HK Audio Lucas 2K15

Active 2.1 Stereo PA System for Mobile DJs

 • Consists of subwoofer and 2 satellite speakers
 • Power: 2000 W / Peak, 670 W / RMS
 • Class-D
 • FIR-Filtering
 • Peak and RMS limiters
 • Dimensions of subwoofer: 48 x 48.5 x 59.5 cm
 • Dimensions per satellite: 26.5 x 41.5 x 29.5 cm
 • Weight of subwoofer: 30.2 kg
 • Weight per satellite: 11.4 kg
 • Weight: 53 kg
 • Colour: Black
 • Corresponding stand / cable add-on set: Article Nr 141996 (not included)
 • Corresponding roller bag: Article Nr 433881 (not included)

Data of the satellites:

 • Equipped with: 8" Speaker and 1" CD horn
 • Maximum SPL: 127 dB
 • Dispersion angle: 90° x 55°
 • Frequency range: 118 - 18,000 Hz
 • Inputs: Speaker input
 • High stand flange HK MonoTilit 3°

Data for the active 15" bass reflex subwoofer:

 • Maximum SPL (sound pressure level): 129 dB
 • Inputs: 2x 6.35 jack / XLR combo jack
 • Outputs: 2x XLR thru, 2x Speaker Twist output
 • Frequency range: 44 - 130 Hz
 • With HK Audio MultiGrip handle and M20 pole mount
 • Expandable via the additional bass: L SUB 1500 A

Dalsze informacje

more than 150 people Yes
more than 300 people No
Incl. Mixer No
Incl. Subwoofer Yes
Active Speaker Yes
Line Array / Column No

Tak wybrali inni klienci

Klienci, którzy oglądali ten artykuł kupili:

HK Audio Lucas 2K15
48% klientów kupiło dokładnie ten produkt
HK Audio Lucas 2K15
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
1 590 € Do koszyka
dB Technologies ES602
26% klientów kupiło dB Technologies ES602 329 €
LD Systems Dave 18 G3
11% klientów kupiło LD Systems Dave 18 G3 1 258 €
HK Audio Lucas 2K18
6% klientów kupiło HK Audio Lucas 2K18 1 990 €
dB Technologies ES503 Stereo
3% klientów kupiło dB Technologies ES503 Stereo 839 €
Najpopularniejsze Zestawy dla DJów
5 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
5 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 3 Wszystkie oceny
gb Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
gbOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
They sound amazing !
Maciej85, 16.10.2018
I own a pair of HK Audio Lucas 2K15 , They sound amazing !
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
Dobry kompromis w zakresie kompaktowo?ci, wydajno?ci i d?wi?ku
phlownd, 05.03.2018
Przed klasyfikacj?: u?ywam systemu nie komercyjnie, ale g?ównie w kontek?cie mniejszych prywatnych imprez (oko?o 50-80 osób). Poni?ej przedstawiono osobist? ocen? opart? na okazjonalnym u?yciu, a nie profesjonaln? ocen?.

Po ponad 10 latach u?ytkowania LUCAS Smart szuka?em nieco mocniejszego systemu, ale nadal mo?na budowa? i demontowa? osob? i transportowa? j? w normalnym samochodzie.

Na miejscu w Thomann s?ucha?em ró?nych systemów, w tym QSC (K Sub i K12), RCF (ART 310 i Sub 905-AS II) oraz KS Audio (Sat 3.0). Ale je?li chodzi o ceny, to porównanie nie by?o ca?kiem uczciwe i mog? powiedzie? co? obiektywnie ?le o ka?dym z systemów - KS Audio jest o wiele przed innymi, ale dla moich aplikacji by? po prostu przewymiarowany. QSC zrobi?o na mnie du?e wra?enie, ale w ko?cu sub-band band by? dla mnie troch? zbyt g?bczasty. RCF jest nieco mniej neutralny ni? reszta, opisa?bym d?wi?k jako „zwi?z?y” - poniewa? pochodz? z elektronicznego, a nie ko?ysz?cego si? rogu, to nie to, co powiedzia?em.

W ko?cu staje si? Lucas 2K15 - mo?e troch? zaskakuj?ce, bior?c pod uwag? powy?sze systemy, wi?c chcia?bym wyja?ni? powody tutaj.
HK jest najmniejszym zestawem w porównaniu (tutaj plus w zakresie logistyki!). Jedyne ca?kowicie skoordynowane ze sob? (ca?a elektronika znajduje si? w subwoodzie, satelity s? pasywne, od krycia z innymi wierzcho?kami, których si? odradza). Z wyj?tkiem oddzielnych kontrolerów dla? Master? i? sub? i prze??cznik „BassBoost” nie ma innych ustawie?. W praktyce oznacza to: konfigurowanie - pod??czanie kabli? zacznij i zaufaj. Ca?y system jest skonfigurowany i gotowy do u?ycia w ci?gu maksymalnie 5 minut.
Pod wzgl?dem d?wi?kowym porówna?bym najprawdopodobniej 2K15 z QSC, co nie jest w 100% prawdziwe - kto wie, ?e typowy „d?wi?k HK” znajdzie go tutaj ponownie. Dla porównania osobi?cie znalaz?em ?rodek RCF nieco bardziej zakryty, w KS Audio wszystko by?o liczb? wyra?niejsz?, a wysoko?ci bardziej obecne, zupe?nie niezale?nie od rezerw mocy. Jednak w tym drugim przypadku istnieje prawie 3-krotny wspó?czynnik mi?dzy systemami, wi?c nie chc? przeci??y? tego porównania, tym bardziej, ?e jest prawdopodobne, ?e ró?ne grupy docelowe b?d? równie? tutaj omówione.
W skrócie: pod wzgl?dem brzmieniowym, 2K15 nie musi si? ukrywa? i dlatego wyjecha? dla mnie ze wzgl?du na rozmiar, wag? i cen?. Moje oczekiwania dotyczy?y pierwszego u?ycia (impreza sylwestrowa z oko?o 100 osobami), a nast?pnie w du?ej mierze spe?nione, ze mn? tryb „Bass Boost” przy niskich g?o?no?ciach nieco za bardzo, a na drugim ko?cu poziomu wyra?nie ograniczono limiter przed szczytami Przyn?ty rezerwowe. Nieznaczne oszcz?dno?ci w porównaniu z pierwotnym planowaniem zosta?y szybko zainwestowane w powi?zane rozszerzenie basu Linear Sub 1500 A; zakres zastosowa? zosta? znacznie rozszerzony.
Podsumowuj?c, oto pozytywne aspekty z mojego punktu widzenia:
+ Zrównowa?ony d?wi?k o wystarczaj?cym poziomie, mierzony wielko?ci? systemu
+ Dobra przeno?no?? równie? dla osób indywidualnych (polecam tutaj Blue Wheels lub Roller Bag? Nie chc? si? bez tego obej??!)
+ Szybka i nieskomplikowana konstrukcja
Ale znowu nie ma ?wiat?a bez cieni. Nie lubi? nast?puj?cych punktów:
- Sub jest ju? pozbawiony tchu, podczas gdy górne partie wci?? s? w powietrzu (prawdopodobnie wynika to z mo?liwo?ci rozbudowy, ale szczególnie w du?ych pomieszczeniach powiniene? sprawdzi? tutaj wcze?niej dobrze, czy pojedynczy sub wystarcza)
- Ustawienia s? podstawowe? Dla mnie nie ma potrzeby tutaj robi? wielkiej ró?nicy, ale ci, którzy cz?sto poruszaj? si? w trudnych warunkach akustycznych, mog? by? rozczarowani
- Od??czony od samego systemu, znajduj? informacje o mocy i poziomie, które sprawiaj?, ?e HK jest tutaj dziwne do prawie niepowa?nych (obliczone (!) Maksymalny poziom lub maksymalna wydajno?? jest trudna do porównania z zmierzonymi rozmiarami innych produktów, je?li dokonasz wst?pnej selekcji na tej podstawie chcia?by?)? Moim zdaniem HK tego nie potrzebuje.
W zdaniu: Je?li szukasz kompaktowego, ?atwego w transporcie systemu z porównywalnie niezabarwionym d?wi?kiem i wystarczaj?cymi rezerwami na imprezy do 100 osób, zdecydowanie op?aca si? przyjrze? bli?ej temu systemowi.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
1 590 € 6 846,76 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-35
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Choosing a PA System
Choosing a PA System
Whether you’re a fan, a promoter or a performer, the refined craft of live sound is vitally important.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
(6)
Ostatnio obejrzane
MWM Phase Essential

MWM Phase Essential, the first wireless controller for DVS (Digital Vinyl System), 1 Phase receiver, 2 Phase transmitter, 2 RCA cables, 1 USB cable, 4 magnetic adhesives, ultra precise sensors, up to 10 hours of battery run time, transmitter to...

(1)
Ostatnio obejrzane
tc electronic BAM200

Transistor Amplifier Head for Electric Bass Extremely compact and lightweight, Channels: 1, Power: 200W, Controls: Gain, Bass Middle, Treble, Master, Input (6.3 mm jack), DI out (XLR), Headphone output (6.3 mm stereo jack) with speaker simulation

Ostatnio obejrzane
Joyo Joyo R-12 Band Controller EQ

Effect Pedal for Electric Guitar Graphic 10-band equaliser, Frequency range from 31.25 Hz to 16 kHz, True bypass, Ambient LED lighting, Aluminium housing, 1 x 6.3 mm jack input, 1 x 6.3 mm jack output, Power supply via 9...

(1)
Ostatnio obejrzane
Casio PX-S3000 BK Privia

Digital Piano 88 Keys with scaled hammer action keyboard (Smart Scaled Hammer Action Keyboard), 700 Sounds, 200 Rhythms, 192-Voice polyphony, Audio and MIDI Recorder, Hammer response, Damper resonance, Split and layer function, Chorus, DSP, Brilliance, Pitch bend, 60 Internal...

Ostatnio obejrzane
Dreadbox Hypnosis

Dreadbox Hypnosis; multi-effect processor; three independent effects: analog BBD chorus/flanger incl. LFO with three waveforms, digital delay with three modes and freeze function, analog spring reverb with three reverb spirals and pitch modulation; input and output levels can be adjusted...

Ostatnio obejrzane
Tannoy Life Buds

Wireless in-ear headphones Bluetooth 5.0, DSP-control for precise sound reproduction, Bluetooth profile: HSP / HFP / A2DP / AVRCP, Up to 4 hours of battery life for music playback or phone calls, Up to 120 hours stand-by, Integrated microphone,...

Ostatnio obejrzane
Arturia MiniLab MKII Deep Black

Arturia MiniLab MKII Deep Black; USB Controller Keyboard; limited special edition with black enclosure and black keyboard; 25 Mini-Keys velocity sensitive; 16 rotary encoders (2 of them are clickable); 2 banks of 8 Pads velocity & pressure sensitive with RGB...

Ostatnio obejrzane
the t.mix Rackmix 821 FX USB

the t.mix Rackmix 821 FX, 8 channel rackmixer with built-in USB audio player and multi-effects, 3 band equalization, + 48V phantom power and pan per channel, 2 aux sends (1x FX 1x Aux), main out with XLR or jack possible,...

Ostatnio obejrzane
Arturia 3 Compressors You Actually Use

Arturia 3 Compressors You'll Actually Use (ESD); plugin bundle; models of 3 famous compressors based on TAE circuit modeling; Comp FET-76 is a virtual recreation of famed classic FET compressor with enhanced side-chain and parallel compression; Comp VCA-65 simulates a...

Ostatnio obejrzane
Tech 21 Fly Rig RK5 v2

Tech 21 Fly Rig RK5 v2; effects pedal for electric guitar; Richie Kotzen Signature Pedal, the same analog SansAmp circuit, Delay with tap tempo, Boost and the Richie Kotzen Signature OMG of the first version, plus some additional features such...

Ostatnio obejrzane
tc electronic BC208 Bass Cab

Electric Bass Cabinet Rated power: 200 watts, Impedance: 8 ohms, Frequency response: 70-4000 Hz ± 3dB, 50-6000 Hz -10 dB, EQuipped with: 2 x 8" Turbo sound custom drivers, Cabinet construction: bass reflex, Compact and lightweight design, Stackable horizontally...

(2)
Ostatnio obejrzane
Korg Volca Drum

Digital Percussion Synthesizer 6 Drum parts with analog modeling synthesis, Two sound layers per part, Each layer consists of a fundamental waveform that excites a tunable resonator, Internal step sequencer with pattern chain function, Motion sequence function for recording...

Twoja opinia
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.