Databeskyttelsespolitik

Nærværende databeskyttelsesoplysninger beskriver, hvordan Thomann GmbH (her også ”Musikhaus Thomann”) behandler de data, som du videregiver til os ved at bruge vores hjemmesider, og hvordan vi beskytter dem i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) og de forskellige tyske love om databeskyttelse, navnlig BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).

Sikkerheden i forbindelse med personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer eller e-mail er et alvorligt og vigtigt anliggende for virksomheden. Vi styrer derfor vores net-aktiviteter i overensstemmelse med de pågældende love om databeskyttelse og datasikkerhed. I det følgende kan du se, hvilke informationer vi behandler.

Ansvarlig, kontaktperson ved spørgsmål eller udøvelse af dine rettigheder som registreret, kontakt

Ansvarlig i henhold til de databeskyttelsesretlige regler for samtlige databehandlinger, der foregår via Musikhaus Thomanns hjemmesider, er:

Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Tyskland

Hvis du har spørgsmål, kommentarer, klager samt ønsker at udøve de rettigheder, du har som registreret, i forbindelse med disse databeskyttelseshenvisninger og behandlingen af dine personoplysninger på Musikhaus Thomanns hjemmesider, kan du henvende dig direkte til den databeskyttelsesansvarlige hos Musikhaus Thomann pr. e-mail (privacy@thomann.de). Denne tager sig gerne af dine anliggender med hensyn til databeskyttelse.

Personoplysninger/anvendelsesmåder

Musikhaus Thomann lægger principielt stor vægt på at beskytte dine personlige data. Du bestemmer selv, om du vil give os disse data, f.eks. i forbindelse med en registrering, rundspørge eller lignende. Disse informationer er relevante for din forespørgsel, men afgives af dig på frivillig basis. Undtaget herfor er dog tilfælde, hvor det af faktiske årsager ikke er muligt forinden at indhente et samtykke, og hvor behandlingen af data er tilladt af lovbestemmelserne.


Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Såfremt vi til behandlingen af personoplysninger til forarbejdningsprocesser indhenter et samtykke fra den registrerede person, finder art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR anvendelse som retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger.

Ved behandlingen af personoplysninger, som er påkrævet til opfyldelse af en kontrakt, hvor den registrerede person er en af kontraktens parter, finder art. 6, stk. 1, lit. b i GDPR anvendelse som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, som er nødvendige til gennemførelse af tiltag, inden kontrakten indgås.

Såfremt en behandling af personoplysninger er påkrævet til opfyldelse af en retlig forpligtelse, som Musikhaus Thomann er underlagt, finder art. 6, stk., 1 litra c i GDPR anvendelse som retsgrundlag.

I tilfælde af at livsvigtige interesser for den registrerede person eller en anden naturlig person gør det nødvendigt at behandle personoplysninger, finder art. 6, stk. 1, litra d i GDPR anvendelse som retsgrundlag.

Er behandlingen påkrævet til at varetage en berettiget interesse for vores virksomhed eller en tredje person, og er disse interesser overordnet i forhold til den registreredes fundamentale rettigheder og fundamentale frihedsrettigheder, finder art. 6, stk. 1, litra f i GDPR anvendelse som retsgrundlag for behandlingen.

Hvis vi har adgang til din terminal og de oplysninger, der er gemt der, eller hvis vi selv gemmer oplysninger på din terminal gennem vores behandling (f.eks. ved hjælp af cookies), er det primære retsgrundlag § 25, stk. 1, sætning 1 i TTDSG, hvis vi skal indhente dit samtykke til denne adgang, eller § 25, stk. 2, nr. 2, TTDSG, hvis adgangen vedrører behandling, der er teknisk absolut nødvendig.


Sletning af data og varighed af opbevaring

Personoplysningerne vedrørende den registrerede person slettes eller spærres, så snart formålet med at gemme dem bortfalder. Opbevaring af data, der går herudover, kan kun ske, hvis dette er hjemlet af de europæiske eller nationale lovgivende myndigheder i unionsretlige forordninger, love eller øvrige regler, som den ansvarlige er underlagt. Data spærres eller slettes også, hvis en i de nævnte normer hjemlet frist for opbevaring udløber, med mindre at det er nødvendigt fortsat at gemme data til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

Udveksling af data/kontraktforhold med partnere/tredjepart

Ud over de ovenfor beskrevne anvendelsestyper videregiver Musikhaus Thomann dine data til tredjepart, som er involveret i afviklingen af din bestilling eller i ordrer. Såfremt du har foretaget en bestilling via vores hjemmeside, giver vi dine bestillingsinformationer videre til Musikhaus Thomanns partnervirksomheder og ordretagere, som behandler din ordre og leverer den til dig. Der videregives kun data, såfremt det er nødvendigt for at udføre eller udlevere din ordre eller behandle en forespørgsel. Retsgrundlaget for dette er opfyldelsen af den kontrakt, vi har indgået med dig (f.eks. ved bestillinger) eller kontraktincitamentet, art. 6, stk. 1, lit. b i GDPR).

Ved forsendelse af varer, hvis værdi overstiger den forsikringsmæssige hæftelse hos den transportør, som vi har bestilt forsendelsen hos, videresender vi desuden varens art og værdi samt navn og adresse på modtageren af varen til forsikringsselskabet, hvor vi har vores supplerende transportforsikring. Dette sker i vores legitime interesse med henblik på at beskytte vores varer mod hændeligt tab eller beskadigelse under transport. Uden denne supplerende transportforsikring ville vi ikke være i stand til at tilbyde dig forsendelse af især dyrere varer. Vi har kontraktligt forpligtet vores forsikringsselskab til formålsbegrænsning og fortrolighed og til udelukkende at behandle de overførte data med henblik på behandling af en eventuel forsikringsbegivenhed. Retsgrundlaget findes i art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR.

Vi videregiver også personoplysninger til tredjepart, såfremt dette kræves i henhold til loven. Retsgrundlaget er i dette tilfælde art. 6, stk., 1, lit. c i GDPR.


Data, som automatisk indsamles på vores hjemmeside/brugsdata

Vi byder alle velkommen til gratis at besøge og anvende vores side og at se på de her udbudte produkter. Hvis du besøger vores hjemmeside, protokollerer vi følgende generelle brugsdata for at bedømme, hvilke dele af vores hjemmeside du besøger, og hvor længe dit besøg varer:

 1. Informationer om browsertype og den anvendte version
 2. Brugerens styresystem
 3. Brugerens IP-adresse
 4. Dato og klokkeslæt for besøget
 5. Hjemmesider, hvorfra brugerens system kommer ind på vores internetside
 6. De services og funktioner, der benyttes på vores hjemmeside

Disse data sammenføres med brugsdata fra alle andre, der besøger vores hjemmeside, for at måle antallet af besøg, den gennemsnitlige besøgstid på vores hjemmeside, de sider, der bliver hentet frem, osv. Disse data, som vi indsamler, sammenføres og anvendes kun til interne formål.

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR.

Vi anvender disse sammenførte data til at vurdere vore produkter og serviceydelser inklusiv de nyheder, vi præsenterer via vores hjemmeside, og til at måle brugen af vores hjemmeside og til at forbedre indholdet af den.

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at gøre det muligt at videregive hjemmesiden til brugerens computer. Hertil skal brugerens IP-adresse gemmes, så længe besøget varer.

Lagringen i logfiler sker for at sikre, at hjemmesiden er funktionsdygtig. Desuden anvender vi data til at optimere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden for vores informationstekniske systemer. I disse formål ligger også vores berettigede interesse for databehandlingen iht. art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR.

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde deres formål. Hvis data gemmes i logfiler, sker dette efter senest syv dage. Det er muligt at gemme dem længere. I dette tilfælde slettes eller sløres brugernes IP-adresser, således at det ikke mere er muligt at allokere dem til den besøgende kunde.

Registreringen af data til brug for hjemmesiden og lagring af data i logfiler er absolut nødvendigt for driften af internetsiden. Brugeren har som følge heraf ingen mulighed til indsigelse.

Annoncer fra tredjepart eller links til andre hjemmesider, som vises på vores hjemmeside, indhenter i givet fald brugsdata, hvis du klikker på dem eller i øvrigt følger deres anvisninger. Vi har ingen kontrol over de data, som via annoncer eller tredjeparts hjemmesider indhentes frivilligt eller ufrivilligt. Vi anbefaler, at du læser databeskyttelsespolitikken ("Privacy Policies") på de pågældende sider, hvis du har betænkeligheder vedrørende indsamlingen og anvendelsen af dine data.


Cookies

Som mange andre erhvervshjemmesider anvender Musikhaus Thomann i givet fald den almindelige teknologi kendt som "cookies" til at indsamle data om, hvordan du bruger hjemmesiden for at sikre, at dit besøg forløber uden problemer.

I forbindelse med cookies drejer det sig om tekstfiler, som gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren i brugerens computersystem. Henter brugeren en hjemmeside op, kan en cookie gemmes på brugerens styresystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnfølge, som muliggør en entydig identificering af browseren, når hjemmesiden igen hentes op.

Cookies kan ikke udlæse informationer fra din computer eller virke sammen med andre cookies på din harddisk. Cookies giver os dog mulighed for at genkende dig ved et senere besøg på vores hjemmeside.
Du kan se de data, der gemmes i cookies, i cookieindstillingerne.
På vores hjemmesider anvendes såkaldte transiente cookies, persistente cookies, tracking-/web-bugs samt local storages.

Transiente og persistente cookies

Transiente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Hertil hører især session-cookies. Disse gemmer en såkaldt session-ID, som anvendes til at knytte forskellige forespørgsler fra din browser sammen med hele sessionen. Derved kan din computer identificeres igen, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Session-cookies slettes, når du lukker browseren.

Vi anvender transiente cookies for at gøre vores hjemmesider mere brugervenlige. Nogle elementer på vores hjemmesider kræver, at browseren også kan identificeres efter et sideskift.

Derudover anvender vi på vores hjemmesider persistente cookies, som gør det muligt at analysere vore brugeres surfadfærd. Persistente cookies slettes automatisk efter en forudbestemt varighed, hvilket kan variere afhængigt af cookien. På denne måde kan der videresendes f.eks. IP-adresse, indtastede søgebegreber eller brug af bestemte hjemmesidefunktioner.

De fleste cookies gemmer ingen personoplysninger om brugeren. Til cookie-ID kan serveren dog gemme e-mailadresse og kunde-ID på brugeren.


Tracking-/web-bugs

Nogle af vores tjenester anvender desuden såkaldte tracking- eller web-bugs eller tracking pixel. Det drejer sig i denne forbindelse om code-snippets, som for det meste kun måler 1x1 pixel, og som er i stand til at identificere og genkende din browsertype via dit browser-ID – din browsers individuelle fingeraftryk. Dermed kan udbyderen af tjenesten se, hvornår og hvor mange brugere, der har hentet pixel op, eller om og hvornår en e-mail er blevet åbnet, eller en hjemmeside er blevet hentet op.

For at hindre web-bugs på vores hjemmesider kan du anvende tools som f.eks. webwasher, bugnosys eller AdBlock. Vi vil ikke anvende web-bugs til ubemærket at samle persondata om dig eller videregive sådanne informationer til tredjepart og markedsføringsplatforme uden dit udtrykkelige samtykke.

Formål og retsgrundlag for anvendelse af cookies og andre identifikatorer

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger under anvendelse af teknisk nødvendige cookies er § 25, stk. 2, nr. 2 i TTDSG for indstillingen af sådanne cookies på din terminal samt art. 6, stk. 1, sætning 1, lit. f i GDPR for enhver behandling, der senere kan være nødvendig på vores systemer.

Formålet med anvendelsen af teknisk absolut nødvendige cookies er at gøre brugen af hjemmesider nemmere for brugeren. Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke tilbydes uden anvendelse af cookies. Hertil er det nødvendigt, at browseren også genkendes efter et sideskifte.

Du har ikke ret til indsigelse over for teknisk absolut nødvendige cookies, da disse er absolut nødvendige for at kunne vise dig vores hjemmeside og indholdet på den og for at kunne stille hjemmesidens funktioner til rådighed for dig.

De brugerdata, som indsamles via teknisk absolut nødvendige cookies, anvendes ikke til at oprette brugerprofiler.

Anvendelsen af analyse- og marketings-cookies sker med det formål at forbedre kvaliteten og indholdet af vores hjemmesider. Ved hjælp af analyse-cookies finder vi ud af, hvordan hjemmesiden bliver brugt, og vi kan således hele tiden optimere vores tilbud. Vi foretager kun behandling navnlig på din slutenhed, som baserer på cookies eller andre identifkatorer (f.eks. browser-fingerprints, pixel), og som teknisk ikke er påkrævet for funktionen af vores hjemmeside, med dit samtykke, som du kan give os via cookie-layer, som fremhæves, når du henter vores hjemmesider op. Retsgrundlaget for denne cookiebaserede behandling er art. Retsgrundlaget for denne cookie-baserede behandling er § 25, stk. 1, sætning 1 i TTDSG for indstillingen af cookies på din terminal og art. 6, stk. 1, litra a i GDPR for enhver efterfølgende behandling uden for din terminal på vores eller vores teknologipartners systemer. Cookies, som ikke er nødvendige for funktionen af vores hjemmesider, sættes ikke, før du har givet tilladelse hertil.

Ophævelse af afgivne samtykker til anvendelse af cookies og andre identifikatorer/tags

Du kan til enhver tid ophæve samtykke til indsamling af data ved hjælp af cookies, idet du slår cookies fra her. Du kan deaktivere cookies samlet eller enkeltvis ved hjælp af skyderen i cookie-indstillingerne. Du kan afvise teknisk unødvendige cookies direkte via vores cookiedialogboks, når du første gang besøger vores hjemmesider.

Hvis du ikke ønsker, at din browser skal acceptere cookies, er det desuden muligt at deaktivere eller begrænse cookies. Allerede lagrede cookies kan til enhver tid slettes eller slås fra via din internet-browser. Hvis du slår cookies-funktionen fra, kan du risikere, at hjemmesiden ikke fungerer korrekt. Det kan ske, at du eventuelt ikke vil kunne få alle muligheder og informationer på denne hjemmeside. Vær endvidere opmærksom på, at du skal slå funktionen fra på alle de browsere, du bruger.

Yderligere informationer om, hvordan du sletter eller forvalter cookies via indstillingen af din browser, findes på hjælpesiderne på den pågældende browser.

Registrering

På vores internetside giver vi brugerne mulighed for at lade sig registrere ved at afgive personoplysninger. Disse oplysninger indtastes i denne forbindelse i en maske, sendes til os og gemmes. Der finder ikke nogen videregivelse af data til tredjepart sted. Følgende data indsamles i forbindelse med registreringsprocessen:

 1. For- og efternavn
 2. Adresse
 3. E-mailadresse
 4. Firma/institution/band (valgfrit)

Som led i registreringsprocessen indhentes der et samtykke fra brugeren til behandling af disse data.
Retsgrundlaget for behandlingen af data er, når der foreligger et samtykke fra brugerens side, art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR.
Skal registreringen bruges til at opfylde en kontrakt, hvor brugeren er en af kontraktens parter, eller til gennemførelse af tiltag, inden kontrakten indgås, finder art. 6, stk. 1, lit. b i GDPR anvendelse som yderligere retsgrundlag for behandlingen af data.
En registrering af brugeren er påkrævet for at have bestemte indhold og ydelser på vores hjemmeside.
En registrering af brugeren er nødvendig for at opfylde en kontrakt med brugeren eller til at gennemføre tiltag, inden en kontrakt indgås.
Disse data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til at opnå formålet med at indhente dem.
Dette er tilfældet for de data, der indsamles under registreringsprocessen, hvis registreringen på vores hjemmeside annulleres eller ændres.
Dette er tilfældet under registreringsprocessen til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af tiltag, inden kontrakten indgås, hvis data ikke længere er nødvendige for at gennemføre kontrakten. Det kan også være påkrævet at gemme personoplysninger for kontraktparten efter kontraktens indgåelse for at opfylde kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser.
Som bruger har du til enhver tid mulighed for at ophæve registreringen. Du kan til enhver tid få ændret de oplysninger, vi har gemt om dig, via kundesupport eller kundecenter.
Er oplysningerne nødvendige for at opfylde en kontrakt eller gennemføre tiltag inden kontraktens indgåelse, er det kun muligt at slette oplysningerne før tid, såfremt der ikke er kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser, der er til hinder for en sletning.

Kontaktformular og e-mailkontakt

På vores internetside er der mulighed for at komme med feedback, at bruge en live-support samt at komme med bemærkninger/kommentarer til bestillingen. Gør brugeren brug af denne mulighed, sendes og gemmes de data, der indtastes i masken. Det drejer sig om følgende data:

1. „Feedback“: Din meddelelse (såfremt denne indeholder frivillige bemærkninger fra dig med personoplysninger om dig), e-mailadresse (valgfrit)
2. Live-support og Bemærkninger/Kommentarer til bestillingen: kun sådanne oplysninger, som er nødvendige til dine individuelle support-forespørgsler, eller du frivilligt afgiver i den bemærkning/kommentar

Alternativt er det muligt at tage kontakt via de på vores hjemmeside anførte e-mailadresser. I dette tilfælde gemmes de personoplysninger om brugeren, som fremsendes med e-mailen.

Der sker i denne forbindelse ingen videregivelse af data til tredjepart. Oplysningerne anvendes udelukkende til behandling af konversationen.

Retsgrundlaget for behandlingen af data, som sendes som led i fremsendelse af en e-mail, er art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Har e-mailkontakten til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, lit. b i GDPR.

Behandlingen af personoplysninger fra indtastningsmasken sker udelukkende til brug for kontaktformidlingen. I tilfælde af at der tages kontakt pr. e-mail, ligger den fornødne berettigede interesse i behandling af data heri.

De øvrige i løbet af afsendelsesprocessen behandlede personoplysninger anvendes til at forhindre misbrug af kontaktformularen og at sikre sikkerheden i vores informationstekniske systemer.

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med at indhente dem. For personoplysninger fra indtastningsmasken i kontaktformularen og sådanne, som bliver sendt pr. e-mail, sker dette, når den pågældende konversation med brugeren er afsluttet. Konversationen er afsluttet, når det af omstændighederne fremgår, at det pågældende emne er afsluttet.

Userlike Chat

På vores hjemmesider benytter vi Userlike, en tjeneste fra Userlike UG (med begrænset ansvar), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln (i det følgende benævnt „Userlike“). Vi har kontraktligt via en tilsvarende databeskyttelsesaftale forpligtet Userlike UGtil at overholde databeskyttelseskravene, når de som vores teknologipartner behandler personoplysninger på vores vegne.

Userlike gør det muligt for dig at starte en livechat og kontakte os via den widget, der er indlejret på vores hjemmesider. I så fald behandler vi følgende oplysninger:

 • Chattens kommunikationsindhold
 • Dato og klokkeslæt for chatten
 • Navnet på den medarbejder hos os, som deltager i chatten
 • Chat-sproget
 • Varigheden
 • Den start-URL, som chatten blev startet fra
 • Den slut-URL, som chatten blev afsluttet fra
 • IP-adressen

Disse oplysninger behandles udelukkende til brug for chatkommunikationen.

Retsgrundlaget for behandlingen af data er, når der foreligger et samtykke fra brugerens side, art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR. Du kan give samtykke eller tilbagekalde det via vores cookiedialogboks. Hvis du tilbagekalder dit samtykke under en igangværende chat, kan den ikke fortsættes af os og vil blive afbrudt.

De tekniske brugsdata, som vi behandler under en livechat, har til formål at forhindre misbrug af chatten og til at garantere sikkerheden for vores IT-systemer. Heri ligger vores legitime interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR.

Yderligere informationer findes i Userlikes databeskyttelsesbestemmelser: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med at indsamle dem. De data, som vi behandler under en livechat, slettes efter senest en måned.

Kontakt og kundeservice via WhatsApp

Du kan til enhver tid kontakte os via WhatsApp, f.eks. ved spørgsmål om dine ordrer, vores produkter eller andre kundeservicespørgsmål. Dette gøres ved at indsætte et Click-to-Chat-link til WhatsApp i chatmiljøet på vores hjemmesider samt ved at angive vores WhatsApp-kontaktnummer på det relevante sted i kundekommunikationen eller på vores hjemmesider. Vi kontakter dig kun via WhatsApp, hvis du udtrykkeligt anmoder om det, dvs. kun hvis du selv kontakter os via WhatsApp og begynder at kommunikere med os via WhatsApp.

Når du starter kommunikationen via WhatsApp og sender os en WhatsApp-besked med din anmodning til vores WhatsApp-kontaktnummer, accepterer du disse databeskyttelsesbestemmelser og giver samtidig i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR dit samtykke til, at dine personoplysninger (efternavn og fornavn, telefonnummer, messenger-ID, evt. profilbillede og beskedhistorik) behandles i forbindelse med brugen af WhatsApp for at vi kan sende beskeder til dig. WhatsApp-beskeder er end-to-end-krypteret. Dermed er indholdet af de sendte beskeder kun synligt for afsenderen og modtageren. WhatsApp har ingen indsigt i sendte beskeder. Det kræver en aktiv WhatsApp-konto at kunne benytte WhatsApp.

Kommunikationen foregår via messenger-tjenesten WhatsApp, som tilhører WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. WhatsApp kan ikke se indholdet af de sendte beskeder, men kan til enhver tid se, at og hvornår du har kommunikeret med os og kan hente tekniske oplysninger om den enhed, du har benyttet. Du kan få flere oplysninger om, hvordan WhatsApp behandler dine data, og hvilke sikkerhedstiltag WhatsApp har indført for at beskytte kommunikationen i detailoplysningerne om vores WhatsApp-kontakt samt på denne side: https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption-for-business-messages

Vores konto hos WhatsApp for Business stilles til rådighed for os af 360dialog GmbH, Torstraße 61, 10119 Berlin, og er via en teknisk grænseflade forbundet til vores chatmiljø og det betjeningspanel, som vores interne kundeserviceafdeling benytter til kommunikationen. Vi har kontraktligt via en tilsvarende databeskyttelsesaftale forpligtet 360Dialog GmbH til at overholde databeskyttelseskravene, når de som vores teknologipartner behandler personoplysninger på vores vegne. Selv om behandlingen af personoplysninger på vores vegne ikke er genstand for kontrakten, er 360dialog GmbH's mulighed for at få adgang til personoplysninger ved at stille vores konto hos WhatsApp for Business til rådighed for os teknisk set ikke udelukket.

Dit samtykke til behandling af personoplysninger kan altid frit tilbagekaldes. Det er tilstrækkeligt blot at give os besked herom, f.eks. pr. e-mail til privacy@thomann.de. Af princip sletter vi de data, som vi har modtaget fra dig via WhatsApp, så snart vi har besvaret de spørgsmål, du har stillet via WhatsApp, og der ikke forventes yderligere spørgsmål eller beskeder fra dig. Hvis det overførte indhold i beskederne medfører en forpligtelse til at opbevare dataene på grund af lovbestemte opbevaringsforpligtelser, kan dataene dog blive opbevaret i længere tid. Du kan finde yderligere oplysninger om de respektive politikker om beskyttelse af personlige oplysninger hos WhatsApp og Userlike.

Af WhatsApp's privatlivspolitik fremgår det i øvrigt, at WhatsApp kan behandle dine data uden for EU. Dette gælder dog ikke beskedernes indhold, men derimod de tekniske metadata, der skabes under kommunikationen. Disse data omfatter blandt andet dit telefonnummer, din enhed, type og tidspunkt for brug, placering og IP-adresse. Bemærk, at du allerede giver dit samtykke til denne behandling, hvis du accepterer WhatsApp's privatlivspolitik, når du opretter din WhatsApp-konto og bruger WhatsApp for første gang.

Anvendelse af tjenester til marketing- og analyseformål

Google Analytics

På vores hjemmesider anvender vi Google Analytics, en netanalyseservice fra Google Inc. Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din anvendelse af hjemmesiden. De informationer, som genereres af cookien om din anvendelse af denne hjemmeside, overføres i reglen til en Google-server i USA og gemmes her. Hvis IP-anonymiseringen aktiveres på denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog blive afkortet forinden af Google i medlemsstaterne af den Europæiske Union eller i andre stater, som er med i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse vil kun i undtagelsestilfælde blive overført til en Google-server i USA og afkortet der. Efter aftale med os vil Google anvende disse informationer til at vurdere din anvendelse af hjemmesiden til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter og til at fremstille yderligere ydelser, der er forbundet med anvendelsen af hjemmesiden og anvendelsen af internettet, over for os som indehaver af hjemmesiden. Den IP-adresse, der i forbindelse med Google Analytics overføres af din browser, vil Google ikke sammenføre med andre data hos Google. Du kan forhindre, at cookies bliver gemt ved at indstille din browser-software hertil; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke vil kunne gøre brug af samtlige funktioner på denne hjemmeside. Du kan derudover hindre, at de data, der på www.thomann.de er genereret ved hjælp af cookies og relaterer til din anvendelse af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), registreres og overføres til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere følgende browser-plugin, som findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.

Fortrydelsesret

Hvis du ønsker at ophæve en tilladelse, som er afgivet via vores cookie-layer, kan du finde informationer herom i afsnittet Ophævelse af afgivne tilladelser til anvendelse af cookies og andre identifikatorer/tags.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at der på vores internetsider anvendes Google Analytics med udvidelsen anonymizeIP, og der derfor kun viderebehandles afkortede IP-adresser for at udelukke relation til personer.

Nærmere informationer om funktionen af Google Analytics og de forskellige anvendelsesbetingelser og databeskyttelsesbestemmelser for denne tjeneste findes på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Ireland Ltd. er et datterselskab under Google LLC med hjemsted i USA. Det kan ikke udelukkes, at de data, Google har indsamlet om dig, også sendes til USA.

Google Tag Manager

Til forvaltning af såkaldte website-tags anvender vi Google Tag Manager. Tags er små kodeelementer på vores hjemmesider, som udføres ved bestemte interaktioner med hjemmesiden og sender målte data til de anvendte 3rd-Party-programmer (f.eks. Google Analytics). Tag Manager anvender ikke selv cookies og registrer ingen persondata. Tag Manager sørger for, at andre tags udløses, som så igen eventuelt sætter dataregistrering og cookies (f.eks. de anvendte 3rd-Party-programmer). Tag Manager har ikke adgang til disse data.

Facebook Remarketing

På vores hjemmesider anvender vi „Vanilla Custom Audiences-pixel“, en tjeneste fra Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland („Facebook“) Ved hjælp af denne tjeneste kan vi snakke med vores kunder direkte via Facebook-netværket, idet der kobles til såkaldte Facebook-Ads (annoncer) for gæster på vores hjemmesider, hvis du besøger det sociale netværk Facebook.

Hertil har vi implementeret såkaldte remarketing pixel fra Facebook på vores hjemmesider. Det drejer sig i denne forbindelse om code snippets, som er i stand til at identificere din browsertype via dit browser-ID – din browsers individuelle fingeraftryk – og registrere, at du har besøgt vores hjemmesider, og hvad du nøjagtigt har kigget på hos os. Når du besøger vores hjemmesider, etableres der via denne pixel en direkte forbindelse til Facebooks servere. Facebook er i stand til at identificere dig ved hjælp af dit browser-ID, da dette knyttes sammen med andre data, som er lagret for din brugerkonto hos Facebook. Facebook leverer så individualiserede annoncer, som er afstemt efter dine behov, fra os i din Facebook-kronik eller på andre steder på Facebook.

Vi er ikke i stand til selv at identificere dig personligt via denne Facebook-pixel, da der ud over dit browser-ID ikke gemmes andre personoplysninger om Facebooks remarketing-pixel hos os.
Yderligere informationer om Custom Audiences på Facebook, enkelthederne for databehandlingen via denne tjeneste og Facebooks databeskyttelsesbestemmelser findes på

Fortrydelsesret

Hvis du ønsker at ophæve en tilladelse, som er afgivet via vores cookie-layer, kan du finde informationer herom i afsnittet Ophævelse af afgivne tilladelser til anvendelse af cookies og andre identifikatorer/tags.

Meta Platforms Ireland Ltd. er et datterselskab til Meta Platforms, Inc. med hjemsted i USA. Det kan ikke udelukkes, at de data, du har hentet via Facebook, også sendes til USA.

Google Ads Conversion Tracking

På vores hjemmesider anvender vi funktionen Google Ads Conversion Tracking, en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Hvis du klikker på en Ads-annonce fra Google, gemmes en såkaldt Conversion-Tracking-cookie på din computer. Denne cookie er gyldig i 30 dage og indeholder ingen personinformationer, således at vi ikke kan identificere dig personligt.

Ved hjælp af Conversion Tracking kan vi og Google se, hvilke Ads-annoncer, du har klikket på, og om du via denne annonce er blevet ledt videre til vores hjemmeside, såfremt du besøger vores hjemmeside, og gyldigheden for cookien ikke er udløbet. Vi får en egen cookie fra Google, som adskiller sig fra Google-tjenestens andre kunders, således at vi kan kun gennemføre en rækkeviddemåling for vores cookies og ikke for alle hjemmesider for kunder hos Google-tjenesten Ads. Denne cookie tjener til at opstille en egen conversions-statistik over kunder, som besøger vores hjemmesider via Ads-annoncer.

Fortrydelsesret

Hvis du ønsker at ophæve en tilladelse, som er afgivet via vores cookie-layer, kan du finde informationer herom i afsnittet Ophævelse af afgivne tilladelser til anvendelse af cookies og andre identifikatorer/tags.

Google Ireland Ltd. er et datterselskab under Google LLC med hjemsted i USA. Det kan ikke udelukkes, at de data, Google har indsamlet om dig, også sendes til USA.

DoubleClick og Google Ads Remarketing eller „Lignende målgrupper“

På vores hjemmesider anvender vi DoubleClick Remarketing-Pixel og Google Ads Remarketing eller „Lignende målgrupper“, som begge er tjenester fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Ved hjælp af disse tjenester kan vi vise dig reklamebudskaber i forbindelse med vores onlineshop, f.eks. interessante produkttilbud, på andre udbyderes hjemmesider, som ligeledes anvender disse tjenester fra Google („partnere“ i Google Display netværk). Desuden kan vi ved hjælp af Google Ads Remarketing via meddelelse på andre udbyderes hjemmesider i Google Display-netværket minde dig om at afslutte din bestilling, såfremt du for kort tid siden har afbrudt en bestilling på vores onlineshop. Dette sker ved at anvende cookie-teknologien.

Google gemmer så en lille fil med en talfølge (såkaldt cookie-ID) i din browser for at markere dig som gæst på vores hjemmesider og registrerer yderligere anonyme data om anvendelsen af vores hjemmesider. Din cookie-ID gemmes af os og tjener kun til entydig identifikation af din browser og ikke til identifikation af din person. Persondata om dig registreres eller gemmes ikke via disse tjenester.

Vi anvender også Google Remarketing på tværs af enheder. Dette betyder, at hvis du f.eks. starter dit køb i vores onlineshop på din smartphone og afslutter det på din bærbare, kan vi også nå dig med de ovenfor nævnte individualiserede reklamebudskaber på den anden enhed, du har benyttet. Dette sker dog kun, såfremt du over for Google har givet dit samtykke til, at din net- og app-browserproces af Google knyttes sammen med din Google-konto, og der kan anvendes informationer fra din Google-konto til individualisering af annoncer, som du ser på nettet. Google anvender i dette tilfælde informationerne fra disse tilmeldte brugere sammen med Google Analytics-data for at opstille og definere målgruppelister til Remarketing på tværs af enheder. Til at understøtte denne funktion registreres Google-autentificerede IDs for disse brugere af Google Analytics. Disse data fra Google knyttes midlertidigt sammen med vores Google Analytics-data for at danne vores målgrupper.

Kontroller venligst dine privatsfæreindstillinger på din Google-konto for at forhindre, at Google knytter dine net- og app-browserprocesser sammen med din Google-konto.

For at kunne minde dig om en afbrudt bestilling hos os i onlineshoppen via meddelelse sendes der ingen persondata til Google, men derimod kun det faktum, at du under det registrerede cookie-ID ville foretage en bestilling hos os i onlineshoppen og har afbrudt denne, samt den samlede pris for den tilsigtede bestilling („varekurv-overdragelse“).

Fortrydelsesret

Hvis du ønsker at ophæve en tilladelse, som er afgivet via vores cookie-layer, kan du finde informationer herom i afsnittet Ophævelse af afgivne tilladelser til anvendelse af cookies og andre identifikatorer/tags.

Google Ireland Ltd. er et datterselskab under Google LLC med hjemsted i USA. Det kan ikke udelukkes, at de data, Google har indsamlet om dig, også sendes til USA.

Yderligere informationer om Googles remarketing-tjenester, enkelthederne for databehandlingen via disse tjenester og de pågældende databeskyttelsesbestemmelser findes på http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Bing Ads

På vores hjemmesider anvender vi remarketing-teknologien „Bing Ads“ fra Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland (“Microsoft”). I denne forbindelse gemmer Microsoft en cookie på din computer („Conversion-Cookie“), hvis du via en Microsoft Bing annonce kommer ind på vores hjemmesider. Microsoft og „Bing Ads“-kunder kan således se, at der er blevet klikket på denne annonce, og der således er sket en videreledning til vores hjemmesider. På denne måde kan du ved hjælp af målrettede produktanbefalinger og interessebaseret reklame blive kontaktet igen af sider hos Microsoft og andre „Bing-Ads“-kunder.
De ved hjælp af conversion-cookies indhentede informationer tjener endvidere til at opstille conversion-statistikker. Vi erfarer det samlede antal brugere, som har klikket på en Microsoft Bing annonce og således blev ledt videre til vores hjemmesider. Endvidere indhentes yderligere anonyme data (f.eks. antallet af sider, der er hentet op, og hvor længe du har været på hjemmesiderne). Vi får ingen informationer, hvormed vi kan identificere brugerne personligt.

Fortrydelsesret

Hvis du ønsker at ophæve en tilladelse, som er afgivet via vores cookie-layer, kan du finde informationer herom i afsnittet Ophævelse af afgivne tilladelser til anvendelse af cookies og andre identifikatorer/tags.

Microsoft Ireland Operations Limited er et datterselskab under Microsoft Corporation med hjemsted i USA. Det kan ikke udelukkes, at de data, du har hentet via Microsoft, også sendes til USA.

Yderligere informationer om Ad-Services fra Microsoft, enkelthederne for databehandlingen via disse tjenester og Microsofts databeskyttelsesbestemmelser findes på https://privacy.microsoft.com/de-de/.

TikTok-pixel

På vores hjemmesider anvender vi remarketing-teknologien fra udbyderen TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland („TikTok”). Hertil har vi implementeret såkaldte remarketing-pixel fra TikTok („TikTok-pixel“) på vores hjemmesider. Når du besøger vores hjemmesider, etableres der via denne TikTok-pixel en direkte forbindelse til TikToks servere. TikTok er i stand til at identificere dig ved hjælp af dit browser-ID, da dette knyttes sammen med andre data, som er lagret for din brugerkonto hos TikTok. TikTok leverer så individualiserede annoncer, som er afstemt efter dine behov, fra os på din TikTok-side eller andre steder på TikTok.

Vi er ikke i stand til selv at identificere dig personligt via denne TikTok-pixel, da der ud over dit browser-ID ikke gemmes andre personoplysninger om dig hos os på basis af TikTok-pixel. De oplysninger, der indsamles via TikTok-pixelen, gør det muligt for os at udarbejde konverteringsstatistikker. Vi registrerer det samlede antal brugere, som har klikket på en TikTok-annonce og således er blevet ledt videre til vores hjemmesider. Endvidere indhentes yderligere anonyme data (f.eks. antallet af sider, der er hentet op, og hvor længe du har været på hjemmesiderne). Vi får ingen informationer, hvormed vi kan identificere brugerne personligt.

Yderligere informationer om TikTok-pixel, enkelthederne for databehandlingen via denne tjeneste og TikToks databeskyttelsesbestemmelser findes på https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de og på https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

TikTok behandler også dine data i USA. Bemærk endvidere, at overførsel af dine data til TikToks kinesiske moderselskab med hjemsted i Kina og andre TikTok-partnere, som heller ikke er baseret i EU, ikke kan udelukkes.

Fortrydelsesret

Hvis du ønsker at ophæve en tilladelse, som er afgivet via vores cookie-layer, kan du finde informationer herom i afsnittet Ophævelse af afgivne tilladelser til anvendelse af cookies og andre identifikatorer/tags.

Pinterest-pixel (Pinterest-tag)

På vores hjemmesider anvender vi med henblik på remarketing Pinterest-pixel og Pinterest-tag fra udbyderen Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland („Pinterest“). Ved hjælp af denne tjeneste kan vi målrette reklamer til dig ved at vise såkaldte Pinterest-annoncer for besøgende på vores hjemmesider, når de besøger det sociale netværk Pinterest.

Til dette formål har vi implementeret såkaldte tags fra Pinterest, Pinterest-pixel, på vores hjemmesider. Når du besøger vores hjemmesider, etableres der via denne pixel en direkte forbindelse til Pinterests servere. Pinterest er i stand til at identificere dig ved hjælp af dit browser-ID, da dette knyttes sammen med andre data, som er lagret for din brugerkonto hos Pinterest. Pinterest leverer så individualiserede annoncer, som er afstemt efter dine behov, fra os på din Pinterest-profilside eller på andre steder på Pinterest.

Vi er ikke i stand til selv at identificere dig personligt via denne Pinterest-pixel, da der ud over dit browser-ID ikke gemmes andre personoplysninger om dig hos os på basis af Pinterest-pixel.

Vi anvender også Pinterest-pixel til remarketing på tværs af enheder. Dette betyder, at hvis du f.eks. starter dit køb i vores onlineshop på din smartphone og afslutter det på din bærbare, kan vi også nå dig med de ovenfor nævnte individualiserede reklamebudskaber på den anden enhed, du har benyttet.

Yderligere informationer om Pinterest-pixel, enkelthederne for databehandlingen via denne tjeneste og Pinterests databeskyttelsesbestemmelser findes på https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Fortrydelsesret

Hvis du ønsker at ophæve en tilladelse, som er afgivet via vores cookie-layer, kan du finde informationer herom i afsnittet Ophævelse af afgivne tilladelser til anvendelse af cookies og andre identifikatorer/tags.

Snap-pixel

På vores hjemmesider anvender vi remarketing-teknologien fra udbyderen Snap Inc., 772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA („Snap”). Hertil har vi implementeret såkaldte remarketing-pixel fra Snap („Snap-pixel“) på vores hjemmesider. Når du besøger vores hjemmesider, etableres der via denne Snap-pixel en direkte forbindelse til Snaps servere. Snap er i stand til at identificere dig ved hjælp af dit browser-ID, da dette knyttes sammen med andre data, som er lagret for din brugerkonto hos Snap. Snap leverer så individualiserede annoncer, som er afstemt efter dine behov, fra os på det sociale netværk Snap.

Vi er ikke i stand til selv at identificere dig personligt via denne Snap-pixel, da der ud over dit browser-ID ikke gemmes andre personoplysninger om dig hos os på basis af Snap-pixel. De oplysninger, der indsamles via Snap-pixelen, gør det muligt for os at udarbejde konverteringsstatistikker. Vi registrerer det samlede antal brugere, som har klikket på en Snap-annonce og således er blevet ledt videre til vores hjemmesider. Endvidere indhentes yderligere anonyme data (f.eks. antallet af sider, der er hentet op, og hvor længe du har været på hjemmesiderne). Vi får ingen informationer, hvormed vi kan identificere brugerne personligt.

Yderligere informationer om Snap-pixel, enkelthederne for databehandlingen via denne tjeneste og Snaps databeskyttelsesbestemmelser findes på https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-center og på https://businesshelp.snapchat.com/s/article/snap-pixel-faq?language=en_US.

Fortrydelsesret

Hvis du ønsker at ophæve en tilladelse, som er afgivet via vores cookie-layer, kan du finde informationer herom i afsnittet Ophævelse af afgivne tilladelser til anvendelse af cookies og andre identifikatorer/tags.

Adform

På vores hjemmesider anvender vi services fra Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 København, Danmark („Adform“) til retargeting-formål og conversion-tracking. Ved hjælp af servicen Ad Serving kan vi for det første vise dig reklamebudskaber i forbindelse med vores onlineshop, f.eks. interessante produkttilbud, på andre udbyderes hjemmesider, som ligeledes anvender Adform. For det andet kan vi og også Adform med Ad Serving og den integrerede funktion Conversion Tracking registrere, hvilke annoncer du har klikket på, og om du via disse annoncer er blevet ledt videre til vores hjemmesider, såfremt du besøger vores hjemmesider.

Hertil har vi implementeret pixel fra Adform som identifikatorer på vores hjemmesider. Det drejer sig i denne forbindelse om code-snippets, som er i stand til at identificere din browsertype via dit browser-ID - din browsers individuelle fingeraftryk – og registrere, at du har besøgt vores hjemmeside, og hvad du nøjagtigt har kigget på hos os. Når du besøger vores hjemmesider etableres der via denne pixel en direkte forbindelse til Adforms servere. Adform behandler de data, der er indhentet via denne pixel, for at yde de ovenfor nævnte services over for os.

Vi er ikke i stand til selv at identificere dig personligt via denne Adform-pixel, da der ud over dit browser-ID ikke gemmes andre personoplysninger om Adform-pixel hos os.

Fortrydelsesret

Hvis du ønsker at ophæve en tilladelse, som er afgivet via vores cookie-layer, kan du finde informationer herom i afsnittet Ophævelse af afgivne tilladelser til anvendelse af cookies og andre identifikatorer/tags.

Yderligere informationer om de tjenester, som Adform tilbyder, detaljerne om databehandlingen via disse tjenester og Adforms databeskyttelsesbestemmelser findes på https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

Integrering af YouTube-videoer

Ved besøg på en hjemmeside, som har integreret YouTube-videoer, får Google den information, at du har hentet hjemmesiden op. Desuden sendes de data, der er nævnt i afsnittet om brugsdata ovenfor. Dette sker uafhængigt af, om Google opretter en brugerkonto, som du er logget på, eller om der ikke eksisterer nogen brugerkonto. Hvis du er logget på din Google-konto, allokeres disse data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker allokering med din profil hos Google, skal du logge af, inden du henter hjemmesider op, som har integrerede YouTube-videoer.

Google gemmer disse data som brugsprofiler og anvender dem til reklameformål, markedsforskning og/eller behovsbestemt udformning af sine hjemmesider. En sådan evaluering sker navnlig (også for brugere, der ikke er logget på) for at yde behovsbestemt reklame. Yderligere informationer findes i Googles databeskyttelsesbestemmelser: https://policies.google.com/privacy.

Retsgrundlaget for anvendelsen af YouTube-videoer på vores hjemmesider er vores berettigede interesse (art. 6, stk. 1 S. 1, lit. f i GDPR) i en behovsbaseret og visuelt især ved hjælp af videoer optimeret præsentation af vores hjemmesider.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, idet du skal henvende dig til Google for at udøve denne ret. Du kan selv i privatsfære-indstillingerne i din Google-konto fastlægge, hvordan Google må anvende dine data til reklameformål eller andre formål. Dette omfatter også indstillingerne til at videregive reklameannoncer (såkaldte Ads).

Rubrikannoncer

Det er muligt at indsætte rubrikannoncer gratis på vores hjemmesider. Til dette formål indhenter vi i forbindelse med en registreringsformular dit navn, din adresse og din e-mailadresse. Disse oplysninger gemmes i vores system og anvendes til at generere rubrikannoncen. I rubrikannoncen offentliggøres dit navn eller valgfrit et pseudonym samt land, by og postnummer samt din e-mailadresse. Derudover er informationer til beskrivelse af equipment, de billeder, du har uploadet, og dit telefonnummer (valgfrit) del af den offentliggjorte rubrikannonce.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse data findes i art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR.

Dette sker, for at interesserede kan tage kontakt med dig samt for at forebygge bedrageri. Derudover sammenligner vi de data, du har afgivet til rubrikannoncen, med vores kundedatabank. Dette sker for at korrigere eventuelle forkerte kundedata og for at indgruppere rubrikannoncen under din kundekonto, såfremt du allerede er kunde hos Musikhaus Thomann. Dette giver dig mulighed for nemt at administrere din rubrikannonce via den normale kundecenteradgang.

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med at indsamle dem. Dette er tilfældet for oplysninger, som indsamles under registreringsprocessen, når registreringen på vores internetside annulleres eller ændres.

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at ophæve registreringen. Du kan til enhver tid få ændret de oplysninger, der er gemt om dig, via kundesupport. Hvis du ønsker at slette din kundekonto, skal du anmode os herom. Hertil tager du kontakt til vores kundesupport (f.eks. på de links, der i din kundekonto er fremhævet som kontaktdata til din personlige kontaktperson). Dine personoplysninger bliver i det enkelte tilfælde før en sletning kun spærret, såfremt der er lovmæssige opbevaringspligter eller myndighedsmæssige bestemmelser, der er til hinder for en sletning.


Registreredes rettigheder

Behandles personoplysninger om dig, er du registreret part i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den ansvarlige:

1. Information, berigtigelse, begrænsning og sletning
Du har til enhver tid ret til uden vederlag at få oplysning om de data, der er gemt om dig hos Musikhaus Thomann, om deres oprindelse og modtagere samt formålet med databehandlingen via Thomanns hjemmesider. Derudover har du ret til berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, såfremt de lovmæssige forudsætninger herfor foreligger.

Detaljeret beskrivelse kan findes i de forskellige regler, art. 15 til 19 i GDPR.

2. Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som vedrører dig, og som du har stillet til rådighed for Musikhaus Thomann som dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Musikhaus Thomann kan opfylde denne ret, f.eks. ved at udføre en csv-export af de kundedata, vi har behandlet vedrørende dig.

3. Ret til underretning
Hvis du har gjort din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den ansvarlige, er denne forpligtet til at meddele alle modtagere, som har fået adgang til personoplysningerne om dig, om denne berigtigelse eller sletning af data eller begrænsning af behandlingen, med mindre dette viser sig umuligt eller er forbundet med uforholdsmæssige udgifter.

Du har over for den ansvarlige ret til at blive underrettet om disse modtagere.

4. Ret til indsigelse

Du har af grunde, som følger af deres særlige situation, til enhver tid ret til at gøre indsigelse gældende mod behandlingen af de personoplysninger, der vedrører dig, og som sker på baggrund af art. 6, stk., 1 lit. e eller lit. f i GDPR; dette gælder også for en profiling støttet på disse bestemmelser.

Den ansvarlige behandler ikke længere dine personoplysninger, med mindre han kan dokumentere tvingende beskyttelsesværdige årsager til behandlingen, som er overordnet i forhold til dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til håndhævelse, udøvelse eller forsvar af at retskrav.

Hvis dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til formål, der tjener til sådan markedsføring; dette gælder også for profiling, såfremt den sker i forbindelse med sådan direkte markedsføring.

Gør du indsigelse mod behandling med direkte markedsføring for øje, bliver dine personoplysninger ikke længere behandlet til disse formål.

I forbindelse med brugen af informationsselskabets tjenester har du – uanset direktiv 2002/58/EF – mulighed for at udøve din ret til indsigelse ved hjælp af datamatiseret procedure, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

5. Indsigelse mod databeskyttelsesretlige samtykkeerklæringer

Derudover kan du til enhver tid med fremadrettet virkning for Musikhaus Thomann trække samtykker, du har givet, tilbage under de nedenfor anførte kontaktdata.

6. Ret til indsigelse til en tilsynsmyndighed
Uanset en anden forvaltningsretlig eller retlig klageadgang har du ret til at gøre indsigelse til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du opholder dig, hvor din arbejdsplads ligger, eller det sted hvor den formodede overtrædelse har fundet sted, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger er i modstrid med GDPR.

Den tilsynsmyndighed, hvor du rejser indsigelsen, underretter klageren om status for og resultaterne af indsigelsen, herunder muligheden for en retlig klageadgang iht. art. 78 i GDPR.


Opdatering af databeskyttelsespolitikken

Musikhaus Thomann kan fra tid til anden opdatere disse databeskyttelsesoplysninger. Sådanne ændringer publiceres på hjemmesiden. Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til disse databeskyttelsesoplysninger eller andre retningslinjer på denne hjemmeside, skal vi bede dig henvende dig til os skriftligt.

08/2022

Sådan kontakter du os