Kontaktperson
+49-9546-9223-647
Postadresse
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
D-96138 Burgebrach, Germany
Åbningstider
Vi er tilbage igen om 1 dag og 16 timer
 • lørdag 9:30–16:00
 • mandag 9:30–18:30
 • tirsdag 9:30–18:30
 • onsdag 9:30–18:30
 • torsdag 9:30–18:30
 • fredag 9:30–18:30
Firmaoplysninger
 • Grundlagt
 • januar 1954
 • Virksomhedens art
 • GmbH
 • Direktør
 • Hans Thomann
 • SE-Nr.
 • DE 257375233
Oplev os på en 360°-rundtur
thomanns virtual tour
Virtuel rundflyvning over Treppendorf

Databeskyttelsesinformationer

Musikhaus Thomann tager din online-databeskyttelse meget alvorligt

Hos Thomann er det vores mål at udvikle et online-miljø, som er let at betjene og til enhver tid lever op til de rettigheder og forventninger, vore kunder og andre gæster på Thomanns hjemmeside (www.thomann.de) har.

Nærværende databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan Thomann GmbH (i det følgende kaldet „Musikhaus Thomann“) indsamler, behandler og anvender de data, som du videregiver til os ved at bruge vores hjemmeside, og hvordan vi beskytter dem i henhold til den tyske telemedielov (TMG) og den tyske lov om databeskyttelse (BDSG).

Kontraktforhold med partnere/tredjepart

Vores hjemmeside omfatter nogle steder (f.eks. ved pakke-tracking, visning af testrapporter fra magasiner, sikker betaling med kreditkort) samarbejde med forskellige serviceudbydere. Via den nævnte hjemmeside giver vi vore brugere mulighed for bl.a. enkeltvis at hente disse tilbudssider og serviceydelser fra partnerselskabers sider frem.

Ved brug af tjenester fra serviceudbyderne indgår brugere af hjemmesiden et kontraktforhold med den pågældende udbyder, for hvilket de kontraktbetingelser, den pågældende serviceudbyder har, så er gældende. Det retlige og indholdsmæssige ansvar for de tjenester, der udbydes på partnervirksomhedernes tilbudssider, hvis indhold hentes frem via vores hjemmeside, ligger alene hos den pågældende partnervirksomhed.

Ved brug af en serviceudbyders tjenester indgås kontraktlige forhold udelukkende mellem den pågældende partnervirksomhed og brugeren i henhold til de betingelser, der er gældende for dette forhold.

Hæftelse

Firmaet Thomann hæfter kun for andre skader end skader, som er opstået ved beskadigelse af liv, legeme eller sundhed, såfremt disse beror på forsætlig eller groft uagtsom handling eller skyldes culpøs misligholdelse af en væsentlig kontraktforpligtelse fra firmaet Thomanns eller firmaet Thomanns medhjælperes (f.eks. udleveringsservice) side. Herudover kan der ikke gøres krav om skadeserstatning gældende. Bestemmelserne i produktansvarsloven og andre ufravigelige lovregler berøres ikke heraf. Ved uagtsom misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse er firmaet Thomanns ansvar i art og omfang begrænset til sådanne typiske skader, som på tidspunktet for kontraktens indgåelse med rimelighed kunne have været forudset.

Ophavsret

Indholdet på hjemmesiden www.thomann.de er ophavsretligt beskyttet. Kopiering af informationer eller data, navnlig anvendelse af tekster, tekstdele eller billedmateriale kræver forudgående samtykke fra Musikhaus Thomann.

Gældende ret

For samtlige informationer eller data, deres anvendelse og tilmelding til Thomann-hjemmesider samt alt, som har med gøren, laden, indforståelse eller undladelse på Thomann-hjemmesider at gøre, er tysk ret gældende. Værneting er i denne forbindelse Bamberg.
Sikkerheden i forbindelse med personrelaterede data såsom navn, adresse, telefonnummer eller e-mail er et alvorligt og vigtigt anliggende for virksomheden. Derfor styrer vi vores net-aktiviteter i overensstemmelse med de pågældende love om databeskyttelse og datasikkerhed. I det følgende kan du læse om, hvilke informationer vi indsamler, og hvordan vi håndterer dem.

Personrelaterede data/anvendelsestyper

Musikhaus Thomann lægger principielt stor vægt på at beskytte dine personlige data. Du bestemmer selv, om du vil give os disse data, f.eks. i forbindelse med en registrering, rundspørge eller lignende. Disse informationer er relevante for din forespørgsel, men afgives af dig på frivillig basis.

Til visse forretningsforløb (f.eks. forsendelse af pakker) er det nødvendigt at videregive personrelaterede data til tredjepart (f.eks. postvæsenet).

Vi sælger ikke dine personrelaterede data til tredjepart eller markedsfører dem til anden side!

For alle personrelaterede data, der er videregivet til os, gælder den tyske telemedielov (TMG) og derudover den tyske lov om databeskyttelse (BDSG) eller andre gyldige lovregler.

Vi gemmer og behandler i første omgang udelukkende dine personrelaterede data i det omfang, de er nødvendige for os for at opfylde de kontraktlige og lovmæssige forpligtelser, vi har over for dig. Såfremt vi ønsker at anvende dine data til andre formål end dette, f.eks. til at informere dig om aktuelle tilbud, vil vi udtrykkeligt bede dig om din accept heraf. Du kan til enhver tid tilbagekalde denne accept uden krav til form. Du kan sende din tilbagekaldelse til f.eks. følgende adresse:

Thomann GmbH
Att. Chief Privacy Officer
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Germany

Hvis du tilbagekalder din accept, vil vi straks bringe den ekstra accepterede anvendelse af dine data til ophør. Vi beder om din forståelse for, at behandlingen af din tilbagekaldelse i enkelte tilfælde kan tage op til 3 arbejdsdage efter modtagelse.

Udveksling af data

Ud over de ovenfor beskrevne anvendelsestyper videregiver Musikhaus Thomann dine data til tredjepart, som er involveret i afviklingen af din bestilling eller i ordrer. Såfremt du har foretaget en bestilling via vores hjemmeside, giver vi dine bestillingsinformationer videre til Thomanns partnervirksomheder og ordretagere, som behandler din ordre og leverer den til dig. Der videregives kun data, såfremt det er nødvendigt for at udføre eller udlevere din ordre eller behandle en forespørgsel. Vi videregiver også personrelaterede data til tredjepart, såfremt dette kræves i henhold til loven.

Musikhaus Thomann videregiver ikke personrelaterede data om brugere af vores hjemmeside, hvis ikke der foreligger en specifik tilladelse til at gøre dette. Vi sælger ingen brugernavne eller e-mailadresser til andre virksomheder, som uopfordret sender reklame eller post til dig.

Annoncer fra tredjepart eller links til andre hjemmesider, som vises på vores hjemmeside, indhenter i givet fald brugerdata, hvis du klikker på dem eller i øvrigt følger deres anvisninger. Vi har ingen kontrol over de data, som via annoncer eller tredjeparts hjemmesider indhentes frivilligt eller ufrivilligt. Vi anbefaler, at du læser databeskyttelsespolitikken ("Privacy Policies") på de pågældende sider, hvis du har betænkeligheder vedrørende indsamlingen og anvendelsen af dine data.

Data, som automatisk indsamles på vores hjemmeside/brugsdata

Vi byder alle velkommen til gratis at besøge og anvende vores side og at se på de her udbudte produkter. Hvis du besøger vores hjemmeside, protokollerer vi din IP-adresse (dvs. din computers internetadresse, ikke din e-mailadresse) og andre generelle brugerdata for at bedømme, hvilke dele af vores hjemmeside du besøger, og hvor længe dit besøg varer.

Disse data sammenføres med brugerdata fra alle andre, der besøger vores hjemmeside, for at måle antallet af besøg, den gennemsnitlige besøgstid på vores hjemmeside, de sider, der bliver hentet frem, osv. Disse data, som vi indsamler, sammenføres og anvendes kun til interne formål. Det er ikke muligt i denne forbindelse at finde frem til dig som person.

Vi anvender disse sammenførte data til at vurdere vore produkter og serviceydelser inklusiv de nyheder, vi præsenterer via vores hjemmeside, og til at måle brugen af vores hjemmeside og til at forbedre indholdet af den.

Cookies

Som mange andre erhvervshjemmesider anvender Musikhaus Thomann i givet fald den almindelige teknologi kendt som "cookies" til at indsamle data om, hvordan du bruger hjemmesiden for at sikre, at dit besøg forløber uden problemer.

Vores cookies afslører eller indeholder ingen personrelaterede data. Cookies kan ikke udlæse informationer fra din computer eller virke sammen med andre cookies på din harddisk. Cookies giver os dog mulighed for at genkende dig ved et senere besøg på vores hjemmeside.

Hvis ikke du ønsker, at din browser skal acceptere cookies, kan du slå denne mulighed fra i browser-indstillingerne.
Hvis du slår cookie-funktionen fra, kan du risikere, at hjemmesiden ikke fungerer korrekt. Det kan ske, at du eventuelt ikke vil kunne få alle muligheder og informationer på denne hjemmeside.

Google Analytics og Google AdSense

Google Analytics

Musikhaus Thomann anvender på sine hjemmesider Google Analytics, en netanalyseservice fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din anvendelse af hjemmesiden. De informationer, som genereres af cookien om din anvendelse af denne hjemmeside, overføres i reglen til en Google-server i USA og gemmes her. Hvis IP-anonymiseringen aktiveres på denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog blive afkortet forinden af Google i medlemsstaterne af den Europæiske Union eller i andre stater, som er med i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse vil kun i undtagelsestilfælde blive overført til en Google-server i USA og afkortet der. Efter aftale med Musikhaus Thomann vil Google anvende disse informationer til at vurdere din anvendelse af hjemmesiden til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter og til at fremstille yderligere ydelser, der er forbundet med anvendelsen af hjemmesiden og anvendelsen af internettet, over for Musikhaus Thomann som indehaver af hjemmesiden. Den IP-adresse, der i forbindelse med Google Analytics overføres af din browser, vil Google ikke sammenføre med andre data hos Google. Du kan forhindre, at cookies bliver gemt ved at indstille din browser-software hertil; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke vil kunne gøre brug af samtlige funktioner på denne hjemmeside. Du kan derudover hindre, at de data, der på www.thomann.de er genereret ved hjælp af cookies og relaterer til din anvendelse af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), registreres og overføres til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere følgende browser-plugin, som findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.

Google AdSense

På vores hjemmesider anvender vi også Google AdSense, en service fra Google Inc., hvor indholdsrelaterede annoncer og reklameannoncer, der er genereret automatisk af Google, stilles til rådighed på vores internetsider. Yderligere informationer om Google AdSense findes på http://www.google.de/adsense. Ligesom Google Analytics anvender Google AdSense også cookies, som bliver gemt på din computer og gør det muligt at foretage en analyse af din anvendelse af vores internetsider. Derudover anvender Google AdSense såkaldte web beacons (usynlige grafikker), som ligeledes kan anvendes til at vurdere din brugeradfærd på vores internetsider. De informationer, som cookies og web beacons indhenter om anvendelsen af disse internetsider (inklusiv din IP-adresse), og udlevering af reklameformater overføres til en Google-server og gemmes der. Google bruger disse informationer til at opstille rapporter om hjemmesideaktiviteterne og til at udarbejde yderligere ydelser, der er forbundet med anvendelsen af hjemmesiden og anvendelsen af internettet, i forhold til Musikhaus Thomann som indehaver af hjemmesiden. Google kan eventuelt også videregive disse data til sine reklamepartnere. Vi gør opmærksom på, at Google i modsætning til Google Analytics endnu ikke har truffet nogle forholdsregler i forbindelse med en anonymisering af din IP-adresse. Ud over de allerede nævnte data, som angår din brugeraktivitet på vores internetsider, bliver din IP-adresse derfor også overført til en Google-server og gemt her. Du kan forhindre, at der gemmes cookies ved at indstille din browser-software hertil; vi gør dog opmærksom på, at du i så tilfælde eventuelt ikke kan bruge samtlige funktioner på vore hjemmesider i fuldt omfang.

Integrering og brug af henvisninger til sociale medier (Facebook, Google+ mm.)

På vores internetsider, navnlig ved vores produkttilbud, findes der henvisninger til eksterne sociale netværk som Facebook, Google+ og Twitter. Ansvaret for disse sociale netværks internettjenester ligger udelukkende hos disse udbyderselskaber. Yderligere informationer er opført efter den pågældende sociale netværkstjeneste.

Vores henvisninger til de eksterne sociale netværkstjenester er samlet under et "Like", som Musikhaus Thomann selv har udviklet, ud for produkttilbuddene. Hvis du klikker på dette, åbner et nyt vindue sig, hvor du kan finde de kendte logoer for Facebook, Google+, Twitter og Pinterest og en henvisning til denne del af vore databeskyttelsesinformationer. Hvis du klikker på "Like"-bjælken, videresendes brugerdata fra dig til de sociale netværkstjenester ikke. Først når du klikker på symbolet for et af disse sociale netværk, bliver du ledt videre til den pågældende tjenestes site på internettet. Samtidig etableres en forbindelse til de pågældende sociale netværkstjenesters servere. En overførsel af data, som angår din brugeradfærd på vores internetsider (inklusiv din IP-adresse), finder kun sted, hvis du er logget på din brugerkonto hos den pågældende sociale netværkstjeneste. Det er først her, du kan knytte de hjemmesider, du har besøgt på www.thomann.de, sammen med din brugerkonto hos det pågældende sociale netværk og informere andre brugere om disse tjenester (f.eks. på Facebook via funktionen "Del link"). Hermed overføres der også data til den pågældende sociale netværkstjeneste.

Facebook

Du finder henvisningen til Facebook på det kendte Facebook-logo, hvis du klikker på "Like"-bjælken ud for et af vores produkttilbud. Knapper, som stilles til rådighed af Facebook, såkaldte Facebook-plugins som "Synes godt om"- eller "Anbefal"-knappen, med henblik på integrering i en internetside, er ikke integreret på vores hjemmesider. Ansvarlig for Facebook og dennes optræden på internettet er udelukkende Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

Yderligere informationer om formål og omfang af dataindsamling og om Facebooks videre forarbejdning af og anvendelse af dine data finder du i Facebooks databeskyttelsesbestemmelser. Disse kan hentes på internettet på http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php. Her kan du også finde blandt andet informationer om indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære og om dine videregående rettigheder i forbindelse med Facebooks indsamling, behandling og anvendelse af dine data.

Facebook remarketing

Vi anvender på vore websider „Vanilla Custom Audiences Pixel“, en tjeneste fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Ved hjælp af denne tjeneste kan vi henvende os til dig med målrettet annoncering, idet der kobles såkaldte Facebook-ads til besøgende på vores hjemmesider, når du besøger det sociale netværk Facebook.
Hertil har vi på vore websider implementeret de såkaldte remarketing-pixel fra Facebook. Det drejer sig i denne forbindelse om code-snippets, som er i stand til at identificere din browsertype via din browser-ID – din browsers individuelle fingeraftryk – og at registrere, at du har besøgt vores hjemmesider, og hvad du nøjagtigt har kigget på hos os. Ved at besøge vore hjemmesider etableres der via denne pixel en direkte forbindelse til Facebooks servere. Facebook er i stand til at identificere dig ved hjælp af din browser-ID, da dette knyttes sammen med andre data, som er gemt hos Facebook på din bruger-konto. Facebook leverer så individualiseret annoncering, som er afstemt efter dine behov, fra os i din Facebook-kronik eller til et andet sted på Facebook.
Vi er ikke i stand til selv at identificere dig personligt via denne Facebook-pixel, da der via denne remarketing-pixel fra Facebook ikke gemmes andre personrelaterede data hos os end din browser-ID.
Yderligere informationer om Custom Audiences fra Facebook, enkelthederne i databehandlingen via denne tjeneste og Facebooks databeskyttelsesbestemmelser findes på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan slå anvendelsen af Facebook remarketing fra ved at klikke på følgende link.

Google+

Henvisningen til Google+ finder du under det kendte Google+-logo, hvis du klikker på "Like"-bjælken ud for et af vores produkttilbud. Knapper, som f.eks. 1+-knappen, som Google stiller til rådighed med henblik på integrering i en hjemmeside, er ikke integreret på vores hjemmesider. Ansvarlig for Google+ og deres internetsider er udelukkende Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Yderligere informationer om formål og omfang af dataindsamling og om den videre behandling og anvendelse af dine data i Google+ finder du i databeskyttelsesbestemmelserne fra Google+. Disse kan hentes på internettet på http://www.google.com/intl/de/policies/privacy. Her finder du blandt andet også informationer om indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære og om dine videregående rettigheder med hensyn til, hvordan Google+ indsamler, behandler og bruger dine data.

Twitter

Du finder henvisning til Twitter på det kendte Twitter-logo, hvis du klikker på "Like"-bjælken ud for et af vores produkttilbud, eller via et direkte link på vores Twitter-side, som på vores hjemmesider er mærket med "follow us on twitter". Knapper, som f.eks. "Tweet"-knappen, som Twitter stiller til rådighed med henblik på integrering i en hjemmeside, er ikke integreret på vores hjemmesider. Ansvarlig for Twitter og deres internetsider er udelukkende Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103.

Yderligere informationer om formål og omfang af dataindsamling og om Twitters videre behandling og anvendelse af dine data finder du i Twitters databeskyttelsesbestemmelser. Disse kan hentes op på internettet på https://twitter.com/privacy. Her finder du blandt andet også informationer om indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære og om dine videregående rettigheder med hensyn til Twitters indsamling, behandling og brug af dine data.

Pinterest

Du finder henvisning til Pinterest på det kendte Pinterest-logo, hvis du klikker på "Like"-bjælken ud for et af vores produkttilbud. Knapper, som f.eks. "Pin It"-knappen, som Pinterest stiller til rådighed med henblik på integrering i en internetside, er ikke integreret på vores hjemmesider. Ansvarlig for Pinterest og deres internetsider er udelukkende Pinterest Inc., San Francisco.

Yderligere informationer om formål og omfang af dataindsamling og om Pinterests videre behandling og anvendelse af dine data finder du i Pinterests databeskyttelsesbestemmelser. Disse kan hentes op på internettet på http://de.about.pinterest.com/privacy/plain.html. Her finder du blandt andet også informationer om dine videregående rettigheder med hensyn til Pinterests indsamling, behandling og brug af dine data.

Click-through URL

I nogle e-mailinformationer til vores kunder bruger vi en teknik, som kaldes "click through URL". Hvis du klikker på et af disse links, kommer du først til den egentligt ønskede hjemmeside via vores computersystem. Musikhaus Thomann benytter disse "click throughs" til at fastlægge graden af interesse for bestemte emner og til at måle effektiviteten af vores kommunikationstiltag. Vi udveksler ikke disse data med nogen, og vi gør heller ingen forsøg på at bringe "click throughs" i forbindelse med enkelte e-mailadresser.

Kommunikation pr. e-mail

Vi bruger e-mail til serviceydelser eller i forbindelse med oplysninger om vore produkter/ydelser. I disse tilfælde beholder vi din e-mailadresse i vore akter.

Beskyttelse af mindreårige

Børn/unge bør ikke videregive personrelaterede oplysninger uden tilsagn fra forældre eller tilsyn. Musikhaus Thomann anbefaler alle forældre og tilsyn at instruere deres børn i sikker og ansvarsbevidst omgang med personrelaterede data på internettet.

Musikhaus Thomann indsamler i hvert fald ikke bevidst personrelaterede data fra børn eller vil på nogen måde anvende sådanne eller uberettiget forelægge dem for, stille dem til rådighed for eller viderelede dem til tredjepart.

Sikkerhed

Musikhaus Thomann træffer foranstaltninger til at sikre dine personrelaterede data. Dine data beskyttes samvittighedsfuldt mod tab, ødelæggelse, forfalskning, manipulation eller uberettigede personers adgang eller uberettiget offentliggørelse samt videregivelse.
Musikhaus Thomann beskytter de af os indhentede kundedata ved at gemme dem på servere, der er beskyttet med passwords og såkaldte "Firewalls", og som anvender krypteringsteknikker mod uberettiget adgang.

Musikhaus Thomann bestræber sig efter bedste evne og med de nuværende tekniske muligheder på at give dig et sikkert miljø til indgåelse af kontrakter, men kan dog ikke garantere nogen absolut sikkerhed for dine data.

Vi anmoder dig om at træffe alle mulige forholdsregler til at beskytte dine personrelaterede data, når du er på internettet. Som minimum opfordrer vi dig til at ændre dit password med jævne mellemrum, at vælge en kombination af bogstaver og tal og at sikre, at du bruger en sikker browser, når du surfer på nettet.

Links

Denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Mange af disse andre hjemmesider anvender ligeledes Thomann-logoer og –mærker og kan nogle gange godt se ud som hjemmesider, der drives af Thomann, hvor de i virkeligheden drives af uafhængig tredjepart.

Dette bør tilsvarende fremgå af udbyderens hjemmeside eller i brugsbetingelserne eller i databeskyttelsespolitikken ("Privacy Policies"). Ligeledes er Musikhaus Thomann ikke ansvarlig for opfyldelse af bestillinger eller serviceydelser, som er bestilt via en sådan hjemmeside, ligesom Musikhaus Thomann ikke er ansvarlig for databeskyttelsespolitikken ("Privacy Policies") på sådanne hjemmesider og de data, som udtrykkeligt eller automatisk indsamles her.

I tilfælde af vanskeligheder eller øvrige problemer i forbindelse med tredjeparts hjemmesider skal vi bede dig henvende dig direkte til den pågældende serviceudbyder.

Sider, der drives af tredjepart, vil eventuelt dele indhentede data om dig med Musikhaus Thomann. Informationer, som kommer Musikhaus Thomann i hænde på denne måde, behandles i overensstemmelse med nærværende databeskyttelsespolitik og de tilsvarende gældende og gyldige love om databeskyttelse.

Rubrikannoncer

Det er muligt at indsætte rubrikannoncer gratis på vores hjemmesider. Til dette formål indhenter vi i forbindelse med en registreringsformular dit navn, din adresse og din e-mailadresse. Disse oplysninger gemmes i vores system og anvendes til at generere rubrikannoncen. I rubrikannoncen offentliggøres dit for- og efternavn, land, by og postnummer samt din e-mailadresse. Dette sker, for at interesserede kan tage kontakt til dig samt for at forebygge bedrageri. Derudover sammenligner vi de data, du har afgivet til rubrikannoncen, med vores kundedatabank. Dette sker for at korrigere eventuelle forkerte kundedata og for at indgruppere rubrikannoncen under din kundekonto, såfremt du allerede er kunde hos Musikhaus Thomann. Dette giver dig mulighed for nemt at administrere din rubrikannonce via den normale kundecenteradgang.

Databeskyttelsespolitik, brugerbetingelser og salgsbetingelser

Nærværende databeskyttelsesretningsliner gælder sammen med vore brugsbetingelser og salgsbetingelser. Tilsammen regulerer disse betingelser brugen af denne hjemmeside.
Vi opfordrer alle brugere af vores hjemmeside til at gøre sig bekendt med disse betingelser.

Opdatering af databeskyttelsespolitikken

Musikhaus Thomann kan fra tid til anden opdatere denne databeskyttelsespolitik. Sådanne ændringer publiceres på hjemmesiden. Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik eller andre retningslinjer på denne hjemmeside, skal vi bede dig henvende dig til os skriftligt.

Databeskyttelsespolitikkens gyldighed

Databeskyttelsesretningspolitikken er gyldig for alle vore udbudte direkte internetydelser, som du kan hente eller nå frem til via www.thomann.de.

Den kan ikke anvendes, hvis du forlader vores internetportal (direkte internetydelser) via et link (links) og begiver dig ind på en internetside, som vi ikke har nogen indflydelse på (se informationer under links i databeskyttelsespolitikken).
Brugen af denne hjemmeside sker i henhold til denne databeskyttelsespolitik. Hvis du ikke er indforstået hermed, skal vi bede dig om ikke at anvende vores side. Vi forbeholder os ret til at ændre eller supplere databeskyttelsespolitikken eller til enhver tid at fjerne dele af den.

Ændringer adviseres på hjemmesiden

Se venligst efter dette med jævne mellemrum på vores side.

Kontaktperson ved spørgsmål eller anmodning om oplysninger

I tilfælde af spørgsmål, kommentarer, klager og anmodning om oplysninger i forbindelse med vor erklæring om databeskyttelse og behandlingen af dine personlige data kan du henvende dig skriftligt til vores ansvarlige for databeskyttelse. Du bedes anvende følgende adresse:

Thomann GmbH
Att. Chief Privacy Officer
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Germany

Line6 Helix HX Effects Moog DFAM Epiphone Joe Bonamassa 1958 "Amos" Bose T8S Mixer Zoom F1-LP Warm Audio WA73-EQ Decksaver NI Kontrol S49 MK2 Presonus Faderport 16 Harley Benton PowerPlant ISO-1 Pro Fender Squier Standard Tele IL VB DAP-Audio Compact 8.1 Zoom F1-SP
(1)
Anbefalet
Line6 Helix HX Effects

Multi effect pedal More than 100 HX effects, Of which up to 9 effects can be used simultaneously, Import of own Impulse Responses (IRS), Parallel stereo signal paths, Inputs can be switched between line / instrument level, Two assignable...

til produktet
599 €
Anbefalet
Moog DFAM

Moog DFAM - Drummer From Another Mother; Semi-Modular Analog Percussion Synthesizer; two Oscillators with Square and Triangle Waveforms, one White Noise Generator; external Audio-Input; 8-Step Analog Sequencer with Pitch and Velocity per Step; 20Hz-20KHz Switchable Low Pass / High Pass...

til produktet
654 €
Anbefalet
Epiphone Joe Bonamassa 1958 "Amos"

Electric Guitar Joe Bonamassa model, Body and neck: Korina, Fretboard: Certified blackwood, Neck profile: 1958 Rounded C, 22 Medium jumbo frets, Pickups: Epiphone Probucker 2 (neck) and Epiphone Probucker 3 (bridge), Lock Tone ABR-1 Tuneomatic bridge, Including case, certificate,...

til produktet
899 €
(2)
Anbefalet
Bose T8S Mixer

Tonematch Digital Stereo Mixer with 3-Band EQ Compact interface with 8 channels, Powerful DSP engine and intuitive control, Integrated Bose ToneMatch signal processing, Easy-to-read LED display and storable scenes, Inputs: 8 XLR / 6.35mm combo XLR, 2 AUX, USB...

til produktet
898 €
Anbefalet
Zoom F1-LP

Field Recorder and Lavalier Microphone Set Two-channel audio recorder, Compatible with zoom microphone capsules, Supports WAV formats up to 24bit / 96kHz or MP3 formats on microSD / microSDHC card (up to 32GB), USB audio interface for PC and...

til produktet
198 €
Anbefalet
Warm Audio WA73-EQ

Warm Audio WA73-EQ; 1-channel Mic-Preamp; British 1073-style; fully discrete Class A; Carnhill Transformers; 80dB of Gain (stepped gain switch); Tone Button (changes input transformer impedance); Polarity switch; +48v phantom power; Inductor based 3 band EQ: Low Band Boost/Cut (35, 60,...

til produktet
899 €
Anbefalet
Decksaver NI Kontrol S49 MK2

Decksaver NI Kontrol S49 MK2, protects against dust, dirt, liquids and strikes, usable without deconecting cables, dimensions: (BxHxT): 84,5 x 30,0 x 4,0 cm, weight: 0,95 Kg

til produktet
85 €
(1)
Anbefalet
Presonus Faderport 16

16-Channel DAW Production Controller 16 Professional, touch-sensitive 100 mm motor faders (Dual-Servo Drive Belt), High fader resolution: 10 Bits/1,024 steps, 85 Background and status illuminated buttons, 104 Controllable functions, 16 High-resolution LC displays as digital labeling fields, Timecode and...

til produktet
969 €
(5)
Anbefalet
Harley Benton PowerPlant ISO-1 Pro

Multi-power adapter for effect pedals 8 isolated, filtered & short-circuit protected outputs eliminate noise and hum, High amperage for modern digital effects, LED monitoring at each output, Power supply with a 12V @ 2A DC power adapter (included), Output...

til produktet
49 €
Anbefalet
Fender Squier Standard Tele IL VB

Electric guitar Body: Agathis, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel (Laurel), Neck profile: C, Scale: 648 mm, Nut width: 42 mm, 22 Medium jumbo frets, Pickups: 2 Single coils, 6-Saddle strings-thru-body footbridge, Chrome hardware, Standard die cast mechanism, Colour: Vintage...

til produktet
272 €
Anbefalet
DAP-Audio Compact 8.1

8-Channel Installation Mixer 8 Combined mic / line inputs (XLR / RCA), Master EQ with Mid Sweep, Phantom power, Selectable high pass filter, XLR master output (balanced), Headphone connector: 6.3 mm jack, Format: 19"/ 1U, Dimensions: 481 x 175...

til produktet
182 €
Anbefalet
Zoom F1-SP

Field Recorder and Shotgun Microphone Two-channel audio recorder, Compatible with zoom microphone capsules, Supports WAV formats up to 24bit / 96kHz or MP3 formats on microSD / microSDHC card (up to 32GB), USB audio interface for PC and Mac...

til produktet
248 €
Feedback Har du fundet en fejl eller har du kommentarer til denne side?

Tak for din feedback! Vi løser problemet snarest muligt.

Skriv en kommentar. Indtast din e-mail adresse.