• Schowek
 • pl
  Sklep Select Store
  Wszystkie kraje All Countries
 • 0

Behringer XENYX 1204 USB Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

No JavaScript? No Audio Samples! :-(

Próbka dźwiękowa

Equalizing 
0:00
 • Equalizing

Dalsze informacje

Incl. Effects Unit No
19" Rack Compatible Yes
Mic Preamps 4
Stereo Inputs 2
Aux 2
Phantom power Yes
Integratedd Power Supply Yes
Parametric No
Digital Interface Yes
28 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
3.7 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 28 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Dobry przeci?tno?? za ma?e pieni?dze

Jan419, 28.03.2013
Bei Thomann riet man mir zum A&H ZED 14, der für meine Bedürfnisse eigentlich schon zu groß ist (und budgetmäßig auch zu teuer). Beim ZED 10 vom gleichen Hersteller konnte man mir bei Thomann nicht genau sagen, ob die beiden Hi-Z-Eingänge ein normales Stereo-Line-Signal einfach so ohne Probleme wiedergeben würden. Sinngemäß bekam ich ein "Ob das dann laut genug ist, kann ich nicht sagen.

Einfach mal ausprobieren!" in der Antwort-Mail zu lesen. Allerdings sind mir knapp 190EUR zu teuer, um es "einfach mal auszuprobieren". Und wenn man sich den eventuellen Ärger mit dem Zurückschicken sparen will, hält man halt weiter Ausschau.

Dabei stieß ich auf das Xenyx 1204 USB von Behringer!
Heute bestellt, morgen da! "Na klasse!", dachte ich.

Der erste Gedanke, der einem gleich nach dem Auspacken in den Sinn kommt, ist ein einfaches - allerdings nicht unbedingt positives - "Aha!".

Schon bei den ersten "Trockenübungen" stellte ich fest, dass die Fader allesamt wackeln und irgendwie so gar keinen stabilen Eindruck machen. Die Wiederstände beim Schieben der 60mm-Fader variieren von "ultra-leichtgängig" bis "angenehmer Widerstand". Allerdings nicht nur von Kanal zu Kanal - der eine oder andere Fader zeigt merkliche Widerstandsunterschiede sowohl beim Hoch- als auch beim Runterschieben. Knacksen oder Rauschen im Output-Signal wird dabei allerdings nicht erzeugt, weshalb man sich fragen muss, ob einem ein durchweg gleichgängiger Schiebewiderstand denn wirklich so wichtig ist.

Da ich das Pult einfach nur nutze, um vier Synthies daran anzuschließen, und die einmal am Pult eingestellte Lautstärke über den ganzen Auftritt hinweg ja unverändert bleiben kann, ist mir persönlich dieses kleine Manko nicht so wichtig. Möchte man einen oder mehrere Kanäle vorhören, dann geht das über eine Mute-Funktion, die den Kanal im Main-Output-Signal dann einfach stumm schaltet, ohne dass man am Kanalfader herumschieben muss.

Ich vermisse allerdings einen Gain-Regler für die Stereo-Kanäle "Line 5/6" und "7/8". während die Mono-Kanäle 1-4 über solche verfügen, gibt es bei den Kanälen 5/6 und 7/8 leider jeweils nur einen Level-Schalter mit der Auswahl "+4 dB" und "-10 dB". Natürlich sind die Gain-Regler für die Stereo-Kanäle nicht unbedingt nötig, aber für eine feinere Vorabstimmung sicher besser geeignet.

Die Potis liegen recht eng beieinander, was ein "gefahrloses" verstellen des einen ohne ein gleichzeitiges ungewolltes Verstellen eines danebenliegenden Drehreglers nicht ganz einfach macht. Aber dafür fällt der Mixer ja auch unter die Kategorie "Kompakt-Mixer" - viel drin auf wenig Platz.

Schade ist auch, dass die zweikanalige LED-Anzeige immer nur auf die angewählte Kopfhörer-Quelle (Source) anschlägt, und nicht einfach nur auf das Main-Output-Signal reagiert. Wäre dem so, dann würde die optische Anzeige per LED nämlich wunderbar mit den Main-Mix-Fadern korrespondieren, was von der Übersichtlichkeit her eigentlich logischer und sinnvoller wäre. So allerdings kann man sich nicht auf das Angezeigte verlassen, sondern muss immer auch zusätzlich noch die Main-Mix-Fader bzw. die angewählte Headphone-"Source" im Auge behalten.

Fazit: Kleiner Preis aber auch kleine Mankos! Wer damit leben kann und vom Einsatzzweck her damit klarkommt, bekommt annehmbare Qualität für wenig Geld." data-mt-lang="pl-x-mtfrom-de" data-translated="Moje obawy by?y do ??wykonywania czterech instrumentów klawiszowych na biurku razem, co daje mi mo?liwo??, ka?dy pojedynczy instrument za pomoc? s?uchawek s?ysza? oddzielnie przed - ?atwe do s?uchania w sytuacji ?ywego wybranego presetu d?wi?ku przed i nieplanowanych i zapobiec irytuj?ce cz?stotliwo?ci Kreischereien ca?kowitego sygna?u wyj?ciowego. Wreszcie, chcesz wiedzie?, czy wybrany d?wi?k pasuje równie? d?wi?k z pozosta?ych cz?onków zespo?u! <br><br> Wi?c potrzebny mikser z o?miu mono lub stereo czterech kana?ów plus „PFL”. <br> Posiadamy w ofercie najistotniejsze Ci poradzi? mi A & H ZED 14 dla moich potrzeb jest naprawd? zbyt du?a (i warunki bud?etowe zbyt drogie). Kiedy ZED 10 z tego samego producenta, mog? mi w ofercie najistotniejsze nie powiedzie? dok?adnie, czy dwa wej?cia Hi-Z po prostu odzwierciedla? normalny sygna? liniowy stereo to bez problemów. Logicznie rzecz bior?c, mam „Czy to jest wtedy wystarczaj?co g?o?no, nie mog? powiedzie?. <br><br> Po prostu spróbuj! „Odczyta? odpowied? e-mail. Jednak tylko 190EUR s? zbyt drogie, aby” spróbowa? tylko raz. „A je?li chcesz zapisa? ewentualne problemy z powrotem, trzymaj?c postój dalej. <br><br> I natkn??em si? na Xenyx 1204 USB Behringer! <br> Zamówi?em dzisiaj, nie jutro! „?wietnie!”, Pomy?la?em. <br><br> Pierwsza my?l, ?e kto? wychodzi z pude?ka na my?l jest prosta - ale niekoniecznie pozytywne - „Aha!”. <br><br> Ju? pierwsze „suche biegnie” Zda?em sobie spraw?, ?e wszystko Wiggle t?umikiem i jako? nie stabilny wra?enie. Rezystory podczas pchania do 60mm fader ró?ni? si? od „ultra g?adkiej” do „przyjemnym oporem.” Jednak nie tylko z kana?u na kana? - jednego lub drugiego suwaka pokazuje znacz?ce ró?nice w oporno?ci w obu wysokie i przesu? w dó?. Trzaski lub szumy w sygnale wyj?ciowym jest przy tym jednak nie zosta? wygenerowany, wi?c trzeba si? zastanawia?, czy jeden jedna taka sama w ca?ej wspólnego oporu ?lizgowego bo naprawd? takie wa?ne. <br><br> Poniewa? po prostu korzysta? z konsoli do ??czenia si? z czterech syntezatorów w nim, a raz ustawiony na podium obj?to?ci nad wygl?dem czasu mo?e pozosta? niezmieniony tak, ja nie osobi?cie to ma?e niedoci?gni?cie tak wa?ne. Je?li chcesz, aby jeden lub przes?uchanie wielu kana?ów, a nast?pnie robi, ?e funkcja wyciszenia, która b?dzie prze??czy? kana? na g?ównego sygna?u wyj?ciowego po prostu cichym, bez konieczno?ci pchania wokó? t?umika. <br><br> Jednak brakuje mi regulacji wzmocnienia dla kana?ów stereo „LINE 5/6” i „7/8”. a kana?y mono 1-4 maj? takie istniej? kana?y 5/6 i 7/8, niestety, tylko prze??cznik poziomu z wyboru „+4 DB” i „-10 dB.” Oczywi?cie, regulacja wzmocnienia dla kana?ów stereo nie s? absolutnie konieczne, ale na pewno lepiej nadaje si? do drobniejszego wst?pnym g?osowaniu. <br><br> Doniczki s? do?? blisko siebie, co za „wolne od ryzyka” ustawi? jedn? bez równoczesnego przypadkowego ruchu s?siedniego pokr?t?a nie do?? ?atwe. Ale mikser równie? wchodzi w kategorii tak „Compact Mixer” - du?o w niej w ma?ym obszarze. <br><br> Szkoda jest to, ?e dwa kana?y wy?wietlacz LED tylko od wybranego ?ród?a s?uchawek (?ród?a) uderzenia, a nie tylko reaguj? tylko g?ównego sygna?u wyj?ciowego. Gdyby tak by?o, to wy?wietlacz wizualny b?dzie w rzeczywisto?ci odpowiada? przez LED pi?knie z g?ównych suwaków Mix, które rzeczywi?cie by?oby logiczne i sensowne jasno?ci temu. Wi?c chocia? nie mo?na polega? na wy?wietlane, ale nadal g?ównymi t?umiki Mix lub wybrany S?UCHAWKOWE „?ród?o” zawsze musi równie? pami?ta?. <br><br> Wnioski: niska cena, ale tak?e ma?e wady! Kto mo?e ?y? i dogada? od przeznaczenia to przyniesie, uzyska? akceptowaln? jako?? za niewielkie pieni?dze." > Moje obawy by?y do ??wykonywania czterech instrumentów klawiszowych na biurku razem, co daje mi mo?liwo??, ka?dy pojedynczy instrument za pomoc? s?uchawek s?ysza? oddzielnie przed - ?atwe do s?uchania w sytuacji ?ywego wybranego presetu d?wi?ku przed i nieplanowanych i zapobiec irytuj?ce cz?stotliwo?ci Kreischereien ca?kowitego sygna?u wyj?ciowego. Wreszcie, chcesz wiedzie?, czy wybrany d?wi?k pasuje równie? d?wi?k z pozosta?ych cz?onków zespo?u!

Wi?c potrzebny mikser z o?miu mono lub stereo czterech kana?ów plus „PFL”.
Posiadamy w ofercie najistotniejsze Ci poradzi? mi A & H ZED 14 dla moich potrzeb jest naprawd? zbyt du?a (i warunki bud?etowe zbyt drogie). Kiedy ZED 10 z tego samego producenta, mog? mi w ofercie najistotniejsze nie powiedzie? dok?adnie, czy dwa wej?cia Hi-Z po prostu odzwierciedla? normalny sygna? liniowy stereo to bez problemów. Logicznie rzecz bior?c, mam „Czy to jest wtedy wystarczaj?co g?o?no, nie mog? powiedzie?.

Po prostu spróbuj! „Odczyta? odpowied? e-mail. Jednak tylko 190EUR s? zbyt drogie, aby” spróbowa? tylko raz. „A je?li chcesz zapisa? ewentualne problemy z powrotem, trzymaj?c postój dalej.

I natkn??em si? na Xenyx 1204 USB Behringer!
Zamówi?em dzisiaj, nie jutro! „?wietnie!”, Pomy?la?em.

Pierwsza my?l, ?e kto? wychodzi z pude?ka na my?l jest prosta - ale niekoniecznie pozytywne - „Aha!”.

Ju? pierwsze „suche biegnie” Zda?em sobie spraw?, ?e wszystko Wiggle t?umikiem i jako? nie stabilny wra?enie. Rezystory podczas pchania do 60mm fader ró?ni? si? od „ultra g?adkiej” do „przyjemnym oporem.” Jednak nie tylko z kana?u na kana? - jednego lub drugiego suwaka pokazuje znacz?ce ró?nice w oporno?ci w obu wysokie i przesu? w dó?. Trzaski lub szumy w sygnale wyj?ciowym jest przy tym jednak nie zosta? wygenerowany, wi?c trzeba si? zastanawia?, czy jeden jedna taka sama w ca?ej wspólnego oporu ?lizgowego bo naprawd? takie wa?ne.

Poniewa? po prostu korzysta? z konsoli do ??czenia si? z czterech syntezatorów w nim, a raz ustawiony na podium obj?to?ci nad wygl?dem czasu mo?e pozosta? niezmieniony tak, ja nie osobi?cie to ma?e niedoci?gni?cie tak wa?ne. Je?li chcesz, aby jeden lub przes?uchanie wielu kana?ów, a nast?pnie robi, ?e funkcja wyciszenia, która b?dzie prze??czy? kana? na g?ównego sygna?u wyj?ciowego po prostu cichym, bez konieczno?ci pchania wokó? t?umika.

Jednak brakuje mi regulacji wzmocnienia dla kana?ów stereo „LINE 5/6” i „7/8”. a kana?y mono 1-4 maj? takie istniej? kana?y 5/6 i 7/8, niestety, tylko prze??cznik poziomu z wyboru „+4 DB” i „-10 dB.” Oczywi?cie, regulacja wzmocnienia dla kana?ów stereo nie s? absolutnie konieczne, ale na pewno lepiej nadaje si? do drobniejszego wst?pnym g?osowaniu.

Doniczki s? do?? blisko siebie, co za „wolne od ryzyka” ustawi? jedn? bez równoczesnego przypadkowego ruchu s?siedniego pokr?t?a nie do?? ?atwe. Ale mikser równie? wchodzi w kategorii tak „Compact Mixer” - du?o w niej w ma?ym obszarze.

Szkoda jest to, ?e dwa kana?y wy?wietlacz LED tylko od wybranego ?ród?a s?uchawek (?ród?a) uderzenia, a nie tylko reaguj? tylko g?ównego sygna?u wyj?ciowego. Gdyby tak by?o, to wy?wietlacz wizualny b?dzie w rzeczywisto?ci odpowiada? przez LED pi?knie z g?ównych suwaków Mix, które rzeczywi?cie by?oby logiczne i sensowne jasno?ci temu. Wi?c chocia? nie mo?na polega? na wy?wietlane, ale nadal g?ównymi t?umiki Mix lub wybrany S?UCHAWKOWE „?ród?o” zawsze musi równie? pami?ta?.

Wnioski: niska cena, ale tak?e ma?e wady! Kto mo?e ?y? i dogada? od przeznaczenia to przyniesie, uzyska? akceptowaln? jako?? za niewielkie pieni?dze.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
195 € 837,33 zł
Zawiera podatek VAT, nie zawiera kosztów wysyłki 20 €
darmowa wysyłka od 199 €

Faktura w walucie euro

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
PA
Tel: +49-9546-9223-35
Fax: +49-9546-9223-24
Toontrack Superior Drummer 3 Upgrade Toontrack Superior Drummer 3 Digitech SDRUM Strummable Drums Arturia KeyLab Essentials 61 Stairville Octagon 20x6W Tourpack 4 Roland SPD::ONE Wav Roli Block Touch Electro Harmonix Expression Pedal Arturia KeyLab Essentials 49 Stairville Quad Par Profile 5x8W RGBW 45° Millenium MPS-150X E-Drum Mesh Set Airturn PED Pro
(4)
polecane
Toontrack Superior Drummer 3 Upgrade

Virtual Drum Production Studio (Download)Upgrade from Toontrack Superior Drummer 2 to Superior Drummer 3 Based on meticulously recorded samples of high quality drums, Recorded in 11.1 Surround by George Massenburg in the Galaxy Studios, Over 230GB...

przejdź do produktu
167 €
polecane
Toontrack Superior Drummer 3

Toontrack Superior Drummer 3 (ESD); virtual drum production studio; extensively produced drum software, based on meticulously recorded samples of high end drums; recorded in 11.1 surround sound at the Galaxy Studios by George Massenburg; over 230 GB of raw, unprocessed...

przejdź do produktu
325 €
polecane
Digitech SDRUM Strummable Drums

Digitech SDRUM Strummable Drums, drum machine in stomp box format, creates drum patterns based on scatches and strums across muted strings, 5 studio quality drumkit sounds, 12 different hats/rides styles, stores up to 36 differents songs, 3 song parts programmable...

przejdź do produktu
217 €
polecane
Arturia KeyLab Essentials 61

USB MIDI Keyboard 61 Velocity-sensitive keys, 8 Velocity dynamic pads with aftertouch, A Clickable encoder, 9 Rotary control, 9 Faders, 13 Keys, Transport section with 4 function buttons, LCD display, Pitchbend and modulation wheel, Chord Play mode, Mackie /...

przejdź do produktu
249 €
polecane
Stairville Octagon 20x6W Tourpack 4

Stairville Octagon Theater 20x6W 4x Tourpack incl. Flightcase, 20x6W CW / WW / A, Complete Tourpack with 4 pieces Stairville Octagon Theater 20x6W in a stable roadcase. Professional LED Theatre Spot with infinitely adjustable colour temperature. The, Octagon Theatre is...

przejdź do produktu
949 €
polecane
Roland SPD::ONE Wav

Roland SPD::ONE Wav pad, one rubber pad playable with sticks, hands and feet, 4 GBs storage for 12 WAV samples plus click track (muted one main output) (WAV format 44,1kHz, 16 bits, mono/stereo), volume knobs for master and headphone outputs,...

przejdź do produktu
282 €
polecane
Roli Block Touch

Additional Module for Roli Seaboard Block Allows direct adjustment of the Roli Block Seaboard, Connectable with just one click, Works wirelessly with other blocks, Works with ROLIs free NOISE app (iPhone/iPad), 6 BLOCKS DNA connections, Battery: Charges via connection...

przejdź do produktu
88 €
polecane
Electro Harmonix Expression Pedal

Effects Pedal Expression pedal, The control range can be fine tuned and inverted, Polarity switch for maximum compatibility with a wide range of devices, Advanced, lightweight yet rugged polymer construction, Includes 1.8 m stereo cable, Control: Range, Push Buttons:...

przejdź do produktu
55 €
polecane
Arturia KeyLab Essentials 49

USB MIDI Keyboard 49 Velocity-sensitive keys, 8 Velocity-sensitive pads with aftertouch, 1 clickable encoder, 9 Rotary control, 9 Faders, 13 Buttons, Transport section with 4 function buttons, LCD display, Pitchbend and modulation wheel, Chord Play mode, Mackie / HUI...

przejdź do produktu
199 €
polecane
Stairville Quad Par Profile 5x8W RGBW 45°

Flat LED PAR Slim design and rich colours, even in the pastel range, Thanks to its compact size, the Quad Par Profile can be mounted or placed almost anywhere, 8 W Quad-colour LEDs ensure its amazing light output, and...

przejdź do produktu
79 €
(1)
polecane
Millenium MPS-150X E-Drum Mesh Set

E-drum Mesh Set For beginners, Including drum rack and cabling Drum module: 108 Sounds, 10 Drum kits, 40 Songs, Metronome tempo 30-280, Integrated reverb, 2x 6.3mm Mono jack outputs, 3.5 mm Stereo line-in jack, 3.5 mm...

przejdź do produktu
355 €
polecane
Airturn PED Pro

Multi-functional Bluetooth Controller with Two Foot-switches Wireless page turner for turning digital content (such as notes, eBooks, presentation programs, etc.), For Mac, PC, iPad or Android tablet computers that support Bluetooth Smart Ready, Flat construction with height of 18...

przejdź do produktu
77 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.