Geipel Rosin dark in Cloth Pouch

13

Rosin

  • In a cloth bag
  • Best quality
  • Dust-free
  • Colour: Dark
Produkt dostępny od Styczeń 2010
Numer artykułu 242719
Ranking sprzedaży 1 szt.
Hard No
soft No
Medium Yes
Fluid No
Packaging quantity 1 l
Packaging unit Piece
Pokaż więcej
ghs07

Instrukcje bezpieczeństwa H-Instrukcje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa

  • h317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Instrukcje bezpieczeństwa P-Instrukcje dotyczące prewencji zagrożeń

  • p261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • p280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • p333-p313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • p362-p364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
2,88 € 13,41 zł
Zawiera podatek VAT, nie zawiera kosztów wysyłki 9,90 €
Cena w zł podana jest w celach orientacyjnych
Dostępny w magazynie
Dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Szacowana dostawa pomiędzy Czwartek, 18.08. and Piątek, 19.08.
1