Smazat všechny

Zoom R24 Bundle

Akční balíček složený z:

No JavaScript? No Audio Samples! :-(

Zvukové ukázky

 
0:00
 • Ballad
 • Soul
 • Ballad Male
 • Soul Male
 • Ballad Dry
 • Soul Dry
 • Ballad Male Dry
 • Soul Male Dry
 • Zobrazit více

Další informace

Number Of Tracks 24
Simultaneous Recording: Amount Of Tracks 8
Effects Yes
Storage Medium SD Card
Phantom power Yes
XLR Connectors 8
Jack Connectors 8
RCA Connectors No
MIDI Interface None
USB connection Yes
Digital Connections None
Miscellaneous Connectors None
Headphone connection Yes
26 Hodnocení zákazníků:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.3 / 5.0
 • Ovládání
 • Vlastnosti
 • Zvuk
 • Zpracování
Hodnocení tohoto produktu existují prozatím jen v jiných jazycích.
Počet písemných recenzí: 24 Přečíst si všechny recenze
de Automatický překlad (Zobrazit původní text)
dePůvodní recenze (Zobrazit překlad)
Bohužel se vyskyla chyba. Zopakujte protím tuto akci později.
Celkem
Zpracování
Vlastnosti
Ovládání

Úžasný výkon pro peníze

Reinhard421, 04.03.2013
Hledají jednoduchý a levný zp?sob, jak být schopen absorbovat nejmén? šest stop sou?asn?, já jsem - op?t - setkal za?ízení zoom, zvlášt? R16 a R24. Obojí lze zaznamenat osm stop sou?asn? na SD Ram nekomprimované 16 nebo 24 bit? délku slova a 44,1 a 48 kHz vzorkovací frekvence. ?íslo 24 není závislé na délce slovo, ale že p?ístroj intern? ?ídit 24 stop sou?asn? a m?že hrát, stereo master stopu, tam je také, že nepo?ítá.

R16 m?l vlastn? dost pro mé ú?ely: sezení rekordní praxe tak, aby mohly pozd?ji míchání a mastering na gelungenem h?e reprezentativní záznam. Nicmén?, protože R16 m?že dodávat pouze dva XLR s fantomovým napájením, jsem si koupil R24. Existuje 6 XLR zásuvky s 24 nebo 48 V m?že být dodán.

Pam??ové médium: SD až 32 GB. Uzav?ené jsou 2 GB.

Funkce, které nepot?ebuji, abych tak ?ekl, jsou jako p?íslušenství Vertärkersimulationen a bubny, a to jak programovatelný, jako hratelné s bubnovými náplastí. Vzorky lze nahrávat a p?ehrávat tla?ítkem, 500 MB vzork? bicích jsou dodávány na USB, jako je software Samplitude "ProX Silver" a pro ty, kte?í dávají p?ednost Cubase LE6 Steinberg.

Exteriér: plastový kryt, osm kanálové fadery, stereo master fader se Aussteuerungsknöpfe, kanál p?epína? pro p?epínání mezi p?ehrávání / záznamu / mute, ovládacích tla?ítek a pásce tla?ítk?m menu r?znorodých. Osm XLR, sluchátkový jack, další výstup signál, který d?lá p?ístroj tak, aby se mícha?ka.

Provoz je navržen a tam je takový složitý p?ístroj, um?ní, které tém?? všechny intuitivní ovládání, pokud jste n?kdy byl zaznamenán ve studiu s DAW nebo dokonce mobilní telefon rekordéru. S v?domím za?ízení zoom, je to ješt? jednodušší, protože naviga?ní menu r?zných push-produkt? je z?eteln? konzistentní. Um?ní, které jsem mluvil, je ?ešením na otázku: Kolik tla?ítka budete pot?ebovat pro takové za?ízení, které umož?ují p?istupovat p?ímo k ur?itým funkcím a co m?že být v?ci zabalené do struktury menu.

Toto rozd?lení je výrobce velmi dob?e ud?lal, to je skute?nost, že požadavky obsažené v nabídce jsou jasn? usnadn?n a urychlen jog kola.

P?i ochutnávání jsem hrál asi s ú?inky odesílat a zjistil, že sál je sm?rován pevn? na odesílání a vrátí smy?ku kanál?, chór na druhé smy?ce. P?i zkoušení místnosti Hall jsem si všiml, že ale mnohem lépe vypadat jako 32-bitové Hall v mém starém Cubase, d?íve mého odkazu. Tak m?kké a "krémová" tam jsou n?které akustické prostory, které jsem m?l nápad promíchat vzorek nádobu v jednotce a pána, snaží se ?íst a pokusit jsem mohl vid?t, že tam je také sekce master efekt? a vytvá?et záplaty ,

Efekty, tj reverb, echo, chorus, kompresory a podobn?, m?že být na r?zných místech v channel strip "vložky" a parametry efektu jsou do zna?né míry upravovat, m?l by továrních nastavení nebude sta?it. Pro své vlastní p?edvolby, existují vzpomínky.

Dva vestav?né mikrofony jsou umíst?ny v p?edních rozích p?ístroje, tedy ve vzdálenosti asi 30 cm. Poskytují také jasný a z?etelný obraz prostorového zvuku a stereo. I když jsou tyto mikrofony jsou jen jakousi "p?ídavek", ale jsou mnohem víc než jen trik.

Zatím jsem ud?lal nahrávku "metoda vrstvy" a živou nahrávku b?hem tréninku, v druhém p?ípad? dv?ma malými membránou a dvou velkých membránové kondenzátorové mikrofony. Ukázalo se, že záb?ry s pravdou ven, k?iš?álov? jasné a transparentní. Slyšitelný hluk je pouze ur?it, zda jsou ovládací prvky zisku objevilo asi 95%. Zda hluk pak pochází z mikrofonu nebo preamplifika?ních v konkrétním p?ípad? jsem se nevzbudil více podrobností, protože to, co se d?je, je zanedbatelná. Výsledky jsou povzbudivé, p?ístroj odpovídá 100% moje o?ekávání.
Pomohlo mi · Nepomohlo mi · Ohlásit hodnocení
Ohlásit hodnocení...

Zdá se Vám toto hodnocení nesprávné nebo z nějakého důvodu nepřijatelné?

Odeslat hlášení
475 € 12 034,98 Kč
Doprava zdarma vč. DPH

Cena v Kč je pouze orientační

Na skladě
Na skladě

Tento produkt je na skladě a může být okamžitě expedován.

Informace o expedici
Sdílet produkt
Kontakt
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
* Ceny vč. DPH plus poštovné. Nabídka do vyčerpání zásob. Za chyby tisku a omyly neručíme. DPC=Doporučená prodejní cena
Teenage Engineering PO-33 K.O. Zoom H1n Harley Benton PowerPlant ISO-2 Pro RCF EVOX J8 Bose S1 Pro Battery Pack Beyerdynamic DT-880 Pro Black Edition Marshall DSL5CR Aguilar SL112 Ivory Teenage Engineering PO-35 speak Dunlop MXR M 292 Carbon Copy Deluxe LD Systems Maui 5 Go Marshall DSL1CR
(1)
Doporučení pro Vás
Teenage Engineering PO-33 K.O.

Teenage Engineering PO-33 K.O., Micro-Sampler; Built-in Mic; 40 sec. sampling time; 8 Melody-Sample-Slots; 8 Drum-Slots; 16-Step Sequenzer; 16 Patterns; 16 Effects; parameter locks; Built-in speaker; 3.5mm audio I/O; Jam sync; Animated LCD display; Folding stand; Break away lock tab; Clock...

K produktu
99 €
(1)
Doporučení pro Vás
Zoom H1n

MP3 / Wave Handy Recorder Genuine XY microphone configuration, 24-bit / 96kHz linear PCM, Built-in monitor speaker, Rubbersied surface, Input: 3.5 mm stereo jack for line signals and plug-in powered microphones, Automatic and manual recording level, Low-cut filter, Timestamp...

K produktu
118 €
Doporučení pro Vás
Harley Benton PowerPlant ISO-2 Pro

Multi-power adapter for effect pedals 8 isolated, filtered and short-circuit protected outputs eliminate noise and hum, High amperage for modern digital effects, LED monitoring at each output, Power supply with a 12V @ 2A DC power adapter (included), Output...

K produktu
69 €
(1)
Doporučení pro Vás
RCF EVOX J8

RCF EVOX J8, active 2-way-Array-PA-system containing: 8 x 2" Fullrange Speaker, 12" Bassreflex-Subwoofer, 2.5" v.c., 1400 Watt/Peak, 128 dB max SPL, 40 to 20000 Hz, DSP processing, Jack/XLR input, Soft limiter, incl. distance pole and cable, weight: 23,8 Kg, optinonal...

K produktu
999 €
(1)
Doporučení pro Vás
Bose S1 Pro Battery Pack

Bose S1 Pro Battery Pack, rechargeable lithium-ion battery for Bose S1 Pro, up to 6 hours charge time, with Quick Charge feature, easy to Install into the dedicated compartment on your S1 Pro for secure and reliable use

K produktu
144 €
Doporučení pro Vás
Beyerdynamic DT-880 Pro Black Edition

High-End Studio Headphones Dynamic, Half open, Circumaural, Frequency range: 5 to 35,000 Hz, Nominal impedance: 250 ohms, Sound pressure: 96 db, With 3 m spiral cable with 3.5 mm jack, Weight: 390 g with cable, 307 g without cable,...

K produktu
185 €
Doporučení pro Vás
Marshall DSL5CR

Full tube combo amp for electric guitar Reissue series - authentic DSL sound, Power: Low power circuit from 5 W to 1 W, 2 footswitchable channels with classic gain and ultra gain, Equipment: 10" Celestion Ten-30 loudspeaker, Preamp tubes:...

K produktu
485 €
Doporučení pro Vás
Aguilar SL112 Ivory

Bass cabinet Super Light, Equipped with: 1 x 12" neodymium speakers, Rated power: 250 watts @ 8 ohms, Dimensions (H x W x D): 377.80 x 482.60 x 457 mm, Weight: 11.4 kg

K produktu
699 €
(2)
Doporučení pro Vás
Teenage Engineering PO-35 speak

Teenage Engineering PO-35 speak, Vocal Synthesizer/Sampler; Built-in Mic; 120 sec. sampling time; 16-Step Sequenzer; 16 Patterns; parameter locks; Built-in speaker; 3.5mm audio I/O; Jam sync; Animated LCD display; Folding stand; Break away lock tab; Clock + alarm clock; Battery powered...

K produktu
99 €
Doporučení pro Vás
Dunlop MXR M 292 Carbon Copy Deluxe

Effect Pedal Analogue delay, Max. delay time: 1.2 Seconds, Sound of the original carbon copy and the bright version in one pedal, Adjustable delay time modulation, Tap tempo function, Tap tempo subdivisions, 2 Programmable presets, True bypass, Mix, rain,...

K produktu
259 €
Doporučení pro Vás
LD Systems Maui 5 Go

Rechargeable Battery Powered Compact Plug And Play Column System For monitoring and PA sound reinforcement, Discreet appearance for inconspicuous applications, Up to 6 hours of battery operation at 100% playback power and 10 hours at 50% playback power, Integrated...

K produktu
738 €
(1)
Doporučení pro Vás
Marshall DSL1CR

Full tube combo amp for electric guitar Reissue series - authentic DSL sound, Power: Low power circuit from 1 W to 0.1 W, 2 footswitchable channels with classic gain and ultra gain, Equipment: 8" Celestion Eight-15 speakers, Tube assembly:...

K produktu
333 €
Váš názor Našli jste nějakou chybu nebo byste nám chtěli něco k této stránce sdělit?

Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu a problémy pro Vás co nejrychleji vyřešíme.

Napište prosím komentář. Zadejte prosim svoji Emailovou adresu.