• Schowek
 • pl
  Sklep Select Store
  Wszystkie kraje All Countries
 • 0

the box pro Achat 112/115 Power Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

Dalsze informacje

ABS-Plastic Housing No
Incl. Powermixer No
Incl. Power Amplifier No
Incl. Cable Yes
Incl. Stand Yes
Tweeter, 1" and Larger Yes
Midrange Driver 1x 12"
Woofer (Subwoofer) 1x 15"
16 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.8 / 5.0
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 16 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie

Dobre mu d?wi?kowe nie s? drogie!

Achim aus J., 16.04.2012

Zu den "Achat 115 Sub 15" Subwoofern" gibt es nicht mehr viel zu schreiben. Ich schließe mich hier den vielen positiven Urteilen und Aussagen an. Da gibt es nichts, aber auch gar nichts zu beanstanden.

Abschließend kann ich nur feststellen, dass Thomann mit diesem Bundle ein richtig guter Wurf gelungen ist. Dieses System spielt so manchen Mitkonkurrenten in Grund und Boden und liefert dabei einen Klang und eine Leistung, die man sonst nur von höherpreisigen "Markenhersteller" erwartet. Deshalb bloß nicht von "Nörglern" ;-) beeinflussen lassen, sondern sich selbst einen persönlichen Höreindruck verschaffen. Die Entscheidung wird dann ganz schnell zu Gunsten dieser Boxen ausfallen. Guter Klang muss nicht immer teuer sein!" data-mt-lang="pl-x-mtfrom-de" data-translated="Wi?c mog? znale?? "112/115 Moc Bundle pole pro Achat" z najlepszym b?dzie ?adnych powa?nych uchybieniach w zakresie. Wszystkie "whiners" ;-) Pragn? raz jeszcze przypomnie?, ?e jest to do?? tanie g?o?niki, które zapewniaj? dobr? wydajno?? cholernie dla jego ceny. Wyko?czenie jest bez zarzutu, a d?wi?k znacznie lepiej ni? cena sugeruje. Uruchomi? ten system aktywnie rozdzielone. <br><br> D?wi?k i g?os "Achat 112 M" Czuj? si?, w przeciwie?stwie do wypowiedzi niektórych u?ytkowników subiektywnie uda?o. Jak powiedzia?em, prawdziwy obiektywizm nigdy. Oraz czystych odczyty powinny w praktyce nie mo?e by? jedynym punktem odniesienia. <br><br> W "Achat 112 M" akustycznego, zgodnie z w?asnego do?wiadczenia, nie tylko dobrze wygl?da?, ale równie? mog? odgrywa? bardzo g?o?no. S? one na tyle silne, ?e na stronie tak?e 2 sztuki "Achat 115 Sub" mo?e by? subwoofer ". Zakup dwóch dodatkowych subwooferów, po tym beidruckenden poj?cia wi?c ju? zaplanowane. <br><br> W "Achat 115 Sub 15" subwoofer "nie ma zbyt wiele do napisania. ??cz? si? tutaj wiele pozytywnych ocen i wypowiedzi na temat. Nie ma nic, absolutnie nic do zarzucenia. <br><br> Wreszcie, mog? jedynie stwierdzi?, ?e Thomann uda?o si? z tego pakietu to naprawd? dobry rzut. System ten odgrywa zatem kilka innych zawodników g??b ziemi, zapewniaj?c jednocze?nie d?wi?k i moc, która normalnie oczekiwa? jedynie od dro?szych "marek". Dlatego nie daj si? ow?adn?? "whiners" ;-), ale tworz? w?asne wra?enia s?uchowe osobowych. Decyzja jest wtedy bardzo szybko okaza? si? na rzecz tych polach. Dobry d?wi?k nie musz? zawsze by? drogie!" > Wi?c mog? znale?? "112/115 Moc Bundle pole pro Achat" z najlepszym b?dzie ?adnych powa?nych uchybieniach w zakresie. Wszystkie "whiners" ;-) Pragn? raz jeszcze przypomnie?, ?e jest to do?? tanie g?o?niki, które zapewniaj? dobr? wydajno?? cholernie dla jego ceny. Wyko?czenie jest bez zarzutu, a d?wi?k znacznie lepiej ni? cena sugeruje. Uruchomi? ten system aktywnie rozdzielone.

D?wi?k i g?os "Achat 112 M" Czuj? si?, w przeciwie?stwie do wypowiedzi niektórych u?ytkowników subiektywnie uda?o. Jak powiedzia?em, prawdziwy obiektywizm nigdy. Oraz czystych odczyty powinny w praktyce nie mo?e by? jedynym punktem odniesienia.

W "Achat 112 M" akustycznego, zgodnie z w?asnego do?wiadczenia, nie tylko dobrze wygl?da?, ale równie? mog? odgrywa? bardzo g?o?no. S? one na tyle silne, ?e na stronie tak?e 2 sztuki "Achat 115 Sub" mo?e by? subwoofer ". Zakup dwóch dodatkowych subwooferów, po tym beidruckenden poj?cia wi?c ju? zaplanowane.

W "Achat 115 Sub 15" subwoofer "nie ma zbyt wiele do napisania. ??cz? si? tutaj wiele pozytywnych ocen i wypowiedzi na temat. Nie ma nic, absolutnie nic do zarzucenia.

Wreszcie, mog? jedynie stwierdzi?, ?e Thomann uda?o si? z tego pakietu to naprawd? dobry rzut. System ten odgrywa zatem kilka innych zawodników g??b ziemi, zapewniaj?c jednocze?nie d?wi?k i moc, która normalnie oczekiwa? jedynie od dro?szych "marek". Dlatego nie daj si? ow?adn?? "whiners" ;-), ale tworz? w?asne wra?enia s?uchowe osobowych. Decyzja jest wtedy bardzo szybko okaza? si? na rzecz tych polach. Dobry d?wi?k nie musz? zawsze by? drogie!
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie
montaż

Satter wzd?u?ne bez R ckenleiden! Pozostaje zadowolony u?miech na obu policzkach!

Johnsen, 01.03.2011
Aby rozwin?? moj? PA szuka?em par? subwooferów.

***** Aktualizacja 2 ***** 12.2012

Mam moje wzmacniacze TSA wymieniane teraz przez 2 Behringer iNUKE 6000DSP. Tak gor?co!
T?uszcz d?wi?ku, wzmacniacze maj? subwoofera Super przyczepno??. Prawid?owe bas ko?ci suche. Przez jednostk? DSP mog? wys?a? moje EQ jak moja aktywna zwrotnica emerytur?.
Jed? teraz przez amping. Wysoce zalecana. Równie? praktyka zespó? z 4 DB Arene 18 os i 2 HK LP24 nie dosta? etapy wyj?ciowe z reszt?.
W tym celu, fani wia? jak cholera i ryczy halt obenrum co?.
Ale je?li po przybyciu na obj?to?? Party ?e sw?dzi eh ju? nie.
A moi Achats zosta?y ponownie zainstalowane prawid?owo.
Je?li wszystko jest ustawione prawid?owo nuci niczym wi?cej, co nie powinno.

***** ***** Aktualizacja 4/2011

Ze wzgl?du na aktualn? cen? Kung w polu Pro Series, mam nast?pne dwa ju? wyznaczy? mnie. Mówi? tylko klub d?wi?k!
*****
Poniewa? jest zaskakuj?co ma?o informacji na temat tego sub w sieci, dotychczasowe opinie by?y coraz bardziej pozytywne narz?dzie podejmowania decyzji dla mnie. Dlatego tutaj równie? ode mnie Ausfühlicher raport!

Ale od pocz?tku: Hojny pakowane s? moje nowe quitter przede mn?. Unboxing - formowane pianki otacza foliowane Subs si? i chroni je maksimum. Bardzo dobry!
Bardzo krótki Angielska „instrukcje” z ró?nych Du Du powiedze? jest wraz z danymi technicznymi. Brak w j?zyku niemieckim lub nawet raz w odpowiedzi cz?stotliwo?ciowej polu - który daje odliczenia Thomann ...

Pojawi si? okno do jako?ci wykonania i wyprowadza bogaty obraz. Szczególnie chcia?bym mie? 2 go kupi? i mie? test, nawet „pi?trowych” dwóch nad sob?. W tym przypadku, ?e wg??bienia na stopy górnych Subs nast?pnie „rumble” zauwa?alne. I b?dzie, gdy nadejdzie czas czysty z filcu w rynnach.
Uchwyty s? super. Sub mo?e by? mimo 30 kg oraz sam ruch. U?ywam pok?adzie wa?ek, ?e b?d? przyniesie ?adnych ról w odpowiednich oku?. (Storage Warunkowo).

O dwóch istniej?cych gwint 20mm mog? przykr?ci? odpowiednie pr?ty dystansowe w woofera. Dlaczego 2 mog? si? zastanawia? ... Có? - Mog? ewentualnie Maksymalna projekt do absorbowania strat w linii opó?niaj?cej wierzcho?ków. Prima pomy?la?a. Moje dwie kanapki s? obs?ugiwane przez 2200th TSA

W przeciwie?stwie do zalecanej TA 2400 Thomann. Maj? siebie, ale problem przestrze? w g??bi stojaka i ansteuere moja inwestycja aktywny (Behringer CX3400) wydaje waga 10,5 kg schy?kow? równie? bardzo przychylny! (TA 2400-23 kg).

Dla moich szczytach 1400 jest TSA do stojaka. Ale teraz do badania s?uchu :-))

Po okablowanie itd. Mam bas oko?o 10 godzin. Mo?e „rozgrza?”. Mimo ?e ma tak sw?dzenie w palcach !!!! Nast?pnego dnia ostro?ny przes?uchanie. Na prze??czniku, po ustawieniu cz?stotliwo?ci rozgraniczaj?cej oko?o 120 Hz. Szefowie 12 „Tak, a nast?pnie -.! Potem wzesz?o s?o?ce po??dany u?miech w??czona i d?wi?k jest nasycony wyci?ni?ty do pokoju!
Suchy - druk - okr?g?y - Handy! Podobnie jak przedstawi?em do mnie. Jestem wstrz??ni?ty.

Najbardziej zró?nicowane utwory przepuszcza. Dancefloor, House, Pop, Rock, top 40, przetestowa? CD i oczywi?cie mój ukochany Nikita I przez ponad 20 lat jako hernehme testem referencyjnym i wiem dok?adnie, jak to musi brzmie? jak! Sprawdzian ?piewaj?co cia?a zespo?u Thomann !!!!! Niniejszym dokonaniu znowu szcz??liwy jeden rok klienci Langen.

Test wydajno?ci jest jeszcze przed nami i b?d? zrewidowa? t? opini? odpowiednio. Mam nadziej?, ?e mo?e pomóc w jedn? lub drug? z mojej recenzji.

*** Aktualizacja *** 2-2013

Tymczasem min??o ju? troch? czasu, a nap?d zast?piono 2 Behringer INuke za 6000 DSP. (1 x. 2 - 4 w zale?no?ci od po?o?enia Subs 1 x 2 EV ELX 112) g?ówki
Leistungstechnisch gdy subs ponownie wzros?y. Bas obecnie pracuje wi?cej w „lejce” i gra? czyste. ?atwo przysz?o jasne z wykonywaniem Inukes. Po tym wszystkim, itp partii tylko optyka ?adowanie / transportowanie poniós?. Technicznie stoj? Super!
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
1 435 € 6 128,93 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Faktura w walucie euro

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
PA
Tel: +49-9546-9223-35
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Choosing a PA System
Choosing a PA System
Whether you're a fan, a promoter or a performer, the refined craft of live sound is vitally important.
 
 
 
 
 
Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Elektron Digitakt Millenium ST-95 tc electronic Flashback 2 Delay Vox Adio Air GT Harley Benton CST-24T Ocean Flame Vox AC2 Rhythm Bass Denon DN-300C MKII ADJ Pro Event Table Novation Circuit Mono Station Rockboard LT XL Power Bank Mooer Red Truck Harley Benton HB-40B 2017
(4)
polecane
Elektron Digitakt

Digital Drum Machine 8 Internal audio tracks, 8 Dedicated MIDI tracks, 1 Multimode filter per audio track, 1 Assignable LFO per track, Delay and Reverb send effects, Built-in sequencer, Support for sampling, OLED display, 64 MB Sample memory, 1...

przejdź do produktu
722 €
(1)
polecane
Millenium ST-95

Standing Aid Ideal for keyboardists, guitarists and DJs, Seat height, backrest and footrests individually adjustable, Seat upholstery and backrest with cover, Seat height adjustable from 545 - 965 mm, Padded seat, Weight: 6 kg, Material: Steel, Colour: Black, Suitable...

przejdź do produktu
77 €
polecane
tc electronic Flashback 2 Delay

Effect Pedal for Electric Guitar Delay, The new TC MASH technology turns the foot switch into a pressure sensitive expression controller, New Ethereal Delay algorithm, For mono use, the stereo input can be used as a Tap Tempo input...

przejdź do produktu
185 €
(5)
polecane
Vox Adio Air GT

Modelling Electric Guitar Combo Power: 50 W, Equipped with: 2x 3"speakers for a wide stereo sound, Bluetooth allows wireless playback of music and remote control via app, VET Modelling technology for authentic amp sounds, Up to 23 amplifier models,...

przejdź do produktu
299 €
polecane
Harley Benton CST-24T Ocean Flame

Electric Guitar Deluxe series, Body: Mahogany, Top: Flamed maple, Set-in neck: Mahogany, Fretboard: Roseacer, 24 frets, Pearloid Dot fretboard inlays, Scale: 635 mm, Nut width: 42 mm, Pickups: 2 Wilkinson WHHB Alnico Open humbuckers, 1 Volume control, 1 Tone...

przejdź do produktu
219 €
polecane
Vox AC2 Rhythm Bass

Vox AC2 Rhythm Bass, Basscombo, 2x3" Speaker, 2 Watt, 5 effects, 3 selectable sounds normal flat and scoop, inputs for bassguitar and aux in, headphone output, 81 rhythm patterns, tempo 40-240 BPM, power supply via 6 AA batteries (alkaline or...

przejdź do produktu
69 €
polecane
Denon DN-300C MKII

Denon DN-300C MK II, CD/USB Player, Slot-In CD - Drive, USB Audio Player, USB plays MP3 audio file formats, 3,5 mm Jack Input, Display, symmetric XLR Output, stereo RCA Output, adjustable speed ±15%, Random, Repeat and Power-on-Play, IR Remote, 10-key...

przejdź do produktu
235 €
polecane
ADJ Pro Event Table

ADJ Pro Event Table, Compact and collapsible, Lightweight, around 18 kg, Functional and professional looking, table height: 880mm, dimensions table 1200x580mm; Dimensions (LxWxH): 50” x 24” x 45.5” / 1270 x 610 x 1155 mm, Dimensions for own Logo (WxH):...

przejdź do produktu
322 €
polecane
Novation Circuit Mono Station

Paraphonic Analogue Synthesizer 2 Oscillators with individual control of sync and tuning parameters, Filter can be used as high, low or bandpass filters with 12 or 24 dB, Three distortion modes, Monophone and paraphone modes with individual glide control,...

przejdź do produktu
515 €
polecane
Rockboard LT XL Power Bank

Mobile power supply for effects pedals 3 High-capacity lithium-ion batteries, Battery capacity: 6600 mAh, Can still be used during a recharge, Can also be used for charging smartphones and other USB devices, On / Off switch, 2x 2.1 x...

przejdź do produktu
48 €
(3)
polecane
Mooer Red Truck

Multi Effect Device for Electric Guitar 8 Effects in one housing: Boost, overdrive, distortion, tremolo, phaser, chorus/ flanger, delay, reverb, No menus, but controls for each parameter, Built-in tuner, Various routing options, Integrated speaker simulation, Separate footswitches for drive,...

przejdź do produktu
245 €
polecane
Harley Benton HB-40B 2017

Harley Benton HB-40B 2017, compact electric bass combo amplifier, 40 watt, 10" custom voiced speaker, TEC tube-emulating circuit, instrument input, gain control, integrated compressor with LED indicator, 3-band equalizer (bass, parametric middle, treble), volume control, headphone output, aux-input for play-along...

przejdź do produktu
97 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.