Tietosuojalauseke

Tässä tietosuojailmoituksessa selostetaan, miten Thomann GmbH (josta käytetään tässä nimitystä ”Musikhaus Thomann”) käsittelee tietoja, joita sivustomme käyttäjät meille luovuttavat, ja miten se suojaa ne yleisen tietosuoja-asetuksen ja asianmukaisten Saksan tietosuojalakien, erityisesti liittotasavallan tietosuojalain (BDSG) mukaisesti.

Henkilötietojen, kuten nimien, osoitteiden, puhelinnumeroiden tai sähköpostiosoitteiden, suojaaminen on meillä vakavaa ja tärkeää yritystoimintaa. Lisäksi noudatamme verkkotoiminnassamme tietosuojaa ja tietojen turvallisuutta koskevia lakeja. Seuraavassa kerrotaan, mitä tietoja me käsittelemme.

 

Vastuutaho, yhteystiedot kysymyksiä ja asianomaisten oikeuksien täytäntöönpanoa varten, yhteystieto

Tietosuojalainsäädännön mukaisissa määräyksissä tarkoitettu vastuutaho kaiken Musikhaus Thomannin verkkosivuston kautta tapahtuvan tietojenkäsittelyn yhteydessä on:

Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Saksa

Jos sinulla on kysyttävää, kommentteja tai huolenaiheita tai jos haluat hyödyntää asianomaisen oikeuksiasi näiden tietosuojaohjeiden yhteydessä ja käsitellä henkilötietojasi Musikhaus Thomannin verkkosivustojen kautta, pyydämme kääntymään suoraan Musikhaus Thomannin tietosuojavastaavan puoleen sähköpostitse (privacy@thomann.de). Tämä auttaa mielellään tietosuojaan liittyvissä asioissa.

 

Henkilötiedot / Käyttötavat

Yleisesti henkilötietojen suojaaminen on Musikhaus Thomannille erittäin tärkeää. Asiakas itse päättää, haluaako luovuttaa näitä tietoja meille rekisteröitymisen, kyselyn tai vastaavan yhteydessä. Näillä tiedoilla on tiedustelusi kannalta merkitystä, mutta niiden luovuttaminen meille on vapaaehtoista. Poikkeuksia ovat tapaukset, joissa suostumuksen hankkiminen etukäteen ei todellisista syistä ole mahdollista ja tietojen käsittely on lakisääteisten määräysten nojalla sallittua.


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Silloin kun hankimme henkilötietojen käsittelyyn suostumuksen kyseiseltä henkilöltä, henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Käsiteltäessä henkilötietoja, jotka tarvitaan sellaisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jonka osapuoli kyseinen henkilö on, oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tämä koskee käsittelyä myös silloin, kun se on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi.

Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen Musikhaus Thomannin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Mikäli henkilötietojen käsittely on tarpeen kyseisen henkilön tai jonkun muun luonnollisen henkilön elintärkeiden tarpeiden vuoksi, oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun intressin turvaamiseksi ja jos kyseisten henkilöiden intressit, perusoikeudet ja perusvapaudet eivät voita ensin mainittua intressiä, käsittelyn oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Oikeusperustan tietojen käsittelylle evästeiden avulla sivustoillamme ja siihen liittyvät lisätiedot voit katsoa Evästeet-luvusta.


Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Kulloisenkin henkilön henkilötiedot poistetaan tai niiden käsittely estetään heti, kun säilytykselle ei enää ole perustetta. Lisäksi säilytys on sallittua silloin, kun eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä on säätänyt sen luvalliseksi unionin asetuksissa, laeissa tai muissa määräyksissä, jotka koskevat vastuussa olevaa henkilöä. Tietoja voidaan pidättää tai poistaa myös silloin, kun mainittujen standardien mukainen säilytysaika kuluu loppuun, paitsi jos tietojen säilytyksen jatkaminen on tarpeen sopimuksen solmimista tai täytäntöönpanoa varten.

 

Tietojen vaihtaminen / Sopimussuhteet kumppaneiden / kolmansien osapuolten kanssa

Edellä kuvattujen käyttötapojen lisäksi Musikhaus Thomann luovuttaa tietojasi niille, jotka osallistuvat tilauksesi selvittelyyn tai toimitukseen. Jos olet esimerkiksi lähettänyt tilauksen sivustomme kautta, tilauksesi tiedot luovutetaan edelleen Musikhaus Thomannin kumppaniyrityksille ja toimeksiottajille, jotka käsittelevät tilauksesi ja toimittavat sen sinulle. Tietoja luovutetaan ainoastaan silloin, kun se on tarpeeksi tilauksesi täyttämiseksi, toimittamiseksi tai kyselyyn vastaamiseksi. Tällöin oikeusperustana on kanssasi solmitun sopimuksen noudattaminen (esim. tilausten yhteydessä) tai sopimuksen tekeminen, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Luovutamme henkilötietoja ulkopuolisille myös silloin, kun se on oikeudellinen velvollisuutemme. Tässä tapauksessa oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.


Tiedot, joita sivustollamme kerätään automaattisesti / käyttötiedot

Toivotamme kaikki tervetulleiksi vierailemaan sivustollamme maksutta, käyttämään sivustoamme ja tarkastelemaan siellä tarjolla olevia tuotteita. Kun käyt sivustollamme, keräämme protokollaan seuraavia yleisiä käyttötietoja selvittääksemme, missä sivustomme osissa käyt ja miten pitkään viivyt siellä:

 1. selaintyyppi ja käytettävä versio
 2. käyttäjän käyttöjärjestelmä
 3. käyttäjän IP-osoite
 4. käyttöpäivämäärä ja -kellonaika
 5. sivustot, joilta käyttäjän järjestelmä tuli Internet-sivullemme
 6. käytetyt palvelut ja toiminnot sivustoillamme

Nämä tiedot yhdistetään kaikkien sivustollamme kävijöiden käyttötietoihin kävijämäärän, keskimääräisen sivustollamme viipymisajan, avattujen sivujen jne. mittaamiseksi. Näin keräämämme tiedot yhdistetään, ja niitä käytetään vain sisäisiin tarkoituksiimme.

Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen tallentamisen oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Käytämme näitä yhdistettyjä tietoja tuotteidemme ja palvelujemme arviointiin, mukaan lukien uutuudet, joita tarjoamme sivustomme kautta, sekä sivustomme käytön mittaamiseen ja yleensä sen sisällön parantamiseen.

IP-osoitteen väliaikainen tallentaminen järjestelmään on tarpeen, jotta sivustot saadaan toimitettua käyttäjän tietokoneelle. Tätä varten käyttäjän IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi.

Tallennus lokitiedostoihin tapahtuu sivustojen toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi tietojen avulla pyritään optimoimaan sivustot ja varmistamaan tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuus. Näihin tarkoituksiin tähtää myös oikeutettu intressimme tietojenkäsittelyssä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Tietojen lokitiedostoihin tallentamisen yhteydessä tämä tapahtuu viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Myös pidempiaikainen säilytys on mahdollista. Silloin käyttäjän IP-osoitteet poistetaan tai vääristetään siten, että kutsuvan asiakkaan määrittäminen ei ole enää mahdollista.

Tietojen määrittäminen sivuston tarjoamiseksi ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on ehdottoman välttämätöntä Internet-sivuston käyttöä varten. Siksi käyttäjä ei voi vastustaa näitä toimia.

Kolmansien osapuolten mainokset tai sivustollamme näkyvät linkit muille sivustoille keräävät mahdollisesti käyttäjätietoja, jos “napsautat” niitä tai noudatat muuten niissä annettuja ohjeita. Emme pysty kontrolloimaan tietoja, joita käyttäjiltä kerätään kolmansien osapuolten ilmoitusten tai sivustojen kautta joko vapaaehtoisesti tai vastoin tahtoa. Suosittelemme mainostettujen sivujen tietosuojaohjeiden (”Privacy Policy”) lukemista, jos sinulla on epäilyksiä tietojesi keräämisen ja käytön vuoksi.


Evästeet

Kuten monet muut kaupalliset sivustot, Musikhaus Thomannkin käyttää tarvittaessa yleistä ”evästeinä” tunnettua tekniikkaa tietojen keräämiseen siitä, miten käytät sivustoa, ja sen varmistamiseen, että käyntisi sujuu kitkattomasti.

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita tallennetaan Internet-selaimessa tai joita Internet-selain tallentaa käyttäjän tietokonejärjestelmään. Kun käyttäjä avaa sivuston, hänen käyttöjärjestelmäänsä voi tallentua eväste. Tämä eväste sisältää tyypillisen merkkijonon, joka mahdollistaa selaimen yksiselitteisen tunnistamisen, jos sivusto avataan uudelleen.

Evästeet eivät pysty lukemaan tietoja tietokoneeltasi eivätkä vaikuttamaan yhdessä muiden kiintolevylläsi olevien evästeiden kanssa. Evästeiden avulla pystymme kuitenkin tunnistamaan sinut käydessäsi sivustollamme myöhemmin uudelleen.
Evästeisiin tallennettavat tiedot voit tarkistaa evästeasetuksista.
Sivustoillamme käytetään niin sanottuja tilapäisiä evästeitä, pysyviä evästeitä, verkkojäljitteitä/jäljitteitä sekä paikallisia tallennustiloja.

Tilapäiset ja pysyvät evästeet

Tilapäiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen. Niitä ovat erityisesti istuntoevästeet. Ne tallentavat niin sanotun istunnon tunnuksen, jonka avulla selaimen erilaiset tiedustelut voidaan kohdistaa yhteiseen istuntoon. Sen avulla tietokoneesi voidaan tunnistaa, jos palaat sivustoillemme myöhemmin. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen.

Käytämme tilapäisiä evästeitä lisätäksemme sivustojemme käyttäjäystävällisyyttä. Jotkin sivustojemme elementit vaativat, että kutsuva selain voidaan tunnistaa myös sivun vaihdon jälkeen.

Siksi käytämme sivustoillamme myös pysyviä evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjiemmeselauskäyttäytymisen analysoinnin. Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua, joka voi olla erilainen evästeestä riippuen. Näin voidaan välittää esim. IP-osoite, käytetyt hakusanat tai tieto tiettyjen sivustojen toimintojen käytöstä.

Useimmat evästeet eivät tallenna käyttäjän henkilötietoja. Evästeen tunnukseen saatetaan kuitenkin liittää palvelimen puolelta käyttäjän sähköpostiosoite ja asiakastunnus.

Verkkojäljitteet / jäljitteet

Jotkin palveluistamme käyttävät lisäksi ns. verkkojäljitteitä tai jäljitteitä tai myös seurantapikseleitä. Tällöin on kyse enimmäkseen vain 1×1 pikselin kokoisista koodinpätkistä, jotka pystyvät tunnistamaan selaintyyppisi selaintunnuksen – selaimesi yksilöllisen sormenjäljen – avulla. Sen avulla palveluntarjoaja voi nähdä, milloin pikseliä on kutsuttu ja miten moni käyttäjä sen on tehnyt tai onko sähköpostiviesti avattu tai sivustolla käyty ja milloin.

Voit estää jäljitteiden käytön sivustoillamme erilaisilla työkaluilla, joita ovat esim. webwasher, bugnosys ja AdBlock. Ilman nimenomaista suostumustasi emme käytä jäljitteitä henkilötietojesi keräämiseen salaa tai näiden tietojen välittämiseen ulkopuolisille palveluntarjoajille ja markkinointialustoille.

 

Evästeiden ja muiden tunnisteiden käytön tarkoitus ja oikeusperusta

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle teknisesti välttämättömiä evästeitä käytettäessä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Teknisesti ehdottoman välttämättömien evästeiden käytön tarkoituksena on tehdä sivustojen käytöstä käyttäjille helpompaa. Joitakin sivustojemme toimintoja ei voida tarjota evästeitä käyttämättä. Niitä varten selain on tärkeää voida tunnistaa myös sivuston vaihtamisen jälkeen.

Teknisesti ehdottoman välttämättömien evästeiden kieltäminen ei ole mahdollista, koska ne ovat ehdottoman välttämättömiä sivustomme ja sen sisällön näyttämiseksi ja sivuston toimintojen tarjoamiseksi käyttöösi.

Teknisesti ehdottoman välttämättömien evästeiden keräämiä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen.

Analyysi- ja markkinointievästeitä käytetään sivustojemme ja niiden sisällön laadun parantamiseksi. Analyysievästeiden avulla saamme tietää, miten sivustoa käytetään, ja voimme siten optimoida tarjontaamme jatkuvasti. Erityisesti päätelaitteellasi tapahtuva käsittelyä, joka perustuu evästeisiin tai muihin tunnisteisiin (esim. selaimen sormenjäljet, pikselit) ja joka ei ole teknisesti tarpeen sivustomme toiminnan kannalta, teemme ainoastaan luvallasi, jonka voit antaa evästetasolla, joka tulee näytölle sivustoamme avatessasi. Tällaisen evästeperusteisen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta yhdessä Saksan telemedialain 12 §:n 1 kohdan sekä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 5 artiklan 3 kohdan kanssa. Ennen suostumustasi tällaisia evästeitä, jotka eivät ole välttämättömiä sivustomme toiminnan kannalta, ei käytetä.

 

Evästeiden ja muiden tunnisteiden käyttöön annettujen suostumusten peruminen

 

Voit milloin tahansa perua antamasi suostumuksen tietojen keräämiseen evästeiden avulla poistamalla evästeet käytöstä täältä. Voit poistaa evästeet käytöstä myös evästeasetusten kohdista ”Analysointi” ja ”Markkinointi”.

Jos et halua, että selaimesi hyväksyy evästeitä, voit poistaa evästeet käytöstä tai rajoittaa niiden käyttöä. Jo tallennetut evästeet voit milloin tahansa poistaa kokonaan tai käytöstä Internet-selaimesi avulla. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa estää tämän sivuston asianmukaisen toiminnan. Tällöin et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän sivuston mahdollisuuksia ja tietoja. Muista edelleen, että evästeet on poistettava käytöstä erikseen jokaisessa käyttämässäsi selaimessa.

Katso lisätietoja selaimesi evästeiden poistamiseen tai hallintaan kulloisenkin selaimen ohjesivuilta.

Rekisteröinti

Tarjoamme Internet-sivustollamme käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä antamalla henkilötietojaan. Tällöin tiedot syötetään syöttömaskiin, mistä ne välittyvät meille ja tallentuvat. Tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille. Rekisteröintiprosessin puitteissa kerätään seuraavia tietoja:

 1. etu- ja sukunimi
 2. osoite
 3. sähköpostiosoite
 4. yritys/organisaatio (vapaaehtoinen)

Rekisteröintiprosessin yhteydessä pyydetään käyttäjältä suostumus näiden tietojen käsittelyyn.
Oikeusperusta tietojen käsittelyyn on silloin, kun käyttäjän suostumus on olemassa, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.
Jos rekisteröitymisen tarkoituksena on sellaisen sopimuksen täytäntöönpano, jossa käyttäjä on osapuolena, tai sopimusta edeltävien toimien suorittaminen, tietojen käsittelyn lisäoikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.
Käyttäjän rekisteröityminen on välttämätöntä, jotta voimme tarjota verkkosivustolla käyttöön tiettyä sisältöä ja palveluita.
Käyttäjän rekisteröityminen on välttämätöntä käyttäjän kanssa solmitun sopimuksen panemiseksi täytäntöön tai sopimusta edeltävien toimien suorittamiseksi.
Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty.
Näin on kerättyjen tietojen rekisteröinnin aikana, jos Internet-sivustollamme tehty rekisteröinti perutaan tai sitä muutetaan.
Näin on sopimuksen täytäntöönpanoa varten tehtävän rekisteröinnin tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamisen yhteydessä silloin, kun tietoja ei enää tarvita sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Myös sopimuksen päätyttyä voi olla välttämätöntä säilyttää sopimuskumppanin henkilötietoja sopimus- tai oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Käyttäjänä sinulla on mahdollisuus perua rekisteröinti milloin tahansa. Voit milloin tahansa pyytää asiakastukea tai asiakaskeskusta muuttamaan itseäsi koskevia tallennettuja tietoja.
Jos tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanoon tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseen, tiedot voidaan poistaa ennenaikaisesti vain, jos sopimus- tai lakisääteiset velvoitteet eivät estä niiden poistamista.

 

Yhteydenottolomake ja yhteydenotto sähköpostitse

Internet-sivustollamme on mahdollista antaa palautetta, hyödyntää live-tukea sekä antaa tilaukseen liittyviä ohjeita/kommentteja. Jos käyttäjä hyödyntää tätä mahdollisuutta, syöttömaskiin kirjoitetut tiedot välitetään meille ja tallennetaan. Näitä tietoja ovat:

1. ”Anna palautetta”: Viestisi (jos se sisältää vapaaehtoisesti antamiasi tietoja, joihin sisältyy henkilötietoja), sähköpostiosoite (valinnainen)
2. Live-tuki ja tilaukseen liittyvät ohjeet/kommentit: vain sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen yksilöllisen tukipyyntösi kannalta tai joita annat vapaaehtoisesti ohjeessasi/kommentissasi

Yhteydenotto on mahdollista myös sivustollamme mainittuja sähköpostiosoitteita käyttäen. Siinä tapauksessa sähköpostin mukana välitetyt käyttäjän henkilötiedot tallennetaan.

Tässä yhteydessä tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelyyn.

Oikeusperusta sellaisten tietojen käsittelyyn, joita välittyy sähköpostiviestin lähettämisen yhteydessä, on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos sähköpostitse tehtävällä yhteydenotolla tähdätään sopimuksen solmimiseen, on käsittelyn toisena oikeusperusteena yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Syöttömaskista kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan yhteydenoton käsittelyyn. Jos yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse, on olemassa myös vaadittava perusteltu intressi tietojen käsittelyyn.

Muiden lähetysprosessin aikana käsiteltyjen henkilötietojen avulla pyritään estämään yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö ja takaamaan tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuus.

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Yhteydenottolomakkeen syöttömaskiin kirjoitettujen ja sähköpostitse lähetettyjen henkilötietojen osalta tämä tapahtuu silloin, kun kulloinenkin keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu katsotaan päättyneeksi silloin, kun olosuhteista voidaan päätellä, että kyseinen asiasisältö on lopullisesti selvitetty.


Palvelujen käyttö markkinointi- ja analyysitarkoituksiin

Google Analytics

Käytämme sivustoillamme Google Inc:n (”Google”) Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää ns. “evästeitä”, eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, ja jotka mahdollistavat verkkosivun käyttöanalyysin. Evästeiden tuottama tieto tämän sivuston käytöstä lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Jos IP-osoitteen anonymisointi on käytössä tällä sivustolla, Google lyhentää IP-osoitteesi sitä ennen Euroopan unionin jäsenmaissa sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja toimeksiannostamme sivuston käyttösi analysointiin, raporttien laatimiseen sivuston tapahtumista ja muiden sivuston ja Internetin käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseen meille sivuston ylläpitäjänä. Google ei yhdistä Google Analyticsin avulla selaimeltasi selvitettyä IP-osoitetta Googlen muihin tietoihin. Voit estää evästeiden käytön valitsemalla sopivat asetukset selaimessasi. Huomaa kuitenkin, että tässä tapauksessa et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän sivuston toimintoja. Voit myös estää tietojen keräämisen sivuston käytöstäsi (IP-osoitteesi mukaan lukien) ja näiden tietojen välittämisen Googlelle sekä niiden käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla seuraavan linkin kautta saatavana olevan selainlaajennuksen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.

Peruutusoikeus

Ohjeet evästetasollamme antamasi suostumuksen perumiseen voit katsoa kohdasta Evästeiden ja muiden tunnisteiden käyttöön annettujen suostumusten peruminen.

Haluamme lisäksi huomauttaa, että sivustoillamme Google Analyticsiä käytetään anonymizeIP-laajennuksen yhteydessä, jolloin IP-osoitteita käsitellään vain lyhennettyinä henkilöihin yhdistämisen poissulkemiseksi.

Lisätietoja Google Analyticsin toimintatavoista ja tähän palveluun liittyvistä käyttöehdoista ja tietosuojamääräyksistä saat osoitteesta http://www.google.com/analytics/terms/de.html tai http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Ireland Ltd. on Google LLC:n, jonka kotipaikka on Yhdysvalloissa, tytäryhtiö. Ei ole poissuljettua, että Googlen keräämiä tietojasi välitetään myös Yhdysvaltoihin. Google LLC on kuitenkin hyväksynyt Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen ja hankkinut sen mukaisen sertifioinnin. Google on siten sitoutunut noudattamaan eurooppalaisen tietosuojaoikeuden standardeja ja määräyksiä.

Tarkempia tietoja Google LLC:n EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen mukaisesta sertifioinnista ja sen voimassaolosta on osoitteessa https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Google Tag Manager

Käytämme sivustojen niin sanottujen tunnisteiden hallinnointiin Google Tag Manageria. Tunnisteet ovat sivustoillamme käytettäviä pieniä koodielementtejä, jotka tietynlaisen vuorovaikutuksen yhteydessä näytetään sivuston yhteydessä ja lähettävät mitatut tiedot käytettävään kolmannen osapuolen ohjelmaan (esim. Google Analytics). Tag Manager ei itse käytä evästeitä eikä kerää henkilötietoja. Tag Manager huolehtii muiden tunnisteiden purkamisesta, jotka saattavat kerätä tietoja ja asettaa evästeitä (esim. käytettävät kolmansien osapuolten ohjelmat). Tag Manager ei käytä näitä tietoja.


Sosiaalisten medioiden (Facebook, Instagram ym.) liittäminen ja niihin viittaaminen

Internet-sivuillemme, erityisesti tuotetarjouksiimme, on lisätty viittauksia ulkoisiin sosiaalisiin verkkopalveluihin, joita ovat esim. Facebook, YouTube ja Twitter. Näiden sosiaalisten verkkopalveluiden Internet-palveluista vastaavat ainoastaan niiden ylläpitäjät. Lisätietoja on alla kunkin sosiaalisen verkkopalvelun kohdalla.

Viittauksemme sosiaalisen median palveluihin eivät siirrä mitään tietojasi näihin palveluihin. Kyse on normaaleista hyperlinkeistä, joiden kautta ei tapahdu säännöllistä tiedonsiirtoa. Kun napsautat linkkiä, sinut siirretään suoraan tietoihimme kulloisessakin sosiaalisen median palvelussa. Tällöin tapahtuu tiedonsiirtoa vain, jos olet kirjautuneena käyttäjätilillesi kyseisessä sosiaalisen median palvelussa. Silloin voit linkittää tai jakaa verkkosivustojemme sisältöä suoraan sosiaalisen median palveluun tai YouTuben kohdalla katsella YouTube-kanavamme videoita. Tällöin kulloinenkin sosiaalisen median palvelu saattaa saada tietoonsa, mitä sivustojemme sisältöä olet katsellut.

Musikhaus Thomannille linkitetyistä sosiaalisen median palveluista vastaavat yksinomaan:

 • Facebookista ja sen esiintymisestä Internetissä Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Instagramista ja sen esiintymisestä Internetissä Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;
 • Pinterestistä ja sen esiintymisestä Internetissä Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA;
 • YouTubesta ja sen esiintymisestä Internetissä YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;
 • Twitteristä ja sen esiintymisestä Internetissä Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Lisätietoja tiedonkeruun tarkoituksesta ja sen laajuudesta sekä tietojesi jatkokäsittelystä ja käytöstä kulloisenkin sosiaalisen median palvelun toimesta voit lukea kunkin palvelun tietosuojamääräyksistä. Ne ovat luettavissa Internetissä:

Mainittujen linkkien yhteydessä on tietoa muun muassa asetuksista, joilla voit suojata yksityisyyttäsi, sekä laajemmista tietojesi käsittelyä kulloisenkin sosiaalisen verkkopalvelun toimesta koskevista oikeuksistasi.

Facebook Remarketing

Käytämme sivustoillamme ”Vanilla Custom Audiences Pixel” -palvelua, jonka tarjoaa Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Tämän palvelun avulla voimme puhutella asiakkaitamme suoraan Facebookin välityksellä näyttämällä sivustoillamme käyneille ns. Facebook-mainoksia heidän käydessään Facebookissa.

Tätä varten olemme ottaneet sivustoillamme käyttöön Facebookin ns. Remarketing-pikselin. Se tarkoittaa koodinpätkiä, jotka voivat tunnistaa selaintyyppisi selaintunnuksen – selaimesi yksilöllisen sormenjäljen – avulla ja havaita, että olet käynyt sivustoillamme, sekä sen, mitä olet siellä katsellut. Sivustoillamme käydessäsi luodaan pikselin välityksellä suora yhteys Facebookin palvelimiin. Facebook pystyy tunnistamaan sinut selaintunnuksesi perusteella, koska se yhdistetään muihin Facebookissa käyttäjätilillesi tallennettuihin tietoihisi. Sen jälkeen Facebook näyttää yksilöityjä, tarpeisiisi mukautettuja mainoksiamme Facebookin aikajanallasi tai muualla Facebookissa.

Me itse emme pysty tunnistamaan sinua Facebook-pikselin avulla, koska emme tallenna selaintunnuksesi lisäksi muita henkilötietojasi Facebookin Remarketing-pikselin avulla.
Lisätietoja Facebookin kohdeyleisöistä, tämän palvelun välityksellä tapahtuvan tietojenkäsittelyn yksityiskohdista sekä Facebookin tietosuojamääräyksistä saat osoitteesta https://www.facebook.com/about/privacy/.

Peruutusoikeus

Ohjeet evästetasollamme antamasi suostumuksen perumiseen voit katsoa kohdasta Evästeiden ja muiden tunnisteiden käyttöön annettujen suostumusten peruminen.

Facebook Inc. on Yhdysvalloissa toimiva yritys. Ei ole poissuljettua, että Facebookin keräämiä tietojasi välitetään myös Yhdysvaltoihin. Facebook Inc. on kuitenkin hyväksynyt Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen ja hankkinut sen mukaisen sertifioinnin. Facebook on siten sitoutunut noudattamaan eurooppalaisen tietosuojaoikeuden standardeja ja määräyksiä.

Tarkempia tietoja Facebook Inc:n EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen mukaisesta sertifioinnista ja sen voimassaolosta on osoitteessa https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


Google Ads Conversion Tracking

Käytämme sivustoillamme Google Ads Conversion Tracking -toimintoa, jonka tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (”Google”). Kun napsautat Googlen asettamaa Ads-ilmoitusta, tietokoneellesi tallentuu ns. Conversion Tracking -eväste. Tämä eväste on voimassa 30 päivää, eikä se sisällä henkilötietoja, joten emme voi tunnistaa sinua sen avulla.

Conversion Tracking -evästeiden avulla me ja myös Google voimme tunnistaa, mitä Ads-ilmoituksia olet napsauttanut ja onko sinut ohjattu ilmoituksesta sivustoillemme, jos käyt sivuillamme eikä eväste ole vielä vanhentunut. Saamme Googlelta oman evästeen, joka eroaa muiden tätä Google palvelua käyttävien asiakkaiden evästeistä, niin että voimme mitata ulottuvuuksia vain oman evästeemme emmekä kaikkien Googlen Ads-palvelun asiakkaiden sivustojen osalta. Evästeen avulla pystymme luomaan omat Conversion-tilastot asiakkaista, jotka vierailevat sivustoillamme Ads-ilmoitusten kautta.

Peruutusoikeus

Ohjeet evästetasollamme antamasi suostumuksen perumiseen voit katsoa kohdasta Evästeiden ja muiden tunnisteiden käyttöön annettujen suostumusten peruminen.

Google Ireland Ltd. on Google LLC:n, jonka kotipaikka on Yhdysvalloissa, tytäryhtiö. Ei ole poissuljettua, että Googlen keräämiä tietojasi välitetään myös Yhdysvaltoihin. Google LLC on kuitenkin hyväksynyt Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen ja hankkinut sen mukaisen sertifioinnin. Google on siten sitoutunut noudattamaan eurooppalaisen tietosuojaoikeuden standardeja ja määräyksiä.

Tarkempia tietoja Google LLC:n EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen mukaisesta sertifioinnista ja sen voimassaolosta on osoitteessa https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

DoubleClick ja Google Ads Remarketing sekä ”vastaavat kohderyhmät”

Käytämme sivustoillamme DoubleClick Remarketing -pikseliä ja Google Ads Remarketing -palvelua tai ”vastaavia kohderyhmiä”. Nämä molemmat palvelut tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (”Google”). Näiden palvelujen avulla voimme näyttää sinulle verkkokauppamme yhteydessä mainosviestejä, kuten mielenkiintoisia tuotetarjouksia muiden yritysten sivustoilla, jotka käyttävät myös näitä Googlen palveluja (ja ovat ”kumppaneitamme” Google Display -verkostossa). Lisäksi voimme Google Ads Remarketingin avulla muiden Google Display -verkoston yritysten sivustoilla näytettävien viestien avulla muistuttaa asiakasta tilauksen tekemisestä valmiiksi, jos olet äskettäin keskeyttänyt tilauksen tekemisen verkkokaupassa. Tämä tapahtuu evästeteknologiaa käyttämällä.

Google tallentaa tätä varten selaimeesi pienen tiedoston, jossa on numerosarja (ns. Evästetunnus), sinun huomioimiseksesi sivustomme kävijänä ja anonyymien lisätietojen keräämiseksi sivustojemme käytöstä. Me tallennamme evästetunnisteen, ja sitä käytetään ainoastaan selaimesi yksiselitteiseen tunnistamiseen, ei sinun itsesi tunnistamiseen. Näiden palvelujen avulla ei kerätä eikä tallenneta sinua koskevia henkilötietoja.

Google Remarketing -palvelua käytämme myös kaikissa laitteissa. Tämä tarkoittaa, että jos esim. aloitat ostoksen tekemisen verkkokaupastamme älypuhelimellasi ja suoritat sen loppuun kannettavalla tietokoneellasi, voimme tavoittaa sinut edellä mainittujen personoitujen mainosviestien avulla myös toiselta käyttämältäsi laitteelta. Tämä onnistuu kuitenkin vain, jos olet antanut Googlelle luvan yhdistää Google-tilisi verkko- ja sovellusselainten käyttöösi ja käyttää Google-tilisi tietoja niiden ruutujen personalisointiin, joita näet verkossa. Google käyttää tässä tapauksessa tämän kirjautuneen käyttäjän tietoja yhdessä Google Analytics -tietojen kanssa kohderyhmäluetteloiden laatimiseen ja määrittämiseen kaikilla laitteilla tapahtuvaa uudelleenmarkkinointia (Remarketing) varten. Tämän toiminnon tukemiseksi Google Analytics kerää Googlen vahvistamia tunnisteita näiltä käyttäjiltä. Nämä Googlen tiedot liitetään tilapäisesti Google Analyticsin tietoihin kohderyhmiemme muodostamiseksi.

Tarkista Google-tilisi yksityisyysasetukset varmistaaksesi, ettei Google yhdistä verkko- ja sovellusselainliikkeitäsi Google-tiliisi.

Jotta voimme muistuttaa sinua keskeytyneestä tilauksesta verkkokaupassamme Googlelle ei luovuteta henkilötietoja vaan kerrotaan ainoastaan se, että aioit tehdä tilauksen verkkokaupastamme määritetyllä evästetunnuksella mutta se keskeytyi, sekä aiotun tilauksen kokonaishinta (”ostoskorin luovutus”).

Peruutusoikeus

Ohjeet evästetasollamme antamasi suostumuksen perumiseen voit katsoa kohdasta Evästeiden ja muiden tunnisteiden käyttöön annettujen suostumusten peruminen.

Google Ireland Ltd. on Google LLC:n, jonka kotipaikka on Yhdysvalloissa, tytäryhtiö. Ei ole poissuljettua, että Googlen keräämiä tietojasi välitetään myös Yhdysvaltoihin. Google LLC on kuitenkin hyväksynyt Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen ja hankkinut sen mukaisen sertifioinnin. Google on siten sitoutunut noudattamaan eurooppalaisen tietosuojaoikeuden standardeja ja määräyksiä.

Tarkempia tietoja Google LLC:n EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen mukaisesta sertifioinnista ja sen voimassaolosta on osoitteessa https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Lisätietoja Googlen Remarketing-palveluista, näiden palveluiden välityksellä tapahtuvan tietojenkäsittelyn yksityiskohdista sekä Googlen tietosuojamääräyksistä saat osoitteesta http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Bing-mainokset

Käytämme sivustoillamme ”Bing-mainokset”-nimellä tunnettua Remarketing-teknologiaa, jonka tarjoaa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (”Microsoft”). Tässä yhteydessä Microsoft asettaa tietokoneelle evästeen (”Conversion Cookie”), jos olet päätynyt sivustollemme Microsoftin Bing-ilmoituksen kautta. Microsoft ja ”Bing-mainosasiakkaat” voivat siten havaita, että ilmoitusta on napsautettu, minkä seurauksena joku on ohjattu edelleen sivustollemme. Näin sinua voidaan uudelleen houkutella Microsoftin ja muiden ”Bing-mainosasiakkaiden” sivuille kohdennetuilla tuotesuosituksilla ja kiinnostuksen kohteiden mukaisella mainonnalla.
Conversion-evästeiden avulla kerättyjen tietojen avulla voidaan myös laatia Conversion-tilastoja. Saamme tietoon niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka ovat napsauttaneet Microsoftin Bing-ilmoitusta ja tulleet siten ohjatuiksi sivustoillemme. Lisäksi saamme muita anonyymejä tietoja (esim. Avattujen sivujen määrän ja ajan, jonka sivustot ovat avattuina). Emme saa tietoja, joiden perusteella voisimme tunnistaa käyttäjiä.

Peruutusoikeus

Ohjeet evästetasollamme antamasi suostumuksen perumiseen voit katsoa kohdasta Evästeiden ja muiden tunnisteiden käyttöön annettujen suostumusten peruminen.

Microsoft Corporation on Yhdysvalloissa toimiva yritys. Ei ole poissuljettua, että Microsoftin keräämiä tietojasi välitetään myös Yhdysvaltoihin. Microsoft Corporation on kuitenkin hyväksynyt Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen ja hankkinut sen mukaisen sertifioinnin. Microsoft on siten sitoutunut noudattamaan eurooppalaisen tietosuojaoikeuden standardeja ja määräyksiä.

Tarkempia tietoja Microsoft Corporationin EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen mukaisesta sertifioinnista ja sen voimassaolosta on osoitteessa https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Lisätietoja Microsoftin mainospalveluista, näiden palveluiden välityksellä tapahtuvan tietojenkäsittelyn yksityiskohdista sekä Microsoftin tietosuojamääräyksistä saat osoitteesta https://privacy.microsoft.com/de-de/.

 

Adform

Käytämme sivustoillamme palveluja, joita tarjoaa Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Kopenhagen, Tanska (”Adform”) Retargeting- ja Conversion-Tracking-tarkoituksiin. Ad Serving -palvelujen avulla voimme ensinnäkin näyttää sinulle verkkokauppamme yhteydessä mainosviestejä, kuten mielenkiintoisia tuotetarjouksia muiden yritysten sivustoilla, jotka käyttävät myös näitä Adformin palveluja. Lisäksi me ja myös Adform voimme Ad Servingin ja siihen integroidun Conversion Tracking -toiminnon avulla tunnistaa, mitä ilmoituksia olet napsauttanut ja onko sinut tämän ilmoituksen kautta ohjattu sivustoillemme, kun käyt sivustoillamme.

Tätä varten olemme ottaneet sivustoillamme käyttöön Adformin pikselin tunnisteena. Se tarkoittaa koodinpätkiä, jotka voivat tunnistaa selaintyyppisi selaintunnuksen – selaimesi yksilöllisen sormenjäljen – avulla ja havaita, että olet käynyt sivustoillamme, sekä sen, mitä olet siellä katsellut. Sivustoillamme käydessäsi luodaan pikseleiden välityksellä suora yhteys Adformin palvelimiin. Adform käsittelee pikseleiden avulla hankittuja tietoja tarjotakseen meille edellä mainittuja palveluja.

Me itse emme pysty tunnistamaan sinua Adformin pikseleiden avulla, koska emme tallenna selaintunnuksesi lisäksi muita henkilötietojasi adformin pikseleiden avulla.

Peruutusoikeus

Ohjeet evästetasollamme antamasi suostumuksen perumiseen voit katsoa kohdasta Evästeiden ja muiden tunnisteiden käyttöön annettujen suostumusten peruminen.

Lisätietoja Adformin tarjoamista palveluista, näiden palveluiden välityksellä tapahtuvan tietojenkäsittelyn yksityiskohdista sekä Adformin tietosuojamääräyksistä saat osoitteesta https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

 

Youtube-videoiden liittäminen

Vieraillessasi sivustolla, jolle on liitetty YouTube-videoita, Google saa tiedon, että olet avannut tämän sivuston. Lisäksi välitetään edellä olevassa kohdassa Käyttötiedot mainitut tiedot. Näin tapahtuu riippumatta siitä, tarjoaako Google käyttäjätilin, jonka kautta olet kirjautunut, vai eikö sinulla ole käyttäjätiliä. Jos olet kirjautunut sisään Google-tilillesi, nämä tiedot yhdistetään suoraan tiliisi. Jos et halua, että profiiliasi yhdistetään Googlella, sinun on kirjauduttava ulos ennen sen sivuston avaamista, johon YouTube-videoita on liitetty.

Google tallentaa nämä tiedot käyttöprofiilina ja käyttää niitä mainontaan, markkinatutkimukseen ja/tai sivuston tarpeisiin mukauttamiseen. Tällaista arviointia tehdään erityisesti (vaikka käyttäjä ei olisi kirjautuneena) tarpeisiin mukautetun mainonnan tarkoituksiin. Voit katsoa lisätietoja Googlen tietosuojamääräyksistä: https://policies.google.com/privacy.

YouTube-videoiden sivustoillamme käyttämisen oikeusperusta on oikeutettu intressimme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 lauseen f alakohta) sivustomme esittämiseksi tarpeiden mukaisesti ja visuaalisesti ennen kaikkea videoiden avulla optimoidussa muodossa.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus kieltää näiden käyttäjäprofiilien muodostaminen, mikä tapahtuu esittämällä pyyntö Googlelle. Voit määrittää itse Google-tilisi yksityisyysasetuksista, miten Google saa käyttää tietojasi mainontaan tai muihin tarkoituksiin. Tähän sisältyvät myös mainosten (ns. Ads) toimittamista koskevat asetukset.

 

Pienilmoitukset

Sivustollamme on mahdollista julkaista maksuttomia pienilmoituksia. Tätä varten on täytettävä rekisteröintilomake, jossa kysytään ilmoittajan nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Nämä tiedot tallennetaan järjestelmäämme, ja niitä käytetään pienilmoitusten laatimiseen. Pienilmoituksessa julkaistaan nimesi tai vaihtoehtoisesti nimimerkkisi, kotimaasi, paikkakuntasi ja postinumerosi sekä sähköpostiosoitteesi. Lisäksi julkaistavaan pienilmoitukseen sisältyvät laitetta kuvaavat tiedot, lähettämäsi kuvat ja puhelinnumerosi (valinnainen).

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Tämä on tarpeen yhteydenottojen mahdollistamiseksi sekä petosten estämiseksi. Sen lisäksi vertaamme pienilmoituksen julkaisemista varten antamiasi tietoja asiakastietokantaamme. Tällä pyritään tarvittaessa korjaamaan virheellisiä asiakastietoja ja yhdistämään pienilmoitukset asiakastiliin, jos olet jo Musikhaus Thomannin asiakas. Näin sinulla on mahdollisuus hallita pienilmoitustasi normaalisti asiakaskeskuksen avulla.

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Näin on kerättyjen tietojen rekisteröinnin aikana, jos Internet-sivustollamme tehty rekisteröinti perutaan tai sitä muutetaan.

Käyttäjänä sinulla on mahdollisuus perua rekisteröinti milloin tahansa. Voit milloin tahansa pyytää asiakastukea muuttamaan itseäsi koskevia tallennettuja tietoja. Asiakastilin poistaminen sinun on annettava meidän tehtäväksemme. Ota sitä varten yhteyttä asiakastukeemme (esimerkiksi käyttämällä asiakastililläsi vasemmalla näkyviä henkilökohtaisen yhteyshenkilösi yhteystietoja). Henkilötietojesi käsittely vain estetään yksittäistapauksissa ennen poistamista, mikäli lakisääteiset säilytysvelvoitteet tai viranomaisten vaatimukset estävät niiden poistamisen.


Asianosaisten oikeudet

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään, olet asianosainen yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetulla tavalla ja sinulla on seuraavat oikeudet suhteessa vastuutahoon:

1. Tiedonsaanti, ilmoitus, rajoittaminen ja poistaminen
Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutonta tietoa Musikhaus Thomannin säilyttämistä, sinua koskevista tiedoista, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä Thomannin sivustolla tapahtuvan tietojen käsittelyn tarkoituksesta. Lisäksi sinulla on oikeus henkilötietojesi oikaisuun ja poistamiseen ja niiden käsittelyn rajoittamiseen silloin, kun tälle on lakisääteiset edellytykset.

Tarkempia tietoja voit katsoa lakisääteisistä määräyksistä yleisen tietosuoja-asetuksen artikloista 15 – 19.

2. Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Sinulla on oikeus saada itsellesi sinua koskevat henkilötiedot, jotka Musikhaus Thomann vastuullisena tahona on kerännyt, strukturoidussa, yleisessä ja koneella luettavassa muodossa. Musikhaus Thomann voi täyttää tämän oikeuden laatimalla csv-viennin käsitellyistä, sinua koskevista asiakastiedoista.

3. Oikeus ilmoitukseen
Jos olet pannut täytäntöön oikeutesi käsittelyn oikaisuun, poistamiseen tai rajoittamiseen suhteessasi vastuutahoon, tällä on velvollisuus ilmoittaa kaikille vastaanottajille, joille sinua koskevia henkilötietoja luovutetaan tästä tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta, ellei se osoittaudu mahdottomaksi tai ellei siitä aiheudu kohtuutonta vaivaa.

Sinulla on oikeus saada vastuulliselta taholta tieto näistä vastaanottajista.

4. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus syistä, jotka johtuvat omasta erityistilanteestasi, milloin tahansa ilmaista vastalauseesi sinua koskevien henkilötietojen käsittelylle, joka tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan e tai f mukaisesti; tämä koskee myös näihin määräyksiin perustuvaa profilointia.

Vastuutaho ei enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, ellei hän voi osoittaa pakottavia, suojauksen arvoisia perusteita käsittelylle, jotka ovat tärkeämpiä kuin sinun intressisi, oikeutesi ja vapautesi, tai ellei käsittelyllä pyritä oikeuksien täytäntöönpanoon, täyttämiseen tai puolustamiseen.

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramainonnan harjoittamiseksi, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaisen mainonnan tarkoituksiin; tämä koskee myös profilointia silloin, kun se on yhteydessä tällaiseen suoramainontaan.

Jos vastustat käsittelyä suoramainontatarkoituksiin, sinua koskevia henkilötietoja ei enää käsitellä näitä tarkoituksia varten.

Sinulla on mahdollisuus käyttää vastustusoikeuttasi automaattisella menettelyllä, jossa käytetään teknisiä tietoja, tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä – direktiivistä 2002/58/EY huolimatta.

5. Tietosuojaoikeudellisten suostumusilmoitusten peruutettavuus

Lisäksi voit milloin tahansa perua Musikhaus Thomannille antamasi suostumukset siten, että peruutus koskee tulevaisuutta, käyttämällä alla mainittuja yhteystietoja.

6. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Tämän vaikuttamatta muihin hallinto- tai muihin oikeudellisiin keinoihin sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle etenkin jäsenvaltiossa, jossa oleskelupaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee tai jossa oletettu rikkomus on tapahtunut, jos olet sitä mieltä, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta.

Valvontaviranomainen, jolle kantelu on toimitettu, ilmoittaa kantelun tekijälle kantelun tilanteesta ja tuloksista sekä mahdollisuudesta käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan mukaisia oikeustoimia.


Tietosuojaohjeen päivittäminen

Musikhaus Thomann voi ajoittain päivittää tätä tietosuojaohjetta. Tällaisista muutoksista ilmoitetaan sivustolla. Jos sinulla on tähän tietosuojaohjeeseen tai muihin tämän sivuston ohjeisiin liittyviä huomautuksia tai kysymyksiä, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä kirjallisesti.

MAINOS