La Tromba Cork Grease/Deer Grease 3g

53

Cork / Deer Grease

  • Round box
  • Content: 3 g
For Perinetvalves No
For Rotar Valves No
For Trombone Slides No
For Woodwinds Yes
For slides No
Leverbaar sinds Juni 2010
artikelnummer 250426
verkoopseenheid 1 stuk
Packaging quantity 0,003 l
Packaging unit kg
Toon meer

veiligheidsaanwijzingen H-zinnen (gevaaraanduiding)

  • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

veiligheidsaanwijzingen P-zinnen (gevaaraanduiding)

  • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302-P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
  • P333-P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar …
€ 1,90
€ 63,33 / 100g •
Incl. btw plus € 4,80 verzending
Kwantum-korting
Prijs per stuk Je bespaart Kwantiteit
€ 1,90 1
€ 1,80 5,3% 5
€ 1,75 7,9% 10
direct leverbaar
direct leverbaar

Dit product is op voorraad en kan onmiddellijk verzonden worden.

Informatie over de verzending
Levering ongeveer tussen Donderdag, 20.01. en Vrijdag, 21.01.
1