basic process of recording the electric guitar!
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Teenage Engineering PO-33 K.O. Zoom H1n Presonus Faderport 16 Harley Benton PowerPlant ISO-2 Pro RCF EVOX J8 Bose S1 Pro Battery Pack Beyerdynamic DT-880 Pro Black Edition Marshall DSL5CR Aguilar SL112 Ivory Teenage Engineering PO-35 speak LD Systems Maui 5 Go Harley Benton PowerPlant ISO-1 Pro
(1)
polecane
Teenage Engineering PO-33 K.O.

Teenage Engineering PO-33 K.O., Micro-Sampler; Built-in Mic; 40 sec. sampling time; 8 Melody-Sample-Slots; 8 Drum-Slots; 16-Step Sequenzer; 16 Patterns; 16 Effects; parameter locks; Built-in speaker; 3.5mm audio I/O; Jam sync; Animated LCD display; Folding stand; Break away lock tab; Clock...

przejdź do produktu
98 €
(1)
polecane
Zoom H1n

MP3 / Wave Handy Recorder Genuine XY microphone configuration, 24-bit / 96kHz linear PCM, Built-in monitor speaker, Rubbersied surface, Input: 3.5 mm stereo jack for line signals and plug-in powered microphones, Automatic and manual recording level, Low-cut filter, Timestamp...

przejdź do produktu
119 €
polecane
Presonus Faderport 16

16-Channel DAW Production Controller 16 Professional, touch-sensitive 100 mm motor faders (Dual-Servo Drive Belt), High fader resolution: 10 Bits/1,024 steps, 85 Background and status illuminated buttons, 104 Controllable functions, 16 High-resolution LC displays as digital labeling fields, Timecode and...

przejdź do produktu
990 €
polecane
Harley Benton PowerPlant ISO-2 Pro

Multi-power adapter for effect pedals 8 isolated, filtered and short-circuit protected outputs eliminate noise and hum, High amperage for modern digital effects, LED monitoring at each output, Power supply with a 12V @ 2A DC power adapter (included), Output...

przejdź do produktu
68 €
(1)
polecane
RCF EVOX J8

RCF EVOX J8, active 2-way-Array-PA-system containing: 8 x 2" Fullrange Speaker, 12" Bassreflex-Subwoofer, 2.5" v.c., 1400 Watt/Peak, 128 dB max SPL, 40 to 20000 Hz, DSP processing, Jack/XLR input, Soft limiter, incl. distance pole and cable, weight: 23,8 Kg, optinonal...

przejdź do produktu
990 €
(1)
polecane
Bose S1 Pro Battery Pack

Bose S1 Pro Battery Pack, rechargeable lithium-ion battery for Bose S1 Pro, up to 6 hours charge time, with Quick Charge feature, easy to Install into the dedicated compartment on your S1 Pro for secure and reliable use

przejdź do produktu
144 €
polecane
Beyerdynamic DT-880 Pro Black Edition

High-End Studio Headphones Dynamic, Half open, Circumaural, Frequency range: 5 to 35,000 Hz, Nominal impedance: 250 ohms, Sound pressure: 96 db, With 3 m spiral cable with 3.5 mm jack, Weight: 390 g with cable, 307 g without cable,...

przejdź do produktu
179 €
polecane
Marshall DSL5CR

Full tube combo amp for electric guitar Reissue series - authentic DSL sound, Power: Low power circuit from 5 W to 1 W, 2 footswitchable channels with classic gain and ultra gain, Equipment: 10" Celestion Ten-30 loudspeaker, Preamp tubes:...

przejdź do produktu
485 €
polecane
Aguilar SL112 Ivory

Bass cabinet Super Light, Equipped with: 1 x 12" neodymium speakers, Rated power: 250 watts @ 8 ohms, Dimensions (H x W x D): 377.80 x 482.60 x 457 mm, Weight: 11.4 kg

przejdź do produktu
698 €
(2)
polecane
Teenage Engineering PO-35 speak

Teenage Engineering PO-35 speak, Vocal Synthesizer/Sampler; Built-in Mic; 120 sec. sampling time; 16-Step Sequenzer; 16 Patterns; parameter locks; Built-in speaker; 3.5mm audio I/O; Jam sync; Animated LCD display; Folding stand; Break away lock tab; Clock + alarm clock; Battery powered...

przejdź do produktu
98 €
polecane
LD Systems Maui 5 Go

Rechargeable Battery Powered Compact Plug And Play Column System For monitoring and PA sound reinforcement, Discreet appearance for inconspicuous applications, Up to 6 hours of battery operation at 100% playback power and 10 hours at 50% playback power, Integrated...

przejdź do produktu
739 €
polecane
Harley Benton PowerPlant ISO-1 Pro

Multi-power adapter for effect pedals 8 isolated, filtered & short-circuit protected outputs eliminate noise and hum, High amperage for modern digital effects, LED monitoring at each output, Power supply with a 12V @ 2A DC power adapter (included), Output...

przejdź do produktu
48 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.