Stairville CLB5 RGB WW Compact LED Bar 5

LED Bar

 • The ideal combination of warm white and coloured stage lighting
 • Can illuminate in parallel the stage in white and the dance floor in colour
 • Ready wired for quick assembly and disassembly
 • Pre-programmed shows with one or two permanent white spotlights
 • Homogeneous colour mixing
 • Silent operation by convection cooling
 • Headlights can be individually controlled via DMX
 • Three M10 threads on the top
 • Includes sturdy transport bag for the bar
 • Matching wireless footswitch: Article Nr. 370552, wired version: Article Nr. 279058 (both footswitches not included)
 • Suitable infrared remote control: Article Nr. 354223 (not included)

Technical specifications:

 • 4 LED spots each with 7 pieces 4 Watt RGB WW 4-in-1 LED
 • Control: DMX 512 (4/8/16/18/20 channels), automatic mode, music control, 38 internal programs, master / slave (also by footswitch)
 • LED display with four buttons
 • Beam angle per headlight: approx. 40 °
 • 35 mm Mount for tripod
 • DMX input and output: XLR 3-pin
 • Power input and output: IEC
 • Additional IEC output
 • Max. Current consumption: approx. 110 W
 • Power supply: AC 100-240 V / 50-60 Hz
 • Dimensions Bar (W x H x D): 682 x 238 x 65 mm
 • Dimensions bag (W x H x D): 780 x 295 x 120 mm
 • Weight: 5.5 kg

Dalsze informacje

Spotlight included Yes
DJ-Effect included No
LED-Bar included No
Controller included Remote
Stand included No
Case/Bag included Yes

Tak wybrali inni klienci

Klienci, którzy oglądali ten artykuł kupili:

Stairville CLB5 RGB WW Compact LED Bar 5
47% klientów kupiło dokładnie ten produkt
Stairville CLB5 RGB WW Compact LED Bar 5
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
279 € Do koszyka
Stairville CLB4 RGB Compact LED Bar 4
14% klientów kupiło Stairville CLB4 RGB Compact LED Bar 4 198 €
Stairville Stage TRI LED Bundle Complete
8% klientów kupiło Stairville Stage TRI LED Bundle Complete 249 €
Stairville CLB8 RGBW Compact LED Bar 8
7% klientów kupiło Stairville CLB8 RGBW Compact LED Bar 8 379 €
Stairville CLB5 RGBW Compact LED Bar 5
5% klientów kupiło Stairville CLB5 RGBW Compact LED Bar 5 279 €
Najpopularniejsze Zestawy LED 
16 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.9 / 5.0
 • właściwości
 • jasność
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 10 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
jasność
wykończenie
Pozytywna niespodzianka
CLB5 Nutzer, 08.03.2018
Mia?em ju? dwa modele marki domu innego g?ównego dealera do szczegó?owego testu, po wersji RGB, a nast?pnie? Big? z RGBWAUV. Oba odes?a?em, ten ma?y, poniewa? praktycznie nie u?ywali go z powodu ca?kowicie bezsensownego ob?o?enia DMX (bo nie przyciemni?), wielkiego, poniewa? DIMM PWM przygas? tak g?o?no, ?e by? on równie? bezu?yteczny do moich celów? w przeciwie?stwie do pe?nych tre?ci, ?e ten model nadaje si? równie? do sytuacji wra?liwych akustycznie.
W mi?dzyczasie troch? zm?czony natkn??em si? na CLB5 RGBWW i pomy?la?em? Spróbuj ponownie z inn? firm?? I to by?o dobre.

Przede wszystkim zauwa?alne jest, ?e pasek Stairville jest wyra?nie (!) Bardziej zwarty. To nie wygl?da tak imponuj?co, ale ma dwie du?e zalety. Z jednej strony, soczewki poszczególnych Pars s? znacznie bli?ej siebie, co przek?ada si? na zauwa?alnie mniej fasetkowy, a z drugiej strony, bary Stairville przejmuj? trzeci? (!) Truckspace w porównaniu do soczewek du?ego. Z ekonomicznego punktu widzenia mamy ju? pierwsz? naprawd? du?? zalet?.

Je?li chodzi o jako?? wykonania, to jeste?cie w Stairville równie? bardzo daleko, chocia? wy?wietlacz jest troch? sparta?ski, ale poza tym ?atwo mo?na wej?? na poziom du?ego (i znacznie dro?szego) paska konkurencji. Ogólnie rzecz bior?c, Stairville robi jeszcze wi?ksze wra?enie. Ca?e etui jest wykonane z metalu i wygl?da tak, jakby? móg? cieszy? si? nim przez d?ugi czas. Po??czenia zasilania za pomoc? Powercona by?yby przyjemne, ale przy takich 4-barach mo?na sobie poradzi? bez wzgl?dnie dobrze, a na ko?cu mo?e by? w nag?ym wypadku, kabel zimnego urz?dzenia jest zasadniczo niezawodny aufrreiben ni? trasa Powercon. Wszystko ma dwie strony.

Ró?ne ma?e rzeczy, które spowodowa?y wiele rozczarowa? w konkurencji, s? równie? tutaj. Po pierwsze za??czyli?my rozs?dny, 5-metrowy kabel zasilaj?cy. Dzi?kuj?! Z drugiej strony kable po??czeniowe poszczególnych opraw s? bardzo d?ugie, dzi?ki czemu oprawy mo?na obraca? wokó? w?asnej osi, a nast?pnie nieco dalej. Tak mo?e dwa paski, które dzia?aj? na tym samym adresie DMX, ale naprzeciw siebie, po prostu pasek? Mirror ?.
Takie ma?e rzeczy s? naprawd? ?wietne. Ponadto istniej? regulowane krzywe ?ciemniacza, których nie mo?na znale?? w konkurencji.

?ciemnianie odbywa si? równie? za pomoc? PWM, jest bardziej mi?kki ni? w klasie chleba i mas?a i dzia?a prawie bezg?o?nie. Przy cz??ciowym obci??eniu jest bardzo cicho? Fiepen? us?ysze?, ale powinno to by? nies?yszalne, gdy tylko w pokoju jest tylko 10 osób. W porz?dku.
Moc ?wiat?a jest tak dobra, jak mo?e by? z diodami LED o mocy 1 W, nie ma na co narzeka?. Kolory s? bardzo pe?ne i bardzo dobrze si? mieszaj?. Zgodnie z oczekiwaniami, LED WW subiektywnie okazuje si? nieco s?abszy, poniewa?? Kolor? oczywi?cie stosunkowo ma?o?
Niemniej jednak wersja z WW LED jest po prostu ?wietna, poniewa? kana? WW pozwala na zupe?nie nowe mieszaniny kolorów, z których wszystkie s? cieplejsze ni? zwyk?y pasek RGBW. Powiedzia?bym nawet, ?e to rozwi?zanie jest o wiele bardziej u?yteczne ni? konfiguracja RGBA. Ponadto kana? WW oczywi?cie urzeka niezwyk?ym dla LED Pars? Pure? ?wiat?o. Tutaj po prostu nie jest mieszany, zatem czytelno?? tekstu lub notatek jest o wiele lepsza ni? mieszane kolory.

A? Zimny bia?y? rzeczywi?cie masz dost?pn? mieszank? RGB. Jest tak wiele mo?liwo?ci otwartych, dzi?ki czemu mo?na np. Tworzy? zarówno ciep?o, jak i ch?odniejsze pastele.

Dodaj fajn? biel z kana?em WW, otrzymasz ?adny "bia?y dzien bia?y" i mo?esz o?wietli? mniejszy stopie? ju? bardzo schludny i pozwoli? Arrisowi na mniejszych koncertach czasami w domu.

Oczywi?cie nie b?dziesz w stanie zast?pi? dojrza?ych soczewek schodkowych LED tym paskiem, ale dzi?ki dwóm z tych barów mo?esz z ?atwo?ci? gra? na scenie kabaretowej, a jednocze?nie mo?esz uzyska? podstawow? jasno??. Programy d?wi?kowe, które s? stosunkowo u?yteczne, cz??ciowo maj? równie? jedno lub dwa ?wiat?a na statycznej WW, jak kto? naprawd? pomy?la?. Równie? jako czysty "reflektor"? sprawiaj?, ?e s?upki maj? stosunkowo dobr? figur?.
Warto wspomnie? tak?e o zdalnym sterowaniu, którego przydatno?? równie? si? nie udaje, a kolory s? bezpo?rednio wybierane i przyciemniane.
Na koniec wspomniano o przyk?adowym adresowaniu DMX, które otwiera wiele mo?liwo?ci i jest naprawd? praktyczne. Tylko jeden tryb bez cz?sto przestarza?ego? Master Dimmer? T?skni?, to by?by ?wietny dodatek i u?atwi?oby prac? z nowoczesnymi kontrolerami, które pracuj? z generatorami kszta?tu. Mo?na wi?c tworzy? pojedyncze ?wiat?a, tak jak oddzielne urz?dzenia.
W przeciwnym razie zg?oszenie nie b?dzie negatywne. By?oby po??dane, gdyby ustawiono monta? za pomoc? bolca TV28, który jest po prostu standardem, równie dobrze jak pomys? z ko?nierzem 35 mm. Stojaki g?o?nikowe zwykle nie s? wystarczaj?co wysokie, wi?c musisz za?o?y? lekkie statywy, które w przypadku CLB to w ka?dym razie adapter, poniewa? nawet stairvillestatives (28 mm) nie pasuj? do ko?nierza. Nadal jest miejsce na ulepszenia? ale kto wie, mo?e jeste? w pewnym momencie w furgonetce i jeste? wdzi?czny, bo zapomnia?e? o lekkich statywach. Para stojaków g?o?nikowych zawsze mo?na gdzie? znale??.

W sumie, je?li tak, to tylko na bardzo wysokim poziomie mo?na bitched.
Je?li spojrzysz na cen?, mo?esz wymawia? tylko wyra?n? rekomendacj? kupna, w ka?dym razie utrzymam kraty, poniewa? po raz pierwszy mam kupno paska LED, który naprawd? otrzyma? wi?cej ni? odpowiedni? równowa?n? warto??.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
279 € 1 186,49 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-45
Fax: +49-9546-9223-443
Poradniki online
LED Lighting
LED Lighting
LED PARs, LED Bars and Moving Heads - what should I bear in mind?
Poradniki online
Effects Lights
Effects Lights
Professional standard lighting systems are no longer found solely in large venues.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
(4)
Ostatnio obejrzane
Rode Wireless GO

Rode Wireless GO; Digital Wireless Microphone System; ultra-compact and lightweight set of transmitter and receiver; series III 2.4 GHz digital transmission; clip-on transmitter TX with built-in microphone (omni capsule); maximum SPL: 100 dB; Frequency Range: 50 Hz – 20 kHz...

(13)
Ostatnio obejrzane
Behringer Vocoder VC340

Vocoders Analog vocoder and string ensemble synthesizer, Keyboard with 37 semi-weighted and velocity-sensitive keys, "Human Voice" (Male and Female) and "Strings" sections mixable for classical string and choir sounds, Analog vocoder with tone control, BBD chorus for ensemble effects,...

Ostatnio obejrzane
Mooer GE 300

Multi-Effects Processor Integrated ToneCapture function with 4 modes (Amp / Stomp / Guitar / Cab) to capture the sound of your favourite gear, 108 High quality amp simulations, 43 IR (Impulse Response) speaker cab simulations, Support for additional Impulse...

Ostatnio obejrzane
Fender SQ Bullet Strat FSR SFG

Electric Guitar Special Run, Body: Basswood, Neck: Maple, Neck shape: C, Fretboard: Indian Laurel, Fretboard radius: 241 mm (9.5"), 21 Medium frets, Scale: 648 mm, Nut width: 42 mm, Pickup: 3 Single coils, Standard synchronised tremolo, Ex-Factory stringing: Fender...

(1)
Ostatnio obejrzane
Native Instruments Komplete Audio 6 MK2

6-Channel Audio Interface 24-Bit / 192 kHz, 2 Mic/Line/Instrument Combo Inputs: XLR/jack 6.3 mm, 2 Line inputs: 6.3 mm Jack, 4 Line outputs: 6.3 mm Jack DC-coupled, S/PDIF input coaxial, MIDI input and output, 2 Stereo headphone outputs: 6.3...

Ostatnio obejrzane
Gator G-LCD-TOTE60

Gator G-LCD-TOTE60, Padded LCD Transport Bag, Fits Screens Up to 60", Reinforced Front Cover is Outfitted with a Polyethylene Screen Shield, Providing Shatter-Resistant Protection, Durable Padded Nylon Handles and Removable Shoulder Strap Give You a Firm Grip on Your Gear,...

Ostatnio obejrzane
Turbosound iQ TS-PC12-1 Cover

Protective cover Water resistant deluxe cover for 12" loudspeaker, Especially suitable for the Turbosound iQ12 and iX12, Outer material: Sturdy, multilayer black nylon, prevents the penetration of dust and debris, Inside lining made from foam to ensure perfect protection...

Ostatnio obejrzane
K&M 21427

K&M 21427, professional carrying case for 6 microphone stands, includes castors for easy and comfortable transport, case made of extremely durable 1680D nylon fabric, all seams hand-stitched in high quality, padded carrying handles and a durable zipper, castors included, dimensions:...

Ostatnio obejrzane
Fender CLSC SRS Mustang/Duo Case

Guitar Case Hardshell case for Fender Mustang/Duo Sonic models, Lining on the inside: Red plush, Vinyl wrapped steel core carry handle, Large storage compartment with lid, Steel draw latches, 1 Locking latch with key set, Internal dimensions: 100.33 cm...

Ostatnio obejrzane
Behringer MS-101-BL

Analog Synthesizer Keyboard with 32 semi-weighted keys, Analog VCO - 3340 based, 4 Mixable waveforms: Rectangle (with adjustable pulse width), sawtooth, triangle and rectangular suboscillator (switchable between -1 oct and -2 oct), Noise generator, Resonant low pass filter, Filter...

Ostatnio obejrzane
RCF Art 312 MK III

Passive Full-Range Speaker Rated power: 300 watts (RMS), Equipped with: 12" Woofer and 1" driver with 1.5" Mylar diaphragm, Impedance: 8 ohms, Maximum level: 127 dB, Dispertion pattern: 90° x 60°, Input and output: Speaker Twist, Plastic housing, 4...

(1)
Ostatnio obejrzane
K&M 21316 Select

K&M 21316 Select, large carrying case for speaker and hand crank stands, case made of extremely durable 1680D nylon fabric, all seams hand-stitched in high quality, padded carrying handles and a durable zipper, dimensions: 1200 mm, weight: 2,1kg, colour: black

Twoja opinia
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.