Avid Eleven Rack + Pro Tools 1 Year

Guitar Rack

 • Combined guitar rack / effects system and USB 2 audio interface 24-bit / 96 kHz for live and studio
 • Extensive guitar amp emulations like Fender, Vox, Marshall and other amps
 • Stompbox emulations like MXR, Electro-Harmonix, Ibanez
 • Convolution Cabinet and microphone emulations
 • Integrated FX loop with switch for integration of existing mono or stereo rack and stomp box effects
 • Integrated tuner
 • Tempo Tap button
 • LCD display
 • For PC and MAC
 • Includes Eleven Rack Expansion Pack and ProTools Annual License (download and unlock the latest version of Pro Tools after registration) and iLok

Attention: No Money Back if Pro Tools Software or iLok Dongle has already been activated or registered!

Connections:

 • True-Z auto-impedance guitar input
 • XLR mic input with 48V phantom power and pad switch
 • 2 x line input 6.3 mm jack
 • 2 x XLR line output
 • 2 x Amp output 6.3 mm jack
 • 2 x FX Loop Send / Return 6.3mm jack
 • AES / EBU and S / PDIF Digital I / O
 • Stereo 6.3 mm headphone jack
 • MIDI I / O
 • USB 2.0

Dalsze informacje

Recording / Playback Channels 7x6
Number of Mic Inputs 1
Number of Line Imputs 2
Number of Instrument Inputs 1
Number of Line Outs 2
Headphone Outs 1
Phantom power Yes
Number of S/PDIF Connectors 2
Number of ADAT Connectors 0
Numer of AES/EBU Connectors 1
Number of MADI Connectors 0
Ethernet 0
Other Connectors No
MIDI interface No
Word Clock No
Max. sample rate (kHz) 96 kHz
Max. resolution in bit 24 bit
USB Bus-Powered No
Incl. power supply Yes
USB Version 2.0
Width in mm 483 mm
Depth in mm 343 mm
Height in mm 89 mm
8 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.9 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 6 Wszystkie oceny
gb Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
gbOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
wykończenie
właściwości
obsługa
dźwięk

Perfect Axe-FX Alternative!

10.10.2016
If, like me, you are tired of not being able to get the sound you want out of the amp/pedals you have, give this a try.

At its price, it's a perfect Axe-FX alternative for the average home-player.
Wide range of effects and amps/cabs for guitar, but very few designed specifically for bass. However, the guitar amps/cabs often work better for bass than those designed for bass!

Buy this and a pair of studio monitors (such as KRK Rokits or similar) and you're good to go.

Very easy to setup and use. Pro Tools, in my opinion, is a nightmare. NOT user friendly, but you'll get used to it.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
wykończenie
właściwości
obsługa
dźwięk

trudny

17.06.2016
Generalnie nie lubi? producentów wykorzystuj?cych si?? rynkow?. Poniewa? Avid jest przypadkiem granicznym ...
Urz?dzenie to spora cz??? sprz?tu.
Solidne, przyzwoite gniazda, solidne Przetwarza urz?dzenie, przycisk z kontrolk? Led i dobry przejrzysty wy?wietlacz. Lubi? ...
Krytyka koloru diod LED w obrotowym naczyniu, mo?e to wizualnie sygnalizowa? stary stan, który mia?e? wcze?niej.
Czerwony / zielony, podnieca mnie, tak samo jak w przypadku ?adowarek, jestem ?atwy do Farbenblinda czerwony / zielony, nie widz? ró?nic mi?dzy czerwonymi / ?ó?tymi / zielonymi ...
Takich jak ja nie powinno by? ma?o, Nie, to nie interesuje producentów .. Przynajmniej dla ludzi takich jak ja, aby nie u?ywa?, ale to samo w sobie jest genialn? funkcj?, jestem niestety wykluczony.
Teraz dla d?wi?ków i lubi? to prosto, rock ..
Kabiny, nie podoba?o mi si? to urz?dzenie, to zajmie lata, aby rozwin?? to dobrze w ka?dym razie, czasy naprawd? dobre.
W przypadku niektórych efektów po?rednich, ale w utworze, dobrze wykorzysta?, s? orygina?y.
Wzmacniacze, bo to interesuj?ce, w zasadzie s? tutaj naprawd? dobre.
Ale nie da si? ich nazwa? warstwami, jak dawniej mog?y robi? stare urz?dzenia, bo w nowoczesnych urz?dzeniach czego? brakuje.
Ale to nie jest takie z?e, poniewa? funkcja Reamp i FL Studio I mog? jednocze?nie generowa? ró?ne d?wi?ki, efekty oprogramowania i urz?dzenia s? u?yteczne. Poniewa? d?wi?k wype?nia tak?e g?ow? ;-) Funkcja Reamp jest naprawd? niesamowita, nie by?o to przez d?ugi czas poprawnie i dzisiaj idziesz .. i nie mam poj?cia, co to by?o, poniewa? tryb tylko aktualizacji.
Je?li to nie zadzia?a, jestem tak samo inteligentny jak wcze?niej.
Powinni?my kupowa?, ale nie my?le?, takie rzeczy mnie denerwuj?.

Konwertery i wzmacniacze, s?uchawki tylko w tym przypadku,
Problem jak z wieloma innymi urz?dzeniami, rock nie s?ycha? cicho, nawet pod s?uchawkami.
I to w?a?nie tam, gdzie si? odrywasz, jest "b?otniste", gdy stajesz si? g?o?niejszy,
S? to mniej przetworniki, które zaoszcz?dzono na zasilaniu, jak wiele innych dzisiaj. Gram na gitarze na ElvenR na notebooku i5, na FL Studio (który tak naprawd? nie lubi? AMD), a stamt?d cyfrowo na du?ym PC AMD, na którym Pro Tools pracuje z kart? d?wi?kow? RME do s?uchawek .. RME jest nadal Dla mnie miara wszystkich rzeczy pod wzgl?dem zniekszta?ce?, w?a?ciwie nie ma, raczej rozrywaj? moje b?bnowe skóry.
Cicha muzyka, jako ?e obie s? bli?ej jako?ci. - Ale g?o?niej, to naprawd? oddziela ?wiaty.
I tu zaczynaj? si? mocne strony Elevenrack, tutaj dzieje si? z naprawd? du?ymi ...
Sterowniki Asio s? bardzo dobre, a ka?de wej?cie i wyj?cie sterowane w mono i stereo .. Równie? bardzo stabilne, zaskoczy?o mnie.
Tutaj nie ma ró?nicy do RME, nawet z opó?nieniami, gram na ?ywo w 3 ms na obu.
Kulminacja tego urz?dzenia, ca?a lista Midi Reference dost?pna za po?rednictwem wy?wietlacza w urz?dzeniu. To naprawd? przyk?adne.
Krytyka systemów DRM oprogramowania, jest jeden w, przy ka?dym rozruchu komputera, który wykonuje instalacj? .. My?la?em, ?e tylko wirus. Arg uko?ny.
Jedna rzecz zauwa?y?em, ale nie mam ?adnego wyja?nienia. Kiedy korzystam z urz?dzenia za po?rednictwem oprogramowania Noti Games Elevenrack, d?wi?ki brzmi? lepiej wed?ug mnie, ni? gdy uruchamiam urz?dzenie w trybie samodzielnym. Poniewa? d?wi?ki nie s? tak wysokiej jako?ci, nie mam poj?cia, czy mój s?uch mnie oszukuje, czy to naprawd? tak, nie mog? tego wyja?ni?, obaj musieliby dzia?a? na DSP i konwerterze urz?dzenia.
Wiesz to, rurka w twojej g?owie, wszystko, co nie ma rury, nie mo?e brzmie? ...

Ogólnie rzecz bior?c, nie zatrzyma?bym urz?dzenia, ale> ró?nica w cenie do ostatniego zewn?trznego rozwi?zania RME, naprawd? wzorowa ??czno?? z komputerem w systemie ASIO, która sprawia, ?e ??urz?dzenie jest niezwykle elastyczne, daje dost?p do darmowych d?wi?ków w sieci ... (co powinno by? tutaj nie oczekuj tak du?o, po prostu brakuje troch? dynamiki, gdy korzystasz z urz?dzenia bez komputera), naprawd? dobre czyste d?wi?ki, s? fajne rzeczy (co równie? oznacza, ?e ??sprz?t nie jest tu tak pot??ny), wed?ug mnie dobry konwerter, 96 kHz, poniewa? tutaj, gdy gra tylko dynamika, solidna metalowa obudowa, wej?cie TrueZ od czasu do czasu naprawd? wnosi wi?cej ni? wbudowane modu?y d?wi?kowe pod wzgl?dem dynamiki, ?atwo?ci obs?ugi, ?atwo?ci obs?ugi rozumiem, moim zdaniem, (ga?ki trzeba wyciska? i zamienia? dowolne urz?dzenie), tutaj wida? pro w kategoriach producenta, to by?y powody, dla których go zachowa?em.
(Nie pracuj? na ?ywo, linie tutaj odnosz? si? tylko do obszaru Home Studio) ..
Pro Tools trzeba napisa? co? du?ego, którego renderer d?wi?ku umie?ci? wszystko w cieniu tego, co wiem, a oto konwerter wyj?ciowy RME to nie Elevenrack, to tylko lider na rynku. U?ywam FL Studio do importowania i wdra?ania pomys?ów, które zach?caj? do eksperymentowania, poniewa? naprawd? kocham FL, wi?c co jest niesamowite, ale ma te? g??bokie s?abo?ci, ?eby si? tam miesza? Pro Tools jest wtedy aktywne ze mn?, tam FL Studio nie ma szans, zbyt wiele niespójno?ci, wtyczki wp?ywaj? na siebie nawzajem na kana?y, i tam u?ywam cyfrowego I / O od Elevenrack do RME. Te dwa razem id? razem cudownie, bez problemów.
Wi?c nie ma s?abo?ci od urz?dzenia, to mnie przekona?o.
W tym obszarze dost?pne s? lepsze urz?dzenia, ale s? te? inne przedzia?y cenowe !!
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
Wyświetl wariacje tego produktu
Avid Eleven Rack + Pro Tools 1 Year
(8)
Avid Eleven Rack + Pro Tools 1 Year

Guitar Rack Combined guitar rack / effects system and USB 2 audio interface 24-bit / 96 kHz for live and studio, Extensive guitar amp emulations like Fender, Vox, Marshall and other amps, Stompbox...

Avid Eleven Rack Hardware only
(42)
Avid Eleven Rack Hardware only

Guitar rack Combined guitar rack / effects system and USB 2 audio interface 24-bit / 96 kHz for live and studio, Extensive guitar amp emulations such as Fender, Vox, Marshall and other amps,...

darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-20
Fax: +49-9546-9223-24
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Poradniki online
Computer Based Studios
Computer Based Studios
This article will look at how to integrate a computer into different studio environments, and will highlight the issues of functionality and connectivity.
Recording E-Guitars
Recording E-Guitars
Our aim is to explain the basic process of recording the electric guitar!
Poradniki online
Computer Based Studios
Computer Based Studios
This article will look at how to integrate a computer into different studio environments, and will highlight the issues of functionality and connectivity.
Poradniki online
Recording E-Guitars
Recording E-Guitars
Our aim is to explain the basic process of recording the electric guitar!
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Native Instruments Traktor S2 MK3 Presonus Faderport V2 Native Instruments Komplete 12 iZotope RX 7 Advanced Boss VE-500 Vocal Performer iZotope Spire Studio Fender SQ Jaguar Special Bass CAR ESP LTD EC-256FM STAQMB Swissonic Professional Router 2 Fun Generation SePar Hex LED RGBAW UV IR Reloop Tape 2 Fender SQ Affinity Strat Pack HSS BSB
polecane
Native Instruments Traktor S2 MK3

DJ controller and audio interface with Traktor Pro 3 software DJ performance system with 2 channels and a sample deck channel, 3-Band EQ per channel, Hot cue buttons, 14 cm Precision jog wheels, 16 RGB pads, Pro mixer layout,...

przejdź do produktu
292 €
(2)
polecane
Presonus Faderport V2

DAW Controller with USB 2.0 Port Touch-sensitive 100 mm motor fader (10-bit resolution, 1024 steps), Transport buttons with Start / Pause, Record, Stop, Forwards, Rewind, RTZ and Loop, Function keys, such as Bypass, Mute, Solo, Automation Touch / Write...

przejdź do produktu
198 €
polecane
Native Instruments Komplete 12

Plugin Bundle Comprising software instruments and sample libraries from Native Instruments, Contains a total of 45 instruments and effects, such as shape, replica, strummed acoustic guitar, Una Corda, Discovery Series "India", Reactor 6 including Block, Kinetic Metal, Contact 6,...

przejdź do produktu
598 €
polecane
iZotope RX 7 Advanced

iZotope RX 7 Advanced (ESD); audio restoration software; profound process control with extensive set of parameters and less artifacts; Instant Process allows fast revisions inside the spectrogramm; Dialogue Contour features pitch correction processing that is tailored to speech and designed...

przejdź do produktu
777 €
polecane
Boss VE-500 Vocal Performer

Vocal Multi-Effects Stompbox Especially suitable for singing guitarists, Automatic adjustment of harmonies and pitch based on newly developed BOSS algorithms for gapless tracking and a natural sound, Extensive effect selection, specially adapted to vocals, Enhance section for the basic...

przejdź do produktu
411 €
polecane
iZotope Spire Studio

iZotope Spire Studio; mobile recording studio with battery operation; built-in microphone enables studio quality recordings; battery operation allows mobile recording for at least 4 hours; automatic level optimization at the push of a button prevents distorted recordings; up to 8...

przejdź do produktu
398 €
polecane
Fender SQ Jaguar Special Bass CAR

Electric Bass Body: Agathis, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel, Neck shape: C, Scale: 762 mm (30" / short scale), Nut width: 38 mm, 20 Frets, Pickups: 1 J-Style and 1 Split Coil single coil, 3-Ply black pickguard, Ex-Factory stringing:...

przejdź do produktu
203 €
(1)
polecane
ESP LTD EC-256FM STAQMB

Electric Guitar Model exclusively available from Thomann, Body: Mahogany, Top: Flamed maple, 3-Piece set neck: Mahogany, Fretboard: Jatoba, Fretboard radius: 350 mm, Neck profile: Thin U, Scale: 629 mm (24.75"), Nut width: 42 mm, 22 XJ Frets, Pickups: ESP...

przejdź do produktu
399 €
polecane
Swissonic Professional Router 2

Swissonic Professional Router 2, Wireless Dual Band Router (2,4 and 5 GHz), 19'' / 1 U, diversity, detachable antennas, 1x WAN port, 4x LAN Port (100 Mbps), locking RJ 45 sockets on front panel, supported wifi standards IEEE 802.11a, b,...

przejdź do produktu
198 €
polecane
Fun Generation SePar Hex LED RGBAW UV IR

6-in-1 LED Flat Par 5 Powerful Hexa-Colour LEDs in the colours red, green, blue, amber, white and ultraviolet, Very bright beam with compact dimensions, The flexible mounting options make it ideal for mobile DJs, entertainers and clubs, Rubber feet...

przejdź do produktu
68 €
polecane
Reloop Tape 2

Reloop Tape 2, Audio Recorder in cassette-retro-look, direct and easy reacording on microSD-card at the push of a button, esapcially portable due to integrated accu with maximum 6 hours lifespan, Line or Mic Ins, THRU-out for listening or link out,...

przejdź do produktu
144 €
polecane
Fender SQ Affinity Strat Pack HSS BSB

Electric GuitarSQ Affinity Strat Electric Guitar Body: Poplar, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel, 21 Medium jumbo frets, Nut width: 40,9 mm (1.61"), Scale: 648 mm (25.5"), Pickups: HSS humbucker (bridge) and 2 single coils, 6-Saddle Vintage-Style...

przejdź do produktu
299 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.