• Schowek
 • pl
  Sklep Select Store
  Wszystkie kraje All Countries
 • 0

Boss GT-100 Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

No JavaScript? No Audio Samples! :-(

próbki dzwiękowe

 
0:00
 • Blues
 • Funk
 • Metal
 • Progressive Clean
 • Rock

Dalsze informacje

Design Floorboard
Amp Modeling Yes
Drumcomputer No
Incl. Tuner Yes
Expression Pedal Yes
USB-Port Yes
Headphone Output Yes
MIDI Interface Yes
Line Out Yes
Battery Powered No
PSU included Yes
19 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.7 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 18 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Marzenie wielu gitarzystów marze?

Mr Hiwatt, 25.04.2012
Po pierwsze, po - Gram od dziesi?cioleci cennego wzmacniacza lampowego jak Hiwatt100, Fender Deluxe Reverb, a Mesa Boogie Orange120 etc. Pracuj? od lat ze wzmacniaczami lampowymi, naprawa i odbudowa? je. No to teraz co czyni go tak kto? z prekursora DSP: Có?, po prostu powiedzie?, mia?em Boss ME-70 przed Hiwatt100 w u?yciu. Tylko jak procesor przedwzmacniacza i efektów. Tak cz?sto cytowane, symulowane modele wzmacniaczy d?wi?ku przed dobrego wzmacniacza po prostu "?le". Dlaczego powinni?my si? szczyt takiego wzmacniacza nierozpoznawalne przez sztuczny d?wi?k prekursora symulowanego d?wi?ku. Dla mnie brzmia?o ME-70 oficjalnie ju? poprawnie po jakim? pracy z urz?dzeniem, zw?aszcza lekko napi?te Hiwatt brzmi by?em w stanie wyprodukowa? w aushaltbarer obj?to?ci. Teraz dla nowego GT-100: Urz?dzenie jest bardzo stabilne, co jest waga ju? wspomniano na 8 kg. W ko?cu, korzystne jest zasilanie tak samo. Jest to dobry zasilacz z dodatkowym tradiowo d?awików ferrytowych w stabilnych dostaw. Zasilacz dzia?a bez odczuwalnego zak?ócenia d?wi?ku - ?wietnie.

Dzia?anie GT-100 jest pomys?owo rozwi?zany. Albo tworzy? w?asne d?wi?ki w sposób profesjonalny. W tym celu mo?na znale?? schemat po??cze? podobnego pola w jednym z dwóch ekranów. Nie mo?na przenie?? ?adnych indywidualnych prekursorów, regulacja barwy, efekty, peda?y itp .. Jest ona podobna do struktury pedalboardu dolnym Tretter. Jest to konfiguracja 2 kana?owy - tak mo?na wyczarowa? niezwyk?e rzeczy. Mo?liwe jest g??boko?? na ?cie?k? A - na przyk?ad jasne, gra?, a od cz?stotliwo?ci strunie G z kana?u B do odgrywania pe?ne wy?ywienie, wszystko odbywa si? automatycznie bez konieczno?ci prze??czania. Wprawdzie tego rodzaju Soundbauens wymaga podstawowej wiedzy. Jest to równie? zauwa?y? w Boss i ma "EZ Tone" towarzyszy prosty interfejs dla po??danej generowania d?wi?ku. Osi?ga si? to ca?kiem mi?e, ale wol? wariant techniczny. Wi?c mam, ?e tak powiem "odtworzony" pierwszy mój analogowy peda? pok?adzie. Na pocz?tku, CryBaby wah modelu peda?u nast?pnie dwa "ciep?y overdrive" modu?y po??czone szeregowo, a nast?pnie Boss Kompresor brama ha?asu, chór i echo bloku, a nast?pnie Reverbmodul i wreszcie po??czenie zewn?trzne za pomoc? peda?u ekspresji wstawi? peda? g?o?no?ci. Po krótkim Abstimmarbeit da?o to absolutnie przydatnych podstawowe wyposa?enie z "czysty" do "rady", wszystko w nim. Teraz zapisa? z tego. Punktem kulminacyjnym - mo?na prze??cza? w dowolnym momencie z trybu programowania do trybu r?cznego i ma akademiku efekt urz?dzenie z jednym prze??cznikiem 8 stóp zatem zwi?zany nie powinien zmienia? pe?n? poprawk? dla wi?kszo?ci operacji ??czeniowych. To jak ja zawsze wyobra?a?em - Boss sta?o.

Jako?? efektów jest ca?kowicie wysokie. Nadbieg modele brzmi? naprawd? dobrze. Ale trzeba wiedzie?, jak dostosowa? go tak, jak to jest z Stomp dobrze. Zrobi?em z GT-100 porówna? A / B z ukochanym analogowego TubeScreamner. S?ysz? i czuj? ?adnej ró?nicy, je?li ustawisz te rzeczy dobrze. pozwól te raporty, którzy z nim pracowa? nad jako?ci? modeli wzmacniaczy. Olbrzymi wzrost mocy obliczeniowej, GT-100 nie jest ju? odczuwalne przez opó?nienia w ?cie?ce sygna?u. Czuje si? tak, jakby bezpo?rednio kabel jest pod??czony bezpo?rednio do wzmacniacza. Podczas ME-70 mam jeszcze co najmniej zarozumia?y czuj? wci?? opó?nie?. Je?li cokolwiek cyfrowy d?wi?k GT-100, jeden jest winny z powodu niew?a?ciwego samej regulacji.

To pada na urz?dzenie zosta?o zaprojektowane dla gitarzystów przez gitarzystów. Jest to maszyna marzenie ma nieoczekiwane mo?liwo?ci. B?dziesz potrzebowa? miesi?cy, dopóki potencja? GT-100 nigdy nie rozwin??. Poruszanie si? po menu jest intuicyjne i proste - nie ma porównania do GT-8 lub GT-10
Niemiecka instrukcja jest bardzo dobrze napisany i pomaga w prawo i dalej w sposób naturalny.

W fabryce brzmi:
Tam jest wszystko dost?pne ?agodniej na z?om jest 200 predefiniowanych programów i 200 ?atki u?ytkownika, w którym mo?na zapisa? swoje kreacje. D?wi?ki mog? by? zabezpieczone za pomoc? kabla USB, a tak?e zmieni? komputer. GT-100 mo?e równie? odtwarza? bezpo?rednio poprzez port USB w komputerze hosta.
Z GT-100, Boss jest ju? z powrotem w muzyce i ?atwo nad??y? np z HD500 Line6. Le?y u Boss tylko innej filozofii za nim.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Cz??? jest na biegunach.

Michael777, 28.03.2013
U?ywam Boss GT-100 z Marshall JVM410H - stos. Do tej pory zawsze musia? u?y? ca?ej armady skrzynek Stomp. To ja teraz wszystko zast?piony przez GT-100. Zamkn?? GT-100 metod? czterech kabli do wzmacniacza i u?y? dodatkowo MIDI do kana?ów wzmacniacza po??czy? bezpo?rednio z GT-100. Musz? wi?c, ?e nie wi?cej Stomp i deski wzmacniacza nie jest ju? konieczne.

Oto dok?adna Erkäuterung jaki sposób cztery drut ma by? pod??czony:

Kabel 1: Gitara - Wej?cie GT-100
Kabel 2: GT-100 Efekty wysy?a - Amp Wej?cie
Kabel 3: Wp?yw Amp Wysy?a - GT-100 Efekty Return
Kabe 4: GT-100 Wyj?cie - Amp Efekty Powrót

Tak, ?e przód przedwzmacniacza wzmacniacza przez GT-100 i mo?e u?ywa? wszystkiego, co ma do zaoferowania przetwarzania sygna?ów GT-100. Ua równie? bardzo dobra bramka szumów do szumu wzmacniacza znacznie t?umi?. W tej konfiguracji masz najlepsze mo?liwo?ci do kszta?towania optymalnego d?wi?ku. GT-100 jest najlepsz? rzecz?, jak? kiedykolwiek mieli?my jako deski pod?ogowej w d?oniach. Ne prawdziwy granat!

Aby korzysta? z AMP do pod??czenia GT-100 z metod? czterech kabli, trzeba sporo kabla. Jednym z planszy na gitarze, jak robi ka?dy dobry kabla instrumentu swój obowi?zek. A potem trzy kabel z GT-100 na pok?adzie, przychodzi du?o ba?aganu razem. Nast?pnie uda?em si? na poszukiwaniu kabla wielordzeniowych, która spe?nia nast?puj?ce kryteria:
3 równoleg?e po??czenia za po?rednictwem kabla na zewn?trz. Na obu ko?cach ka?dego ??cza ka?dorazowo wysokiej jako?ci wtyczki jack 6.3mm mono. D?ugo?? kabla powinna wynosi? co najmniej 10 metrów, wi?c mo?na te? po?o?y? na wi?ksze etapy, kabel mo?e potkn?? dobre. Sam kabel powinien by? bardzo wysokiej jako?ci. Niestety, mam znalaz?em takie niergends kablowych.

Oto wskazówka do Thomann! Zapewnia ale taki kabel dopasowa? GT-100 jest po prostu równe razy z co. Gitarzysta i GT-100 u?ytkowników w ?wiecie b?d? Ci wdzi?czni.

I teraz po raz zbudowana mi taki sam kabel. Podstawa: Sommer Cable Quantum Wysoka Flex Multipair ?y?y 4x2 i Neutrik NP2 C-BAG, prof. 6.3mm mono jack w kolorze czarnym. Jedna para nie u?ywam go .... jest po prostu koniec. Dla mnie to by?oby lepiej, móg?bym kupili?my gotowe taki kabel .....

Dzia?anie GT-100 jest bardzo dobrze rozwi?zane i bardzo intuicyjny. Od GT-100, port USB ma, mo?na, je?li to poniewa? oprogramowanie Roland by?oby, czy kompletny Konfigartion rady i przep?ywu sygna?u z komputera. Od Roland musi koniecznie prze?adunku !!

Potem poszed?em zatrzymali?my si? w sieci Web do wyszukiwania i rzeczywi?cie znale?? super rozwi?zanie, z I-100 GT równie? skonfigurowa? ca?kowicie na PC kann.Es jest wolne oprogramowanie nazywa si? "GT-100 Fx FloorBoard". Dzia?a to naprawd? ?wietne i bardzo oszcz?dza du?o czasu.

Mam nadziej?, ?e mog? pomóc w tym raporcie!
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
542 € 2 313,26 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Faktura w walucie euro

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-20
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Guitar Multi FX
Guitar Multi FX
The multi-FX concept has been around in various forms since the mid 80s - It is therefore no surprise that there is a huge range of hardware available.
Poradniki online
Guitar Setups
Guitar Setups
The range of available guitars and amps has never been greater than it is today, and a huge variety of sounds are easily accessible.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Toontrack Superior Drummer 3 Upgrade Roland SH-01A gray Arturia KeyLab Essential 61 Toontrack Superior Drummer 3 Alto TS 208 Stairville RevueLED 120 COB RGB WW DMX Digitech SDRUM Strummable Drums Boss Katana Mini Kala Spruce Mahagony Sopran Ukulele Varytec LED Theater Spot 100 3000K Darkglass Alpha Omicron Bass Distortion Arturia KeyLab Essential 49
(5)
polecane
Toontrack Superior Drummer 3 Upgrade

Virtual Drum Production Studio (Download) Upgrade from Toontrack Superior Drummer 2 to Superior Drummer 3, Based on meticulously recorded samples of high quality drums, Recorded in 11.1 Surround by George Massenburg in the Galaxy Studios, Over 230GB of natural...

przejdź do produktu
167 €
polecane
Roland SH-01A gray

Roland SH-01A gray, sounds of the classic roland sh-101 synthesizer via acb technology; new unison, chord, and four-voice polyphonic modes expand on the original's sound palette; built-in sequencer with 64 patterns; arpeggiator with 3 playback modes, note hold, 3-way transpose...

przejdź do produktu
399 €
polecane
Arturia KeyLab Essential 61

USB MIDI Keyboard 61 Velocity-sensitive keys, 8 Velocity dynamic pads with aftertouch, A Clickable encoder, 9 Rotary control, 9 Faders, 13 Keys, Transport section with 4 function buttons, LCD display, Pitchbend and modulation wheel, Chord Play mode, Mackie /...

przejdź do produktu
249 €
(1)
polecane
Toontrack Superior Drummer 3

Toontrack Superior Drummer 3 (ESD); virtual drum production studio; extensively produced drum software, based on meticulously recorded samples of high end drums; recorded in 11.1 surround sound at the Galaxy Studios by George Massenburg; over 230 GB of raw, unprocessed...

przejdź do produktu
325 €
polecane
Alto TS 208

Active full-range speaker Equipped with: 8" woofer with 2" voice coil, 1" neodymium compression driver with 1" voice coil, Power: 550 W RMS, Class D power amp, Bi-amp, Frequency response: 62 - 20,000 Hz, Maximum output level: 120 dB,...

przejdź do produktu
266 €
polecane
Stairville RevueLED 120 COB RGB WW DMX

LED Spot with Coloured COB LED Ideal as replacement for lamps of the 500 - 650 W class, LED type: 1 x 120 W COB RGB WW, Beam angle: 50°, Refresh rate: 8000 Hz, DMX-512 (7 DMX channels) and...

przejdź do produktu
289 €
(1)
polecane
Digitech SDRUM Strummable Drums

Digitech SDRUM Strummable Drums, drum machine in stomp box format, creates drum patterns based on scatches and strums across muted strings, 5 studio quality drumkit sounds, 12 different hats/rides styles, stores up to 36 differents songs, 3 song parts programmable...

przejdź do produktu
215 €
(2)
polecane
Boss Katana Mini

Modelling Combo Amplifier for Electric Guitar 3 Basic amplifier types selectable (Brown/Crunch/Clean), Analogue multi-stage gain circuit with 3-Band analogue EQ, Channels: 1, Power: 7 W, Equipped with: 1x 4" speaker, Cabinet construction: Closed, Controls: (Mono): Gain, Volume, Bass, Middle,...

przejdź do produktu
99 €
polecane
Kala Spruce Mahagony Sopran Ukulele

Kala Spruce Mahagony Soprano Ukulele, Soprano body size, 348 mm scale, overall length 533 mm, Spruce top, Mahogany back and sides, Mahogany neck, 12 nickel silver frets, Black Walnut fingerboard, Black Walnut bridge, chrome, geared machineheads, Aquila Super Nylgut strings,...

przejdź do produktu
77 €
polecane
Varytec LED Theater Spot 100 3000K

LED Theatre Spotlights With Fresnel lens and 3000K colour temperature, Replaces conventional stepped lens spotlights of the 500 - 650 W class, Adjustable beam angle via manual zoom, Very quiet temperature-controlled fan for quiet operation, Light source: 100 W...

przejdź do produktu
329 €
polecane
Darkglass Alpha Omicron Bass Distortion

Effect Pedal for Electric Guitar Provides the distortion and flexibility of the alpha-omega in a smaller format, With the two distortions, it offers the same harmonically rich, various sounds as its big brother, Knobs: Blend - mod - level...

przejdź do produktu
266 €
polecane
Arturia KeyLab Essential 49

USB MIDI Keyboard 49 Velocity-sensitive keys, 8 Velocity-sensitive pads with aftertouch, 1 clickable encoder, 9 Rotary control, 9 Faders, 13 Buttons, Transport section with 4 function buttons, LCD display, Pitchbend and modulation wheel, Chord Play mode, Mackie / HUI...

przejdź do produktu
199 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.