Behringer XENYX 1204 USB Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

No JavaScript? No Audio Samples! :-(

Próbka dźwiękowa

Equalizing 
0:00
  • Equalizing

Dalsze informacje

Incl. Effects Unit No
19" Rack Compatible Yes
Mic Preamps 4
Stereo Inputs 2
Aux 2
Phantom power Yes
Integrated Power Supply Yes
Parametric No
Digital Interface Yes
28 Oceny klientów:
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
3.7 / 5.0
  • obsługa
  • właściwości
  • dźwięk
  • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 28 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
Dobry przeci?tno?? za ma?e pieni?dze
Jan419, 28.03.2013
Bei Thomann riet man mir zum A&H ZED 14, der für meine Bedürfnisse eigentlich schon zu groß ist (und budgetmäßig auch zu teuer). Beim ZED 10 vom gleichen Hersteller konnte man mir bei Thomann nicht genau sagen, ob die beiden Hi-Z-Eingänge ein normales Stereo-Line-Signal einfach so ohne Probleme wiedergeben würden. Sinngemäß bekam ich ein "Ob das dann laut genug ist, kann ich nicht sagen.

Einfach mal ausprobieren!" in der Antwort-Mail zu lesen. Allerdings sind mir knapp 190EUR zu teuer, um es "einfach mal auszuprobieren". Und wenn man sich den eventuellen Ärger mit dem Zurückschicken sparen will, hält man halt weiter Ausschau.

Dabei stieß ich auf das Xenyx 1204 USB von Behringer!
Heute bestellt, morgen da! "Na klasse!", dachte ich.

Der erste Gedanke, der einem gleich nach dem Auspacken in den Sinn kommt, ist ein einfaches - allerdings nicht unbedingt positives - "Aha!".

Schon bei den ersten "Trockenübungen" stellte ich fest, dass die Fader allesamt wackeln und irgendwie so gar keinen stabilen Eindruck machen. Die Wiederstände beim Schieben der 60mm-Fader variieren von "ultra-leichtgängig" bis "angenehmer Widerstand". Allerdings nicht nur von Kanal zu Kanal - der eine oder andere Fader zeigt merkliche Widerstandsunterschiede sowohl beim Hoch- als auch beim Runterschieben. Knacksen oder Rauschen im Output-Signal wird dabei allerdings nicht erzeugt, weshalb man sich fragen muss, ob einem ein durchweg gleichgängiger Schiebewiderstand denn wirklich so wichtig ist.

Da ich das Pult einfach nur nutze, um vier Synthies daran anzuschließen, und die einmal am Pult eingestellte Lautstärke über den ganzen Auftritt hinweg ja unverändert bleiben kann, ist mir persönlich dieses kleine Manko nicht so wichtig. Möchte man einen oder mehrere Kanäle vorhören, dann geht das über eine Mute-Funktion, die den Kanal im Main-Output-Signal dann einfach stumm schaltet, ohne dass man am Kanalfader herumschieben muss.

Ich vermisse allerdings einen Gain-Regler für die Stereo-Kanäle "Line 5/6" und "7/8". während die Mono-Kanäle 1-4 über solche verfügen, gibt es bei den Kanälen 5/6 und 7/8 leider jeweils nur einen Level-Schalter mit der Auswahl "+4 dB" und "-10 dB". Natürlich sind die Gain-Regler für die Stereo-Kanäle nicht unbedingt nötig, aber für eine feinere Vorabstimmung sicher besser geeignet.

Die Potis liegen recht eng beieinander, was ein "gefahrloses" verstellen des einen ohne ein gleichzeitiges ungewolltes Verstellen eines danebenliegenden Drehreglers nicht ganz einfach macht. Aber dafür fällt der Mixer ja auch unter die Kategorie "Kompakt-Mixer" - viel drin auf wenig Platz.

Schade ist auch, dass die zweikanalige LED-Anzeige immer nur auf die angewählte Kopfhörer-Quelle (Source) anschlägt, und nicht einfach nur auf das Main-Output-Signal reagiert. Wäre dem so, dann würde die optische Anzeige per LED nämlich wunderbar mit den Main-Mix-Fadern korrespondieren, was von der Übersichtlichkeit her eigentlich logischer und sinnvoller wäre. So allerdings kann man sich nicht auf das Angezeigte verlassen, sondern muss immer auch zusätzlich noch die Main-Mix-Fader bzw. die angewählte Headphone-"Source" im Auge behalten.

Fazit: Kleiner Preis aber auch kleine Mankos! Wer damit leben kann und vom Einsatzzweck her damit klarkommt, bekommt annehmbare Qualität für wenig Geld." data-mt-lang="pl-x-mtfrom-de" data-translated="Moje obawy by?y do ??wykonywania czterech instrumentów klawiszowych na biurku razem, co daje mi mo?liwo??, ka?dy pojedynczy instrument za pomoc? s?uchawek s?ysza? oddzielnie przed - ?atwe do s?uchania w sytuacji ?ywego wybranego presetu d?wi?ku przed i nieplanowanych i zapobiec irytuj?ce cz?stotliwo?ci Kreischereien ca?kowitego sygna?u wyj?ciowego. Wreszcie, chcesz wiedzie?, czy wybrany d?wi?k pasuje równie? d?wi?k z pozosta?ych cz?onków zespo?u! <br><br> Wi?c potrzebny mikser z o?miu mono lub stereo czterech kana?ów plus „PFL”. <br> Posiadamy w ofercie najistotniejsze Ci poradzi? mi A & H ZED 14 dla moich potrzeb jest naprawd? zbyt du?a (i warunki bud?etowe zbyt drogie). Kiedy ZED 10 z tego samego producenta, mog? mi w ofercie najistotniejsze nie powiedzie? dok?adnie, czy dwa wej?cia Hi-Z po prostu odzwierciedla? normalny sygna? liniowy stereo to bez problemów. Logicznie rzecz bior?c, mam „Czy to jest wtedy wystarczaj?co g?o?no, nie mog? powiedzie?. <br><br> Po prostu spróbuj! „Odczyta? odpowied? e-mail. Jednak tylko 190EUR s? zbyt drogie, aby” spróbowa? tylko raz. „A je?li chcesz zapisa? ewentualne problemy z powrotem, trzymaj?c postój dalej. <br><br> I natkn??em si? na Xenyx 1204 USB Behringer! <br> Zamówi?em dzisiaj, nie jutro! „?wietnie!”, Pomy?la?em. <br><br> Pierwsza my?l, ?e kto? wychodzi z pude?ka na my?l jest prosta - ale niekoniecznie pozytywne - „Aha!”. <br><br> Ju? pierwsze „suche biegnie” Zda?em sobie spraw?, ?e wszystko Wiggle t?umikiem i jako? nie stabilny wra?enie. Rezystory podczas pchania do 60mm fader ró?ni? si? od „ultra g?adkiej” do „przyjemnym oporem.” Jednak nie tylko z kana?u na kana? - jednego lub drugiego suwaka pokazuje znacz?ce ró?nice w oporno?ci w obu wysokie i przesu? w dó?. Trzaski lub szumy w sygnale wyj?ciowym jest przy tym jednak nie zosta? wygenerowany, wi?c trzeba si? zastanawia?, czy jeden jedna taka sama w ca?ej wspólnego oporu ?lizgowego bo naprawd? takie wa?ne. <br><br> Poniewa? po prostu korzysta? z konsoli do ??czenia si? z czterech syntezatorów w nim, a raz ustawiony na podium obj?to?ci nad wygl?dem czasu mo?e pozosta? niezmieniony tak, ja nie osobi?cie to ma?e niedoci?gni?cie tak wa?ne. Je?li chcesz, aby jeden lub przes?uchanie wielu kana?ów, a nast?pnie robi, ?e funkcja wyciszenia, która b?dzie prze??czy? kana? na g?ównego sygna?u wyj?ciowego po prostu cichym, bez konieczno?ci pchania wokó? t?umika. <br><br> Jednak brakuje mi regulacji wzmocnienia dla kana?ów stereo „LINE 5/6” i „7/8”. a kana?y mono 1-4 maj? takie istniej? kana?y 5/6 i 7/8, niestety, tylko prze??cznik poziomu z wyboru „+4 DB” i „-10 dB.” Oczywi?cie, regulacja wzmocnienia dla kana?ów stereo nie s? absolutnie konieczne, ale na pewno lepiej nadaje si? do drobniejszego wst?pnym g?osowaniu. <br><br> Doniczki s? do?? blisko siebie, co za „wolne od ryzyka” ustawi? jedn? bez równoczesnego przypadkowego ruchu s?siedniego pokr?t?a nie do?? ?atwe. Ale mikser równie? wchodzi w kategorii tak „Compact Mixer” - du?o w niej w ma?ym obszarze. <br><br> Szkoda jest to, ?e dwa kana?y wy?wietlacz LED tylko od wybranego ?ród?a s?uchawek (?ród?a) uderzenia, a nie tylko reaguj? tylko g?ównego sygna?u wyj?ciowego. Gdyby tak by?o, to wy?wietlacz wizualny b?dzie w rzeczywisto?ci odpowiada? przez LED pi?knie z g?ównych suwaków Mix, które rzeczywi?cie by?oby logiczne i sensowne jasno?ci temu. Wi?c chocia? nie mo?na polega? na wy?wietlane, ale nadal g?ównymi t?umiki Mix lub wybrany S?UCHAWKOWE „?ród?o” zawsze musi równie? pami?ta?. <br><br> Wnioski: niska cena, ale tak?e ma?e wady! Kto mo?e ?y? i dogada? od przeznaczenia to przyniesie, uzyska? akceptowaln? jako?? za niewielkie pieni?dze." > Moje obawy by?y do ??wykonywania czterech instrumentów klawiszowych na biurku razem, co daje mi mo?liwo??, ka?dy pojedynczy instrument za pomoc? s?uchawek s?ysza? oddzielnie przed - ?atwe do s?uchania w sytuacji ?ywego wybranego presetu d?wi?ku przed i nieplanowanych i zapobiec irytuj?ce cz?stotliwo?ci Kreischereien ca?kowitego sygna?u wyj?ciowego. Wreszcie, chcesz wiedzie?, czy wybrany d?wi?k pasuje równie? d?wi?k z pozosta?ych cz?onków zespo?u!

Wi?c potrzebny mikser z o?miu mono lub stereo czterech kana?ów plus „PFL”.
Posiadamy w ofercie najistotniejsze Ci poradzi? mi A & H ZED 14 dla moich potrzeb jest naprawd? zbyt du?a (i warunki bud?etowe zbyt drogie). Kiedy ZED 10 z tego samego producenta, mog? mi w ofercie najistotniejsze nie powiedzie? dok?adnie, czy dwa wej?cia Hi-Z po prostu odzwierciedla? normalny sygna? liniowy stereo to bez problemów. Logicznie rzecz bior?c, mam „Czy to jest wtedy wystarczaj?co g?o?no, nie mog? powiedzie?.

Po prostu spróbuj! „Odczyta? odpowied? e-mail. Jednak tylko 190EUR s? zbyt drogie, aby” spróbowa? tylko raz. „A je?li chcesz zapisa? ewentualne problemy z powrotem, trzymaj?c postój dalej.

I natkn??em si? na Xenyx 1204 USB Behringer!
Zamówi?em dzisiaj, nie jutro! „?wietnie!”, Pomy?la?em.

Pierwsza my?l, ?e kto? wychodzi z pude?ka na my?l jest prosta - ale niekoniecznie pozytywne - „Aha!”.

Ju? pierwsze „suche biegnie” Zda?em sobie spraw?, ?e wszystko Wiggle t?umikiem i jako? nie stabilny wra?enie. Rezystory podczas pchania do 60mm fader ró?ni? si? od „ultra g?adkiej” do „przyjemnym oporem.” Jednak nie tylko z kana?u na kana? - jednego lub drugiego suwaka pokazuje znacz?ce ró?nice w oporno?ci w obu wysokie i przesu? w dó?. Trzaski lub szumy w sygnale wyj?ciowym jest przy tym jednak nie zosta? wygenerowany, wi?c trzeba si? zastanawia?, czy jeden jedna taka sama w ca?ej wspólnego oporu ?lizgowego bo naprawd? takie wa?ne.

Poniewa? po prostu korzysta? z konsoli do ??czenia si? z czterech syntezatorów w nim, a raz ustawiony na podium obj?to?ci nad wygl?dem czasu mo?e pozosta? niezmieniony tak, ja nie osobi?cie to ma?e niedoci?gni?cie tak wa?ne. Je?li chcesz, aby jeden lub przes?uchanie wielu kana?ów, a nast?pnie robi, ?e funkcja wyciszenia, która b?dzie prze??czy? kana? na g?ównego sygna?u wyj?ciowego po prostu cichym, bez konieczno?ci pchania wokó? t?umika.

Jednak brakuje mi regulacji wzmocnienia dla kana?ów stereo „LINE 5/6” i „7/8”. a kana?y mono 1-4 maj? takie istniej? kana?y 5/6 i 7/8, niestety, tylko prze??cznik poziomu z wyboru „+4 DB” i „-10 dB.” Oczywi?cie, regulacja wzmocnienia dla kana?ów stereo nie s? absolutnie konieczne, ale na pewno lepiej nadaje si? do drobniejszego wst?pnym g?osowaniu.

Doniczki s? do?? blisko siebie, co za „wolne od ryzyka” ustawi? jedn? bez równoczesnego przypadkowego ruchu s?siedniego pokr?t?a nie do?? ?atwe. Ale mikser równie? wchodzi w kategorii tak „Compact Mixer” - du?o w niej w ma?ym obszarze.

Szkoda jest to, ?e dwa kana?y wy?wietlacz LED tylko od wybranego ?ród?a s?uchawek (?ród?a) uderzenia, a nie tylko reaguj? tylko g?ównego sygna?u wyj?ciowego. Gdyby tak by?o, to wy?wietlacz wizualny b?dzie w rzeczywisto?ci odpowiada? przez LED pi?knie z g?ównych suwaków Mix, które rzeczywi?cie by?oby logiczne i sensowne jasno?ci temu. Wi?c chocia? nie mo?na polega? na wy?wietlane, ale nadal g?ównymi t?umiki Mix lub wybrany S?UCHAWKOWE „?ród?o” zawsze musi równie? pami?ta?.

Wnioski: niska cena, ale tak?e ma?e wady! Kto mo?e ?y? i dogada? od przeznaczenia to przyniesie, uzyska? akceptowaln? jako?? za niewielkie pieni?dze.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
164 € 704,64 zł
Zawiera podatek VAT, nie zawiera kosztów wysyłki 20 €

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Tel: +49-9546-9223-35
Fax: +49-9546-9223-24
(2)
Ostatnio obejrzane
Casio PX-S3000 BK Privia

Digital Piano 88 Keys with scaled hammer action keyboard (Smart Scaled Hammer Action Keyboard), 700 Sounds, 200 Rhythms, 192-Voice polyphony, Audio and MIDI Recorder, Hammer response, Damper resonance, Split and layer function, Chorus, DSP, Brilliance, Pitch bend, 60 Internal...

Ostatnio obejrzane
Dreadbox Hypnosis

Dreadbox Hypnosis; multi-effect processor; three independent effects: analog BBD chorus/flanger incl. LFO with three waveforms, digital delay with three modes and freeze function, analog spring reverb with three reverb spirals and pitch modulation; input and output levels can be adjusted...

Ostatnio obejrzane
Arturia MiniLab MKII Deep Black

Arturia MiniLab MKII Deep Black; USB Controller Keyboard; limited special edition with black enclosure and black keyboard; 25 Mini-Keys velocity sensitive; 16 rotary encoders (2 of them are clickable); 2 banks of 8 Pads velocity & pressure sensitive with RGB...

Ostatnio obejrzane
Tannoy Life Buds

Wireless in-ear headphones Bluetooth 5.0, DSP-control for precise sound reproduction, Bluetooth profile: HSP / HFP / A2DP / AVRCP, Up to 4 hours of battery life for music playback or phone calls, Up to 120 hours stand-by, Integrated microphone,...

Ostatnio obejrzane
tc electronic BC208 Bass Cab

Electric Bass Cabinet Rated power: 200 watts, Impedance: 8 ohms, Frequency response: 70-4000 Hz ± 3dB, 50-6000 Hz -10 dB, EQuipped with: 2 x 8" Turbo sound custom drivers, Cabinet construction: bass reflex, Compact and lightweight design, Stackable horizontally...

(1)
Ostatnio obejrzane
KRK Rokit RP5 G4

Active Near-Field Studio Monitor 5" Glass-aramid woofer, 1" Glass aramid tweeter, Class-D amplifier, Bi-amped, Maximum SPL: Sound pressure level: 104 dB, Frequency range: 43 - 40,000 Hz, Integrated illuminated LC-display, 25 Visual graphic EQ presets (DSP-based), KRK-App with room...

Ostatnio obejrzane
the t.mix Rackmix 821 FX USB

the t.mix Rackmix 821 FX, 8 channel rackmixer with built-in USB audio player and multi-effects, 3 band equalization, + 48V phantom power and pan per channel, 2 aux sends (1x FX 1x Aux), main out with XLR or jack possible,...

Ostatnio obejrzane
K&M 18820 Omega Pro Black

Keyboard Table Compact tubular steel construction, Large, round parquet protectors, Snap-in clamping screws for easy height adjustment, Support arms individually adjustable, Foldable legs, Maximum load capacity: 80 kg, Load capacity optional second level: up to 25 kg, Height: 600...

Ostatnio obejrzane
Positive Grid BIAS FX 2 Standard

Guitar Effect Plugin Download Guitar Match technology simulates specific guitars so that they can be played with conventional guitars, Includes Guitar Match Essential with 2 guitars, 45 effect pedals and rack processors, and 30 amps, 60 Factory presets to...

Ostatnio obejrzane
Moog Sirin

Analogue Desktop Synthesizer Limited edition, Based on the Moog Taurus Sound Engine, Monophonic, 2 VCOs with sawtooth and rectangular waveforms, Oscillator sync, Mixer for VCO signals, Classic Moog Ladder filter (low pass), 2 ADSR envelopes, LFO for VCO and...

(1)
Ostatnio obejrzane
KRK Rokit RP7 G4

Active Studio Monitor Fitting: 6.5" Glass aramid woofer and 1" glass aramid tweeter, Output: 145 Watt, Class-D amplifier, Bi-amped, Transmission range: 42 - 40000 Hz, Maximum sound pressure level: 110 dB (SPL), Integrated illuminated LC-display, 25 Visual graphic EQ...

Ostatnio obejrzane
Arturia V-Collection 7

Arturia V-Collection 7 (ESD); plugin bundle; contains 24 Arturia software instruments: Analog Lab, ARP2600 V, B-3 V, Buchla Easel V, Clavinet V, CMI V, CS-80 V, CZ V, DX7 V, Farfisa V, Jupiter-8 V, Matrix-12V, Mellotron V, Mini V, Modular...

Twoja opinia
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.