Shure SHA900

Portable DAC Headphone Amplifier

 • 3.5 mm Headphone output
 • Integrated 4-band parametric EQ
 • Switchable presets: Flat, Low Boost, Vocal Boost, Loudness, De-Ess
 • Digital audio input via USB
 • 16/24-Bit
 • 44.1 / 48 / 88.2 / 96 KHz Sample rate
 • Analogue 3.5 mm jack input
 • Switchable input pad (-10 dB / -20 dB)
 • Input level indicator
 • Volume display
 • Adjustable limiter
 • Hold key to lock
 • Colour OLED screen
 • Integrated USB Li-ion battery with up to 10 hours analog running time and 7 hours digital running time
 • Charging time: 3h 15 m
 • Dimensions: 111 x 59 x 21 mm
 • Weight: 182 g
 • Silver aluminium housing
 • Apple IOS and Android compatible

Included Accessories:

 • Rubber safety bands
 • Cable 3.5 mm / 92 cm
 • Cable 3.5 mm / 15 cm
 • Micro-B to lightning cable / 20 cm
 • Micro-B OTG cable / 20 cm
 • Charger with USB cable
 • 6.3 mm Jack adapter
 • Volume control
 • Airplane adapter
 • Microfiber cloth
 • Cable clip

Dalsze informacje

Number of stereo channels 1
Output Level Adjustment Per Channel Yes
Amount Of Inputs 1
Rack format No
2 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
5 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 2 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
obs?ugiwa? lepszy d?wi?k i ?atwa
09.12.2016
Przeno?ne wzmacniacze s?uchawkowe w najró?niejszych stylach i przedzia?ach cenowych. To musia? by? dobry powód do zakupu swojego przedstawiciela na najwy?szym poziomie cenowym. Co robi SHA900 opisz? poni?ej. I nie wejdzie do pe?nego basu lub sferycznych wysoko?ciach; d?wi?k jest po prostu nieskazitelny i wybitne. Ale chcia?bym sklasyfikowa? zachowanie d?wi?ku ni? analityczna i neutralne, a nie jako eufemizm.

SHA900 sk?ada si? z czterech uk?adów funkcjonalnych: pot??ny analogowy wzmacniacz elektroakustyczny, cyfrowy / analogowy, cyfrowy procesor d?wi?ku i analogowego / cyfrowego? ale w sekwencji. Stopie? wyj?ciowy mocy nap?dza ka?dy rodzaj s?uchawek bez wysi?ku, z du?ymi rezerwami na wy?szych s?uchawki impedancji. Nawet bardzo niskie poziomy wej?ciowe analogowe s? wystarczaj?co wzmocniona; bardzo wysokie poziomy wej?ciowe mog? by? os?abione przez 10 lub 20 dB. Ogranicznik mo?e ograniczy? maksymaln? g?o?no?? odtwarzania; Niestety ograniczenia i rozliczania czasu s? sta?e, do odliczenia punktów. G?o?no?? jest regulowana za pomoc? pokr?t?a w 25 krokach równomiernie na ca?ej powierzchni; nawet przy maksymalnej g?o?no?ci odtwarzania d?wi?ku pozostaje niezak?ócona. Je?eli u?ywasz tylko wzmacniacz, to okres eksploatacji max. 20 godzin mo?liwe.

Je?li kto? korzysta z urz?dzenia jako przetwornik D / A za po?rednictwem portu USB mo?na znale?? jako ?ród?o sygna?u smartfona (iPhone lub Android) lub komputera (iOS lub Windows) u?ywaj?. W moim przypadku korzystania z programu Microsoft Vista lub Win7, urz?dzenie zosta?o szybko wykryty i zainstalowany jako wyj?cie s?uchawkowe. Wi?c reprodukcj? materia?u o cz?stotliwo?ci próbkowania 24-bit do 96 kHz, jest to mo?liwe. Wbudowany akumulator mo?e by? ?adowany podczas wybiórczo. SHA900 przynosi równie? uwag? dane o obni?onej MP3 ?ledzi si? ogromn? precyzj? d?wi?ku, który jest lepszy od dowolnego analogowego wyj?cia komputera. Zamówienie na urz?dzenia, ale na równi z wielu porównywalnych i ta?sze oferty.

Osobliwo?ci? SHA900 nad konkurencj? jest mo?liwo?? modyfikacji d?wi?ku cyfrowego przez korektor parametryczny 4-band. O wy?wietlacz LED oparty na menu mo?na wybra? 8 Profile d?wi?kowe i dostosowywane na (prawie). 4 gniazda pami?ci s? takie, jak zdefiniowano w ustawieniu EQ, cztery kolejne s? ustawione neutralne. Wszystkie ustawienia mog? by? zmienione, pr?d krzyw? cz?stotliwo?ci jest graficznie. Ustawienie tonu mo?na sprawdzi? od razu akustycznie a nast?pnie przechowywane lub wyrzuci?. Nie zawsze jest to filtr poziomu dla niskich i wysokich cz?stotliwo?ci, z jednej stromy lub zachowania przej?ciowego stopniowego, plus dwa konfigurowalne zespo?y ka?dej z wyborem pasma 3-biegow?. Opuszczanie lub podnoszenie si? przy max. 6 dB, z zak?adk?, warto?ci nastaw s? przesuni?te wzgl?dem siebie.

Inn? szczególn? cech? SHA900 jest nadal wysokiej jako?ci konwerter A / D zbudowany w zwi?zku z tym wspomniane wp?yw na jako?? d?wi?ku jest tak?e dost?pna dla analogowych ?róde? sygna?u. A to sprawia, ?e ??ten wzmacniacz obecnie wyj?tkowa! Jednak?e, stosowanie jako?ci d?wi?ku kosztem ?ywotno?ci baterii, to wówczas tylko oko?o 10 godzin.

?atwo da? wra?enie, ?e modyfikacja d?wi?ku ma by? traktowana jedynie jako chwyt, porównywalnego z dowolnym symulacji przestrzeni 3D, który pozwala unikn?? zainteresowana w najwy?szym u?ytkownik wierno?ci tak dalece, jak to mo?liwe. Ale daleko od niego! Equalizer jest doskona?ym narz?dziem do optymalizacji reakcji s?uchawek, albo w celu odzwierciedlenia zmys? s?uchu. Kto chce poprzez s?uchawki ocenia? ponownie lub potrzebujesz, lub które zachowuj? swój s?uch i os?abi pewne cz?stotliwo?ci, jest dobrze obs?ugiwany z SHA900. Ca?e post?powanie jest proste i intuicyjne utrzymywana tak, ?e jeden nie buduje si? zbyt wiele technologii Obronno?ci.

S?owo na temat oprogramowania urz?dzenia: Umo?liwia wy?wietlanie obok poziomu wej?ciowego wy?wietlacza, wybranej wielko?ci i ustawienia korektora bezpo?redniego wy?wietlania procentowa wci?? dost?pnej pojemno?ci baterii. Oprogramowanie uk?adowe mo?na aktualizowa? za pomoc? specjalnego oprogramowania, które mo?na znale?? na stronie internetowej Shure w Internecie.

Urz?dzenie jest wyposa?one w wiele kabli i adapterów, tak ?e dzia?anie powinno by? mo?liwe bez ?adnych problemów natychmiast. Pokrywa ochronna do metalowej obudowy nie jest w cenie, jednak doskonale nadaj?cy si? twarda skóra jest dost?pny oddzielnie. Ten przypadek SHA900 dzia?a jak kolby, z pokryw? w postaci tabeli zapalniczki? W ka?dym razie, bardzo stylowy.

Jedn? ze s?abo?ci nie kryje: Instrukcja obs?ugi rzeczywi?cie utrzymywa? kurs, a tak?e w j?zyku niemieckim, ale niezwykle rzadkie? wszystkie 4 strony w dowolnym j?zyku! Kto nie zna ustawienia korektora parametrycznego, zostaje sam. Adresatami dla zaawansowanych amatorów i profesjonalistów audio, audio, zosta?y wybrane oczywi?cie.

Thomann ma mnie? ile razy? Po krótkim czasie, niezawodnie i bezawaryjnie SHA900 wys?ana. Pojemnik wysy?ki nie by? kontrowersyjny.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
879 € 3 766,59 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-33
Fax: +49-9546-9223-24
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Poradniki online
Headphone Amps
Headphone Amps
All you ever wanted to know about the small helpers called headphone preamps ... can be found here
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
(8)
Ostatnio obejrzane
Behringer K-2

Analog semi-modular synthesizer Monophonic sound generation, 2 VCOs with 4 waveforms and ring modulation, VCO Mixer, Resonant high-pass and low-pass filters, LFO with triangular, sawtooth and rectangular waveforms, 2 Analog envelopes for VCA and VCF, Signal processor with amplifier,...

Ostatnio obejrzane
Zoom F6

14-Track Multitrack Field Recorder 32-Bit float recording via dual AD converter, 6 Inputs with XLR / TRS combo jacks, Compact and lightweight aluminium housing, High-quality microphone preamps with up to 75 dB gain, Noise: -127 dBu (A weight, gain...

Ostatnio obejrzane
Mooer Tone Capture GTR

EQ Sampler for Pickup Guitars Allows you to record the sound and tonal character of any guitar, Can be used as an EQ effects pedal without a sampler, 7 Built-in presets for EQ settings and saved guitar sounds, Awitchable...

(1)
Ostatnio obejrzane
Fender SQ LTD Bullet Strat TTQ

Electric Guitar Limited edition, Body: Poplar, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel, Neck profile: C neck profile, Scale: 648 mm, Fretboard radius: 241 mm, Nut width: 42 mm, 21 Medium jumbo frets, Pickups: 3 Single coils, Standard synchronised tremolo, 5-Way...

Ostatnio obejrzane
Sony WF-1000XM3 Black

In-Ear Bluetooth Earphones Truly wireless, Wireless via Bluetooth, Optimisation of digital music files with DSEE HX, HD processor QN1e for noise reduction, Ergonomic tri-hold structure, Google Assistant, 6 mm Driver - dome (copper voice coil), Frequency range 20 -...

Ostatnio obejrzane
Thomann DP-51 WH

Thomann DP-51 WH Digital Piano - 88 weighted hammer action keys with three sensors, 40 sounds, polyphony 128 notes, 50 styles, 60 songs, reverb, chorus, sequencer, dual-mode, split-mode, metronome, Master EQ, transpose function, speaker system 2x 15W, 3x pedals, USB...

(2)
Ostatnio obejrzane
Yamaha PSS-A50

Keyboard 37 Velocity-sensitive slim keys, 32 Voice polyphony, 42 Voices (instruments), 138 Arpeggio types, Phrase Recorder, Motion effect, USB MIDI connection, Battery and USB bus power supply (USB power adapter sold separately), 1.4 W speaker, Headphone jack, USB to...

(1)
Ostatnio obejrzane
Thon Case Kemper Prof. Stage + EP1

Flight Case Suitable for the Kemper Profiler Stage plus a suitable Mission Engineering EP1 expression pedal (Article Nr 367866 (not included)), Material: 6.8 mm Coated birch plywood, 22 x 22 mm Aluminium edges, 2 Small, spring-loaded butterfly latches,...

(1)
Ostatnio obejrzane
Roland MC-707

Roland MC-707; Groovebox; ZEN-Core Sound Engine with up to 128 voices polyphony; 8 parts; 8-track sequencer with 128 steps maximum; 16 clips per sequencer track; up to 8 Loop tracks with Time Stretch and Pitch Shift; 3000 preset tones and...

Ostatnio obejrzane
Fender Squier LTD Bullet Mustang HH S

Electric Guitar Limited edition, Body: Poplar, One-piece neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel (Laurel), Neck profile: C-shape, Scale length: 610 mm, Nut width: 42 mm, 22 Medium jumbo frets, Pickups: 2 Dual humbuckers, 1 x Volume and 1 x tone...

(2)
Ostatnio obejrzane
Mooer GE150 Amp Modelling & Multi

Mooer GE150 Amp Modelling & Multi Effects; multi-effects processor; 55 high-quality amp models from the Micro Preamp series; 26 different default cabinet simulations (IRs); supports 3rd party impulse responses (IRs, 2048 pts.); in 10 free user presets; 40 drum rhythms...

Ostatnio obejrzane
Yamaha PSS-F30

Keyboard 37 Mini keys, 32 Voice polyphony, 120 Voices (instruments), 114 Styles and Smart Chord Function, 30 Songs, Free digital songbook, Various functions (sustain, metronome and more!), Power supply via battery or USB bus (USB power adapter sold separately),...

Twoja opinia
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.