seventy years logo
Thomann fejrer jubilæum! Tak for din loyalitet! Udforsk vores jubilæumstilbud allerede nu Til tilbudene

Almindelige forretningsbetingelser

§ 1 Generelt

 1. Nærværende Almindelige forretningsbetingelser i deres til enhver tid gyldige version gælder for alle forretningsforhold mellem firmaet Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany (i det følgende kaldet „Musikhaus Thomann“) og kunden. Kunder kan være både virksomheder og forbrugere. Forbruger er enhver naturlig person, som indgår et retsforhold med et formål, som i overvejende grad hverken kan tilregnes personens erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsaktivitet (§ 13 i den tyske lov BGB). Virksomhed er en naturlig eller juridisk person eller et personselskab med egen retsevne, som ved indgåelse af en retshandling handler som udøver af sin erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed (§ 14 i BGB).
 2. Fremstillingen af produkterne i online-shoppen er ikke juridisk bindende tilbud, men kun et uforpligtende online-katalog over varesortimentet. Ved at klikke på knappen ”Send afsted” afgiver kunden en bindende bestilling på de varer, der ligger i indkøbskurven. Modtagelsen af bestillingen bekræftes umiddelbart efter afsendelsen af bestillingen. Købsaftalen kommer først i stand, når vi har afsendt en separat ordrebekræftelse. Aftaleteksten gemmes, og bestillingsdataene og de Almindelige forretningsbetingelser sendes til kunden via e-mail. Kunden kan se alle sine tidligere bestillinger i login-området.
 3. Musikhaus Thomann forbeholder sig ret til ikke at levere den aftalte ydelse, hvis det efter aftalens indgåelse viser sig, at varen ikke kan skaffes, selv om der er indgået en tilsvarende dækningsforretning. I så tilfælde vil kunden blive underrettet omgående. Eventuelt allerede erlagte modydelser vil blive refunderet straks. Kunden har ikke krav på yderligere godtgørelser fra Musikhaus Thomann.
 4. Aftalesproget er tysk
 5. Ved en bestilling i online-shoppen foretager kunden følgende tekniske skridt:
  • Klik på knappen ”gå til kassen” i den oplyste indkøbskurv
  • Videreledning til den generelle bestillingsoversigtsside (thomann.de Kasse), hvor de enkelte trin i købet gennemgås i det følgende
  • Trin 1 Valg af ”Regnings- og leveringsadresse” (i det tilfælde, at kunden ikke har en kundekonto og er logget på; ellers er regnings- og leveringsadresse gemt i systemet);
   • Indtastning af ”Regningsadresse”;
   • Hvis regningsadressen og leveringsadressen ikke er den samme, kan der vælges en anden adresse ved at klikke på checkboksen ”Leveringsadresse, der er forskellig”
  • Trin 2 I næste afsnit vises en oversigt over ”Alle dine bestillinger”; det er muligt at ændre indholdet i indkøbskurven
  • Trin 3 Valg af ”Betalingsmåde” (ved at klikke på den ønskede betalingsmåde)
  • Trin 4 Muligheden ”Flere optioner” vælges ved at klikke på den (anden leveringsadresse, forsendelsestidspunkt, indløsning af tilgodebevis fra Thomann, kommentar/bemærkning til bestillingen)
  • Bestillingen afsluttes ved at klikke på ”Send afsted”-knappen

Kunden kommer til de forskellige ovennævnte bestillingstrin via de almindelige funktioner i sin internetbrowser.

§ 2 Levering

 1. Hvis kunden er en virksomhed i henhold til den tyske lovgivning (§ 14 i BGB), sker levering principielt på kundens ansvar. Dette gælder også for delleverancer. Er kunden forbruger i henhold til tysk lovgivning (§ 13 i BGB), overgår ansvaret for hændelig undergang og hændelig forringelse af det solgte produkt også ved postordrekøb først til kunden ved udlevering af produktet. Udleveringen er uforandret ved kundens forsinkede overtagelse. Levering sker til den af kunden anførte leveringsadresse
 2. Alle priser er kontantpriser inkl. moms plus eventuelle omkostninger til emballering og transport
 3. Levering inden for Tyskland koster pr. bestilling euro 3,90. Ved bestillinger over euro 29,00 sender vi fragtfrit inden for Tysklands grænser. Forsendelsesomkostninger til andre lande kan findes under Forsendelsesomkostninger. Ved levering til tredjelande tillægges endvidere told og gebyrer for kunden.
 4. Såfremt kunden er erhvervsdrivende i henhold til tysk lovgivning (HBH), skal kunden eller dennes stedfortræder straks efter modtagelsen undersøge varen for transportskader. Kan der konstateres transport- og emballeringsskader, skal kunden, som er erhvervsdrivende i henhold til HGH, ved modtagelsen lade transportfirmaet bekræfte disse skriftligt og advisere dem. Kunder, som er forbrugere, bedes juridisk uforbindende ligeledes melde åbenbart synlige transportskader til os.

§ 3 Lovbestemt fortrydelsesret

 1. Fortrydelsesret

  Kunden kan som forbruger i henhold til tysk lovgivning (§ 13 BGB) inden fjorten dage fortryde denne aftale uden begrundelse. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor kunden eller en af ham nævnt tredjemand, som ikke er en transportvirksomhed, har overtaget den sidste vare.
  Hvis fortrydelsesretten skal udøves, skal kunden informere os (Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany, telefon: +49-9546-9223-476, fax: +49-9546-9223-8399, e-mail: sc.cc@thomann.de) med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) om sin beslutning om at annullere denne aftale. Hertil kan vedhæftede standard-fortrydelsesformular anvendes, men dette er ikke noget krav.
  Til overholdelse af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at kunden sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløb af fortrydelsesfristen.
 2. Følger af fortrydelsn

  Hvis kunden fortryder denne aftale, tilbagebetaler vi alle betalinger, som vi har modtaget fra kunden, inklusiv leveringsomkostningerne (med undtagelse af de yderligere omkostninger, som fremkommer af, at kunden har valgt en anden type levering end den af os tilbudte, billigste standardlevering), uden ugrundet ophold og senest inden fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om annulleringen af denne aftale er modtaget af os. Vi bruger til denne tilbagebetaling samme betalingsmiddel, som kunden har anvendt ved den oprindelige transaktion, med mindre der udtrykkeligt er aftalt andet; vi vil under ingen omstændigheder beregne vederlag for denne tilbagebetaling fra kunden. Vi kan afvise tilbagebetalingen, indtil vi har fået varerne retur, eller til det er dokumenteret fra kundens side, at varerne er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der ligger først.
  Kunden skal straks og i hvert tilfælde senest inden fjorten dage fra den dag, han har informeret os om annulleringen af denne aftale, returnere eller overdrage varerne til os. Fristen er overholdt, hvis kunden afsender varerne inden udløbet af fristen på fjorten dage. Vi bærer omkostningerne for returnering af varerne.
  Kunden skal kun betale for en eventuel værdiforringelse af varerne, såfremt denne værdiforringelse skyldes omgang med varerne, som rækker ud over en kontrol af beskaffenheden, egenskaberne og funktion af varerne.
 3. Udelukkelse af fortrydelsesretten

  Der er ingen fortrydelsesret ved følgende:
  • levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og til hvis fremstilling et individuelt valg eller en individuel bestemmelse fra forbrugerens side har været bestemmende, eller som entydigt er udfærdiget efter forbrugerens personlige behov,
  • levering af forseglede varer, som af sundhedsmæssige eller hygiejniske årsager ikke er egnet til returnering, hvis forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
  • levering af lyd- eller videooptageler eller computersoftware i en forseglet pakning, hvis forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
  • levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler.

§ 4 Thomann 30 dages Money Back garanti (udvidet returret)

 1. Ud over den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage giver Musikhaus Thomann forbrugere en Money Back garanti i de efterfølgende 16 dage. Kunden kan uden angivelse af grund ved tilbagesendelse returnere en fra os modtaget vare inden for 30 dage. Fristen begynder efter fuldstændig modtagelse af varen. For overholdelse af fristen er det tilstrækkeligt, at varen eller returneringskravet er afsendt rettidigt. Returneringsretten kan kun udøves ved at sende varen tilbage, med mindre varen ikke kan sendes som pakke. Varer, der ikke kan sendes som pakke, afhentes hos dig af et transportfirma, vi har bestilt. Det anbefales derfor forinden at tage kontakt med Customer-Service (kontakt se § 3, punkt 1).
 2. Money Back garantien på 30 dage gælder både for udlandskontrakter i henhold til § 312c BGB og for varer, som er købt fysisk hos Musikhaus Thomann.
 3. Musikhaus Thomann bærer omkostningerne i forbindelse med returneringen. Hertil findes såkaldte „Free-Way-kuponer“ (ingen forudsætning for overtagelse af returneringsomkostningerne i tilfælde af returnering; ved returnering uden Free-Way-kupon beder vi om, at det undlades at sende varerne ekspres eller som modtager betaler). Varer, der ikke kan sendes som pakke, afhentes af et transportfirma, vi har bestilt. Musikhaus Thomann kan som led i returneringsretten (30 dages Money Back) desværre ikke påtage sig omkostningerne til returforsendelser fra kunder i udlandet.
 4. For indsvejsede eller forseglede medier som cd’er, audiokassetter, videoer, dvd’er samt aviser og tidsskrifter og software gælder returretten kun, hvis den pågældende vare returneres til os i hhv. den uåbnede folie eller med ubeskadiget forsegling
 5. Der er ingen returret på varer, der produceres ifølge kundens specielle specifikationer, hvis det drejer sig om metervarer, sliddele (f.eks. strenge, stikker, trommeskind, ledninger, plektre, blade) eller om artikler, som af hygiejniske årsager ikke kan tages retur (f.eks. mundharmonikaer). Tilsvarende gælder for artikler, som har særlige sikkerhedsegenskaber, og hvor disse sikkerhedsegenskabers fortsatte beståen ikke længere kan sikres efter ibrugtagning (f.eks. scenemolton på grund af flammehæmmende virkning).
 6. Såfremt kunden gør brug af sin mulighed for returnering, har Musikhaus Thomann ret til at opkræve en rimelig erstatning fra kunden for den tid, varen har været hos kunden
 7. Desuden skal kunden, hvis kunden gør brug af sin returret, erstatte varens værdiforringelse eller varens værdi for Musikhaus Thomann, hvis kunden ikke kan tilbagelevere varen i fejlfri stand, da ansvaret for varens forringelse, undergang eller en umulig tilbagelevering af anden art påhviler kunden. Dette gælder ikke, hvis varens værdiforringelse udelukkende beror på en afprøvning af den på samme måde, som den f.eks. ville have kunnet finde sted i en salgsbutik. Kunden kan i øvrigt undgå krav om erstatning for værdiforringelse, idet han ikke tager varen i brug som sin ejendom og ikke foretager sig noget, der forringer dens værdi
 8. Hvis enkeltkomponenter af et bundt eller sæt tilbageleveres inden fortrydelsesfristen på 14 dage eller Thomanns Money Back garanti på 30 dage, beregnes de artikler, kunden beholder, efterfølgende til den regulære salgspris
 9. Bemærk venligst, at de i § 4 nævnte betingelser ikke gælder i de første 14 dage (lovmæssigt foreskreven fortrydelsesret i henhold til § 3 i betingelserne) af de 30 dages Money Back garanti, men kun i de efterfølgende 16 dage

§ 5 Garanti og skadeserstatning

 1. Der ydes ingen garanti for mangler eller skader, der skyldes forsætlig eller forkert håndtering eller usagkyndig installering samt anvendelse af uegnet tilbehør eller ændringer af originaldele fra kundens eller en tredjeparts side, der ikke er autoriseret af Musikhaus Thomann.
 2. Der ydes ingen garanti på normalt slid.
 3. Hvis kunden accepterer varen eller genstanden for aftalen, selvom kunden er klar over, at der er mangler ved produktet, gælder garantien kun i det nedenfor beskrevne omfang, hvis kunden forbeholder sig dette udtrykkeligt i skriftlig form straks efter modtagelse af varen.
 4. Kunden har kun krav på garantiydelse for transportskader, hvis kunden har opfyldt sin pligt til at undersøge varen og til advisering i henhold til § 2, stk. 4. Dette gælder ikke, hvis kunden er forbruger.
 5. Garantiperioden for nye produkter er 24 måneder. Fristen begynder ved risikoovergangen. Garantifristen for brugte produkter er 12 måneder, såfremt Musikhaus Thomann ikke er pålagt uindskrænket hæftelse for skade på liv, lemmer og sundhed i henhold til § 5, stk. 7.
  Hvis kunden er erhvervsdrivende er garantifristen for nye produkter et år og for brugte produkter seks måneder fra risikoovergangen, såfremt Musikhaus Thomann ikke er pålagt uindskrænket hæftelse for skade på liv, lemmer og sundhed i henhold til § 5, stk. 7.
 6. I øvrigt gælder garantibestemmelserne i henhold til de lovmæssige regler
 7. Musikhaus Thomann påtager sig kun ansvaret for andre skader end skader på liv og lemmer og sundhed, for så vidt disse skyldes forsætlig eller grov uagtsom handling eller culpøs misligholdelse af en væsentlig aftaleforpligtelse fra Musikhaus Thomann’s eller dette firmas stedfortræders (f.eks. transportfirmaets) side. Herudover ydes der ingen skadeserstatning. I øvrigt gælder lovens bestemmelser vedrørende produktansvar.
  I tilfælde af culpøs misligholdelse af en væsentlig forpligtelse ifølge aftalen, begrænses Musikhaus Thomann‘s ansvar til kun at omfatte de forudseelige skader.

§ 6 Tre års Thomann-garanti

Ud over den lovpligtige garanti giver Musikhaus Thomann 3 års garanti i henhold til følgende regler:


 1. Musikhaus Thomann giver garanti for alle mangler, der opstår inden for et tidsrum på 3 år fra risikoovergangen, som påviseligt skyldes fejl i materiale eller produktion. Denne garanti gives udelukkende over for kunder, der er forbrugere, og kan ikke overdrages.
 2. Garantien dækker ikke:
  • brugte apparater
  • computerdele og tilbehør, med mindre andet er anført i den pågældende produktbeskrivelse
  • produkter, der er udsat for almindelig brugsrelateret eller anden slitage
  • mangler på produktet, som skyldes manglende overholdelse af betjeningsanvisninger, utilsigtet brug, usædvanlige miljøbetingelser, uhensigtsmæssige driftsbetingelser, overbelastning eller manglende vedligeholdelse eller pleje
  • mangler på produktet, som skyldes anvendelse af tilbehør, udvidelser eller reservedele, som ikke er originaldele
  • produkter, hvorpå der er foretaget ændringer eller udvidelser
  • minimale afvigelser fra standarden, som er ubetydelige for produktets anvendelighed og værdi.
 3. Musikhaus Thomann afhjælper mangler, der er erkendt som værende en garantipligtig skade, på den måde at vi efter eget valg vederlagsfrit reparerer det mangelfulde produkt eller erstatter det med et fejlfrit produkt (evt. en senere model). Erstattede produkter eller dele bliver Musikhaus Thomann‘s ejendom.
 4. Garantikrav skal gøres gældende inden for garantiperioden. Det pågældende produkt skal sendes retur til Musikhaus Thomann sammen med en kopi af kvitteringen med anvendelse af en såkaldt ”Free-Way-kupon”.
 5. Andre krav end den i nærværende garantibetingelser beskrevne ret til afhjælpning af mangler på produktet gives ikke under denne garanti.
 6. Garantiydelser hverken forlænger eller fornyer garantiperioden for produktet.
 7. Kundens garantiret i henhold til § 5 og i henhold til de lovmæssige regler begrænses ikke af disse garantibetingelser.

§ 7 Betalingsfrist og -betingelser

 1. Regninger fra Musikhaus Thomann skal betales straks og uden fradrag – med mindre andet er aftalt skriftligt. Betaling sker kontant ved levering pr. efterkrav. Bestillinger med forudbetaling afsendes først, når indbetalingen er registreret. I tilfælde af betaling med kreditkort sker den egentlige debitering med udstedelse af regningen og forsendelse af varen. Hele beløbet reserveres på kreditkortet ved kundens afsendelse af online-bestillingen.
 2. Musikhaus Thomann forbeholder sig ret til at afvise betaling med checks og andre kontantløse betalingsmidler. Modtagelse foregår altid kun som følge af betaling. Betaling i fremmed valuta godskrives i henhold til bankafregning. Bankgebyrer påhviler kunden.
 3. Kommer kunden bagud med betalingen, pålægges der fem % renter af købsprisen ud over den aktuelle basisrente i forsinkelsesperioden. I tilfælde af at Musikhaus Thomann har lidt en højere påviselig skade på grund af forsinket betaling, er Musikhaus Thomann berettiget til at gøre denne gældende.

§ 8 Ejendomsforbehold

 1. Varen forbliver Musikhaus Thomann‘s ejendom, indtil kunden har indfriet alle fordringer inklusiv alle eksisterende påkrav, såfremt kunden er erhvervsdrivende i henhold til tysk lovgivning (HGB). Ved aftaler med forbrugere forbeholder Musikhaus Thomann sig ejendomsretten, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.
 2. Kunden er ikke berettiget til at videresælge varen til andre, før den er betalt fuldt ud, eller til at foretage andre handlinger, der udgør en fare for Musikhaus Thomann‘s ejendom. Kunden overdrager allerede nu sine fremtidige krav over for køber for den sum, der mellem Musikhaus Thomann og kunden har været aftalt som kundens købspris inklusiv renter og andre påkrav, til Musikhaus Thomann.

§ 9 Opfyldelsessted og værneting

 1. Alle aftaler er underlagt tysk lovgivning, idet UN-købsretten udelukkes (CISG). Hvis køberen er forbruger, gælder dette kun for så vidt, at den ydede beskyttelse ikke bortfalder på grund af ufravigelige bestemmelser i retten i den stat, hvor forbrugeren har sit normale opholdssted.
 2. Opfyldelsessted for alle ydelser, der udspringer af forretningsforbindelser med Musikhaus Thomann, er Burgebrach, for så vidt kunden er erhvervsdrivende, en juridisk person ifølge offentlig ret eller en offentligretlig fond
 3. Såfremt kunden er erhvervsdrivende, en juridisk person ifølge offentlig ret eller offentlig/retlig fond, er Bamberg eneste værneting for alle direkte eller indirekte tvister, der måtte opstå i forbindelse med kontraktforholdet med kunden eller med disse Almindelige forretningsbetingelser.

§ 10 Alternativ konfliktløsning

Sælger er ikke forpligtet og principielt heller ikke rede til at deltage i en bilæggelse af tvist ved et forbrugerforligsorgan.

§ 11 Afsluttende bestemmelser

Hvis enkelte bestemmelser i disse forretningsbetingelser - uanset årsag – ikke skulle komme i anvendelse, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf

Sådan kontakter du os