Boss PS-6 B-Stock

B-Stock with Full Warranty

Slight signs of usage

Effect Pedal for Electric Guitar

 • Harmonist and pitch-shifter
 • Up to 2 additional tones
 • 3-Part solos
 • Pitch shifting also for chords
 • Extreme "chorus-like" and tremolo lever effects
 • Dimensions (WxDxHxD): 73 x 129 x 59 mm
 • Power supply with a 9 V battery or a 9 V DC power supply unit (coaxial connection - negative pole inside - not included in delivery, e.g. Article Nr. 409939)
10 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.4 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 10 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
Troch? czarodziej
Robbie-guitar, 10.10.2012
Kopalnia ta ziemia otwiera nowe ?wiaty dla mnie. Si?gam w dos?ownie wzlotów i upadków, w którym nigdy nie przenikn??, wytwarzaj?c d?wi?ki nigdy nie s?ysza?em i wy??czanie ka?dy etap zastanawia si?: „Jak on to robi” Funkcja Harmony per se (nawet Marty Friedman, ex-gitarzyst? Megadeth wzbudzonym) to tylko wierzcho?ek góry lodowej. Jednak istnieje równie? s?aby punkt ..

Niezale?nie od tego, który wyst?puje tylko w moim systemie nie wie. Mianowicie, jest to funkcja pitch shifter, konkretnie funkcja Downtune. Brzmi to rodzaj prostego gówna. I nadal nie jestem nawet mo?liwo?? tylko 2 lub zej?cie z tonu. Ale je?li chc? zagra? w Black Label mam w takim tuningu rozwijanej. Szkoda! Ale nie jest tak ?le. Mam tylko tani Behringer US600 konsultacji, co czyni Mans, czy nie wierzy? ca?kiem dobre.

Wracaj?c do bardziej przyjemna. Kompletno?? i porz?dek sake, chc? napisa? o ka?dym z czterech mo?liwo?ci operacyjnych.

- Harmonist

Jak wspomniano: Nawet wielki Marty Friedman jest fanem tej funkcji. Harmonie wydawa? si? proste i pi?kne mo?e by? hinzu- arbitralne i wytrze?. Od inteligentnego PS-6, jest te? zawsze by?o pi?tym lub trzecim, po ustawieniu raz klucza. S?abe strony pokaza? si? tutaj nawet na wolnych Bednings latencji i nie mog? powiedzie? (w którejkolwiek z opcji operacyjnych).

Wybra? mo?na mi?dzy 11 wybieralnych tonów. Mo?na na przyk?ad doda? jedn? pi?t? lub jedn? trzeci? g??biej ni? d?wi?k odtwarzany, lub mo?na nawet jednocze?nie jedn? oktaw? w gór? i doda? poni?ej, mo?liwo?ci s? tak wielkie. I wszystko brzmi inaczej. eksperymentowa? tutaj niesamowit? zabaw? i czasami gram nawet celowo w niew?a?ciwym kluczem. Który nast?pnie nie brzmi w zgodzie i dziwne, ale jako? cool.

-Pitch Shifter-

Czy? nie jest w u?yciu, nawet gdy strojenie w dó? jak powiedzia?em nie brzmi mi?o (dla mnie) i mo?liwe tylko w wi?kszych kroków d?wi?kowych jest (od 5 pó?tonów). Chocia? Rauf strojenie jest równie? mo?liwe (z 3 pó?tony), ale musz? chyba osobi?cie. Brzmi zreszt? ze wszystkimi manetki zawsze cyfrowych i sztucznych. Równie? jednoczesne zwi?kszenie pitch i -absenkung jest tutaj mo?liwe.

To w dalszym ci?gu miesza? dowolnie w dó? w tym trybie, opcji i efektów oryginalnym g?osem, ?e jest tak, ?e mo?na us?ysze? zarówno. To z kolei jest podobny efekt, potem troch? w harmonizer, oprócz tego, ?e mo?na uczyni? bardziej ekstremalne tu zmienia. (Do + lub - 2 oktawy)

-Detune-

Tworzy rodzaj efektu chorus, który mo?na regulowa? jego nat??enie.
Zjad?szy chór z moim pragnieniem D?wi?ku posiadanej przeze mnie nie jest w u?yciu, ale do?? dodatkowej chwyt dla tych, którzy jeszcze nie maj?.

S zginania

Wraz z harmonizer najlepsza funkcja na Boss PS-6! Tutaj mo?na tworzy? jej kilka bardzo radykalny i fajne d?wi?ki i ewentualnie ozdobi? swoje utwory i solówki. Oto krótkie podsumowanie opcji: (wsz?dzie wznosz? si? i opadaj? czas regulowany)

~ Tremolo jak podniesienie lub obni?enie sygna?u (do 4 wysokich oktawy lub 3 oktawy dó?)
~ „Alien” efekt: podniesienie lub obni?enie sygna?u + lub - 2 oktawy poni?ej dodanie ogromn? ilo?? vibrato. Brzmi zupe?nie off!
~ „Szeroko??” efekt: Twój sygna? jest jednocze?nie tremolo podobny podniesiony przez jeden (albo dwa) oktaw i opuszczona. Brzmi ogromnie t?uszczu!

To o poszczególnych trybów pracy. W ko?cowym punkcie Zostawi?em operatorowi podj?cie funkcji i d?wi?ków, a tak?e przetwarzanie.

-Regulatory: Co? skomplikowanego. tylko jedna ma wiele ma?ych ga?ek z wielu ma?ych etykiet, a tak?e do zapami?tania wiele. Samoistne prze??czanie pomi?dzy trybami pracy w piosence nem nie jest mo?liwe. Jest równie? trudny do rozwi?zania. Je?li peda? jest wi?kszy i b?dzie Footswitch by?oby równie? dro?sze. Niemniej 4/5

-Funkcje: 4 tryby iw tych wielu opcji i trybów podrz?dnych. Niestety, Donwtunen nie bardzo dobrze. Dlatego, niestety, tutaj 4/5

-Sound: boski W trybie Harmony. Wysokie d?wi?ki w trybie S-bend lub Pitch Shifter brzmie? nieco sztuczny, ale wszystkie pitch shifter. G??bokie d?wi?ki w dwóch trybach maj? czasy wymieni? tysi?c s?abo??. 4.5

Przetwarzanie: Bardzo solidna! Biegn? wp?yw na kartach sieciowych, jak równie? do komory baterii w celu ?atwego dost?pu i proste. 5.5

Ogólne wra?enie jest bardzo dobre, mimo pojawia mi braki d?wi?kowe w Pitch Shifter i tryb S-Bend. A mo?e naprawd? jest problem tak?e tylko ze mn?. Jestem naprawd? zaskoczony i podekscytowany, ?e pasuje do takiej ma?ej przest?pców i ?a?uj?, ?e nie zap?aci? tyle.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
Najlepszy efekt!
FelixV, 11.12.2012
W moim zespole, by?em przez pewien czas jedynym gitarzyst?, ale z kilku piosenek mia?em zainstalowane harmonie. Teraz brakuje wa?n? rol? w koncercie, ale dzi?ki Harmonist który bieg? prawie idealny! Zrobi?em dwa wzmacniacze go, tak ?e harmonia czysty d?wi?k nawet przy najwy?szym zniekszta?ce? (z tylko jednym wzmacniaczem d?wi?k harmonie jakby grali na raz tylko z gitar?, co moim zdaniem jest tylko czyst? ustawie? pi?knych d?wi?ków) , Chocia? trzeba spróbowa? troch?, a? znajdziesz odpowiednie boisk dla fragmentów, ale to dzia?a?o wsz?dzie z wyj?tkiem 1-2 riffów, które prawdopodobnie by?y jako? zbyt krzywy. Tak d?ugo, jak zawsze masz wystarczaj?co du?o czasu, aby zmieni? boisk przy Harmonist od piosenki do piosenki, ?e wszystko przebiega sprawnie.

Przetwarzanie jest doskona?y d?wi?k, a tak?e, eksploatacji i ?atwe dzi?ki bardzo przydatny arkusz, który jest wysy?any razem. Funkcje Istnieje kilka fajnych rzeczy, z wyj?tkiem Harmonist, które mo?na wykorzysta? jako Octavizer lub potrójnej harmonii: mo?na stworzy? „szum”, podobie?stwa z funkcjami tremolo mie?, ale du?o o nim i??. W mojej kolekcji mój ulubiony peda?ów, tylko co to szkoda, ?e ??mo?na u?ywa? tylko jednej funkcji w tym samym czasie. Wi?c je?li chcesz wykorzysta? wszystkie funkcje i ró?ne skale harmonia, zaj??oby kilka PS-6s, je?li nie chcesz ci?gle schyla?, aby ponownie w??czy?, ale mo?na zarz?dza? tak przez sprytnych przerw, d?ugo utrzymuj?cych notatek lub tylko utwory tego zmieni? mo?na zainstalowa? wiele ró?nych funkcji w jego piosenek!

cz?onek klasa przygotuje ka?d? przyjemno?? chce majstrowa?, spróbowa? czego? nowego lub wymieni? drugi gitarzysta przynajmniej cz??ciowo.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
133 € 569,92 zł
Zawiera podatek VAT, nie zawiera kosztów wysyłki 15 €

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Artykuł wyprzedany
Artykuł wyprzedany

Artykuł wyprzedany. Mogą się pojawić jeszcze pojedyncze egzemplarze ze zwrotu. Aby uzyskać informacje o produkcie zastępczym prosimy o kontakt.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
gb
Tel: +49-9546-9223-20
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Modulation Effects Pedals
Modulation Effects Pedals
The term ‘modulation’ in its broadest sense covers a range of sonic effects, from the subtlest chorus to ear-bending ring modulation.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
(8)
Ostatnio obejrzane
Behringer K-2

Analog semi-modular synthesizer Monophonic sound generation, 2 VCOs with 4 waveforms and ring modulation, VCO Mixer, Resonant high-pass and low-pass filters, LFO with triangular, sawtooth and rectangular waveforms, 2 Analog envelopes for VCA and VCF, Signal processor with amplifier,...

Ostatnio obejrzane
Zoom F6

14-Track Multitrack Field Recorder 32-Bit float recording via dual AD converter, 6 Inputs with XLR / TRS combo jacks, Compact and lightweight aluminium housing, High-quality microphone preamps with up to 75 dB gain, Noise: -127 dBu (A weight, gain...

Ostatnio obejrzane
Mooer Tone Capture GTR

EQ Sampler for Pickup Guitars Allows you to record the sound and tonal character of any guitar, Can be used as an EQ effects pedal without a sampler, 7 Built-in presets for EQ settings and saved guitar sounds, Awitchable...

(1)
Ostatnio obejrzane
Fender SQ LTD Bullet Strat TTQ

Electric Guitar Limited edition, Body: Poplar, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel, Neck profile: C neck profile, Scale: 648 mm, Fretboard radius: 241 mm, Nut width: 42 mm, 21 Medium jumbo frets, Pickups: 3 Single coils, Standard synchronised tremolo, 5-Way...

Ostatnio obejrzane
Sony WF-1000XM3 Black

In-Ear Bluetooth Earphones Truly wireless, Wireless via Bluetooth, Optimisation of digital music files with DSEE HX, HD processor QN1e for noise reduction, Ergonomic tri-hold structure, Google Assistant, 6 mm Driver - dome (copper voice coil), Frequency range 20 -...

Ostatnio obejrzane
Thomann DP-51 WH

Thomann DP-51 WH Digital Piano - 88 weighted hammer action keys with three sensors, 40 sounds, polyphony 128 notes, 50 styles, 60 songs, reverb, chorus, sequencer, dual-mode, split-mode, metronome, Master EQ, transpose function, speaker system 2x 15W, 3x pedals, USB...

(2)
Ostatnio obejrzane
Yamaha PSS-A50

Keyboard 37 Velocity-sensitive slim keys, 32 Voice polyphony, 42 Voices (instruments), 138 Arpeggio types, Phrase Recorder, Motion effect, USB MIDI connection, Battery and USB bus power supply (USB power adapter sold separately), 1.4 W speaker, Headphone jack, USB to...

(1)
Ostatnio obejrzane
Thon Case Kemper Prof. Stage + EP1

Flight Case Suitable for the Kemper Profiler Stage plus a suitable Mission Engineering EP1 expression pedal (Article Nr 367866 (not included)), Material: 6.8 mm Coated birch plywood, 22 x 22 mm Aluminium edges, 2 Small, spring-loaded butterfly latches,...

(1)
Ostatnio obejrzane
Roland MC-707

Roland MC-707; Groovebox; ZEN-Core Sound Engine with up to 128 voices polyphony; 8 parts; 8-track sequencer with 128 steps maximum; 16 clips per sequencer track; up to 8 Loop tracks with Time Stretch and Pitch Shift; 3000 preset tones and...

Ostatnio obejrzane
Fender Squier LTD Bullet Mustang HH S

Electric Guitar Limited edition, Body: Poplar, One-piece neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel (Laurel), Neck profile: C-shape, Scale length: 610 mm, Nut width: 42 mm, 22 Medium jumbo frets, Pickups: 2 Dual humbuckers, 1 x Volume and 1 x tone...

(2)
Ostatnio obejrzane
Mooer GE150 Amp Modelling & Multi

Mooer GE150 Amp Modelling & Multi Effects; multi-effects processor; 55 high-quality amp models from the Micro Preamp series; 26 different default cabinet simulations (IRs); supports 3rd party impulse responses (IRs, 2048 pts.); in 10 free user presets; 40 drum rhythms...

Ostatnio obejrzane
Yamaha PSS-F30

Keyboard 37 Mini keys, 32 Voice polyphony, 120 Voices (instruments), 114 Styles and Smart Chord Function, 30 Songs, Free digital songbook, Various functions (sustain, metronome and more!), Power supply via battery or USB bus (USB power adapter sold separately),...

Twoja opinia
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.