Halloween Wedstrijd – “Sounds From Hell”

Halloween Wedstrijd – “Sounds From Hell”

31 oktober, Halloween, de donkerste nacht van het jaar! Ontmasker op onze “Sounds of Hell” halloweenwedstrijd de horrorfilmproducent in je en maak kans om een ​​unieke goodiebag – inclusief een 500 euro Thomann voucher te winnen! ??


Hoe kun je de Thomann goodiebag + waardebon twv €500 winnen? ?

Download de geluiden en geluidseffecten die we HIER ter beschikking stellen en maak met deze enge geluiden, een enge video van maximaal 60 seconden.

Plaats je video op jouw youtube kanaal en stuur ons de link naar thomannscarymovie@gmail.com

De wedstrijd loopt tot en met 6 november 2018! Uit alle inzendingen zal onze jury de beste enge “muziekvideo” bekronen. De winnaars worden via een bericht op het betreffende kanaal of per email op de hoogte gebracht en vervolgens hier en op onze sociale media kanalen bekendgemaakt. De algemene voorwaarden zijn hieronder te vinden.

In de video hieronder laat Andy je zien hoe hij de enge geluiden heeft opgenomen en legt alles uit over de halloweenwedstrijd! Alle details zijn ook te vinden in de video omschrijving op YouTube ?? 

YouTube

Door de video te laden, accepteer je het privacybeleid van YouTube.
Kom meer te weten

Laad video

Vind HIER alle producten in de video!


Algemene voorwaarden voor deelname

Belangrijk: De deelname aan ons Online-winspel dan wel de winkans staat geheel los en is onafhankelijk van een bestelling van goederen bij Thomann GmbH! Dit winspel staat niet in verbinding met Facebook en word op geen enkele wijze door gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Alle onderstaande bepalingen en regelingen zijn van toepassing voor alle deelnemers.

De deelname aan een Online-winspel op het Thomann-Blog, en op de Facebook- Instagramsites als ook aanvullende media en kanalen van Thomann worden georganiseerd / uitgevoerd door personen zoals omschreven in § 1 en alle deelnemers gaan expliciet akkoord met alle onderstaande voorwaarden en bepalingen:

§ 1 Wedstrijd

Organisator is:
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Str. 1
96138 Burgebrach
USt-IdNr.: DE257375233
Belastingnummer (DE): 207/132/90050
Register district: Amtsgericht Bamberg
Registernummer: HRB 5862
Locatie van het bedrijf: Burgebrach
Bedrijfsleider en vertegenwoordiger: Hans Thomann

§ 2 Deelname

(1) Alleen personen van wettelijke leeftijd kunnen mee doen. Iedere deelnemer kan tijdens het gehele winspel periode maar een keer deelnemen. Per huishouden kan slechts een persoon mee doen.

(2) Om aan deze loterij deel te nemen, moet de deelnemer een verhaal met de bovenstaande inhoud vertellen en is vrij te kiezen met welk medium – video, foto of tekst dit wordt het wordt verteld. Het artikel wordt gepubliceerd op een van de eigen sociale kanalen en moet voorzien zijn van de hierboven genoemde hashtags. Door een inzending te plaatsen, gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Er kan slechts één inzending per deelnemer worden ingediend. De deelnemer is verantwoordelijk voor het contact opnemen met Thomann, bijvoorbeeld door de berichtfunctie van zijn profiel/account te activeren.

Van alle correct geplaatste inzendingen, zal een Thomann-jury de beste bijdrage toekennen. De jury zal zich onder meer laten leiden door de volgende criteria bij het selecteren van de eerste drie plaatsen: originaliteit, vindingrijkheid, creativiteit en authenticiteit.

De prijs is een goodie-pakket en een Thomann-tegoedbon van 500 Euro. Het is de bedoeling dat slechts één inzending per band kan winnen, zelfs als verschillende bandleden dezelfde video indienen.

(3) De duur van de wedstrijd zal naar verwachting eindigen op 06.11.2018 om 23:59:59.

§ 3 Uitsluitingen

(1) Medewerkers van Thomann GmbH, de medewerkers van coöperatie-partners als ook alle directe verwanten en relaties (Bv. ouders, broers en zussen of ega/partner) zijn van deelname uitgesloten.

(2)  Thomann behoud het recht voor deelnemer(s) te diskwalificeren als er reden ontstaat om te geloven dat er niet is voldaan aan een deel of delen van deze voorwaarden in het algemeen en in het bijzonder als er mogelijk oneigenlijke hulpmiddelen zijn gebruikt of er andere manipulatie heeft plaatsgevonden. Als er wel onregelmatigheden plaats vinden is het ook achteraf mogelijk dat de prijs word terug gevorderd.

§ 4 Verloop en afwikkeling

(1) De winnaar wordt door de organisator gecontacteerd per bericht op het betreffende YouTube-kanaal of per e-mail. De winnaar gaat er expliciet mee akkoord dat zijn informatie (naam, achternaam en woonplaats) ook mogelijk openbaar gemaakt word op andere kanalen waaronder de Thomann-Facebooksite (www.facebook.com/musikhausthomann) en de Internationale en Nederlandse versies van onze Facebook) en ook op het t.blog (https://www.thomann.de/blog/nl/) met vermelding van de voor- en achternaam plus woonplaats van de winnaar. De winnaars bevestigen aan de organisator dat zij de prijs accepteren en verstrekken de informatie die nodig is om de prijs te verzenden.

De aanspraak op de prijs vervalt als er op grond van nalatigheid of handelswijze van de winnaar het overhandigen van de prijs niet kan plaats vinden. Dit geld in het bijzonder voor situaties waar bij de winnaar de acceptatie van de prijs niet binnen een erg kort tijdsbestek duidelijk maakt aan de organisator. In deze gevallen behoud de organisator zich het recht voor om meteen een andere winnaar toe te wijzen.

(2) De binnen het kader van het winspel als prijs gepresenteerde zaken zijn hoeven niet expliciet identiek te zijn aan de daadwerkelijk vergeven prijs. Er kunnen afwijkingen zijn, onder meer wat betreft model, kleur etc.

(3) De tastbare prijs of goederen worden door de organisator of een door de organisator gekozen derde verzonden, de transport- of pakketdienst of post zal de goederen aan een door de winnaar opgegeven postadres verzenden.

Het risico van de levering is voor de winnaar en de goederen worden aan huis geleverd. Eventuele hogere transportkosten (bijvoorbeeld door dat het transport of de aflevering tegen valt komen voor rekening van de winnaar. In het geval dat er een vervoerder het transport verzorgt zal de winnaar met deze in contract worden gebracht om een levertermijn af te spreken.

(4) Het omruilen van de winst voor kasgeld of een andere prijs is uitgesloten.

(5) De aanspraak op de prijs of de winnende plaats kan niet aan derden worden overgedaan of geschonken.

§ 5 Databescherming

(1) De deelnemer gaat er mee akkoord, dat de organisator alle voor de wedstrijd benodigde data voor de duur van de wedstrijd opslaat. De organisator behoud het recht voor om bepaalde diensten, die nodig zijn voor de afwikkeling van de wedstrijd, over te dragen aan derden („coöperatie-partners“). De data van de deelnemers die nodig zijn voor de organisatie en afwikkeling van de wedstrijd worden voor de duur van de wedstrijd door de coöperatie-partner(s) opgeslagen. Deze data worden na de beëindiging en afwikkeling van de wedstrijd gewist.

Met deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer er zich expliciet mee akkoord dat zijn data door derden worden verwerkt en ook in het bijzonder dat de data door de organisator aan derden worden door gegeven. De deelnemers kunnen de voor verwerking nodige data te alle tijden herroepen. Maar in dit geval kan het zo zijn, dat de organisator de deelnemer van verdere deelname moet uitsluiten. In overeenstemming met het Bonds-besluit Data Bescherming (Bundesdatenschutzgesetz), hebben deelnemers daarnaast ook het gegarandeerde recht op informatie en correctie. De organisator neemt het op zich om de privacy van de deelnemers te beschermen en garandeert dat de data zal worden verwerkt in overeenstemming met het Bonds-besluit Data Bescherming (Bundesdatenschutzgesetz).

De complete rechten zijn op te vragen via de post door een brief te sturen naar: Thomann GmbH z. Hd. des Datenschutzbeauftragten Hans-Thomann-Str. 1 96138 Burgebrach of via e-mail door te schrijven naar: [social@thomann.de]

(2) De organisator neemt het op zich om de privacy van de deelnemers te beschermen en garandeert dat de data zal worden verwerkt in overeenstemming met het Bonds-besluit Data Beschermings (Bundesdatenschutzgesetz), de Duitse Telemedia besluit (Telemediengesetz), de Europese Databeschermingsrichtlijn (95/46/EG) and de Europese richtlijn dataretentie wat betreft elektronische communicatie gegevens (02/58/EG). In het bijzonder word er ook verwezen naar ons algemeen privacy beleid die te vinden is op http://www.thomann.de/nl/compinfo_privacy.html.

§ 6 Aansprakelijkheid

(1) Thomann GmbH is na het overhandigen van de winst/prijs vrij gewaard van alle verplichtingen en aansprakelijkheid.

(2) Thomann GmbH is niet aansprakelijk voor faillissement van een of meerdere coöperatieve partners en ook niet voor uit een eventueel faillissement voortvloeiende gevolgen.

§ 7 Overige bepalingen

(1) Rechtsgang is uitgesloten.

(2) Uitsluitend de rechtsspraak van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitzondering van wettelijke verplichtingen van het internationale privaatrecht.  

Geef een reactie

ADVERTENTIE