Shure SHA900

Portable DAC Headphone Amplifier

 • 3.5 mm Headphone output
 • Integrated 4-band parametric EQ
 • Switchable presets: Flat, Low Boost, Vocal Boost, Loudness, De-Ess
 • Digital audio input via USB
 • 16/24-Bit
 • 44.1 / 48 / 88.2 / 96 KHz Sample rate
 • Analogue 3.5 mm jack input
 • Switchable input pad (-10 dB / -20 dB)
 • Input level indicator
 • Volume display
 • Adjustable limiter
 • Hold key to lock
 • Colour OLED screen
 • Integrated USB Li-ion battery with up to 10 hours analog running time and 7 hours digital running time
 • Charging time: 3h 15 m
 • Dimensions: 111 x 59 x 21 mm
 • Weight: 182 g
 • Silver aluminium housing
 • Apple IOS and Android compatible

Included Accessories:

 • Rubber safety bands
 • Cable 3.5 mm / 92 cm
 • Cable 3.5 mm / 15 cm
 • Micro-B to lightning cable / 20 cm
 • Micro-B OTG cable / 20 cm
 • Charger with USB cable
 • 6.3 mm Jack adapter
 • Volume control
 • Airplane adapter
 • Microfiber cloth
 • Cable clip

Dalsze informacje

Number of stereo channels 1
Output Level Adjustment Per Channel Yes
Amount Of Inputs 1
Rack format No
2 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
5 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 2 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

obs?ugiwa? lepszy d?wi?k i ?atwa

09.12.2016
Przeno?ne wzmacniacze s?uchawkowe w najró?niejszych stylach i przedzia?ach cenowych. To musia? by? dobry powód do zakupu swojego przedstawiciela na najwy?szym poziomie cenowym. Co robi SHA900 opisz? poni?ej. I nie wejdzie do pe?nego basu lub sferycznych wysoko?ciach; d?wi?k jest po prostu nieskazitelny i wybitne. Ale chcia?bym sklasyfikowa? zachowanie d?wi?ku ni? analityczna i neutralne, a nie jako eufemizm.

SHA900 sk?ada si? z czterech uk?adów funkcjonalnych: pot??ny analogowy wzmacniacz elektroakustyczny, cyfrowy / analogowy, cyfrowy procesor d?wi?ku i analogowego / cyfrowego? ale w sekwencji. Stopie? wyj?ciowy mocy nap?dza ka?dy rodzaj s?uchawek bez wysi?ku, z du?ymi rezerwami na wy?szych s?uchawki impedancji. Nawet bardzo niskie poziomy wej?ciowe analogowe s? wystarczaj?co wzmocniona; bardzo wysokie poziomy wej?ciowe mog? by? os?abione przez 10 lub 20 dB. Ogranicznik mo?e ograniczy? maksymaln? g?o?no?? odtwarzania; Niestety ograniczenia i rozliczania czasu s? sta?e, do odliczenia punktów. G?o?no?? jest regulowana za pomoc? pokr?t?a w 25 krokach równomiernie na ca?ej powierzchni; nawet przy maksymalnej g?o?no?ci odtwarzania d?wi?ku pozostaje niezak?ócona. Je?eli u?ywasz tylko wzmacniacz, to okres eksploatacji max. 20 godzin mo?liwe.

Je?li kto? korzysta z urz?dzenia jako przetwornik D / A za po?rednictwem portu USB mo?na znale?? jako ?ród?o sygna?u smartfona (iPhone lub Android) lub komputera (iOS lub Windows) u?ywaj?. W moim przypadku korzystania z programu Microsoft Vista lub Win7, urz?dzenie zosta?o szybko wykryty i zainstalowany jako wyj?cie s?uchawkowe. Wi?c reprodukcj? materia?u o cz?stotliwo?ci próbkowania 24-bit do 96 kHz, jest to mo?liwe. Wbudowany akumulator mo?e by? ?adowany podczas wybiórczo. SHA900 przynosi równie? uwag? dane o obni?onej MP3 ?ledzi si? ogromn? precyzj? d?wi?ku, który jest lepszy od dowolnego analogowego wyj?cia komputera. Zamówienie na urz?dzenia, ale na równi z wielu porównywalnych i ta?sze oferty.

Osobliwo?ci? SHA900 nad konkurencj? jest mo?liwo?? modyfikacji d?wi?ku cyfrowego przez korektor parametryczny 4-band. O wy?wietlacz LED oparty na menu mo?na wybra? 8 Profile d?wi?kowe i dostosowywane na (prawie). 4 gniazda pami?ci s? takie, jak zdefiniowano w ustawieniu EQ, cztery kolejne s? ustawione neutralne. Wszystkie ustawienia mog? by? zmienione, pr?d krzyw? cz?stotliwo?ci jest graficznie. Ustawienie tonu mo?na sprawdzi? od razu akustycznie a nast?pnie przechowywane lub wyrzuci?. Nie zawsze jest to filtr poziomu dla niskich i wysokich cz?stotliwo?ci, z jednej stromy lub zachowania przej?ciowego stopniowego, plus dwa konfigurowalne zespo?y ka?dej z wyborem pasma 3-biegow?. Opuszczanie lub podnoszenie si? przy max. 6 dB, z zak?adk?, warto?ci nastaw s? przesuni?te wzgl?dem siebie.

Inn? szczególn? cech? SHA900 jest nadal wysokiej jako?ci konwerter A / D zbudowany w zwi?zku z tym wspomniane wp?yw na jako?? d?wi?ku jest tak?e dost?pna dla analogowych ?róde? sygna?u. A to sprawia, ?e ??ten wzmacniacz obecnie wyj?tkowa! Jednak?e, stosowanie jako?ci d?wi?ku kosztem ?ywotno?ci baterii, to wówczas tylko oko?o 10 godzin.

?atwo da? wra?enie, ?e modyfikacja d?wi?ku ma by? traktowana jedynie jako chwyt, porównywalnego z dowolnym symulacji przestrzeni 3D, który pozwala unikn?? zainteresowana w najwy?szym u?ytkownik wierno?ci tak dalece, jak to mo?liwe. Ale daleko od niego! Equalizer jest doskona?ym narz?dziem do optymalizacji reakcji s?uchawek, albo w celu odzwierciedlenia zmys? s?uchu. Kto chce poprzez s?uchawki ocenia? ponownie lub potrzebujesz, lub które zachowuj? swój s?uch i os?abi pewne cz?stotliwo?ci, jest dobrze obs?ugiwany z SHA900. Ca?e post?powanie jest proste i intuicyjne utrzymywana tak, ?e jeden nie buduje si? zbyt wiele technologii Obronno?ci.

S?owo na temat oprogramowania urz?dzenia: Umo?liwia wy?wietlanie obok poziomu wej?ciowego wy?wietlacza, wybranej wielko?ci i ustawienia korektora bezpo?redniego wy?wietlania procentowa wci?? dost?pnej pojemno?ci baterii. Oprogramowanie uk?adowe mo?na aktualizowa? za pomoc? specjalnego oprogramowania, które mo?na znale?? na stronie internetowej Shure w Internecie.

Urz?dzenie jest wyposa?one w wiele kabli i adapterów, tak ?e dzia?anie powinno by? mo?liwe bez ?adnych problemów natychmiast. Pokrywa ochronna do metalowej obudowy nie jest w cenie, jednak doskonale nadaj?cy si? twarda skóra jest dost?pny oddzielnie. Ten przypadek SHA900 dzia?a jak kolby, z pokryw? w postaci tabeli zapalniczki? W ka?dym razie, bardzo stylowy.

Jedn? ze s?abo?ci nie kryje: Instrukcja obs?ugi rzeczywi?cie utrzymywa? kurs, a tak?e w j?zyku niemieckim, ale niezwykle rzadkie? wszystkie 4 strony w dowolnym j?zyku! Kto nie zna ustawienia korektora parametrycznego, zostaje sam. Adresatami dla zaawansowanych amatorów i profesjonalistów audio, audio, zosta?y wybrane oczywi?cie.

Thomann ma mnie? ile razy? Po krótkim czasie, niezawodnie i bezawaryjnie SHA900 wys?ana. Pojemnik wysy?ki nie by? kontrowersyjny.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Faktura w walucie euro

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Tel: +49-9546-9223-33
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Headphone Amps
Headphone Amps
All you ever wanted to know about the small helpers called headphone preamps ... can be found here
Poradniki online
Headphone Amps
Headphone Amps
All you ever wanted to know about the small helpers called headphone preamps ... can be found here
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Schoeps CMC54 Mono Set MK4 CMC5 Marshall Origin 20C Combo Adam T5V Subpac M2X Roland R-07 black Yamaha Stagepas 600BT RME ADI-2 DAC Heritage Audio HA-73 EQ Elite Focal Listen Professional Epiphone Richie Faulkner Flying V Marshall Origin 20H Head the box pro DSP 18 Sub
(1)
polecane
Schoeps CMC54 Mono Set MK4 CMC5

Schoeps CMC54 Mono Set Limited Edition, high quality condenser small diaphragm microphone comprising CMC 5 mic preamp Refurbished (new housing and refurbished) and MK4 capsule (new) cardioid, specifications CMC 5: power consumption 4mA, 48V phantompower, max. output level 1V, length...

przejdź do produktu
999 €
polecane
Marshall Origin 20C Combo

Tube combo amp for electric guitar Gain boost function, Two voicings (Normal, High Treble), which can be mixed steplessly via the tilt control, Switchable power reduction for full sound in any environment, 1 channel, Power: 20 watts, Preamp tubes:...

przejdź do produktu
643 €
(3)
polecane
Adam T5V

Active Nearfield Monitor Equipped with: 5" woofer and 1.9" U-ART ribbon tweeter, 2x Class-D amplifiers: 50W RMS woofer, 20W RMS tweeter, Frequency range: 45 - 25000 Hz, Crossover frequency: 3 kHz, Maximum input level: 106 dB (1m/pair), Rear bass...

przejdź do produktu
169 €
polecane
Subpac M2X

Subpac M2X, Mobile tactile bass system, SubPac adds real depth, connection and enjoyment to whatever you play through it - your music and media comes to life with the added dimension of physical bass. Frequency Response: 1hz-200hz, Wired Input: 3.5mm...

przejdź do produktu
389 €
(1)
polecane
Roland R-07 black

Portable MP3 / WAV Recorder with Bluetooth Functionality Stereo recordings up to 24 Bit / 96 kHz in WAV format or up to 396 kbps in MP3 format on microSD / SDHC card, Built-in stereo microphone, Integrated hybrid limiter,...

przejdź do produktu
229 €
polecane
Yamaha Stagepas 600BT

Mini-PA System with Bluetooth Function Consisting of 2x passive 2-way boxes and 10-channel power mixers, Power mixers and speaker cables can be stored in the boxes for transportation, Successor of the Stagepas 600i, Including 2 speaker cables, each 6...

przejdź do produktu
799 €
(3)
polecane
RME ADI-2 DAC

High-end DA converter & headphone amplifier Sample rates: 44.1 kHz up to 768 kHz, Playback of DSD and Direct DSD, SteadyClock FS, LCD display with AutoDark function for lighting, Desktop Case, Dimensions: 215 x 52 x 150 mm, Weight:...

przejdź do produktu
999 €
polecane
Heritage Audio HA-73 EQ Elite

Heritage Audio HA-73 EQ Elite; 1-Channel Mic-Preamp wit EQ; based on the 1073; hand wound Carnhill Transformers; 3 stage fully discrete class A mic preamp; max. Gain: 80 dB Mic and 50 dB Line; -20 dB Pad; LO-Z switches the...

przejdź do produktu
939 €
polecane
Focal Listen Professional

Headphones Closed, Circumaural, Conversion technology for acoustic transparency and dynamics, Impedance: 32 ohms, Sensitivity (@ 1 kHz - / 1 Vrms): 122 dB SPL, THD (THD, @ 1 kHz / 100 dB SPL): 0.3%, Frequency range: 5 Hz to...

przejdź do produktu
249 €
(1)
polecane
Epiphone Richie Faulkner Flying V

Electric Guitar Body and neck: Mahogany, Fretboard: Ebony, Neck profile: Thin C, 22 Jumbo frets, Scale: 628 mm, Pickups: Active EMG 57 (bridge) and EMG 66 (neck) humbucker, Floyd Rose 1000, Grover Rotomatic machine heads, Colour: Black, Incl. Deluxe...

przejdź do produktu
929 €
polecane
Marshall Origin 20H Head

Tube Amp Head for Electric Guitar Gain boost function, Two voicings (Normal, High Treble), which can be mixed steplessly via the tilt control, Switchable power reduction for full sound in any environment, 1 channel, Power: 20 watts, Preamp tubes:...

przejdź do produktu
544 €
polecane
the box pro DSP 18 Sub

Active subwoofer Speaker assembly: 18", Power: 800 W / 3200 W (RMS / Peak), Maximum level: 128 dB, Frequency range: 30 - 150 Hz, Connections: XLR (L + R) in, XLR (L + R) throu and XLR (L +...

przejdź do produktu
366 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.