Smazat všechny

Stairville LED PAR56 Starter Bundle B

Bundle offer comprising

Stairville DMX-Master I

 • DMX Controller

The Stairville DMX-Master can be operated from a maximum of 12 devices with up to 16 DMX channels. It is easy to handle, which makes it ideal for the beginners in the area of scanner and moving lights programming. The 19" device with 3 rack units is suitable for many applications.

 • Operating up to a maximum of 12 devices with up to 16 DMX channels (192 DMX channels)
 • 30 Banks of 8 freely programmable scenes
 • 240 Programmable scenes
 • 6 Chases with up to 240 scenes
 • DMX channel adjusting over 8 faders with bank switching
 • Scene speed adjustable over the faders
 • Built-in microphone for Music triggering
 • Continuous Fade Time setting (0-30 s) via sliders
 • Master Black Out
 • Manual override of scenes in process
 • Size: 19" / 3 U, Depth: 65 mm
 • Dimensions with Frame: 53 x 19 x 9.2 cm
 • Weight: 2.3 kg

Stairville LED Power & DMX Bar

 • T-Bar Truss
 • For LED-PARs or other DMX spotlights
 • 5 Protective contact sockets on the front
 • 5 DMX outlets on the front
 • DMX in- and output on the front
 • Power Twist input on the side
 • Includes 4 attachment screws for spotlights and a stand mount flange for easy setup on a speaker or lighting tripod
 • Power Twist cable included in delivery (corresponding replacement: Article Nr 187464)
 • Dimensions (L x H x D): 121 x 8 x 6 cm

4x Stairville LED PAR 56 black 151 LEDs RGB

 • LED Spotlights
 • PARcan with RGB colour mixing
 • The use of LEDs results in extremely long life and very low power consumption
 • Contains 151 LEDs: 51 red, 49 green and 51 blue
 • Controlled by 5 RGB DMX channels, pre-programmed chases and colours, automatically via integrated processor or internal microphone
 • Dispersion angle: approx. 45°
 • Power Consumption: max. 16 Watt
 • Dimensions: 295 x 225 x 225 mm
 • Weight: 1,4 kg

Millenium BS-2011 MK II

 • Professional Speaker Stand
 • Flange diameter: 35 mm
 • Load capacity: up to 30 kg
 • Material: Aluminium
 • Height: 1,08 - approx. 2,00 m
 • Weight: 2,2 kg
 • Colour: Black

Cordial Power Twist Cable 3m

 • CFCA Powercon Cable
 • Length 3 m
 • Neutrik Powercon / safety plug straight
 • Wire cross-section 1.5 mm²

the sssnake DMX-Cable 1000/3

 • Professional DMX Connector Cable
 • 10m
 • XLR male - XLR female
 • 110 Ohms
 • 3 pin XLR
 • Black
 • With metal XLR connectors

4x the sssnake SK233-0,5 XLR Patch

 • XLR Patch cable
 • Exclusively manufactured for Thomann
 • XLR Male / XLR Female
 • Length: 0,5 m
 • Colour: black

Další informace

Spotlight included Yes
DJ-Effect included No
LED-Bar included No
Controller included DMX control
Stand included Yes
Case/Bag included No
380 Hodnocení zákazníků:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.3 / 5.0
 • Vlastnosti
 • Světelná účinnost
 • Zpracování
Hodnocení tohoto produktu existují prozatím jen v jiných jazycích.
Počet písemných recenzí: 379 Přečíst si všechny recenze
de Automatický překlad (Zobrazit původní text)
dePůvodní recenze (Zobrazit překlad)
Bohužel se vyskyla chyba. Zopakujte protím tuto akci později.
Celkem
Vlastnosti
Ovládání
Zpracování
Zdravé, cenu p?ekvapení bu?ení 192 DMX konzole
DJ-Reiner, 23.12.2009
· Převzato z Stairville DMX-Master I
V prvé ?ad? bych cht?l revidovat vyskytující se v mnoha recenzí a popisech tvrzením, že pouze 12 za?ízení mohou být ?ešeny s 16 kanály do ?ídicí jednotky.
V závislosti na ?ešení a zp?soby DMX ú?ink? m?že být mnohem více. Roz?len?ní do 12 jednotek je pravd?podobn? více zjednodušení. I b?h, nap?íklad, dva megapixely ADJ LED bar v plném režimu 28 kanál?, což mi dává plnou svobodu všech vzorech. První sloupec se nachází na spína?i 1 a 2 (tj kanál 1-32, zde však dávám pry? nevyužité kanály 29-32), druhý pruh na spína?i 3 a 4 (kanál 33 až 64). Tento program je ur?it? o n?co složit?jší a matoucí, ale já jsem vytvo?il tabulkového procesoru Excel pro p?i?azení kanálu a na první pohled, který kanál je odpov?dný za který funguje tak vid?t. Na ostatních kanálech jsem mohl, nap?íklad, 25 kontrola (slovy dvacet p?t) LED PAR 64 s 5 DMX kanál?.

Pro DMX nová?ci poslouchat takhle velmi komplikované, ale je to jednodušší, než se zdá.
Obtíže p?i programování je obvykle funkce a ?ešit jednotlivé efekty DMX (nap? scanner, pohybující se hlava s parem 64, atd) porozum?t a nikoli programovat to v DMX regulátorem.

Nap?íklad, každý kanál má další rozsah hodnot 1-255, r?zné funkce jsou p?i?azeny, a tím funguje pouze na jiný kanál se odemkne. Její hodnota je zobrazena na displeji. Když LED PAR 64, mohlo by to být nap?íklad: Kanál 1 má hodnotu 0-63, bude kanál 2, 3 a 4 (intenzita 1-255 za RED, zelená, modrá) povolena. Pokud je kanál 1 na hodnotu 192-255 t?í barev m?ni?e zapnut, rychlost je ?ízena kanálu. 5 Kanály 2-4 pak nemají žádnou funkci!

Pokud jste se zabýval možnostmi jeho DMX efekt, který je t?žší nebo leh?í závislosti na p?íru?ky, m?žete vypo?ádat s programováním v DMX regulátorem. To není nic jiného než pevné uložení jedinou funkcí ú?inku v scény. Ty jsou shrnuty v DMX Master na lavi?kách 8 scén. Navíc je zde možnost 6 experty s až 240 scén nebo odpovídajícím po?tem vyplnit dokon?it lavi?ky.
P?íkladem programování scény pro výše LED PAR 64:
1. Stisknutím tla?ítka Program (blikající)
2. Kanál 1 (kontrola 1) na hodnotu 40 sada (hodnota v rozmezí 1 -. 63)
3. Channel 4 na hodnotu 150 (sv?tle zelená st?edn? silná)
4. Stiskn?te tla?ítko MIDI / REC
5. Scéna Push 1 (všechny LED flash)
6. Stisknutím tla?ítka Program (Programování dokon?ení)
To je ono, první scéna v poli a vyvolány kdykoliv. Samoz?ejm? dalších scén lze zaznamenat p?ed ke kroku 6.

Tyto scény, lavi?ky nebo šv? m?že být hudba ovládané nebo automaticky p?ehrávat. Chcete-li automaticky p?ehrávat mistra DMX má dva regulátory, které ?ídí rychlost prolínání mezi dv?ma scénami a celkovou rychlost tohoto procesu.
Chci zd?raznit, že je d?ležité znát kanál? a jejich díl?í funkce každého za?ízení, protože jen tak d?lá mistra DMX, co chcete. Výrobce neodpovídá v každém p?ípad?, pokud není dostate?n? výsledek vyjde.
To zahrnuje p?ípravu správného adresování a nastavování režim? kanálu na samotném za?ízení. A to, že jsou také za?ízení, které lze ovládat s r?zným po?tem kanál?. ADJ LED BAR je nastaven ve výrobním závod? do režimu 24 kanál?. To umož?uje pouze jednotlivé barvy ztlumit. Chcete-li použít zvuk sv?tla nebo stroboskop funkce, musíte nastavit režim 28 kanál?. Jedná se o pruh kanály 1 - dodate?n? p?ipojen LED PAR je 28. Nyní má 64 nastaven na po?áte?ní adrese 24, ovládání srazí samoz?ejm? s barem a to vyjde více rozumný výsledek. Po?áte?ní adresa pak musí být 29 nebo vyšší pro toto za?ízení.

Pro za?áte?níky to dává smysl, aby skute?n? ukazují ú?inky p?ímo na tla?ítkách skeneru, ale pak si také nastavit pouze jeden režim kanál? s 17 kanály na p?ístroji.
Je t?eba také poznamenat, že DMX zvládnout druhou polovinu 16 kanál? pouze stisknutím tla?ítka Page Select (LED bliká) lze vybrat. To vyžaduje ?áste?n? ur?itou kalkulaci, ale za tuto cenu nem?žete o?ekávat, že mnohem pohodln?jší ?ešení (nap? 192 slider). Kanál 27 je nap?íklad pomocí tla?ítka skeneru 2, Stránka Select a regulátor 3 nebo 11 ?ešit.
P?ezkoumání se stala pom?rn? rozsáhlá, ale jsem popsal pouze problémy, které Sám jsem m?l na za?átku a doufat, aby se vylou?ily možné zdroje chyb nebo nesprávné posouzení této jednotky v p?edstihu.

Pro m? je STAIRVILLE DMX Master je nep?ekonatelná za tuto cenu se 192 kanály a t?chto programových funkcí.
Pomohlo mi · Nepomohlo mi · Ohlásit hodnocení
Ohlásit hodnocení...

Zdá se Vám toto hodnocení nesprávné nebo z nějakého důvodu nepřijatelné?

Odeslat hlášení
387 € 9 742,45 Kč
Cena vč. DPH, doprava zdarma

Cena v CZK je pouze orientační

Dostupný v krátkém čase (ca. 2-5 dní)
Dostupný v krátkém čase (ca. 2-5 dní)

Tento produkt je na cestě nebo obvykle dorazí během několika dní po objednání.

Informace o expedici
Sdílet produkt
Kontakt
Tel: +49-9546-9223-45
Fax: +49-9546-9223-443
Online průvodci
LED Lighting
LED Lighting
LED PARs, LED Bars and Moving Heads - what should I bear in mind?
Online průvodci
Effects Lights
Effects Lights
Professional standard lighting systems are no longer found solely in large venues.
 
 
 
 
 
Shrnutí recenze:
* Ceny vč. DPH plus poštovné. Nabídka do vyčerpání zásob. Za chyby tisku a omyly neručíme. DPC=Doporučená prodejní cena
Nedávno navštívené
Behringer RX1602 V2

Behringer RX1602 V2; 16-channel monitor line mixer; 16 balanced TRS connector inputs for stereo or mono use; great headroom; Monitor / FX transmitter controls per section with global master transmit control; Monitor / FX signal via headphone output; 2 x...

Nedávno navštívené
LAB Gruppen PDX3000

2-Channel amplifier with DSP function Power: 2x 1000W @ 2 Ohm, 2x 1500 W @ 4 Ohm, 2x 800 W @ 8 Ohm, 3000 W Peak, Class-D power amplifier, DSP configuration on front panel or via USB connection and...

Nedávno navštívené
the box MBA120W MKII

the box MBA120W - 120W compact powered speaker with integrated MP3 and bluetooth player and UHF ( 863 - 865 MHz) wireless microphone system, 3x inputs for wired sources (microphones or instruments), line out (6,3mm Jack), integrated PSU and rechargeable...

Nedávno navštívené
Harley Benton TUBE15 Celestion

Tube Combo for Electric Guitar 1 Channel, Power: 15 W/1 W, switchable, Preamp tubes: 3x ECC83 / 12AX7, Power tubes: 2x EL84, Equipped with: 12" Celestion Seventy speaker, Controls: Gain, Volume, Tone, Bass, Middle, Treble, Reverb, Switches: 15 W/1...

(4)
Nedávno navštívené
PRS SE Custom 24 BG 35th Anniv

Electric Guitar Limited edition, Body: Mahogany, Top: Maple with flamed maple veneer, 3-Piece neck: Maple, Fretboard: Rosewood (Dalbergia latifolia), Neck profile: Wide Thin, Old School Bird fretboard inlays, Scale: 635 mm, 24 Frets, Pickup: 2 PRS TCI "S" humbuckers,...

Nedávno navštívené
Mooer GE 250

Mooer GE 250 Amp modelling & Multi Effects, multi-effects pedal, 70 high-quality amp models from the Micro Preamp series, 32 different default cabinet simulations (IRs), supports 3rd party impulse responses (IRs, 2048 pts.) in 10 free user presets, 60 drum...

Nedávno navštívené
the box pro DSX 112

Active Full-Range Speaker High-quality wooden cabinet, 2000 W Class D power amplifier, Contents: 12" woofer and 1" compression driver (1.35" VC), Built-in DSP with 4 presets, Low Cut, Maximum SPL (sound pressure level): 128 dB, Dispersion pattern: H 90°...

Nedávno navštívené
Drum N Base Vintage Drum Rug Red

Drum N Base Bass Vintage Drum Rug, Persian Style, Colour: red, Size: 1,85 x 1,60 m, 4 mm thick and strudy velours top surface, 2,5 mm thick, anti-slip bottom surface,

Nedávno navštívené
Numark DJ2Go 2 Touch

Portable 2-Channel DJ Controller Touch-sensitive jog wheels, 2 Pitch faders, Crossfader, Audio interface, 8 Multifunctional performance pads, Headphone output: 3.5 mm stereo jack, Main Output: 3.5 mm stereo, USB port, 5 V DC via USB, Dimensions: 86 x 314...

Nedávno navštívené
Orange Bass Butler

Orange Bass Butler; Bi-Amp Preamp Pedal for bass guitar; Features: Dual channel, channel 1 (always-on): Bass channel with compression control; bass, treble and volume control, channel 2 (switchable): Guitar Channel with gain, bass, mid, treble and volume control, each channel...

Nedávno navštívené
Harley Benton StreetBox-60

Harley Benton StreetBox-60, compact portable battery powered amplifier with great features for play-along and sing-along with streamed music using the integrated Bluetooth feature, ideal for electric guitar, acoustic guitar, ukulele, vocals and music, 60 watt RMS, 2 x 5,5" full...

Nedávno navštívené
Thomann Cover Behringer B 1200D-Pro

Protective Cover Suitable for Behringer B1200D Pro, Water-resistant heavy-duty nylon, Manufactured in Germany, Colour: Black

Váš názor
Váš názor Našli jste nějakou chybu nebo byste nám chtěli něco k této stránce sdělit?

Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu a problémy pro Vás co nejrychleji vyřešíme.