• Schowek
 • pl
  Sklep Select Store
  Wszystkie kraje All Countries
 • 0

Gallien Krueger GT700RB-II B-Stock

Gallien Krueger GT700RB-II B-Stock

B-Stock with full warranty

Slight traces of use

Bass Amp

 • Biamp 480 Watt + 75 Watt to 4 ohms
 • Biamp 320 Watt + 50 Watt at 8 Ohm
 • 4-Band EQ
 • DI output
 • Dimensions (H x W x D): 8.89 (2U) x 43.18 x 20.96 cm
 • Weight: 7.5 kg

Podobne produkty i akcesoria

Markbass Little Mark III
(60) Markbass Little Mark III
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
555 €
the sssnake IPP1030
(6966) the sssnake IPP1030
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
2,44 €
the sssnake SLL21510
(1802) the sssnake SLL21510
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
15,70 €
Gallien Krueger MB500
(60) Gallien Krueger MB500
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
522 €

7 Oceny klientów:

Ocena ogólna
4.7 na 5 gwiazdek
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
5 Gwiazdki
6 Klienci

6 klientów oceniło ten produkt na 5 gwiazdki.

6 klientów napisało tekst w innym języku lub nie napisało tekstu.

4 Gwiazdki
nikt
3 Gwiazdki
1 Klient

Jeden klient ocenił ten produkt na 3 gwiazdki(ek).

Żaden użytkownik nie wystawił opinii lub napisał ją w innym języku.

2 Gwiazdki
nikt
1 Gwizdka
nikt
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.

1–2 z 7 ocen

Wszystkie oceny
Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
Oryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

– Przejęte od Gallien Krueger 700RB-II

A Amper f rs ?ycie ....

Thomas568, 27.10.2009
Po kilku amperów mia?em przed Gallien Krueger, mog? teraz powiedzie? „mój wzmacniacz”, aby odkryli. Naprawd? rzadko widzia?em tak elastyczne przetwarzanie amp tadellsoser, który jest w stanie zapewni? sprawdzon? wydajno?? tak wiarygodny dowód.

Jedno by?o dla mnie od samego pocz?tku kluczowym kryterium zakupu. Nie chcia?am do wzmacniacza z korektora graficznego, my?l?, ze swej strony, to ci?gle „naprawi?” na jaki? temat. Straszne. Przynajmniej dla mnie. Kiedy wzmacniacze Poniewa? „Keep it simple” jest prawd?, poniewa? zw?aszcza w „stadium walki” to prosta operacja ewentualnych korekt tonalnych nieocenionym atutem.
Nie najmniej cena by?a mitentscheidendes punkt sprzeda?y. Daje to wzmacniacz z serii „Artysta” ?e tak powiem, zastrze?onych Topline w bardzo umiarkowany sposób, aby wyznaczy? cen?.

D?wi?kowo The Gallien Krueger pokazuje si? by? bardzo elastyczne. Dawniej GK wzmacniacze podobno zawsze co? zimnego i sterylne brzmi?ce wi?c o beiweist „II” seria pó?niej ni? odwrotnie. Der4-band EQ sprawia, ?e ??korektor do?? prosty, ale bardzo skuteczny. Dobr? wiadomo?ci? jest to, ?e nie ma potrzeby, aby uzyska? naprawd? dobry, d?wi?k brauchbraen regulatory przenie?? ?wietny od pozycji neutralnej, a to, co sprawia mi dobre wzmacniacze. Je?li on brzmi dobrze w sobie i na luzie. Jasny radiowych d?wi?ków do ogrzania ryk Gallien Krueger mo?e obejmowa? bardzo szeroki zakres d?wi?ków. Mi?? cech? jest dodatkowe pokr?t?o Kontur zmienia d?wi?k w razie potrzeby „k?piel w kszta?cie”. Tj. Tonów niskich i wysokich, ?e mids nieznacznie obni?ona. Bardzo przydatna na przyk?ad Slapsounds. Przy nast?pnej kontroli obecno?ci siedz?c, mo?na ponownie oddycha? troch? wi?cej przyk?adem b?yskotliwo??, niektóre starsze sznurki. Za??czony Wyj?cie obrazowanie 480 watów / 4 Ohm (w bi Amp pracuje 530 W / 4 Ohm) mo?e AMP w celu zapewnienia bardzo imponuj?c? demonstracj?. Bardzo mocny, bo co d?wi?ki z g?o?ników i nale?y ju? odpowiednie pola, je?li „przed?u?y?” si?? woli wzmacniacza. Wi?cej trzeba b?dzie w najrzadszych przypadkach wydajno??, ale nawet je?li, tak aby GK ma inny, bardziej wydajne modele z tej samej serii.

Ogólnie rzecz bior?c, wyposa?enie GK mo?na okre?li? jako bardzo bogaty, ale wszystko jest dobrze przemy?lane i praktyczne. Nic nie wydaje si? ba?agan. Regulowany DI Out, Tuner Out, regulowana p?tla efektów, przycisk wyciszania dla cichych g?osów, zdolno?? do bi-amp z odpowiednich polach i kabli to tylko niektóre z funkcji. Na szcz??cie, ?atwo?? u?ycia tych licznych Faetures pozostaje jednak zawsze zachowane.

Chc? wspomnie? jeszcze mo?na, w po??czeniu ze stosowaniem regulacji g?o?no?ci oddycha? d?wi?k troch? „brudne Growl” „regulator do?adowania”. Tutaj masz, a jednak ka?dy powinien przetestowa? go dobrze i eksperyment.

Na koniec chcia?bym wspomnie?, ?e pocz?tkowo by?em zaskoczony, ?e DI out i p?tla efektów na froncie wzmacniacza a nie jak zwykle na plecach. Dzi? i po licznych wyst?pach scenicznych, doceniam go jako korzy?? ca?o?ci. Nie Rumgefummel w ciemnej szafie na tylnym ter. Do?? wtyczka naprawi? i zrobi? ....

Wniosek: Nie ma nic mi si? nie podoba ten wzmacniacz i chcia?bym go kupi? ponownie. Jak pisa?em pozycji ind niego. to jest „mój wzmacniacz”, a poniewa? jest zbudowany idealnie, cenne i stabilny, b?dziemy prawdopodobnie sp?dzi? kilka lat razem.
Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
Oryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie
obsługa

– Przejęte od Gallien Krueger 700RB-II

2 lata w u?yciu ...

Andi123, 29.11.2009

Gesamt: Bin super zufrieden und kann den GK GT700RB-II nur wärmstens weiterempfehlen." data-mt-lang="pl-x-mtfrom-de" data-translated="Maj? amp teraz 2 ?azienki latach s?u?by, montowane. Moje do?wiadczenie: <br><br> Operacja: To wszystko bardzo wyra?nie umieszczone na przedniej cz??ci wzmacniacza, ga?ki zgadza si? mniej lub bardziej na w?asn? r?k?. Pod??czenie i zacz??, u?ytkownik mo?e czyta?, ale nie. <br><br> Cechy: DI: Oddzielny niezale?na kontrola poziomu sterownika master pre / post prze??czane dodatkowe GND-Lift. Wyj?cie XLR jest równie? na froncie, a zatem nie grzebaninie jednocze?nie w??czaj?c w razie potrzeby (w odró?nieniu od innych wzmacniaczy, które DI na plecach maj?). <br> Wej?cie: z oddzieln? regulacj? poziomu, wska?nik przesterowania i wyciszenie (dla cichego strojenia gitar basowych). D?wi?czno?ci filtry: panel ?rodkowy i pokr?t?o Presence, EQ: 4-pasmowy korektor (bas, low-mid, high-mid, treble) Wzmocnienie: Czy ne rurki typu symulacji s?, wi?c d?wi?k dostaje troch? wi?cej ryk. Bi-Amp wyj?ciowa: 2 kontroler, nawet dla wzmacniacza mocy wysokiej cz?stotliwo?ci, a drugi dla g?o?nika basowego (ale do bi-amp-zdolne subwoofera jest to konieczne). Jest te? seryjny Einschleifenweg i wyj?cie dla zewn?trznego tunera. <br><br> D?wi?k: DI: Czy wyj?cie zawsze po pod??czeniu, to idzie bezpo?rednio do mieszalnika dla PA, d?wi?k jest doskona?y, ma brz?czenie. Kontrole EQ dzia?a idealnie, mo?e by? doskonale interweniowa? w dzia?aniu akustycznym. Ale nawet z d?wi?czno?ci pokr?t?a mo?na regulowa? bardzo skuteczne wariacje d?wi?ku. Regulator do?adowania sprawia, ?e ??d?wi?k g?o?niejszy pierwsze, trzeba uwa?nie s?ucha?, nawet je?li naprawd? chcesz us?ysze? zmian? d?wi?ku. Tranzystor prostu zast?pi? ka?d? rur?. Korzystanie z bi-amping mo?e by? bardzo mi?e wysokotonowy i nisko?redniotonowy oddzielnie zasad. <br> P?aski ustawi? wzmacniacz sprawia bardzo jasny przejrzysty d?wi?k, za pomoc? kontrolerów, ale mo?na osi?gn?? pragn?. GT700RB-II nie jest odczucie d?wi?ku, gdy przychodzi do ró?nych d?wi?ków. Jednak w strukturze zespo?u on jest super poprzez przejrzysty d?wi?k i zawsze s?yszalne (?luby tak?e nasz cz?owiek w mikserze). A je?li przekr?ci? g?o?no?ci, wzmacniacz ma zryw. B?dzie oderwa? cokolwiek, to jest po prostu bardzo g?o?no! <br><br> Przetwarzanie: Tylko w??cznik ma jaki? NEN ma?y "przyczepa", w przeciwnym razie wszystko dzia?a idealnie. Integraln? wentylator jest w??czony tylko w razie potrzeby, a nast?pnie, ale jest bardzo cichy. W przeciwnym razie, skrzynka z blachy stalowej i zrobi? bardzo dobre wra?enie. <br><br> Razem: Jestem bardzo zadowolony i mo?e GK GT700RB-II tylko wysoce zalecane." > Maj? amp teraz 2 ?azienki latach s?u?by, montowane. Moje do?wiadczenie:

Operacja: To wszystko bardzo wyra?nie umieszczone na przedniej cz??ci wzmacniacza, ga?ki zgadza si? mniej lub bardziej na w?asn? r?k?. Pod??czenie i zacz??, u?ytkownik mo?e czyta?, ale nie.

Cechy: DI: Oddzielny niezale?na kontrola poziomu sterownika master pre / post prze??czane dodatkowe GND-Lift. Wyj?cie XLR jest równie? na froncie, a zatem nie grzebaninie jednocze?nie w??czaj?c w razie potrzeby (w odró?nieniu od innych wzmacniaczy, które DI na plecach maj?).
Wej?cie: z oddzieln? regulacj? poziomu, wska?nik przesterowania i wyciszenie (dla cichego strojenia gitar basowych). D?wi?czno?ci filtry: panel ?rodkowy i pokr?t?o Presence, EQ: 4-pasmowy korektor (bas, low-mid, high-mid, treble) Wzmocnienie: Czy ne rurki typu symulacji s?, wi?c d?wi?k dostaje troch? wi?cej ryk. Bi-Amp wyj?ciowa: 2 kontroler, nawet dla wzmacniacza mocy wysokiej cz?stotliwo?ci, a drugi dla g?o?nika basowego (ale do bi-amp-zdolne subwoofera jest to konieczne). Jest te? seryjny Einschleifenweg i wyj?cie dla zewn?trznego tunera.

D?wi?k: DI: Czy wyj?cie zawsze po pod??czeniu, to idzie bezpo?rednio do mieszalnika dla PA, d?wi?k jest doskona?y, ma brz?czenie. Kontrole EQ dzia?a idealnie, mo?e by? doskonale interweniowa? w dzia?aniu akustycznym. Ale nawet z d?wi?czno?ci pokr?t?a mo?na regulowa? bardzo skuteczne wariacje d?wi?ku. Regulator do?adowania sprawia, ?e ??d?wi?k g?o?niejszy pierwsze, trzeba uwa?nie s?ucha?, nawet je?li naprawd? chcesz us?ysze? zmian? d?wi?ku. Tranzystor prostu zast?pi? ka?d? rur?. Korzystanie z bi-amping mo?e by? bardzo mi?e wysokotonowy i nisko?redniotonowy oddzielnie zasad.
P?aski ustawi? wzmacniacz sprawia bardzo jasny przejrzysty d?wi?k, za pomoc? kontrolerów, ale mo?na osi?gn?? pragn?. GT700RB-II nie jest odczucie d?wi?ku, gdy przychodzi do ró?nych d?wi?ków. Jednak w strukturze zespo?u on jest super poprzez przejrzysty d?wi?k i zawsze s?yszalne (?luby tak?e nasz cz?owiek w mikserze). A je?li przekr?ci? g?o?no?ci, wzmacniacz ma zryw. B?dzie oderwa? cokolwiek, to jest po prostu bardzo g?o?no!

Przetwarzanie: Tylko w??cznik ma jaki? NEN ma?y "przyczepa", w przeciwnym razie wszystko dzia?a idealnie. Integraln? wentylator jest w??czony tylko w razie potrzeby, a nast?pnie, ale jest bardzo cichy. W przeciwnym razie, skrzynka z blachy stalowej i zrobi? bardzo dobre wra?enie.

Razem: Jestem bardzo zadowolony i mo?e GK GT700RB-II tylko wysoce zalecane.
Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
619 € 2 598,19 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Faktura w walucie euro

Artykuł wyprzedany
Artykuł wyprzedany

Artykuł wyprzedany. Mogą się pojawić jeszcze pojedyncze egzemplarze ze zwrotu. Aby uzyskać informacje o produkcie zastępczym prosimy o kontakt.

Informacje dotyczące wysyłki
Numer artykułu 290081
Cena za 1 szt.
Produkt dostępny od lipiec 2012
Ocena ogólna
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
Ranking sprzedaży
w tej kategorii Ranga 127
na thomann.de Ranga 88713
Powiadom innych o tym produkcie
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • Pinterest
 • Google+
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-20
Fax: +49-9546-9223-24
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
(2)
(2)
(3)
(3)
(1)
Zgłoś błąd

Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

anuluj