ESP LTD F-415 FM STBK

Electric Bass

 • Mahogany body
 • Maple top
 • 5-Piece maple/jatoba neck-through
 • Pau ferro fretboard
 • Dot fretboard inlays
 • 24 XJ Frets
 • Nut width: 47 mm
 • Scale: 35"
 • Pickups: 2 active EMG 40 DC humbuckers
 • Active EMG B64 3-band EQ
 • Black nickel-plated hardware
 • Grover machine heads
 • Colour: See through black
 • Suitable case: Article Nr: 122214 (not included)
No JavaScript? No Audio Samples! :-(

próbki dzwiękowe

 
0:00
 • Funk
 • Jazz
 • Metal
 • Rock

Dalsze informacje

Colour Black
Body Mahogany
Neck Maple, Jatoba
Frets 24
Scale Longscale
Pickup System HH
Elektronic Active
Incl. Case No
Incl. Gigbag No
11 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.5 / 5.0
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Liczba pisemnych ocen 6 Wszystkie oceny
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie
21.07.2016
Bardzo fajnia basowka, dokladnie to czego szukalem. Gram tez na Ibanez SR3005 prestige, ale ESP zdecydowanie wygrywa. Brzmi po prostu fenomenalnie!!!polecam!!!
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie
Nie warte swojej ceny
26.07.2015
Kszta?t korpusu ESP Ltd F-Series od dawna jest bardzo udany: z jednej strony jest agresywny, z drugiej przywraca kszta?t klasycznych instrumentów smyczkowych.
Po ogromnym wzro?cie cen dla ESP Ltd basów w przedziale 30-50% tej wiosny i z?ych do?wiadcze?, jakie mia?em z innym basem (B-206SM) tego producenta, waha?em si?, czy kupi? przez jaki? czas ale teraz przez obni?k? ceny o 100 EUR przeniesiono na zamówienie.

Ale przeciwno?ci losu zaczynaj? si? ju? od rozpakowania: oryginalne opakowanie nie jest lepsze od taniego instrumentu Harley Benton, który nawet nie chce dopasowa? ceny. Ponadto opakowanie by?o otwarte, co mog?o doprowadzi? do uszkodzenia podczas transportu. Ale przynajmniej bas przyszed? bez uszkodzenia.
Tylna strona g?ówki mówi „Made in China”, a numer seryjny zaczyna si? od 15. Tak wi?c kraj produkcji wydaje si? zmienia? w kó?ko, poniewa? widzia?em ju? zdj?cia zag?ówków z poprzednich lat z Made in Vietnam i Indonezji (Chiny by?y kiedy? spójrz).
Ró?ni si? równie? w zale?no?ci od roku, po?o?enie skrzyd?a osnowy wzgl?dem szyi: W moim przyk?adzie górny Gurtpin siedzi na poziomie 13 progu, a most odpowiednio dalej od ko?ca cia?a, podczas gdy w basie pokazanym po stronie ESP Szpilka na wysoko?ci 12. Bunds siedzi i most bli?ej ko?ca cia?a.

Przy bli?szym przyjrzeniu si? (sufit „Klonowany p?omie?” jest widoczny tylko przy odpowiednim o?wietleniu) staje si? jasne, ?e domniemany sufit nie jest masywny i prawdopodobnie nawet nie jest fornirem, ale foli? dekoracyjn? jest (jak w serii B-20xSM równie? ). To oczywi?cie nie jest odpowiednie dla ceny, zw?aszcza, ?e ta?szy F-5E ma masywny sufit.
Podstrunnica ma jednolite ziarno, tutaj wida? tylko, ?e jest widocznie pomalowana, co by?oby niezwyk?e w przypadku gryfu palisandrowego. Pakiet jest idealny.
Szeroko?? podstrunnicy jest przyjemnie smuk?a (45 mm w siodle, 69 mm w 24 progu). Jednak grubo?? szyi spada raczej pod nag?ówkiem „po?ówki pnia drzewa”: 21,5 mm na pierwszym progu; 23,8 mm na 12 progu. Jak ESP mo?e opisa? to jako „bardzo cienkie”, naprawd? si? myl?.
Profil szyi jest mieszank? C i D (ESP nazywa go U) i pomimo grubo?ci gry jest nadal w porz?dku dla moich ?rednich r?k.
Odleg?o?? sznurka na mo?cie wynosi 17 mm, co jest dobr? warto?ci?, przynajmniej dla mojego gustu.

Aby ustawi?: Z napinaj?cym pr?tem kto? mia? to na my?li; po g?osowaniu po raz pierwszy stukn?? we wszystkich sytuacjach. Rzut oka na krzywizn? szyi pokazuje, ?e szyja by?a wygi?ta do ty?u. Po naprawieniu ustawienie, w tym Oktavreinheit, pasuje ca?kiem dobrze. Tylko siod?o z pewno?ci? mo?e by? jeszcze g??biej naci?te.

Ogólny obraz wykonania wygl?da dobrze na pierwszy rzut oka. Ale niestety tylko na pierwszy rzut oka. Drug? rzecz?, która si? wyró?nia, jest to, ?e przyciski Volume i Balance maj? inny odcie? ni? reszta sprz?tu (niebieskawy zamiast czarnego niklu). Potencjometry nie s? równie? zamontowane w czysto?ci (lub po prostu maj? niew?a?ciw? ?rednic? dla osi poti) i dlatego co? jaja. Po naci?ni?ciu same garnki s? do?? tanie, a zw?aszcza poti równowagi jest bardzo lepkie wokó? ?rodkowej pozycji. Pickupy s? zaskakuj?co proste; prawdopodobnie zosta? zapisany na gumie piankowej / g?bkowej.
Do tego dochodzi nierówna odleg?o?? mi?dzy mostem i mostem PU, a tak?e przesuni?cie od ?rodka. Wi?c albo PU, albo most jest z?y. Po pomiarze na ko?cu podstrunnicy most wydaje si? by? krzywy.
Z ty?u cia?a nale?y zauwa?y?, ?e przykr?cana pokrywa komory baterii (w ko?cu z nakr?tkami) nie jest ju? znana.
O tak, ci??ar jest oczywi?cie równie? interesuj?cy: 4,36 kg, wi?c nie jest lekki, ale wci?? zno?ny.

A wi?c teraz do naprawd? kluczowego pytania: jak brzmi ta rzecz? Niestety bas dla mojego gustu tutaj nie mo?e naprawd? trafi?. Zgodnie z konstrukcj? tuszy zapewnia ona cudownie mocny, g??boki „warczenie”, jak mo?na by oczekiwa? po mahoniu, ale inne nieco wy?sze cz?stotliwo?ci ?rodkowe zapewniaj?, ?e definicja zostanie utracona i istnieje tendencja do ryku. Mo?na temu cz??ciowo przeciwdzia?a?, obni?aj?c ?redni zakres kontroli d?wi?ku na pok?adzie, ale oczekuj? nawet przy basie z aktywn? elektronik?, ?e d?wi?k w pozycji neutralnej jest ju? u?yteczny.
Ponadto charakter d?wi?ku jest równie? nieco nudny i „niewyra?ny”, dlatego nie oczekiwa?bym tego dzi?ki EMG PU i elektronice. Mówi si?, ?e ta charakterystyka d?wi?kowa jest mahoniowa, ale jak dot?d nigdy nie do?wiadczy?em jej na ?adnym basie z mahoniowym korpusem. Oczywi?cie nie mówi to o jako?ci drewna ESP Ltd. Kontrola wysoko?ci interweniuje bardzo dyskretnie, poniewa? jej cz?stotliwo?? u?ytkowania jest oczywi?cie zbyt wysoka.
Równowaga przetwornika nie ma decyduj?cego wp?ywu na opisane podstawowe charakterystyki, dzi?ki czemu bas mo?e zaoferowa? szczególnie du?? ró?norodno?? d?wi?ków. Z zewn?trznymi korektorami mo?esz co? zrobi?, ale na przyk?ad seria Ibanez SR-50x oferuje ten sam „mahoniowy warczenie” ze znacznie skuteczniejsz? kontrol? d?wi?ku (i za nieco ponad po?ow? ceny F-415), ale z jedn? bardzo nie spektakularny (by nie powiedzie? nudny) kszta?t cia?a. Nawiasem mówi?c, pokazuje to w porównaniu z tym, ?e skala 35-calowa F-415 nie ma znacz?cej przewagi w strunie H-string.

Wnioski:
ESP Ltd F415FM ma tak wiele s?abo?ci (nie wspominaj?c o wadach produkcyjnych), ?e nie zarabia du?o pieni?dzy. Nawet stara cena z pocz?tku roku z 829.-? Uzna?bym za zbyt wysokie EMG.
Dlatego: Nie zaleca si?.

PS: Spustem dla funkcji jest fa?szywy top klonu i przykr?cana pokrywa komory baterii.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
999 € 4 279,75 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
gb
Tel: +49-9546-9223-20
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Bass Guitars
Bass Guitars
Here is a overview of the bass and all its component parts, from vintage to modern instruments.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
(9)
Ostatnio obejrzane
Behringer Pro-1

Analogue Synthesiser Dual VCO design based on CEM3340, Sawtooth and pulse waveform for VCO A, Sawtooth, Triangle and Pulse waveform for VCO B, Pulse Width Modulation, Noise generator, 24 dB low-pass filter with resonance, 2 ADSR envelopes for VCF...

Ostatnio obejrzane
Casio CT-S300

Keyboard 61 Velocity-Sensitive keys, 48 Voice polyphony, 400 Sounds, 60 Preset-Songs, Reverb, Volume Sync EQ, Learning Function, Automatic accompaniment, 77 Preset rhythms, One-touch preset, Dance Music mode, Registering, Pitchbend wheel, Connect to the free Chordana Play For Keyboard learning...

Ostatnio obejrzane
Native Instruments Traktor S3

4-Channel DJ Controller and Audio Interface Sample Rate / Resolution: 24-Bit / 44.1 / 48 kHz, 2 Large 14 cm precision jog wheels, Illuminated jog-wheel rings for visual feedback, including deck selection, 16 RGB pads for triggering hot cues,...

Ostatnio obejrzane
Yamaha THR10II

Modeling combo amp for electric guitar 5 Memory locations, Realistic tube amp sounds and feel, Effects, Bluetooth and USB, New amplifier models for electric guitar and bass, Microphone models for acoustics and flat voicings, 3 Amp modes per amp...

Ostatnio obejrzane
Singular Sound Aeros Loop Studio

Singular Sound Aeros Loop Studio; Effects Pedal; 4.3" touch-enabled screen with color coded cues and waveforms; 6 parallel tracks and 6 song parts for a total of 36 distinct loops per song and in simultaneous parallel and sequential looping; Unlimited...

Ostatnio obejrzane
Harley Benton ST-20HSS SBK Standard Series

Electric guitar Body: Lime tree, Screwed neck: Maple, Fretboard: Amaranth, DOT fretboard inlays, Neck profile: Modern "C", Fretboard radius: 350 mm, Scale: 648 mm, Nut width: 42 mm, Double-action truss rod, 22 Frets, Pickups: 1 Humbucker (bridge) and 2...

Ostatnio obejrzane
Levys Pad. Garm. Leather Strap 3" BK

Strap for electric guitar and electric bass Strap material: Leather, Length adjustment: Ladder adjustment system, Upholstery: Foam, Width: 76 mm, Length adjustable from 94 cm to 130 cm, MSS2 BLK, Colour: Black, Made in Canada

Ostatnio obejrzane
Harley Benton PB-20 SBK Standard Series

Electric bass Body: Lime, Screwed neck: Maple, Fretboard: Amaranth, DOT fretboard inlays, Neck profile: Modern "C", Scale: 864 mm, Nut width: 42 mm, 20 Frets, Double-Action truss-rod, Pickup: 1 PB-Style split coil, 1 Volume and 1 tone control, Classic...

Ostatnio obejrzane
Numark Party Mix Pro

DJ Controller Built-in DJ deck with jog wheel, pitch control, buttons for sync, cue, Docking station for a Smartphone or tablet, Includes a built-in light show, Speaker: 8"/3", Power: 80 W, 3.5mm AUX input, 6.3 mm Jack microphone connector,...

(1)
Ostatnio obejrzane
Boss OD-200 Hybrid Overdrive

Effect Pedal for Electric Guitar Overdrive, 12 Overdrive and distortion effects, Sound in 32 bit / 96 kHz studio quality, 4 Memory slots, LED display, Controls: Param, Level, Drive, Effects Mode, Low, Middle, High, Param Lock, Memory, 2 Footswitches,...

Ostatnio obejrzane
Yamaha THR10IIW

Modeling combo amp for electric guitar Built-in wireless receiver compatible with the Line6 Relay G10 transmitter (Art.398255 - not included), Integrated rechargeable battery, 5 Memory locations, Realistic tube amp sounds and feel, Effects, Bluetooth and USB connectivity, New...

Ostatnio obejrzane
Takamine TKSS3 Guitar Strap Grasflower

Guitar strap Made by Levy's, Material: Suede leather, Width: 7 cm, Length adjustable from 100 cm - 140 cm, With Takamine Logo, Design: Grasflower, Colour: Black, Made in Canada

Twoja opinia
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.