Fishman Aura Spectrum DI B-Stock

B-Stock with full warranty

Slight traces of use

DI Box

 • High-quality studio microphone simulation with revised AURA technology
 • Output signal of a bridge or soundhole pickup is mixed with one of the numerous pre-loaded images
 • 128 Pre-loaded AURA sound images for almost any acoustic instrument
 • 24 bit A / D / A conversion
 • 32 Bit internal processing
 • Stable, design-oriented metal housing
 • Preamp with balanced XLR D.I. output
 • Equipped with Volume, Blend and Image Select controls
 • 3-Band EQ
 • Adjustable compressor
 • FX loop over FX insert
 • Automatic feedback suppression with up to 3 filters and phase switches
 • Built-in chromatic tuner with bypass and mute function
 • 16 Freely assignable storage spaces
 • USB interface for image downloading from Aura Image Gallery (software included)
 • Power supply via external DC power supply or 9V battery (not included)
 • Optional power supply available under Art.409939
 • Dimensions (W x H x D): 134 x 54 x 143 mm

Dalsze informacje

Modelling Yes
Incl. Tuner Yes
Expression Pedal No
Headphone Output No
USB Connection Yes
MIDI Interface No
Battery Operation Yes
PSU included No
12 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.5 / 5.0
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 12 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
Solidne pomocnicy z dobrej jako?ci d?wi?ku
Janick, 07.11.2009
U?ywam AURA SPECTRUM DI teraz prawie 4 tygodnie. Wcze?niej mia?em peda? aura nylonu. Szczególnie jak na peda? niezawodne przetwarzanie. Ci??ki, stabilny, Buehnentauglich! W przeciwie?stwie do ma?ych AURA siostra Peda?y spektrum DI posiada dodatkowe wyj?cie Us?ugi XLR oraz p?tl? efektów. Ponadto, peda? obejmuje równie? czytelny Stimmgeraet, EQ 3-bandigen (LO HI ml) i - bardzo b?yskotliwy - dobry Kompresor pracy.

Rzeczywista rdze? peda?u - w techology AURA - dzia?a jak ma?e siostry, z wyj?tkiem, ?e wszystkie peda?y s? niejako zintegrowane. Oznacza prze??cznik (mnie o nieudanej zbyt ma?ym kawa?ku) jeden wybiera mi?dzy 8 Soundbaenken (Dreadnought, orkiestra, koncert, Jumbo, nylon, 12String, Bluegrass, U?ytkownik obrazy) z 16 presetów. Bank u?ytkownika mo?e zosta? przypisany w?asny obraz. Aby zarz?dza? tych obrazów ?atwym w u?yciu oprogramowanie jest w??czone. Jednak to tylko przez patch (wezwanie do Fishman) czytaj w??czy?. Wed?ug obs?ugi klienta Fishman s? pierwszymi peda?y, które zosta?y wys?ane, ani wyposa?one w starszej Rzymu, który jest aktualizowany przez patch). Po aktualizacji peda? poprzez USB czyta? skonfigurowa? komputer.

O pisa? d?wi?k peda?u jest trudne, poniewa? jest to kwestia gustu i brzmi? bardzo ró?nych ustawie? i b?dzie oczywi?cie zale?e? od gitary u?ywane. Jednak wybór jest bardzo du?y i znalaz?em bardzo szybko moich faworytów nylonu i Dreadnought. Nawet moja gitara elektryczna mog? wycisn?? o peda?u zadowalaj?cy d?wi?k akustyczny. Trotzem pozostaje bardzo wyra?nie powiedzie?, ?e moja gitara miked wci?? brzmi lepiej ni? za pomoc? peda?u. Ale gdybym od??czy? wydatek, który wyra?nie pozostaje decyzja o peda?u Aura. I oczywi?cie najwa?niejsze: Z peda?em brzmi znacznie lepiej ni? d?wi?k piezo gitary. Mieszanka kilku instrumentów, my?l?, ?e nie ma wi?cej informacji na temat korzystania z mikrofonu. Sygna? Aura jest ca?kowicie wystarczaj?ce. Chcia?bym nagra? solow? p?yt? akustyczn?, przyjd? do mikrofonów agencji s? u?ywane, ale aura jako 2-track do mieszanki.
Bardzo wielka si?a peda?u jest mój Meinng po Buehneneinsatz. Naprawd? nie ma potrzeby wi?cej micro. Jaques Stotzem odtwarza drog?, tak?e o systemie aury.

WNIOSEK: Peda? nie jest bardzo tanie, ale warte swojej ceny. Zastosowanie sam jako pole DI, p?tl? efektów, kompresor i EQ sprawiaj?, ?e peda? jest bardzo praktyczny. D?wi?ki s? moim zdaniem ?wietne. W tym sensie po prostu przetestuj!
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
ale wi?cej mocy - wi?cej - D?wi?k - wi?cej zabawy: Nale?y zachowa? ostro?no?? NO AFX Chorus.
Klaus-Dieter H., 21.08.2012
Szukasz bezpo?rednim polu, z którym chcia?em poprawi? mój d?wi?k strun stalowych, doszed?em do Aura Spectrum. Jako u?ytkownik ró?nych wysokiej jako?ci gitar akustycznych moje standardy s? bardzo wysokie. Pomimo bardzo dobrej PA (Dynacord) i dobrego wzmacniacza akustycznego (SR Technologia Jam 150 Plus), nigdy nie by?em naprawd? zadowolony z powielonych d?wi?ków. To po prostu brakowa?o ?e niektóre co?, Pep lub sweet spot, czy cokolwiek ...

Aura Spectrum prze??czane pomi?dzy gitar? i wzmacniaczem akustycznym, natychmiast przyniós? ulg?. Nawet bez aury aktywowa? obrazy, tylko korzystanie z pude?ka DI przyniós? uznanie d?wi?kami, które mo?na przypisa? równie? do bardzo przydatnych korektora. Zw?aszcza tutaj ma by? pod?wietlony spr??arki. Dalsza poprawa jako?ci d?wi?ku przynosi niesko?czenie ewentualnego pod??czenia dowolnie wybranych Aura Images. Na sta?e zainstalowane w wariantach urz?dzenia s? ju? bardzo u?yteczny. Jednak ja zadawa?em sobie od Galerii Aura obraz, aby dopasowa? moje gitary odpowiednich ustawie? razem i wy??cznie odebra?. Bardzo przydatna jest mo?liwo?? podj?cia na polu niestandardowym 16 presetów. Mo?na zatem teoretycznie 16 ró?nych gitar wzi?? ka?dy jeden preset. Lub na drugim biegunie, na gitarze 16 ró?nych ustawie?.

Aura Galeria zdj?? zawiera ju? wiele modeli gitar; ale nie wszystkie. Gitary z produkcji niemieckiej s? ca?kowicie nieobecne. Jednak troch? spróbowa? równie? prowadzi do doskona?ych wyników, a tak?e sprawia, ?e ??tu wci?? zabawa. Wi?c przypisane moje Lakewood M-45 Niestandardowa Martin M-36, obraz ustawiony na 60%, a wbudowany w Lakewood LR Baggs Hymnu do 40%. A wynik jest zaskakuj?co dobra.

Przy wyborze ustawie? powinna opiera? si? co najmniej na swoim rodzaju gitary. Idealnie, jeden znajdzie swoj? gitar? na obrazie, a wi?c jest bezpo?rednim jako?? omikrofonowania w?asnego instrumentu bardzo, bardzo blisko. Z mojego do?wiadczenia, dzi?ki czemu zadania takie rozproszone. B. Jumbo na orkiestr? bez sensu i nie prowadzi do bardzo pozytywnych rezultatów. Jednak z pewno?ci? mo?na poprawi? schludny brzmi?ce gitary ze ?rednim zakresie cenowym poprzez przypisanie wy?szej jako?ci obrazów i d?wi?ku z wyniku. Wi?c mam takie. Jako Breedlove Atlas Revival om Lowden S25 doda?, co znacz?co poprawi?o ogólny d?wi?k. Wi?c spróbuj jest jedzenie. Dlaczego nawet nie i?? niekonwencjonalne sposoby.

Wnioski: Fishman Aura Spectrum DI to profesjonalne urz?dzenie, które sprawia, ?e ??ambitny gitarze nie tylko w poszukiwaniu lepszego d?wi?ku cennych us?ug, ale dodatkowo równie? sprawia, ?e ??czujesz si? dobrze, jest bardzo dobrze wykonany i ?atwy w u?yciu i na pewno kamie? milowy reprezentuje w rozwoju amplifikacji gitar akustycznych. D?wi?ki wytwarzane s?, je?li kto? korzysta z urz?dzenia zgodnie z przeznaczeniem, o bardzo wysokiej jako?ci. Bezpo?redni omikrofonowania zrobili dla mnie. Pe?na klasa punktów.

Uzupe?nienie:
Teraz, kiedy zebrali?my kilka miesi?cy do?wiadcze? z pude?ka, musz? tu podkre?li? co? WA?NE: Fishman Aura Spectrum DI nie tylko jest albo bardzo ograniczona do korzystania z Fishman AFX Chorus. Jednoczesne korzystanie z znacznym zwrotnej zbudowa? nawet w umiarkowanych ilo?ciach, ?e nie b?d? si? zwyk?ymi ?rodkami pod kontrol?. Fishman zdecydowanie powinien wskaza? w instrukcji obs?ugi na tej usterce. Ja wpad?y w pu?apk? i mia? co musi przynie?? Stressgig za mn?. Wi?c albo AFX Chorus lub Spectrum DI. Zarówno razem b?dzie dzia?a? tylko w sali prób. Robi si? jeszcze g?o?niej, jak jest to w przypadku otwartych koncertów powietrza, my?lisz kiedykolwiek z pomoc? m?ota.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
282 € 1 211,50 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Dostępna mała ilość w magazynie.
Dostępna mała ilość w magazynie.

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
gb
Tel: +49-9546-9223-20
Fax: +49-9546-9223-24
(7)
Ostatnio obejrzane
Behringer K-2

Analog semi-modular synthesizer Monophonic sound generation, 2 VCOs with 4 waveforms and ring modulation, VCO Mixer, Resonant high-pass and low-pass filters, LFO with triangular, sawtooth and rectangular waveforms, 2 Analog envelopes for VCA and VCF, Signal processor with amplifier,...

Ostatnio obejrzane
Zoom F6

14-Track Multitrack Field Recorder 32-Bit float recording via dual AD converter, 6 Inputs with XLR / TRS combo jacks, Compact and lightweight aluminium housing, High-quality microphone preamps with up to 75 dB gain, Noise: -127 dBu (A weight, gain...

Ostatnio obejrzane
Harley Benton TE-20MN BM Standard Series

Electric Guitar Bolt-on neck, Body: Basswood, Maple neck with modern C-shape, Maple fretboard, Fretboard radius: 350 mm, Dot-inlays, 22 Frets, Scale: 648 mm, Nut width: 42 mm, Dual action truss rod, 2x TE-style single coil pickups, Electronics: 1 Volume...

Ostatnio obejrzane
Mooer Tone Capture GTR

EQ Sampler for Pickup Guitars Allows you to record the sound and tonal character of any guitar, Can be used as an EQ effects pedal without a sampler, 7 Built-in presets for EQ settings and saved guitar sounds, Awitchable...

Ostatnio obejrzane
Sony WF-1000XM3 Black

In-Ear Bluetooth Earphones Truly wireless, Wireless via Bluetooth, Optimisation of digital music files with DSEE HX, HD processor QN1e for noise reduction, Ergonomic tri-hold structure, Google Assistant, 6 mm Driver - dome (copper voice coil), Frequency range 20 -...

(1)
Ostatnio obejrzane
Yamaha PSS-A50

Keyboard 37 Velocity-sensitive slim keys, 32 Voice polyphony, 42 Voices (instruments), 138 Arpeggio types, Phrase Recorder, Motion effect, USB MIDI connection, Battery and USB bus power supply (USB power adapter sold separately), 1.4 W speaker, Headphone jack, USB to...

Ostatnio obejrzane
Thomann KBH-400BKM

Thomann KBH-400 BKM metal frame, hydraulic adjustable piano bench (420 - 560 mm), seat face: 640 x 330 mm, rack: black matte, seat: synthetic leather black, weight 9,4 kg

Ostatnio obejrzane
Reason Studios Reason 11 Suite Upgrade

Reason Studios Reason 11 Suite Upgrade (Box); audio MIDI sequencer (DAW); upgrades Reason 1-11 to Reason 11 Suite; easy and fast to use music making software suitable for creating, recording and mixing music; contains all needed tools, effects and instruments...

(1)
Ostatnio obejrzane
Roland MC-707

Roland MC-707; Groovebox; ZEN-Core Sound Engine with up to 128 voices polyphony; 8 parts; 8-track sequencer with 128 steps maximum; 16 clips per sequencer track; up to 8 Loop tracks with Time Stretch and Pitch Shift; 3000 preset tones and...

Ostatnio obejrzane
Fender SQ LTD Bullet Strat TTQ

Electric Guitar Limited edition, Body: Poplar, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel, Neck profile: C neck profile, Scale: 648 mm, Fretboard radius: 241 mm, Nut width: 42 mm, 21 Medium jumbo frets, Pickups: 3 Single coils, Standard synchronised tremolo, 5-Way...

Ostatnio obejrzane
Audio Sprockets ToneDexter Acoustic Preamp

Effect pedal For instruments with a piezo pickup, Restores the missing corpus sound on an instrument when a piezo pickup is used, ToneDexter stores WaveMaps from your studio microphone sound, which can be recalled when only the pickup is...

Ostatnio obejrzane
Yamaha PSS-F30

Keyboard 37 Mini keys, 32 Voice polyphony, 120 Voices (instruments), 114 Styles and Smart Chord Function, 30 Songs, Free digital songbook, Various functions (sustain, metronome and more!), Power supply via battery or USB bus (USB power adapter sold separately),...

Twoja opinia
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.