• Schowek
 • pl
  Sklep Select Store
  Wszystkie kraje All Countries
 • 0

Roland SPD-SX Sampling Pad Bundle

Roland SPD-SX Sampling Pad Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

Podobne produkty i akcesoria

Roland SPD-SX Sampling Pad
(118) Roland SPD-SX Sampling Pad
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
725 €
Millenium E-Drum Multi-Clamp
(341) Millenium E-Drum Multi-Clamp
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
29 €
Thon Case for Roland SPD-SX
(85) Thon Case for Roland SPD-SX
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
138 €
Roland SPD-30-BK Octapad
(13) Roland SPD-30-BK Octapad
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
799 €
Clavia Nord Drum 3P
(6) Clavia Nord Drum 3P
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
698 €
Roland SPD-30 Octapad
(34) Roland SPD-30 Octapad
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
809 €
Roland SPD-SX Sampling Pad Bag Roland SPD-SX Sampling Pad Bag
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
99 €
ATV Electrorganic aFrame ATV Electrorganic aFrame
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
1 599 €
Alesis Samplepad Pro
(40) Alesis Samplepad Pro
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
345 €
Alesis Samplepad 4
(16) Alesis Samplepad 4
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
184 €
Ultimate AX 48 Leg Short Left Ultimate AX 48 Leg Short Left
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
3,77 €
Roland CB-HPD Bag f. HPD10/20
(6) Roland CB-HPD Bag f. HPD10/20
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
99 €
KAT KTMP1 Multipad
(10) KAT KTMP1 Multipad
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
108 €
Roland PDS-10 Pad Stand
(137) Roland PDS-10 Pad Stand
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
99 €
Yamaha DTX-Multi 12
(64) Yamaha DTX-Multi 12
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
489 €
Euromet Arakno Projector Mount Si
(2) Euromet Arakno Projector Mount Si
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
215 €
Roland FR-1XB BK Roland FR-1XB BK
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
1 822 €
Yamaha Venova
(2) Yamaha Venova
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
95 €
Ernie Ball Paradigm Regular Slinky 10-46 Ernie Ball Paradigm Regular Slinky 10-46
Przewidywany termin dostawy 16.06.2017
Przewidywany termin dostawy 16.06.2017

Dostawa tego artykułu spodziewana jest w terminie podanym powyżej.

Informacje dotyczące wysyłki
18,70 €

8 Oceny klientów:

Ocena ogólna
4.6 na 5 gwiazdek
5 Gwiazdki
5 Klienci

5 klientów oceniło ten produkt na 5 gwiazdki.

5 klientów napisało tekst w innym języku lub nie napisało tekstu.

4 Gwiazdki
3 Klienci

3 klientów oceniło ten produkt na 4 gwiazdki.

3 klientów napisało tekst w innym języku lub nie napisało tekstu.

3 Gwiazdki
nikt
2 Gwiazdki
nikt
1 Gwizdka
nikt
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.

1–2 z 7 ocen

Wszystkie oceny
Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
Oryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie

– Przejęte od Roland SPD-SX Sampling Pad

Bardzo dobrze, my?l-cz??ciowy

fnarz, 06.03.2012
Gra?em wiele lat z TD-10 w Top 40 zespo?u, a nast?pnie powiesi? b?bnów na gwo?dziu. Od kilku lat jestem z powrotem do podstaw z moim Akkustikset w pop / rock ok?adki. To po prostu wi?cej zabawy, ale czasami komponent elektroniczny ale czego? brakuje. Wi?c doszed?em do Roland SPD SX ...

pozostawia genialny cz???, która integruje w super A-set. To nie dlatego, ?e jest co najmniej dziewi?? bawi?ce powierzchnie s? doskonale usytuowane w niewielkiej przestrzeni.

Operacja z podstawowych funkcji jest bardzo prosta. Nast?pnie chcesz co? g??biej w szczegó?y, wi?c jest mniej intuicyjne, ale logiczn? struktur?. Przy odrobinie praktyki nast?pnie jest do?? w domu. Tworzenie próbkowanie, p?tle, modyfikacja próbek z efektami, kostka brukowa, przycinanie, normalizacja bardzo ?atwy w obs?udze. Szkoda, ?e ??spróbowa? i stworzy? p?tle niewielkie wsparcie przez siatk? zegara lub podobnego bekommnt. Tu trzeba by? s?uchu / uczucie opuszczony, lub u?y? osobnego oprogramowania. To niedobrze. Tutaj spodziewa?em si? wi?cej.

Mitgeliferte Software (Wave Manager) do zarz?dzania próbek nie jest szczególnie pomocne. Zapewnia minimaln? funkcjonalno?? eksportu / importu i zapisa? jako zestawy próbek lub przypisa? klocki. Oprócz oprogramowania tylko bardzo powolny reaguje na moich klikni??. ale mo?e by? ze wzgl?du na moim starym komputerze.

Powrót do pozytywnych rzeczy: Super s? liczne wyj?cia i opcje routingu. Poniewa? nie pozostaje niespe?nione pragnienie. Równie? bardzo pomocne s? „Szablony” przypisanie d?wi?ków do klocków. Tutaj mo?na wybra?, które ka?dy typowy konstelacje regulowanych parametrów dla pr?dko?ci, Loop (ON / OFF) lub poli / mono s? mi?dzy eingsetellt strza?, frazy i Loop. Mog? one by? ?atwo dostosowany lub zast?piona, ale zwykle w zakresie od.

Uczucie na poduszki oczywi?cie nie jest porównywalna do siatki g?owy, ale to nie rzeczywi?cie oczekiwano. Po??czenie przez USB do mojego komputera WIN XP pracowa? problemslos. Tylko konieczno?? konieczno?ci prze??czania trybu USB na SPD SX, w zale?no?ci od tego, czy chcesz skorzysta? z Wave Manager lub je?li chcesz uruchomi? t? cz??? jako interfejs audio, spowodowa? krótkie zamieszanie dla mnie.

Efekty w czasie rzeczywistym s? niesamowite i sprawiaj?, ?e czujesz si? dobrze. Nie mog? sobie wyobrazi?, jak bardzo b?d? u?ywa? w ?ywo, ale jednak jest to zabawa w ka?dym razie.

Mia?em le??ce wokó? starszego PD9 pad. Ja kiedy? pod??czone do dodatkowych wej?? wyzwalaj?cych i natychmiast dzia?a idealnie.

Jestem absolutnie zachwycony i polecam ka?demu perkusista cz??ci. Czy jako zabawka dla domu, jako towarzysz dla samotnych godzin praktyki lub jako niespodziank? go?? podczas koncertu na ?ywo. Jednak niewielu gotowych d?wi?ków i p?tle s? w??czone. Zatem Roland prawdopodobnie skierowany do kreatriven hobbystów. Kto nie czuje si? jak szukasz cz??ci z gotowych d?wi?ków, jest prawdopodobnie znacznie lepiej z 30 Octapad / SPD
Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
Oryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie

– Przejęte od Roland SPD-SX Sampling Pad

Niesko?czono?? (musical) granica ...

Benjamin aus G., 02.01.2013
Poniewa? sieci s? wystarczaj?co szczegó?owe recesje sfolguj? mnie w tym momencie. Jednak?e chc? wyrazi? opini? z punktu widzenia u?ytkownika ko?cowego, który ma SPD-SX w akcji:

grywalno??:

Moim zdaniem, niezwykle proste. Robi?em próbowa? wszystkich wariantów (nap?d flash USB, komputer / Mac, bezpo?rednie nagrywanie i opcji na pok?adzie). Je?li pojawi si? zawiesi? go, nagrywanie wyko?czenie jest naprawd? proste.
Cho? trzeba by? na ma?ym ekranie przez wiele menu klikni?cie (cz??ciowo równie? bardzo zb?dny), ale mo?na si? przyzwyczai? bardzo szybko, dzi?ki czemu ?atwiej odej?? r?ku. Podr?cznik zajmuje si? równie? do d?oni.

Zako?czy? nagrywanie z komputera PC lub MAC jest wy??czone za pomoc? dostarczonego oprogramowania skutecznie ?atwego (przeci?gnij i upu??), gdzie mo?na naprawd? du?o wi?cej funkcjonalno?ci by?by tu wymy?li? (z cen? ...).
Nieostro?nych pierwszy: Wszystkie utwory, które chcesz zaimportowa? do SPD-SX, wymagaj? dok?adnego Frenquenz z 44kHz, wi?c zakup np darmowego oprogramowania do konwersji (np SUPER 2012) jest zalecane!

ha?as:

Klocki s? bardzo ciche w sobie, nawet przy twardszych ciosów. Kiedy statyw nie jest na twardej powierzchni, mo?na us?ysze? nawet mniej. By?em zaskoczony przetwarzania gumowymi podk?adkami, poniewa? mog? one odegra? bardzo przyjemny (z „nadje?d?aj?cych” odbiciu).

przetwarzanie:

Oczywi?cie to jest subiektywne - ale czuj? proces jako ... wi?cej ... umiarkowane. Klocki s? zabarwione po kilku poci?gni?? trzciny (drewno i / lub nylon ma znaczenia), po kilku tygodniach mo?na zobaczy? bardzo wyra?nie, gdzie nie stosuje si? podoba i gdzie.

Jest ciosem nieumy?lnie raz danaben, plastikowe obudowy jest stabilny, ale po kilku minutach mia?em brzydki kierowcy! Ponadto, wy?wietlacz ma zdoby? Ricochet, który ma teraz brzydki dent, a obraz jest zniekszta?cony mniej. Oczywi?cie, nie trafi na celu na ekranie - ale ja si? spodziewa? w urz?dzenia do perkusistów pewna odporno?? na wstrz?sy. Jak powiedzia?em, to ocena jest subiektywna.

Razem:

SPD-SX jest oczywi?cie kibic, pomys?owym narz?dziem dla muzyków wszystkich próbek rodzaju ognia i tym samym doda? efekty nawet na ?ywo. Pok?adowe opcje oferuj? wiele sposobów, aby uzyska? wi?cej z jego d?wi?kami w prosty i szybki sposób.
I nawet umie?ci? go nawet do pod??czenia dodatkowych wyzwalaczy dla mojego edrum (TD12-KX), a tym samym poszerzy? moj? ofert?.

Wnioski:

Dobry zakup, ale kto chce by? dok?adnie rozwa?one. Muzycy, którzy wiedz?, co chcesz zrobi?, b?dzie mia? swoj? rado??. Przybysze i tych, którzy „gra? razy” sake polecam niech co? pokaza? raz i dobrze nauczy?.
Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
859 € 3 605,57 zł
Zawiera podatek VAT i koszty wysyłki

Faktura w walucie euro

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Numer artykułu 277368
Cena za 1 szt.
Produkt dostępny od styczeń 2012
Ocena ogólna
Ranking sprzedaży
w tej kategorii Ranga 3
na thomann.de Ranga 1715
Powiadom innych o tym produkcie
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • Pinterest
 • Google+
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-40
Fax: +49-9546-9223-24
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
(2)
(2)
(3)
(3)
(1)
Zgłoś błąd

Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

anuluj