Roland FR-1X BK B-Stock

B-Stock, Roland FR-1X BK - 26 touch sensitive piano keys, 72 velocity sensitive bass buttons, 128-note polyphony, 7 accordion sets with 8x descant registers,16 orchestral sounds, 3 bass registers, 3 orchestral bass registers, 5 orchestral chord registers, 8 registration memories, LED display, new balg sensor, USB jack for USB sticks, MP3 and Wave player, reverb and chorus effects, volume control, headphone out, line out jack, switchable MIDI in/out. Includes straps, power supply. Powered via power supply ( PSB-230EU included) or via Ni-MH AA batteries (not included). loudspeaker 2x7 Watt, weight 6,5 kg, dimensions H x B x T in mm: 405 x 365 x 195, color black, B-Stock with full warranty, may have slight traces of use

2 Oceny klientów:
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
2.5 / 5.0
  • właściwości
  • dźwięk
  • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 2
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie

Zabawki dla profesjonalistów!

Andreas126, 12.09.2012
My?l?, ?e FR1x doskona?ym przed?u?eniem moich ustawie? scenicznych jako klawiszowiec i wokalista, niestety z istotnych s?abo?ci w szybkiej i niezawodnej pracy urz?dzenia podczas pracy na ?ywo.

D?wi?ki akordeonu s? w wi?kszo?ci bardzo dobre moim zdaniem, nawet je?li trzeba dba? o jego osobiste Favouriten d?ugo. Mój obecny ulubiony konfiguracja d?wi?ku Przed?u?enie 01 „Alpine” nie zosta?a uwzgl?dniona i zosta? wys?any do mnie przez Thomann dopiero po dodatkowej zach?ty.

W „orkiestrowy brzmi” nie mo?na porównywa? ze zwyk?ymi standardu Roland i mnie osobi?cie w wieku SC55 powrotem. ?enuj?ce! Niestety, to równie? wp?ywa na przed?u?enie d?wi?ku 03.

D?wi?ki organowe s? (jest obj?to?? symulacja rocker przez mieszki ?y? wielki!) Przez Balglautstärkensteuerung bardzo dobrym dynamicznym realistycznego wykorzystania, ale tak?e dlatego, ?e d?wi?ki s? raczej zm?czony i bez wyrazu, dlatego, wielka szkoda.
Efekty s? grottig! Co Roland zosta? ju? my?le?? I nigdy nie by?y tak z?e skutki Bezu?yteczne s?yszany w ka?dym instrumencie od pog?osu spr??ynowego w moim pierwszym Hammond! Nie mam s?ów. U?ywam konfiguracji etapie Mikrophonweg moje Tyros i mo?e wybra? takie efekty wymagaj?cych wysoce kontrolowa? i program.

wskazówki operacyjne
Nawet t?umacze instrukcji nie mo?e cyniczny zabawa oprze? i mówi o „rozszyfrowanie” na wy?wietlaczu. W przypadku, gdy wy?wietlacz jest ju? niemi?osiernie przesadzone, pierwsze cyfrowe zegarki Casio mia? wi?cej znaków ni? ten lekko czerwonego migotliwym co?.

- Transpozycja i równowaga
T?skni? za mo?liwo?? korzystania z tych samych funkcji wa?nych dla mnie na ?ywo. W „objazd” przez myl?ce menu, które mog? by? dost?pne tylko z opó?nieniem czasowym, naciskaj?c przycisk Set, uniemo?liwiaj?c wykorzystanie w trybie rzeczywistym gry. Kontroli i równowagi Transposetaster tam tylko w wi?kszych modelach.

- indeksowanie plików mp.3-
Ten sam problem pojawia si?, gdy grasz przygotowane odtworzenia na przeno?nym odtwarzaczu audio!
To jest naprawd? niesamowite, nawet graj?c dwa utwory z rz?du jest mo?liwe bez wykonywania skomplikowanych Menuanwahl lub d?ugie naci?ni?cie ponownie gdzie?, chocia? dodatkowe 3 przyciski steruj?ce s? przewidziane dla gracza!
Gracz w koncercie tak dobre, jak bezu?yteczny!

- Podstawowe informacje na koncepcji operacyjnego:
Dzia?anie FR1x prezentuje si? jako bardzo skomplikowane i na ?ywo wy??czone.
Organizowanie Nastawienia Sondsets, U?ytkownik Brzmi Zestawy Obs?ugi, orkiestr? i d?wi?ki organowe uczciwie nie ca?kiem otworzy?a mi do tej pory. Chaos sprawia, ?e ??kompletny nast?pnie utworzy? i u?yteczne, aby doda? zestawy testowe na oprogramowaniu Editor. Niemo?liwe! Nawiasem mówi?c, oprogramowanie do edycji nie dzia?a na Mountain Lion!
Po dokonaniu niego, Userset z niewiarygodn? 8! stworzy? miejsca, gdzie Transposeeinstellung nie mo?e nawet by? przechowywane, jak równie?, a nast?pnie chcesz dokona? zmiany w rejestrze na ?ywo, latanie kompletny setup „wokó? uszu.” Szkoda.
Dobór poszczególnych d?wi?ków z akcesoriów d?wi?kowych bez ?adowania „przyk?adowych programów” wydaje si? niemo?liwe.
Oto próba programu u?ytkownika, aby Transpozycja: opu?ci? program u?ytkownika ju? nie mo?e gra? z powodu zachowa? wszystkie d?wi?ki, pozornie losowo wyregulowa? (reset w tryb wyj?cia) Ustaw przycisk wci?ni?ty. Niesko?czony 5sek, patrz?c Transpozycja. Transpozycji. Program u?ytkownika i umo?liwi? mu kontynuowa?. To nie jest w ogóle!

Zasadnicza zmiana koncepcji operacyjnego jest niezb?dna do ?ywego u?ytku w mojej opinii. Ewentualnie z kilkoma przyciskami wi?cej.
Aby to brzmia?o wszystko nie tak negatywna, my?l?, ?e pomys? elektrycznego akordeon, jak równie? wdro?enie mechanizmu g?o?no?ci miechy na naprawd? dobre! B?d? te?, mimo wszystko (pozosta?e) nie chc? zrezygnowa? z moich problemów FR1x bo tak wdro?enia, non-microphonic akordeon zale?nej radiowej sterowane jest naprawd? ?wietna i ma absolutne prawo do istnienia.
Mo?e zatrzyma? tylko troch? lepiej ...

Dodatek na 24/11/13:
Po problemach z zabezpieczanie d?wi?k kombinacje i ca?kowity brak na scen? i problemy z bas pasek, mam nowy instrument.
Nawet z tego Bassstrap przyj?ty w krótkim czasie. Gdy instrument jest zwracane, ca?a strona bas nie gra?, po nowej us?ugi instrument ze z?amanym rejestrze basowym teraz wróci?.
Szkoda mojego Roland akordeon niestety nie rado??.
Do tego teraz znacznych ulg w gwiazdach.

? N nadal Uzupe?nienie:
Thomann wycofa? przyrz?d bardzo przychylny!
Dzi?kuj? za to, teraz jestem na drodze z Roland FR3x w po??czeniu z X-Air 12 Behringer jako generatora efektów i u?o?eniem sobie z przyzwyczajenia do pracy.
V-Akordeony oferuj? mi zbyt wiele korzy?ci za pomoc? prostego po??czenia z PA i praktyce nocy lub Transponierungsmöglichkeit. :-)
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie

plastikowe zabawki dla utalentowanych ludzi ...

Charly M., 05.05.2012
Po wst?pnych badaniach i ma?ych do?wiadcze? sukcesu z tym kompaktowym wirtualnym „akordeon”, w pewien wymagane by?o wiele wysi?ku na rzecz rozwoju, jestem coraz bardziej zirytowany przez to urz?dzenie.
Chocia? w zasadzie mo?liwe jest wp?ywanie na obj?to?? wra?liwie z mieszkiem i arbitralne cicho ale gra? Balggefühl porównywana jest do ka?dego, nawet ?redniej realnej akordeon po prostu straszne:
Uwa?a jest ekspander fitness w r?kach, klawisze s? bardzo d?ugie wycieczki i przekaza? dodatek do uczucia, jakby kto? mia? r?kawiczki.

Zakres klawiaturze jest oczywi?cie ?art, wi?c mo?na ?y? je?li sprytnych in?ynierów to dziecko jednego nawet po?owy wykonalne
Oktavumschaltung podarowa?.
Koncepcja obs?ugi okazuje si? by? grottig i zastosowanie wy??cznie do wykorzystania w prywatnych, a tak?e wykorzysta? do szybkiego i aktywacj? wielu
Ukryte funkcje wymienione w tytule, utalentowani ludzie maj? kraw?d? jasne. Czyste d?wi?ki akordeonu s? bardzo zró?nicowane, ale bardzo niezwyk?e rozpowszechniany lub nawet ukryte, poniewa? nie jest mo?liwe z powodu zbyt ma?ej liczby kluczy rejestru, aby ?ledzi?.
Je?li jeden w nastroju do mózgu, jeden bas strona mo?e nadal pracowa? z wszelkiego rodzaju funkcji i parametrów,
Elegancki czerwony ?wiec?ce wy?wietlacz z wszystkich trzech cyfr jest niezwykle pomocne ...

Gdybym nie dr?czy?y mnie z tej uk?adanki ekspandera na tyle d?ugo, ?e to ulga, je?li mog? wzi?? prawdziw? akordeonie w d?oniach ponownie lub mo?e z?apa? klucze suwerennego (Roland) syntezatorów!

Pozostaje dla mnie g?ównym powodem, aby zachowa? to plastikowe zabawki do odwo?ania, aplikacja w nocy ze s?uchawkami za zamkni?tymi drzwiami!

W ko?cu, nieco dro?sza zabawa, ze wzgl?du na wysok? cen?, mo?na dosta? wszystko w porz?dku inaczej sensowne instrumentów akustycznych i elektronicznych ...
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w zł jest podana w celach orientacyjnych

Dostępna mała ilość w magazynie.
Dostępna mała ilość w magazynie.

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-26
Fax: +49-9546-9223-24
Tel: +49-9546-9223-33
Fax: +49-9546-9223-24
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Dante AVIO Analog Output Adapter 0x2 C.Giant LP-6210C Black Electro Harmonix Oceans 11 Reverb Vic Firth SIH2 Steinberg UR-RT2 Roland TM-6 Pro Drum Trigger Module Fender SQ J.Mascis Jazzmaster 2018 TritonAudio FetHead Dante AVIO Analog Input Adapter 2x0 Mooer Groove Loop Marshall Major III Bluetooth Black Harley Benton TE-7 FanFret FBB 2018 DLX
polecane
Dante AVIO Analog Output Adapter 0x2

Y Adapter Enables the output of analogue audio line signals from a Dante network, RJ45 Metal plug with built-in LEDs, 2 XLR male outputs, 96 KHz / 24 bit, Robust housing for day-to-day tasks while touring, Fully functional Dante...

przejdź do produktu
166 €
polecane
C.Giant LP-6210C Black

Keyboard 61 Keys with touch dynamics, 162 Sounds, 200 Rhythms, 61 Percussion effects, 50 Demo songs, Fill-in, sync and rhythms variations, Split function, Chord, Recording, Pitch bend wheel, Microphone input, Line out sockets, Headphone output, Sustain pedal connection, USB...

przejdź do produktu
68 €
polecane
Electro Harmonix Oceans 11 Reverb

Electro Harmonix Oceans 11 Reverb, effects pedal, 11 different reverb types: HALL, SPRING, PLATE, REVRS, ECHO, TREM, MOD, DYNA, AUTO-INF, SHIM and POLY, Tails switch: Select whether the reverb fades out naturally or stops immediately when the pedal is switched...

przejdź do produktu
149 €
polecane
Vic Firth SIH2

Vic Firth SIH2 isolation headphones, (reduces overall noise levels by 25 dB). successor of the legendary Vic Firth SIH-1 headphones, features redesigned larger driver in the ear cups that deliver a more powerful low end, cleaner mids and clear highs...

przejdź do produktu
77 €
polecane
Steinberg UR-RT2

4x 2 USB 2.0 Audio Interface Up to 24-bit/192 kHz, 2 Class-A D-PRE microphone preamps with + 48 V phantom power, Rupert Neve Designs transformer switchable on each front input channel, 2 Analog XLR/jack combo inputs plus 2 line...

przejdź do produktu
325 €
(1)
polecane
Roland TM-6 Pro Drum Trigger Module

Trigger Module For acoustic drummers who want to extend the sound possibilities of their drums with electronic sounds, 500 one-shot sounds, 268 V-Drum sounds, 80 Drum kits, SDHC card slot for importing your own samples, 6x 6.3 mm stereo...

przejdź do produktu
859 €
polecane
Fender SQ J.Mascis Jazzmaster 2018

Electric Guitar J.Mascis (Dinosaur Jr.) Artist Model, Body: Basswood, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel, Neck profile: C, 21 Jumbo frets, Nut width: 42.5 mm, Scale: 648 mm, Pickups: 2 Jazzmaster single coils, Adjusto-Matic bridge with vintage style floating tremolo,...

przejdź do produktu
489 €
(1)
polecane
TritonAudio FetHead

TritonAudio FetHead, in-line microphone preamplifier, XLR 3-pole female XLR 3-pole male, ultra low noise Class A JFet amplifier, 27dB amplification (@3 KOhm load), 4 matched JFets, 24-48V Phantom Power required, for Ribbon & Dynamic microphones, shields phantom power from...

przejdź do produktu
68 €
polecane
Dante AVIO Analog Input Adapter 2x0

Dante AVIO Analog Input Adapter 2x0; converts analog audio line signals to feed any Dante-connected system; 96 kHz / 24 Bit; fully-functional Dante interface; adjustable signal levels: +24dBu / +4dBu / 0dBu/ 0dBV /-10dBV (through Dante Controller); frequency Response: 20Hz...

przejdź do produktu
166 €
polecane
Mooer Groove Loop

Effects Pedal Digital drum machine / looper, 8 Genres of rhythms with 2 variations each, 3 Different modes: Looper, Drum, Looper + Drums, Independent playback level for Looper and Drum, True bypass, Controls for Looper and Drum, 16-Way turntable...

przejdź do produktu
102 €
polecane
Marshall Major III Bluetooth Black

Marshall Major III Bluetooth Black stereo headphones, on-ear design, closed back, foldable, Bluetooth® aptX Technology, up to 30 h running time, control knob on headphone, 40 mm moving coil dynamic speaker, newly constructed hinges and headband for a better fitting,...

przejdź do produktu
135 €
polecane
Harley Benton TE-7 FanFret FBB 2018 DLX

Harley Benton"TE-7 FanFret FBB 2018 DLX, 7-string Fanned Fret electric guitar, TE-Style with reversed headstock, body: ash, top: Flame Maple, neck: 5-ply maple/nato neck, neck mount: bolt on, neck form: Modern C-Profil, fingerboard: Roseacer, inlays: offset DOT inlays, 24 fanned...

przejdź do produktu
298 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.