Palmer PHDA 02

Studio Headphone Amplifier

 • Reference class headphone amplifier
 • Stereo mono or dual mono operation
 • 2 x 6.3 mm Headphone outputs
 • Suitable for headphone impedances of 8 - 200 Ohm
 • Robust 9.5" metal housing
 • XLR / jack combi-inputs, XLR loop out
 • Switchable Groundd / Lift
 • Integrated power supply

Dalsze informacje

Number of stereo channels 1
Output Level Adjustment Per Channel Yes
Amount Of Inputs 2
Rack format No
10 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.5 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 8 Wszystkie oceny
gb Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
gbOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Great, solid studio headphone(s) amplifier

Ramu, 05.11.2017
When you're traveling, performing, recording, rehearsing; the Palmer PHDA 02 headphone amplifier is really a nice, and universal tool. Switch for mono/ stereo signal. Solid unit, including internal power supply! I'm using the headphone amp on a daily basis for bass guitar. This is a professional tool and delivers high-quality sound. Recommended
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

S?uchawki rerverst silniejszy FrH kroków logicznych rzeczy Che

kronos, 21.06.2016
Poniewa? problemy hum s? z dzisiejszej formie elektronicznej zamiast wej?? transformatorowych zbalansowane wyj?cia nie jest rzadko?ci? dla mnie / przyszed? tylko wzmacniacz s?uchawkowy z prze??cznikiem Ground Lift mowa.
W podr?czniku „phone-AMP G109P Lake People” (to urz?dzenie I po raz pierwszy sporz?dzony pod uwag?) mówi, ?e to bardzo dobrze: „Niestety, nie ma ogólnego zalecenia, jak unika? szum lub przynajmniej zmniejszy? Cz?sto potrzebuje. by? s?dzony !! " O dziwo, to urz?dzenie musi by? otwarty, gdy szum w celu umieszczenia zworki (neudeutsch „skoczek”). My?l?, ?e to ha?ba. Podczas poszukiwania innego urz?dzenia Potem natkn??em wzmacniacza s?uchawkowego Palmer, który na szcz??cie ma za??czony na tylnej prze??cznik ground-lift.

Przy uruchamianiu faktycznie wyst?pi? problem szum, który mo?e by? jednak stopniu z?agodzone przez naci?ni?cie przycisku, ?e szum w po?o?eniu regulacji g?o?no?ci, co prowadzi do ledwie tolerowanym, nieniszcz?cych obj?to?ci, jest praktycznie niewidoczny.

Unikaln? cech? PHDA 02 jest transformatora, za pomoc? którego mo?na ustawi? wzmacniacza do impedancji s?uchawek 8-600 omów, to optymalne rozwi?zanie, które jest bardzo drogie, ale tak, ?e u?ywa innego producenta, poniewa? transformator konieczne jako?? trzeba by?oby kosztowne specjalne producenci zakupy. Jednak Palmer jako jeden z wiod?cych producentów pude?ek DI z transformatorów posiada niezb?dne know-how i mo?liwo?ci produkcyjne w domu, tak ?e nie jest zale?na od zewn?trznych dostawców.

Instrukcja z PHDA 02 (mog? by? wcze?niej pobranego z Internetu) jest sparta?skie: pojedynczy, ?ci?le drukowane, dwukolumnowy strona A4, kolumna po?wi?cona wy??cznie instrukcje bezpiecze?stwa, instrukcje gwarancyjne i unieszkodliwiania odpadów, a trzeci z drugiej kolumnie techniczny zawiera dane. Niemniej jednak, wszystkie informacje niezb?dne do dzia?ania s? w??czone. Nie krytyka tak !!

Podobnie sparta?skie s? specyfikacje: ?ladu fetyszyzmu danych, które mo?na znale?? z innymi producentami i raczej bezcelowe, poniewa? z ró?nych impedancji s?uchawek musia?by napisa? ma?y tomik danych technicznych obejmuj?cych zachowanie w ogóle mo?liwe impedancji s?uchawek. Wi?c nie krytyka !!

W moim systemie z PHDA 02 otrzymuje przy 0 dBFS ?ród?a cyfrowego, napi?cie 13 dBu, czyli 3,46 V, który spe?nia najnowsze EBU rekomendacji dla sektora us?ug nadawczych. Przeskalowany od 0 do 10 regulacja g?o?no?ci w ten sposób mo?na w??czy? si? do tej stosowanej przeze mnie s?uchawki AKG K812 tylko w pozycji 3, je?li nie b?dzie ryzykowa? uszkodzenia s?uchu, a nast?pnie tylko podczas fotografowania z bardzo wysok? dynamik? (= niska ?rednia obj?to??). W normalnej pozycji zapisu cyfrowego pasma (2) = 9:00 do 2,5 ca?kowicie podczas strzelania z czasów analogowym (nisk? dynamik? = du?a ?rednia obj?to??) po?o?enie od 1,5 do 2.
W instrukcji jest napisane: „Czu?o?? wej?cia jest przeznaczony dla szerokiej gamy instrumentów na poziomie profesjonalnym poziomie studio z odpowiednim zapasem”. Kto przeszkadza fakt, ?e z tak wysok? wydajno?ci? jak AKG K812 mo?na podkr?ci? g?o?no?? tak ma?o kiedy w s?uchawkach, które mog? by? w aplikacjach pasywny kontroler monitora, takich jak poziom pilota?owego TC Electronic. Wi?c nie ma powa?ny krytycyzm.

Moc wyj?ciowa jest mierzona z nadmiarem 400 mW dla wszystkich standardowych wyj?? s?uchawkowych a? do 2 watów jak w „phone-AMP G109P” Lake People s? czyste over-kill. AKG K 812 mo?e obs?ugiwa? do 300 mW, w Beyerdynamic T1 do 200 mW; Podczas normalnej pracy b?dzie doprowadzany do s?uchawki tylko niewielk? cz??? tej si?y.

Zgodnie z oczekiwaniami, PHDA 02 doskonale wspó?pracuje ze s?uchawkami AKG K812. Dzi?ki starannie skonstruowanej elektroniczn? mo?na ju? wykry? wszelkie ró?nice d?wi?kowe obiektywnie (je?li nie ma ?adnych niezgodno?ci techniczne). Ró?nice w jako?ci d?wi?ku wzmacniacza s?uchawkowego wyra?onej w niektórych testów wydaje si? by? czyst? wyobra?ni? lub dziennikarskie artefakty mnie. Poniewa? mo?na prze??cza? si? bez zw?oki w porównaniach nie (w przeciwie?stwie do testów g?o?ników), to powa?ny test porównawczy jest zwi?zany z nierozpuszczalnych trudno?ci.

Konstrukcja mechaniczna PHDA 02 ma powodu do krytyki, szczególnie godna ma?lany s? mi?kkie, nie jest zbyt lekka i zbyt ci??kie kontrola pr?du obj?to?? blachy falistej.

Wymiary obudowy s? wygodne z jednym stela?u i pó? szafy.

Inn? zalet? PHDA 02 w porównaniu do innych wzmacniaczy s?uchawkowe s? zacisk LINK OUT, do którego sygna? wej?ciowy do innego urz?dzenia, na przyk?ad jako drugi wzmacniacz zestawu mog? by? przekazywane (jeden strzela drogiego „phone-AMP G109P” przez Lake ludzi bolesne).

Cena jest uwa?any za pozytywny, bior?c pod uwag? jako??. Ogólnie zatem wyra?ne zalecenie dla w?a?ciciela wysokiej jako?ci s?uchawek.

Uzupe?nienie: Nieznaczne problemem hum jest najwyra?niej z powodu niepe?nej zgodno?ci z pocz?tkowo u?ywane RME ADI-2. W przypadku po??czenia z elektronicznym BMC 2 TC si? w pe?ni si? regulacja g?o?no?ci (normalny poziom g?o?no?ci 9 do 12 w po?o?enie godzina) nie us?ysza? najmniejszej szum i zak?ócenia.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Faktura w walucie euro

Artykuł wyprzedany. Orientacyjny czas sprowadzenia 2-5 dni
Artykuł wyprzedany. Orientacyjny czas sprowadzenia 2-5 dni

Artykuł został zamówiony, dostawy spodziewamy się w przeciągu kilku dni roboczych.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Tel: +49-9546-9223-33
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Headphone Amps
Headphone Amps
All you ever wanted to know about the small helpers called headphone preamps ... can be found here
Poradniki online
Headphone Amps
Headphone Amps
All you ever wanted to know about the small helpers called headphone preamps ... can be found here
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Yamaha P-125 BK Boss GT-1000 Line6 Power Cab Plus Dante AVIO AES3 IO Adapter 2x2 Dante AVIO USB IO Adapter 2x2 ADJ PRO-ETBS ProEventTable Bag II Reloop RP 4000 MK2 Yamaha L-125 BK Gator iMac 21" Tote Bag Flyht Pro Rack Drawer 19" 3U 28 cm lock Orange OMEC Teleport Marshall Origin 50H Head
(1)
polecane
Yamaha P-125 BK

Stage Piano Graded Hammer Standard Keyboard (GHS) with 88 weighted keys, Pure CF Sound Engine, 24 Tones, Max. Polyphony: 192 votes, Dual, split and duo function, Two-track recording (one song), 20 Rhythms (drums + bass), Intelligent Acoustic Control, 21...

przejdź do produktu
549 €
(2)
polecane
Boss GT-1000

Multi effect pedal 32-bit AD / DA, 32-bit floating-point processor and 96 kHz sampling rate, New BOSS DSP engine, specially developed for audio applications, AIRD (Augmented Impulse Response Dynamics) brings BOSS's Tube Logic concept to a digital guitar processor,...

przejdź do produktu
990 €
(1)
polecane
Line6 Power Cab Plus

Active Modelling Guitar Box With integrated USB audio interface, With 6 loudspeaker simulations (expandable), Equipped with: 1x 12"speaker and 1" compression driver, Power: 250W @ 8Ω, Frequency range: 70 - 20000 Hz, Maximum level: 128 dB @ 1 m,...

przejdź do produktu
745 €
polecane
Dante AVIO AES3 IO Adapter 2x2

Y Adapter Transmits two channels each from AES3 to a Dante network and vice versa, RJ45 Metal plug with built-in LEDs, 1 XLR male output, 1 XLR female input, 96 kHz / 24 bit, Robust housing for day-to-day tasks...

przejdź do produktu
167 €
polecane
Dante AVIO USB IO Adapter 2x2

Dante AVIO USB IO Adapter 2x2; for connecting a computer to a Dante network; perfect for recording or play back a stereo signal; robust housing; fully functional Dante interface; transmits two inputs and two outputs; class compliant

przejdź do produktu
128 €
polecane
ADJ PRO-ETBS ProEventTable Bag II

ADJ PRO-ETBS Pro Event Table Bag II, Carrying bag suitable for Pro Event Table II, optimally protects against dust and scratches, carrying straps for easy transport, not suitable for the first version of the Pro Event Table, made for #427915

przejdź do produktu
44 €
polecane
Reloop RP 4000 MK2

Quartz-driven DJ turntable with high-torque direct drive Speeds (RPM): 33 1/3 - 45 - 78, Pitch with selectable range of +/- 8% and+/- 16%, Reverse function, Connections: 1 PHONO output (gold plated) and 1 GND ground connection, Incl. platter,...

przejdź do produktu
277 €
polecane
Yamaha L-125 BK

Yamaha L-125 BK; stand for Yamaha P-125 BK; colour: Black

przejdź do produktu
128 €
polecane
Gator iMac 21" Tote Bag

Nylon Bag Fits 21" Apple iMac Water resistant, Good grip and protection with adjustable foam blocks and hard-panel reinforcement in the front flap, Foldable sun and dust protection, Double zipper, Strap and handle cutouts, Reinforced, detachable carrying handles, PVC...

przejdź do produktu
121 €
polecane
Flyht Pro Rack Drawer 19" 3U 28 cm lock

Flyht Pro Rack drawer 19" 3U 28 cm with lock. Robust and easy glide lockable metal rack drawer. Colour: black, Dimensons: WxHxD 483 x 134 x 280 mm, weight: 6,3 kg

przejdź do produktu
44 €
(1)
polecane
Orange OMEC Teleport

Orange OMEC Teleport, effects pedal, interface without any specific drivers or software requirements, AD / DA converters, USB B connector, Amplitude CS is included, LED: USB Bypass, footswitches: USB Bypass, connections: mono input (1/4" jack) - stereo output (2x 1/4"...

przejdź do produktu
118 €
(1)
polecane
Marshall Origin 50H Head

Tube Amp Head for Electric Guitar Gain boost function, Two voicings (Normal, High Treble), which can be mixed continuously via the tilt control, Switchable power reduction for full sound in any environment, 1 Channel, Power: 50 watts, Preamp tubes:...

przejdź do produktu
639 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.