• PL
  Sklep Select Store
  Wszystkie kraje All Countries
 • 0

Novation UltraNova Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

No JavaScript? No Audio Samples! :-(

próbki dzwiękowe

 
0:00
 • Best Friends
 • Epic Intro
 • Hangarlane
 • Keep Up
 • Vocoder

Dalsze informacje

Number Of Keys 37
Touch-Sensitive Yes
Aftertouch Yes
Split Zones Yes
Modulation Wheel Yes
Amount of simultaneous tones 18
Sound Engine Virtual Analogue
MIDI interface 1x In, 1x Out, 1x Thru
Storage Medium None
USB-port Yes
Arpeggiator Yes
Number of Analog Outputs 4
Digital Output Yes
Display Yes
12 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.6 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 12 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Handy d?wi?k silne pole d?wi?ku z ogromnym wspó?czynnikiem spa

Octapad, 07.05.2011

Im Studio oder live, am Rechner oder am Gerät, aus Spaß oder in der Produktion, in allen Situationen spaced der Ultranova mit inspirierenden Sounds und flüssiger Bedienung. Gemessen an der Preisklasse ausgezeichnetes Instrument." data-mt-lang="pl-x-mtfrom-de" data-translated="Tutaj Novation podj??a wielki hit. Po Gra?em tylko ROMpler Sprz?t i oprogramowanie sampler i tylko sporadycznie wykorzystywane do analogowego syntezatora z oprogramowaniem presetów które mia?em zamiar eksperymentowa? nawet z Schraubkiste analogowej w sprz?cie. I mo?na wzi?? UltraNova o doskona?ej jako?ci d?wi?ku, super przetwarzania, dotyku premii, wspania?e udogodnienia i cieczy i proste koncepcji operacyjnej. <br><br> Ale wszystko po kolei. Po pierwsze, by?em pod wra?eniem pierwszej klasy i wysokiej jako?ci wykonania. Dbanie kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego jest bardzo stabilny, niebieski jest ciemniejszy i ma bardziej szlachetny ni? na zdj?ciach, a kontrole s? jasne i dobrze oznakowane. Regulatory s? stabilne i grippy. Klawiatura jest wysokiej jako?ci i doskona?ym grywalna, poniewa? jestem przyzwyczajony do niej ju? przez mojego NOVATION REMOTE 49 SL MKII temu. Wszystkie przyciski s? pod?wietlane na czerwono, gdy aktywna, wi?c wiesz, w skrócie, co si? dzieje. Czuj? gum? i dlatego s? bardzo dobr? przyczepno??, a tak?e odbywaj? si? bardzo du?y z du?ym marginesem bezpiecze?stwa, jak i regulatora. Wi?c nie wi?cej grzebaninie. Specjalny chwyt s? niebieskie ko?a o?wietlone. Wraz z czerwonych diod ?wiec?cych przycisków stanu i masz ju? wizualnie gwo?dziem programu, co podnosi inspiracji i zabawy. Do??czony mikrofon na g?siej szyi dostarczane w dobrej jako?ci vocoder. Wtedy nie jest du?y, jasny i czytelny wy?wietlacz, jeste? ustawiony. <br><br> A skoro ju? jeste?my przy ultra nowej koncepcji operacyjnej Ultra Nova. My?l?, ?e jest fenomenalny. Modu?y generowania d?wi?ku mo?na wybra? bezpo?rednio za pomoc? przycisku. Natychmiast jeste? w systemie menu i parametry s? wy?wietlane na ekranie, maksymalnie osiem. Je?li istnieje wi?cej parametrów i jest ozdob? prawie zawsze tak, przegl?daj?c strony przycisku, na wy?wietlaczu na ich o?wietlenie, zarówno do przodu i / lub ty?u ruchu. Zmodyfikowany by? parametry poprzez osiem ga?ek wy?ej pokazane. I jako klarowny uk?ad modu?u przycisku nast?puje przep?yw sygna?u, zaprogramowany do d?wi?ków z pr?dko?ci? warp. By?aby zwie?czona tylko klawiatura numeryczna do bezpo?redniego wprowadzania warto?ci. <br><br> Ta sama zasada jest wybierany bezpo?rednio i szybko, wszystkie ustawienia urz?dzenia. I tak, jak to dzia?a tak?e w trybie Automap, gdzie mo?na korzysta? z UltraNova jako kontroler MIDI dla Softwaresynth jest. <br><br> Wyposa?enie: trzy oscylatory, które generuj? 72 przebiegów oraz 36 z nich wavetables odkry? dwa modulatory pier?cieniowe, generator szumów, 3 LFO oraz 6 kopert do 2 i 5 efektów filtrów we wszystkich mo?liwych kombinacjach, widz? nieko?cz?ce d?wi?kowe. Nast?pnie, wci?? zaprogramowany Chordfunktion i arpeggiator tak szybko i ?atwo jak przychodzi do ruchu, szczególnie w zatrzasku funkcj?, która pobiera klucze grasz w niesko?czonej p?tli, a zatem mo?e prowadzi? do powstania kosmosu d?wi?kowych. Ze wzgl?du na obfite kontroluje ogromna matryca modulacji dla interwencji d?wi?ku w czasie rzeczywistym, nie wchodzi w gr?, zabaw?. Wyj?tkowa jest obok aftertouch na pok?adzie dotykowy wra?liwo?? 8 pokr?te?, puste, nad którym ogie? prostu dotykaj?c bezpo?rednie wariacje d?wi?ku. <br><br> W sumie 4 banki A do D ka?de 128 miejsc w pami?ci do przechowywania d?wi?ku na pok?adzie gotowy A do C z pami?ci? i Banku D dla w?asnej twórczo?ci. D?wi?ki mo?na podzieli? wed?ug rodzaju i kategorii i szybko znale?? z wbudowan? przegl?dark? urz?dzenia. <br><br> I na jako?? d?wi?ku Blue Wonder polu u?atwia przegl?danie d?wi?ków tak zabawne, jak zró?nicowane tych d?wi?ków, The tworzenia w?asnych d?wi?ków i ?y? eksperymentowania z t? spraw? zabawy. Przyczepne i ekspresyjne Keys i dzwonki, ci?cie prowadzi, chwytaj?ce d?wi?ków perkusyjnych, kruch? lub wabbernde basy, podk?adki atmosferycznych i marzycielski ruchów szalonych d?wi?ków efekcie UltraNova porwany w fantastycznych ?wiatach d?wi?ku, czasem mi?kkie, czasem ci??kich. On wyra?nie i ostro artyku?owane ale Stimmenlayering i polymode mo?e by? równie? mocno szeroki. W obu przypadkach dzia?ania przyczyniaj? jako?ci. Niestety to tylko monotimbral tak, ?e mo?na ?y? tylko einsoundig Wykonywane Oczywi?cie, co jest szczególnie Per? / b?ben brzmi zbyt ma?o. Ponadto, ten zatrzymuje d?wi?k przy doborze d?wi?ków abruppt. <br><br> Panel po??czenie jest wszystko: MIDI Trio, podtrzymywa? i no?ny, wyj?cie s?uchawkowe, zasilanie do??czonego zasilacza lub portu USB (kabel USB w zestawie!). Te oferty UltraNova kompletnym 2W / 4out interfejs audio i wyj?cie SPDIF. Wszystkie porty mog? by? konfigurowane za pomoc? koncepcji operacyjnego opisanego bezpo?rednio. mo?e wzbogaci? generowanie d?wi?ku za pomoc? dwóch wej??. Z interfejsem USB, to ??czy si? równie? z PC. <br><br> Po pobraniu pakietu oprogramowania z witryny Novation i ?atwo?? instalacji sterowników i narz?dzi z PC jest (w moim systemie Windows Vista) A (kolizyjnego) interfejs audio. W Cubase mo?e natychmiast wywo?anie edytora UltraNova jako wtyczki i zintegrowane. W ten sposób wszystkie ustawienia i programowania urz?dzenia d?wi?kowe mog? by? wygodnie na ekranie i zapisa? go. Dla prawid?owego zarz?dzania równie? jest "Bibliotekarz" jako oddzielnego narz?dzia PC, dost?pnego za zarz?dzanie dowolnym folderze niestandardowych d?wi?ku i ?awkami oraz mi?dzy urz?dzeniem (d?wi?k bankowego D) i PC z powrotem i mo?na hergeladen. Przegl?dania przez d?wi?ki odpowiadaj?ce opisanym urz?dzeniu, jak opisano powy?ej. A dla wygodnego pilota sekwencerami i wtyczek zainstalowanych na Automapsoftware równie? downzuloaden na Novation. <br><br> W studio lub na ?ywo, na komputerze lub urz?dzeniu, dla zabawy lub w produkcji, we wszystkich sytuacjach UltraNova rozstawionymi z inspiruj?cych d?wi?ków i p?ynnej pracy. S?dz?c po kategoriach cenowych doskona?e narz?dzie." > Tutaj Novation podj??a wielki hit. Po Gra?em tylko ROMpler Sprz?t i oprogramowanie sampler i tylko sporadycznie wykorzystywane do analogowego syntezatora z oprogramowaniem presetów które mia?em zamiar eksperymentowa? nawet z Schraubkiste analogowej w sprz?cie. I mo?na wzi?? UltraNova o doskona?ej jako?ci d?wi?ku, super przetwarzania, dotyku premii, wspania?e udogodnienia i cieczy i proste koncepcji operacyjnej.

Ale wszystko po kolei. Po pierwsze, by?em pod wra?eniem pierwszej klasy i wysokiej jako?ci wykonania. Dbanie kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego jest bardzo stabilny, niebieski jest ciemniejszy i ma bardziej szlachetny ni? na zdj?ciach, a kontrole s? jasne i dobrze oznakowane. Regulatory s? stabilne i grippy. Klawiatura jest wysokiej jako?ci i doskona?ym grywalna, poniewa? jestem przyzwyczajony do niej ju? przez mojego NOVATION REMOTE 49 SL MKII temu. Wszystkie przyciski s? pod?wietlane na czerwono, gdy aktywna, wi?c wiesz, w skrócie, co si? dzieje. Czuj? gum? i dlatego s? bardzo dobr? przyczepno??, a tak?e odbywaj? si? bardzo du?y z du?ym marginesem bezpiecze?stwa, jak i regulatora. Wi?c nie wi?cej grzebaninie. Specjalny chwyt s? niebieskie ko?a o?wietlone. Wraz z czerwonych diod ?wiec?cych przycisków stanu i masz ju? wizualnie gwo?dziem programu, co podnosi inspiracji i zabawy. Do??czony mikrofon na g?siej szyi dostarczane w dobrej jako?ci vocoder. Wtedy nie jest du?y, jasny i czytelny wy?wietlacz, jeste? ustawiony.

A skoro ju? jeste?my przy ultra nowej koncepcji operacyjnej Ultra Nova. My?l?, ?e jest fenomenalny. Modu?y generowania d?wi?ku mo?na wybra? bezpo?rednio za pomoc? przycisku. Natychmiast jeste? w systemie menu i parametry s? wy?wietlane na ekranie, maksymalnie osiem. Je?li istnieje wi?cej parametrów i jest ozdob? prawie zawsze tak, przegl?daj?c strony przycisku, na wy?wietlaczu na ich o?wietlenie, zarówno do przodu i / lub ty?u ruchu. Zmodyfikowany by? parametry poprzez osiem ga?ek wy?ej pokazane. I jako klarowny uk?ad modu?u przycisku nast?puje przep?yw sygna?u, zaprogramowany do d?wi?ków z pr?dko?ci? warp. By?aby zwie?czona tylko klawiatura numeryczna do bezpo?redniego wprowadzania warto?ci.

Ta sama zasada jest wybierany bezpo?rednio i szybko, wszystkie ustawienia urz?dzenia. I tak, jak to dzia?a tak?e w trybie Automap, gdzie mo?na korzysta? z UltraNova jako kontroler MIDI dla Softwaresynth jest.

Wyposa?enie: trzy oscylatory, które generuj? 72 przebiegów oraz 36 z nich wavetables odkry? dwa modulatory pier?cieniowe, generator szumów, 3 LFO oraz 6 kopert do 2 i 5 efektów filtrów we wszystkich mo?liwych kombinacjach, widz? nieko?cz?ce d?wi?kowe. Nast?pnie, wci?? zaprogramowany Chordfunktion i arpeggiator tak szybko i ?atwo jak przychodzi do ruchu, szczególnie w zatrzasku funkcj?, która pobiera klucze grasz w niesko?czonej p?tli, a zatem mo?e prowadzi? do powstania kosmosu d?wi?kowych. Ze wzgl?du na obfite kontroluje ogromna matryca modulacji dla interwencji d?wi?ku w czasie rzeczywistym, nie wchodzi w gr?, zabaw?. Wyj?tkowa jest obok aftertouch na pok?adzie dotykowy wra?liwo?? 8 pokr?te?, puste, nad którym ogie? prostu dotykaj?c bezpo?rednie wariacje d?wi?ku.

W sumie 4 banki A do D ka?de 128 miejsc w pami?ci do przechowywania d?wi?ku na pok?adzie gotowy A do C z pami?ci? i Banku D dla w?asnej twórczo?ci. D?wi?ki mo?na podzieli? wed?ug rodzaju i kategorii i szybko znale?? z wbudowan? przegl?dark? urz?dzenia.

I na jako?? d?wi?ku Blue Wonder polu u?atwia przegl?danie d?wi?ków tak zabawne, jak zró?nicowane tych d?wi?ków, The tworzenia w?asnych d?wi?ków i ?y? eksperymentowania z t? spraw? zabawy. Przyczepne i ekspresyjne Keys i dzwonki, ci?cie prowadzi, chwytaj?ce d?wi?ków perkusyjnych, kruch? lub wabbernde basy, podk?adki atmosferycznych i marzycielski ruchów szalonych d?wi?ków efekcie UltraNova porwany w fantastycznych ?wiatach d?wi?ku, czasem mi?kkie, czasem ci??kich. On wyra?nie i ostro artyku?owane ale Stimmenlayering i polymode mo?e by? równie? mocno szeroki. W obu przypadkach dzia?ania przyczyniaj? jako?ci. Niestety to tylko monotimbral tak, ?e mo?na ?y? tylko einsoundig Wykonywane Oczywi?cie, co jest szczególnie Per? / b?ben brzmi zbyt ma?o. Ponadto, ten zatrzymuje d?wi?k przy doborze d?wi?ków abruppt.

Panel po??czenie jest wszystko: MIDI Trio, podtrzymywa? i no?ny, wyj?cie s?uchawkowe, zasilanie do??czonego zasilacza lub portu USB (kabel USB w zestawie!). Te oferty UltraNova kompletnym 2W / 4out interfejs audio i wyj?cie SPDIF. Wszystkie porty mog? by? konfigurowane za pomoc? koncepcji operacyjnego opisanego bezpo?rednio. mo?e wzbogaci? generowanie d?wi?ku za pomoc? dwóch wej??. Z interfejsem USB, to ??czy si? równie? z PC.

Po pobraniu pakietu oprogramowania z witryny Novation i ?atwo?? instalacji sterowników i narz?dzi z PC jest (w moim systemie Windows Vista) A (kolizyjnego) interfejs audio. W Cubase mo?e natychmiast wywo?anie edytora UltraNova jako wtyczki i zintegrowane. W ten sposób wszystkie ustawienia i programowania urz?dzenia d?wi?kowe mog? by? wygodnie na ekranie i zapisa? go. Dla prawid?owego zarz?dzania równie? jest "Bibliotekarz" jako oddzielnego narz?dzia PC, dost?pnego za zarz?dzanie dowolnym folderze niestandardowych d?wi?ku i ?awkami oraz mi?dzy urz?dzeniem (d?wi?k bankowego D) i PC z powrotem i mo?na hergeladen. Przegl?dania przez d?wi?ki odpowiadaj?ce opisanym urz?dzeniu, jak opisano powy?ej. A dla wygodnego pilota sekwencerami i wtyczek zainstalowanych na Automapsoftware równie? downzuloaden na Novation.

W studio lub na ?ywo, na komputerze lub urz?dzeniu, dla zabawy lub w produkcji, we wszystkich sytuacjach UltraNova rozstawionymi z inspiruj?cych d?wi?ków i p?ynnej pracy. S?dz?c po kategoriach cenowych doskona?e narz?dzie.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
479 € 2 051,15 zł
Oszczędzasz 22,62 % (140 €)
Zawiera podatek VAT i koszty wysyłki

Faktura w walucie euro

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Poradniki online
Synthesizers
Synthesizers
There are a wealth of synthesisers available today, ranging from hardware keyboards to virtual software instruments.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Toontrack Superior Drummer 3 Upgrade Toontrack Superior Drummer 3 Digitech SDRUM Strummable Drums Boss Katana Mini Kala Spruce Mahagony Sopran Ukulele Fender Standard Telecaster MN BB Arturia KeyLab Essentials 49 Stairville Octagon 20x6W Tourpack 4 Roland SPD::ONE Wav Darkglass Alpha Omicron Bass Distortion Arturia KeyLab Essentials 61 Stairville Quad Par Profile 5x8W RGBW 45°
(4)
polecane
Toontrack Superior Drummer 3 Upgrade

Virtual Drum Production Studio (Download)Upgrade from Toontrack Superior Drummer 2 to Superior Drummer 3 Based on meticulously recorded samples of high quality drums, Recorded in 11.1 Surround by George Massenburg in the Galaxy Studios, Over 230GB...

przejdź do produktu
167 €
polecane
Toontrack Superior Drummer 3

Toontrack Superior Drummer 3 (ESD); virtual drum production studio; extensively produced drum software, based on meticulously recorded samples of high end drums; recorded in 11.1 surround sound at the Galaxy Studios by George Massenburg; over 230 GB of raw, unprocessed...

przejdź do produktu
325 €
polecane
Digitech SDRUM Strummable Drums

Digitech SDRUM Strummable Drums, drum machine in stomp box format, creates drum patterns based on scatches and strums across muted strings, 5 studio quality drumkit sounds, 12 different hats/rides styles, stores up to 36 differents songs, 3 song parts programmable...

przejdź do produktu
215 €
polecane
Boss Katana Mini

Modelling Combo Amplifier for Electric Guitar 3 Basic amplifier types selectable (Brown/Crunch/Clean), Analogue multi-stage gain circuit with 3-Band analogue EQ, Channels: 1, Power: 7 W, Equipped with: 1x 4" speaker, Cabinet construction: Closed, Controls: (Mono): Gain, Volume, Bass, Middle,...

przejdź do produktu
99 €
polecane
Kala Spruce Mahagony Sopran Ukulele

Kala Spruce Mahagony Soprano Ukulele, Soprano body size, 348 mm scale, overall length 533 mm, Spruce top, Mahogany back and sides, Mahogany neck, 12 nickel silver frets, Black Walnut fingerboard, Black Walnut bridge, chrome, geared machineheads, Aquila Super Nylgut strings,...

przejdź do produktu
77 €
polecane
Fender Standard Telecaster MN BB

Electric Guitar Mexico, Alder body, Maple neck, Modern "C" neck profile, Fretboard: Maple, 21 Medium jumbo frets, Nut width: 42 mm, Scale: 648 mm (25.5"), Pickup: 2 Standard Tele Single Coil, 3-Way toggle switch, Volume knob and tone knob,...

przejdź do produktu
611 €
polecane
Arturia KeyLab Essentials 49

USB MIDI Keyboard 49 Velocity-sensitive keys, 8 Velocity-sensitive pads with aftertouch, 1 clickable encoder, 9 Rotary control, 9 Faders, 13 Buttons, Transport section with 4 function buttons, LCD display, Pitchbend and modulation wheel, Chord Play mode, Mackie / HUI...

przejdź do produktu
199 €
polecane
Stairville Octagon 20x6W Tourpack 4

Stairville Octagon Theater 20x6W 4x Tourpack incl. Flightcase, 20x6W CW / WW / A, Complete Tourpack with 4 pieces Stairville Octagon Theater 20x6W in a stable roadcase. Professional LED Theatre Spot with infinitely adjustable colour temperature. The, Octagon Theatre is...

przejdź do produktu
949 €
polecane
Roland SPD::ONE Wav

Roland SPD::ONE Wav pad, one rubber pad playable with sticks, hands and feet, 4 GBs storage for 12 WAV samples plus click track (muted one main output) (WAV format 44,1kHz, 16 bits, mono/stereo), volume knobs for master and headphone outputs,...

przejdź do produktu
282 €
polecane
Darkglass Alpha Omicron Bass Distortion

Effect Pedal for Electric Guitar Provides the distortion and flexibility of the alpha-omega in a smaller format, With the two distortions, it offers the same harmonically rich, various sounds as its big brother, Knobs: Blend - mod - level...

przejdź do produktu
266 €
polecane
Arturia KeyLab Essentials 61

USB MIDI Keyboard 61 Velocity-sensitive keys, 8 Velocity dynamic pads with aftertouch, A Clickable encoder, 9 Rotary control, 9 Faders, 13 Keys, Transport section with 4 function buttons, LCD display, Pitchbend and modulation wheel, Chord Play mode, Mackie /...

przejdź do produktu
249 €
polecane
Stairville Quad Par Profile 5x8W RGBW 45°

Flat LED PAR Slim design and rich colours, even in the pastel range, Thanks to its compact size, the Quad Par Profile can be mounted or placed almost anywhere, 8 W Quad-colour LEDs ensure its amazing light output, and...

przejdź do produktu
79 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.