Roland SPD-SX Sampling Pad Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

Dalsze informacje

Number of trigger pads 9
Sampling function Yes
Number of Trigger inputs 2
playable with hands No
Mix Input Yes
USB connector Yes
MIDI interface Yes
8 Oceny klientów:
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
4.6 / 5.0
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 7 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie

Bardzo dobrze, my?l-cz??ciowy

fnarz, 06.03.2012
Gra?em wiele lat z TD-10 w Top 40 zespo?u, a nast?pnie powiesi? b?bnów na gwo?dziu. Od kilku lat jestem z powrotem do podstaw z moim Akkustikset w pop / rock ok?adki. To po prostu wi?cej zabawy, ale czasami komponent elektroniczny ale czego? brakuje. Wi?c doszed?em do Roland SPD SX ...

pozostawia genialny cz???, która integruje w super A-set. To nie dlatego, ?e jest co najmniej dziewi?? bawi?ce powierzchnie s? doskonale usytuowane w niewielkiej przestrzeni.

Operacja z podstawowych funkcji jest bardzo prosta. Nast?pnie chcesz co? g??biej w szczegó?y, wi?c jest mniej intuicyjne, ale logiczn? struktur?. Przy odrobinie praktyki nast?pnie jest do?? w domu. Tworzenie próbkowanie, p?tle, modyfikacja próbek z efektami, kostka brukowa, przycinanie, normalizacja bardzo ?atwy w obs?udze. Szkoda, ?e ??spróbowa? i stworzy? p?tle niewielkie wsparcie przez siatk? zegara lub podobnego bekommnt. Tu trzeba by? s?uchu / uczucie opuszczony, lub u?y? osobnego oprogramowania. To niedobrze. Tutaj spodziewa?em si? wi?cej.

Mitgeliferte Software (Wave Manager) do zarz?dzania próbek nie jest szczególnie pomocne. Zapewnia minimaln? funkcjonalno?? eksportu / importu i zapisa? jako zestawy próbek lub przypisa? klocki. Oprócz oprogramowania tylko bardzo powolny reaguje na moich klikni??. ale mo?e by? ze wzgl?du na moim starym komputerze.

Powrót do pozytywnych rzeczy: Super s? liczne wyj?cia i opcje routingu. Poniewa? nie pozostaje niespe?nione pragnienie. Równie? bardzo pomocne s? „Szablony” przypisanie d?wi?ków do klocków. Tutaj mo?na wybra?, które ka?dy typowy konstelacje regulowanych parametrów dla pr?dko?ci, Loop (ON / OFF) lub poli / mono s? mi?dzy eingsetellt strza?, frazy i Loop. Mog? one by? ?atwo dostosowany lub zast?piona, ale zwykle w zakresie od.

Uczucie na poduszki oczywi?cie nie jest porównywalna do siatki g?owy, ale to nie rzeczywi?cie oczekiwano. Po??czenie przez USB do mojego komputera WIN XP pracowa? problemslos. Tylko konieczno?? konieczno?ci prze??czania trybu USB na SPD SX, w zale?no?ci od tego, czy chcesz skorzysta? z Wave Manager lub je?li chcesz uruchomi? t? cz??? jako interfejs audio, spowodowa? krótkie zamieszanie dla mnie.

Efekty w czasie rzeczywistym s? niesamowite i sprawiaj?, ?e czujesz si? dobrze. Nie mog? sobie wyobrazi?, jak bardzo b?d? u?ywa? w ?ywo, ale jednak jest to zabawa w ka?dym razie.

Mia?em le??ce wokó? starszego PD9 pad. Ja kiedy? pod??czone do dodatkowych wej?? wyzwalaj?cych i natychmiast dzia?a idealnie.

Jestem absolutnie zachwycony i polecam ka?demu perkusista cz??ci. Czy jako zabawka dla domu, jako towarzysz dla samotnych godzin praktyki lub jako niespodziank? go?? podczas koncertu na ?ywo. Jednak niewielu gotowych d?wi?ków i p?tle s? w??czone. Zatem Roland prawdopodobnie skierowany do kreatriven hobbystów. Kto nie czuje si? jak szukasz cz??ci z gotowych d?wi?ków, jest prawdopodobnie znacznie lepiej z 30 Octapad / SPD
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie

Niesko?czono?? (musical) granica ...

Benjamin aus G., 02.01.2013
Poniewa? sieci s? wystarczaj?co szczegó?owe recesje sfolguj? mnie w tym momencie. Jednak?e chc? wyrazi? opini? z punktu widzenia u?ytkownika ko?cowego, który ma SPD-SX w akcji:

grywalno??:

Moim zdaniem, niezwykle proste. Robi?em próbowa? wszystkich wariantów (nap?d flash USB, komputer / Mac, bezpo?rednie nagrywanie i opcji na pok?adzie). Je?li pojawi si? zawiesi? go, nagrywanie wyko?czenie jest naprawd? proste.
Cho? trzeba by? na ma?ym ekranie przez wiele menu klikni?cie (cz??ciowo równie? bardzo zb?dny), ale mo?na si? przyzwyczai? bardzo szybko, dzi?ki czemu ?atwiej odej?? r?ku. Podr?cznik zajmuje si? równie? do d?oni.

Zako?czy? nagrywanie z komputera PC lub MAC jest wy??czone za pomoc? dostarczonego oprogramowania skutecznie ?atwego (przeci?gnij i upu??), gdzie mo?na naprawd? du?o wi?cej funkcjonalno?ci by?by tu wymy?li? (z cen? ...).
Nieostro?nych pierwszy: Wszystkie utwory, które chcesz zaimportowa? do SPD-SX, wymagaj? dok?adnego Frenquenz z 44kHz, wi?c zakup np darmowego oprogramowania do konwersji (np SUPER 2012) jest zalecane!

ha?as:

Klocki s? bardzo ciche w sobie, nawet przy twardszych ciosów. Kiedy statyw nie jest na twardej powierzchni, mo?na us?ysze? nawet mniej. By?em zaskoczony przetwarzania gumowymi podk?adkami, poniewa? mog? one odegra? bardzo przyjemny (z „nadje?d?aj?cych” odbiciu).

przetwarzanie:

Oczywi?cie to jest subiektywne - ale czuj? proces jako ... wi?cej ... umiarkowane. Klocki s? zabarwione po kilku poci?gni?? trzciny (drewno i / lub nylon ma znaczenia), po kilku tygodniach mo?na zobaczy? bardzo wyra?nie, gdzie nie stosuje si? podoba i gdzie.

Jest ciosem nieumy?lnie raz danaben, plastikowe obudowy jest stabilny, ale po kilku minutach mia?em brzydki kierowcy! Ponadto, wy?wietlacz ma zdoby? Ricochet, który ma teraz brzydki dent, a obraz jest zniekszta?cony mniej. Oczywi?cie, nie trafi na celu na ekranie - ale ja si? spodziewa? w urz?dzenia do perkusistów pewna odporno?? na wstrz?sy. Jak powiedzia?em, to ocena jest subiektywna.

Razem:

SPD-SX jest oczywi?cie kibic, pomys?owym narz?dziem dla muzyków wszystkich próbek rodzaju ognia i tym samym doda? efekty nawet na ?ywo. Pok?adowe opcje oferuj? wiele sposobów, aby uzyska? wi?cej z jego d?wi?kami w prosty i szybki sposób.
I nawet umie?ci? go nawet do pod??czenia dodatkowych wyzwalaczy dla mojego edrum (TD12-KX), a tym samym poszerzy? moj? ofert?.

Wnioski:

Dobry zakup, ale kto chce by? dok?adnie rozwa?one. Muzycy, którzy wiedz?, co chcesz zrobi?, b?dzie mia? swoj? rado??. Przybysze i tych, którzy „gra? razy” sake polecam niech co? pokaza? raz i dobrze nauczy?.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Faktura w walucie euro

Na tel./email
Na tel./email

Termin dostawy nie został jeszcze określony W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-40
Fax: +49-9546-9223-24
Line6 Helix HX Effects Epiphone Joe Bonamassa 1958 "Amos" Bose T8S Mixer Zoom F1-LP Presonus Faderport 16 Focusrite Clarett 8Pre USB Warm Audio WA73-EQ Decksaver NI Kontrol S49 MK2 Fender SQ Jaguar Special SS IL CAR DAP-Audio Compact 8.1 Zoom F1-SP Walrus Audio Fathom
(1)
polecane
Line6 Helix HX Effects

Multi effect pedal More than 100 HX effects, Of which up to 9 effects can be used simultaneously, Import of own Impulse Responses (IRS), Parallel stereo signal paths, Inputs can be switched between line / instrument level, Two assignable...

przejdź do produktu
598 €
polecane
Epiphone Joe Bonamassa 1958 "Amos"

Electric Guitar Joe Bonamassa model, Body and neck: Korina, Fretboard: Certified blackwood, Neck profile: 1958 Rounded C, 22 Medium jumbo frets, Pickups: Epiphone Probucker 2 (neck) and Epiphone Probucker 3 (bridge), Lock Tone ABR-1 Tuneomatic bridge, Including case, certificate,...

przejdź do produktu
899 €
(2)
polecane
Bose T8S Mixer

Tonematch Digital Stereo Mixer with 3-Band EQ Compact interface with 8 channels, Powerful DSP engine and intuitive control, Integrated Bose ToneMatch signal processing, Easy-to-read LED display and storable scenes, Inputs: 8 XLR / 6.35mm combo XLR, 2 AUX, USB...

przejdź do produktu
888 €
polecane
Zoom F1-LP

Field Recorder and Lavalier Microphone Set Two-channel audio recorder, Compatible with zoom microphone capsules, Supports WAV formats up to 24bit / 96kHz or MP3 formats on microSD / microSDHC card (up to 32GB), USB audio interface for PC and...

przejdź do produktu
199 €
(1)
polecane
Presonus Faderport 16

16-Channel DAW Production Controller 16 Professional, touch-sensitive 100 mm motor faders (Dual-Servo Drive Belt), High fader resolution: 10 Bits/1,024 steps, 85 Background and status illuminated buttons, 104 Controllable functions, 16 High-resolution LC displays as digital labeling fields, Timecode and...

przejdź do produktu
955 €
polecane
Focusrite Clarett 8Pre USB

USB 2.0 audio interface 24-bit / 192 kHz, 18 inputs and 20 outputs, 8 Clarett mic preamps with Air mode model and the classic ISA mic preamp sound, Low noise (-128dB ON), Up to 118 dB dynamic range, Switchable...

przejdź do produktu
822 €
polecane
Warm Audio WA73-EQ

Warm Audio WA73-EQ; 1-channel Mic-Preamp; British 1073-style; fully discrete Class A; Carnhill Transformers; 80dB of Gain (stepped gain switch); Tone Button (changes input transformer impedance); Polarity switch; +48v phantom power; Inductor based 3 band EQ: Low Band Boost/Cut (35, 60,...

przejdź do produktu
888 €
polecane
Decksaver NI Kontrol S49 MK2

Decksaver NI Kontrol S49 MK2, protects against dust, dirt, liquids and strikes, usable without deconecting cables, dimensions: (BxHxT): 84,5 x 30,0 x 4,0 cm, weight: 0,95 Kg

przejdź do produktu
85 €
polecane
Fender SQ Jaguar Special SS IL CAR

Electric Bass Body: Agathis, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel (Laurel), Neck profile: C, 20 Frets, Scale: 762 mm (30"/ Short Scale), Nut width 38 mm, Pickups: 1 J-Style and 1 Split single coil, Black 3-ply pickguard, Colour: Candy Apple...

przejdź do produktu
205 €
polecane
DAP-Audio Compact 8.1

8-Channel Installation Mixer 8 Combined mic / line inputs (XLR / RCA), Master EQ with Mid Sweep, Phantom power, Selectable high pass filter, XLR master output (balanced), Headphone connector: 6.3 mm jack, Format: 19"/ 1U, Dimensions: 481 x 175...

przejdź do produktu
177 €
polecane
Zoom F1-SP

Field Recorder and Shotgun Microphone Two-channel audio recorder, Compatible with zoom microphone capsules, Supports WAV formats up to 24bit / 96kHz or MP3 formats on microSD / microSDHC card (up to 32GB), USB audio interface for PC and Mac...

przejdź do produktu
249 €
(3)
polecane
Walrus Audio Fathom

Walrus Audio Fathom, multi-functional digital reverb with sustain switch, four reverb programs: Hall (H), Plate (P), Lo-Fi (L), Sonor (S), Lo-Fi Program: Low-fidelity reverb with adjustable filter width for reverb with high and low octaves in reverb tail (comparable to...

przejdź do produktu
205 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.