BluGuitar Amp1 Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

Dalsze informacje

Power 100 W
Channels 4
Reverb Yes
Effects No
Footswitch Yes
9 Oceny klientów:
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
4.6 / 5.0
  • obsługa
  • właściwości
  • dźwięk
  • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 9 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Po?owa górna po?owa flop

13.04.2015
Gdyby chodzi?o tylko o d?wi?ku, wi?c ma?y Amp 1 by?oby z pewno?ci? doskona?ym urz?dzeniem. Zw?aszcza Vintage i Classic Kana? mie? w nich. Miejscowy zniekszta?cenia ma wyj?tkowo barwny i dynamiczny charakter. Nawet kana? czysty brzmi bardzo przyjemne, bez ostrych szczytów lub cholerny basu. Kanale nowoczesnym, ale spada nieco. Tutaj jednak brakuje fundamentalnej bas, który z nich jest u?ywany na przyk?ad serii Mesa prostownika. Funkcja do?adowania jest jednak wielki i wzmacniacz dostaje dobrze z obu pojedynczych cewek i humbuckery z jednakowo. W nadbieg kana?ów z odpowiednio wysokim zyskiem, aby osi?gn?? rewelacyjny sustain. Równie? bardzo imponuj?cy jest znakomita jako?? d?wi?ku nawet na najni?szym poziomie g?o?no?ci. Ogólnie, rzadko wzmacniacz tranzystorowy jest cz??ci? prawie brzmi jak Amp 1. Dodatkowo wbudowany miniaturowy rurka z pewno?ci? przyczynia si? do pozostawienia ich w dobre wra?enie d?wi?ku.

Jak powiedzia?em, to by?o po prostu czysty d?wi?k, a nast?pnie b?dzie niewielka cz??? m?otka. Ale niestety, nie jest prawd?, wszystkie oznaki. Zarówno przetwarzanie i koncepcja obs?ugi s? cz??ciowo borderline. Zaczyna si? w ten sposób do którego urz?dzenie ma mnóstwo niepewnym statusie ze wzgl?du na nierównym pod?o?u. Za ka?dym razem gdy dzia?aj? pokr?t?a i prze??czniki urz?dzenie b?dzie rusza? natychmiast. Szczeliny pomi?dzy górnym i dolnym poziomie s? cz??ciowo ogromne. W prawym górnym rogu ekranu, na którym zainstalowany jest wentylator, istnieje luka kilku milimetrów. Podobnie jak wentylator jest oczywi?cie jest zbyt gruby w niewielkiej obudowie, poniewa? podglebia ma wyra?n? wypuk?o?? w tym punkcie.

Po przeciwnej lewej strony nie wygl?da du?o lepiej. Lokalne 6 mini doniczki nie wydaj? si? by? poprawnie zainstalowana. Podczas gdy regulator klasyczny Tone and Clean Tone s? wci?? stosunkowo ?atwe do przenoszenia, to jest zawsze trudne, aby przej?? do ty?u. Czuje si? jakby tylne garnki by?oby utkn?? gdzie? ocieraj? si? czego?. Regulacja g?o?no?ci na kanale nowoczesnym trudno przesun?? palcem wci?? i regulator do?adowania ma nic w ogóle. Tu trzeba koniecznie zacz?? ?rubokr?ta. Jednak ga?ki potencjometrów s? do?? ma?e, a tak?e po prostu plastikowe. Poniewa? jest to prawdopodobnie tylko kwesti? czasu, dopóki nie zu?ywaj? si?. Niestety, trzeba, ale tylko ma?e potencjometry tonu równie? cz?sto korzystaj?, poniewa? rzeczywista kontrola tonu na górze nie ma absolutnie ?adnego wp?ywu na odpowiedzi cz?stotliwo?ciowej. Mo?na, na przyk?ad, podkr?ci? Treble pokr?t?o pe?ni i nadal nie otrzymuje kolejne szczyty. Jedyn? rzecz?, która zmienia obj?to??. Nie jest to regulacja barwy, ale s? to w zasadzie sterowanie tylko 3 Master dla ró?nych zakresów cz?stotliwo?ci. Je?li kto? ma na przyk?ad zbyt nudne brzmi?ce pickup w pozycji szyi, to nie jest ?aden sposób nie poprzez wyrównywanie reinzubringen jako? wi?kszej wysoko?ci.

Nast?pnego wad? jest brama ha?asu, który równie? znajduje si? na lewym boku. Cho? w mi?kkim otoczeniu ledwie s?yszalny efekt zostanie osi?gni?ty, odcina odmian? metalu, przednie i tylne brzmi nieprzyjemnie od. Ogólnie rzecz bior?c, bramka szumów w tej formie unwatchable. To samo odnosi si? do pog?osu. Przed za?o?eniem takiego s?abego brzmi?cy pog?os, to lepiej by?oby go ca?kowicie pomini?te. Innym mankamentem jest bardzo umiarkowana brzmi?ce nagrania si? lub wyj?cie s?uchawkowe. Poniewa? nie jest w wysoko?ci uk?szenia i wokó? poni?ej bas by? w du?ej mierze wyeliminowane. Ponadto, ca?a d?wi?ku jest nieprzyjemne prasowa? i sterylne. Za cen? 650 euro dla tych luk w moich oczach s? nie do przyj?cia, zw?aszcza je?li masz w tym przedziale cenowym ju? ?wietnie brzmi?cych wzmacniaczy lampowych z nienagann? jako?? wykonania.

Próbowa?em Amp 1 g?ównie na Celestion Vintage 30 Marsza?ek Marshall Combo (SL-5). Doskona?e wra?enie d?wi?ku w oparciu o ten g?o?nik. Inne badanie z Jensen P10R) g?o?nik (Fender Princeton szybko przerwana. To nie pasowa?o. Zbyt du?o przera?liwe wzloty i zbyt ma?a liczba o?rodków. Odpowiedni g?o?nika wydaje si? wi?c bardzo wa?ne, gdy wzmacniacz 1. To jest w innych wzmacniaczy, ale równie? w inny sposób. By?oby mi?o, gdyby jeden eliminuje te wyszczególnione wady przetwarzania w ewentualnym wersji MK2, a kontrole rozs?dne tone zawieraj?ce (wtedy nie trzeba wi?cej mini-kontroler) i pog?osu wykorzystywane przynosi jego imi? zas?uguje.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Lepsze ni? oczekiwano

Petr S., 26.02.2015
przyby? dzisiaj, zamieniaj?c popo?udnie i gotowe!

Gitara Line 6 James Tyler JTV 89-2 Hambucker. Obwód HB - SC - HB + HB - SC - HB. Nie gitara Modele stosowane tylko czysty d?wi?k z przetworników gitary. W efekcie p?tli TC-elektroniczny Corona Chorus Flashback opó?nienia i Razzor wzmocnienia (przyrost obj?to?ci Solo). Próbowa?em z dwóch 2x12 pól. Jeden otwarty z Celestion Greenback G12M wykonane w Anglii, drugi zamkni?ty Celestion Rocket 50th

1. Oczy?ci?: absolutnie wspania?y d?wi?k, pogrubienie i szczelne. Li?cie z ja?owej HiFi biz na pok?adzie prawdziwy rockowy zestaw. Kontrola klienta dzia?a bardziej pow?ci?gliwy, denoch bardzo muzyczny. Nie mo?na ustawi? defacto z?e d?wi?ku. Z Chorus m?otek. Z tworzywa sztucznego, szeroki no?ne. Od radio do Hendrixa wszystko.

2. Rocznik: musia?em wi?c zaprzyja?ni? si? najwi?ksze problemy. Dla mnie zdoby? do 7, tom runterregeln do Gittare i AC / DC przesy?a pozdrowienia. G?o?no?? - solowy i mog? by? podawane tylko w prawo .. efekty w p?tli nie ma problemu, nawet do?adowania dzia?a bardzo dobrze na podniesienie poziomu g?o?no?ci.
To b?dzie mój blues kana?. Bardzo wyraziste!

3. Classic: To jest po prostu JCM 800 na sterydach. Super Definiuje szybko w odpowiedzi, mo?e równie dobrze by? dozowane mój g?o?no?? gitary i oswojone. Moim ulubionym. Zyska? wi?cej ni? wystarczaj?co, gitara przechyla si? szybko w wyd?wi?ku. Dla mnie wszystko od rocka do metalu. Kontrola zwyczaj jest bardzo skuteczna i mo?e zmienia? d?wi?k naprawd? skuteczne.

4. Modern: Dobrze. Bardzo szeroki zestaw z kontrol? niestandardowej. Rzeczywi?cie mo?e przynie?? „?cian? d?wi?ku”. Jednak Classic jest bardziej stanowczy, konkretny i grippy. Dla mnie rzeczywi?cie jest potrzebna tylko jako wariacja na temat klasycznego gdy inne zniekszta?cenia. Am jednak, w podziale na bluesa hard rock. Dlatego raczej nie w?a?ciwym cz?owiekiem na oceni? tego kana?u.

G?ówne wnioski:

To zale?y od g?o?ników i szafek. Na jednym to kligt customisiert chwalebne, co inni si? zupe?nie g?upie. Prowadzi? wszelkie kontrole i mo?na dostosowa? brzmi dobrze dla nowej regulacji AMP1 tak?e na drugim polu.
Kontrole niestandardowe s? ma?e i fummleig. Tak - nie jest cz?sto warte pude?ka zmieni?. :-) Dla mnie idealnie z zazielenie?!

Jak ka?dy wzmacniaczu lampowym - brzmi najlepiej, gdy jest g?o?no! Mistrz 6,5 i Czyste 8 w Singelcoils. To Refernzlautstärke dla mnie. Na tym poziomie Amp 1 jest naprawd? powa?na alternatywa dla wzmacniaczy lampowych. 1,2 kg, ma?e i przestrze? oszcz?dzone. Znalaz?am rozwi?zanie! Dzi?ki Thomas!
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
949 € 4 092,29 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Faktura w walucie euro

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-20
Fax: +49-9546-9223-24
Darmowe testy
Total Guitar Bluguitar Amp1
Bluguitar Amp1
Total Guitar (9/2017)
MusicRadar.com BluGuitar Amp 1
BluGuitar Amp 1
MusicRadar.com (12/2014)
Total Guitar BluGuitar Amp1
BluGuitar Amp1
Total Guitar (4/2014)
Poradniki online
Guitar Amps
Guitar Amps
The following pages give an overview of the various types of guitar amp available.
Guitar Amp Heads
Guitar Amp Heads
Though there are other options, the stack remains a rock icon, and is still the most flexible form of guitar amplification.
Amp modeling
Amp modeling
Amp modellers are guitar DSP effects units that emulate the sound of a range of amplifiers and speaker cabinets.
Poradniki online
Guitar Amps
Guitar Amps
The following pages give an overview of the various types of guitar amp available.
Poradniki online
Guitar Amp Heads
Guitar Amp Heads
Though there are other options, the stack remains a rock icon, and is still the most flexible form of guitar ampli­fi­ca­tion.
Poradniki online
Amp modeling
Amp modeling
Amp modellers are guitar DSP effects units that emulate the sound of a range of amplifiers and speaker cabinets.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Yamaha P-125 BK Boss GT-1000 Reloop RP 4000 MK2 Yamaha L-125 BK Gator iMac 21" Tote Bag XVive Wireless System U2 Red Aston Microphones SwiftShield Tama DSB62SN Bag Set Rock K&M 24171 Speaker Wall Mount Marshall Origin 50H Head Orange OMEC Teleport Mooer Little Tank D15
(1)
polecane
Yamaha P-125 BK

Stage Piano Graded Hammer Standard Keyboard (GHS) with 88 weighted keys, Pure CF Sound Engine, 24 Tones, Max. Polyphony: 192 votes, Dual, split and duo function, Two-track recording (one song), 20 Rhythms (drums + bass), Intelligent Acoustic Control, 21...

przejdź do produktu
549 €
(2)
polecane
Boss GT-1000

Multi effect pedal 32-bit AD / DA, 32-bit floating-point processor and 96 kHz sampling rate, New BOSS DSP engine, specially developed for audio applications, AIRD (Augmented Impulse Response Dynamics) brings BOSS's Tube Logic concept to a digital guitar processor,...

przejdź do produktu
990 €
polecane
Reloop RP 4000 MK2

Quartz-driven DJ turntable with high-torque direct drive Speeds (RPM): 33 1/3 - 45 - 78, Pitch with selectable range of +/- 8% and+/- 16%, Reverse function, Connections: 1 PHONO output (gold plated) and 1 GND ground connection, Incl. platter,...

przejdź do produktu
277 €
polecane
Yamaha L-125 BK

Yamaha L-125 BK; stand for Yamaha P-125 BK; colour: Black

przejdź do produktu
128 €
polecane
Gator iMac 21" Tote Bag

Nylon Bag Fits 21" Apple iMac Water resistant, Good grip and protection with adjustable foam blocks and hard-panel reinforcement in the front flap, Foldable sun and dust protection, Double zipper, Strap and handle cutouts, Reinforced, detachable carrying handles, PVC...

przejdź do produktu
121 €
polecane
XVive Wireless System U2 Red

2.4 GHz Wireless System Set with transmitter and receiver - both with battery and without power supply to operate, Built-in, rechargeable lithium battery, Range without obstacles: up to approx. 30 m, Frequency range 20 - 20,000 Hz, Latency: <6...

przejdź do produktu
129 €
polecane
Aston Microphones SwiftShield

Aston Microphones SwiftShield; Universal Mic Mount and Pop-Filter; Mic Mount Features: without Rubber Bands; fits Mics from 30 to 50 mm Diameter; two quick release spring clips; made of Aluminium, grade glass-fill nylon polymer and medical grade latex ("ShockStar" suspension);...

przejdź do produktu
88 €
polecane
Tama DSB62SN Bag Set Rock

Tama DSB62SN Drum Bagset, Set containing 22"x18" Bass Drum, 10"x08" + 12"x09" Tom, 14"x14" + 16"x16" Floortom, 14"x6,5" Snaredrum, 600 denier high density water resisters surface, 10mm Padded, Carrying Strap with Shoulder Pad, Finish Blag with white Tama Logo,

przejdź do produktu
148 €
polecane
K&M 24171 Speaker Wall Mount

K&M 24171 Speaker Wall Mount, speaker wall mount for monitors and speakers, bearing plate: 156 x 200 mm, max. load capacity: 15 kg, clamp area for loudspeakers from 145 to 265 mm, angle of inclination: 0° - 15°, swivel: 180°,...

przejdź do produktu
64 €
(1)
polecane
Marshall Origin 50H Head

Tube Amp Head for Electric Guitar Gain boost function, Two voicings (Normal, High Treble), which can be mixed continuously via the tilt control, Switchable power reduction for full sound in any environment, 1 Channel, Power: 50 watts, Preamp tubes:...

przejdź do produktu
639 €
(1)
polecane
Orange OMEC Teleport

Orange OMEC Teleport, effects pedal, interface without any specific drivers or software requirements, AD / DA converters, USB B connector, Amplitude CS is included, LED: USB Bypass, footswitches: USB Bypass, connections: mono input (1/4" jack) - stereo output (2x 1/4"...

przejdź do produktu
118 €
(1)
polecane
Mooer Little Tank D15

Modeling guitar amplifier 15 W Class-D power amplifier, 25 High quality amplifier models, 20 IR (Impulse Response) speaker simulations, 10 Modulation effects, 5 Delay types, 6 Reverb types, Integrated guitar tuner, LC display, 99 Programmable presets, Serial effect loop,...

przejdź do produktu
205 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.