Rubrikannoncer
Hjertelig velkommen

Thomann rubrikannoncer

Velkommen til Thomanns gratis opslagstavle. Her finder du 1 annoncer fra og for musikere og musikentusiaster. Inden for de seneste 7 dage er der indrykket 0 nye annoncer.

Vælg venligst en kategori

 • Services (Recording, Mixing etc.)
 • Tuition
 • Musicians and Bands
 • Rehearsal Rooms
 • Gigs and Venues
 • Guitarer og basser
 • Trommer og percussion
 • Tangentinstrumenter
 • Studie- og Recording
 • PA- og lydanlæg
 • Lys- og sceneudstyr
 • DJ-udstyr
 • Mikrofoner
 • Effektapparater og signalprocessorer
 • Hard- og software
 • Blæseinstrumenter
 • Traditionelle instrumenter
 • Noder, bøger og DVD'er
 • Flightcases, racks og tasker
 • Ledninger og stik
 • Tilbehør

Highlights

Alle
Tilbud
Søgning
Byttetilbud
nyt ubrugt Brian May Mini el-guitar

10.03. i -Randers sø · el- gu­i­tar i faven antik kir­se­bær. der finds kun salg her på denne side (plus der er et sæt Brian May sig­na­tur­stren­ge med til den som ikke er sat på den i nu Må­le­re: 009 - 011 - 016 - 024w - 032w - 042w 24 karat guld­be­læg­ning) ny pris 145kr gu­i­tar med Klas­sisk tone pro­du­ce­ret af ene­stå­en­de tri-tone pi­ck­up Ideel til rej­sen­de mu­si­ke­re tak­ket være de­sign i lille skala Skil dig ud med denne iko­ni­ske Red Spe­ci­al-om­byg­ning Sik­ker og ube­svæ­ret trans­port ved hjælp af in­klu­de­ret gig taske er den per­fek­te ledsa­ger til rej­sen­de mu­si­ke­re, da dens min­dre skala til­by­der den samme tone og funk­tio­ner som en elek­trisk gu­i­tar i fuld stør­rel­se. Ba­se­ret på den iko­ni­ske Red Spe­ci­al-gu­i­tar af Brian May er denne om­byg­ge­de ver­sions krop frem­stil­let af pop­pel, per­fekt sup­ple­ret med en ahorn­hals og pa­lisan­der fin­ger­bræt. Tak­ket være sin ene­stå­en­de bru­ger­de­fi­ne­re­de Tri-Sonic-stil sing­le coil pi­ck­up, er du for­sy­net med en klas­sisk tone, der ga­ran­te­ret får dine so­lo­er til at skil­le sig ud som leg­en­den selv. Denne al­si­di­ge gu­i­tar er også kom­plet med en pol­stret taske, som har to skul­der­strop­per i ryg­sækstil til den ul­ti­ma­ti­ve rej­se­kam­me­rat. med taske: Pol­stret gig taske med Brian May Gu­i­tars sig­na­tur­logo De­tal­je­ret Be­skri­vel­se Iko­nisk ud­se­en­de ba­se­ret på en klas­si­ker Denne model er en mo­der­ne gen­ska­bel­se af den ori­gi­na­le Red Spe­ci­al gu­i­tar, som blev kon­stru­e­ret af Brian May og hans far. Dens so­li­de krop var både eg og ma­hog­ni taget fra den nu le­gen­da­ri­ske pejs af Brian og hans far til­ba­ge i mid­ten af tres­ser­ne. Med in­spira­tion fra den iko­ni­ske model er Mini May ideel til rej­sen­de mu­si­ke­re, der kan være be­græn­set til plads eller ba­ga­ge. Det er også per­fekt til yngre eller min­dre spil­le­re. Kraft­fuld pi­ck­up en de har også en hø­je­re im­pe­dans og pro­du­ce­rer en kraft­fuld lyd­ka­rak­ter, der vil skære igen­nem en­hver blan­ding.

Annonce