Neumann KM184 MT Stereo Set Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

No JavaScript? No Audio Samples! :-(

próbki dzwiękowe

 
0:00
 • Bossa dry
 • Bossa wet
 • Classical dry
 • Classical wet
 • Strumming dry
 • Strumming wet
 • Picking dry
 • Picking wet
 • Congas
 • Shakers
 • Woodblocks
 • więcej

Dalsze informacje

Condenser Microphone Yes
Stereo Pair Yes
inkl. Clamp Yes
24 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.9 / 5.0
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 23 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie

Opowie?? P na bezludn? wysp? ...

Georg aus R., 21.10.2009
Nabycie legend? jest oczywi?cie zwi?zany z pewnymi oczekiwaniami. Przydatne ma?e mikrofony pojemno?ciowe membrana mo?e ju? kupi? pod 100EUR dzi?. Jak ju? znaczna ró?nica w jako?ci musi uzasadni? inwestycje w KM184. Wi?c niech egzaminu KM184 przeciwko (wielokrotny) Behringer B5 antreten.- jako dbx386 przedwzmacniacz zosta? wykorzystany; monitorowano poprzez HD595 lub Event 20/20 BAS.

1. Dyscyplina: G?os (m??czyzna, wzgl?dnie suchym miejscu, odleg?o?? 30 cm). Rezultat: Oba mikrofony s? zaskakuj?co blisko siebie. Tak blisko, ?e GL zajmuje s?uchacz móg? dokona? ?adnej ró?nicy.

2. Dyscyplina: gitara akustyczna (struny stalowe). Znacz?ce ró?nice i zdecydowanym faworytem KM184; dla pozosta?ych s?uchaczy du?o wyroku przeciwie?stwo. Dlatego zapewne kwestia gustu ni? jako??.

3. Dyscyplina: omikrofonowania wokalu, mowy lub instrumentów na odleg?o??. Jest to szczyt KM184. Naprzeciw B5 ogromny skok w jako?ci, wynikaj?cej z niskich przebarwienia obszaru gry.

4. Dyscyplina: Kwartet smyczkowy (bardzo ?ywy obszar). Ponownie, KM184 bezsprzecznie do przodu dotycz?ce naturalno?? brzmienia.

Pochwa?y ??czna równie? niska dla ma?ego ha?asu membrany, która wydaje widmowego troch? denerwuj?ce. Praktycznie oznacza to, ?e jeden z tego samego ha?asu z KM184, odleg?o?? od ?ród?a d?wi?ku w porównaniu do B5 mo?e prawie dwukrotnie. Gra? tak?e pewn? rol?, zw?aszcza je?li chcesz nagra? niskich zasobów na wi?kszych odleg?o?ciach. Na jako?? przetwarzania mikrofonów nie mo?na nic zarzuci?. Dostarczony szyby z drugiej strony niezbyt skuteczne; który ch?tnie przyjmuje na zewn?trz, nie b?dzie z niego zadowolony.

Mój osobisty wniosek: Ci, którzy lubi? chc? w znacznym stopniu poch?aniaj? barwienie w pomieszczeniach mieszkalnych lub w d?u?szych odst?pach czasu, przez kilka KM184 bardzo przydatne. Kto wcze?niej, jednak musi mikrofonieren tylko w suchych obszarach bliskich, ta?sze alternatywy nie powinno a priori ausschließen.- lub technicznie: Saldo charakterystyka kierunkowa oraz niski poziom ha?asu dla mnie s? korzy?ci z KM184.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie

cygara Hawana

Ster, 26.03.2011
Und jetzt ein "Frevel": Weil ich hier und anderswo vieles gelesen habe und ebenfalls die zwei Kleinen NT5 von Rode besitze, habe ich die Paare verglichen. Bei "Consumer"-Konvertern ist die Differenz nur bei den Höhen hörbar. Die Neumänner sind zurückhaltender, allerdings mein Geschmack. Die Rodes sind schärfer, die Höhen "kratzen" oft. Bei teureren Konvertern ist der Unterschied deutlich hörbar. Wo die Neumännchen "musizieren", "kratzen" die Rodeleins deutlich. Bei den Bässen ist es ebenfalls hörbar. Neumann klingt fester, knackiger, ob Flügel, Violine, Flöte, Gitarre oder Chor. Vielleicht liegt es teilweise auch daran, dass die Kapsel der Neumännchen etwas größer ist, als die der Rodeleins.
Zugegeben, der Vergleich ist unfair, schon nur wegen des Preises, aber die Versuchung war für mich groß und die technischen Daten haben das Experiment noch verlockender aussehen lassen. Noch größer war die Versuchung alle vier im Studio gleichzeitig "antreten" zu lassen. Vierer Schiene aufgeschraubt, angeschlossen und was ich hörte, konnte ich nicht glauben! Es lohnt sich wirklich vier Aufnahmespuren den vier Mikrofonen zu widmen und sie bei Spurenknappheit anschließend auf zwei Spuren zusammenzumischen. Der "Body" kommt von den Berlinern und die "Tüpfelchen" von den Australiern. Alle oben genannten Quellen hatten eine ganz andere Qualität, Brillanz und Lebendigkeit vorzuweisen. Ich werde wahrscheinlich nie wieder mit nur einem Paar aufnehmen. Entschuldige Neumann und Rode, aber auf meinen Geräten und in meinen Ohren, bieten beide Sets zusammen ein wirkliches musikalisches Erlebnis. Vergessen wir aber nicht, dass auch die bevorzugte Klangfarbe, Geschmacksache ist. Wie sagten es die Lateiner? De gustibus et coloribus non est disputandum." data-mt-lang="pl-x-mtfrom-de" data-translated="Drewniana skrzynka przypomina drogich cygar. Co znajduje si? w nim równie? nabyte mi?o?ników smaku i d?wi?kowe. Ma?e bary Neumanna s? ME stosunek ceny do jako?ci. Opowiadanie d?wi?k Neumann jest tam, przejrzysto?? jest tak?e dlatego, przekroczone jest niczym. Ponadto maluchy s? bardzo proste, ale pokusa jest za nagranie koncertu "wk?adk?", zwi?kszona. Wra?liwe na wiatr mikrofony s? jednak tak wykorzystanie wiatrochrony zawsze zalecane. <br> A teraz "?wi?tokradztwo" Poniewa? czyta?em wiele tutaj i gdzie indziej te? dwa ma?e NT5 Rode posiada?, Porówna?em par?. Gdy "Konsument" -Konvertern ró?nicy jest s?yszalny tylko w wysoko?ciach. Neumänner s? bardziej pow?ci?gliwi, ale mój gust. Rodes s? ostrzejsze, wysoko?ci "z?om" cz??ciej. Dro?sze przetworniki ró?nica jest wyra?nie s?yszalny. Je?eli Neumännchen "muzyka" "scratch", to tor Jeden wyra?nie. Bas jest równie? s?yszalny. Neumann d?wi?ki sta?y, ostry, czy to skrzyd?a, skrzypcach, flecie, gitarze lub chór. Mo?e to cz??ciowo dlatego, ?e kapsu?ka Neumännchen jest nieco wi?kszy ni? jeden sa?. <br> To prawda, porównanie jest niesprawiedliwe, po prostu ze wzgl?du na cen?, ale pokusa by?a wielka dla mnie i dane techniczne sprawi?y, ?e eksperyment wygl?da? jeszcze bardziej kusz?ce. Jeszcze wi?ksza by?a pokusa "wzi??" wszystkie cztery w studiu jednocze?nie odej??. wkr?ca quad kolejowego, pod??czone i co us?ysza?em, nie mog?em uwierzy?! To jest naprawd? warta cztery utwory zapisu nale?y poda? do czterech mikrofonów, a nast?pnie miesza? je ze sob? w niedoborów torowych na dwóch torach. "Cia?a" pochodzi od ludzi z Berlina i "kropk? nad" przez Australijczyków. Wszystkie wy?ej wymienione ?ród?a nie oferuj? zupe?nie inn? jako??, blask i witalno??. I prawdopodobnie nigdy ponownie zaj?? si? tylko jedn? par?. Przepraszam Neumann i pojecha?, ale na mój sprz?t i uszach, oba zestawy razem zapewniaj? prawdziwe do?wiadczenie muzyczne. Nie zapominajmy, ?e nawet preferowany ton, to kwestia gustu. Jak powiedzia? Latins? De gustibus et coloribus non est disputandum." > Drewniana skrzynka przypomina drogich cygar. Co znajduje si? w nim równie? nabyte mi?o?ników smaku i d?wi?kowe. Ma?e bary Neumanna s? ME stosunek ceny do jako?ci. Opowiadanie d?wi?k Neumann jest tam, przejrzysto?? jest tak?e dlatego, przekroczone jest niczym. Ponadto maluchy s? bardzo proste, ale pokusa jest za nagranie koncertu "wk?adk?", zwi?kszona. Wra?liwe na wiatr mikrofony s? jednak tak wykorzystanie wiatrochrony zawsze zalecane.
A teraz "?wi?tokradztwo" Poniewa? czyta?em wiele tutaj i gdzie indziej te? dwa ma?e NT5 Rode posiada?, Porówna?em par?. Gdy "Konsument" -Konvertern ró?nicy jest s?yszalny tylko w wysoko?ciach. Neumänner s? bardziej pow?ci?gliwi, ale mój gust. Rodes s? ostrzejsze, wysoko?ci "z?om" cz??ciej. Dro?sze przetworniki ró?nica jest wyra?nie s?yszalny. Je?eli Neumännchen "muzyka" "scratch", to tor Jeden wyra?nie. Bas jest równie? s?yszalny. Neumann d?wi?ki sta?y, ostry, czy to skrzyd?a, skrzypcach, flecie, gitarze lub chór. Mo?e to cz??ciowo dlatego, ?e kapsu?ka Neumännchen jest nieco wi?kszy ni? jeden sa?.
To prawda, porównanie jest niesprawiedliwe, po prostu ze wzgl?du na cen?, ale pokusa by?a wielka dla mnie i dane techniczne sprawi?y, ?e eksperyment wygl?da? jeszcze bardziej kusz?ce. Jeszcze wi?ksza by?a pokusa "wzi??" wszystkie cztery w studiu jednocze?nie odej??. wkr?ca quad kolejowego, pod??czone i co us?ysza?em, nie mog?em uwierzy?! To jest naprawd? warta cztery utwory zapisu nale?y poda? do czterech mikrofonów, a nast?pnie miesza? je ze sob? w niedoborów torowych na dwóch torach. "Cia?a" pochodzi od ludzi z Berlina i "kropk? nad" przez Australijczyków. Wszystkie wy?ej wymienione ?ród?a nie oferuj? zupe?nie inn? jako??, blask i witalno??. I prawdopodobnie nigdy ponownie zaj?? si? tylko jedn? par?. Przepraszam Neumann i pojecha?, ale na mój sprz?t i uszach, oba zestawy razem zapewniaj? prawdziwe do?wiadczenie muzyczne. Nie zapominajmy, ?e nawet preferowany ton, to kwestia gustu. Jak powiedzia? Latins? De gustibus et coloribus non est disputandum.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
1 269 € 5 308,43 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Faktura w walucie euro

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
PA
Tel: +49-9546-9223-35
Fax: +49-9546-9223-24
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Tel: +49-9546-9223-34
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Small Diaphragm Mics
Small Diaphragm Mics
Read on and learn all you should know about small diaphragm mics
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Teenage Engineering PO-33 K.O. Zoom H1n Electro Harmonix 95000 Performance Looper LD Systems Maui 5 Go Bose S1 Pro Battery Pack Presonus Faderport 16 Beyerdynamic DT-880 Pro Black Edition Marshall DSL5CR Harley Benton PowerPlant ISO-2 Pro Teenage Engineering PO-35 speak RCF EVOX J8 Orange Brent Hinds Terror
(1)
polecane
Teenage Engineering PO-33 K.O.

Teenage Engineering PO-33 K.O., Micro-Sampler; Built-in Mic; 40 sec. sampling time; 8 Melody-Sample-Slots; 8 Drum-Slots; 16-Step Sequenzer; 16 Patterns; 16 Effects; parameter locks; Built-in speaker; 3.5mm audio I/O; Jam sync; Animated LCD display; Folding stand; Break away lock tab; Clock...

przejdź do produktu
98 €
(1)
polecane
Zoom H1n

MP3 / Wave Handy Recorder Genuine XY microphone configuration, 24-bit / 96kHz linear PCM, Built-in monitor speaker, Rubbersied surface, Input: 3.5 mm stereo jack for line signals and plug-in powered microphones, Automatic and manual recording level, Low-cut filter, Timestamp...

przejdź do produktu
119 €
polecane
Electro Harmonix 95000 Performance Looper

Electro Harmonix 95000 Performance Looper, effects pedal, six mono tracks and one stereo mixdown track per loop, record up to 375 minutes and 100 loops with a 16GB Micro SD card, quick and easy switching between loops, Import / export...

przejdź do produktu
599 €
polecane
LD Systems Maui 5 Go

Rechargeable Battery Powered Compact Plug And Play Column System For monitoring and PA sound reinforcement, Discreet appearance for inconspicuous applications, Up to 6 hours of battery operation at 100% playback power and 10 hours at 50% playback power, Integrated...

przejdź do produktu
739 €
(1)
polecane
Bose S1 Pro Battery Pack

Bose S1 Pro Battery Pack, rechargeable lithium-ion battery for Bose S1 Pro, up to 6 hours charge time, with Quick Charge feature, easy to Install into the dedicated compartment on your S1 Pro for secure and reliable use

przejdź do produktu
144 €
polecane
Presonus Faderport 16

16-Channel DAW Production Controller 16 Professional, touch-sensitive 100 mm motor faders (Dual-Servo Drive Belt), High fader resolution: 10 Bits/1,024 steps, 85 Background and status illuminated buttons, 104 Controllable functions, 16 High-resolution LC displays as digital labeling fields, Timecode and...

przejdź do produktu
990 €
polecane
Beyerdynamic DT-880 Pro Black Edition

High-End Studio Headphones Dynamic, Half open, Circumaural, Frequency range: 5 to 35,000 Hz, Nominal impedance: 250 ohms, Sound pressure: 96 db, With 3 m spiral cable with 3.5 mm jack, Weight: 390 g with cable, 307 g without cable,...

przejdź do produktu
179 €
(1)
polecane
Marshall DSL5CR

Full tube combo amp for electric guitar Reissue series - authentic DSL sound, Power: Low power circuit from 5 W to 1 W, 2 footswitchable channels with classic gain and ultra gain, Equipment: 10" Celestion Ten-30 loudspeaker, Preamp tubes:...

przejdź do produktu
485 €
(1)
polecane
Harley Benton PowerPlant ISO-2 Pro

Multi-power adapter for effect pedals 8 isolated, filtered and short-circuit protected outputs eliminate noise and hum, High amperage for modern digital effects, LED monitoring at each output, Power supply with a 12V @ 2A DC power adapter (included), Output...

przejdź do produktu
68 €
(2)
polecane
Teenage Engineering PO-35 speak

Teenage Engineering PO-35 speak, Vocal Synthesizer/Sampler; Built-in Mic; 120 sec. sampling time; 16-Step Sequenzer; 16 Patterns; parameter locks; Built-in speaker; 3.5mm audio I/O; Jam sync; Animated LCD display; Folding stand; Break away lock tab; Clock + alarm clock; Battery powered...

przejdź do produktu
98 €
(1)
polecane
RCF EVOX J8

RCF EVOX J8, active 2-way-Array-PA-system containing: 8 x 2" Fullrange Speaker, 12" Bassreflex-Subwoofer, 2.5" v.c., 1400 Watt/Peak, 128 dB max SPL, 40 to 20000 Hz, DSP processing, Jack/XLR input, Soft limiter, incl. distance pole and cable, weight: 23,8 Kg, optinonal...

przejdź do produktu
990 €
(1)
polecane
Orange Brent Hinds Terror

Amp Head for Electric Guitar Brent Hinds (Mastodon) Signature Model, Power: 15 W RMS - switchable to 15/7/1 / 0.5 W, 2 Channels, Tube assembly: 3 x ECC83, 1 x ECC81, 2 x EL84, Natural Volume, Gain, Bass, Mid,...

przejdź do produktu
689 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.