Boss GT-100 Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

No JavaScript? No Audio Samples! :-(

próbki dzwiękowe

 
0:00
 • Blues
 • Funk
 • Metal
 • Progressive Clean
 • Rock

Dalsze informacje

Design Floorboard
Amp Modeling Yes
Drumcomputer No
Incl. Tuner Yes
Expression Pedal Yes
USB-Port Yes
Headphone Output Yes
MIDI Interface Yes
Line Out Yes
Battery Powered No
PSU included Yes
19 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.7 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 18 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Marzenie wielu gitarzystów marze?

Mr Hiwatt, 25.04.2012
Po pierwsze, po - Gram od dziesi?cioleci cennego wzmacniacza lampowego jak Hiwatt100, Fender Deluxe Reverb, a Mesa Boogie Orange120 etc. Pracuj? od lat ze wzmacniaczami lampowymi, naprawa i odbudowa? je. No to teraz co czyni go tak kto? z prekursora DSP: Có?, po prostu powiedzie?, mia?em Boss ME-70 przed Hiwatt100 w u?yciu. Tylko jak procesor przedwzmacniacza i efektów. Tak cz?sto cytowane, symulowane modele wzmacniaczy d?wi?ku przed dobrego wzmacniacza po prostu "?le". Dlaczego powinni?my si? szczyt takiego wzmacniacza nierozpoznawalne przez sztuczny d?wi?k prekursora symulowanego d?wi?ku. Dla mnie brzmia?o ME-70 oficjalnie ju? poprawnie po jakim? pracy z urz?dzeniem, zw?aszcza lekko napi?te Hiwatt brzmi by?em w stanie wyprodukowa? w aushaltbarer obj?to?ci. Teraz dla nowego GT-100: Urz?dzenie jest bardzo stabilne, co jest waga ju? wspomniano na 8 kg. W ko?cu, korzystne jest zasilanie tak samo. Jest to dobry zasilacz z dodatkowym tradiowo d?awików ferrytowych w stabilnych dostaw. Zasilacz dzia?a bez odczuwalnego zak?ócenia d?wi?ku - ?wietnie.

Dzia?anie GT-100 jest pomys?owo rozwi?zany. Albo tworzy? w?asne d?wi?ki w sposób profesjonalny. W tym celu mo?na znale?? schemat po??cze? podobnego pola w jednym z dwóch ekranów. Nie mo?na przenie?? ?adnych indywidualnych prekursorów, regulacja barwy, efekty, peda?y itp .. Jest ona podobna do struktury pedalboardu dolnym Tretter. Jest to konfiguracja 2 kana?owy - tak mo?na wyczarowa? niezwyk?e rzeczy. Mo?liwe jest g??boko?? na ?cie?k? A - na przyk?ad jasne, gra?, a od cz?stotliwo?ci strunie G z kana?u B do odgrywania pe?ne wy?ywienie, wszystko odbywa si? automatycznie bez konieczno?ci prze??czania. Wprawdzie tego rodzaju Soundbauens wymaga podstawowej wiedzy. Jest to równie? zauwa?y? w Boss i ma "EZ Tone" towarzyszy prosty interfejs dla po??danej generowania d?wi?ku. Osi?ga si? to ca?kiem mi?e, ale wol? wariant techniczny. Wi?c mam, ?e tak powiem "odtworzony" pierwszy mój analogowy peda? pok?adzie. Na pocz?tku, CryBaby wah modelu peda?u nast?pnie dwa "ciep?y overdrive" modu?y po??czone szeregowo, a nast?pnie Boss Kompresor brama ha?asu, chór i echo bloku, a nast?pnie Reverbmodul i wreszcie po??czenie zewn?trzne za pomoc? peda?u ekspresji wstawi? peda? g?o?no?ci. Po krótkim Abstimmarbeit da?o to absolutnie przydatnych podstawowe wyposa?enie z "czysty" do "rady", wszystko w nim. Teraz zapisa? z tego. Punktem kulminacyjnym - mo?na prze??cza? w dowolnym momencie z trybu programowania do trybu r?cznego i ma akademiku efekt urz?dzenie z jednym prze??cznikiem 8 stóp zatem zwi?zany nie powinien zmienia? pe?n? poprawk? dla wi?kszo?ci operacji ??czeniowych. To jak ja zawsze wyobra?a?em - Boss sta?o.

Jako?? efektów jest ca?kowicie wysokie. Nadbieg modele brzmi? naprawd? dobrze. Ale trzeba wiedzie?, jak dostosowa? go tak, jak to jest z Stomp dobrze. Zrobi?em z GT-100 porówna? A / B z ukochanym analogowego TubeScreamner. S?ysz? i czuj? ?adnej ró?nicy, je?li ustawisz te rzeczy dobrze. pozwól te raporty, którzy z nim pracowa? nad jako?ci? modeli wzmacniaczy. Olbrzymi wzrost mocy obliczeniowej, GT-100 nie jest ju? odczuwalne przez opó?nienia w ?cie?ce sygna?u. Czuje si? tak, jakby bezpo?rednio kabel jest pod??czony bezpo?rednio do wzmacniacza. Podczas ME-70 mam jeszcze co najmniej zarozumia?y czuj? wci?? opó?nie?. Je?li cokolwiek cyfrowy d?wi?k GT-100, jeden jest winny z powodu niew?a?ciwego samej regulacji.

To pada na urz?dzenie zosta?o zaprojektowane dla gitarzystów przez gitarzystów. Jest to maszyna marzenie ma nieoczekiwane mo?liwo?ci. B?dziesz potrzebowa? miesi?cy, dopóki potencja? GT-100 nigdy nie rozwin??. Poruszanie si? po menu jest intuicyjne i proste - nie ma porównania do GT-8 lub GT-10
Niemiecka instrukcja jest bardzo dobrze napisany i pomaga w prawo i dalej w sposób naturalny.

W fabryce brzmi:
Tam jest wszystko dost?pne ?agodniej na z?om jest 200 predefiniowanych programów i 200 ?atki u?ytkownika, w którym mo?na zapisa? swoje kreacje. D?wi?ki mog? by? zabezpieczone za pomoc? kabla USB, a tak?e zmieni? komputer. GT-100 mo?e równie? odtwarza? bezpo?rednio poprzez port USB w komputerze hosta.
Z GT-100, Boss jest ju? z powrotem w muzyce i ?atwo nad??y? np z HD500 Line6. Le?y u Boss tylko innej filozofii za nim.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Cz??? jest na biegunach.

Michael777, 28.03.2013
U?ywam Boss GT-100 z Marshall JVM410H - stos. Do tej pory zawsze musia? u?y? ca?ej armady skrzynek Stomp. To ja teraz wszystko zast?piony przez GT-100. Zamkn?? GT-100 metod? czterech kabli do wzmacniacza i u?y? dodatkowo MIDI do kana?ów wzmacniacza po??czy? bezpo?rednio z GT-100. Musz? wi?c, ?e nie wi?cej Stomp i deski wzmacniacza nie jest ju? konieczne.

Oto dok?adna Erkäuterung jaki sposób cztery drut ma by? pod??czony:

Kabel 1: Gitara - Wej?cie GT-100
Kabel 2: GT-100 Efekty wysy?a - Amp Wej?cie
Kabel 3: Wp?yw Amp Wysy?a - GT-100 Efekty Return
Kabe 4: GT-100 Wyj?cie - Amp Efekty Powrót

Tak, ?e przód przedwzmacniacza wzmacniacza przez GT-100 i mo?e u?ywa? wszystkiego, co ma do zaoferowania przetwarzania sygna?ów GT-100. Ua równie? bardzo dobra bramka szumów do szumu wzmacniacza znacznie t?umi?. W tej konfiguracji masz najlepsze mo?liwo?ci do kszta?towania optymalnego d?wi?ku. GT-100 jest najlepsz? rzecz?, jak? kiedykolwiek mieli?my jako deski pod?ogowej w d?oniach. Ne prawdziwy granat!

Aby korzysta? z AMP do pod??czenia GT-100 z metod? czterech kabli, trzeba sporo kabla. Jednym z planszy na gitarze, jak robi ka?dy dobry kabla instrumentu swój obowi?zek. A potem trzy kabel z GT-100 na pok?adzie, przychodzi du?o ba?aganu razem. Nast?pnie uda?em si? na poszukiwaniu kabla wielordzeniowych, która spe?nia nast?puj?ce kryteria:
3 równoleg?e po??czenia za po?rednictwem kabla na zewn?trz. Na obu ko?cach ka?dego ??cza ka?dorazowo wysokiej jako?ci wtyczki jack 6.3mm mono. D?ugo?? kabla powinna wynosi? co najmniej 10 metrów, wi?c mo?na te? po?o?y? na wi?ksze etapy, kabel mo?e potkn?? dobre. Sam kabel powinien by? bardzo wysokiej jako?ci. Niestety, mam znalaz?em takie niergends kablowych.

Oto wskazówka do Thomann! Zapewnia ale taki kabel dopasowa? GT-100 jest po prostu równe razy z co. Gitarzysta i GT-100 u?ytkowników w ?wiecie b?d? Ci wdzi?czni.

I teraz po raz zbudowana mi taki sam kabel. Podstawa: Sommer Cable Quantum Wysoka Flex Multipair ?y?y 4x2 i Neutrik NP2 C-BAG, prof. 6.3mm mono jack w kolorze czarnym. Jedna para nie u?ywam go .... jest po prostu koniec. Dla mnie to by?oby lepiej, móg?bym kupili?my gotowe taki kabel .....

Dzia?anie GT-100 jest bardzo dobrze rozwi?zane i bardzo intuicyjny. Od GT-100, port USB ma, mo?na, je?li to poniewa? oprogramowanie Roland by?oby, czy kompletny Konfigartion rady i przep?ywu sygna?u z komputera. Od Roland musi koniecznie prze?adunku !!

Potem poszed?em zatrzymali?my si? w sieci Web do wyszukiwania i rzeczywi?cie znale?? super rozwi?zanie, z I-100 GT równie? skonfigurowa? ca?kowicie na PC kann.Es jest wolne oprogramowanie nazywa si? "GT-100 Fx FloorBoard". Dzia?a to naprawd? ?wietne i bardzo oszcz?dza du?o czasu.

Mam nadziej?, ?e mog? pomóc w tym raporcie!
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w zł jest podana w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-20
Fax: +49-9546-9223-24
Darmowe testy
MusicRadar.com Boss GT-100
Boss GT-100
MusicRadar.com (7/2012)
Total Guitar Boss GT-100
Boss GT-100
Total Guitar
Poradniki online
Guitar Multi FX
Guitar Multi FX
The multi-FX concept has been around in various forms since the mid 80s - It is therefore no surprise that there is a huge range of hardware available.
Guitar Setups
Guitar Setups
The range of available guitars and amps has never been greater than it is today, and a huge variety of sounds are easily accessible.
Poradniki online
Guitar Multi FX
Guitar Multi FX
The multi-FX concept has been around in various forms since the mid 80s - It is therefore no surprise that there is a huge range of hardware available.
Poradniki online
Guitar Setups
Guitar Setups
The range of available guitars and amps has never been greater than it is today, and a huge variety of sounds are easily accessible.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Slate Digital ML-2 Harley Benton Fusion-HSH Roasted Maple JHS Pedals The Bonsai Alesis Nitro Kit Mesh Kit Slate Digital ML-1 DPA 4066-OC-A-F10-LH Zynaptiq Intensity Sennheiser ew IEM G4 E-Band Sound Devices MixPre-6M Solar Guitars A2.7WHM Tech 21 DP-3X Sennheiser ew IEM G4 A-Band
(2)
polecane
Slate Digital ML-2

Small Diaphragm Condenser Microphone For Slate Digital VRS8 Thunderbolt audio interface, similar linear and flat frequency response to the Slate Digital ML-1, Allows microphone placement that is difficult or impossible for a larger microphone, Side mounted pad switch -...

przejdź do produktu
155 €
polecane
Harley Benton Fusion-HSH Roasted Maple

Electric Guitar Ergonomically shaped mahogany body, "Ultra Flame" flamed maple veneer top, Matching headstock, Bolt-on neck from "roasted" Canadian flamed maple, "Roasted" maple fretboard, Neck shape: Modern C, Clay Dot fretboard inlays, 24 Medium jumbo stainless steel frets, Nu-Bone...

przejdź do produktu
395 €
(1)
polecane
JHS Pedals The Bonsai

Effect Pedal Overdrive, 9 Tube Screamer Overdrive modes, 5 Classic TS circuits and 2 popular mods, Analogue operation, True bypass, Volume, sustain and tone controls, 9-Way rotary control to select between Tube Screamer modes (OD-1 / TS-808 / TS-9...

przejdź do produktu
255 €
polecane
Alesis Nitro Kit Mesh Kit

Alesis Nitro Mesh Kit, e-drum set for beginners, Mesh Heads for toms and snare, Nitro drum module with 385 sounds, 25 preset kits, 15 user kits, 60 songs, metronome, mono 1/4" jack outputs (L/R) to connect speakers or mixer, stereo...

przejdź do produktu
383 €
polecane
Slate Digital ML-1

Large-diaphragm condenser microphone Neutral ML-1 condenser microphone that can be combined with VMS hardware and software, Optional Neutral VMS preamp ensures minimal sound-colouration (not included!), Via VMS plug-in software, you can completely change the sound characteristics even after recording,...

przejdź do produktu
839 €
polecane
DPA 4066-OC-A-F10-LH

DPA 4066-OC-A-F10-LH, d:fine CORE 4066 Omni Headset Mic, professional headset microphone with removable and adjustable neck holder for left or right-sided use. Omnidirectional, 20Hz-20kHz with 3dB boost between 8-20kHz, 144dB SPL max.,TA-4F Switchcraft connector for Shure Transmitter . beige, Great...

przejdź do produktu
699 €
polecane
Zynaptiq Intensity

Zynaptiq Intensity (ESD); enhancer plugin; innovative algorithm increases detail, clarity, density and loudness of any audio signal; suitable for single tracks, groups, mixbus or mastering; easy to us clearly arranged user interface; additional soft-knee saturating limiter at the output stage;...

przejdź do produktu
147 €
polecane
Sennheiser ew IEM G4 E-Band

Evolution Wireless In Ear System Consists of UHF bodypack receiver (EK IEM G4), 9.5" transmitter (SR IEM G4) and IE4 earphones, Stereo / focus / mono modes, Up to 1680 frequencies in 42 MHz switching bandwidth, 20 Channel banks...

przejdź do produktu
999 €
polecane
Sound Devices MixPre-6M

Portable multitrack audio recorder and USB audio interface Max. of 12 tracks, 6 of them simultaneous, Kashmir microphone preamplifier with 76 db gain, Inherent noise:-128 dBu max. (A-weighted, gain = 76 dB, 150 ohm source impedance), Limiter per channel,...

przejdź do produktu
939 €
polecane
Solar Guitars A2.7WHM

Electric Guitar 7-String, Body: Mahogany, Neck: Maple, Fretboard: Ebony, Neck profile: C, 24 Super Jumbo frets, Graphite nut, Nut width: 48 mm, Pickups: 2 solar humbuckers, Grover 18:1 locking machine heads, Colour: White matte

przejdź do produktu
699 €
polecane
Tech 21 DP-3X

Preamp for bass dUg Pinnick signature model, Controls: volume, chunk, high, mid, low, comp, drive, Gain switch, Mix button, Chromatic tuner, XLR DI output, TRS input / output, Headphone output, Dimensions (W x D x H): 19.7 x 6.4...

przejdź do produktu
298 €
polecane
Sennheiser ew IEM G4 A-Band

Evolution Wireless In Ear System Consists of UHF bodypack receiver (EK IEM G4), 9.5" transmitter (SR IEM G4) and IE4 earphones, Stereo / focus / mono modes, Up to 1680 frequencies in 42 MHz switching bandwidth, 20 Channel banks...

przejdź do produktu
999 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.