Akai EWI USB

Electric Wind Instrument

 • With USB connector
 • Multiple fingering: sax, traditional, recorder and EVI (brass)
 • Extendable sound range
 • Mouthpiece detachable for cleaning
 • Plug'n'Play with PC/ Mac
 • Incl. USB cable

Dalsze informacje

Bass Pedal No
Breath Controller Yes
MIDI Controller Yes
Filter No
Effects No
Sequencer No
Product Specific Expansion No

Tak wybrali inni klienci

Klienci, którzy oglądali ten artykuł kupili:

Akai EWI USB
62% klientów kupiło dokładnie ten produkt
Akai EWI USB
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
298 € Do koszyka
Akai EWI 5000
15% klientów kupiło Akai EWI 5000 598 €
Roland Aerophone AE-10 G
8% klientów kupiło Roland Aerophone AE-10 G 825 €
Roland Aerophone GO AE-05
4% klientów kupiło Roland Aerophone GO AE-05 444 €
Akai EWI 5000 White
3% klientów kupiło Akai EWI 5000 White 598 €
Najpopularniejsze Syntezatory Peryferyjne
47 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Liczba pisemnych ocen 26 Wszystkie oceny
gb Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
gbOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
Very nice instrument to play but poor support from AKAI
ChrisBell, 17.01.2019
The instrument is very useful for whom - like me - is a classical wind instruments player and is searching for a midi device to use VSTs or digital instruments without the need to learning keyboards.
The EWI USB is very enjoyable to play and offers good touch controllers (no moving keys or buttons, just touch sensors). You can choose you preferred fingering (i.e. flute, sax, ...) so you can immediately start playing naturally. The most awkward part is the octave control, since it is managed using a set of rolling sensors under the left thumb. They are practical overall, but quite innatural for classic wind instrument players and require some practice to be mastered.

The construction is clearly cheap and doesn't suggest robustness, yet the EWI is functional even in live sessions. Just handle it with care.

The main problem with the EWI is that AKAI software support is missing and updates are not provided. Documentation is poor and you get the feeling that the instrument is going to become an old piece of unsupported electronic soon.
Fortunately there's a third-party configuration tool (search for Cognitone EWI Control) which is a must and is very well done.

For flute players, please note that the breath amount required to play the EWI is more than that required for the flute, so it could be difficult for children and young players.

The dynamic control is very good and configurable using the above mentioned utility.

To conclude, EWI USB is a cheap but useful and enjoyable digital wind instrument that would be great with a better support from the producer.

TECHNICAL NOTES:
- The EWI isn't affected by latencies, since it's a mere MIDI controller. Latencies can be related to the audio interface hardware and drivers (e.g ASIO) and to the performance of the VST/software used.
- The EWI USB is just a controller and doesn't produce sounds by itself. You need to use a digital instrument or a software library and to control it via MIDI (USB) input.
- The EWI is self powered via USB from the host device (e.g. a notebook).
- Since the EWI USB is a class compliant midi device, you don't need specific drivers for it. It's just like a master keyboard, basically. Yet you need a software utility to configure it (a standard configuration is preset), to change the fingering and to assign MIDI controls to its sensors. Unfortunately AKAI doesn't support this product so you must rely on third party tools. I found very effective the one from Cognitone (free). I hope it will persist.
- Touch sensors can degrade through use, but it seems that they remain effective even when they look worn. An accurate maintenance and cleaning is suggested.
- The USB MIDI cable is standard and replaceable, so you can use a longer one if needed (eg. in live sessions).
- Since MIDI Controls (CC) are configurable, the EWI supports quite every software instrument.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
Oba prima pomoce, zabawki i jednostkowe ndiges przyrz?dów
Alexander289, 24.12.2009
EWI USB jest jasne szale?stwo Bior?c pod uwag? cen? m?otek, pieni?dze s? niesamowite, ale wyra?nie dominuj? cechy trwa?ych zanieczyszcze? organicznych. EMI zdominowane do?? du?o wszystko o Blasintstrumentlandschaft palcowania: saksofon (poprzecznie) flet, obój, dreiventilige palcowania blachy i rozmaz tak?e Oehler- lub "Niemiecki" klarnecie (ale bez "przesadzone" po dwunastej, jak tylko to mo?liwe Oktavregister s?). Za??czone dokumenty Garritan Aria przez program s? w du?ym stopniu przekonuj?ce (smyczki, syntezatory, ze Mosi?dz i Woodwinds wyj?tkiem pojedynczego instrumentu trzciny) i obs?uga nie mo?e by? prostsze. Tutaj ka?dy powinien natychmiast przyj?? z r?czk?, instalacji, eksploatacji i uruchomienie s? praktycznie niezawodne i bardzo ergonomiczny. Mam udzia? w grze zespo?u na 1,4 GHz laptopa z tani? kart? d?wi?kow? i zwiotcza?ej 512 MB RAM biegu iz odpowiednim Entbrummer b?d? tak du?o prostsze w systemie na ?ywo, jak w moich d?tych (Gram na klarnecie, saksofonie i flecie). Do stosowania na ?ywo, ?e jest to po prostu bomba. W studiu, bior? wtedy, ale raczej do moich autentycznych niemowl?t akustycznych powrotem.

Jestem podekscytowany rzecz? po prostu, chc? wyra?nie rzucaj? si? tu wi?kszy nacisk na WADY wi?c ka?dy zainteresowany wie, gdzie ma on w razie potrzeby, aby zaakceptowa? kompromisów

A.) Wygl?daj? - cz??? wygl?da po prostu jak zabawka i nie posiada ?adnego porównania wed?ug klasycznych instrumentów, których estetyka jest po prostu niezrównany
b) pasek. - dostarczony specjalny pasek marki tanie. U?ywam godnej Saxgurt - pochodzi zajebi?cie!
C.) To brzmi banalnie, ale nie jest unentscheidend do u?ytku na scenie: nie ma uchwyty dla EMI, je?li mo?na oczekiwa?, aby zatrzyma? razy instrumentu jako dzwonek lub po prostu otwór w dolnej cz??ci brakuje. Ka?dy, kto chce, aby wy??czy? t? cz???, musi od?o?y? pas gdzie? jako?.
D.) Z??cze USB: z??cze USB ma urz?dzenia, aby zapobiec przypadkowym wyci?gni?ciem, ale uniemo?liwi tylko kabel od upadku. Ci?gn?c za wtyczk?, tak ?e nawet wychodzi z zapalniczki impulsu z krzaka, a w tej chwili jest Feierabend. Niewielka clothespin robi tutaj dobrym lekarstwem, ale wygl?da g?upio. Tu trzeba by? troch? kreatywny, je?li chcesz gra? w bezpiecznym miejscu.
e.) Wcze?niejsze prelegentem by? prawdopodobnie bardzo niezadowolony z EMI, bo nie pojawiaj? si? na my?l, ?e ta cz??? tak naprawd? reprezentuje odr?bny dokument. W rzeczywisto?ci, Yamaha zerwa? z jego by?ym Blaswandlern problemu kontaktu ze wzgl?du na "prawdziwego" klap? lepsze ni? Akai, ale mo?e by? równie? u?ywany z odrobin? praktyce. Oktavroller dzia?a? dobrze, je?li si? zasad? tylko raz. To samo odnosi si? do bardzo wra?liwej podej?cia dla ciebie niespodziewanie naprawd? potrzebuje troch? powietrza. "Vibrato Tooth" pocz?tkowo dzia?a ?mieszne, ale jest wspania?y. Jedyn? rzecz?, która naprawd? du?o praktyki i czysto?ci wymaga palcowania w zakresie, s? wra?liwe na kontakty. Kto schludert Tu nie odpuszczamy urz?dzenia. Najlepszym przyk?adem jest B-dur na lewym palcem wskazuj?cym Saksofon ... zwykle jeste? przyzwyczajony do le?a? kluczy p?askich pozostawionych palcem tu? nad obu drzwi - ?e idzie ?le tutaj, najpó?niej, je?li chcesz gra? w C z lewej ?rodkowego palca. Czy to tylko dotyk zbyt wysoka, BB z kontaktet i zastanawiasz si? dlaczego masz s?ucha? ?mierci no C. Podobnie jak w przypadku wszystkich instrumentów pomóc, ale ?wiczy? tutaj! EMI nie jest nunmal saksofon, ale EMI. I nie oszukujmy si?, kto mo?e w ten sposób poprawi? jej czysto?? uchwytem, ??który gra równie? ostatecznie cieczy Sax Dlatego widz? to wada nie jest tak naprawd? powa?nie, ale po prostu jako okoliczno?ciowo ..
. F) Kondensacja - poprzez ma?y otwór na dnie biegnie zabawny i kopanie kondensatu z wieje - zawsze mi?o na kablu USB razem. Ani rozs?dek, ani smaczne. Niewielki, leerbares po?rednia Zawór towarowym Brass pomog?oby du?o tutaj.
G.) Uwaga - czysta Anblashilfsmittel! Bez d?wi?ków zewn?trznych jest w ogóle nic si? tutaj. Równie? jeden jest stale zwi?zany kabla USB do komputera i - obowi?zkowo! Poniewa? kabel USB jest taki sam zasilacz. Nix bateria o nix alternatyw? zasilanie. Przynajmniej pod tym wzgl?dem z pewno?ci? mo?e poprawi? wiele, zw?aszcza na rzecz maniaków, takich jak ja, którzy lubi? gra? "wireless" - chodzi tu nie jest niestety.
instrumenty. H) Garritan nie s? przekonuj?ce - b?d?my szczerzy: s?yszymy rzeczywi?cie ?udz?co realne, ale to nie jest autentyczne próbki instrumentu. Najpó?niej gdy d?te drewniane single-trzcinowe (klarnet, saksofon) s?yszymy to bolesne: D?wi?ki te s? po prostu za ton?. Kto chce zrobi? wi?cej w tym kierunku, potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie, takie jak modelowanie próbka Sax braci zwanych "Mr. Sax" (wizyta na alt, tenor i Bari, nie sopran). Ta sama firma produkuje równie? Sample Bank "tr?by". Tr?bka brzmi najlepiej. Od Garritan nie mo?e nad??y?.
i) ASIO, ASIO i ASIO ponownie. - którzy po prostu pod??czaj?c EWI tylko do swojego komputera, uzyska? niedopuszczalnych problemów latencji. Rozwi?zanie tutaj jako freeware jak ASIO4ALL, to nawet lepiej, jednak z pot??nym komputerem i dobrej karty d?wi?kowej. Na moim przyk?adzie, ale powinno by? jasne, ?e mo?na osi?gn?? nawet bez tych ostatnich przydatnych wyników.

Wniosek: Kto to jest jasne, ?e EWI USB jest jedynie pomoc w zasadzie, ale musi to by? erübt jako odr?bny instrument, który mo?e tutaj, chyba ?e znajdzie jaki? po?ytek dla tak niewiele pomyli?. Jestem po prostu zaskoczony przez ten grosz !. Wszyscy inni, zw?aszcza klasyczne maniaków muzyki, Authentikverfechter i tych, którzy powinni us?ysze? kaszel pch?y, je?li to mo?liwe z dala ich i radzenia sobie z sprytnego rozdzielczej pickup. Jako multiinstrumentalista I tu ogromne korzy?ci, przynajmniej pod wzgl?dem ergonomii.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
Wyświetl wariacje tego produktu
Akai EWI USB
(47)
Akai EWI USB

Electric Wind Instrument With USB connector, Multiple fingering: sax, traditional, recorder and EVI (brass), Extendable sound range, Mouthpiece detachable for cleaning, Plug'n'Play with PC/ Mac,...

Roland Aerophone AE-10 G
(14)
Roland Aerophone AE-10 G

Digital wind instrument With saxophone grip and internal sound generation, Many sounds, Fingering as with acoustic saxophones, Mouthpiece with reed and bleed sensor for a familiar as well as...

Roland Aerophone mini AE-01
(2)
Roland Aerophone mini AE-01

Roland Aerophone mini AE-01; compact digital wind instrument; allows quick learning with simple fingering based on a traditional recorder; 6 integrated sounds (saxophone, flute, clarinet, violin and...

Akai EWI 5000
(45)
Akai EWI 5000

Wireless Electronic Wind Instrument With internal sound generator, Mouthpiece with air pressure and bite sensor, 13 Touch sensors, 8 Octave rollers (6 movable castors and 2 fixed touch sensors), 8...

Akai EWI 5000 White
Akai EWI 5000 White

Electronic Wind Instrument Wireless, Internal sound engine, Mouthpiece with air-pressure level sensor and bite sensor, 13 Touch sensors, 8 Octave rollers (2 mobile, and 2 fixed touch sensors), 8...

Roland Aerophone GO AE-05
(5)
Roland Aerophone GO AE-05

Digital Wind Instrument With saxophone fingering and internal sound generator, 11 Instrument sounds, such as Saxophone, flute, violin - more sounds are available through the Aerophone GO Plus app...

Roland Aerophone AE-10
(13)
Roland Aerophone AE-10

Digital wind instrument with saxophone fingering system and internal digital sounds Numerous saxophone model sounds, Fingering like that of an acoustic saxophone, Mouthpiece with breath- and bite...

SOMA The Pipe White
SOMA The Pipe White

SOMA The Pipe White; electronic wind instrument; allows the control of the internal sound generator via voice and breath through a newly developed vocal Contact microphone; 12 different algorithms...

Aodyo Sylphyo V2
(1)
Aodyo Sylphyo V2

Electronic Wind Controller MIDI via USB, Internal sound generation via headphone output, Traditional fingering, 6 Hour battery life, Length: 43 cm, Weight: 395 g, Includes detachable mouthpiece,...

Aodyo Sylphyo Link Receiver
(2)
Aodyo Sylphyo Link Receiver

Wireless Receiver for Sylphyo Internal sound generation with headphone and line output, MIDI over USB (compatible with Mac, PC, iOS), USB-MIDI host, MIDI input / output, Dimensions: 14.0 x 7.7 x...

Hornberg Research hb1 Midi Breath Station
(7)
Hornberg Research hb1 Midi Breath Station

Breath Controller Breath to MIDI and breath to USB MIDI standalone controller, 12 Parameters, can be stored in 25 presets, MIDI merge function, 1x1 USB MIDI interface, Attack and Release...

298 € 1 274,61 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
gb
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Poradniki online
Synthesizers
Synthesizers
There are a wealth of synthesisers available today, ranging from hardware keyboards to virtual software instruments.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
(1)
Ostatnio obejrzane
Roland MC-707

Roland MC-707; Groovebox; ZEN-Core Sound Engine with up to 128 voices polyphony; 8 parts; 8-track sequencer with 128 steps maximum; 16 clips per sequencer track; up to 8 Loop tracks with Time Stretch and Pitch Shift; 3000 preset tones and...

(1)
Ostatnio obejrzane
Zoom F6

14-Track Multitrack Field Recorder 32-Bit float recording via dual AD converter, 6 Inputs with XLR / TRS combo jacks, Compact and lightweight aluminium housing, High-quality microphone preamps with up to 75 dB gain, Noise: -127 dBu (A weight, gain...

(5)
Ostatnio obejrzane
Mooer GE150 Amp Modelling & Multi

Mooer GE150 Amp Modelling & Multi Effects; multi-effects processor; 55 high-quality amp models from the Micro Preamp series; 26 different default cabinet simulations (IRs); supports 3rd party impulse responses (IRs, 2048 pts.); in 10 free user presets; 40 drum rhythms...

(2)
Ostatnio obejrzane
Yamaha PSS-A50

Keyboard 37 Velocity-sensitive slim keys, 32 Voice polyphony, 42 Voices (instruments), 138 Arpeggio types, Phrase Recorder, Motion effect, USB MIDI connection, Battery and USB bus power supply (USB power adapter sold separately), 1.4 W speaker, Headphone jack, USB to...

(1)
Ostatnio obejrzane
Harley Benton TE-20MN CA Standard Series

Electric Guitar Bolt-on neck, Body: Basswood, Maple neck with modern C-shape, Maple fretboard, Fretboard radius: 350 mm, Dot-inlays, 22 Frets, Scale: 648 mm, Nut width: 42 mm, Dual action truss rod, 2x TE-style single coil pickups, Electronics: 1 Volume...

Ostatnio obejrzane
Behringer DR110DSP

Behringer DR110DSP, active 1000 Watt 10" PA Speaker System with DSP and 2-Channel Mixer, 1,35" compession driver, 2-way PA sound reinforcement speaker system for live and playback applications, dedicated DSP function for EQ, system control and speaker protection and Built-in...

Ostatnio obejrzane
Toontrack SDX Decades by Al Schmitt

Toontrack SDX Decades by Al Schmitt (ESD); expansion pack for Toontrack Superior Drummer 3 (item 419735); produced and recorded by Al Schmitt at the Capitol Studios in Hollywood / Los Angeles; 5 complete drumsets and a and a large selection...

Ostatnio obejrzane
Antares Auto-Tune Artist

Antares Auto-Tune Artist (ESD); pitch correction plugin; software for automatical or manual correction of pitch and intonation; second generation Evo voice processing technology; Flex-Tune for more natural and transparent pitch correction; humanize function reduces artefacts; formant correction and throat modelling;...

Ostatnio obejrzane
Erica Synths Pico System III Desktop

Erica Synths Pico System III Desktop; compact modular system; full analog design; contains: Stepsequencer, 2x VCO, 2x Mixer, LFO, Sample & Hold, Noise- & Random-Generator, 2x Funktion Generator, 2x Lowpass Gate, BBD-Delay & Output Section; patches can be stored on...

(1)
Ostatnio obejrzane
Fender SQ LTD Bullet Strat TTQ

Electric Guitar Limited edition, Body: Poplar, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel, Neck profile: C neck profile, Scale: 648 mm, Fretboard radius: 241 mm, Nut width: 42 mm, 21 Medium jumbo frets, Pickups: 3 Single coils, Standard synchronised tremolo, 5-Way...

Ostatnio obejrzane
Mooer Tone Capture GTR

EQ Sampler for Pickup Guitars Allows you to record the sound and tonal character of any guitar, Can be used as an EQ effects pedal without a sampler, 7 Built-in presets for EQ settings and saved guitar sounds, Awitchable...

Ostatnio obejrzane
Behringer DR115DSP

Behringer DR115DSP, active 1400 Watt 15" PA Speaker System with DSP and 2-Channel Mixer,1,75" compression driver, 2-way PA sound reinforcement speaker system for live and playback applications, dedicated DSP function for EQ, system control and speaker protection and Built-in Bluetooth...

Twoja opinia
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.