• Schowek
 • pl
  Sklep Select Store
  Wszystkie kraje All Countries
 • 0

Akai Advance 61

61 Key MIDI Keyboard

 • With AKAI Advanced Virtual Instrument Integration for software plug-ins
 • Integrated and high-resolution display with 10.9 cm diagonal
 • Real-time feedback of the software parameters
 • Including Virtual Player software for managing plugins and their pre-sets
 • Half-weighted keys with velocity response and aftertouch
 • 8 large rotary encoders
 • 8 touch-sensitive and pressure-sensitive MPC style pads with RGB lighting
 • Including note repeat, time division, pattern arpeggiator, and tap tempo buttons
 • Rubberized pitch and modulation wheels
 • Connections for expression and foot switches
 • USB MIDI and standard 5-pin MIDI input and output - thus also usable as a standalone controller
 • Including download license for instruments and loops from AIR Music Technology, SONiVOX and Prime Loops (about 16 GB)

Special features of Virtual Instrument Player software:

 • Standalone mode (plugin host) allows you to play almost any plugin without DAW
 • Can also be loaded as a plugin into any DAW with AU, VST or AAX support
 • Allows you to create and organise your own preset libraries with parameters such as instrument type, mood etc.
 • Up to 8 instruments can be combined and edited into one multi-instrument
 • Setlist function for live performance
 • Keyzone Splitting
 • Custom mapping assignments and instrument mix options
 • Pre-allocations for hundreds of third-party plug-ins

Dalsze informacje

Aftertouch Yes
Split Zones 4
Layer function Yes
Pitch Bend / Modulation Yes
Rotary Encoder 8
Fader (Amount) 0
Pads 8
Display Yes
Pedal input Yes
USB-port Yes
Mains Operation Yes
Battery Operation No
Bus-Powered No

Wybierz produkty z zestawu i kupuj taniej

Jeśli kupisz ten artykuł w zestawie razem z innymi produktami możesz zaoszczędzić do 3 % !
Akai Advance 61 + the sssnake SK366-1-BLK Midi + Millenium KS-1001 + Thomann Keyboard Bag 2 +
kolejne 6

Klienci którzy oglądali artykuł Akai Advance 61 kupili u nas następujące produkty

Akai Advance 61 56% klientów kupiło dokładnie ten produkt
Akai Advance 61
Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
549 € Do koszyka
Nektar Impact LX61+ 10% klientów kupiło Nektar Impact LX61+ 167 €
Swissonic ControlKey 61 7% klientów kupiło Swissonic ControlKey 61 177 €
Novation Impulse 61 7% klientów kupiło Novation Impulse 61 333 €
Nektar Impact GX 61 4% klientów kupiło Nektar Impact GX 61 105 €
Najpopularniejsze Masterkeyboardy 61 Klawiszy
5 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
3.4 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 5 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
wykończenie

Oto pomys?, ale w miejscach, z?e oprogramowanie

20.05.2016
Kiedy zobaczy?em zapowied? tej klawiatury, by?em pewien, ?e Advance dok?adnie to, czego szuka?em od lat. Mianowicie, mo?liwo?? korzystania bez konieczno?ci klikania wokó? na potrzeby laptopa i bez konieczno?ci posiadania przez ca?y czas biegn? DAC, który zosta? zaprojektowany dla tej sytuacji w ?aden sposób technicznie wykorzysta? w szczególno?ci podczas oprogramowaniem do bada? ta?my. stworzy? szczególno?ci wielonarodowych mo?liwo?ci? rozbudowane funkcje setlisty i nie mniej wa?ne wsparcie dla wtyczek VST jakichkolwiek da? mi decyduj?cy czynnik dla Advance i przeciw Komplete Kontrol 61 od Native Instruments.

Sprz?t jest, jak mo?na by si? spodziewa? w tym przedziale cenowym, nawet w najlepszym wydaniu. W szczególno?ci ogromne 8 kodery jak ja o wiele lepiej ni? Komplete Kontrol. Tylko przycisk bazowego mo?e mie? dobr? odleg?o?? b?dzie wi?ksza. Redukcja do mniejszej liczby kontroli ni? wiele innych masterkeyboard uwa?am za zalet?, poniewa? jeden z cesj? jeszcze wi?cej pokr?te? i suwaków i tak nie pami?ta?. Klawiatura pó?wa?ona daje bardzo dobre samopoczucie, a tak?e umo?liwia odtwarzanie wirtuozowskie cz??ci, tylko d?ugo?? poszczególnych klawiszy mie? kawa?ek mo?e by? wi?ksza. Czyni to przede wszystkim gra na czarnych klawiszach mniej stresuj?ce dla osób cierpi?cych na do?? krótki.

Operacja na samej klawiaturze staje si? bardzo wygodne. To ?aden problem, aby za?adowa? i edytowa? plastry i multis a przede wszystkim wy?wietli? przypisanie elementów steruj?cych i ich warto?ci bez konieczno?ci patrzenia na ekran komputera. Kontrola wielonarodowych jest bardzo dobrze zrobione, w tym przypadku, to enkoder s?u?y? jako Fader i padów perkusyjnych jako przycisk wyciszenia, dzi?ki czemu mo?na wyra?nie zobaczy?, które elementy s? aktywne, a które nie.
Od Akai jest mi?dzy innymi równie? tak reklamowane, które mo?na mapowa? do sprz?tu bezpo?rednio i wszystkie sterowniki filtr d?wi?kowy. Cho? to prawda, ale powa?nie skorzysta?, nie mo?e normalnie. Z tego jednego wykorzystuje to lepiej do??czonego oprogramowania VIP.

Mamy równie? identyczne jak najwi?kszej wytrzyma?o?ci i najwi?ksze os?abienie w Advance. Zw?aszcza, ?e ??aktualizacji do 2.0 vip tego dosz?a bardzo blisko Funktionesumfang MainStage i pozwoli?o nie tylko do ?adowania instrumentów, ale tak?e efekty i ca?y sklep efekt ?a?cucha nale?y przypomnie? szybko mo?na. Ponadto w przypadku wszystkich kontroli mo?e by? równie? cross-zaj?te do konkretnej kontroli efektu lub szczelin ponownie instrument dla ca?ego multi tak, ?e jeden bardzo z?o?one ?ywe Zestawy mog? by? programowane podczas gdy g?ówne funkcje to tryb Custom Control ma gra? w swobodnym dost?pie.
buforowanie tak?e ju? za?adowany instrumenty i wsparcie wielordzeniowych jest wybitnym sukcesem. Mo?liwe jest nawet bez oddzieranymi tym, jak zmieni? Korg Kronos mi?dzy d?wi?kami w podobny sposób. Ponadto by?y z aktualizacj? do 2.0 VIP czas ?adowania znacznie skrócone tak, ?e mo?liwe jest nawet przy du?ych bibliotek takich jak Giant lub rocznika narz?du powinna by? szybko zamienione. Niemniej jednak czas ?adowania nie s? porównywalne do tych wyst?puj?cych na stanowisku pracy sprz?tu, niezwykle szybkiego prze??czania ala Dream Theater b?dzie prawdopodobnie nie ma do czynienia z Advance.
Reklamowane Akai bezpo?rednie przypisanie wszystkich parametrów jest czasami bardzo udane, cz??ciowo jednak równie? nie jest u?yteczne, ale jest to równie? nale?y si? spodziewa? w ilo?ci obs?ugiwanego urz?dzenia. To sprowadza nas do najwi?kszych s?abo?ci Oprogramowania VIP: Mam bardzo du?o czasu, aby zobaczy? poprzez organizacj? VIP, a zw?aszcza dla indywidualnego Biblioteki kontaktu tworzy? w?asne odwzorowania. nie dla ka?dej wtyczki i rozszerzenia ka?dego kontaktu akta .vip którym wszystkie zadania i obejmuje w bazie VIP importowania ?atki. Takie pliki do tworzenia w?asnych sama Zuweisngen nie wystarczy z simplem zmienia i przechowywania daleko, ale trzeba okre?li?, co, gdzie i jak eksportowane i ponownie importowane usuwa?, dokumentacja w tej sprawie jest nie tylko tam raz. Co jeden uczyni? tutaj programowo w Akai jest dla produktu w tym przedziale cenowym po prostu nie do przyj?cia i przyniós? mi wi?cej ni? raz prawie to samo w sobie genialnego klawiaturze odsprzeda?. To jest droga widzia?em do tej pory na Native Instruments du?o lepiej rozwi?zane gdzie logicznie sensowne ?awki (np sekcja oscylatora, sekcja filtrów itd.) Jest posortowana. Ponadto, mia?em wi?cej ni? raz problemy ze stabilno?ci? takie jak VIP odpadli z przyczyn pocz?tkowo zagadkowe, gdy stara?em si? wybra? swoje sterowniki ASIO. To konieczne, bo w tej cenie i na pewno w okre?lony obszar zastosowania, a mianowicie, mi?dzy innymi, wyst?py na ?ywo, po prostu nie wyst?puje.

Mimo to, b?d? klawiatur?, poniewa? obecnie nie ma o tym poj?cia nie ma alternatywy. Gdy Korg jest reklamowana, ?e ??Kronos mia? 9 silników syntezy. Mog? odda? zainstalowa? mi tak wiele instrumentów i efektów, jak chcia?bym, je?li chleb i mas?o d?wi?ki lub egzotyczne rzeczy, jak iZotope Iris, nie mówi?c ju?, co uzyskuje si? za pomoc? d?wi?ku, je?li kto? u?ywa Omnisphere, U-HE Diva i tym podobne. Wraz z dobr? Stagepiano jest kombinacja sen.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
fr Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
frOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
wykończenie

tylko obiecuj?.

Philippe6517, 07.07.2015
Po odkryciu tego ca?kiem dobrze wyko?czone klawiatur? i u?ywane oprogramowanie VIP, jestem troch? mieszane o wyniku ko?cowym.
Chocia? korzystanie z klawiatury jest ?adny, ogólnie ergonomia czeka na doko?czenie. Brakuje kilku pokr?te? spe?ni? obietnic? niemal pe?n? kompatybilno?? z odtwarzaczami bran?owych. ?rodkowy przycisk jest niewygodne przy ocenie ze wzgl?du na du?? liczb? u?ytkowania. Wol? korzysta? z myszy i ekranu. Szkoda, ?e ??do tej klawiatury obiecanej zdalnego korzystania z komputera.
Program VIP ma pewne b??dy i nie reaguj? ju? tak wyja?nia pe?ny rekord (po angielsku ...).
Krótko mówi?c, klawiatura, która ma przecie? o wiele zalet w porównaniu z konkurencj?, ale Akai wkrótce zapewni aktualizacj? oprogramowania w pe?ni zaspokajaj? potrzeby u?ytkowników, którzy mu zaufali.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
549 € 2 324,77 zł
Oszczędzasz 16,12 % (105,49 €)
Zawiera podatek VAT i koszty wysyłki

Faktura w walucie euro

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Poradniki online
Controller Keyboards
Controller Keyboards
At the simplest level, a controller keyboard, also commonly known as a "master" keyboard.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
tc electronic PolyTune 3 Tuner/Buffer Alesis DM10 MKII Studio Mesh Kit tc electronic Hall of Fame 2 Ibanez SR300E-AFM Harley Benton G212 Vintage Vertical De Sisti Leonardo 1kW P.O. Nowsonic Stage Antenna Set 5,8 GHZ Behringer MPA30BT Swissonic M-Control Ampeg Scrambler Bass Overdrive QSC K 8.2 Mackie Big Knob Passive
(6)
polecane
tc electronic PolyTune 3 Tuner/Buffer

tc electronic Polytune 3, effects pedal, polyphonic tuner/buffer, Bonafide buffer circuitry preserves your tone through long cable runs and multiple effects, polyphonic tuning - tune all strings simultaneously, fast chromatic tuner offers 0.5 cent accuracy, ultra-precise strobe tuner gives you...

przejdź do produktu
98 €
(3)
polecane
Alesis DM10 MKII Studio Mesh Kit

Electronic Drum Set Made available in Europe exclusively by Thomann, Successor to the Alesis DM10 studio mesh kit, The new DM10 MKII Advanced Electronic Drum module is based on the Alesis Crimson module, Contains 671 sounds, 54 Preset and...

przejdź do produktu
879 €
polecane
tc electronic Hall of Fame 2

tc electronic Hall of Fame 2, effects pedal, reverb, new TC MASH technology turns footswitch into a pressure responsive expression controller, new shimmer reverb algorithm, analog-dry-through maintains integrity of analog dry signal path when reverb is engaged, TonePrint-enabled: load signature...

przejdź do produktu
145 €
polecane
Ibanez SR300E-AFM

Ibanez SR300E-AFM, 4-string bass guitar, Soundgear-series, mahoghani body, 5-pc maple/rosewood (Dalbergia latifolia) "SR4" neck:, 24 medium frets, rosewood (Dalbergia latifolia) fretboard, white dot inlays, nut width 38 mm, scale: 864mm/34", Accu-Cast B120 bridge, cosmo black hardware, PowerSpan dual coil pickups,...

przejdź do produktu
299 €
polecane
Harley Benton G212 Vintage Vertical

Guitar Cabinet Loudspeakers: 2 x 12" Celestion Vintage 30, Power handling: 120 watts, Impedance: 8 Ohm, Housing made of 16 mm plywood, Black Tolex version, Decorative borders, Dimensions (W x H x D): 49.5 x 65.8 x 35.5 /...

przejdź do produktu
235 €
polecane
De Sisti Leonardo 1kW P.O.

Pole-operated Fresnel Theater Spotlight For 1000 W lamp with G22 base, 150 mm Fresnel lens, Robust and light carbon steel housing with black powder coating, 28 mm TV spigot, With 2 m cable (without plug), Switch on housing, Beam...

przejdź do produktu
689 €
polecane
Nowsonic Stage Antenna Set 5,8 GHZ

Nowsonic Stage Antenna Set 5,8 GHZ, Set with 2 Antennas and Wallmount, Compatible with every WiFi Router, especially the Stage Router and Stage Router Pro, Frequency Range: 5.1 - 5.8 GHz, Impedance: 50 Ohms, Gain: 10dBi, Cable length: 6m, Weight:...

przejdź do produktu
98 €
polecane
Behringer MPA30BT

Active Speaker with Bluetooth Built-in 30 W amplifier, Equipped with: 1x 6" Woofer, Battery operation possible for up to 20 hours, Combo input, AUX input for external CD player, 35 mm stand flange, Weight: 4.9 kg, Compatible microphones: Article...

przejdź do produktu
138 €
polecane
Swissonic M-Control

Swissonic M-Control, passive Monitor Controller in hard metall housing, 2x Klinke/XLR combi Input, 1x 3,5mm Stereo-Jack Input, 2x XLR male Output, 1x 3,5mm Stereo Jack out, switchable Mute, Mono-Button, dimensions: 162 x 98 x 54 mm, weight 400g

przejdź do produktu
48 €
polecane
Ampeg Scrambler Bass Overdrive

Ampeg Scrambler Bass Overdrive, analog design, separate drive and blend (wet/dry) control, treble & volume control, true bypass, metal chassis, powered via 9V battery or optional power supply #108096 (not included), dimensions: 11,4 x 6,6 x 5,6cm, weight: 272g

przejdź do produktu
99 €
polecane
QSC K 8.2

2-Way Full-Range Active Speaker 2,000 Watt Class D amplifier module, Equippedwith: 8" Woofer and 1.4" titanium compression driver, Dispersion pattern: 90° axis-symmetrical, Multi-function display (45 mm x 25.4 mm) / 2 selection buttons, Presets / EQ presets: Dance /...

przejdź do produktu
749 €
(1)
polecane
Mackie Big Knob Passive

Mackie Big Knob Passive; Monitor Controller for up to two Monitor Pairs and two Stereo-Sources; passive +4dB Signal path without Power Supply; big Volume Knob; Switch for Mute, Dim, Mono, Monitor and Signal Source; Connections: 2x Stereo Line-Input 1/4" Jack...

przejdź do produktu
79 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.