Hughes&Kettner Tubemeister 36 Head Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

No JavaScript? No Audio Samples! :-(

próbki dzwiękowe

 
0:00
 • Reference Blues
 • Reference Funk
 • Reference Metal
 • Reference Rock
 • Blues
 • Funk
 • Metal
 • Rock
 • więcej

Dalsze informacje

Power 36 W
Power Amplifier Tubes EL84
Channels 3
Reverb Yes
Footswitch Yes
5 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.8 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 5 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Meisterst ck Tubemeister 36

N.C.H., 11.10.2012
Ska?a na scenie. Graj w domu. Nagraj w nocy. Wi?c krótki opis firmy, ale czy ma?y wzmacniacz mo?e dotrzyma? tych obietnic?

Ale najpierw do wygl?du. Trzeba powiedzie? bardzo niewiele o typowym niebieskim wygl?dzie Hughes & Kettner. Albo znajdziesz to (jak ja) po prostu czyste; lub nie.
"S?odka cz???, któr? tam wci?gasz", by?a pierwsz? uwag? cz?onków zespo?u. Bo du?y jest Tubemeister 36 naprawd? nie. Jest tak lekki, ?e mo?na go ?atwo nosi? jedn? r?k?.

Ale teraz dla wa?nego d?wi?ku:

Czysto??:
Czysty d?wi?k jest po prostu niesamowity. Je?li masz mistrza prawie na przystanku (ze wzgl?du na wbudowan? moc - nie ma problemu, ale wi?cej o tym pó?niej) i Gain odwraca si? do godziny szóstej, wzmacniacz zaczyna ?piewa? genialnie.
Chocia? w rzeczywisto?ci jestem w trudniejszym tempie, gra?em na wzmacniaczu, kiedy po raz pierwszy pojawi? si? na czystym kanale tylko kilka godzin, poniewa? moja gitara (PRS SE Paul Allander Signature) zabrzmia?a tak d?ugo na czystym kanale, tak pe?nym.
Ciep?e i g?adkie zniekszta?cenia lamp w czystym d?wi?ku to po prostu ?wietna zabawa, a nadmiar ma to wszystko.
Zewn?trznie kana? ma w?asny 3-pasmowy sygna? d?wi?kowy.

Crunch:
Od ?wietnych Blues Zerre po brytyjsk? rockow? p?yt? alo Vox.
Przede wszystkim Crunch Channel oferuje jedn? rzecz. Dynamiki.
Je?li podchodzisz do niego bardziej o wzmacniaczu mocy, a mniej o zysku, reaguje on dok?adnie na styl grania gitarzysty. Kiedy grasz delikatnie, niektóre nuty pojawiaj? si? wyra?nie, a kiedy uderzysz w struny, to naprawd? ?adnie. Dotyk jak w tym przedziale cenowym z zaledwie wzmacniaczem.
Kana? crunch ma 3-pasmow? regulacj? tonów z kana?em wiod?cym.

prowadzi?:
Od rocka po o?owiu do klasycznego metalu.
Aby wysuszy? kana? prowadz?cy jest po prostu niesamowity. Z technicznego punktu widzenia, musia?em wy??czy? gitary w mojej gitarze humbuck, aby uzyska? nie tak nudny d?wi?k, ale dzi?ki naprawd? znakomitej kontroli d?wi?ku nie by?o problemu. Z moim Fenderem brzmi równie? na czele, a tak?e niesamowicie, gdy wszystkie kontrolki s? na godzinie 6.
Teraz dok?adniejsza dla skargi. Chocia? kana? jest jasny, poszczególne niuanse w riffach nie s? tracone. W przypadku solówek, to po prostu zabawa.
Wi?c wzmacniacz nie wytwarza ca?kowitej p?yty metalowej, ale nadal pozostaje prawdziwy.
Wzmacniacz mo?e równie? naciska?, ale nie jest to metalowy potwór. Ka?dy, kto szuka wzmacniacza Death Metal, jest zdecydowanie pod z?ym adresem, zw?aszcza, ?e ??t?umione tony nie s? tak grube jak metalowy wzmacniacz Engla.

Efekty i Co
- Jako jedyny wbudowany efekt Tubemeister dostarcza pog?osu, który daje du?o, szczególnie w czystym kanale, ale tak?e solów typu soulful real.
Wspaniale jest, ?e pog?os dostosowuje si? do kana?u, tzn. Gdy jest podniesiony w tym samym czasie, czysty kana? jest wyra?nie g?o?niejszy ni? kana? chrz?stny lub prowadz?cy.
- Wzmacniacz ma równie? wbudowan? p?tl? FX z funkcj? wysy?ania i powrotu.
- Có?, do absolutnego kremowego kawa?ka wzmacniacza. Posiada wbudowany uk?ad Powersoak, moc wzmacniacza od 36 maksimum do 18 (wy??czenie jednej z par lamp), do 5.1 (obj?to?? pomieszczenia) lub 0 watów (g?o?nik na zewn?trz) (przez wbudowany rezystor obci??enia, który zamienia energi? na ciep?o) runterregelt.
- 36 watów powinno wystarczy? ka?demu, kto nie zamierza gra? bez PA przed 2000 osób.
- Prze??czanie kana?ów, pog?os i FX-Loop mo?na sterowa? za pomoc? prze??cznika no?nego.
- Wybuch polega na tym, ?e mo?esz kontrolowa? poch?anianie mocy, pog?os, p?tl? FX i kana?y za po?rednictwem karty midi. Wzmacniacz jest tym, czym wszystkie efekty na plecach i kana?ach jest ca?kowicie Midi-zdolny i programowalny.
Jednak ma tylko wej?cie Midi-In (z zasilaniem fantomowym, 7-biegunowym, 5-biegunowym nie u?ywa mocy fantomowej) i nie ma wyj?cia po?redniego, wi?c mo?liwe jest maksymalnie 128 kombinacji i nie mo?na tego zrobi? bez Trixena w wi?kszej p?tli midi zainstalowa?, ale hej cz??? kosztuje tylko 800 euro.
- Wzmacniacz ma równie? czerwone pole z symulacj? g?o?ników. A gra w nocy ze s?uchawkami to nic z?ego, ale polecam dedoch? dla nagra? synonimem mikrofonu, poniewa? pude?ka z przestrzeni? s? jeszcze bardziej naturalne i dlatego brzmi? lepiej dla mnie
- Impendenz to 8-16 omów, który mo?na bez problemu pod??czy? do pude?ka 4x12.
- Na pok?adzie znajduje si? tak?e system ochrony i dopasowywania rur TSC firmy Hughes & Kettner.

Podsumowuj?c, wyra?ne zalecenie kupuj, je?li chcesz du?o za niewielkie pieni?dze. Naprawd? sp?dzi?em wiele godzin w Internecie, kupuj?c dla mojego przedzia?u cenowego, elastyczny i grubo brzmi?cy wzmacniacz, a to jest wyra?nie Tubemeister 36.

+ Doskona?y d?wi?k na wszystkich 3 kana?ach
+ Mo?liwo?? midi
+ Wbudowany power soak
+ Wbudowany dynamiczny pog?os
+ Dobra dynamika gry
+ TSC

- Nie zdolny do death metalu
- Brak po?rednictwa

Zagra? w boxie 112 z tubemeisterem ze Stratocasterem i PRS.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Rock at Night - wreszcie si?? wysokiego wzmocnienia w Zimmerlautst

Ewald AK, 22.03.2013
I nakaza? H i K Tubemeister 36 oraz alternatywnie Mesa Boogie Mini prostownik (+ wzmacniacza lampowego T?umik lekarza) i w stosunku do skrzynki 2x12 prostownika Mesa. Cel ma dobry d?wi?k o wysokim zysku przy niskim poziomie g?o?no?ci.

H i K Tubemeister g?owicy 36 by? na ko?cu zwyci?zcy przez wbudowany mocy wygrzewania. 1 wat i 5 watów w ko?cu dzia?a mocno przekrzywiony gra? bez stresu z s?siadami, aby dosta? si? do Tubemeister. I za po?ow? ceny Mesa + wzmacniacz lampowy t?umików, oba by?y nadal zbyt g?o?no.

D?wi?kowo, nawet przy 36 watach, które mog?yby Tubmeister jeszcze troch? wi?cej basu i g??bi tolerowany (pole Mesa pewno nadrabia za du?o). Ale poniewa? nie mog? gra? g?o?no przez wi?kszo?? czasu w ka?dym razie, Tubemeister jest idealnym wyborem dla mnie.

Jego liczne funkcje obejmuj? niewielki dodatek mo?na tak?e wirtualnie chocia? H & K mo?e jeszcze kupi? no?ny tak. Ten ostatni jest zakup tylko osobno.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w zł jest podana w celach orientacyjnych

Średnioterminowa dostępność
Średnioterminowa dostępność

Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia terminu dostawy tego artykułu.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-20
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Guitar Amp Heads
Guitar Amp Heads
Though there are other options, the stack remains a rock icon, and is still the most flexible form of guitar amplification.
Guitar Amps
Guitar Amps
The following pages give an overview of the various types of guitar amp available.
Amp modeling
Amp modeling
Amp modellers are guitar DSP effects units that emulate the sound of a range of amplifiers and speaker cabinets.
Poradniki online
Guitar Amp Heads
Guitar Amp Heads
Though there are other options, the stack remains a rock icon, and is still the most flexible form of guitar ampli­fi­ca­tion.
Poradniki online
Guitar Amps
Guitar Amps
The following pages give an overview of the various types of guitar amp available.
Poradniki online
Amp modeling
Amp modeling
Amp modellers are guitar DSP effects units that emulate the sound of a range of amplifiers and speaker cabinets.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Varytec Typhoon True Par Kid 7x10 IP65 LD Systems Mix 6 A G3 Polyend & Dreadbox Medusa Harley Benton Talk Box Avid Sibelius Ultimate EDU the t.bone HD 2000 NC Rode SC6-L Joyo JW-02 Wireless System the t.bone BD 500 Beta RockNRoller R12Stealth (All-Terrain) Avantone AV-10 Woofer Joyo JP-05 Power Bank Supply 5
polecane
Varytec Typhoon True Par Kid 7x10 IP65

Outdoor LED Flat Par Professional outdoor flat par with large colour spectrum, Ideal for temporary architectural or decorative lighting in outdoor areas, Black aluminium housing, UV Effects and deep blue by ultraviolet LEDs, 4 Different dimmer curves, Colour display...

przejdź do produktu
239 €
polecane
LD Systems Mix 6 A G3

Active 2-Way Loudspeaker With integrated 4-channel mixer, Loudspeakers: 6.5" woofer and 1" tweeter, Frequency range: 80 - 20,000 Hz, Internal Class D amplifier, Power: 2x 70 Watts RMS (2x 280 Watts peak), Maximum output level: 122 dB, Dispersion pattern:...

przejdź do produktu
222 €
polecane
Polyend & Dreadbox Medusa

Hybrid Synthesiser Includes Grid and Sequencer 3 Digital wavetable oscillators, 3 Synchronisable analogue oscillators, each with four classic waveforms, Classic 24dB dreadbox analogue filter with 3 different types (2-pole. LP, 4-pole. LP, HP), 5 Independent LFO's, Three different modes:...

przejdź do produktu
990 €
(1)
polecane
Harley Benton Talk Box

Effect for Electric Guitar and Keyboard The sound can be shaped by mouth, Gain, tone, output controls, Jack connections (6.3 mm), On-off switch with LED display, True bypass, Dimensions: 136 x 62 x 191 mm, Weight: 1.7 kg, The...

przejdź do produktu
118 €
polecane
Avid Sibelius Ultimate EDU

Avid Sibelius Ultimate EDU Dauerlizenz, current version incl. 12 month Upgrade plan, Notation Software, Task-oriented user interface, 36 GB professional sound library, Native 64-bit support, use more instruments and effects, VST-Support, Rewire-Support, Text and typography enhancements, Export Score as PDF...

przejdź do produktu
298 €
polecane
the t.bone HD 2000 NC

Noise Canceling Headphones Circumaural, Active Noise Canceling, Connection via Bluetooth (V 4.1), Up to 6 hours of operation with NC, Up to 10 m range, Impedance 32 ohms, Frequency range 20 - 20,000 Hz, 40 mm Driver, Max. SPL:...

przejdź do produktu
58 €
(2)
polecane
Rode SC6-L

Mobile Lightning Audio Interface for iPhone Allows the simultaneous connection of two microphones and a headphone, Integrated preamps and digital converters (24-bit / 48 kHz), Direct monitoring and stereo recording with Rode Reporter App (free) possible, 2 x 3.5mm...

przejdź do produktu
81 €
polecane
Joyo JW-02 Wireless System

Digital Wireless Instrument System Transmission frequency: 5.8 GHz, 4 Channel transmitter & receiver, Built-in 3.7V / 500mAh lithium battery, Car anti-jamming, Battery status LED indicator, Frequency response: 20 Hz - 20 KHz, Delay: <7 ms, Sample rate: 24-Bit /...

przejdź do produktu
98 €
polecane
the t.bone BD 500 Beta

the t.bone BD 500 Beta, condenser boundary microphone, half coardioid, switchable frequency range for Bass-Drum or Piano/Speech applications, 20 - 20.000 Hz, 600 Ohms, sensitivity -73dB/1V, strong metall housing, XLR Male output, hanging holes on the bottom, bottom with rubber...

przejdź do produktu
98 €
polecane
RockNRoller R12Stealth (All-Terrain)

RockNRoller R12Stealth (All-Terrain), All Black Multi Cart, length 86cm - 132cm, Width (frame bed): 35cm, width (rear wheels): 50cm, height (folded): 31cm, height (unfolded): 106cm, stored front wheels: 8"x2" R-Trac, rear wheels: 10"x3" R-Trac, weight: 15kg, load capacity: 227kg

przejdź do produktu
237 €
polecane
Avantone AV-10 Woofer

Avantone AV-10 Woofer CLA-10; Spare Part; 18 cm Woofer for Avantone CLA-10

przejdź do produktu
155 €
(1)
polecane
Joyo JP-05 Power Bank Supply 5

Powerbank for Effect Pedals Built-in 7.4V / 4400mAh lithium battery, Charging time: 2.5 h, Battery level indicator, 4 x DC 9V 100mA outputs, 3 x DC 9V 500mA outputs, 1 x DC 9V / 12V / 18V adjustable output...

przejdź do produktu
68 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.