Boss GT-100 Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

No JavaScript? No Audio Samples! :-(

próbki dzwiękowe

 
0:00
 • Blues
 • Funk
 • Metal
 • Progressive Clean
 • Rock

Dalsze informacje

Design Floorboard
Amp Modeling Yes
Drumcomputer No
Incl. Tuner Yes
Expression Pedal Yes
USB-Port Yes
Headphone Output Yes
MIDI Interface Yes
Line Out Yes
Battery Powered No
PSU included Yes
19 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.7 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 18 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
Cz??? jest na biegunach.
Michael777, 28.03.2013
U?ywam Boss GT-100 z Marshall JVM410H - stos. Do tej pory zawsze musia? u?y? ca?ej armady skrzynek Stomp. To ja teraz wszystko zast?piony przez GT-100. Zamkn?? GT-100 metod? czterech kabli do wzmacniacza i u?y? dodatkowo MIDI do kana?ów wzmacniacza po??czy? bezpo?rednio z GT-100. Musz? wi?c, ?e nie wi?cej Stomp i deski wzmacniacza nie jest ju? konieczne.

Oto dok?adna Erkäuterung jaki sposób cztery drut ma by? pod??czony:

Kabel 1: Gitara - Wej?cie GT-100
Kabel 2: GT-100 Efekty wysy?a - Amp Wej?cie
Kabel 3: Wp?yw Amp Wysy?a - GT-100 Efekty Return
Kabe 4: GT-100 Wyj?cie - Amp Efekty Powrót

Tak, ?e przód przedwzmacniacza wzmacniacza przez GT-100 i mo?e u?ywa? wszystkiego, co ma do zaoferowania przetwarzania sygna?ów GT-100. Ua równie? bardzo dobra bramka szumów do szumu wzmacniacza znacznie t?umi?. W tej konfiguracji masz najlepsze mo?liwo?ci do kszta?towania optymalnego d?wi?ku. GT-100 jest najlepsz? rzecz?, jak? kiedykolwiek mieli?my jako deski pod?ogowej w d?oniach. Ne prawdziwy granat!

Aby korzysta? z AMP do pod??czenia GT-100 z metod? czterech kabli, trzeba sporo kabla. Jednym z planszy na gitarze, jak robi ka?dy dobry kabla instrumentu swój obowi?zek. A potem trzy kabel z GT-100 na pok?adzie, przychodzi du?o ba?aganu razem. Nast?pnie uda?em si? na poszukiwaniu kabla wielordzeniowych, która spe?nia nast?puj?ce kryteria:
3 równoleg?e po??czenia za po?rednictwem kabla na zewn?trz. Na obu ko?cach ka?dego ??cza ka?dorazowo wysokiej jako?ci wtyczki jack 6.3mm mono. D?ugo?? kabla powinna wynosi? co najmniej 10 metrów, wi?c mo?na te? po?o?y? na wi?ksze etapy, kabel mo?e potkn?? dobre. Sam kabel powinien by? bardzo wysokiej jako?ci. Niestety, mam znalaz?em takie niergends kablowych.

Oto wskazówka do Thomann! Zapewnia ale taki kabel dopasowa? GT-100 jest po prostu równe razy z co. Gitarzysta i GT-100 u?ytkowników w ?wiecie b?d? Ci wdzi?czni.

I teraz po raz zbudowana mi taki sam kabel. Podstawa: Sommer Cable Quantum Wysoka Flex Multipair ?y?y 4x2 i Neutrik NP2 C-BAG, prof. 6.3mm mono jack w kolorze czarnym. Jedna para nie u?ywam go .... jest po prostu koniec. Dla mnie to by?oby lepiej, móg?bym kupili?my gotowe taki kabel .....

Dzia?anie GT-100 jest bardzo dobrze rozwi?zane i bardzo intuicyjny. Od GT-100, port USB ma, mo?na, je?li to poniewa? oprogramowanie Roland by?oby, czy kompletny Konfigartion rady i przep?ywu sygna?u z komputera. Od Roland musi koniecznie prze?adunku !!

Potem poszed?em zatrzymali?my si? w sieci Web do wyszukiwania i rzeczywi?cie znale?? super rozwi?zanie, z I-100 GT równie? skonfigurowa? ca?kowicie na PC kann.Es jest wolne oprogramowanie nazywa si? "GT-100 Fx FloorBoard". Dzia?a to naprawd? ?wietne i bardzo oszcz?dza du?o czasu.

Mam nadziej?, ?e mog? pomóc w tym raporcie!
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
Marzenie wielu gitarzystów marze?
Mr Hiwatt, 25.04.2012
Po pierwsze, po - Gram od dziesi?cioleci cennego wzmacniacza lampowego jak Hiwatt100, Fender Deluxe Reverb, a Mesa Boogie Orange120 etc. Pracuj? od lat ze wzmacniaczami lampowymi, naprawa i odbudowa? je. No to teraz co czyni go tak kto? z prekursora DSP: Có?, po prostu powiedzie?, mia?em Boss ME-70 przed Hiwatt100 w u?yciu. Tylko jak procesor przedwzmacniacza i efektów. Tak cz?sto cytowane, symulowane modele wzmacniaczy d?wi?ku przed dobrego wzmacniacza po prostu "?le". Dlaczego powinni?my si? szczyt takiego wzmacniacza nierozpoznawalne przez sztuczny d?wi?k prekursora symulowanego d?wi?ku. Dla mnie brzmia?o ME-70 oficjalnie ju? poprawnie po jakim? pracy z urz?dzeniem, zw?aszcza lekko napi?te Hiwatt brzmi by?em w stanie wyprodukowa? w aushaltbarer obj?to?ci. Teraz dla nowego GT-100: Urz?dzenie jest bardzo stabilne, co jest waga ju? wspomniano na 8 kg. W ko?cu, korzystne jest zasilanie tak samo. Jest to dobry zasilacz z dodatkowym tradiowo d?awików ferrytowych w stabilnych dostaw. Zasilacz dzia?a bez odczuwalnego zak?ócenia d?wi?ku - ?wietnie.

Dzia?anie GT-100 jest pomys?owo rozwi?zany. Albo tworzy? w?asne d?wi?ki w sposób profesjonalny. W tym celu mo?na znale?? schemat po??cze? podobnego pola w jednym z dwóch ekranów. Nie mo?na przenie?? ?adnych indywidualnych prekursorów, regulacja barwy, efekty, peda?y itp .. Jest ona podobna do struktury pedalboardu dolnym Tretter. Jest to konfiguracja 2 kana?owy - tak mo?na wyczarowa? niezwyk?e rzeczy. Mo?liwe jest g??boko?? na ?cie?k? A - na przyk?ad jasne, gra?, a od cz?stotliwo?ci strunie G z kana?u B do odgrywania pe?ne wy?ywienie, wszystko odbywa si? automatycznie bez konieczno?ci prze??czania. Wprawdzie tego rodzaju Soundbauens wymaga podstawowej wiedzy. Jest to równie? zauwa?y? w Boss i ma "EZ Tone" towarzyszy prosty interfejs dla po??danej generowania d?wi?ku. Osi?ga si? to ca?kiem mi?e, ale wol? wariant techniczny. Wi?c mam, ?e tak powiem "odtworzony" pierwszy mój analogowy peda? pok?adzie. Na pocz?tku, CryBaby wah modelu peda?u nast?pnie dwa "ciep?y overdrive" modu?y po??czone szeregowo, a nast?pnie Boss Kompresor brama ha?asu, chór i echo bloku, a nast?pnie Reverbmodul i wreszcie po??czenie zewn?trzne za pomoc? peda?u ekspresji wstawi? peda? g?o?no?ci. Po krótkim Abstimmarbeit da?o to absolutnie przydatnych podstawowe wyposa?enie z "czysty" do "rady", wszystko w nim. Teraz zapisa? z tego. Punktem kulminacyjnym - mo?na prze??cza? w dowolnym momencie z trybu programowania do trybu r?cznego i ma akademiku efekt urz?dzenie z jednym prze??cznikiem 8 stóp zatem zwi?zany nie powinien zmienia? pe?n? poprawk? dla wi?kszo?ci operacji ??czeniowych. To jak ja zawsze wyobra?a?em - Boss sta?o.

Jako?? efektów jest ca?kowicie wysokie. Nadbieg modele brzmi? naprawd? dobrze. Ale trzeba wiedzie?, jak dostosowa? go tak, jak to jest z Stomp dobrze. Zrobi?em z GT-100 porówna? A / B z ukochanym analogowego TubeScreamner. S?ysz? i czuj? ?adnej ró?nicy, je?li ustawisz te rzeczy dobrze. pozwól te raporty, którzy z nim pracowa? nad jako?ci? modeli wzmacniaczy. Olbrzymi wzrost mocy obliczeniowej, GT-100 nie jest ju? odczuwalne przez opó?nienia w ?cie?ce sygna?u. Czuje si? tak, jakby bezpo?rednio kabel jest pod??czony bezpo?rednio do wzmacniacza. Podczas ME-70 mam jeszcze co najmniej zarozumia?y czuj? wci?? opó?nie?. Je?li cokolwiek cyfrowy d?wi?k GT-100, jeden jest winny z powodu niew?a?ciwego samej regulacji.

To pada na urz?dzenie zosta?o zaprojektowane dla gitarzystów przez gitarzystów. Jest to maszyna marzenie ma nieoczekiwane mo?liwo?ci. B?dziesz potrzebowa? miesi?cy, dopóki potencja? GT-100 nigdy nie rozwin??. Poruszanie si? po menu jest intuicyjne i proste - nie ma porównania do GT-8 lub GT-10
Niemiecka instrukcja jest bardzo dobrze napisany i pomaga w prawo i dalej w sposób naturalny.

W fabryce brzmi:
Tam jest wszystko dost?pne ?agodniej na z?om jest 200 predefiniowanych programów i 200 ?atki u?ytkownika, w którym mo?na zapisa? swoje kreacje. D?wi?ki mog? by? zabezpieczone za pomoc? kabla USB, a tak?e zmieni? komputer. GT-100 mo?e równie? odtwarza? bezpo?rednio poprzez port USB w komputerze hosta.
Z GT-100, Boss jest ju? z powrotem w muzyce i ?atwo nad??y? np z HD500 Line6. Le?y u Boss tylko innej filozofii za nim.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
493 € 2 097,44 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Średnioterminowa dostępność
Średnioterminowa dostępność

Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia terminu dostawy tego artykułu.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
gb
Tel: +49-9546-9223-20
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Guitar Multi FX
Guitar Multi FX
The multi-FX concept has been around in various forms since the mid 80s - It is therefore no surprise that there is a huge range of hardware available.
Poradniki online
Guitar Setups
Guitar Setups
The range of available guitars and amps has never been greater than it is today, and a huge variety of sounds are easily accessible.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
(2)
Ostatnio obejrzane
Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen

2-Channel USB2.0 audio interface with USB-C connection 24-Bit / 192 kHz, 2 Scarlett microphone preamps, Phantom power +48 V, Switchable air function, 2 Mic / instrument / line inputs: XLR / 6.3 mm jack combo balanced, 2 Line outputs:...

Ostatnio obejrzane
Antares Auto-Tune EFX+

Antares Auto-Tune EFX+ (ESD); pitch correction plugin; software for automatical or manual correction of pitch and intonation; Retune-Speed control for fine tune the desired effect from subtle natural pitch correction to the Auto-Tune Vocal Effect; humanize function reduces artefacts; Auto-EFX...

Ostatnio obejrzane
Meris Hedra Pitch-Shifter

Effect Pedal for Electric Guitar Pitch shifter, 3 Harmony voices / delay lines with rhythmic time offset, Tap Tempo function and synchronisation, 12 Diatonic harmonies and chromatic pitch shifting, Up to 16 presets via MIDI, 24 Bit AD /...

(2)
Ostatnio obejrzane
Hercules Stands GS-432B+ 3-Way Guitar Stand

Hercules Stands GS-432B+ 3-position guitar stand; easy height adjustment; auto grab system for a secure hold; with adapter for smaller saddle widths (28 mm); not suitable for guitars with nitro varnish! Saddle width: 40 mm - 52 mm ( 1.57"...

Ostatnio obejrzane
Harley Benton GS-Travel-E LH Mahogany

Steel-String Guitar Left handed model, Design: Mini Travel Grand Symphony, Body: Selected mahogany, Arched back, Neck: NATO, Neck profile: V, Fretboard: Blackwood, Scale: 596 mm, Nut width: 43 mm, 20 Frets, Dot inlays, Black body and neck bindings, Bridge:...

Ostatnio obejrzane
Reloop Spin

Reloop Spin, Portable Turntable, Out of the Box: Comes with 7 '' Scratch Vinyl, Pre-Assembled 45mm Crossfader & Pickup System, Built-in Speaker, Bluetooth Audio Receiver, Bluetooth Audio Streaming: Wirelessly Transfer Music or Beats to Turntable, Smart USB Recording: Direct recording...

(1)
Ostatnio obejrzane
Numark Scratch

Numark Scratch, 2-channle Scratch Mixer for Serato DJ Pro with DVS-license, Serato NoiseMap-compliant with use of Control Vinyls or CDs (optional obtainable), InnoFader Scratch Crossfader with Reverse- and Slope-control, 6 effect choice switches with two Paddle-trigger and Dry-Wet FX-control, 8...

Ostatnio obejrzane
Varytec Hero Spot Wash 140 2in1 RGBW+W

Varytec Hero Spot Wash 140 2in1 RGBW+W, 2in1 LED Spot Wash Moving Head, the "MacGyver" of the Moving Lights is the universal lighting tool for all heroes, combines two devices in one housing, saves time and space in the rig,...

Ostatnio obejrzane
Marq Lighting Ray Tracer X

Marq Lighting Ray Tracer X Quad; Dual Roller Bar Chase Movinghead; Two independently tiltable LED bars with rotating base; 8 x 10 watt high power CREE cold white LEDs, individual control of all LEDs; 25 different automatic programs for exciting...

Ostatnio obejrzane
Focusrite Scarlett 18i20 3rd Gen

18-Channel USB2.0 audio interface with USB-C connection 24 Bit / 192 kHz, 8 Scarlett microphone preamps, Phantom power +48 V, Switchable air function, Talkback function with integrated microphone, Pad switch, 8 Mic / line inputs: XLR / 6.3 mm...

(1)
Ostatnio obejrzane
Zoom B1X Four Bass Multi Effect

Multi-Effect Pedal for Electric Bass 71 Internal effects, 9 Amp simulations, Usable up to five effects simultaneously and in any order, Looper with a length of up to 30 seconds / 64 beats in CD quality, Integrated expression pedal,...

Ostatnio obejrzane
Enki AMG-2 Guitar Double Case

Electric Guitar Case for 2 Instruments Material: Roto-Molded polyethylene, EA Foam lining inside, With rollers, Removable lid, Suitable for padlock, Dimensions: 121 x 46 x 27 cm, Weight: 10.7 kg, Colour: Black Note: Instruments not included in delivery

Twoja opinia
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.