Postadresse
Thomann GmbH
Treppendorf
Hans-Thomann-Straße 1
D-96138 Burgebrach, Germany
Åbningstider
Vi er tilbage igen om 7 timer og 23 minutter
 • tirsdag 9:30–18:30
 • onsdag 9:30–18:30
 • torsdag 9:30–18:30
 • fredag 9:30–18:30
 • lørdag 9:30–16:00
 • mandag 9:30–18:30
Firmaoplysninger
 • Grundlagt
 • januar 1954
 • Virksomhedens art
 • GmbH
 • Direktør
 • Hans Thomann
 • SE-Nr.
 • DE 257375233
Oplev os på en 360°-rundtur

Erklæring om databeskyttelse

Nærværende databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan Thoman GmbH (her ”Musikhaus Thomann”) behandler de data, som du videregiver til os ved at bruge vores hjemmesider, og hvordan vi beskytter dem i henhold til databeskyttelsesforordningen (DS-GVO) og de forskellige tyske love om databeskyttelse, navnlig BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).

Sikkerheden i forbindelse med personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer eller e-mail er et alvorligt og vigtigt anliggende for virksomheden. Vi styrer derfor vores net-aktiviteter i overensstemmelse med de pågældende love om databeskyttelse og datasikkerhed. I det følgende kan du se, hvilke informationer vi behandler.

Personoplysninger/anvendelsestyper

Musikhaus Thomann lægger principielt stor vægt på at beskytte dine personlige data. Du bestemmer selv, om du vil give os disse data, f.eks. i forbindelse med en registrering, rundspørge eller lignende. Disse informationer er relevante for din forespørgsel, men afgives af dig på frivillig basis.

Undtaget herfor er dog tilfælde, hvor det af faktiske årsager ikke er muligt forinden at indhente et samtykke, og hvor behandlingen af data er tilladt af lovbestemmelserne.

Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Såfremt vi til behandlingen af personoplysninger til forarbejdningsprocesser indhenter et samtykke fra den registrerede person, finder art. 6, stk. 1 lit. a i DS-GVO anvendelse som retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger.

Ved behandlingen af personoplysninger, som er påkrævet til opfyldelse af en kontrakt, hvor den registrerede person er en af kontraktens parter, finder art. 6, stk. 1, lit. b i DS-GVO anvendelse som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, som er nødvendige til gennemførelse af tiltag, inden kontrakten indgås.

Såfremt en behandling af personoplysninger er påkrævet til opfyldelse af en retlig forpligtelse, som Musikhaus Thomann er underlagt, finder art. 6, stk., 1 lit. c i DS-GVO anvendelse som retsgrundlag.

I tilfælde af at livsvigtige interesser for den registrerede person eller en anden naturlig person gør det nødvendigt at behandle personoplysninger, finder art. 6, stk. 1, lit. d i DS-GVO anvendelse som retsgrundlag.

Er behandlingen påkrævet til at varetage en berettiget interesse for vores virksomhed eller en tredje person, og er disse interesser overordnet i forhold til den registreredes fundamentale rettigheder og fundamentale frihedsrettigheder, finder art. 6, stk. 1, lit. f i DS-GVO anvendelse som retsgrundlag for behandlingen.

Sletning af data og varighed af opbevaring

Personoplysningerne vedrørende den registrerede person slettes eller spærres, så snart formålet med at gemme dem bortfalder. Opbevaring af data, der går herudover, kan kun ske, hvis dette er hjemlet af de europæiske eller nationale lovgivende myndigheder i unionsretlige forordninger, love eller øvrige regler, som den ansvarlige er underlagt. Data spærres eller slettes også, hvis en i de nævnte normer hjemlet frist for opbevaring udløber, med mindre at det er nødvendigt fortsat at gemme data til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

Udveksling af data/kontraktforhold med partnere/tredjepart

Ud over de ovenfor beskrevne anvendelsestyper videregiver Musikhaus Thomann dine data til tredjepart, som er involveret i afviklingen af din bestilling eller i ordrer. Såfremt du har foretaget en bestilling via vores hjemmeside, giver vi dine bestillingsinformationer videre til Musikhaus Thomanns partnervirksomheder og ordretagere, som behandler din ordre og leverer den til dig. Der videregives kun data, såfremt det er nødvendigt for at udføre eller udlevere din ordre eller behandle en forespørgsel. Vi videregiver også personoplysninger til tredjepart, såfremt dette kræves i henhold til loven.

Data, som automatisk indsamles på vores hjemmeside/brugsdata

Vi byder alle velkommen til gratis at besøge og anvende vores side og at se på de her udbudte produkter. Hvis du besøger vores hjemmeside, protokollerer vi følgende generelle brugsdata for at bedømme, hvilke dele af vores hjemmeside du besøger, og hvor længe dit besøg varer:

 1. Informationer om browsertype og den anvendte version
 2. Brugerens styresystem
 3. Brugerens IP-adresse
 4. Dato og klokkeslæt for besøget
 5. Hjemmesider, hvorfra brugerens system kommer ind på vores internetside
 6. De services og funktioner, der benyttes på vores hjemmeside

Disse data sammenføres med brugsdata fra alle andre, der besøger vores hjemmeside, for at måle antallet af besøg, den gennemsnitlige besøgstid på vores hjemmeside, de sider, der bliver hentet frem, osv. Disse data, som vi indsamler, sammenføres og anvendes kun til interne formål.

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er art. 6, stk. 1, lit. f i DS-GVO.

Vi anvender disse sammenførte data til at vurdere vore produkter og serviceydelser inklusiv de nyheder, vi præsenterer via vores hjemmeside, og til at måle brugen af vores hjemmeside og til at forbedre indholdet af den.

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at gøre det muligt at videregive hjemmesiden til brugerens computer. Hertil skal brugerens IP-adresse gemmes, så længe besøget varer.

Lagringen i logfiler sker for at sikre, at hjemmesiden er funktionsdygtig. Desuden anvender vi data til at optimere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden for vores informationstekniske systemer. I disse formål ligger også vores berettigede interesse for databehandlingen iht. art. 6, stk. 1, lit. f i DS-GVO.

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde deres formål. Hvis data gemmes i logfiler, sker dette efter senest syv dage. Det er muligt at gemme dem længere. I dette tilfælde slettes eller sløres brugernes IP-adresser, således at det ikke mere er muligt at allokere dem til den besøgende kunde.

Registreringen af data til brug for hjemmesiden og lagring af data i logfiler er absolut nødvendigt for driften af internetsiden. Brugeren har som følge heraf ingen mulighed til indsigelse.

Annoncer fra tredjepart eller links til andre hjemmesider, som vises på vores hjemmeside, indhenter i givet fald brugsdata, hvis du klikker på dem eller i øvrigt følger deres anvisninger. Vi har ingen kontrol over de data, som via annoncer eller tredjeparts hjemmesider indhentes frivilligt eller ufrivilligt. Vi anbefaler, at du læser databeskyttelsespolitikken ("Privacy Policies") på de pågældende sider, hvis du har betænkeligheder vedrørende indsamlingen og anvendelsen af dine data.

Cookies

Som mange andre erhvervshjemmesider anvender Musikhaus Thomann i givet fald den almindelige teknologi kendt som "cookies" til at indsamle data om, hvordan du bruger hjemmesiden for at sikre, at dit besøg forløber uden problemer.

I forbindelse med cookies drejer det sig om tekstfiler, som gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren i brugerens computersystem. Henter brugeren en hjemmeside op, kan en cookie gemmes på brugerens styresystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnfølge, som muliggør en entydig identificering af browseren, når hjemmesiden igen hentes op.

Vores cookies afslører eller indeholder ingen personoplysninger. Cookies kan ikke udlæse informationer fra din computer eller virke sammen med andre cookies på din harddisk. Cookies giver os dog mulighed for at genkende dig ved et senere besøg på vores hjemmeside.

Følgende data bliver gemt i cookies:

 1. Sprogindstillinger
 2. I givet fald lydstyrkeindstillinger
 3. Varer i en indkøbskurv
 4. Annoncenavn for kundevurderinger

Når brugeren går ind på vores hjemmeside, informeres der om brugen af cookies, og i denne forbindelse henvises der til denne erklæring om databeskyttelse.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger under anvendelse af teknisk nødvendige cookies og cookies til analyseformål findes i art. 6, stk. 1, lit. f i DS-GVO.

Formålet med anvendelsen af teknisk nødvendige cookies er at gøre brugen af hjemmesider nemmere for brugeren. Nogle funktioner på vores internetside kan ikke tilbydes uden anvendelse af cookies. Hertil er det nødvendigt, at browseren også genkendes efter et sideskifte.

Vi behøver cookies til følgende anvendelser:

 1. Indkøbskurv
 2. Vare-ID
 3. Sprogindstillinger og valuta
 4. Logget på eller logget af

De brugsdata, som indsamles via teknisk nødvendige cookies, anvendes ikke til at oprette brugerprofiler.

Anvendelsen af analyse-cookies sker med det formål at forbedre kvaliteten og indholdet af vores hjemmeside. Ved hjælp af analyse-cookies finder vi du af, hvordan hjemmesiden bliver brugt, og vi kan således hele tiden optimere vores tilbud.

I disse formål ligger også en berettiget interesse for behandling af personoplysningerne i henhold til art. 6 stk. 1, lit. f i DS-GVO.

Hvis ikke du ønsker, at din browser skal acceptere cookies, kan du slå denne mulighed fra eller begrænse den i browser-indstillingerne. Allerede lagrede cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk. Hvis du slår cookie-funktionen fra, kan du risikere, at hjemmesiden ikke fungerer korrekt. Det kan ske, at du eventuelt ikke vil kunne få alle muligheder og informationer på denne hjemmeside.

Registrering

På vores internetside giver vi brugerne mulighed for at lade sig registrere ved at afgive personoplysninger. Disse oplysninger indtastes i denne forbindelse i en maske, sendes til os og gemmes. Der finder ikke nogen videregivelse af data til tredjepart sted. Følgende data indsamles i forbindelse med registreringsprocessen:

 1. For- og efternavn
 2. Adresse
 3. E-mailadresse
 4. Firma/institution/band (valgfrit)
 5. Telefonnummer (valgfrit)
 6. Mobilnummer (valgfrit)

Som led i registreringsprocessen indhentes der et samtykke fra brugeren til behandling af disse data.

Retsgrundlaget for behandlingen af data er, når der foreligger et samtykke fra brugerens side, art. 6, stk. 1, lit. a i DS-GVO.

Skal registreringen bruges til at opfylde en kontrakt, hvor brugeren er en af kontraktens parter, eller til gennemførelse af tiltag, inden kontrakten indgås, finder art. 6, stk. 1, lit. b i DS-GVO anvendelse som yderligere retsgrundlag for behandlingen af data.

En registrering af brugeren er påkrævet for at have bestemte indhold og ydelser på vores hjemmeside.

En registrering af brugeren er nødvendig for at opfylde en kontrakt med brugeren eller til at gennemføre tiltag, inden en kontrakt indgås.

Disse data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til at opnå formålet med at indhente dem.

Dette er tilfældet for de data, der indsamles under registreringsprocessen, hvis registreringen på vores hjemmeside annulleres eller ændres.

Dette er tilfældet under registreringsprocessen til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af tiltag, inden kontrakten indgås, hvis data ikke længere er nødvendige for at gennemføre kontrakten. Det kan også være påkrævet at gemme personoplysninger for kontraktparten efter kontraktens indgåelse for at opfylde kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser.

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at ophæve registreringen. Du kan til enhver tid få ændret de oplysninger, vi har gemt om dig, via kundesupport eller kundecenter.

Er oplysningerne nødvendige for at opfylde en kontrakt eller gennemføre tiltag inden kontraktens indgåelse, er det kun muligt at slette oplysningerne før tid, såfremt der ikke er kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser, der er til hinder for en sletning.

Kontaktformular og e-mailkontakt

På vores internetside er der mulighed for at komme med feedback, at bruge en live-support samt at komme med bemærkninger/kommentarer til bestillingen. Gør brugeren brug af denne mulighed, sendes og gemmes de data, der indtastes i masken. Det drejer sig om følgende data:

 1. „Feedback“: Din meddelelse (såfremt denne indeholder frivillige bemærkninger fra dig med personoplysninger om dig), e-mailadresse (valgfrit)
 2. Live-support og Bemærkninger/Kommentarer til bestillingen: kun sådanne oplysninger, som er nødvendige til dine individuelle support-forespørgsler, eller du frivilligt afgiver i den bemærkning/kommentar

Alternativt er det muligt at tage kontakt via de på vores hjemmeside anførte e-mailadresser. I dette tilfælde gemmes de personoplysninger om brugeren, som fremsendes med e-mailen.

Der sker i denne forbindelse ingen videregivelse af data til tredjepart. Oplysningerne anvendes udelukkende til behandling af konversationen.

Retsgrundlaget for behandlingen af data, som sendes som led i fremsendelse af en e-mail, er art. 6, skt. 1, lit. f i DS-GVO. Har e-mailkontakten til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, lit. b i DS-GVO.

Behandlingen af personoplysninger fra indtastningsmasken sker udelukkende til brug for kontaktformidlingen. I tilfælde af at der tages kontakt pr. e-mail, ligger den fornødne berettigede interesse i behandling af data heri.

De øvrige i løbet af afsendelsesprocessen behandlede personoplysninger anvendes til at forhindre misbrug af kontaktformularen og at sikre sikkerheden i vores informationstekniske systemer.

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med at indhente dem. For personoplysninger fra indtastningsmasken i kontaktformularen og sådanne, som bliver sendt pr. e-mail, sker dette, når den pågældende konversation med brugeren er afsluttet. Konversationen er afsluttet, når det af omstændighederne fremgår, at det pågældende emne er afsluttet.

Anvendelse af tjenester til marketing- og analyseformål

Google Analytics

Musikhaus Thomann anvender på sine hjemmesider Google Analytics, en netanalyseservice fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din anvendelse af hjemmesiden. De informationer, som genereres af cookien om din anvendelse af denne hjemmeside, overføres i reglen til en Google-server i USA og gemmes her. Hvis IP-anonymiseringen aktiveres på denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog blive afkortet forinden af Google i medlemsstaterne af den Europæiske Union eller i andre stater, som er med i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse vil kun i undtagelsestilfælde blive overført til en Google-server i USA og afkortet der. Efter aftale med Musikhaus Thomann vil Google anvende disse informationer til at vurdere din anvendelse af hjemmesiden til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter og til at fremstille yderligere ydelser, der er forbundet med anvendelsen af hjemmesiden og anvendelsen af internettet, over for Musikhaus Thomann som indehaver af hjemmesiden. Den IP-adresse, der i forbindelse med Google Analytics overføres af din browser, vil Google ikke sammenføre med andre data hos Google. Du kan forhindre, at cookies bliver gemt ved at indstille din browser-software hertil; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke vil kunne gøre brug af samtlige funktioner på denne hjemmeside. Du kan derudover hindre, at de data, der på www.thomann.de er genereret ved hjælp af cookies og relaterer til din anvendelse af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), registreres og overføres til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere følgende browser-plugin, som findes på følgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.

Alternativt til installationen af browser-plugins kan du hindre, at Google Analytics registrerer dine data, navnlig i internetbrowsere og mobile enheder, ved at klikke på følgende link:

Deaktiver Google Analytics

Derved lægges der en såkaldt opt-out-cookie på din enhed, som forhindrer, at Google Analytics i fremtiden registrerer dine data, når du besøger denne hjemmeside.

Bemærk dog, at hvis du sletter cookies i dine browserindstillinger, kan dette medføre, at du derved også sletter opt-out-cookien fra Google Analytics. Du skal i givet fald så aktivere den igen.

Nærmere informationer om funktionen af Google Analytics og de forskellige anvendelsesbetingelser og databeskyttelsesbestemmelser for denne tjeneste findes på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at der på vores internetsider anvendes Google Analytics med udvidelsen anonymizeIP, og der derfor kun viderebehandles afkortede IP-adresser for at udelukke relation til personer.

Integrering og brug af henvisninger til sociale medier (Facebook, Instagram m.m.)

På vores internetsider, navnlig ved vores produkttilbud, findes der henvisninger til eksterne sociale netværk som Facebook, Google+, YouTube og Twitter. Ansvaret for disse sociale netværks internettjenester ligger udelukkende hos disse udbyderselskaber. Yderligere informationer er opført efter den pågældende sociale netværkstjeneste.

Vores henvisninger til de eksterne sociale netværkstjenester medfører ingen overførsel af data fra dig til disse medier. Det drejer sig om normale hyperlinks, som ikke medfører nogen regelmæssig dataoverførsel. Hvis du klikker på henvisningen, ledes du direkte videre til vores tilstedeværelse på det sociale netværk hos den pågældende sociale netværkstjeneste. Der finder kun en overførsel af data sted, hvis du er logget på din brugerkonto hos den pågældende sociale netværkstjeneste. Det er først her, du kan knytte de hjemmesider, du har besøgt direkte, sammen med det sociale netværk eller dele dem eller i tilfælde af YouTube se videoerne på vores YouTube channels. Den pågældende sociale netværkstjeneste får eventuelt at vide, hvilke indhold på vores hjemmesider, du har set på.

Ansvarlig for de sociale netværkstjenester, som Musikhaus Thomann har links til, er udelukkende:

 • for Facebook og deres optræden på internettet, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • for Instagram og deres optræden på internettet, Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;
 • for Pinterest og deres optræden på internettet, Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA;
 • for YouTube og deres optræden på internettet, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;
 • for Twitter og deres optræden på internettet, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA;

Yderligere informationer om formål med og omfang af dataindsamling og om den videre behandling og anvendelse af dine data i de pågældende sociale netværkstjenester finder du i databeskyttelsesbestemmelserne fra den pågældende tjeneste. Disse kan hentes på internettet:

På de nævnte links kan du blandt andet også finde informationer om indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære og om dine videregående rettigheder med hensyn til den pågældende sociale netværkstjenestes behandling af dine data.

Facebook Remarketing

Vi anvender på vores hjemmesider „Vanilla Custom Audiences Pixel“, en tjeneste fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Ved hjælp af denne tjeneste kan vi snakke med vores kunder direkte via Facebook-netværket, idet der kobles til såkaldte Facebook-Ads (annoncer) for gæster på vores hjemmesider, hvis du besøger det sociale netværk Facebook.

Hertil har vi implementeret såkaldte remarketing pixel fra Facebook på vores internetsider. Det drejer sig i denne forbindelse om code snippets, som er i stand til at identificere din browsertype via dit browser-ID – din browsers individuelle fingeraftryk – og registrere, at du har besøgt vores hjemmesider, og hvad du nøjagtigt har kigget på hos os. Når du besøger vores hjemmesider, etableres der via denne pixel en direkte forbindelse til Facebooks servere. Facebook er i stand til at identificere dig ved hjælp af dit browser-ID, da dette knyttes sammen med andre data, som er lagret for din brugerkonto hos Facebook. Facebook leverer så individualiserede annoncer, som er afstemt efter dine behov, fra os i din Facebook-kronik eller på andre steder på Facebook.

Vi er ikke i stand til selv at identificere dig personligt via denne Facebook-pixel, da der ud over dit browser-ID ikke gemmes andre personoplysninger om Facebooks remarketing pixel hos os.
Yderligere informationer om Custom Audiences på Facebook, enkelthederne for databehandlingen via denne tjeneste og Facebooks databeskyttelsesbestemmelser findes på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan deaktivere anvendelsen af Facebooks remarketing ved at klikke på dette Link.

Samtlige tjenester anvendes til annoncerings- og marketingsformål med den målsætning at gøre tilbuddene fra Musikhaus Thomann mere attraktive. Som beskrevet allerede tidligere under de forskellige tjenester, tager vi din ret til databeskyttelse alvorligt, idet du kan gøre indsigelse mod anvendelsen af samtlige tjenester, og vi informerer dig om disse databeskyttelseshenvisninger i forvejen. Retsgrundlaget for de ovenfor nævnte databehandlingsprocesser findes i art. 6, stk. 1, lit. f i DS-GVO. Ved informationer i disse databeskyttelseshenvisninger og din ret til indsigelse, er din ret til databeskyttelse tilstrækkeligt beskyttet.

Sikkerhed

Musikhaus Thomann træffer foranstaltninger til at sikre dine personoplysninger. Dine data beskyttes samvittighedsfuldt mod tab, ødelæggelse, forfalskning, manipulation eller uberettigede personers adgang eller uberettiget offentliggørelse samt videregivelse.

Musikhaus Thomann beskytter de af os indhentede kundedata ved at gemme dem på servere, der er beskyttet med passwords og såkaldte "Firewalls", og som anvender krypteringsteknikker mod uberettiget adgang.

Musikhaus Thomann bestræber sig efter bedste evne og med de nuværende tekniske muligheder på at give dig et sikkert miljø til indgåelse af kontrakter, men kan dog ikke garantere nogen absolut sikkerhed for dine data.

Vi anmoder dig om at træffe alle mulige forholdsregler til at beskytte dine personoplysninger, når du er på internettet. Som minimum opfordrer vi dig til at ændre dit password med jævne mellemrum, at vælge en kombination af bogstaver og tal og at sikre, at du bruger en sikker browser, når du surfer på nettet.

Rubrikannoncer

Det er muligt at indsætte rubrikannoncer gratis på vores hjemmesider. Til dette formål indhenter vi i forbindelse med en registreringsformular dit navn, din adresse og din e-mailadresse. Disse oplysninger gemmes i vores system og anvendes til at generere rubrikannoncen. I rubrikannoncen offentliggøres dit navn eller valgfrit et pseudonym samt land, by og postnummer samt din e-mailadresse. Derudover er der informationer til beskrivelse af equipment, de billeder, du har uploadet, og dit telefonnummer (valgfrit) del af den offentliggjorte rubrikannonce.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse data findes i art. 6, stk. 1, lit. f i DS-GVO.

Dette sker, for at interesserede kan tage kontakt med dig samt for at forebygge bedrageri. Derudover sammenligner vi de data, du har afgivet til rubrikannoncen, med vores kundedatabank. Dette sker for at korrigere eventuelle forkerte kundedata og for at indgruppere rubrikannoncen under din kundekonto, såfremt du allerede er kunde hos Musikhaus Thomann. Dette giver dig mulighed for nemt at administrere din rubrikannonce via den normale kundecenteradgang.

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med at indsamle dem. Dette er tilfældet for oplysninger, som indsamles under registreringsprocessen, når registreringen på vores internetside annulleres eller ændres.

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at ophæve registreringen. Du kan til enhver tid få ændret de oplysninger, der er gemt om dig, via kundesupport. Hvis du ønsker at slette din kundekonto, skal du anmode os herom. Hertil tager du kontakt til vores kundesupport (f.eks. på de links, der i din kundekonto er fremhævet som kontaktdata til din personlige kontaktperson). Dine personoplysninger bliver i det enkelte tilfælde før en sletning kun spærret, såfremt der er lovmæssige opbevaringspligter eller myndighedsmæssige bestemmelser, der er til hinder for en sletning.

Registreredes rettigheder

Behandles personoplysninger om dig, er du registreret part i henhold til DS-GVO, og du har følgende rettigheder over for den ansvarlige:

1. Information, berigtigelse, begrænsning og sletning

Du har til enhver tid ret til uden vederlag at få oplysning om de data, der er gemt om dig hos Musikhaus Thomann, om deres oprindelse og modtagere samt formålet med databehandlingen via Thomanns hjemmesider. Derudover har du ret til berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, såfremt de lovmæssige forudsætninger herfor foreligger.

Detaljeret beskrivelse kan findes i de forskellige regler, art. 15 til 19 i DS-GVO.

2. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som vedrører dig, og som du har stillet til rådighed for Musikhaus Thomann som dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Musikhaus Thomann kan opfylde denne ret, f.eks. ved at udføre en csv-export af de kundedata, vi har behandlet vedrørende dig.

3. Ret til underretning

Hvis du har gjort din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den ansvarlige, er denne forpligtet til at meddele alle modtagere, som har fået adgang til personoplysningerne om dig, om denne berigtigelse eller sletning af data eller begrænsning af behandlingen, med mindre dette viser sig umuligt eller er forbundet med uforholdsmæssige udgifter.

Du har over for den ansvarlige ret til at blive underrettet om disse modtagere.

4. Ret til indsigelse

Du har af grunde, som følger af deres særlige situation, til enhver tid ret til at gøre indsigelse gældende mod behandlingen af de personoplysninger, der vedrører dig, og som sker på baggrund af art. 6, stk., 1 lit. eller lit. F i DS-GVO; dette gælder også for en profiling støttet på disse bestemmelser.

Den ansvarlige behandler ikke længere dine personoplysninger, med mindre han kan dokumentere tvingende beskyttelsesværdige årsager til behandlingen, som er overordnet i forhold til dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til håndhævelse, udøvelse eller forsvar af at retskrav.

Hvis dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til formål, der tjener til sådan markedsføring; dette gælder også for profiling, såfremt den sker i forbindelse med sådan direkte markedsføring.

Gør du indsigelse mod behandling med direkte markedsføring for øje, bliver dine personoplysninger ikke længere behandlet til disse formål.

I forbindelse med brugen af informationsselskabets tjenester har du – uanset direktiv 2002/58/EF –mulighed for at udøve din ret til indsigelse ved hjælp af datamatiseret procedure, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

5. Indsigelse mod databeskyttelsesretlige samtykkeerklæringer

Derudover kan du til enhver tid med fremadrettet virkning for Musikhaus Thomann trække samtykker, du har givet, tilbage under de nedenfor anførte kontaktdata.

6. Ret til indsigelse til en tilsynsmyndighed

Uanset en anden forvaltningsretlig eller retlig klageadgang har du ret til at gøre indsigelse til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du opholder dig, hvor din arbejdsplads ligger, eller det sted hvor den formodede overtrædelse har fundet sted, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger er i modstrid med DS-GVO.

Den tilsynsmyndighed, hvor du rejser indsigelsen, underretter klageren om status for og resultaterne af indsigelsen, herunder muligheden for en retlig klageadgang iht. art. 78 i S-GVO.

Ansvarlig, kontaktperson ved spørgsmål eller udøvelse af dine rettigheder som registreret, kontakt

Ansvarlig i henhold til de databeskyttelsesretlige regler for samtlige databehandlinger, der foregår via Musikhaus Thomanns hjemmesider, er:

Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Deutschland

Hvis du har spørgsmål, kommentarer, klager samt ønsker at udøve de rettigheder, du har som registreret, i forbindelse med disse databeskyttelseshenvisninger og behandlingen af dine personoplysninger via hjemmesider fra Musikhaus Thomann, kan du henvende dig direkte til den databeskyttelsesansvarlige hos Musikhaus Thomann pr. e-mail (privacy@thomann.de). Denne tager sig gerne af dine anliggender med hensyn til databeskyttelse.

Opdatering af databeskyttelsespolitikken

Musikhaus Thomann kan fra tid til anden opdatere denne databeskyttelsespolitik. Sådanne ændringer publiceres på hjemmesiden. Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik eller andre retningslinjer på denne hjemmeside, skal vi bede dig henvende dig til os skriftligt.

(4)
Set for nylig
Behringer CAT

Analogue Synthesiser VCO 1 with 4 miscible waveforms (sawtooth, triangle, pulse and suboctave), Pulse width modulation and two adjustable modulation sources, VCO 2 with 3 mixable waveforms (sawtooth triangle and suboctave) and two adjustable modulation sources, Low pass filter...

Set for nylig
Adam T8V

Adam T8V; Active Nearfield Monitor; 8" Woofer; 1.9" U-ART Accelerated Ribbon Tweeter; 2x Class-D Amp: 70 Watts RMS Woofer, 20 Watts RMS Tweeter; Frequency Range: 33 Hz - 25 kHz; Crossover Frequency: 2.6 kHz; max. SPL: 118 dB (1m /...

(3)
Set for nylig
iZotope Music Maker's Bundle

iZotope Music Maker's Bundle (ESD); Plugin-Bundle; contains eight essential tools for audio editing and creative music production; consists of BreakTweaker Exp, Stutter Edit, Trash 2, Iris 2, Elements Suite (Nectar Elements, Neutron Elements, Ozone Elements und RX Elements); supported formats...

Set for nylig
K&M 80310

K&M 80310 disinfectant stand with bracket; bottle holder dimensions: 102 x 91 mm; base diameter: 275 mm; drip cup can be removed for cleaning; with bracket to fix the disinfectant bottle ; round base; weight: 3,6 kg; colour: pure white;...

Set for nylig
Rode Wireless GO White

Rode Wireless GO White; Digital Wireless Microphone System; ultra-compact and lightweight set of transmitter and receiver; series III 2.4 GHz digital transmission; clip-on transmitter TX with built-in microphone (omni capsule); maximum SPL: 100 dB; Frequency Range: 50 Hz – 20...

Set for nylig
Rode Lavalier GO White

Rode Lavalier GO White; Lavalier Microphone; pairs perfectly with Røde Wireless GO (item 463781); works with most other devices with a 3.5mm TRS microphone input; compatible with most laptops, DSLR cameras, mobile recorders etc.; broadcast grade omnidirectional condensor capsule; Frequency...

(1)
Set for nylig
Presonus ioStation 24c

Audio Interface and Controller 2 x 2 USB 2.0 (USB C) recording interface with 24-bit / 192 kHz, 2 x Mic / Line / Instrument XLR combo input jacks, 2 x Line output 6.3 mm jack symmetrical, Stereo headphone...

(4)
Set for nylig
AKG K-371-BT

Bluetooth Studio Headphones Closed, Circumaural, Up to 40 hours of operation without cables, 50 mm Driver, Impedance: 32 Ohm, Sensitivity: 114 dB SPL / V, Frequency range: 5 - 40,000 Hz, Oval faux-leather ear pads, Cable on one side,...

(1)
Set for nylig
Behringer Eurorack Go

Behringer Eurorack Go; Eurorack case; two rows with 140 HP each, build-in busboard with 32 headers for Eurorack modules;, vertical positioning possible via integrated tilt stand; 96 sliding nuts (M3) pre-installed; maximum module depth: 40mm (lower row), 62mm (upper row);...

(1)
Set for nylig
Mackie CR3-X

Multimedia Monitors Equipped with a 3" woofer and a 0.75" tweeter, Power: 50 W, Frequency range: 80 - 20,000 Hz (-3 dB), Housing: MDF, Power supply: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Dimensions (W x H x D):...

Set for nylig
Saramonic Blink 500 B4

Saramonic Blink 500 B4; Ultracompact 2.4GHz Dual-Channel Wireless Microphone System with 2 transmitter and Lavalier for Apple iPhone and iPad that provides broadcast-quality sound; The RXDi battery-free MFi certified Lightning receiver is extremely lightweight, space efficient and works perfectly when...

(1)
Set for nylig
Presonus Quantum 2626

Thunderbolt 3 Audio Interface 192 Sampling rate, 24-Bit resolution, 8 Microphone amplifiers with up to 60dB gain, 2 Combo input sockets (mic / instrument) and 6x mic / line inputs, 8 x 6.35 mm TRS line outputs, galvanically coupled,...

Giv feedback
Feedback Har du fundet en fejl eller har du kommentarer til denne side?

Tak for din feedback! Vi løser problemet snarest muligt.