• Schowek
 • pl
  Sklep Select Store
  Wszystkie kraje All Countries
 • 0

ART Pro Channel II B-Stock

B-Stock with full warranty

Slight traces of use

Class-A tube preamp

 • Optical compressor
 • Attack and Release controls separately
 • 4-band EQ with 2 parametric mids
 • Bypass for compressor and EQ
 • Loop between preamp and compressor as well as compressor and EQ
 • +4/-10 dB switchable output level
 • VU meter
 • 1/4" instrument jack input
 • XLR Mic input
 • Line output balanced XLR and 1/4" unbalanced jack
 • 19" 2U
 • Dimensions: 89 x 483 x 233 mm (HxWxD)
 • Weight: 5 kg

Dalsze informacje

Channels 1
Number of microphone inputs 1
Instrument input Yes
Tubes Yes
Compressor/Limiter Yes
Equalizer Yes
De-Esser No
Phantom power Yes
Phase Reverse Yes
External effect loops Yes
Analogue Outputs XLR, jack
Digitale Outputs None
Headphone connection No
Level Meter Yes
9 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 8 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Preamp do gitary basowej

FelixD, 09.10.2013
U?ywam przedwzmacniacz wy??cznie do wzmacniania moje basy (Cort Artisan C4H Yamaha BB605) i dlatego mo?e da? do takiego wykorzystania, chyba ?e mojej ocenie. Jako przedwzmacniacz do mikrofonów nie testowa?em go.

Kana? II Pro daje mi wszystko, czego potrzeba, aby kontrolowa? basy i co ja tak dobre, jak wzmacniaczy basowych nie oferuj? tego rodzaju.

Modulacja jest bardzo dobrze dost?pny na wy?wietlaczach LED, przesterowania na ka?dym etapie jest równie? wy?wietlany. Krótki b?ysk na szczyty, takie jak klapsów czyni d?wi?k, ale nie negatywny wp?yw.

Niski ci?cie (1st order) mo?na zobaczy? wi?cej ni? d?wi?ki kszta?tuj?cych, poniewa? jako zabezpieczenie g?o?ników. Jednak on przed?u?ony kontrol? tonu do interesuj?cego aspektu, jak on siedzi przed spr??ark?.

Szczyt posiada wszystkie niezb?dne opcje regulacyjne. U?ywam go tylko w celu z?agodzenia piki nieznacznie (3,5: 1), poniewa? nie lubi? nadmiernie skompresowany d?wi?k basu. Jednak jest na tyle elastyczny, aby zrealizowa? wszystkie wymagania d?wi?kowe. Szczególnie regulowane ataku i zwolnienia czasy moim zdaniem bardzo wa?ne jest, aby ustawi? kompresor pasuje do jego stylu gry na basie i u?ywane.

Wy?wietlacz LED nie mo?e by? jeden w ciemno?ci o redukcji wzmocnienia, wi?c trzeba oprócz akustycznej i wizualnej kontroli funkcji kompresora.

EQ jest moim zdaniem jednym z atutów przedwzmacniacza. On po prostu robi to, co jest i co dok?adnie chcesz. Nawet zmiany 3 dB s? wyra?nie s?yszalne. Kto wie, gdzie chce zmieni? co? w widmie cz?stotliwo?ci, dzi?ki czemu ma du?o zabawy. W pe?ni parametryczny z pewno?ci? by?aby bardziej pi?kne, szczególnie na basie prze??cznik do uwydatniania i swobodnego wyboru cz?stotliwo?ci podej?cie by?oby dobre.

Ale ze wzgl?du na nisk? kontrol? po?owie mo?na regulowa? w razie potrzeby do 20 Hz, co jest do pokonania, je?li nie chcesz ich u?ywa? w innym zakresie cz?stotliwo?ci tego. Prze??czanie dobroci w dwóch etapach, czuj? si? tak, ?e jest praktyczny i wystarczaj?ce dla mnie.

Opisy d?wi?kowe s? zawsze nieco trudne. Czuj? d?wi?k na kana? II jako zasadniczo neutralne z zapalniczki barwienia podczas zbli?ania si? do prekursora troch? cieplejsza. Nast?pnie dodaje, ?e wyd?wi?k obwodu impuls do bardziej growling basie. nie nale?y oczekiwa?, Korekta zniekszta?ce?. Poszczególne d?wi?ki mojego basu jest bardzo dobrze zró?nicowane, sam z ró?nych technik gry na ró?nych d?wi?ków mog? by? produkowane.

Mam przedwzmacniacz nawet dla basisty zespo?u (Heavy Metal / Hard Rock), który kiedy? jako in?ynier d?wi?ku nadzoruj?cego i by? w stanie produkowa? równie? bardzo zadowalaj?cy d?wi?k. I poszed?em do recepcji bezpo?rednio z przedwzmacniacza, monitoring przejecha? klinów i ucho i basista by? tak absolutnie szcz??liwy.

Ja gra? przedwzmacniacza obecnie Samson-ko?cowy etap w Ashdown MAG410, ale w?asna konstrukcja obudowy.

Jako punkt krytyki musz? przytoczy? drobne niedoci?gni?cia w procesie. Ale niektórzy regulatorzy nie siedzie? prawid?owo wy?rodkowany w otwory w panelu przednim i szlifowa? ?atwo. Ale jak zawsze rzadkich przebraniu to, ?e jest ledwo zauwa?alne. Gniazda XLR z ty?u posiadaj? bardzo napi?ty, wi?c zamek jest prawie zb?dny i ni? rzeczywi?cie chcesz wi?cej przemoc musi wyda? usun?? kabel.

Rozmiar i waga nie mo?e, oczywi?cie, by? na bie??co z ma?ych ClassD szczyty, zw?aszcza je?li dodamy oczekuje ko?cowy etap. Poziom wyj?ciowy jest reprezentowany przez wska?nik, niestety (na zasadzie) jest bardzo powolny. Musia?bym te? lubi? zrobi? wy?wietlacz LED, tak ?e szczyty s? widoczne.

Jednak widz? korzy?ci z przedwzmacniacza w tym wykorzystania jako najwy?szej czysty d?wi?k, elastyczno?? i znajomy technik d?wi?ku za us?ug?. Podstawowym d?wi?ku jest doskona?a i podane s? wszystkie mo?liwo?ci, aby konkretne poprawki. Kto szuka przedwzmacniacza do gitary basowej, powinny Pro Channel View II razy.

Jestem pewien, ?e robi i do jego faktycznego wykorzystania jako mikrofon przedwzmacniacza dobr? obs?ug?.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Allround dobry przedwzmacniacz.

Matthias573, 06.11.2013
U?ywam PC2 Sztuka jako przedwzmacniacz basowy w po??czeniu nim etapie Peavey IPR1600 i szafki straszne.

pro jest drog? uwa?am za najlepszy pas kana? mo?na dosta? za mniej ni? 500 euro - i jest to wybór troch? cienkie czasami.
Chodzi?o o to, aby d?wi?k studio, które technik tak przestarza?y i tak z DI i nacisn?? na ta?m? za pomoc? kana?u troch? w kszta?cie, równie? pojawi si? na scenie.

Pre-amp nie jest sterylny, ale bardzo czysty i bez ha?asu, bardzo przejrzysty i zabrania basie co? do ukrycia w widmie. Rura fabryka jest naprawd? bardzo du?y bzdura, I sugeruj?, ?e za chwil? co zamówi? jeszcze jeden z (mam TAD reingebaut 030 12AX7 - s? nieco wi?cej znaków).
spr??arka jest ju? ne bardzo dobra rzecz, a EQ jest soziemlich najlepszym s?ysza?em w przedziale cenowym. Gry?? i precyzyjnie, aby by? rozpatrywane przez ró?ne mo?liwo?ci dla ka?dej cz?stotliwo?ci.
Pomi?dzy ka?dym odcinku inne urz?dzenia mog? by? po??czone szeregowo poprzez plecy - Musz? chroni? mi?dzy pre-amp i spr??arki FDECK HPF dla mojej spr??arki i moich g?o?ników.

Gros jak to dwa wyj?cia - XLR jest natychmiast oczywiste dla miksera (nie wymaga DI) i równolegle przechodzi w ko?cowym etapie. ART PC2 ma wystarczaj?co du?o soku do wzmacniaczy rozs?dnym pary pod ty?ek.
Wszystkie elementy (Van den rurki siebie) s? do?? wysokie, przyciski nie s? zbyt jasne i nie jest zbyt ci??ki. Dioda bary i miernik VU pomóc ca?y ?a?cuch GAIN, aby uzyska? 100% pod kontrol?.
W tym przedziale cenowym naprawd? absolutna nie my?lenia!

Punkt odliczenie gibts w eksploatacji, poniewa? powierzchnia jest naprawd? pe?ne ma?ych i du?ych przycisków i obs?ugi mo?e by? nieco ja?niejsze w tym wzgl?dzie.
To zajmuje troch?, a? uczucie musi wiedzie?, co zrobi? wszystkie g?owice
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
435 € 1 829,64 zł
Oszczędzasz 22,72 % (127,87 €)
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Faktura w walucie euro

Dostępna mała ilość w magazynie.
Dostępna mała ilość w magazynie.

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Poradniki online
Mic Preamps
Mic Preamps
Microphone preamps, are analogue devices that will remain important even as most other equipment is superseded by digital alternatives.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Alesis DM10 MKII Studio Mesh Kit Ampeg Scrambler Bass Overdrive JBL LSR 305 White Limited Edition De Sisti Leonardo 1kW P.O. Thalia Capo Pau Ferro Black Chrome Ibanez SR300E-AFM Harley Benton G212 Vintage Vertical Softube Tape Nowsonic Stage Antenna Set 5,8 GHZ Behringer MPA30BT QSC K 10.2 Yamaha DD-75
(3)
polecane
Alesis DM10 MKII Studio Mesh Kit

Electronic Drum Set Made available in Europe exclusively by Thomann, Successor to the Alesis DM10 studio mesh kit, The new DM10 MKII Advanced Electronic Drum module is based on the Alesis Crimson module, Contains 671 sounds, 54 Preset and...

przejdź do produktu
879 €
polecane
Ampeg Scrambler Bass Overdrive

Ampeg Scrambler Bass Overdrive, analog design, separate drive and blend (wet/dry) control, treble & volume control, true bypass, metal chassis, powered via 9V battery or optional power supply #108096 (not included), dimensions: 11,4 x 6,6 x 5,6cm, weight: 272g

przejdź do produktu
99 €
polecane
JBL LSR 305 White Limited Edition

JBL LSR 305 White Limited Edition, Two-Way Powered Studio Monitor with 5" Woofer, 1" Soft-Dome High Frequency Transducer, 43Hz-24kHz, Class D Power Amp: 41/41W (LF/HF), Max Peak SPL: 108 dB SPL (C-weighted), Magnetic shielding, Level Control, LF trim (+2dB/-2dB), HF...

przejdź do produktu
147 €
polecane
De Sisti Leonardo 1kW P.O.

Pole-operated Fresnel Theater Spotlight For 1000 W lamp with G22 base, 150 mm Fresnel lens, Robust and light carbon steel housing with black powder coating, 28 mm TV spigot, With 2 m cable (without plug), Switch on housing, Beam...

przejdź do produktu
689 €
polecane
Thalia Capo Pau Ferro Black Chrome

Thalia Capo Pau Ferro Black Chrome, high-quality Capodaster with pau ferro inlay, one-handed operation, replaceable fretpads designed to fit a range of instruments, incl. standard tension and high tension tuning kits, each includes 0" for classical, 7.25". 9.5", 10", 12",...

przejdź do produktu
59 €
polecane
Ibanez SR300E-AFM

Ibanez SR300E-AFM, 4-string bass guitar, Soundgear-series, mahoghani body, 5-pc maple/rosewood (Dalbergia latifolia) "SR4" neck:, 24 medium frets, rosewood (Dalbergia latifolia) fretboard, white dot inlays, nut width 38 mm, scale: 864mm/34", Accu-Cast B120 bridge, cosmo black hardware, PowerSpan dual coil pickups,...

przejdź do produktu
299 €
polecane
Harley Benton G212 Vintage Vertical

Guitar Cabinet Loudspeakers: 2 x 12" Celestion Vintage 30, Power handling: 120 watts, Impedance: 8 Ohm, Housing made of 16 mm plywood, Black Tolex version, Decorative borders, Dimensions (W x H x D): 49.5 x 65.8 x 35.5 /...

przejdź do produktu
235 €
polecane
Softube Tape

Softube Tape (ESD); tape machine plugin; emulates three different tape machines; type A: rich detailed and clear sound of a classic Swiss high end machine; type B: is a more colorful transformer based machine; type C: based on a British...

przejdź do produktu
76 €
polecane
Nowsonic Stage Antenna Set 5,8 GHZ

Nowsonic Stage Antenna Set 5,8 GHZ, Set with 2 Antennas and Wallmount, Compatible with every WiFi Router, especially the Stage Router and Stage Router Pro, Frequency Range: 5.1 - 5.8 GHz, Impedance: 50 Ohms, Gain: 10dBi, Cable length: 6m, Weight:...

przejdź do produktu
98 €
polecane
Behringer MPA30BT

Active Speaker with Bluetooth Built-in 30 W amplifier, Equipped with: 1x 6" Woofer, Battery operation possible for up to 20 hours, Combo input, AUX input for external CD player, 35 mm stand flange, Weight: 4.9 kg, Compatible microphones: Article...

przejdź do produktu
138 €
polecane
QSC K 10.2

2-Way Full-Range Active Speaker 2,000 Watt Class D amplifier module, Equippedwith: 10" Woofer and 1.4" titanium compression driver, Dispersion pattern: 90° axis-symmetrical, Multi-function display (45 mm x 25.4 mm) / 2 selection buttons, Presets / EQ presets: Dance /...

przejdź do produktu
799 €
polecane
Yamaha DD-75

Mobile Electronic Drum Set 8 Pads, Velocity-sensitive, 32-voice polyphonic, 570 Drum voices + 30 phrases, 75 Preset drum kits, 10 User drum kits, 75 Presets songs, 105 Preset songs, GM and XGlite compatible, LED display, Midi IN / OUT,...

przejdź do produktu
225 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.