Avid Eleven Rack + Pro Tools 1 Year

Guitar Rack

 • Combined guitar rack / effects system and USB 2 audio interface 24-bit / 96 kHz for live and studio
 • Extensive guitar amp emulations like Fender, Vox, Marshall and other amps
 • Stompbox emulations like MXR, Electro-Harmonix, Ibanez
 • Convolution Cabinet and microphone emulations
 • Integrated FX loop with switch for integration of existing mono or stereo rack and stomp box effects
 • Integrated tuner
 • Tempo Tap button
 • LCD display
 • For PC and MAC
 • Includes Eleven Rack Expansion Pack and ProTools Annual License (download and unlock the latest version of Pro Tools after registration) and iLok

Attention: No Money Back if Pro Tools Software or iLok Dongle has already been activated or registered!

Connections:

 • True-Z auto-impedance guitar input
 • XLR mic input with 48V phantom power and pad switch
 • 2 x line input 6.3 mm jack
 • 2 x XLR line output
 • 2 x Amp output 6.3 mm jack
 • 2 x FX Loop Send / Return 6.3mm jack
 • AES / EBU and S / PDIF Digital I / O
 • Stereo 6.3 mm headphone jack
 • MIDI I / O
 • USB 2.0

Dalsze informacje

Recording / Playback Channels 7x6
Number of Mic Inputs 1
Number of Line Inputs 2
Number of Instrument Inputs 1
Number of Line Outs 2
Headphone Outs 1
Phantom power Yes
Number of S/PDIF Connectors 2
Number of ADAT Connectors 0
Numer of AES/EBU Connectors 1
Number of MADI Connectors 0
Ethernet 0
Other Connectors No
MIDI interface No
Word Clock No
Max. sample rate (kHz) 96 kHz
Max. resolution in bit 24 bit
USB Bus-Powered No
Incl. power supply Yes
USB Version 2.0
Width in mm 483 mm
Depth in mm 343 mm
Height in mm 89 mm
7 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.9 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 6 Wszystkie oceny
gb Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
gbOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
wykończenie
właściwości
obsługa
dźwięk
Perfect Axe-FX Alternative!
10.10.2016
If, like me, you are tired of not being able to get the sound you want out of the amp/pedals you have, give this a try.

At its price, it's a perfect Axe-FX alternative for the average home-player.
Wide range of effects and amps/cabs for guitar, but very few designed specifically for bass. However, the guitar amps/cabs often work better for bass than those designed for bass!

Buy this and a pair of studio monitors (such as KRK Rokits or similar) and you're good to go.

Very easy to setup and use. Pro Tools, in my opinion, is a nightmare. NOT user friendly, but you'll get used to it.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
wykończenie
właściwości
obsługa
dźwięk
trudny
17.06.2016
Generalnie nie lubi? producentów wykorzystuj?cych si?? rynkow?. Poniewa? Avid jest przypadkiem granicznym ...
Urz?dzenie to spora cz??? sprz?tu.
Solidne, przyzwoite gniazda, solidne Przetwarza urz?dzenie, przycisk z kontrolk? Led i dobry przejrzysty wy?wietlacz. Lubi? ...
Krytyka koloru diod LED w obrotowym naczyniu, mo?e to wizualnie sygnalizowa? stary stan, który mia?e? wcze?niej.
Czerwony / zielony, podnieca mnie, tak samo jak w przypadku ?adowarek, jestem ?atwy do Farbenblinda czerwony / zielony, nie widz? ró?nic mi?dzy czerwonymi / ?ó?tymi / zielonymi ...
Takich jak ja nie powinno by? ma?o, Nie, to nie interesuje producentów .. Przynajmniej dla ludzi takich jak ja, aby nie u?ywa?, ale to samo w sobie jest genialn? funkcj?, jestem niestety wykluczony.
Teraz dla d?wi?ków i lubi? to prosto, rock ..
Kabiny, nie podoba?o mi si? to urz?dzenie, to zajmie lata, aby rozwin?? to dobrze w ka?dym razie, czasy naprawd? dobre.
W przypadku niektórych efektów po?rednich, ale w utworze, dobrze wykorzysta?, s? orygina?y.
Wzmacniacze, bo to interesuj?ce, w zasadzie s? tutaj naprawd? dobre.
Ale nie da si? ich nazwa? warstwami, jak dawniej mog?y robi? stare urz?dzenia, bo w nowoczesnych urz?dzeniach czego? brakuje.
Ale to nie jest takie z?e, poniewa? funkcja Reamp i FL Studio I mog? jednocze?nie generowa? ró?ne d?wi?ki, efekty oprogramowania i urz?dzenia s? u?yteczne. Poniewa? d?wi?k wype?nia tak?e g?ow? ;-) Funkcja Reamp jest naprawd? niesamowita, nie by?o to przez d?ugi czas poprawnie i dzisiaj idziesz .. i nie mam poj?cia, co to by?o, poniewa? tryb tylko aktualizacji.
Je?li to nie zadzia?a, jestem tak samo inteligentny jak wcze?niej.
Powinni?my kupowa?, ale nie my?le?, takie rzeczy mnie denerwuj?.

Konwertery i wzmacniacze, s?uchawki tylko w tym przypadku,
Problem jak z wieloma innymi urz?dzeniami, rock nie s?ycha? cicho, nawet pod s?uchawkami.
I to w?a?nie tam, gdzie si? odrywasz, jest "b?otniste", gdy stajesz si? g?o?niejszy,
S? to mniej przetworniki, które zaoszcz?dzono na zasilaniu, jak wiele innych dzisiaj. Gram na gitarze na ElvenR na notebooku i5, na FL Studio (który tak naprawd? nie lubi? AMD), a stamt?d cyfrowo na du?ym PC AMD, na którym Pro Tools pracuje z kart? d?wi?kow? RME do s?uchawek .. RME jest nadal Dla mnie miara wszystkich rzeczy pod wzgl?dem zniekszta?ce?, w?a?ciwie nie ma, raczej rozrywaj? moje b?bnowe skóry.
Cicha muzyka, jako ?e obie s? bli?ej jako?ci. - Ale g?o?niej, to naprawd? oddziela ?wiaty.
I tu zaczynaj? si? mocne strony Elevenrack, tutaj dzieje si? z naprawd? du?ymi ...
Sterowniki Asio s? bardzo dobre, a ka?de wej?cie i wyj?cie sterowane w mono i stereo .. Równie? bardzo stabilne, zaskoczy?o mnie.
Tutaj nie ma ró?nicy do RME, nawet z opó?nieniami, gram na ?ywo w 3 ms na obu.
Kulminacja tego urz?dzenia, ca?a lista Midi Reference dost?pna za po?rednictwem wy?wietlacza w urz?dzeniu. To naprawd? przyk?adne.
Krytyka systemów DRM oprogramowania, jest jeden w, przy ka?dym rozruchu komputera, który wykonuje instalacj? .. My?la?em, ?e tylko wirus. Arg uko?ny.
Jedna rzecz zauwa?y?em, ale nie mam ?adnego wyja?nienia. Kiedy korzystam z urz?dzenia za po?rednictwem oprogramowania Noti Games Elevenrack, d?wi?ki brzmi? lepiej wed?ug mnie, ni? gdy uruchamiam urz?dzenie w trybie samodzielnym. Poniewa? d?wi?ki nie s? tak wysokiej jako?ci, nie mam poj?cia, czy mój s?uch mnie oszukuje, czy to naprawd? tak, nie mog? tego wyja?ni?, obaj musieliby dzia?a? na DSP i konwerterze urz?dzenia.
Wiesz to, rurka w twojej g?owie, wszystko, co nie ma rury, nie mo?e brzmie? ...

Ogólnie rzecz bior?c, nie zatrzyma?bym urz?dzenia, ale> ró?nica w cenie do ostatniego zewn?trznego rozwi?zania RME, naprawd? wzorowa ??czno?? z komputerem w systemie ASIO, która sprawia, ?e ??urz?dzenie jest niezwykle elastyczne, daje dost?p do darmowych d?wi?ków w sieci ... (co powinno by? tutaj nie oczekuj tak du?o, po prostu brakuje troch? dynamiki, gdy korzystasz z urz?dzenia bez komputera), naprawd? dobre czyste d?wi?ki, s? fajne rzeczy (co równie? oznacza, ?e ??sprz?t nie jest tu tak pot??ny), wed?ug mnie dobry konwerter, 96 kHz, poniewa? tutaj, gdy gra tylko dynamika, solidna metalowa obudowa, wej?cie TrueZ od czasu do czasu naprawd? wnosi wi?cej ni? wbudowane modu?y d?wi?kowe pod wzgl?dem dynamiki, ?atwo?ci obs?ugi, ?atwo?ci obs?ugi rozumiem, moim zdaniem, (ga?ki trzeba wyciska? i zamienia? dowolne urz?dzenie), tutaj wida? pro w kategoriach producenta, to by?y powody, dla których go zachowa?em.
(Nie pracuj? na ?ywo, linie tutaj odnosz? si? tylko do obszaru Home Studio) ..
Pro Tools trzeba napisa? co? du?ego, którego renderer d?wi?ku umie?ci? wszystko w cieniu tego, co wiem, a oto konwerter wyj?ciowy RME to nie Elevenrack, to tylko lider na rynku. U?ywam FL Studio do importowania i wdra?ania pomys?ów, które zach?caj? do eksperymentowania, poniewa? naprawd? kocham FL, wi?c co jest niesamowite, ale ma te? g??bokie s?abo?ci, ?eby si? tam miesza? Pro Tools jest wtedy aktywne ze mn?, tam FL Studio nie ma szans, zbyt wiele niespójno?ci, wtyczki wp?ywaj? na siebie nawzajem na kana?y, i tam u?ywam cyfrowego I / O od Elevenrack do RME. Te dwa razem id? razem cudownie, bez problemów.
Wi?c nie ma s?abo?ci od urz?dzenia, to mnie przekona?o.
W tym obszarze dost?pne s? lepsze urz?dzenia, ale s? te? inne przedzia?y cenowe !!
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
Wyświetl wariacje tego produktu
Avid Eleven Rack + Pro Tools 1 Year
(7)
Avid Eleven Rack + Pro Tools 1 Year

Guitar Rack Combined guitar rack / effects system and USB 2 audio interface 24-bit / 96 kHz for live and studio, Extensive guitar amp emulations like Fender, Vox, Marshall and other amps, Stompbox...

Avid Eleven Rack Hardware only
(73)
Avid Eleven Rack Hardware only

Guitar rack Combined guitar rack / effects system and USB 2 audio interface 24-bit / 96 kHz for live and studio, Extensive guitar amp emulations such as Fender, Vox, Marshall and other amps,...

689 € 2 932,45 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-20
Fax: +49-9546-9223-24
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Poradniki online
Computer Based Studios
Computer Based Studios
This article will look at how to integrate a computer into different studio environments, and will highlight the issues of functionality and connectivity.
Poradniki online
Recording E-Guitars
Recording E-Guitars
Our aim is to explain the basic process of recording the electric guitar!
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
(1)
Ostatnio obejrzane
Rode Wireless GO

Rode Wireless GO; Digital Wireless Microphone System; ultra-compact and lightweight set of transmitter and receiver; series III 2.4 GHz digital transmission; clip-on transmitter TX with built-in microphone (omni capsule); maximum SPL: 100 dB; Frequency Range: 50 Hz – 20 kHz...

(1)
Ostatnio obejrzane
IK Multimedia UNO Drum

IK Multimedia UNO Drum; analog/PCM drum machine; 6 true analog voices for kick, snares, claps, and hi-hats; 12 PCM voices with 54 samples; freely layer analog & PCM sounds with 11-voice polyphony; editable drum sound parameters like level, tune, decay...

Ostatnio obejrzane
Native Instruments Komplete Audio 6 MK2

6-Channel Audio Interface 24-Bit / 192 kHz, 2 Mic/Line/Instrument Combo Inputs: XLR/jack 6.3 mm, 2 Line inputs: 6.3 mm Jack, 4 Line outputs: 6.3 mm Jack DC-coupled, S/PDIF input coaxial, MIDI input and output, 2 Stereo headphone outputs: 6.3...

(3)
Ostatnio obejrzane
TC Electronic Polytune 3 Noir

TC Electronic Polytune 3 Noir; Effects Pedal for Electric Guitar; compact polyphonic tuner/buffer, tuner in effectpedal size, Bonafide buffer circuitry preserves your tone through long cable runs and multiple effects, polyphonic tuning - tune all strings simultaneously, fast chromatic tuner...

Ostatnio obejrzane
K&M 21427

K&M 21427, professional carrying case for 6 microphone stands, includes castors for easy and comfortable transport, case made of extremely durable 1680D nylon fabric, all seams hand-stitched in high quality, padded carrying handles and a durable zipper, castors included, dimensions:...

Ostatnio obejrzane
RCF Art 312 MK III

RCF Art 312 MK III - full range passive speaker, 12"/1", 300W, 90x70° 12" woofer and 1" driver with 1.5" Mylar diaphragm, 8ohm, 127dB max, Speaker Twist in/out, plastic housing, pole mount adapter, 4 x M10-Flying points and 3 handles,...

(1)
Ostatnio obejrzane
Jazzlab saXholder PRO

Saxophone holder For Baritone, Tenor, Alto, and Soprano saxophones, Transfers the weight evenly across both shoulders, No load on the cervical vertebrae, Can be adjusted quickly with one hand, Space-saving: Smaller than a sheet of paper when folded, Comfortable...

(2)
Ostatnio obejrzane
Harley Benton Custom Line Thunder 99

Guitar Power Amplifier in Pedal Format Compact power amp pedal for electric guitar, For direct connection to any preamp, pedal or effects unit, Power: 2 x 50W to 4 ohms, For 4 - 16 ohm speakers, Master volume controller,...

Ostatnio obejrzane
J. Rockett Audio Designs The Dude V2

Effect pedal for electric guitar Overdrive, Delivers classic D-Style ODS sounds and feel, Less aggressive volume controller than previous version, True bypass, Controls for Level, Ratio, Treble and Deep, Bypass footswitch, Input / Output: 6.3mm mono jacks, Metal housing,...

Ostatnio obejrzane
K&M 21316 Select

K&M 21316 Select, large carrying case for speaker and hand crank stands, case made of extremely durable 1680D nylon fabric, all seams hand-stitched in high quality, padded carrying handles and a durable zipper, dimensions: 1200 mm, weight: 2,1kg, colour: black

Ostatnio obejrzane
Jazzlab saXholder PRO XL

Saxophone holder For Baritone, Tenor, Alto, and Soprano saxophones, Transfers the weight evenly across both shoulders, No load on the cervical vertebrae, Can be adjusted quickly with one hand, Space-saving: Smaller than a sheet of paper when folded, Comfortable...

(1)
Ostatnio obejrzane
the t.bone free2b

the t.bone free2b, microphone wireless system, 2.4 GHz wireless plug-on microphone system for dynamic mics, without phantom power, plug-n-play XLR transmitter & receiver, 2.4 GHz band, 32 bit / 48 kHz hi-resolution audio quality, 6 channels, transmission range up to...

Twoja opinia
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.